LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Vlagtwedde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Geert Kamphuis en Henk Blok hebben zich in hoofdzaak over de invoer van Vlagtwedde ontfermd, met uitzondering van het beginnetje in de 17e eeuw wat Harbert Kielema en Menne Glas hebben gedaan. In totaal 340 foto's, het omvangrijkste kerspel van allemaal (m.u.v. Appingedam)!!

Henk Blok tekende voor het uittrekken van de Acta van de periode 1743-1776, in het voorjaar 2007..
Geert Kamphuis heeft de periode tot aan 1743, en vanaf 1776 gedaan, ook in het voorjaar 2007.

De eerste twee lijsten nagekeken (tm. de  lijst, dus nog niet mutaties, 1693)
Het overige beslist nog eens na te kijken, is niet gemakkelijk!

- lijst ca. 1678 (Johannes Hommerikhuizen)
- lijst 1693 (Henricus Hommerikhuizen, zoon van voorgaande)
- mutaties 1693 - 1742 (Henricus Hommerikhuizen en diens zoon Johannes Hommerikhuizen (vanaf 1725))
- mutaties uit Acta 1743 - 1776
- register volgens A.B.C. 1776 en later
- mutaties uit Acta 1776 - 1791
- mutaties uit Acta 1792 - 1811


[ Ongedateerde lijst, waarschijnlijk opgesteld in of vanaf 1678?
Inventaris Pathuis laat de lidmatenadministratie beginnen in 1678. Op de achterzijde van het blad waarop de lijst eindigt begint de lijst van 1693, in een ander handschrift. Het kopje boven de lijst is in hetzelfde schrift als "Naemen der gedoopte Kinderen Ao. 1678" waarmee de dopen beginnen. De lijst is regelmatig, hoogst waarschijnlijk in één keer, geschreven.]

Naemen
der nieuwe Communicanten

Albertjen Alwerinck
Harmtjen Banninck
Wupke Loesinck
Wendel Jans
Jan Bartels
Jantjen Frijlincks
Geeske Harms
Hille Wallinge
Anne Sophie Jans
Geert Alwerinck
Balzar Hindricks
Roeleff Jansen
Harm Jans
Arent Harms
Coert Berents
Griete Arents
Geertjen Hiddes
Teelke Coerts
Frerickjen Berents
Martjen Geerts
Hindrick Jans
Griete Alberts
IJmel Hoikinck
Wendel IJmels
Marchjen Egberts
Hidde Jans
Jantjen Loesinck
Frerick Heijes
Margrietjen Haeselhoffs
Swanneke Abels
Geert Geerts
Jantjen Geerts
Geert Jacobs
Wessel Hindricks
Geesjen Aickes
Albert Harms
Wubbe Eelsinck
Haedewich Simens
Hindrickjen Wessels
Geert Sanders
Alcke Geerts
Hindrick Alberts
Jantjen Hindricks
Jantjen Aickes
Frerick Eeffsinck
Wendelke Roeleffs
Hille Jans
Arent Hindricks
Stijneke Arents
Pieter Jans
Geeske Pieters
Johanna Buninga
Rembertus Eckelman
Lijsebet Eckelmans
Geert Lammerts
Hille Geerts
Jan ten Velthuis
Wendelke ten Velthuis
Griete Harms
Geert Boelmans
Anneke Boelmans
Aeltjen Jans
Harm Berents
Gesijna Jans
Jan Jans
Engel Jans
Ide Homeri
Geert Lammerts
Geeske Geerts
Tobias Jans
Geert Hillebrants
Jan Roeleffs
Griete Jacobs
Hille Jans
Alcke Egberts
Gepke Alberts
Wupke Huistinck
Wupke Aisinck
Geeske Alberts
Ernest Claesen
Trijntje Tonnis
Albert Suimerinck
Geertjen Suimerinck
Harm Jans
Wupke Altinck
Jan Dercks
Swaeneke Jans
 


[In onderstaande lijst zijn vrijwel alle namen doorgehaald, namelijk degenen met een obiit of decessit vermelding. Dat doorhalen is hier achterwege gelaten]


Van mij Henricus Hommerck-
huisen
pastor voor de Eerste maal gevi-
siteert, hebbe deese naevolgende
bevonden ledemaeten te zijn van
de waere Christelijcke gemeinte
Anno 1693

