LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wagenborgen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lijst 1794 van Petra Timmenga ontvangen 4 april 2005.
Deze lijst nagekeken en aangevuld, alsmede de hele rest (eigenlijk dus alles) ingevoerd op 22 okt. 2006(!) door Ton Bosch. Daarom ook maar op die ene dag gepubliceerd en nagekeken MG.

- lijst 1703
- mutaties 1703 - 1794
- lijst 1794
- mutaties 1795 - 18xx
- indemniteit


Fasti Ecclesiae Wagenburgensis

Lijste der Ledematen die in ít Jaar 1703 gevonden zijn


Evert Everts
Anje Arents
Arent Everts
Evert Everts dogter
Gijze Kornellis
Maria Peters
Moei Wije
Eltje Popkes
Tepo Popkes
Anje Koerts
Moei Antje
Ebel Wilkes
Anje
Gerrit Rikkers
Walregh Wessels
Grietje Geerts
Peter Berents
Grietje Derx
Imme Luitjes
Klaas Derx
Menje
Geeske Klasen
Martje Waalkes (overleden)
Jan Fokkes
Grietje Berents
Frouwe Remmes
Jakob Joannes
Ante Jans
Rene Luppes
Grietje Lubberts
Jelte Henrix
Grietje Peters
Moei Klaaske
Menne Tjaarts
Willemke Willems
Moei Fokje
Wijven Jakobs
Henrikje Klasen
Peter Jakobs
Abel Eltjes
Luitje Redmers
Frouwe Jakobs
Berent Harmens (overleden)
Abel Hitjes
Jan Gerrits Post
Klaaske Jans
Jakob Eppes
Doetje Frerix
Peter Henrix
Albertje Frerix
Kornellis Henrix
Gosen Jans
Peterke Walregts
Peter Klasen
Antje Jans
Willem Pauwels (overleden)
Vree Stijes
Haije Oomkes
Geertje Frerix
Pastoor Brantsius weduwe
Renske Jans
Jantje Haijkes
Peter Harms
Okke Jakobs
Wijpke Julles
Henrik Oomkes
Elske Jans
Rotger Lammers
Kornelliske Peters
Reint Oomkes
Trijnje Bowkes


Lijste der Ledematen van mij angenomen

Ao. 1703
Waalke Kornellis [en]
Martje Epkes, [beide] met attestatie van Mithuizen

Den 16 Jun. 1703
Jan Nannes met attestatie van Midwolde

den 15 Sept. 1703
Ariaantje Ariaans met attest. van de Leke
Peter Bavink
Martje Bavink
Anje Remkes
Aafke Leffers
Wessel Walregts
Jakob Everts
Micheel Menses
Grietje Bartelts

Den 28 Novemb. 1703
Martje Klasen
Nantje Derx
Trijntje Arents met attestat. van Slogteren

Den 27 Februarius 1704
Abel Eltjes
Ekke Alberts
Aldert Jans
Geertje Hiddes
Teetje Harms
Lutgert Hinderix
Maria Jans

Anje Bubbels
Abelke Haites
Henrik Geerts
Peter Peters
Trijntje Frerix
Wessel Harms

Den 5 Junius 1704
Tjaart Daniels
Fokke Sjaddes
Jan Geerts met attestatie van Hellum
Zuzanna Termunt, nu Dronrijp, met attestatie van Groningen
Ebeltje Fikkens met attest. van Groningen

Den 12 Septemb. 1704
Aaltje Geerts met attest. van Zuitbroek

Den 3 Decemb. 1704
Engel Aijelts
Jantje Bartelts
Aise Hindriks
Alke Sjaddes
Geertje Louwes

Den 25 Februarius 1705
Jan Elles
Annegje Tonnijs met attest. van Peterbuiren

Den 10 Junius 1705
Gepke Warners met attest. van de Owde Schans
Fokko Jans
Siben Simons met attest. van Noortbroek
Geert Hindrix met attest. van Noortbroek
Bartelt Gerrijts met attest. van Mithuzen

