LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Westerwijtwerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Westerwijtwerd lidmaten 1689-1811,
overgenomen door Ton Bosch dec. 2005
[Absenten tijdens het Heilig Avondmaal niet overgenomen.]

Nog niet nagekeken.


Ledematen van dese gemeinte
hier gevonden bij de aantredinge mijner bediening, 1689:
Ebel Writsers en Jantjen sijn Huisvrou.
Hendrik Jans.
Ajolt Sijmons en Geertjen sijn Huisvrou.
Derk Jans en Jantjen.
Peter Peters en Luitjen.
Jakob Jans en Geeske.
Moeij Meje.
Griete bij de pomp.
Jantjen Harmens.
Hendrik Harmens en Trijn, dog om reden nie
te nagtmaal gaande.
Havik Eijsses.
Frerik Peters en Anje.
Mr. Ebel Derx en Anna.
Jan Jans.
Jakob Waaljes en Trijnje.
Dewer de wed.
Renske de wed. Peter Jans en Renske
Aaltje de wed.
Jan Oomkes en Grietie
Klaas Peters en Eltje
Klaas Egberds.
Grietje Huisvrou van Beeuwe
Ebel Nanninx en Jantjen.
Roelef Jakobs en Grietje.
Stijntjen de Huisvr. van Jan Derx.
Isebrand Tonnijs en Martjen.
Jakob Allards en Cornelisjen.
Anje de wed. van Jan Peters.
Sofia Kloek.
Stijntjen Tonnijs.
Stijntjen tegenwoordig met Hendrik Jans
wonende.
Jakob Ariaans en Martjen.
Anne, Huisvrou van Geerd Klaassen
Gerrijt Asinge.

1699
Ledematen der gemeijnte
des Heeren, so als tegen
woordig in April des jaars
onses Heeren 1699 bevonden worden
sijn:
2 Pastor en sijn Huisvrouw Giselijna Crans
2 Jan Oomkes en sijn Huijsvr. Grietie
2. Alle Jannes en sijn Huijsvr. N.
2 Ebel Writzers en sijn huijsvr. Trijnje
2. Jan Bentem Schoolmr. en sijn huijsv. Martjen.
2. Derk Jans en sijn Huijsvr. en Jantjen.
2. Jacob Jans en sijn Huijsvr. Geeske.
2 Peter Peters en sijn huijsvr. Luijtien.
2 Jan Freeriks en sijn huijsvr. Ebelje.
2. Abel en sijn huijsvr. N.
1 Aaltje bij de pomp
1. Anje de vrouw van Jan Albarts.
1. Jantjen, wed. van Ebel Writzers.
1. Jantjen Harmens [?]
1. Havik Eijsses.
2. Frerik Peters en sijn huijsvr. Anje.
2. Klaas Peters en sijn huijsvr. Eltje
1 Grietie de vrouw van Albart Jacobs.
1. Jantjen de wed. van Ebel Nannings
2. Harmen Tonnijs en sijn huijsvr. Anje
2. Wolter Olphards en sijn huijsvr. Dewer.
2. Jacob Waaljes, en sijn huijsvr. Trijnje
2. Jacob Ariaans en sijn huijsvr. Martjen.
1. Anje de vrouw van Geert Klaasen
1. Anna de wed. van Ebel Derx.
2 Frebus Jans en sijn huijsvr. Aafke.
2. Peter Kornelis en sijn huijsvr. Martjen
2. Kornelis Rienders en sijn vrouw Trijnje Anje
2. Jacob Allards en sijn vrouw Trijnje Cneliske
2. Isebrand Tonnijs en sijn huijsvr. Martien
1. Kornelis Peters.
2. Jan Derx en sijn Huijsvr. Geertjen.
1. De vrouw van Jan Bartolds.
1. Derk Hendrix.
1. Lubge de vrouw van Aijke
1. Aaltjen de vrouw van Klaas Wigbolts.

3-3-1700 sijn aan 't Avondmaal gekomen
Nanning Ebels en Martjen Jochums.