1. De Heer Dr. Laurens Dillingha Richter {obiit den 8 maij 1706}
2. Mevrouw Mettina Sicman, anders Dillingha {dis.}
3. Joannes Hommerckhuisen, pastor {obiit den 14 8ber 1709}
4. Anna van Bolhuis, anders Hommerckhuisen {obiit}
5. Henricus Hommerckhuisen, Pastor Secundus
6. Geert Banninck, Olderlinck {obiit 1 juli 1696}
7. Wendel Kolters {obiit}
8. Jan Broers, Olderlinck {obiit den 3 jan. 1696}
9. Wubbe Bruininck, Olderlinck {obiit }
10. Aeltien Lieffstinck {obiit den 28 aug. 1703}
11. Wilte Coops, Diacon {obiit als ouderlingh den 16 10ber. 1701}
12. Wupcke Coops {obiit 28 apr. 1724}
13. Frerick Ten Velthuis Diacon {verstorven}
14. Albertien Koijlers
15. Pieter Mennens Diacon {obiit den 26 maij 1710}
16. Luckien Deckers {obiit tusschen den 23 en 24 april. 1719}
17. Geert Alverinck, kerckvooght {obiit }
18. Swaentien Abels {deces. 29 aug. 1716 Bleijham}
19. Harm Luirinck, kerckvooght {obiit}
20. Wupcke Ten Velthuis {obiit tusschen 20 en 21 Febr. 1710}
21. Harm Huistinck, kerckvooght {obiit den 1 jan. 1712}
22. Wendelke Roelfs {decessit 4 10br 1727 Bleijham}
23. Derck Harms Schoolmeester {obiit}
24. Harmtien Banninck {obiit den 31 10b. 1703}