Den 10 Sept. 1705
Awke Jans met attest. van Sloghteren

Den 8 Decemb. 1705
Tetje Gerrits met attest. van Nijkerk

Den 10 Meert 1706
Aaltje Alberts
Fokko Amses

Den 10 Junius 1706
Nele Augustinus

Den 8 Septemb. 1706
Sijbeltje Harkes
Geuke Tjapkes
Sijke Aijelts

Den 1 Decemb. 1706
Elle Jans
Anje Jans
Aafje DoeŽs met attest. van Groningen

Den 3 Meert 1707
Nieske Jans
Trijntje Jakobs

Den 1 Junius 1707
Jan Simons
Jantje Harms

Den 7 Septemb. 1707
Oomke Reints
Jantjen Harms

Den 29 Novemb. 1707
Gerrijt Bowwes
Jan Freriks
Wigboltje Harms
Aalje Kornellis
Anje Kornellis met attestatie van Hellum

Den 29 Maai 1708
Teetje Klasen
Aaltje Roelefs met attestatie Schiltwolde
Maria Arents

Den 28 Nov. 1708
Oomke Haijes

Den 13 Jun. 1709
Wemeltje Meijers met attest. van Leens
Harmen Geerts
Pieterke Jans

Den 26 Februar. 1710
Martje Geerts
Teetje Fokkes
Martje Hindrix
Martje Peters
Grietje Onnes

Den 24 Februar. 1711
Oomke Hindrix
Aaltje Tjakkes
Martje Roelefs

Den 9 meert 1712
Roelef Peters met attestatie van Stedum
Derk Peters

Den 2 maai 1712
Garbrant Reinders
Jantje Willems
Grietje Fokkes

Den 1 Meert 1713
Klaasje Jans
Aagtje Haikes

Den 31 Maai 1713
Derk Hindrix van mij angenomen

Den 4 September 1713
Hemma Maria van Peer nu Hijll

Den 3 December 1713
Jantjen Jans met attestatij van Veendam

Den 1 Meert 1714
Jan Peters
Arend Reijnts

Den 7 Sept.
Geert Hillebrants [en]
Trijnje Geerts, egtel. [beide] met attestatie van de Beerta

Den 14 Decemb.
Okke Hindriks
Jan Jans met attestatie van Westerlee
Alke Luijtjens
Albert Ekkes met attestatij van Weijwert
Hebbeltjen Mennes

Den 3 Februarij 1715
Klaaske Scheltes

Den 1 September
Steffen Geerts [en]
Frouke Arens, egtel.
Geeske Harrems huijsvrou van Derk Hindriks
Grietje Jans
Tiapke Geukes
Cornellijs Gijses
Martjen Haijes

Den 1 December 1715
Dewer Peters
Ike Jans
Antje Roelefs
Trijnje Jans
Aeltjen Hindriks, huijsvrouw van Ebel Wilkens, met attestatie van Schilwolda

Den 1 Meert 1716
Rodmer Siaddes
Regijne Jans huijsvrou van Jurjen Jans
Hille Peters
Trijnje Goossens
Teube Jacobs

Den 4 December 1716
Klaas Jans [en]
Maria Peters, egtel.

Den 5 Meert 1717
Geeske Eltjes vrou van
Jacob Haijes met attestatij van Hellum

Den 3 September 1717
Krijne Arens [en]
Grietje Arens, egtel. met attestatie van Nieuscheemda

Den 3 December 1717
Frouke Hindriks huijsvrou van Gerrijt Rikkers met attestatie van Termunten
Trijntje Jans huijsvrou van Albert Eltjes met attestatie van Noordbroek
Klaas Ebes [en]
Jantjen Alders, egtel.
Trijnje Jans huijsvrou van Jan Peters
Knellijske Peters

Den 6 Meert [1718]
Harke Ekkes
Haijke Peters
Jan Harmens met attestatie van Farmsum

Den 4 Juni 1718
Richt Harrems met attestatie van Hellum
Harmke Jans
Grietje Harrems
Mensje Ekkes
Baltert Hindriks en Martjen Jans met attestatie van Nieuwolda
Grietje Onnes huijsvrou van Jan Jans met attestatie van Mithusen

Den 4 December 1718
Frouke Balsters huijsvrouw van Rodmer Siaddes met attestatie van Nieu Beerta

