LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Zuidwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Zuidwolde 1719-1761, overgenomen door Ton Bosch 4 febr. 2006,
Aangevuld augustus 2006.
Vroege periode
nagekeken dec. 2006 Fred Wiersema.
Late periode (1782-1811) toegevoegd maart 2007 Ton Bosch, nagekeken Fred W.
Fred heeft ook de acta van 1761-1782 toegevoegd, april 2007.

- lijst 1719 en mutaties 1719 - 1729 (Johannes Mensinga)
- mutaties 1729 - 1733 (Albertus Idema)
- mutaties 1735 - 1761 (Jonas Gronouw)
- mutaties 1782 - 1811 (Henricus Hase)
- acta 1719 - 1761
- acta 1761 - 1813
 


1719

Namen
der
Ledematen te Zuijdwolde
die aldaar gevonden zijn den 15 Oct. 1719
door Johannes Mensinga

In 't West
Pieter Jakobs (gecens. vid. act. cons. 1 Dec. 1724)
Jan Willems (ab. ... testim.)
Duurt Raangs &
Grietje Oopkes
Willem Jakobs &
Reenje Gerrits
Derk Roelofs &
Jantje Jans (obiit)
Anje Feijes, uxor van Eppo Benes (obiit)
Willem Klasen (obiit)
Grietje Hindriks, uxor van Jan Jans
Aafke Jakobs, uxor van Harm Jans
Jakob Gerrits & (obiit)
Anne Jans (obiit)
Jan Jans & (obiit)
Jantje Jakobs

Op Hogerbrugge
Ciewke Jakobs, uxor van Derk Jans
Cornelis Cornelisz (obiit)
Sijtske Jakobs, uxor van Jan Hindrix
Roelof Engbers (obiit)
Frouke Pieters, uxor van Jan Willems (obiit)
Martje, uxor van Jan Geerts (gecens. vid. act. cons. 3 7b. 1728)
Jakob Berents &
Reine Jakobs ([beide] abierunt)

te Beijum
Roelof Jans & (obiit)
Hilligje Hindriks
Rixtje Roelofs, uxor van Tonnis Bonnes
Jan Klasen &
Martje Eppes (obiit)
Luurt Klasen &
Hilligje Hindrix
Jan Gosses & (obiit)
Martje Jans (obiit)

in 't Oost
Jan Jans (obiit)
Willem Sijbrants &
Aagtje Olgerts (obiit)
Berend Arnold van Loë & (abiit)
Zuzanna Geertruijt Staphorst (obijt)
Ewolt Arents & (obiit)
Sijtske Daniels
Hindrik Willems & (obiit)
Wemeltje Jans
Grietje Jans, uxor van Harm Willems
Jacob Jans &
Jantje Albers (obiit)

bij 't Maar
Mr. Evert Pieters &
Elligje Hindriks (obiit)
Derk Jelmers &
Jantje Hindriks (obiit)
Heijltje Jakobs, uxor van Evert Menkes (ab. cum test.)
Anje Wijrsema, uxor van Jakob Wierts (abiit cum test., rediit ex test, ab)
Martje Kornelis, uxor van Jan Frebus
Simon Derks &
Geertje Heertjes
Geertruijt Lammers, uxor van Geert Willems
Ewolt Ouwes & (obiit)
Hijke Freriks
Derk Hares (gecens. vid. act. Cons. 7 7b. 1725)
Christina Wilkes, uxor van Hindrik Jans (obiit)

Namen
der gener die op voorgaande belijdenis aangenomen of met
attestatie tot deze gemeente zijn toegekomen

den 10 Dec. celebrata coena
Pastor Johannes Mensinga
Elligje Jakobs (abiit)
beijde met attestatie van Groningen

1720

den 10 Mert celebrata coena

den 9 Junius celebrata coena
Margrieta Mensinga met attest. van Groningen (... testim. abiit)
Hindrik Derks &
Marrigje Klasens beijde met attestatie van Rhoon ([beide] ... test. ab.)
Folkert Hindriks &
Grietje Hindriks beijde van Noordwolde met attestatie

den 15 Septemb. celebrata coena

den 8 Decemb. celebrata coena

1721

den 16 Meert celebrata coena

den 1 Junij celebrata coena

den 14 Septemb. celebrata coena
En is op nieuws toegekomen
Aafjen Melles uxor van Tjakko Willems met attest. van Zuidbroek (obiit)

den 30 Novemb. celebrata coena

1722

den 8 Meert celebrata coena

den 7 Junij celebrata coena
En zijn op nieuws toegekomen
Jan Hindrix &
Geertjen Jans beijde met attestatie van Groningen (... testi. ab.)
Jan Derx
Eppe Jans (... test. ab.) [beide] na gedane geloofsbelijdenis

13 Sept. celebrata coena

6 Dec. celebrata coena

1723

14 Meert celebrata coena

13 Junij celebrata coena
en is op nieuws toegekomen tot deze gemeinte
Geertruda Janszonius mijn huisvrouw met attestatie van Groningen

5 Sept. celebrata coena
en zijn op nieuws tot deze gemeinte toegekomen
Bouke Hanssen huisvrouw van Albert Roelofs na gedane geloofsbelijdenis
Anje Wijrsema huisvrouw van Jakob Wierts met attestatie van Middelstum (abiit)

12 Dec. celebrata coena

1724

12 Meert celebrata coena
en is na gedane geloofsbelijdenisse tot deze gemeinte toegekomen
Frouke Kornelisz j.d. van Middelstum

4 Junij celebrata coena

3 Sept. celebrata coena

3 Dec. celebrata coena

1725

4 Meert celebrata coena
en is na gedane geloofsbelijdenis tot deze gemeinte toegekomen
Daniel Ewolts j.m. van Zuidwolde

10 Junij celebrata coena
En zijn op nieuws tot deze gemeinte toegekomen
na gedane geloofsbelijdenis
Geertje Jans j.d. van Zuidwolda (abiit en testim.)
en met attestatie overgekomen
Grietje Klasen j.d. met attestatie van Ziddeburen

9 Sept. celebrata coena

2 Dec. celebrata coena

1726

3 Meert celebrata coena

23 Junij het avontmaal gehouden en bedient wegens mijn
ziekte door D. Janszonius van Zanderweer en is met attestatie
van Ten Bour tot deze gemeinte op nieuws toegekomen
Cornelis Derks

15 Sept. celebrata coena

8 Decemb. celebrata coena

1727

9 Meert celebrata coena

15 Junij celebrata coena
En op nieuws tot deze gemeinte toegekomen
Roelof Albers &
Eelje Everts [beide] na gedane geloofsbelijdenis

21 Septemb. celebrata coena

14 Decemb. celebrata coena
En op nieuws tot deze gemeinte toegekomen
Eelke Haits j.d. met attestatie van Godlinze (ab. en testim.)

1728

7 Meert celebrata coena

13 Junij celebrata coena

5 Septemb. celebrata coena

6 Decemb. celebrata coena

1729

13 Meert celebrata coena

19 Juni Het Avontmaal gehouden, en (de plaats alhier vacant door 't
beroep van Dne. Mensinga na Suidlaren) bedient door Dne. L. Rodius
van Noordwolde. En is tot dese gemeente toegekomen met
attestatie van de Meden Jan Hindriks (ab. cum testim.)

18 Septem. Het H. Avontmaal gehouden, en bedient door Dne.
E. Tiddens van Bedum


1729

18 Decem. celebrata coena; en met attestatie van Wijrum
tot dese gemeinte toegekomen Grietje Geerts

1730

19 Maart celebrata coena

18 Juni celebrata coena

17 Septem. celebrata coena

17 Decemb. celebrata coena, en met attestatie van Suidlaren
tot dese gemeinte toegekomen
Grietje Clasen huisvrou van Daniel Ewolt
En met attestatie van Bedum
Margien Andries (abiit cum testim.)

1731

18 Maart celebrata coena

24 Juni celebrata coena

16 Septem. celebrata coena

16 Decem. celebrata coena; en met attestatie van Usquert
tot dese gemeinte tegekomen
Aaltie Geerts j.d.

1732

16 Maart celebrata coena

15 Junii celebrata coena

14 Septem. celebrata coena

14 Decemb. celebrata coena

1733


15 Maart celebrata coena.
En met attestatie van Groningen
tot dese gemeinte toegekomen
Anna Catharina Jans j.d.

[hiaat, zie Handelingen des Kerken Raadts]


1735

D. 15 Decemb. celebrata coena
Met attestatie tot dese gemeente toegekomen
Pastor Jonas Groenouw met zijn huisvrou
Aaltie Witkamp

1736

d. 19 Maert celebrata coena

d. 17 Junij celebrata coena en met attestatie tot dese gemeente
toegekomen Altie Gerlofs van Middelstum (abiit cum tes.)