Ledematen van 's Heeren tafel waaren
den 1 7br. 1709 volgende:
2. Pastor en sijn Huisvrouw E.M. de Walrich
2. Jan Oomkes en sijn Huijsvrouw Grietie
2. Derk Hendrix en sijn Hujsvrouw Martjen
2. Mr. Jan Benthem en sijn Huijsvrouw Martjen
1. Grietie Jacobs Huijsvr. van Cornelis Jans
2. Wolther Jannes en sijn Huijsv. Barbara
1. Peter Cornelis
2. Jacob Waaljes en sijn Huijsvr. Anje
1. Peter Peters
1. Hindrikjen
1. Aaltjen Huijsvr. van Freerk Jacobs
2. Dewer weduwe van Wolth. Olphards en haar dogter Sijberich
1. Cieke huijsvrouw van Derk Jacobs
1. Grietje huijsvr. Derk Jans
2. Claas Peters en sijn Huijsvr. Eltjen
1. Grietje weduwe van Albert Jacobs
2. Nanning Ebels en sijn Moeder Jantjen
2. Jan Derx en sijn Huijsvr. Geertjen
2. Ebel Claasen en sijn Huisvr. Grietie
2. Jacob Allers en sijn Huijsvr. Corneliske
2. Cornelis Rienders en sijn Huijsvr. Anje
1. Alle Jannes
2. Jan Leuchs en sijn Huijsvr. Annichje
1. Trijntjen Geerds Huijsvr. van Jan Jacobs
1. Aaltjen Wijerts weduwe van Gerlof Jans
2. Jantien en Stijntjen Willems
2. Lambert Sijwerts en sijn Huijsvr. Bouwke
2. Derk Mennes en sijn Huijsvr. Hebelje
1. Derk Jans
2. Roelof Jurjens en sijn Huijsvr. Dietjen
1. Geertjen Willems
1. Aaltjen Jannes
1. Neeltjen Coenders Huijsvr. van Andreas
1. Ebelje Jans, huijsvrouw van Sijbolt Willems
1. Willemke weduwe van Derk Peters
2. Jacob Jans en sijn Huijsvrouw Geeske
2 Jan Freerx en sijn Huijsvr. Ebelje
1. Abel Jans
1. Elske Peters
1. Claas Jochums
1. Jantjen Cornelis
1. Freerkje Freerx

1-9-1709 is aangekomen
Ebel Claasens

22-6-1710
Sijn aangekomen met attestatie van Bedum
Gerlof Jans
en sijn Huisvrouw
Hilke Fockes
En van nieuws de Huijsvrouw van Jacob Tonnijs 
Anje Peters
En haar suster
Aaltje Peters
Item de Huijsvrouwe van Jacob Jans bij de weg
Grietje Hendrix

14-9-1710 van nieuws aangekomen de Huijsvrouwe van Allard Hendrix
Anje Cornelis

21-12-1710 op nieuws aangekomen
Claas Harmens
ende
Sara Reintjes
Item met Attestatie van Stedum
Trijntje Egberts.

7-6-1711 Sijn aangekomen met attestatie van Thesinge
Bieke Derx
Van nieuws
Tamme Peters

13-9-1711 Sijn aangekomen met attestatie van Rottum
Jurjen Harmens en Eenje Remges Egte-luijden

13-3-1712 Met attestatie van Eppenhuijsen is gekomen
Menno Peters
Van nieuws aangenomen
Jacob Jans, bij de del-weg

11-9-1712 Met attestatie van Stedum sijn aangekomen
Hendrik Jans en Aafke Heijnes sijn Huijsvrouw

4-6-1713 Sijn van nieuws aangekomen:
Klaas Jans en sijn Huijsvr. Trijnje Jans
Harmen Peters en sijn Huijsv. Stijnje Claasen
Aaltjen Derx Jonge Dogter

24-9-1713 Is van nieuws aangekomen
Aaltjen Jans, Huijsvr. van Jan Beenes

31-12-1713 Met attestatie sijn aangekomen
Geertruida Magirus van Rottum
Anje Jans van Uithuijsen
Van nieuws sijn aangenomen
Antonius Antonides,
Hendrik Derx
IJdje Jacobs huisvr. van Luijrd Jans
Grietje Gajes huisvr. van Derk Jans

11-3-1714 Met attestatie aangekomen
Anje Eijssens van Loppersum
Van nieuws aangenomen
Geertjen Jans Wed. van Willem Jacobs
Derk Jans
Bernard Antonides
Aletta Antonides
Willemina Maria Metting

2-12-1714 Met attestatie is aangekomen
Trijntje Jans huijs-vrouw van Jan Cornelis Doornbusch