Den 5 Meert 1719
Willem Hebels
Ate Hillebrants [en]
Ku[nne Jans], egtel[ieden]

Den 2 Junij 1719
Eenje Jacobs

Den 1 Meert 1720
Aafke Jacobs
Lisebet Geerts

Den 9 Junij 1720
Jan Entes, met attestatie van Weijwert
Lijsebet Gijses huijsvrou van Jan Entes
Klaaske Jacobs

Den 30 Augusti 1720
Grietje Jans wed. van Jan Warner met attestatie van Noordbroek
Albertus Jacobs en Aaltjen Peters, egtel. met attestatie van Groningen
Grietje Hindriks, met attestatie van Weijwert

Den 29 December 1720
Wabbe Reijnts
F[?okke?] Roelefs [stuk uit het papier]

Den 29 December 1720
Hillebrant Hindriks en Geertjen Haijes, egtel.

Den 30 maaij 1721
Klaas Peters

Den 3 September 1721
Frieske Ellerus wedw. van Cebe Pieters, met attestatie van de Wilderv.
Grietje Menses, huijsvr. van Peter Cebes, met attestatie van de Wilderv.

Den 5 Maaij 1722
Marrichjen Jans, huijsvr. van Jan Peters, met attestatie van Hellum
Jacob Hindriks met attestatie van Nieuwolda

Den 11 Septembr. 1722
Aaltjen Cornellijs, wed. van Eppe Aijels met attestatie van Weijwert
Hindrik Arents met attestatie van Farmsum

Den 3 Decembr. 1722
Grietje Thies, huijsvrou van Tiddo Tammens met attestatie van Muntendam
Haijo Arijs
Hindrik Vreerks [en]
Peterke Hindriks, egtel.
Duijrke Jans huijsvrou van Jacob Hindriks
Jantjen Jacobs

1723.
Bouchijn Christiani, wed. van Joost Schultens, met attestatie van de Wildervank
Harmen Peters en Grietje Klasen Egtel.
Mekke Bonnes
Jantjen Hindriks, huijsvrou van Haije Arijs
Grietje Derks
Weea Schultens
Klaaske ---

Den 3 Septembr. 1723
Meijske Jacobs, huijsvrou van Tonnijs Hindriks, met attestatie van Nieu-Scheemda
Harmke Roelefs, met attestatie van Woldendorp

Den 4 Decembr. 1723
Tiabbo Roelefs, huijsvrou van Jurjen Everts
Aaltjen Peters met attestatie van Solwert

Den 3 Meert 1724
Sijben Hilkes
Peterke Klasen
Kunne Jans

Den 1 Septembr. 1724
Maria Haijes, huijsvrou van Tiacko Geerts, met attestatie van Termunten
Reijnder Doedes en Iktjen Jacobs egtel., met attestatie van Sapmeer
Derk Meijnders met attestatie van Nieu Scheemda

Den 1 Decembr. 1724
Derk Eijlers
Fenje Hindriks
Jacob Hindriks
Jurjen Balsters
Jan Hindriks

Den 2 Juni 1725
Sijpko Hemmes met attestatie van Siddeburen

Den 2 Septembr. 1725
Jacob Remkes met attestatie Zuijdbroek

Den 2 Decembr. 1725
Albertjen Hiddes huijsvrou van Wabbo Reijnts, met attestatie van Westerlee
Dewer Heres huijsvrou van Gerrijt Rikkers, met attestatie van Meedhuijsen

Den 1 febr. 1726
Hindrik Harmens

Den 30 Augusti 1726
Thomas Trocks en Gesine Dilling Egtel. met attestatie van Groningen
Annegjen Tiaarts wed. Bolhuis met attestatie van Termunten
Octjen Jacobs huijsvrou van Peter Bronts met attestatie van Finsterwold

Den 2 Meert 1727
Willem Roelefs
Hindrik Mennes
Hindrik Harmens
Jacob Gerrijts
Berent Peters en Grietje Peters Egtel.
Betje Peters
Hetjen Jacobs
Beertje Jans
Hilje Bonnes

Den .... 1727
Jan Banning en Wigbeltje Tiabbes Egtel. met attestatie van Schiltwolda