D. 16 septemb. celebrata coena

D. 23 Decemb. celebrata coena

1737

d. 17 meert celebrata coena

d. 16 Junij celebrata coena en met attestatie tot dese
gemeente toegekomen Berent Klaesen van Middelbert

D. 15 Septemb. celebrata coena

1738

D. 16 Maert celebrata coena

D. 15 Junij celebrata coena

d. 21 Septemb. celebrata coena

d. 20 Decemb. celebrata coena

1739

d. 15 Meert celebrata coena

d. 28 Junij celebrata coena

D. 20 Septemb. celebrata coena

d. 20 Decemb. celebrata coena

1740

d. 20 meert celebrata coena

d. 19 Junij celebrata coena

d. 18 Septemb. celebrata coena

D. 18 Decemb. celebrata coena

1741

den 19 Meert celebrata cuna

den 18 Junij celebrata cuna

den 17 Septemb. celebrata cuna

den 17 Decemb. celebrata cuna

1742


Den 18 Meert celebrata cuna

Den 24 Junij celebrata cuna en met attestatie tot dese
gemeente toegekomen Stienje Geerts van ten Boer

Den 16 Septemb. celebrata cuna

Den 16 Decemb. celebrata cuna

1743

den 17 Meert celebrata cuna

Den 16 Junij celebrata cuna en met attestatie tot dese gekomen
gemeente gekomen David Borgers en Roelfke Evenhuis


D. 15 Septemb. celebrata cuna

d. 15 Decemb. celebrata cuna

1744

d. 15 Meert celebrata cuna

d. 21 Juni celebrata cuna

d. 20 Sept. celebrata cuna

d. 20 Decemb. celebrata cuna

1745

d. 28 Meert celebrata cuna
En op nieuws tot dese gemeente toegekomen
Geert Ewolds na gedane geloofs-belijdenis

d. 20 Juni celebrata cuna

d. 26 Sept. celebrata cuna

d. 19 Decemb. celebrata cuna

1746

d. 16 Meert celebrata cuna

d. 22 Junij celebrata cuna

d. 19 Sept. celebrata cuna

d. 28 Dec. celebrata cuna

1747


den 19 Meert celebrata cuna

den 18 Junij celebrata cuna

den 17 Sept. celebrata cuna

den 17 Dec. celebrata cuna

1748

den 17 Meert celebrata cuna

d. 16 Junij celebrata cuna

D. 15 Sept. celebrata cuna en met attestatie
tot dees gemeente gekomen Henrikje Lubberts

D. 15 Decemb. celebrata cuna

1749

d. 16 Meert celebrata cuna en met attestatie tot dees
gemeente gekomen Jakob Drews

d. 29 Junij celebrata cuna

d. 21 Sept. celebrata cuna

d. 21 Decemb. celebrata cuna

1750

d. 22 Meert celebrata cuna

d. 12 Julij celebrata cuna

d. 27 Sept. celebrata cuna

d. -- Dec. celebrata cuna

1751

d. 21 Meert celebrata cuna

d. 27 Juni celebrata cuna

d. 19 Sept. celebrata cuna

d. 19 Dec. celebrata cuna

1752

den 2 April celebrata cuna

den 16 Julij celebrata cuna

den 24 Sept. celebrata cuna

den 17 Dec. celebrata cuna. Met attestatie
tot dese gemeente gekomen
Maria Lappenborg

1753

18 Meert celebrata cuna

15 Julij celebrata cuna

23 Sept. celebrata cuna

16 Dec. celebrata cuna

1754

d. 14 April celebrata cuna

d. 14 Julij celebrata cuna

d. 6 Oct. celebrata cuna

d. 22 Dec. celebrata cuna

1755

d. 30 Apr. celebrata cuna

d. 20 Julij celebrata cuna
En op nieus tot dese gemeente toegekomen
Klaas Harkes na gedane belijdenis

d. 12 Oct. celebrata cuna

d. 21 Dec. celebrata cuna

1756

d. 18 Apr. celebrata cuna

d. 18 Julij celebrata cuna

-- celebrata cuna

-- celebrata cuna

1757

d. 10 Apr. celebrata cuna
en op nieus tot dese gemeente
toegekomen Eppe Berents en
Egbert Jans na gedane belijdenis

d. 10 Julij celebrata cuna
en op nieuws tot dese gemeente
toegekomen Jan Derks en Hilje Jans Egtl.
na gedane belijdenis

d. 9 Oct. celebrata cuna

d. 25 Dec. celebrata cuna

1758

d. 27 Meert celebrata cuna

d. 23 Julij celebrata cuna
En op nieus tot dese gemeente
toegekomen Roelef Jans
na gedane belijdenis

d. 15 oct. celebrata cuna

d. 30 Dec. celebrata cuna

1759

d. 13 Apr. celebrata cuna en op nieus tot dese
gemeente toegekomen Klaas Jacobs
na gedane belijd. en Chr. Doop
(en vertrokken met attestatie na Adorp 1761)

Nadat wegens aenhoudende zwackheijdt
van den overleedenen de verdere aenteckening
niet geschiedt is, zoo is het van
mij ondergeteekent naer beste weeten
in de penne gevat naementlijck:

Den 29 Julij is des Heeren H. Avondtmael gehouden

Den 28 Octobtis is des Heeren H. Avondtmael gehouden

Den 30 Decembris is des Heeren H. Avontmael gehouden

1760

Den 6 April is des Heeren Heijlig Avondtmael gehouden

Den 12 Junij is de proefpredikaetsie gedaen,
en nae gedaene predikaetsie
de ouderlingen en diakenen
gevraegt, of er oock iets te herinneren
was, maar niets te mone[?]ren was

Den 15 daaraen volgende is de bedieninge
van het heijlig Naegtmael waar
genoomen en des morgens en agter-
middaags dien aengaenden gepaste
???? gepredickt.
Praesente Leedens die het Naegtmael
gehouden hebben waaren
Daniel Ewolts Ouderling
Willem Sijbrants Ouderling
Geert Ewolts Daiken
Berendt Klaessens Diaken
was praesent onder de predikaetsien,
maar bleef van het Naegtmael te rugge
De SchoollMeester Evert Pieters
Jacob Dreuws
Eppe Berens
Jan Dercks
Roelf Jans
Klaes Harkes
Klaes Jacobs Nijenhuijsen

De Juffrouw Weduwe Gronau
Eelje Klaessen
Hindrickjen Lubbers
Hillje Jans
Of er nu nog meer Ledens zijn die zig geabsenteert hebben,
of niet, kan met zeekerheijdt niet melden,
als alleen dat Daniel Ewolts huijsvrouw
in de Proefpredikaetsie tegenswoordig was, maar
wegen onpasselijckheijdt des zondags niet praesent.
Voor het overige wensche dat
Godt de gedaene pogingen met zijn gunst
en zeegen bekroonen mag tot eere en
roem van zijn Naem. Ondergeteekent
den 15 Junij 1760
Johannes Cassau als
nabuurig predikant van
Noordwolde

Den 18 Septembr. de voorbereijdings-predicatie
gedaan, en na de presente leeden van de E.
kerkenraadt te hebben gevraagt, of er ook eenige
kerkelijke beswaarnisse waren in opsigte van
leedematen van 's Heeren H. Avondtmaal, waarom
het mogt nodig sijn consistories te houden,
soo is geantwoordt: neen
Hierop den 21 dito des H. Heijlig Avondtmaal
gehouden, en zijn (na mate der
gaave Godts) leerreedenen en vermaningen
gedaan, ter materie specteerende, wenschende
dat deselve met des Heeren Seegen
mogen agtervolgt worden.
get.: M. Antonides, pred.
tot Onderwierum etc. als gecom-
mitteerde des Eerw. Classis van
Middelstum, tot deese vacante plaats.