21-6-1716 met kerklijke getuigenis sijn tot ons overgekomen
Fokelina Beves van Bierum
En
Tietie Thomas huisvrouw van Timon Cornelis van Rottum

4-10-1716 met kerkelijke getuigenis
Evert Reinders van Sandeweer

27-12-1716 Met kerklijke getuigenis
Mecheltie Popkes van Middelstum
En
Tijmen Hindrijks beneffens sijn huisvrouw van de Meden

21-3-1717 Met kerklijke getuigenis
Trijntie Harms van Appingedam

27-6-1717 angenomen
Grietie Derks huisvrouw van Evert Reinders
Moeij Anje, weder versogt in bijsijn van de E. Jan Derks ouderling:

19-9-1717 angenomen
Jantie Alles
en
Grietie Derks
met Kerklijke getuigenis van Bedum
Harke Willems en sijn huisv.

12-12-1717 met getuigenis
Trijntie Cornellis van Garshuisen

12-6-1718 sijn angenomen na voorgaand onderwijs en geloovs belijdenis
Bewe Jacobs
Anje Pieters
Aldert Hindriks
Claas Lubberts

5-9-1718 angenomen
Antie Jans

Ledematen Der Gemeente 1719
De pastoor benevens sijn huisvrouwe Bauke Berchuis
en Trijntie Harms
Ouderling Derk Hindriks sijn huisvrouwe Mattie
Ouderling Jan Derks sijn huisvrouw Geertie
Diacon Harm Peters en sijn huisvrouw Stijnje
Diacon Nanning Ebels
Diacon Jan Freeriks sijn huisvrouw en Ebelje
Harm Tiasses en sijn huisvrouw Elisabeth ) nu 1726
Cornelis Jans en sijn huisvrouw Grietie ) tegensw. Diac.
Pieter Jans en sijn huisvrouw Menje
Stijnje en Jantie Willems
Hindrik Geerts en sijn huisvrouw Meiske
Kornelske de huisvrouw van H. Pieters
Sieke Clasen
Grietie
Anje
Gerlof Jans en sijn huisvrouw Hilke
Grietie Hindriks de huisvrouw van Ev. Geerts
Aavke
Diever
Willemke
Geertie
Barbara
Alle Jannes en sijn dogter Jantie Alles
Jan Clasen in de topperie
Anje de huisvrouw van de overl. Cornelis Reinders
Jacob Alders en sijn huisvrouw Korneliske
Claas Harms en sijn huisvrouw Aaltie
Beve Jacobs sijn huisvrouw Anje
Claas Jans en sijn huisvrouw Anje
Iktie Harms de huisv. van E. Writsers
Tamme Pieters
Hinrik Pieters en sijn huisvrouw Geeske
Evert Reinders en sijn huisvrouw Grietie
Jan Eppes en sijn huisv. Korneliske
Jacob Jans en sijn huisvrouw Geeske staan geboekt
als ledematen, maar sijn tot nog toe, in de tijd mijner
bedieninge, niet ten avondmaal geweest
Ebelje Jans huisvrouw Sijbolt Willems
Meester Jan Benthem (Nu overleden)
Meester Wijrt Jans en sijn huisvrouw Anna Raavkens
Derk Mennes en sijn huisvrouw Hebelje

17-9-1719 met kerklijk getuigenis van Lellens
Fennegie Roelfs

25-12-1719 met Kerklijk getuigenis van Groningen
Bouchien Berchuis
van Sandeweer
Trijnje Geerts

8-12-1720 angenomen
Pieter Jans en Menje Doeës Eheluiden

14-9-1721 met Kerklijke getuigenis van garsthuisen
Icktie Harms Tammens

29-3-1722 met Kerklijk getuigenis van Middelstum
Geertje Mennes
Jantie Derks van Loppersum