Den 4 Juni 1728
Roelefke Peters
Pieterke Rodmers
Hinricus Alberts, met attestatie van d' Scheemda

Den 3 Decembr. 1728
Jan Tijmens, met attestatie van Zuijdbroek

1729
Eltje Peters
Tiacko Geerts
Harmen Jans
Haijko Onnes
Klaas Willems
Trijnje Hilkes wed. van Peter Peters

1730
Hemmo Reijnts

Den 1 Juni 1730
Jan Jans en Grietje Martens Egtel. met attestatie van Mithuisen

Den 1 Decembr. 1730
Jan Tammes en Hilke Davids Egtel. met attestatie van Noord-broek
Wieje Harmens vrou van Harmen Baukes, met attestatie van Noord-broek
Eppo Wierts
Anje Geerts vrou van Harmen Jans
Martjen Peters
Martjen Mennes
Aaltjen Fokkes

Den 2 Meert 1731
Geeske Geerts, vrou van Eppe Wierts
Cnellijske Berens, vrou van Wijbrant Bartels
Woltje Eppes, wed. van Jacob Everts
Martjen Eppes
Anje Jans
Renske Jans

Den 2 Decembr. 1731
Swaantje Derks met attestatie van Solwert

Den 29 febr. 1732
Anje Wessels
Harmen Berents [en]
Nelle Vreerks, Egtel.
Harremke Ekkes, vrou van Jacob Hindriks

Den 5 Septembr. 1732
Albertjen Bartels vrou van Jacob Entes, met attestatie van Weijwert

Den 5 Decembr. 1732
Luijtje Remkes met attestatie van Noordbroek
Anna Margrieta Hekmans met attestatie van Blijham, huijsvrau van Hindrik Mennes
Jan Fokkes en Wieje Tepes Egtel.
Aaltjen Hindriks huijsvrou van Derk Hindriks

Den 6 Meert 1733
Bauke Pieters
Bartelt Jans

Den 4 Septembr. 1733
Tiapko Jans met attestatie van Nieuwolda

Den 5 Meert 1734
Swane Jans, wed. van Derk Wolters, met attestatie van Siddebuiren
Reijnt Geerts
Geertjen Roelefs huijsvrou van Eltje Peters

Den 28 febr. 1735
Pieter Peters
Willem Hindriks
Tako Jacobs en Geertjen Harmens Egtel.
Free Garremts
Trijnje Derks
Aafke Fokkes

Den 8 Jun. 1736
Alberdina Radijs, met attestatie van Groningen

Den 15 Meert 1737
Margareta Cornelia Hofman (nu Dronrijp), met attestatie van Groningen

Den 6 Septembr. 1737
Trijnje Jans (huisvrouw van Albert Eltjes) met attestatie van Mithuizen

Den 7 meert 1738
Jan Jacobs, met attestatie van Mithuizen
Jan Luppes, met attestatie van Nieuw-Scheemda

Den 13 Jun. 1738
Peter Popkes met attestatie van Farmzum

Den 7 Decembr. 1742
Jan Hindriks, op belijdenis
Trijntje jans met attestatie van Noordbroek

1744. Den 10 Decembr is op belijdenis angenomen
Jan Jacobs op de Gast

1745. Den 10 Decembr.
Aisse Ibes met attest. van Borgs-weer

1749.
Den 7 Meert is op belijdenis angenomen
Heerke Nannes

Den 15 Aug. Gerhardus Hermannus Raedeker van Lengerik uit Tekelenburg,
met attestatie van Noordbroek

Den 12 Decembr. Saartje Rotgers
met attestatie van Nieuw-Scheemda

1750.
Den 5 Jun. Leendert Smeding en Antje Peters Egtel. met attestatie van Schildwolda

Den 11 decembr. is op belijdenis angenomen
Marieke Berents

1751.
Den 10 Septembr. Sibilla Emmerij, thans huisvrouw van P. Dronrijp,
pred. te Wagenborgen, met attestatie van Groningen