Den 18 december is de proefpredikaetsie
geschiedt, ende was op de vraege aan
ouderlingen en diaconen niets tot
beswaar van ijmandt in te brengen.
Hierop is den 2 het heijlig Avondtmael
gehouden, en waaren alle de ledens
praesent, ende oock Berendt Klaessens diaken
maer absenter waaren Eppe Berens, en
Geert Ewoldts, en Klaes Jacobs Nijenhuijs
ratio quare, me latet, exempt de laetste
die wel niet in de proefpredikaetsie
maar des morgens in de voormiddaags
predikaetsie tegenwoordig, maar niet
aen het Avondtmaele etc.
get.: Johannes Cassau
pred. te Noordwolde

1761

Den 12 Mart. De proefpredicatie verrigt, en hadden sig tot
belijdenisse haeres geloofs aengegeven, en nae gedaene
ondersoek aengenomen tot des Heeren Avondmael
Juff. Geertruid Gronauw
en
Juff. Anna Gronauw
Nae gedaene ondervraginge bij de E. Kerken-raedt geen
ergerlijkheden of diergelijke omtrent de Ledemaeten
ontdekt. Hierop
den 15 .... Het Heilig Avondmael des Heeren gehouden etc.
get.: Bernh. Ph. Hase
Ecclesiae Bedumanae Pastor

Den 18 Junij de voorbereijdingd-predicatie
gedaan. En na de leeden van de E. Kerkenraadt
te hebben gevraagt, of er ook eenige kerkelike
beswaarnissen in opsigt van leedematen van 't
H. Avond. waarom 't mogt nodig zij consistorie
te houden, soo is geantwoordt, neen.
Hier op den 21 dito des H. Heijl. Avondtm.
gehouden, en zijn (na mate der gave Godts)
leerreedenen, en vermaningen gedaan, ter materie
specteerende, wenschende dat deselve met des
Heeren seegen mogen agtervolgt worden.
get.: M. Antonides, pred. te
Onderwierum etc. Gecommitt.
des E. Class. van Middelstum,
p.t. tot dees vacante plaats.

den 18 Sept. de proef-predikatie gehouden, en de
Broederen gevraegt, of iemand iets hadde te berigten
tot censurabel was, maer niets tot iemands last
hebbende, is daarop
den 21 Het Heilige Avondmael gehouden
get.: B.P. Hase
Pred. t. Bedum


1782

den 30 Junij bevestigt sijnde Dom. Henricus Hase.

Den 30 Junij met attestatie overgekomen van Oudorp:
Jeicke Thomas (met attestatie vertrokken na Groningen den 23 Julij 1802)

1783

Den 4 Junij tot ledematen angenomen:
Willem Cornelis
Claas Hendriks
Clas Tjades
Jan Albers
Alje Jans
Pieter Kramer
Ida Berens
Alje Jans
Willemina Gronwolt


Den 12 Junij
Berentje Berens tot lidmaat angenomen

Den 7 Julij
Geertje Classens tot ledemaat angenomen

Den 16 Sept. tot ledematen angenomen:
Henrik Luddes
Grietje Goosens


Den 13 Sept. met attestatie van Noorddijk overgekomen Grietje Wolters

Den 11 December Jantje Jans tot ledemaat angenomen

1784

den 26 Maij tot ledematen angenomen:
Getruit Sijmens
Metje Jacobs
Trintje Peters
Betje Henderix


den 28 Maij Olgert Garbrans tot lidmaat angenomen

den 12 Julij Gertje [?] Berens tot lidmaat angenomen

1785

den 13 Mert is met attestatie van Amsterdam overgekomen Annigje Eppes

Den 22 Maij tot ledematen angenomen:
Pieter Classen
Clas Gerrits
Tamme Tolens
[?]

den 28 Maij Jan Sebes tot lidmaat angenomen

den 8 Junij met attestatie vertrokken na Ziddeburen:
Pieter Hind. Cramer en Wilhelmina Jacobs Groenewolt

den 21 September met attestatie vertrokken Sanne Pieters na Bedum

1786

den 20 Februari met attestatie overgekomen Jan Bastians van Groningen
en Eltje Jans van Wierum

den 8 Junij
Olgert Derks
Allert Jans
Jan Lauwes
Henrik Classen
Johannes Harms
Jakje Jans


1787

den 6 Junij met attestatie overgekomen:
Tetje Berens van Bedum

den 10 December tot ledematen angenomen:
Henrik Abrahams
Albert Willems
Willem Gerrits
Hilje Dirks
Elisabet Sijwers
Immeke Classen
Sijben Egbers

1788

den 20 Februari
Pieter Eppes
Berend Hendriks
Clas Classen
(met attestatie vertrokken na Groningen 24 9br 1802)

1789

[geen datum, na 3 september] met attestatie van Middelbert overgekomen:
Janna Jans (vertrokken naar Bedum 7br 1809)

den 18 October met attestatie vertrokken na Eelde:
Berend Hendriks

1790

den 26 Februarij tot ledematen angenomen:
Martje Peters
Grietje Sibrans


27 Augustus
Hijbe Jacobs Gronewolt
Cornelis Willems
Trintje Classen


den 3 December met attestatie overgekomen:
Grietje Oosting, van Obergum

1791

den 8 Mert tot lidmaat angenomen Jan Roelfs

den 21 Augustus tot lidmaat angenomen Pieter Jargus [?]

den 20 November is met attestatie overgekomen Willem Havinga

1792

den 26 Febrij tot lidmaat angekoomen Roelf Hendriks

den 24 April tot lidmaat angenomen Antje Rudolfs

den 11 Maij met attestatie na Groningen vertrokken Grietje Sijbrans

den 2 September ....
met attestatie overgekomen Jantje Jans van Bedum

den 1 Decembr. met attestatie na Wierum vertrokken:
Hendrik Abrahams en Immeke Classen

1793

den 22 Feb. met attestatie vertrokken na Nordwolde:
Jan Sebes en Antje Rudolfs

den 25 Febrij. tot ledematen angenomen:
Clas Jans
Hilje Hendriks (met attestatie vertrokken na Groningen den 23 Julij 1802)
Lisebet Jans
Altje Jans
Jacoba Sjaukina Barlage

den 6 Maj met attestatie vertrokken na Groningen Willem Havinga

1794

den 4 Maj tot ledematen angenomen:
Jan Nitters
Clas Drewes
Anje Dirks


den 8 Junij tot lidmaat aangenomen:
Anje Drewes

den 9 Junij met attestatie van Bedum overgekomen:
Mj. Juffer G.G. Huisken wedew. van den Weled. Heer B.P. Hase in leven ..... evgelieden te Bedum

den 5 Septembr. met attestatie overgekomen van Bedum:
Maria Cramer
met attestatie van Adorp:
Grietje Ekkes

den 16 Septembr. is Altje Jans vertrokken met attestatie
na Bedum

1795

den 27 Maj tot ledematen angenomen:
Lubbert Jans
Claske Jacobs
Grietje Hendriks
Jacob Hendriks
Elizabet Harmanes

Jantje Classen
Trintje Hendriks
Ekke Pieters

den 26 September met attestatie van Groningen overgekomen:
Klaas Hendriks
Hilligje Jacobs


den 10 Decembr. met attestatie overgekomen van Stedum:
Henrick Classen

den 11 Decembr. tot ledematen angenomen:
Eijke Jelmers
Fenje Peters


1796

den 20 Junij is Etje Pieters met attestatie vertrokken na Bedum

den 1 Sept. tot lidmaat angenomen Jan Harms Dobbe

1797

den 7 Mert tot ledematen angenomen:
Henrijk Wolters
Antje Sijwers

den 12 Junij tot leedematen angenomen:
Arend Daniels
Jacob Groenewolt
Henricus Clasen
Jantje Peters
Maijke Drewes


den 26 Novembr. tot litmaat angenomen:
Jantien Jacobs

1798

[geen ledematen]

1799

den 13 Mert voorbereiding en den 17 het heilig avondmaal
met attestatie zijn overgekomen Jan Sebes en Antje Rudolfs

den 23 Maj tot ledematen angenomen:
Claas Daniels
Johannes Egges
(met attestatie vertrokken na
Garmerwolde d. 6 Junij 1807)
Grietje Henderiks
Zijke Alders
Grietje Berens
Anje Hendriks
Wijke Sijbrands
Matje Ennes


den 30 Augustus Fenje Peters tot ledemaat angenomen

1800

[geen datum] met attestatie overgekomen van Cantens:
Grietje Willems

den 20 April tot ledemat angenomen:
Lijfke Berens

den 13 Maij tot ledematen angenomen:
Jantje Jans (met attest. naar Groningen 3 Aug. 1829)
Maijke Abels

den 27 Maij Claas Johannes tot lidmaat angenomen

1801

den 13 December is tot lidmaat dezer gemeente aangenomen:
Getruit Gezina Haze

1802

den 23 Julij met attestatie vertrokken na Groningen:
mejuffrouw Jetsko Thomas, wed. wijlen den Wel Eerw. Heere H. Hase en
Hilje Hindriks

den 21 october met attestatie vertrokken na Groningen:
Jantje Jans

den 24 november met attestatie na Groningen vertrokken:
Klaas Klaassens

1803

den 1 Junij met attestatie na Groningen vertrokken:
Harko Klaassens en Annegien Eppes Echtelieden

den 1 Nov. met attestatie na Groningen vertrokken Klaas Hindriks
en Hilligje Jacobs echtelieden