Ledematen der Gem. Ch. S. so als
tegenwoordig bevonden 1723
1. Derk Hindrijks en sijn huisvrouw Martien ) ouderlingen
2. Jan Derks en sijn huisvrouw Geertie )
3. Harm Peters en sijn huisv. Stijnje - diacon
4. Jan Benthem - scoolm.
5. Claas Harms en sijn huisvrouw Aaltie
6. Jacob Alders en sijn Huisv. Knelske
7. Claas Jans en sijn huisv. Anje
8. Moei Anje
9. Alle Jannes en sijn dogter Jantie
10. Grietie uit het Clooster
11. Ebelje huisvrouw van Jan Freerijks overleden z. Diacon
12. Nanning Ebels
13. Beve Jacobs en sijn huisvrouw Anje
14. Barber
15. Geertie
16. Knelske huisv. van Hindrijk Pieters
17. Grietie huisv. van C. Jans
18. Gerlof Jans en sijn huisv. Hilke
19. Anje huisv. van Aldert Hindrijks (overleden)
20. Sieke Clasen
21. Tietie huisv. van Tijm. Cornelis
22. Moei Diver
23. Aavke Heins
24. Hindrijk Geerts en sijn huisvr. Meiske
25. Pieter Jans en sijn huisvr. Menje
26. Anje huisvr. van Jacob Jans
27. IJde huisv. van Luirt Jans
28. Evert Reinders en sijn huisvr. Grietie
29. Willemke
30. Iktie Harms huisv. van Ebel Writsers
31. Ebelje huisvro. van Sijbolt Willems
32. Jacob Jans en sijn huisv. Geeske
33. Jacob de knegt van Jacob Derks
34. Jantie en Stijnje Swaans dogters
35. pastoor huisvrouw en maagt

12-3-1724 met kerklijk getuigenis van Bedum
Grietie Hindrijks

10-9-1724 
Jan Eppes
Corneliske Heines van Stedum

17-12-1724
Jan Wijrts
Anna Raavkens van Lettelbert

3-6-1725
Jan Clasen van Rottum.
Harm Tiassens,
en Elisabeth Jans angenomen op belijdenis

16-12-1725 op geloovsbelijdenis
Cornelis Jans
met getuigenis
Hindrijk Pieters en Geeske Clasen egteluiden

8-9-1726 met gtuigenis van Opwijrda
Aavke Gerrits

15-12-1726 met getuigenis van Ten buir
Hillie Hillebrands

5-10-1727 met getuigenis van Middelstum
Fenje Clasen

12-12-1728
Elske Leffers van Huisinghe

13-6-1729
Hindrik Jans en Anje Willems, van Rottum
Anje Nannings van Stedum

11-12-1729 op belijdenis angenomen
Geert Jacobs
Jacob Willems

19-3-1730
Vrouke Eppes van Stedum

18-9-1730 op belijdenis angenomen
Anje Berents
met Kerklijke getuigenis van Garsthuisen
Aavke Jans

16-9-1731 op geloovsbelijdenis angenomen
Ribke Tammes de Huisvrouw van Geert Jacobs
met Kerklijk getuigenis van W.embden
Jacob Jans

6-1-1732 op sijn geloovsbelijdenis angenomen
Gerrit Willems

7-6-1733 op geloovs belijdenis angenomen
Melis Jans

20-6-1734 met getuigenis van Bavlo
Derk Wolters
van Bedum
Aaltie Derks

19-12-1734 op geloovs belijdenis angenomen
Aaltie Jacobs huisvrouw van Jan Isebrants

27-3-1735 met Kerk getuigenis van Usquert
Thomas Jans

17-6-1736 op hun geloovsbelijdenis tot litmaten sijn angenomen
de E. Ebel Nannings,
Lammert Sijrs,
Aaltie Elles,
Maiske Willems

Ledematen der gemeente 1736.
2. Pastoor en sijn Huisvrouw
2. Ouderling Harm Tiasses en Elisabeth
2. Diacon Geert Jacobs en Ribke
1. Diacon Nanning Ebels
2. Meester Wijrt Jans en Anna
1. Elske Leffers huisvrouw van Reinder Jacobs
2. Jan Isebrants en Aaltie
1. Tamme Pieters
1. Meiske Huisvrouw van Willem Sijbolts
2. Icktie Harms Tammes weduwe van Derk Wolters
1. Evert Reinders en sijn Moeder Trijnje Evers
1. Hillie de huisvrouw van Jan Willems
2. Claas Jans en Trinje
2. Jantie en Stijnje Willems
1. Aaltie de huisvrouw van Jacob Hindrixs
1. IJdie Jans
2. Thomas Jans en Knelske
1. Mais weduwe Hindrik Geerts
2. Pieter Jans en Menje
1. Jacob Jans
1. Jan Willems
1. Anje Huisvrouw Bronne Mennes
2. Lammert Sijrts en Stijnje
2. Melis Jans en Anje
1. Jan Clasen
1. Trijnje huisvrouw van Jacob Derks
2. Claas Harms en Aaltie
1. Aaltie huisvrouw van Oude Derks
1. Grietie weduwe van Warner
1. Jacob Willems en Trijntie
1. Aavke
1. Ebelje
1. Martie Pieters huisvrouw van Willem Pieters
1. Martie Pieters
1. Martie Floris
1. Janneke Jans
1. Grietie Hindriks