1752.
Den 10 Sept. Remke Doedes met attestatie van Lang-akker Schans

1755.
Den 12 Septembr. is op belijdenis angenomen
Febe Hindriks

1759.
Den 14 Septembr. zijn angenomen
Hindrik Jans Karssens en
Amelia Gilhuis Egtel. met attestatie van Groningen

Allardus Muller den 7 Octob. met attestatie van Schildwolda

1760.
Hebbeltien Aaldriks den 14 Meert, met attestatie van Veendam

1763. Den 9 Junij
Jacob Klaasens op belijdenis

den 8 Septembr. sijn angenomen
Jan van der Tuik en
Jauwkjen Wijbes Egtel. met attestatie van het Hogezand

Den 14 Decembr. Jacob Jans en
Hilligie Thomas Egtel. op belijdenis

1766.
den 5 Meert. Luktjen Helenius tans huisvrou
van R. Ten Have predicant te Wagenborgen, op belijdenis

1768.
den 8 September Jan Derks en des selfs huisvrou Jantjen Jans van de Overtogt op belijdenis

1769.
den 8 Junij Bonne Mekkes en vrou Pieterke Peters van Wagenborgen op belijdenis

den 7 Septembr. Peter Alberts en vrou Albertjen Mekkes van Wagenborgen op belijdenis

Den 14 Decembr. Pieter Julles met attestatie van Termunten

1771.
Den 4 Septemb. Rient Jans van Wagenborgen op belijdenis

1775.
den 19 Meert Geert Aikes van Wagenborgen

den 10 Decembr. Trijntje Jurjens met attestatie van Siddebuuren

1778.
Den 5 Junij Trijntje Obbes huisvrou van Pieter Julles met attestatie van Groningen

Den 8 Septembr. 1778 Reint Hemmes en zijn huisvrou Marktjen Geerts op belijdenisse

1779.
Den 9 Meert op belijdenis angenomen
de E. Jans Theodorikus Wildeman

den 12 Septembr. op belijdenis angenomen
Adam Geerts Knoop

1780.
den 8 Maart zijn op gedane belijdenis angenomen
de E. Pieter Peters Vos en
de E. Popke Jans

1782.
den 15 December is op belijdnis angenomen
Trijnje Wierts huisvrou van Jacob Harkes

1783.
Den 4den Maart zijn op belijdenis angenomen
de E. Jan Eltjes Vos
David Broers en
Klaas Jakobs Leewe

Den 6 Meert op belijdenis angenomen
Freerk Harms van de Overtogt onder Wagenborgen

1784.
den 24 September op belijdenis angenomen
Aaltjen Jans

den 3 October Jantjen Eppes wed. van Roelef Roelfs met attestatie van Cropswolda
Klaas Jacobus Harbers met attestatie van Delfzijl

1785.
Tjade Albers met attestatie van Rijzum in Oostvries Land

1786.
den 26 Maart op belijdenis angenomen
Frijderik Arents

den 3 Junij op belijdenis angenomen
Trijnje Hillebrants wed. Mense Willems
Hindrik Tjakkes en
Lijsbet Pieters, Ehel.
beide met attestatie van Niewolda

1790.
Den 14 Juni is met attestatie angekomen als lidtmaat van Schiltwolda
Jan Teiles

Den 26 Juni is op belijdenis tot onze Hervormde Kerk angenomen
en heeft zig de kerkelijke tugt onderworpen
Nanne Harms kerkvoogt van Wagenborgen

Den 2 December is met attestatie angekomen als lidtmaat
van Loga in Oostvrieslant Jan Wenninga

1791.
den 5 Juni zijn op belijdenis angenomen
Jan Jans
Harm Jans
Hiltje Jans
Aaltje Freerks
Grietje Hinderks
Trijda Hinderks
Jantje Jans
Antje Rimts
Etje Menses
Albertje Harms
Hilke Jans
Jantje Lauwes
Trijntje Pieters
Abeltje Beerents
Grietje Klaassens
Trijntje Popkes

Den 26 Mai 1792 is naar voorgaande onderzoek op belijdenis
angenomen tot onze Hervormde Kerk,
Jannes Hiltjes van den Delden

Den 7 Junij 1794 is door mij J. Tamling predikant te Wagenborgen
naar voorgaande onderzoek op belijdenis tot lidtmaat van onze
hervormde Kerke angenomen en heeft zig de Christelijke tugt onderworpen
Daniel Nathanael