1804

d. ... Maij met attestatie alhier gearriveerd van Loppersum
mijn geliefde huisvrouw Willemina Tichelaar

1805

[geen ledematen]

1806

den 13 april ... met attestatie van Wetsing
en Sauwert tot ons overgekomen:
Eisse Jacobs

d. 12 october ... met attestatie van de Harkstede alhier gekomen:
Martje Luitjes

1807

den 6 Junij met attestatie vertrokken na Garmerwolde:
Jannes Egges

d. 25 September met attestatie tot ons overgekomen van Noordwolde:
Willem Hindriks

1808

den 12 Februarij alhier met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Hillegien Roelfs, huisvr. van Albert Jurriens

den 10 december met attestatie van hier vertrokken na Engelbert:
Martje Luitjes

1809

den 26 Februarij met attestatie tot ons overgekomen van Bedum:
Klaas Jibbes en Grietje Pieters Echtel.
en vertrokken:
Anje Hindriks, weduwe van Ewolt ... na Groningen

1810

Den ... Maart ... zijn na belijdenis des geloofs te hebben afgelegd,
tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
Berend K. Dijk
Anje Aljes
Egbert Aljes


den ... Junij ... met attestatie van Adorp tot ons overgekomen:
Trientje Franssen

den ... September ... is na belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen:
Arend Derks

den 23 December ... zijn tot lidmaten der gemeente aangenomen:
Klaas Jans de Jonge
Roelfke Arends
Echtelieden
en is van hier met attestatie na Wetzingh en Sauwert vertrokken:
Eisse Jacobs

1811

In Maart ... en zijn tot leden dezer gemeente op belijdenis des geloofs aangenomen:
Albert Gerrits
Gerrit Klaassen
Date Hindriks
Aafke Freriks
Zwaantje Berends
Daniel Johannes
)  in dat zelfde jaar met attestatie vertrokken
Battruda Drewes)  na Leens

1812
 
den ... Julij ... is op belijdenis des geloofs tot lidmate dezer gemeente aangenomen:
Grietje Jans, huisvrouw van Jannes Eltes
En met attestatie van Stedum tot deze gemeente overgekomen:
Antje Wigbolts, huisvrouw van Homme Popkes

den ... December ... is met attestatie van Aduard tot deze gemeente overgekomen:
Hindrik Jacobs Brummersma en
Iktje Remges Echtelieden

1813

den ... October ... met attestatie alhier van Aduart gekomen:
Janna Jans, huisvrouw van Klaas J. Teisman

 


Handelingen
des
Kerken-Raadts

Leden der kerkenraad van Zuijdwolde zo ik
pastor J. Mensinga aldaar gevonden heb
den 15 Oct. 1719

Jakob Gerrits }
Jan Gosses } ouderlingen

Roelof Jansz }
Luirt Klaassen } diakonen

1721

5 Oct. is in de plaats van Luirt Klaassen na gedane
rekeninge en overleveringe den 24 Sept. 1721 zijn verzogte
demissie bekomen hebbende eenparig tot diakon gekoren
de E. Derk Jelmers, welke na een driemalige
kundiging den 12, 19 & 26 Oct. in den dienst is bevestigt
den 2 November

1722

8 Meert is in de plaatze van Jakob Gerrits verstorven den
25 Nov. 1721 eenparig verkoren tot ouderling dezer gemeente
de diakon en boekhouder Roelof Jans, in
wiens plaatse Derk Jelmers als boekhouder is gesuccedeert
en tot diakon gekoren Simon Derks
welke nieuwgekorene ouderling en diakon na een
driemalige kondiginge op den 15, 22 en 29 Martius
in den dienst zijn bevestigt den 5 April en is de diakonije
rekendag gehouden en 't boek overgedragen den 7 April

1724

6 Feb. is in de plaetze van Roelof Jansz. verstorven den
22 Nov. 1723 eenparig verkoren tot ouderling dezer
gemeinte de diakon en boekhouder Derk Jelmers,
in wiens plaets Simon Derks als boekhouder is
gesuccedeert en tot diakon gekoren Jan Derks,
welke nieuwsgekorene ouderling en diakon na een
driemalige kondiging op den 13, 20 en 27 Februarij
in den dienst zijn bevestigt den 26 Meert en is de diakonije
rekendag gehouden en 't boek overgedragen den 28 Meert 1724

13 Feb. is verschenen voor de kerkenraet Lambert Jans
herbergier te Hogerbrugge, de doop over zijn kind, dat hem
stond geboren te worden, verzoekende, zo is hem gevraegt
of hij zijn levensgedrag als strijdig tegen het vierde gebot,
den 2 art. van 't grote plakkaet rakende het sabbatschenden
en herhaelde vermaningen en waerschuwingen, niet van
herten verfoeijde, met belofte, om van nu voortaen zig
te zullen onthouden van den sabbath zo meer te schenden,
met zijn huis te maken tot een vergaderplaets van
allerleij en een menigte menschen, om onder en na
de predikatie met onmatig suipen en verdere ongebon-
dentheid ijdelheid dertelheit den dat te ontheiligen;
Waer op hij antwoorde, dat hij niet anders zijn kost konde
winnen, en uit dien hoofde zulx niet konde beloven, en
daer bij hartnekkig blijvende, en zig niet willende laten
overtuigen van zijn onbetaemlijk gedrag nog laten bewegen
om dat na te laten; is de kerkenraet te rade geworden,
om hem dusdanig niet kunnende houden voor een waer
bontgenoot (welken volgens G. woort en de lere onzer
kerken alleen het doopzegul toekoomt) de doop aen
zijn kind dat hem mogt geboren worden, als aen geen
kind van een bondgenoot, niet te laten toedienen, zo lang
hij zo hartnekkig in zijn zonden wilde volherden, te meer
omdat hij zo blijvende niet in staet was om toegelaten te
worden tot de beantwoordiginge der vraegstukken.
Aldus gedaen in onze kerkelijke vergadering Zuidwolde
den 13 Feb. 1724
J. Mensinga, pastor Zuidw.
Jan Gosses ouderl.
Derk Jelmers diacon

den 1 Dec. Also Pieter Jakobs in 't west zig tot verscheiden malen
in Godslasterlijke tale heeft uitgelaten als nam. men moest niet
al geloven, wat Paulus zegt: die mogt zijn pen en inkt wel
gespaert hebben en diergelijke en daer van in 't particulier is
vermaent en daerna door de pastor en een ouderling dien aengaende
is aengesproken om ware 't mogelijk hem te overtuigen en
te regt te brengen maer zig niet wilde laten overreden maer
hertnekkig daer tegen opstoof willende dat hij maer voors
als een vuil lit afgesneden wiert is de kerkenraet te rade
geworden tot zijn verbeteringe hem het gebruik van 's
Heren H. Avontmael te verbieden ter tijd hij door belijdenis
en ware boetveerdigheid zig voor den Hre. en ons zuivere.
Actum Zuidwolde in onze kerkelijke vergaderinge
den 1 Dec. 1724
J. Mensinga, past. Zuidw.
Jan Gosses ouderl.
Derck Jelmers ouderl.
Simen Dercks als diaken
Jan Dercks als diaken

1726

31 Meert is op verzoek van Simon Derx, om dimissie van
zijn diakonschap te mogen erlangen, de kerkenraed
getreden tot de keuze van een nieuwe diakon en
boekhouder, en is met eenparigheid van stemmen de
E. Jan Derx als boekhouder in zijn plaats gesuccedeert
en de E. Willem Sijbrants als diakon
in zijn plaets verkoren, welke nieuwsgekozene
diakon na een driemalige kondiginge op den 7, 14
& 21 April in den dienst is bevestigt op Paeschmaendag
den 22 April en is daer op de diakonije rekendag
gehouden en het boek overgedragen den 25 April 1726