7-4-1737 op haar Geloovs belijdenis sijn angenomen
Maartie Pieters huisvrouw van Willem Pieters
Martie Pieters,
Martie Floris,
Janneke Jans weduwen,
en
Grietie Hindriks

15-12-1737 op belijdenis angenomen
Willem Pieters

9-3-1738 op belijdenis
Jan Jacobs
Heepke Jans
Freeke Gerrits huisvrouw van Ebel Nannings

18-5-1738
Bij het laast gehouden Avondmaal
sijn ledematen nog levende
De pastoor en sijn huisvrouw
Ouderling Harm Tiasses en sijn huisvrouw Elisabeth
Diacon Ebel Nannings en sijn huisvrouw Freeke
Diacon Geert Jacobs en sijn Huisv. Ribke
Claas Harms en sijn vrouw Aaltie hebben scoon
ernstig en dikmaals angesogt door de Kerkenraat
tot verbeteringe van gedrag, niet ten avondmaal
geweest selvs de Kerkgang verwaarloost.
Jan Clasen, van welke men hoort dat met sijn vrouw
dikmaals qwaad huishout
Willem Pieters en Maartie
Melis Jans en Anje
Lammert Sijrts en Stijnje
Anje de huisvrouw van Bront Mennes
Jan Willems
Grietie Hindriks
Jacob Willems en Trijntie
Martie de wed. van Jacob Tonnijs
Maartie Pieters
Aavke Heins
Ebelje de weduwe van Jan Freerijks
Aaltie de huisvrouw van Oude Derks.
Tamme Peters
Trijnje de weduwe van Riender Everts
Scoolmeester Wijrt Jans en sijn huisvrouw Anna Raavkens
Gerlof Jans en sijn huisvrouw Hilke
IJde de weduwe van Luirt Jans
Janneke de weduwe van Knellis Luitiens
Aaltie de weduwe van Jacob Hindriks
Maiske de weduwe van Geert Hindriks
Jacob Jans
Menje de weduwe van Pieter Jans
Jantie en Stijnje Willems gesusters
Evert Reinders, welke voorgeevt te hart in het
openbaar bestraft te sijn, en daarom uit de kerk
blijvt, maar wiens gedrag genoeg bekent is.
Hillje de huisvrouw van Jacob Willems
Mais de huisvrouw van Willem Sijbolts
Elske de Huisvrouw van Reinder Jacobs
Jan Isebrants en sijn huisvrouw Aaltie
Jan Jacobs en sijn huisvrouw Icktie
Claas Jans en sijn huisvrouw Trijnje