Vlachtwedde
25. Gartien Deckers {obiit den 9 9ber 1706}
26. Idechien Homerus {obiit 27 Aug. 1721}
27. Jan Schulten {obiit den 13 maij 1698}
28. Swaenecke Hindriks {decess. Onstwedde 31 maij 1700}
29. Griete Jans {decess. Onstwedde 31 maij 1700}
30. Claes Moorlagh {obiit N. den 4 8ber 1704}
31. Griete Hindricks {obiit}
32. Albertien Harms
33. Albertien Tiabbes {obiit den 27 9ber 1728}
34. Jacob Hesse
35. Grietien Jacobs {obiit}
36. Harm Pieters {obiit}
37. Grietien Moorlaghs
38. Hindrick Sijmens {obiit den 16 8ber 1710}
39. Jantien Sijmens {obiit den 18 martij 1716}
40. Wubbo Eilsinck {obiit den 20 julij 1714}
41. Hadewijck Sijmens {obiit 1728}
42. IJmel Hoijtinck { obiit den 7 Aug. 1701}
43. Wendel Hillinck {obiit}
44. Geertien Willems {obiit tuss. 11 en 12 Febr. 1714}
45. Alcke Hoijtinck {obiit den 6 martij 1709}
46. Karsien Hoijtinck {obiit den 4 of 5 8b. 1717}
47. Trijncke Jans {obiit 1721 den 9 10br.}
48. Jan Ter Veenhuis {obiit den 26 9bris 1695}
49. Jantien Aijckes {obiit}
50. Geeteruit Ten Veenhuis {obiit 17 jan. 1712}
51. Hille Benes {obiit den 12 apr. 1721}
52. Anna Sophia Christiaans {obiit den 3 of 4 7ber 1709}
53. Harm Sanders {obiit den 8 10ber 1724}
54. Alcke Balzers {obiit den 25 jun.
A°. 1698}
55. Geert Sanders {obiit 6 Maij A°. 1725}
56. Alcke Alberts
57. Harmcken Harms {kold. obiit}
58.
Jan Roelffs {obiit}
59. Aeltien Jans
60. Jacob Harms {obiit den 9 9ber A°. 1705}
61. Jantien Harms
62. Hero Geerts {obiit}
63. Harmtien Claesen {obiit}
64. Tamme Luickens {obiit den 3 jul. 1696}
65. Else Tammes {obiit 3 febr. 1710}
66. Jan Tammes {discessit}
67. Jantien Aijsinck {obiit}
68. Aijcke Roelfs {obiit den 22 Aug. 1715}
69. Geese Berents {deces. 21 julij 1718 Roosewinckel}
70. Geesien Aijckes
71. Jannes Moorlagh {obiit den 5 Aug. 1723}
72. Rickste Engelckes
73. Talle Roelfs {obiit den 23 martij 1718}
74. Derck Haselhoff {obiit 12 jun. 1703}
75. Margerietien Lepels {obiit 26 9ber 1718}
76. Jan Berents {obiit den 4 martij 1714}
77.
Fenne Jacobs {obiit 13 apr. 1704}
78.
Egbert Harms {obiit}
79. Wubbo Hiddes {obiit den 25 8bris 1698}
80. Wupcke Jans {obiit tusschen den 23 en 24 7ber 1706}
81. Aijse Willems {deces.
4 jun. 1717 Bellinghw.}
82. Berent Willems {discess.}
83. Willem Berents
84. Renscke Frericks {obiit}
85. Jan Willems {obiit 8 8ber 1724}
86. Aeltien Tobias {obiit}
87. Harm Jans {discessit}
88. Haijcke Haijckens {disces. Onstw.}
89. Catharina Sluiters {discess.}
90. Willem Jans [en]
91. Jantien Berents {discessit 18 9bris 1696}
92. Jan Jaspers {obiit 14 jann. 1722}
93. Wubbe Geerts {obiit den 16 mart.
1716}
94. Claes Colters {obiit 1729}
95. Frerickien Alberts {obiit den 11 10bris 1698}
96. Frerickien Berents {obiit den 5 Apr. 1717}
97. Dirck Jansen [en]
98. Jacobien Wilts {decess. 11 7bris 1696}
99. Harm F[?]ranck
100. Geert Bruiningh {obiit 22 jan. 1698}
101. Hindrickien Hindricks {obiit 4 april 1715}
102. Jan Hindricks {obiit}
103.
Griete Alberts {obiit den 17 jann. 1723}
104. Arent Hindricks {obiit den 4 7ber 1714}
105. Stijncke Reijners {obiit den 16 apr 1702}
106. Wendel Jans {obiit den 9 mart. 1701}
107. Alcke Roelfs {obiit den 22 jan. 1701}
108. Warnecke Reijners {obiit  den 25 mart. 1700}
109. Teelcke Jans {obiit}
110. Griete Warneckes
111. Woltie Boeles (discessit)
112. Asse Geerts (obiit den 1 febr. 1710)
113. Jantien Dercks (obiit 23 aug. ao. 1703)
114. Swaentien Aljes
115. Aijcke Geerts (obiit den 30 9ber ao. 1711)
116. Jantien Aijckes (obiit)
117. Hindrick Eijlerts (obiit den 12 9ber 1716)
118. Gepcke Hindricks (obiit 28 10ber 1719)
119. Jan Jans (obiit den 1 jann. 1718)
120. Engel Jans (obiit den 22 julij 1713)
121. Tobias Jans (obiit den 11 9bris 1695)
122. Geese Hillebrandts (discessit)
123. Jan Harms (obiit den 26 jann. 1717)
124. Geeteruit Harms (obiit)
125. Grietien Sanders (obiit)
126. Wessel Hindricks (obiit den 30 10ber 1714)
127. Hindrickien Alberts
128. Willem Hindricks (obiit 1729)
129. Griete Jans (obiit den 18 junij 1714)
130. Hille Jans (obiit)
131. Jantien Jans (discessit 2 jun. 1697 Peeckel)
132. Hindrickien Jans (obiit 15 febr. 1707)
133. Wendel Steffens (obiit)
134. Aeltien Berents (obiit 19 9ber 1716)
135. Aijcke Alberts (obiit den 1 10ber 1705)
136. Aijcke Geerts
137. Geert Lammerts [en]
138. Geescke Harms (disces. 20 maij 1697 Veendam)
139. Mechelt Abels (deces. 17 aug. 1724 Bourtange)
140. Meerten Willems (obiit 31 aug. 1712)
141. Alcke Willems (obiit 25 febr. 1699)

Veele
142. oude mevrouw Mervede gebooren Piccardt (obiit den 6 apr. 1718)
143. jonge mevrouw Mervede gebooren Renghers (obiit)
144. Mans Hilveringh (obiit den 11 jun. 1699)
145. Geertien Boeijnck (obiit den 24 apr. 1713)
146. Gebbe Eeustinck (obiit den 9 jann. 1708)
147. Geeteruit Luiringhs (obiit 13 mart. 1703)
148. Geertien Hindricks (discessit)
149. Jurien Hindricks (obiit den 28 febr. 1710)
150. Fenne Hindricks (obiit den 3 10ber 1715)
151. Jan Jansen (obiit 12 febr. 1723)
152. Albert Wibbelts
153. Griete Jans (obiit den 7 aug. 1712)
154. Jan Wessels (obiit den 8 jun. 1696)
155. Geescke Jans (obiit den 10 jul. 1696)
156. Fenne Jans (disc. den 7 10b. 1699 na Bellinghw.)
157. Derck Hindricks (obiit den 20 7ber 1724)
158. Fenne Bussen (obiit den 29 jan. 1728)
159. Wubbo Renweringh (obiit 3 maij 1716)
160. Swaencke Broers (obiit)
161. Tamcke Balzers (obiit den 28 febr. 1695)
162. Jan Balzers (obiit den 28 febr. 1695)
163. Griete Geerts (obiit)
164. Wolter Harms (obiit)
165. Geert Wolters (obiit den 10 jun. 1696)
166. Coert Hindricks (obiit)
167. Roelfien Swiers (obiit den 6 aug. 1697)
168. Dettmer Coops (obiit)
169. Alcke Coops
170. Jan Hindricks
171. Aijse Juriens (obiit)