1727

4 maij is voor de kerkenraet verschenen Derk Hindrix verzoekende
de doop voor zijn kint, maer wijl hij met zijn vrouw eerst
gecopuleert is den 19. Jan. dezes jaers en aan de pastor kort na
de copulatie verklaert had geen vader te zijn van het kint
daer zijn vrouw zwanger van was en zulx wel onder diere
betuigingen eischte de kerkenraet nader opening dezen
aengaende als zijnde een kint op een of ander wijze onegt
t'welk hij weigerde en daer op weggaende zonder verdere
redenwisselinge heeft de kerkenraet besloten de doop
van dit kint uitgestelt ter tijd hun dezen nadere openinge
zal gedaen zijn. Actum in onze kerkelijke Zuidwolder
vergaderinge den 4 Maij 1727.
J. Mensinga past. Zuidw.
Jan Gosses
Derk Jelmers

1728

Den 25 Apr. is weer voor onze vergaderinge verschenen Derk Hindriks
beneffens zijn vrouw Trijntje Jans begerende de doop
over haer kint van welken zij beide getuigden dat niet
anders wisten of was uit haer beiden geprocreëert,
maer toonden gansch ongevoelig over de zonden
van onreinheid in welke het geteelt was is het
besluit van de kerkenraet geweest de doop nog-
maels uit te stellen ter tijt zij enigermaten berou
en leetwezen over de zonden van hoererije en
ontugtigheit toonden. Actum Zuidwolde in onze
kerkelijke vergaderinge den 25 April 1728
J. Mensinga past. Zuidw.
Jan Gosses
Derk Jelmers

Den 9 Maij. Na dat aen bovenstaende acte voldaen is, is dit kint gedoopt,
zijnde zij gebleven bij haer gegevene verklaringe in de boven-
staende acte, en herroepende hij zijn vorige verklaringe aen
mij in het particulier, vermelt in de acte van den 4 Maij
1727 als een leugen, biddende daer over vergevinge.
J. Mensinga, past. Zuidw.

Den 3 Sept.: [doorgehaalde acte betreffende Martje, uxor van
Jan Geerts bij Hogerbrugge, over haer ontheiligen van des Herendag.]

1729

Den 21 apr. is in onze vergaderinge geassisteert door de eerw.
D.L. Rhodius prædikant te Noordwolde en de eerw.
D.E. Tiddens prædikant te Bedum verschenen de
E.B. Frijman gevolmagtigde van de kerkenraet van
Zuitlaren verzoekende na vertoninge van zijn volmagt
en beroepinge met bijgevoegde acte van approbatie
van de staten van de landschap Drenthe demissie
van onze eerw. predikant J. Mensinga, welke
wij, ziende des Heren wil, niet hebben konnen nog willen
weigeren, mits dezen derhalven onze herder en
leeraer J. Mensinga ontslaen van zijn dienst onder
ons met toewenschinge van des Heren zegen over
de dienst van zijn eerwaarde in de gemeinte
van Zuitlaren.
Actum Zuidwolde in onze kerkelijke
vergaderinge den 25 April 1729.
Jan Gosses ouderl.
Derk Jelmers ouderl.
Jan Dercks dikun
Willem Sijbrandts dikum

1730

Den 3 April is op versoek van Jan Derks om dimissie van
sijn diaconschap te erlangen de kercke-raad getreden
tot de verkiesing van een nieuwe diakon en
is met eenparige stemmen de E. Roelof Alberts in
desselfs plaats als diacon verkoren, welcke nieusgekore
diacon na een driemalige kondiging op den 9, 16 en
23 dito in den dienst is bevestigt den 30 desselven
maants April

Den 7 Decemb. Diaconie rekendag gehouden sijnde, is het boek door
de E. Willem Sijbrants overgedragen an de E. Roelof
Alberts
, succederende boeckhouder

1731

Den 25 April. Is op versoek van de E. Willem Sijbrants om
dimissie van sijn diaconschap te erlangen, de kerckeraadt
getreden tot de verkiesing van een nieuwe
diacon, en is de E. Daniel Ewolts in desselfs plaats
als diacon verkoren, welcke nieusgekorene diacon
na een driemalige kundiging op den 29 dito, den 6
en 13 Maij in den dienst is bevestigt op pinkster-
maandagh den 14 Maij

Den 17 dec. Is door de boekhoudende diakon rekening gedaan
van de diaconie.
En is in de plaats van Jan Gosses overleden den
-- 1731 met eenparige stemmen verkoren tot
ouderling deser gemeinte Simon Derks, welcke nieus
gekorene ouderling na een driemalige kundiging op den
30 Decemb. 1731, den 6 en 13 Januari 1732 in den dienst
is bevestiget den 20 desselven maants Januari

1734

D. 22 Aug. is in plaats van
Roelof Alberts als diakon bevestigt
Jan Derx

D. 24 ejusd. heeft d.h.t. boekhoudende
diakon Dan. Ewolts rekeninge gedaan

1735

D. 27 Junii heeft de E. Dan. Ewolts
wederom rekeninge gedaan, en is
in desselvs stede als boekhouder
gesuccedeert Jan Derx

Eodem, qui volvebatur anno

D. 5 Julii Solemnia S. Sijnaxeros acta
lidministrante D. Idema pastore Thes.

6 kal[endas] Novembres itidem: dispensante
D. Rhodio V.D.M. in Noortw.

13. ante kalendas Januarias Sigilla Frederis
dispensata ministeris D. Goltzii past. Sti...

5. kalendas Apriles de integro dispensata
accessere tmoniis armatae Jantjen Jans
vidua Matt. Meinhardi Groninga,
ac. ex pago Wirum Epke Jans

20 junii. A...tus e numerus novitiis in sinum
ecclece examine subito ac confessione
dextrag data, receptis
Petro Jacobs
Roelof Jans
Raink Duurts


a.d. 13. kalendas Octob.
19 7br. S. coena celebrata
accessit Jan Frebes

a.d. 14 kal. Jan.
19 Dec. coena celebrata

1735

a.d. 20 Martii Celebrata S. coena

a.d. 19 Junii celebrata coena
accessere Luirt Clazen
et Hilliggje Hindrix
Hewe Jannes et Anje Hiddes
cum attestato ex
pago Noordijk
Jan Alberts

D. 4 Sept.
Is in onze vergaderinge (+geassisteert door D’Ew. godz.
hooggel.
Heer C. R.hodiers v. z. bij .. Noordw..) verschenen
de welEw. Godzal. en Hooggeleerde Heer
Johannes Fabricius, wakker en
geagt Leeraar der Gemeente J.C. te
Bedum, gevolmagtigde van de Ew.
Kerkenraad van Edam, verzoekende
na vertoninge van zijn volmagt
en beroepinge met bijgevoegde Acte
van Approbatie van de Heren Bour-
germeesteren en Regeerders der Stad
Edam dimissie van onze Ew. Predi-
kant Fredrik Adolf Brinckman, welke
wij, ziende des Heren wil, niet hebben
kunnen nog willen weigeren, mits dezen
derhalven onzen Herder en Leeraar
F.A. Brinckman ontslaan van zijn
dienst onder ons, met toewenschinge
van des Heren zegen over de dienst van
zijn Ew. in de Gemeente van Volendam.
Actum Zuitwolda in onze kerkelijke
vergaderinge d. 4 Sept. 1735
Derk Jelmers ouderl.
Simen Dercks ouderlink
Daniel Ewolts ouderlingh

1737
Dewijl Cornelis Derks en Hilligje Hindriks Egtl. te Bejum
verscheiden malen op verscheiden wijze (omtrent zijn broer
domene Mensinga nu pastor te Zuidlaren haar tegenwordige
pastor J. Gronauw en de Kerkraad) aan grove lasteringen
hebben schuldig gemaakt b.v. dat pastor en kerkraad maar
zijn dieven en moordenaars die niet door de regte deur
zijn ingekomen en dergelijke meer zo is de kerkraad
vastgesteld haar te censureren en op te leggen dat zij
dese en dergelijke lasteringen of bewijzen moeten
of zig des te verootmoedigen en schuld belijden ja wijl
dat als een veragtinge gods begeert en daat is van tweedragt
in de kerklijke regering an te regten, is haar het H. Avondm.
ontzegt ter tijt zij betering beloven en bewijzen.
J. Gronauw. Eccls. Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Jan Ewolts diacon