1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte
J.C. te Westerwijtwert
1 Dns. Petrus De Jager v. D. M. te Westerwijtwert en Menkeweer
2 Stijnje Cornelis sijn huijsvrouw
3 Harm Tiasses Ouderling (obiit den 1 Junius 1752)
4 Elisabeth Jans sijn vrouw
5 Geert Jacobs Diaken (overleden 29 Junij 1749)
6 Ribke Tammens sijn vrouw (obiit den 8 Januarius 1740)
7 Ebel Nannicks Diaken
8 Freeke Gerrijts sijn vrouw
9 Wiert Jans Schoolmr.
10 Anna Raavkens sijn vrouw
11 Aaltijn Wierts wed: van Claas Harms (obiit)
12 Jan Clasen
13 Gerlof Jans
14 Hilke Fokkes sijn vrouw (obiit)
15 Aaltijn Elles de vrouw van Ude Derkx (obiit den 3 Junius 1752)
16 Jan Jacobs (obiit 2 Februarius 1758)
17 Iktje Harms Tammes sijn vrouw
18 Lammert Zijrts
19 Stijnje Clasen sijn vrouw
20 Anje Willems de vrouw van Bront Mennes (vertrokken na Middelstum)
21 Melis Jans (obiit den 26 Maart 1740)
22 Anje Berents sijn vrouw
23 Willem Pieters
24 Martijn Pieters sijn vrouw
25 Jan Willems
26 Grietje Hindrikx wed: van Warner Gerrijts
27 Jacob Willems
28 Trinje Harms sijn vrouw (obiit den 10 9br. 1744)
29 Martje Floris wed: van Jacob Tonnis (obiit den 25 Maart 1740)
30 Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747)
31 Aafke Heins wd: van Claas Wigbolts
32 Ebelje Jans wed: van Jan Frerikx (obiit 13 Majus 1748)
33 Tamme Pieters (obiit 29 April 1741)
34 Trinje Everts wed: van Reinder Geerts (obiit 7 Sept: 1750)
35 Ide Jacobs wed: van Luirt Jans (obiit den 18 9br. 1745)
36 Janneke Jans wed: van Knellis Luities
37 Aaltijn Derkx wed: van Jacob Hindrix (obiit 5 Aug: 1752)
38 Menje Douwes wed: van Pieter Jans (vertrokken na Middelstum)
39 Maiske Clasen wed: van Geert Hindrix (obiit 23 7br. 1750)
40 Jacob Jans
41 Jantje Willems (obiit den 27 April 1742) en
42 Stinje Willems gesusters (vertrocken na Middelstum)
43 Evert Reinders (obiit den 10 Martius 1751 submersus)
44 Hilje Hillebrands de vrouw van Jan Willems
45 Maiske Willems de vrouw van Willem Sibolts
46 Elske Leffers de vrouw van Reinder Jacobs (obiit den 3 Junius 1742)
47 Jan IJsebrands
48 Aaltijn Jacobs sijn vrouw (obiit den 26 7br. 1751)
49 Claas Jans (obiit den 26 Junius 1752)
50 Trinje Jans sijn vrouw
51 Hiepke Jans (obiit den 7 Julius 1752)

19-9-1738 Met kerkelijke getuijgenisse overgecomen
Grietje Rijkes de huijsvrouw van Reiner Reiners van Bedum

11-12-1739
Focke Gerlofs tot Ledemaat angenomen

14-5-1740
Focke Gerlofs een Attestatie na Groningen gegeven

19-3-1742 Attestatie gegeven an
Anje Willems, de huijsvrouw van Bront Mennes (vertrokken na Middelstum)

3-5-1742 Attestatie gegeven an
Grietje Rijkes wed: van Reinder Reinders (vertrokken na Wee)

22-6-1742 Nieuwe ankomende
Hidde Clasen met Attestatie van Bedum (obiit den 1 April 1743)

14-9-1742 Nieuwe ankomende
Jantijn Clasen, huijsvrouw van Klaas Jacobs met getuijgenisse van Middelstum
Frouke Christiaans huijsvrouw van Jan Pieters met getuijgenisse van Loppersum

7-6-1743 Nieuwe angenomene Ledematen op belijdenisse
Trijnje Joesten, de huijsvrouw van Jan Dorenbosch,
Elsijn Hindrix, de huijsvrouw van Jacob Nannincks

11-3-1746 Nieuwe Ledematen op korte ondersoek en belijdenisse
Fokke Luirts en Trijnje Clasen Echte Lieden

5-9-1751 Attestatie gegeven an
Stinje Willems vertrokken na Middelstum den 9 Sept.

31-3-1752 Attestatie gegeven an
Menje Doewes vertrokken na Middelstum

23-6-1752
Grietje Cornelis met Attestatie van Sauwert overgekomen

8-6-1753 Op belijdenisse tot Ledematen angenomen
Geert Pieters en Reinje Jurriens Echte Lieden

6-6-1755 Op belijdenisse angenomen
Grietje Melis, de huisvrouw van Hindrik Derks

4-6-1756 Op belijdenisse angenomen
Hindrik Hindriks en Trinje Hindriks sijn huijsvrouw

17-6-1757 Op Belijdenisse angenomen
Antje Jans huijsvrouw van Jan Clasen

13-6-1760 op Belijdenisse tot Ledematen angenomen
Nitter Eltjes en Jantijn Jans sijn huijsvrouw

14-6-1761 tot ons overgekomen
Geert Pauwels, en Anje Pieters van Menkeweer

16-11-1761 Attestatie gegeven an
Anna Raavkens wed: van Wijrdt Jans in sijn leven Schoolmr. van W.wijtwert, vertrokken na Losdorp

5-3-1762 Nieuwe Ledematen
Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert
Op belijdenisse zijn tot Ledematen angenomen
Coene Reinders Jensema,
Derk Eppes, Janneke Jacobs Egte Lieden

10-12-1762 Op voorgaande belijdenisse zijn angenomen
Hermannus Westerhof Schoolmeester
Willem Pieters,
Eelje De Jagers, J.D.
Grietje Willems huijsvrouw van Harm Joesten,
Aaltijn Willems huijsvrouw van Albert Gerrijts,
en
Martijn Willems J.D.