Velthuis
172. Geertien ten Velthuis (obiit den 22 7ber 1699)
173. Jantien ten Velthuis (obiit den 21 julij 1720)
174. Jan ten Velthuis (verstorven)
175. Wendelcke ten Walster (obiit)
176. Dettmer ten Velthuis (obiit)

Wollinghuisen
177. Geescke Koijlers (obiit den 30 9ber 1717)
178. Jan Teijnck (obiit)
179. Wubbe Huistinck (obiit 14 7ber 1716)
180. Aele Aerents (discessit)
181. Aerent Harms (discessit)
182. Griete Berents (obiit)
183. Jancken Harms (obiit den 14 febr. 1708)
184. Tuebe[?] Aeijckes (obiit den 30 apr. 1716)
185. Boele Hisckes (obiit 5 maij 1714)
186. Geescke Jaspers (obiit 17 apr. 1725)
187. Albert Suimeringh (obiit 26 apr. 1716)
188. Geertien Koijlers (obiit den 4 8ber 1707)
189. Coert Berents (obiit den 6 martij 1710)
190. Teelcke Abels (obiit)

IJpsinghuisen
191. Trijncke Jans (deces. 3 10b. 1717 Onstw.)
192. Jan Pollinck (obiit)
193. Lamme ten Velthuis (obiit)
194. Trijne Geerts (obiit den 18 mart. 1707)
195. Griete Jans uxor J. Goor (deces. 28 febr. 1715 Onstw.)
196. Wubbe Huisinghs (obiit 10 jul. 1719)
197. Hindrick Harms (obiit 30 10ber 1704)
198. Jantien Leustinck (obiit 21 apr. 1718)
199. Hille Bruuns (obiit)
200. Wendel Hindricks
201. Antcke Hindricks (obiit)
202. Albert Harms (obiit tus. 4 en 5 8ber 1717)
203. Geescke Harms (obiit 20 7ber 1722)

Weende
204. Harm Bruininck
205. Willemtien Renwerinck (obiit 30 jan. 1701)
206. Albert Leffers (obiit)
207. Hille Jans (obiit)
208. Leffert Alberts (dices. 1 jun. 1700 Bellinghw.)
209. Geert Boelmans (19 martij 1722 obijt)
210. Annecke Boelmans (obiit 24 febr. 1715)
211. Geertien Lieffstinck (obiit)

Ellersinghuisen
212. Harm Altinck (obiit den 10 7ber 1719)
213. Geescke Wolters (obiit den 22 jann. 1715)
214. Claes Aijsingh (obiit)
215. Swaenecke Aijsingh (obiit)
216. Hindrick Jans (obiit)
217. Jantien Jans [en]
218. Hindrick Jans [en]
219. Luite Hindricks [alle drie] decess. den 1 jun. 1699 Onstw.
220. Griete Jans (obiit)
221. Harmen Berents [en]
222. Lamme Jans (decess. nae Vriescheloo 31 maij 1698)
223. Albert Jans (disces. den 2 jun. 1701 Wedde)
224. Jantien Lammerts (discessit 4 martij 1697)
225. Geert Jans (obiit 19 jann. 1703)
226. Geescke Hindricks (obiit)
227. Roelff Roelffs [en]
228. Roelffie Geerts (decess. 23 aug. 1703 Onstw.)
229. Griete Geerts
230. Frerick Claesen (obiit)
231. Anne Dercks (disc. den 30 aug. 1700 na O. Wedde)
232. Hindrick Altinck (obiit den 1 apr. 1714)
233. Wupcke Altinck (obiit den 4 febr. 1712)
234. Jan Hindricks {discessit}
235. Aeltien Jans {discessit}
236. Luchien Jans {discessit}
237. Fenne Jans {discessit}
238. Hindrik Jans {discessit 31 maij 1698 na Onstwedde}
239. Jantien Jans {discessit 31 maij 1698 na Onstwedde}
240. Swaenecke Hindricks {obiit}
241. Hille Harms
242. Griete Harms {disces. den 19 10b. 1699 na Bourtange}
 