1738
Is in de plaatse van Derk Jelmers overleden den [niet vermeld] jan. 1738
verkoren tot ouderling deser gemeente de diaken Daniel Ewolds
in wiens plaats tot diakon na een driemalige kundiging
den 16, 23 febr. en 2 meert op den 2 meert in de dienst zijn bevestigt

d. 31 meert
Dieaconie rekendag gehouden zijnde, is het boek door de E.
Jan Derx overgedragen an de E. Roelef Alberts succederende boekhoud[er]

d. 18 Juni Alzo Jan Derx diacon bevonden is schuldig te zijn aan
grouwelijke en onreine handelingen met zijn dienstmaagt
waar op Gods H. Naam tot onse grote smerte zeer gelasterd
is waar over hij ernstig tot zijn verootmoeding aangesproken
is door pastor en ouderling maar na de misdaat geen
genoegzame verootmoeding en belijdenis getoont hebbende
is hem tot zuijvering van Gods H. Naam en zijn verbetering het
H. Avondenmaal en verdere voorregten ontzegt tot hij na
een genoegzame tijd ware verootmoeding beldde en betoonde.
J. Gronouw Eccles Zuidwolde
Simen Dercks ouderlijngh
Daniel Ewolts ouderlingh

d. 17? Junij Nademaal meester Evert aan t maar in de viesitatie door
pastoor omtrend de innerlijke en uitterlijke oefening der
Godzaligheid angesproken is en hij daar doorgaans met
veel bitterheid en boosheid tegen optrok door pastor en
ouderlingen tot zijn verbetering daar op een en andermaal
aangesproken heevt hij dat op ene boosaardige en spot
agtigen wijze beantwoort der hij gecensureert en van het
H. Avondmaal gesuspendeert is met toewensing van ware
boetveerdigheid dar over te betonen war op wij hem met
blijdschap weder annemen zullen.
J. Gronouw Eccles Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh

Alzo de schoolmeester Evert de grouwelijkheid zijner
handelingen beleden berouw betoond vergeving verzogt
en beloovt heevt onder inwagten van des Heren genade
daar toe dat hij zig daar nooijt weer an schuldig
zou maaken maar toene in waarheid en Godvrugt
voor ons te zijn waar op hij met toewensing
van wezentlijke versoening en waragtige bekering van
den Ban ontslagen en weder angenomen is.
J. Gronouw Eccls. Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Roelf Alberts diacon

Nadat Cornellis Derx en Hilligje Hendriks beleden hebben
dat zij de voorgemelde perzonen grouwelijk net hare
laster tongen uit nijt en wraakzugt mishandelt haden
en haar grouwelijke lasteringe noijt bewijzen kone
maar t tegendeel beleden en zig met berouw in de
schuld stelden verzoenig zogten en beloovden voor het
toekomender beter te gedragen zijn se met toewensing
der verzoenende en hertveranderende genadens weder tot
het gebruik van s H. Avondmaal toegelaten.
J. Gronouw Eccles Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Roelf Alberts diacon

Is in plaats van Jan Derx met eenparige stemmen verkoren
tot diacon deser gemeente Willem Sijbrants en na ene
driemalige kundiging bevestigt den 12 octob. 1738

1740

Nademaal Jan Derx zijn grouwelijk en onreine
handelingen beleden smert schaamt en berou betoond heeft
gepaart met een voornemen in des heren Ligt en kragt
om voor het toekomende zig te wagten tegen zulk of
dergelijke buitensporigheden Ja wenst van harten aller
zonder vijand te zijn en Lust tot alle geregtigheid te tonen
gepaart met een verzoek om ontslagen weder angenomen
en zo tot het Hoogweertig Heilig Avondmaal toegelaten
te worden. Het welk hem eenparig is toegestaan
met toewensing van versoenende Heiligende en verzegelende
genadens.
J. Gronouw pastor te Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Roelf Alberts diacon
Willem Sijbrands diacon

1742
Den 29 Novemb.
Diaconie rekendag gehouden zijnde
is het boek door de E. Willem Siebrands
overgedragen an de E. Roelef Alberts
succederende boekhouder

1743

Alzo Derk Mennis te Hogerbrugge den doop voor
zijn kind begeert heeft op een seer stoute
onbeschaamde wijze met opentlijke veragting
der kerkorde en hartnekkige weigering om zig te laten
onderwijsen in de erste beginselen dier waarheden
welk tot den H. Doop behoren; warom hem den Doop
geweigert en in de kerkraad besloten is zo lang
te blijven weigeren tot hij toond enigermaten
berouw van zijn kwaat te hebben, en zig laat onder-
wijsen tot dat hij maar enige kennis van de nodige
waarheden heevt, en betoond enigsins uitterlijk
de godsdienst bij te wonen. Actum Zuidwolde
in onse kerklijke vergadering den 24 Julij 1743.
J. Gronauw pastor te Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Roelef Alberts Dijacon

1744
den 18 april heeft Roelef Alberts als boekhoudende
diacon rekening gedaan

Nadat door Derk Mennis an bovengemelde acte voldaan is,
in zo fere dat hij zig beklaagt wegens zijn onbetaamlijk gedrag vergeving
vraagt heeft zig begint te laten onderwijsen en belooft de Godsdienst
weer en ernstiger bij te wonen is zijn kind gedoopt.
Actum Zuidw. den 23 Meert 1747.
J. Gronouw past. te Zuidw.

1744

Alzo in onse kerklijke vergadering voorgesteld is, dat uit vele
en verscheidene gerugten en omstandigheden van zaken en
gevallen blijkbaar was, hoe dees en gene schijnen toe te leggen
om de Goede Naam en bedieninge van onser waarden en
trouwen Leeraar J. Gronouw op een of ander wijze te
benadelen, of het niet goed was iets op te stellen tot sta??ing
der waarheid en beveiliging van onse Leeraar, en wierd
beantwoord; tegenwoordig nodig en nuttig te konnen zijn.
Des getugen wij ouderlingen (wier Ampt het mebrengt
opzigt te hebben en kennis te nemen van het Perzoon en
bediening): Dat deese Leeraar J. Gron[ouw] tot heden de
ganse? Loop zijner bediening te Zuidwolde gedragen heeft, en nog
gedraagt gelijk het een Herder agter zijn kudde betaamt etc.
Actum Zuidwolde den 17 Sept. 1744
Simen Derck ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh

1745
Den 29 april heeft de boe[k]houdende diacon Roelef
Alberts
weder rekening gedaan, en is in desselfs
plaats als boekhouder gesuccedeert Willem Siebrand

Den maj is op verzoek van Roelef Alberts, om demissie
van zijn diaconschap te mogen erlangen, de kerkraad
getrede tot de keuze van een n[ieuwe] diacon en is met een-
parigheid van stemmen de E. Geert Ewolds als diacon
in zijn plaats verkoren welke na een driemalige kon[diging]
op den [niet vermeld] maj in de dienst bevestigt

Den 12 Maj 1746 heeft de boek[h]oudende diacon
Willem Siebrand rekening gedaan en is in des
selfs plaats als boekhouder gesuccedeert Geert
Ewolds
verzoekende Willem Siebrands van zijn
diaconschap ontslagen te worden.

Den 16 junij is de kerkeraad getreden tot de keuse
van een n[ieuwe] diacon en is met eenparigheid van stemmen
de E. Rainck Deurts verkoren en na drimalige
kond[ig]ing den 10 julij in de dienst bevestigt.

Den 22 junij heeft de boekhoudende diacon Geert
Ewolds
rekening gedaan.

Simen Dercks en Daniel Ewolt

[1747]

Also wij staan onderzogt te worden na het
gedrag van Jan Hendriks, zo is 't dat wij van
oordeel geweest zijn, en nog zijn, dat zo lang in
de kerkraad niet zo iets voorkomt, waar op
en om wij genoegzame grong en reden hebben
om getugenis te geven: wij geen getugenis geven
konen nog moeten. Nu is 't zo met Jan Hendriks
gedrag gesteltd; waar van wij getugen, dat wij
dien angaande geen genoegzame bewijsstukken
hebben om iets te getuugen; waarom wij
ok buiten staat zijn om ten goede of ten kwade
getugenis te konnen geven, angaande het
gedrag van Jan Hendriks, aldus ondertekent
in onse kerkelijke vergadering actum Zuidw.
den 26 Julij 1747.
J. Gronouw pastor tot Zuidwolde
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Geert Ewolts dieacon
Raangh Duirts dieacon

1749

Attestatie an Jan Hend. gegeven ...
[rest niet leesbaar]
get. Zuidw. den 6 Aug. 1749

Den 28 junij 1749 heeft de boekhoudende diacon
Geert Ewolds rekening gedaan en is in desselfs
plaats als boekhouder gesucceedeert Raank Duurts

Den 30 junij 1749 heeft de boekhoudende diacon
Raank Duurts rekening gedaan verzoekende
Geert Ewolds van zijn diaconschap ontslagen
te worden waar op de kerkraad getreden is tot de
keur van een n[ieuwe] diacon en is met meerderheid
van stemmen tot diacon verkoren Jacob Drewes
en na driemalige kunding bevestigt den 20 julij