18-3-1763 Nieuwe Ledemaat
Griete Timens huijsvrouw van Simen Vink met Attestatie van de Meden

30-9-1764 met attestatie van Stitswert overgekomen
de Schoolmeest. Albert Jan Eisema

12-6-1768 met Attestatie herwaarts overgekomen van Middelstum
Harmen Jacobs

17-9-1769 tot Leedemaaten Angenoomen na voorafgaande belijdenisse
de E. Warner Harms
en 
Rienje Boelens de Huisvrouw van Nittert Eltjes

10-12-1769 met Attestatie van ten Bour overgekoomen
de E. Jacob Teunis
en na voorafgaande belijdenisse
de E. Albert Egberts en desselfs Huisvrouw Grietje Fokkes

16-9-1770 tot deese Gemeijnte overgekoomen
Grietje Jans met Attestatie van Adorp

3-3-1771 tot ons overgekomen
Matje Pieters met Attestatie van Uithuisen;
en op nieuws na voorafgaande Belijdenisse
de E: Henrikus Brinks, beneffens Harmtje Geerts

1-3-1772 na voorafgaande Belijdenisse Angenomen
Aaltjen Sibrands de Huisvrouw van Harm Jacobs

7-6-1772 Attestatie gegeeven an
Harmtje Geerts, na Warffum

13-9-1772 na voorafgaande Belijdenisse Angenomen
de E: Eevert Geerts

14-3-1773 na voorafgaande Belijdenisse angenomen
Geertje Jans Huisvrouw van Pieter Lammerts
&
Lijsbeth Jans Huisvrouw van Siger Cornellis

6-6-1773 na voorafgaande Belijdenisse angenomen
de E: Derk Ebels.
en met Attestatie weeder tot ons gekomen
Harmtje Geerts, van Warffum

12-9-1773 alhier met Attestatie van Groningen overgekomen mijn Huisvrouw
Amelia Frederica Hölscher.

22-9-1776 herwaarts overgekomen met Attestatie van Garmerwolde
de E: Ewold Daniels en desselfs Huisvrouw Anje Tomas.

7-3-1779 met Attestatie van Middelstum overgekomen Claas Wilkes
[patroniem nauwelijks leesbaar, zie trouwboek 2-5-1779]

18-3-1781 naa voorafgaande Belijdenisse angenoomen
de E: Geeske Egberts, de huisvrouw van Albert Gerrits,
en
de Juffer Anna Aletha Toll, Dogter van Pastor E: Toll, in leven Pred: op 't Oosternieland

3-3-1782 met Attestatie van Bedum overgekomen
de E: Martjen Hommes, thans de Huisvrouw van Pieter Geerts bij de Carringerzijl

16-3-1783 met Attestatie van Ten Bour overgekomen
Trijntje Wijbes, de Huisvrouw van Jacob Tonnis, Mr. Schoemaker alhier

12-9-1784 zijnde zeedert het voorgaande Avondmaal van de Leedematen overleeden
Anje Pieters de weduwe van Geert Pauwels,
en weederom met attestatie van Loppersum herwaarts overgekomen
Anje Harms.

19-12-1784 zijnde zeederd het voorgaande Avondmaal overleeden
Geeske Egberts de weduwe van Albert Gerrits, zijnde Lidmaat geweest zeeder meert 1781

11-3-1787 met Attestatie van Bedum overgekomen
Jurjen Geerts, en desselfs Huisvrouw Kornelske Schuiringa

16-6-1787 van de Lidmaten is overleeden de Ouderling
Willem Pieters, den 16 Juni des avonds

6-6-1788 't H. Avondmaal bediend, en er aan geweest:
De Schoolmr. als Diaken,
Jacob Tonnis als Diaken, en zijn vrouw,
Albert Egberts en zijn vrou Warnder Harms,
Harm Jacobs,
Anje Thomas,
Geertje Jans,
Anje Harms,
Grietje Melis
En hebben gemanqueert
Willem Pieters,
Jurjen Geerts en zijn vrouw Cornelske Schuringa,
Martje Hommes,
Claas Wilkes,
Aaltje Sibrants

