LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wedde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Onderstaande administratie is de enige aangetroffen in de Retro Acta en het archief van de Hervormde Gemeente. In de laatste bevindt zich deze administratie. Transcriptie feb. 2006 Annelies de Wijk.
Nagekeken juni 2007 Riana Luiks

- lijst 1778 (Theodorus Schmaal)
- lijst 1785 en mutaties 1785 - 1788 (Arius Kranenborg)
- lijst 1794 en mutaties 1794 - 1811 (Theodorus Stratingh)
 

Ledematen in de Gemeente te
Wedde den 4 xbr 1778.

De welEdele Heer Drost
A. H. van Swinderen en 
Mevrouwe Etzardina Sparringa
Jan Geerts Stobbe
Aaltje Jans Huigs
Gesina Hesse
Antje Schelts
Swaantje Eisen
Jantje Boels
Anna Schmaal
Elszien Molanus
B. Smeeding de schoolm. en zijn
vrouw Geertruid Jans Kewerts
Th. Schmaal pastor
en zijn vrouw Hindertien Alting
Berent Jans Smook en zijn vrouw
Gepke Jans
Hille Geerts
Hille Harms
Lammigje Hindriks
Roelofjen Engbers
Adolf Steffens
Harm Alting
de heer Lieutenant Hiddo van Gennep
en Mevrouw Aletta Bosma
in getal 24

Engeltien Jans Huges
Boelo Nanning en
zijn vrouw Elszien Derks Eefzing
Fennigje Jans Tijks als ook haar man
Jan Harms
De Heer Adjudant Hekman en juffrouw
deszelfs beminde Ettina Hekma
Geesje Molanus
Grietje Geerts
Geertje Meiliefs
Jarko Hoitzing en zijn vrouw
Teupke Edes
Willemtje Haijes
Zieke Jans
Jan Jans Korfker
Elzo Aikes en zijn vrouw
Antje Derks
Wubbe Eedes
Hidrik Hekma
Hindrik Hindriks en zijn vrouw 
Aaltje Meiliefs.
Eede Alberts
Swantje Willems 
24)

Berent Hillenius en
zijn vrouw Martje Harms
Lucas Engberts en
zijn vrouw Grietje Geerts
Hillenius Poppes
Hemmigje Hillenius Poppes
Aike Edes
Geert Reints
Jan Bloem
Jantje Sikkes
Anke Saans
Boelem Reints
Hindrik Jans
Lubbert Jaspers
Jan Visscher
Antje Jans Joesten
Abel Engels
Geertje Egberts
Jacob Jans en
zijn vrouw Nieltje Hidriks
Freerikje Karsjes
Albert Hazelhoff
Abbo Jurjens en
zijn vrouw Geertje Jans Tijks
Trijntje Jans Tijks
Harm Rotgerts en zijn
vrouw Geertje Wubbes 
Jantien
Rolof Rotgers
Engel Harms
Anje Tupkes [later rechts erbij gezet]
Hille Harms [later rechts erbij gezet]

30)32) in totum 78-80

Geert Reints
Geertien Reints
Feeke Reints
Renske Elzes
Geertruit Kosma
Jantien Harms
Lammigje Jans
Harm Zanders
Detmer Jans
Egbert Hindriks met attestatie van Groningen aangekomen
Antje Berents met attestatie aangekomen van Vlagtwedde
Jan Huiges

1780 den 31 august.
Jan Geerts naar een voorgaant beproeft examen
is tot Litmaat dezer gemeente aangenomen


[onderstaande lijst meermalen geannoteerd. Aantekeningen in de linker marge hier meest rechts genoteerd]

1785 den 25 septbr
Den navolgende Ledematen bevonden in de Gemeinte te Wedde
De HoogEdle Heer Drost
1. A.H. van Swinderen Ouderling en deszelfs zoon Edzard Jacob v. Swinderen (overl.)
2. De WelEdle Juffer Aletta van Swinderen. Met attestatie van de Eexta
3. Arius Kranenborgh. Pastor. Met attestatie van de Oude Pekel-Aa & (vertrokken)
4. Mejuffr. Jantje Boekhoud, zijn vrouw, met attestatie van Groningen (overleden)
    (verstorven)
5. Hillenius Poppes, ouderling (verstorven)
6. Hemmechijn Hillenius (na Westerlee) (vertrokken)
7. Getruidt Wilkens (overl.) (verstorven
8. Jarke Huissing & zijn vrouw (overl.)
9. Teupke Edes (verstorven)
10. Grietje Hinderiks wed. v. Hindr. Hoising
11. Willemtje Haijes (vertrokken na Vlagtwedde)
12. Sieke Jans (met attestatie vertrokken na Blijham 1786) (vertrok. x) 
13. Elzo Aijkes & zijn vrouw. (Elzo Aijkes overleden) (verstorven) 
14. Antje Derks. (overl.)
15. Aaltje Meiliefs
16. Ede Alberts
17. Wubbe Edes (overleden)
18. Hinderik Engels. Diaken
19. Berend Hillenius & zijn vrouw (overl.)
20. Martje Harms
21. Antje Harms
22. Jan Geerts Visscher & zijn vrouw (vertrokken na Blijham)
23. Geertje Reints (vertrokken)
24. Hinderk Jans (met attestatie vertrokken na Vrieschelo 1787)