1749
Is kerkraad gehouden, als ook na het voorstel
der kerkregelen Cencure Morem, en bevonden
dat tegen niemand nog van de leden der
gemeente nog van de kerkraad iets ter beswaaring
voortgebragt maar alles wel bevonden is,
immers zo veel ons na kerkorde bewust is
etc.
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Geert Ewolts dieacon
Raangh Duirts diaken

1752
[nauwelijks leesbaar:]
den 6 Meert 1752 de kerkraad vergadert zijnde
is t met de gebede geopent.
En door pastor voorgesteld dat Jakob Harms
attestatie versogt had en pastor had geantwoord
dat hij alleen geen attestatie geven kon maar
dat de kerkraad ...ken uit  ... en daar
op Jakob Harms vr. ..  Past. hem dan geen at-
testatie willde geven.  Past. antw. ik weiger
je geen attestatie maar kan het alleen niet
doen waarop Jakob Harms kwaad ....
al dreigende wegging ... dit den 29 Febr.
zijnde de d daar op den 1 Meert de wedman
welk dezelve vr. als Jakob Harms voorsteld
en op dezelve wijze beantw. van pastor etc.
.... van ons alle besloten Jakob Harms voor eerst
attestatie te weigeren etc.
J. Gronouw pastor
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Jacob Driewes dijaken
Beerent Claasen

Den 8 Meert 1752 is wederom kerkr. gehouden.
Art. 1 is de vergadering met de gebede geopent
Art. 2 van past. voorgesteld.  Alzo Jak. Harms
bij hem geweest, erkentenis en belijdenis van
zonden etc. Zo heeft hij daar op zig met past.
verzoend en attestatie ontvangen het welk van
alle leden is goedgekeurt en gea???
Art. 3 Censura More gehouden en is tegen
geen een van de leden enige de minste swarigh.
in gebragt, maar alles wel bevonden etc.
Art. 4 Alzo ????
Art. 5 is alles met gebede en danke besloten
J. Gronouw pastor
Simen Dercks ouderlingh
Daniel Ewolts ouderlingh
Jacob Driewes deijaken
Beerent Klaasen

[gedeelte onleesbaar]

1752

den 26 Sept. is door de boekh. diacon rek. gedaan

1753

is in plaats van de overledene Simon Derks
met eenparige stemme verkoren tot ouderling deser gemeinte
Roelef Alberts welke na driemalige kondiging op
drie agtereenvolgende sondagen is bevestigt d. 16 Sept. 1753

den 11 Oct. heeft de boekhoudende diacon
Jacob Drewes rekening gedaan en is in desselfs plaats
gesuccedeert als boekhouder Berent Klasen

1754

den 14 Nov. is door de boekh. diacon Berent Klasen
rekeninge gedaan

1755

d. 14 Sept. is in plaats van Roelef Alberts overleden
verkoren tot ouderling deser gemeente de
W. Willem Sibrands en tot diacon de E. Jacob
Drewes
welke na een driemalige kundiging
in den dienst zijn bevestigt d. 5 Octobr. 1755

den 11 dec. heeft de E. Berent Klasen als
boekh. diacon rek[ening] ged[aan] en is in des selfs plaats
gesuccedeert als boekh. de E. Jak. Drewes

1757

den 7 Meert heeft Jacob Drewes als boe[k]h.
diacon rek[ening] ged[aan] en is in des selfs plaats
gesuccedeert als boekh. Geert Ewolds

1760

Alzo ik pastor van Zuidw. de nagt tussen den
25 en 26 oct. met sware benauth. en pijnen geworsteld
had gepaart met koortse kwamen den 26 oct.
de KerkR. terwijl ik met de zelve kwalen worstelde
om een Diacon te kiezen ik lied haar zeggen
dat ik er niet toe in staat was zij enige tijd blijvende
lieten vr. of Geert mij niet spreken mogt,
ik lied haar zeggen dat hij komen kon. Hij gekomen
zijnde en iet gesproken hebbende vr.of
de andere ok niet mogten komen zeide ik ja.
Zij zeiden gekomen te zijn om diacon te kiesen,
ik zeide daar toe niet in staat te zijn hielden
even wel aan bijz. Geert met veel stoutheeden
onder ander dat volgens Kerkorder was als
past. niet kon dat een ouderling daar toe
was om 't werk in pred. plaats te doen, ik dat
ontkende in dit geval, ik ontkennende zeide dat ik
hem dan wat te doen zou geven. Evenwel drongen
zij aan dat het geschieden most etc.
J. Gronouw pastor


[Ds. H. Metelercamp werd op 22 november 1761 bevestigd als
predikant te Zuidwolde.  Een uittreksel van zijn notaties volgt.]

1761

De broederschap die den Kerkenraet,
de ledematen die de Gemeente alhier uitmaken
sijn van den Kerkenraet

[twee kolommen naast elkaar]

[linker kolom]
1761  Ouderlingen

Willem Sijbrants (overleden)

Daniël Ewolts

Eppe Berents
gekosen op Pinxtr
1766

na verscheidene censuren en appellen binnen beschreven
[zie het bronmateriaal van de acta vanaf 1 juni 1770 t/m 1766,
waarin Eppe’s gedrag en de onenigheden tussen hem en anderen
meermaals ter sprake komen] is eindelijk genoemde Eppe Berents
gedeporteert van Kerkenraet April 6, van Classis April 18,
van t Sijnode op meij 1776 met gene ???, volgens d woorden den
Sijnode acten,

en Berent Klasen in sijn plaets gekosen
August. 18: 1776 (overleden den 1 Januriarij 1781)

[rechter kolom]
1761 Diaconen

Geert Ewolts (afgegaen den 16 mej 1761)

Berent Klasen (uitgegaen Juni 25 a 62)

Roelf Jans, gekosen voor G. Ewolts (ontslagen Juni 28 -65)

Jan Berents, voor B. Klasen (afgegaen Nov. 14 -67)

Klaes Jans Teisman
, voor R. Jans (afgegaan 14 Januriarij -71)

Berent Jans v. Dellen, voor Jan Berents (afgegaan 4 meert -73)

Pieter H. Smit voor Klaas Teisman (afgegaan 17 augustij -76)

Driewes Klaasen voor B. Delman

Beerend Jans voor T.H. Smit

[eind]


Meert 1770

... Met de kerkenraet besloten, enige ledens te vermanen, ... als
onder anderen Klaes Harkes en Eelje Everts egtl.

25 meert 1772

... En Reenje Jacobs geciteert sijnde en comparerend so wiert haer
voorgehouden haer onthouding van ’t naest aanstaende Avontmael,
en sij over hare sonde, van een te vroege bijslaping in haer
weduwschap bestraft ...

5 juli 1772

Reenje Jacobs en Fennigje Hindriks ... versogten weder toe te mogen
gaan [aan ’t avondmaal] ... t geen ... geaccordeert is.

26 september 1772 en 27 oct. 1772

[Schoolmeester Jacob Hiwes Groenwolt wordt beschuldigd van
dronkenschap door Eppe Berents.  Eppe levert daarvan geen bewijs en er
zijn geen getuigen.  Vele vruchteloze discussies volgen.]

7 meij 1775

[De onenigheden met Eppe Berents worden meerdere malen genoemd in
de Acta tussen 1772 en 1775.   In mei 1775 worden klachten ingediend over
hem door Hindrik Klasen en door Jannes Jans van Dellen en vrou.]

18 meert 1781

Avondmaal bedient door ds. van Rhee van Noordwolde/
Met attestatie vertrokken naar Warfum Getruidt Lucas

----------------------------------------------

[Ds. Henricus Hase wordt predikant van Zuidwolde in 1782.]

1782

Naa voorafgaande voorbereijdinge gehouden den 13 Juni 1782, alhier
te Zuidwolde den 16 dito des Heeren H. & Hoogw. Avondm. bediend
[get.] G.B. Antonides Pred. te Westerwijtwert

Den 30 Juni bevestigt sijnde Dom. Henricus Hase

Kerkenraad gehouden den 25 Sept. 1782:
... is men getreden tot verandering van den Kerkenraad en is in plats van
Berend Classen tot ouderling verkoren Claas Jan Teisman, tot diaken in
plats van Drewes Classen tot diaken verkoren Gerrit Classen
...
[get.]
Henricus Hase V.D.M.
Daniel Ewolts ouderling
Driewes Klasen diacon
Beerent Jans dijaac

1783

Kerkenraad gehouden den ... 1783:
... is men getreden tot verandering van den Kerkenraad en is in plats van
den overleden Gerrit Clasen tot diaken verkoren Jan Tonnis en is na drie
vorstellingen, als diaken in sijn dienst bevestigt

1784

den [geen datum; volgt aantekening van 19 sept.] in plats van Beernd Jans
tot diaken verkoren Lammert Gerts en is na drie vorstellingen in sijn dienst bevestigt

1785

den 10 Mert ... tot ouderling verkoren Berend Jans

den 1 Junij geciteert Jan Julles etc. [wegens vroegtijdige bijslaap]

den 20 November verscheen voor de kerkeraad Jan Julles die belijdenis van
sonden deed etc.