Fasti Ecclesiae Wagenburgensis

Lijste der Ledematen die in ít Jaar 1794 gevonden zijn


[linkerkolom, mannes]
Pieter Julles (obiit)
Reint Hemmes (obiit)
Jacob Klaassens
Jan Derks Perdok (obiit)
Bonno Mekkes (obiit)
Rient Jans
Popke Jans

Jan Eltjes Vos
Klaas J. Leuwe

Freerk Harms (obiit)
Klaas J. Harbers (obiit)
Tjade Albers
Hinderk Tjakkes
Jan Tieles (vertrokken)
Nanno Harms (onder ít Hamrik)
Jan Jans
Hiltje Jans (obiit)
Harm Jans
Daniel Nathanael (obiit)
Jannes Th. Wildeman (obiit)
Hindrik Karssens (obiit)

[rechterkolom, vrouwen]
Martjen Geerts (obiit)
Jantjen Jans
Albertjen Mekkes
Lijsebet Pieters
Aaltjen Freerks
Grietje Hinderks
Truida Hinderks
(obiit)
Jantje Jans (obiit)
Antje Rimpts
Albertje Harms
Hilke Jans
Jantje Lamberts
(obiit)
Trijntje Pieters
Abeltje Beerents
Grietje Klaassens
Trijntje Popkes
Frouwke Meijers
(vertr.)


Lijste der Ledematen
 
Den 14 Mai 1795 zijn door mij J. Tamling, predikant te
Wagenborgen tot lidtmaten der hervormde kerke van C.J. naar
voorafgaande onderzoek angenomen op belijdenis:
Steffen Hinderks
Anke Jans

Den 26 Mai 1798 is tot ons overgekomen met attestatie
van Holwierda Klaas H. Bouman (vertrokken naar Stappelmoor in den jare 1801)

Den 25 Mai 1799 is door mij J. Tamling predikant te
Wagenborgen tot lidtmaat der hervormde kerke van
J.C. naar voorafgaande onderwijs en onderzoek der Christelijke
waarheden op belijdenis angenomen:
Reint Wabbes (obiit)

Den 2 Junij 1799 is tot ons overgekomen met attestatie
van Delfzijl Harm Hikkes

Den 7 Junij 1799 is tot ons overgekomen met attestatie van
Winschoten Freerk Jans

Den 16 Mai 1800 zijn door mij J. Tamling predikant te
Wagenborgen naar voorgaande onderzoek tot lidtmaten der
hervormde Kerke van J.C. angenomen en daarop den 18 ejusdem
an de Gemeente opentlijk voorgestellt op hunne belijdenis
Thomas Jacobs
Frauwke Aisses
Jantje Jans

1800. D. 3 Julij is Haike Harms bij gelegenheid der
voorbereiding, met attestatie van Winschoten
als litmaad tot deze Gemeente overgekomen
(met attestatie van lidmaatschap vertrokken naar
Termunten 1807 d. 15 december)

Den 5 December 1802 zijn tot ons overgekomen
met kerkelijke attestatie van Niezijl en dus in
onze Christelijke Gemeenschap op en aangenomen
Frans Munting en Mecheltje Aleida Munting
[get.] J. Tamling pred.

Den 9 Maart 1803 is tot ons overgekomen met kerkelijke attestatie
van Woldendorp en dus in onze kerkgemeenschap aangenomen
Michiel Claassen

Den 12 Maart 1803 zijn tot ons overgekomen met kerkelijke
attestatien van Schildwolda en dus in onze kerkgemeenschap
aangenomen Engel Andries en Luptje Harms Bos egtelieden.

1805 D. 15 September zijn tot ons overgekomen met
kerkelijke attestatien van lidmaatschap en aangenomen
Harm Remmelts van Westerlee, en Michiel Haijes met
Stijntje Harms Echl. van Kropswolde

1805 D. 12 Septembr. is op de belijdenis des geloofs
tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Meester Leendert Smeeding, schoolhouder alhier
En daar op den volgenden zondag aan de Gemeente voorgesteld

1806 D. 21 Jannuari is op belijdenis des geloofs tot lid-
maat dezer gemeente angenomen Theodorikus Adolfs
van Wagenborgen. En daar op den volgenden zondag
aan de Gemeente voorgesteld.