25. Lubbert Jaspers (overl.)
26. Freerktje Karssijns (overl.)
27. Harm Rotgers. (overl.)
28. Jantje Harms. (na Onstw.)
29. Engel Harms. (na Onstw.)
30. Aijko Edes. Diaken (overl.)
31. Swaantje Willems (overl.)
32. Jan Geerts Stobbe (overl.)
33. Jantje Harmannus (overl.)
34. Lukas Engberts & zijn vrouw (overl.)
35. Grietje Geerts
36. Tonnis Jans (overl.)
[volgende 2] zusters
37. Geertje Jans
38. Trijntje Jans (Trijntje Jans overleden)
39. Adjudant Hekman (vertrokken na de Beerta)
40. Antje Bastiaans (overl.)
41. Nieltje Hinderks (overl.)
42. Geertje Egberts (overl.)
43. Lammechijn Hinderks (overleden)
44. Roelfijn Harms (overleden)
45. Engeltje Jans Huissing (overleden)
46. Harm Alting. Diaken. (overl.)
47. Elsijn Abels (vertrokken na Onstwedde)
48. Mevrouw Phaelig. (vertrokken na Winschoot)
49. Aaltje Jans Huges (overl.)
50. Gesijna van Jungheim (overleden)
51. Antje Scheltz. (overl.)
52. Swaantje Aissing (overl.)
53. Lammechijn Jans (overl.)
54. Anna Schmaal. (overl.)
55. Jantje Boeles. (overl.)
56. Boelo Nannings (overl. 1787)
57. Elsijn Derks. (overleden)
58.Theod. Schmaal & zijn vrouw (de eerste vertrokken)
59. Hinderkijn Jacobs Alting (overleden)
60. Hillechijn Hinderks.
61. Berend Smeding. Schoolmeester & (overl.)
62. Getruidt Jans. zijn vrouw (overleden)
63. Leendert Smeding. (overleden)
64. Berend Jans Smook & (overl.)
65. Gepke Jans. zijn vrouw (overl.)
66. Wubbe Hinderks (x) [en]
67. Jantje Geerts (x) Ehel. na gehouden examen tot Ledematen dezer Gemeente aangenomen den 4.Jun. 1787 en zulks op Zond. den 10 dito de Gemeente bekend gemaakt (met attestatie beide vertrokken na de O. Pekel-A.)
68. Geessijn Molanus. (overl.)
69. Jan Geerts Snelter (x) [en]
70. Elsijn Jans. (x) na gehouden examen tot Lidmaten dezer Gemeinte aangenomen den 6 Maart 1788 en de volgende Zondag den 9. dito gekundigt
71. Jan Smeding (x) na gehouden examen tot Lidmaat aangenomen den 14. dito an gekundigt den 16. dito (vertrokken na Woldendorp)
72. Geertje Engels.(x) na geh. examen tot Lidmaat angenomen den 28. Maij en gekundigt den 3. Juni
73. Wupke Huiges (x) is na gehouden examen tot Lidmaat aangenomen (den. vertrokken)

74. Joest Hinderks Snijder, met attestatie van Zellingen den 12. maij 1788 getekent, overgekomen. (vertrokken)
75. Jantjen Alberts. met attestatie van Blijham den 30. maij 1788 getekent, overgekomen.