1786

[geen datum] is kerkenraad gehouden en is in plats van Jan Tonnis tot
diaken verkoren Clas Gerrits en is na drie vorstellingen in sijn dienst bevestigt

1789

[geen datum] is Gert Ewols ouderling verkoren in plats van David Ewolts
den 18 Novembr. is tot diaken verkoren Jan Sebes in plats Lambert Gerts

27 augustust 1790

[Moeilijk leesbaar] ... Claas Gerrits [??] ... Geert Ewel

1791

den 26 October is tot diaken verkoren Jan Lauwes in plats van
Gerrit Classen en bevestigt den 13 November 1791

1792

den 11 April is tot diaken verkoren Pieter Jans in plats van Jan Sebes
en na 3 maal voorstel bevestigt den 20 April

1794


den 7 September is tot diaken verkosen Johannes Harms
in plats van Jan Lauwes

1795

den 1 April verkoren tot diaken Willem Gerrits in plats
van Pieter Jans en bevestigt den 12 April

1796

Den 17 Junij ..... zijn gestelt op de nom[inatie]
van ouderlingen Lammert Gerts - Pieter .... - Jan Lauwes
van diakonen Clas Dijk, Jan Albers en Clas Jans etc.

den 19 Junij overgegaan tot een beroeping van ouderling en diaken
en is in plats van Berend Jans tot ouderling verkosen door den
mansledematen Lammert  Gerts en tot diaken door het lot tegen
Clas Jans geworden Clas Dijk

1797

den 18 Junij .......... zijn gestelt op de nominatie van
ouderlinge Jan Lauwes, Claas Gerards, Harke Classen
van diaconen Clas Jans, Jan Dobbe, Clas Hendriks etc.

den 25 Junij is door mansledematen verkoren Jan Lauwes tot ouderling
tot diaken Clas Jans en zijn na 3 voorstelen in haaren dienst bevestigt

1798

den 28 October ....... zijn gestelt op de nominatie van ouderlingen
Berend Jans, Pieter Hind.  Smit en Johannes Haarms
van diakenen Pieter Eppes, Joh. Dobbe, Jan Albers ...... en is daar uijt
den 4 Nov. door mansledematen verkozen Pieter Hend. Smit tot ouderling
tot diaken Jan Albers en zijn na 3 voorstellen in haar dienst bevestigt etc.

1800

den 8 [Junij] een nominatie van diakonen gemaakt voor den afgaanden
diaken Claas Jans en verkoren Jan Harms Dobbe, welke
na drie voorstellen in zijnen post bevestigt


1801

[Ds. Hase is overleden in Jan. 1801.]

D 15 Meert t Avondm. bediend door W. Cost pred. te Bedum.
D 21 Junij alhier ’t H. Avondm. bediend in de vacature
[get.] G. J. Hulsewé pred te Stitswerd
D 20 September ‘t H: Avondm. bediend door deselve
Op den 20 Dec. het heilig Avondmaal bediend door mij,
W. Cost pred. te Bedum

1802

Op den 4 Maij ... wierd voorgesteld daar... boekhoudend diaken Jan Alberts
was overleden ... om een ander broeder tot diaken te verkiezen etc.  Op de
nominatie gesteld wierden Jakob Groenewolt, Arent Daniels, &
Hindrik Wolthers

Op den 12 Maij is na voorgaande kerkkondiging door mans ledematen
uitboven gemelde nominatie tot diaken gekozen Jakob Groenewolt
[get.]  W. Cost, pred. te Bedum

----------------------------------------------

[Ds. W. Abresch wordt predikant van Zuidwolde in 1802]

1802

Den 20 Junij ben ik W. Abresch in den H. Evangeliedienst hier
bevestigd door de WEW: Heren B. Liefsting, G. Hulsewé &
W. Cost pred: te Warffum, Stitswerd & Bedum.

1804

Den 23 September:  Broeder J. H. Dobbe ... verzogt ontslag [als diacon]
waartoe de kerkenraad overging tot het maken van ene nieuwe nominatie
waar op gebracht werden bij hoofdelijke stemming Hindrik Wolthers,
Jannes Egges en Arend Daniels etc.

Den 21 October ... tot Diacon dezer gemeente bevestigd  de
E. Hindrik Wolters ... en aan broeder J. Harms Dobbe ontslag gegeven ...
terwijl de broeder J. Groenewolt als boekhoudend diacon wierd aangesteld.

1806

Den 6 Julij:  Broeder Jacob Groenewolt ... verzogt ontslag [als diacon]
waar in de vergadering bewilligde, voorts ging men over tot het maken van
ene nieuwe nominatie waarop gebragt zijn Willem Gerrits,
Johannes Harms en Jannes Eggens etc.

D: 10 Augustus den nieuwsgekozene broeder Diacon Johannes Harms ...
bevestigd etc.

1807

Den 14 September:  Daar de Broeder P. H. Smidt ouderling dezer gemeente
gestorven is, werd er door ons een nominatie voor enen nieuwen ouderling
gemaakt, waarop geplaatst zijn Klaas H. Dijk, Willem Gerrits en
Jan Harms Dobbe etc.

Op den 27 September is alhier uit gekozen met unanieme stemmen der
presente mans ledematen Klaas H. Dijk welke ... op den 18 october als
ouderling dezer gemeente bevestigd is.

1809

Den 2 Januarij:  De boekhoudende diacon Hindrik Wolters zijn ontslag
verzoekende, en geen rede hebbende om hem zulks te weigeren, wierd
daarvoor een nominatie gemaakt & daarop met meerderheid van stemmen
geplaatst Willem Gerrits, Febe Kruisinga & Gerrit Heines met het lot
tegen Hindericus Klaassens, etc.

Uit deze nominatie is door de meerderheid van stemmen beroepen tot
Diacon Willem Gerrits, welke ... alhier in den dienst bevestigd is den 19
Februarij 1809.

1811

Op Zondag den 17 Februarij is alhier ... door den Kerkenraad in plaats van
den Boekhoudenden diacon, welke verzogt van zijn ontslage, eene nominatie
gemaakt van drie personen, Klaas Jans Junior, Arend Derk,
Hindericus Klaassens, etc.

Maandag den 25 Februarij 1811:  De Heer Theodorus Conradus Casparus
Veeren
van Borculo Adjudant Major bij het 33 Regiment 4de bataillon ligte
infanterie verzogt dat zijn voorgenomen huwelijk met mejuffer
Anna Cornelia van Orsoi van Amsterdam alhier ten overstaan van den
Kerkenraad mogt voltrokken worden etc etc.

Den 3 Maart is alhier ... tot diacon door eene grote meerderheid verkozen
Klaas Jans de Jonge

Na driemalige Kerkkondiging tot diacon alhier bevestigd
Klaas Jans de Jonge den [datum ontbreekt] Junij.

23 Junij:  Broeder ouderling Jan Louwes was wegens ziekte afwezig.
De predikant stelde voor, of het niet aan de vergadering blijkbaar was het
aanhoudend ergerlijk gedrag [dronkenschap] van den Schoolmeester
H. J. Groenewolt .. [de schoolmeester wordt daarop het H. Avondmaal
ontzegd tot dat hij beterschap van zijn gedrag beloofde en bewees]

1813

23 December:  De Boekhoudende diacon Willem G. Oosterhuis verzogt zijn
ontslag als diacon ... waarom men overging tot het maken van een nieuwe
nominatie, waarop met eenparigheid geplaats wierde
Hindrik Jacobs Brummersma van Noorderhogebrugge,
Albert Gerrits Oosterhuis &
Jan Harms Dobbe, etc.

[De schoolmeester wordt verder vermaand omdat hij] ... voortging in zijn
gedrag, en nu ten merkelijken nadele van de gemeente zich dagelijks aan
dronkenschap schuldig maakte, etc.  De broeder ouderling
Jan Louwes Bolthuis excuseerde zich [van de vermaning] om in deze
voor hem aller onaangenaamde omstandigheid als schoonvader van de
schoolmeester te adviseren, etc.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.