In Jan. d. 15 is Tonko Haijes met attestatie van Kropswolda van
lidmaatschap tot ons overgekomen.

1806 D 18 Junij is met attestatie van litmaatschap
van Noordbroek tot ons overgekomen
Jaije Jacobs Lewe, huisvrouw van Hindrik Derks Fluks

1807 D 6 April zijn op belijdenis des geloofs, tot ledema-
ten dezer Gemeente aangenomen
Tjakje Hindriks, vrouw Siben Klaassens
Grietje Jans, de vrouw van Hindrik Jans Timmer

[ Op aparte bladzijde: ]

vertrek der Ledematen
1807 d 4 Septembr. is met attestatie van
litmaatschap van hier vertrokken naar
Westerlee: Harm Remmelts

[ Dat was alles op de aparte bladzijde ]

1807 d 12 December zijn met attestatie van lidmaatschap
van hier naar Zuidbroek vertrokken Frans Muntingh
en zijn zuster Mecheltje Aleida Muntingh

1807 d 15 Decembr is Haike Harms huisvrouw van Epko Pieters
met attestatie van litmaatschap vertrokken van hier
naar Termunten

1808 D 19 April zijn op belijdenis des geloofs alhier tot ledematen
der Gemeente aangenomen navolgende personen:
Hindrik Reinders
Casper Jans
Klaas Jans Nap
Hindrik Brusch
Jacob Kars en Antje Hindriks
Hindrikje Jans
alle te Wagenborgen

1808 voor de Avondsmaalsbedieninge van d 3 Juli is met attestatie
van lidmaatschap tot ons van Meethuizen overgekomen
Evert Hindriks

1808 D 15 Decembr. is met attestatie van lidmaatschap tot
ons van Delfzijl overgekomen Sara Cornelis

1810
Voor 't avondmaal gehouden in maart 1810
is met attestatie van lidmaatschap van
Noordbroek tot ons overgekomen Pieter Bonnes

1810 d 17 v. grasmaand [=april] tot ledematen
dezer Gemeente aangenomen op belijdenis des geloofs
1. Sibe Hindriks en
2. Abeltje Pieters Ehl.
3. Eeke Hindriks
4. Klaasje Lamberts
5. Condina Jannes Wildeman

Voor 't Avondm. gehouden in bloeijmaand [=mei] 1810 is met
attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen
Johann Luiken van Oosterwijtwert

1810 d. 20 v. zomerm. [=juni] is bij mij op belijdenis des geloofs
tot lidmaat aangenomen Fokje Luitjens

1810 d. 21 v. zomerm. [=juni] is bij mij op belijdenis des geloofs
tot lidmaat aangenomen dE. Aaltje Hommes wedw.
Tjapke Waalkens, op de Zomerdijk onder Wagenborgen

Voor het avondmaal gehouden den 23 v. winterm. 1810 [=dec.] zijn
met kerkelijke attestatie van lidmaatschap van Emden tot deze
Gemeente overgekomen
Adriana Catharina Mackaij
en
Wilhelmina R. Heinks

Voor de avondmaalsbediening van den 12 in bloeimaand [=mei] 1811
zijn met kerkelijke attestatien van lidmaatschap tot de gemeen-
te van Wagenborgen overgekomen Geert Kornelius van Siddeburen
en Grietje Andries Meijer van Beerta

1811
Voor het avondmaal gehouden den 1 van herfstmaand [=sept.] is
met kerkelijke attestatie van lidmaatschap van Farmsum tot
de gemeente van Wagenborgen overgekomen Bouke Koerts
weduwe van Homme Tunnijs


[Akten van indemniteit]

In Octobr. maand 1806 heeft de kerkenraad van
Wagenb. aan Haike Jans een attest van indem-
niteit gegeven, thans wonende te Paterwolde

1807 d 21 febr. insgelijks aan Hindrik
Harms
, thans wonende in de Nieuwe Beerta

1807 D 7 Maart aan Jan Hindriks Groen woont te Sappemeer

1808 D 18 Jan. aan Klaas Heikes dochter die te Zuidbroek
woont en aldaar getrouwd is een brief of attest van indemniteit

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.