14-12-1788 deselfde dag overleeden
Warnder Harms, ook lidmaat deser gemeente

13-12-1789
Willem Pieters, overleeden den 3 Dec:

13-6-1790 met goed getuichenisse Lidmaat van Middelstum overgekomen
Zirp Eevert Elama

12-12-1790 van de Lidmaten zeederd den tijd van 't voorgaande Nagtmaal overleeden
Albert Egberts

9-12-1792 Nieuws aangekomen met attestatie van Huisinghe
Renske Jans, vrouw van Cornellis Pieters, bij de pomp.

2-3-1794 na voorafgaande Belijdenisse op nieuws tot Leedematen aangenomen
Asseltjen Derks de Huisvrouw van Jacob Roelfs,
en
Trijnje Elseborg J.D.

15-3-1795 zeederd 't voorgaande Avondmaal overleede[n]
De Diaken Mr. Jacob Tonnis.
En met Attestatie weer na Huisinghe vertrokken
Renske Jans, de vrouw van Cornellis Pieters, bij de pomp.

5-6-1796 van de Leedematen zeederd 't voorgaande Nagtmaal is overleeden
Grietje Fokkes, de weduwe van Albert Egberts.
En zijn op nieuws tot Ledematen na vorafgaande Belijdenis aangenomen
Trijntje Harms, de Huisvrouw van Willem Hindriks,
Renske Ewolds, de Huisvrouw van Heere Jans,
en
Stijntje Timens, de huisvrouw van Klaas Wilkes.

27-5-1798 zeederd 't voorgaande Avondmaals Bediening overleeden
Trijntje Wijbes, de weduwe van Jacob Tonnis.

9-9-1798 zeederd het laaste Avondmaal overleeden
Grietje Melis, de weduwe van Hindrik Derks, overleeden in de maand Aug:

2-6-1799 zeederd het voorgaande Avondmaal van de Leedematen overleeden
Renske Ewolds, de vrouw van Heere Jans, aan de Teeringe,
en op nieuws aangekomen met Attestatie van Zandewee[r]
Sikje Arends, de huisvrouw van Jan Heijnes

22-9-1799 met Attestatie alhier van Middelstum aangekomen
Luij Jans Berghuis; Jongman zijnde Schoemakers knegt

9-3-1800 van de Leeden zeederd het voorgaande Avondmaal overleeden
Aaltje Sibrands de vrouw van Harm Jacobs.

1-6-1800 herwaards tot deese gemeijnte met Attestatie van Rottum
Jan Reijnders, en zijn Huisvrouw Evertje Harms.

7-9-1800 zeederde het laaste Nagtmaal overleeden den 4 deeser
Sikje Arends de Huisvrouw van Jan Heijnes.

14-12-1800 den 29 Nov: van de Lidmaten overleeden
Asseltje Derks, de huisvrouw van Jacob Roelfs.

8-3-1801 na voorafgaande Belijdenisse te Lidmaat Aangenoomen
Willem Hindriks

5-9-1802 op nieuws tot Leedemaaten naa voorafgaande Belijdenis aangenomen
Trijntje Alberts, de Huisvrou van Sirp E: Elama,
en
Eefke Nitters, de Huisvrou van Lucas Pieters.

20-3-1803 van de Ledematen was den 4 deeser maand overleeden
Martje Hommes, de Huisvrou van Pieter Geerts bij de Carringer Zijl.

12-6-1803 op nieuws naa voorafgaande belijdenis tot Lidmaat Aangenoomen
Freerk Arends zijnde thans Diaken

Jurjen Geerts des anderen daags 's avons overleeden, zijnde den 13 Juni zoo ik meen

18-9-1803 zeederd het voorgaande Nachtmaal overleeden
Jurjen Geerts, als hier boven is aangeteekend

14-9-1806
Luij Jans Berghuis met Attestatie vertrokken naar Middelstum

1-3-1807 zeederd voorgaande Nachtmaal overleeden
de Schoolmr. A:J: Elseborg den 16 April,
Attestatie verleend na WesterEmbden den 10 of 11 Junij an
Jan Reinders en zijn vrouw Eevertje Harms

11-9-1808 van de Lidmaten overleeden
Geertje Jans, de vrouw van Pieter Lamberts

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.