Bij 't vertrek van mij Pastor A. Kranenborgh na Jemgum
De volgende Ledematen gelaten of bevonden.
1. A.H. van Swinderen Drost en Ouderling. (overl.)
2. E.J. van Swinderen. (na Gron.)
    De Juffer Aletta van Swinderen (vertrokken en overl.)
    Geertruid Wilkens. (vertr. na Vrieschelo)
3. Jarke Hoissing Ouderling (overl.)
4. Grietje Hinderks.
    Willemtje Haijes.
    Antje Derks. (overl.)
    Aaltje Meiliefs, heeft in 8 1/2 jaar niet gecommuniceert (overl.)
    Ede Alberts, Kerkvoogt (overl.)
2. Hinderk Engels, Diaken
3. Berent Hillenius en Vrouw
43 Martje Harms.
    Lubbert Jaspers. (overl.)
    Freerktje Karssijns (overl.)
    Harm Rotgers )
    Jantje Harms  ) (vertr. na Onstwedde
    Engel Harms   ) 2
    Aijko Edes (overl.)
    Swaantje Willems (overl.)
    Jan Geerts Stobbe (overl.)
    Jantje Harmannus. (overl.)
    Lukas Engberts en vrouw (overl.)
5. Grietje Geerts.
    Tonnis Jans. (overl.)
    Geertje Jans.
    Antje Bastiaans. (overl.)
    Nieltje Hinderks. (overl.)
    Geertje Egberts. (overl.)
    Harm J. Alting Kerkvoogd (overl.)
    Aaltje Jans Huiges. vertr. na Onstwedde (overl.)
    Antje Schelts. (overl.)
    Swaantje Aissing. (overleden)
    Lammechijn Jans. (overl.)
    Anna Schmaal. (onbek.)
    Jantje Boeles. (overl.)
    Hillechijn Hinderks. (onbek.)
    Berend Smeding Schoolmeester (overl.)
    Berend Jans Smook en vrouw
    Gepke Jans. (overleden)
6. Geessijn Molanus.
    Jan Geerts Snelter. Diaken (overl.)
7. Elsijn Jans.
    Adolf Steffens. diaken (overl.)

    Geertje Engels. (overl.)
    Jantje Alberts. (onbek.)
    Gezina Alberts. (onbek.)
8. Hindertjen Elzes.
    Geertje Tomas. (overl.)
9. Geessijn Geerts.
10. Hillechijn Geerts
      Renske Harms. (overl.)
      Trijntje Harms. (overl.)
11. Hindrik Engels.
12. Berent Derks.
      Hinderk Tonnis. (overl.)
13. Geert Geerts Siks
-------------------------------
      Filips Derks. (overl.)
      Harm Steffens (overl.)
      Hinderk Harms. (vertr.)
      Klaas Jans Smit. (overl.)
      Geertje Reints. (vertr.)
      Janna Harms. (overl.)
      Geessijn Tonnis. (overl.)
      Alke Harms. (vertr. na Vlagtwedde)
      Elsijn Harms. (onbek.)
14. Aijke Elzes.
15. Trijntje Elzes
16. Hindrik Hanssen en Vrouw
17. Jantje Jans met attestatie van Onstwedde d. 28 Aug. 1791
      Engeltje Jans. (overl.) 
      Jan Haijes. (vertr.)
      Engeltje Hinderks. (vertr.)
      Anna Harms. (overl.)
      Edo Aijkes 18
--------------------------------
in 't geheel 73 Ledematen Wedda den 3 maart 1794
-----------------------------------

Met attestatie overgekomen d. 18 Maart 1796
    De Hr. Capitein Sixtus Gerardus Eckringa (vertr.)
    Desselfs Egtgenoote Mevrw Talea Wijnhagen
18 en desselfs Dogter Margareta Elisabeth Catharina Eckringa
19 en Johanna Petronella Sibinga van Groningen.

Met attestatie overgekomen d. 11 Dec. 1796
    Albert Jakobs en sijn Huisvrouw Trijntje Roelfs van Vrieschelo (overl.)
    nevens Jan Albert Bontkes van Vlagtwedde (vertr.)

d. 19 Sept. 1796 met attestatie van de Beerta overge-
komen Gesina Schmaals Huisvrouw van de Schoolm. alhier (overl.)
en Jan Knegt van de Drost overgekomen van Vlagtwedde

den laatsten Maij 1800 sijn tot Ledematen
aangenomen Geertje Wubbes vrouw van Karsien
20 Thomas en Jantje Jakobs vrouw van Jan
21 Berents

1804

22 
d. 23 Maart is met attestatie overgekomen de
    Hr. Fiskaal Nikolaus Engelhart
tot Ledematen aangenomen
    Willem Hijbeling en Vrouw 23,24
    Aike Jans Stobbe 25

d. 3 Oct. 1805 Hindrikje Roelfs met attestatie
    overgekomen van de Boertange 26

27 d. 13 Aug. 1805 Anna Dijken Vrouw van Sijke Uilkema de Jonge
    met attestatie overgekomen van de Boven-Pekel A.

28 d. 13 Maart 1805 met attestatie van Blijham
    overgekomen, Elske Arends Hassebroek
-------------------------------------
29 d. 22 Febr. 1808 zijn met atestatie overgekomen
    Johannes Bouwers, en Jakob Freerks Prenger (vertr.)

d. 1 Dec. 1816 met attestatie overgekomen
tot Ledematen aangenomen
    Koert Middel en (vertr.)
    Alke Sterenborg (overl.)

30 Tot Ledematen aangenomen
    Zwaantje Karsiens Edens

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.