Naemen der Nieuwe Ledemaeten
van mij aangenoomen H. Hommerckhuisen

Den 1 7ber 1693 aangenoomen
243. Reijne Broers {obiit}
244. Harmtien Mans 2 {obiit}
245. Aendries Berents 3 {obiit}
246. Griete Jans 4 {obiit den 20 febr. 1705}
247. Trijne Hindricks 5 {Disces. den 2 juni 1701 Wedde}
248. Hindrickien Jans 6 {discessit}

Den 1 10ber 1693 aengenoomen
249. Jan Engelckes {obiit}
250. Wubbechien Jansen {obiit den 22 febr. 1700}
251. Janna Jansen met attes. van Deventer
252. Albertien Boelems met att. van Sellingen {obiit}

Den 9 mart. 1694 Aengenoomen
253. Hindrick Joolingh 1. {obiit den 27 apr. 1702}
254. Albert Broers 2. {obiit 29 8ber 1720}
255. Schulte Geerts {obiit}
256. Geeske Joolingh 4.
257. Annecke Jans 5.
258. Geeske Roelfs 6.
259. Hindrickien Jans {discessit}
260. Hans Wessels ende
261. Desselfs huisvrouwe met att. van Bleijham {disces. nae de N. Beerta}

Den 1 jun. 1694 Aengenoomen
262. Fenne Hillebrandts {Disc 12 jun. 1699 Gro.[?]}
263. Anna Piemans met att. van Groningen {discessit}

Den 7 7ber 1694 Aengenoomen
264. Geesien Geerts met att van Roosewinckel {obiit 2 mart. 17..[?]}
265. Jan Jans 2. {dicess. 21 maij 1709 Sellingen}
266. Antie Joolingh {dicess. 24 aug. 1703 ...[?]}
267. Hindrickien Albers met att van Sellingen
268. Hille Aijckes {dicess. ..[?] aug. 09 Wedde}

Den 30 9ber 1694 Aengenoomen
269. Wilcko Hulsingh 1 {discessit 27 7ber 1696 nae Ter Apel}
270. Simon Oosterveld 2 {obiit den 3 jan 1717}
271. Wilte Jans 3 {discessit 11 10bris 1696 Sell.}
272.
Dettmer Hoijtinck 4 {discess. 10 jun 1698 Sell.}
273.
Jan Alberts 5 {Disc. den 11 jun. 1699 Onstw.}
274. Gerrit Roelfs 6 {obiit 27 10bris 1698}
275. Jantien Jans 7 {dis. 1 jun. 1708 na Bellingw.}
276. Alcke Jannes 8 {discess. 10 jun 1698 Sell.}
277. Hillechien Jans met att van Groningen 8 {obiit den ... ...[?] 17..[?]}
278. Jan Frericks [en]
279. Griettien Jans [beide] met att van Wedde {discessit}

Den 1 mart. 1695 Aengenoomen
280. Jacob Tammes 1
281. Jan Huijsingh 2 {deces. 28 febr 1715 Onstw.}
282. Hans Berents 3 {obiit den 19 Aug 1705[?]}
283. Albert Hindricks 4
284. Anneke Harms 5
285. Wubbe Boelens huisvrouw van Dietert Tammes 6
286. Annecke Alberts 7 {discessit 17 febr 1696}
287. Teelcke Jans 8
288. Catharina Velthuijs met att. van ...[?]
{discessit}
289. ......... [papier beschadigd]

Den 31 maij 1695 Aengenoomen
290. Frerick Joolingh 1. {obitt den 7 jul. 1699}
291. Annecke Kaspers 2.
292. Wendel Geerts 3. met att. van Wedde {obiit 1700[?]}
293. Maria Derks 4. met att. van Groningen {disces.}
294. Geertruit Nannes 5. met att. van Sellinge {discessit 6 9b. 1697 ...[?]}

Den 30. Aug. 1695 Aengenoomen
295. Eltien Francks 1. {Disces. Bellinghw.}
296. Homme Jans 2.
297. Geertien Lieffstinck 3. {obiit}
298. Fenne Hindricks 4. {discessit 27 febr. 1696}
299. Harm Hesselingh 5. {obiit} [en]
300. Annecke Harms 6. {obiit} [beide] met att. van Onstwedde

Den 29 9bris 1695 Aengenoomen
301. Coert Jans 1. {disc. den 13 maij 1697 Zandt}
302. Geert Derks 2. {obiit den 8 7ber 1705} [en]
303. Fenne Jansens 3. {obiit} [en]
304. Aele Jansens 4. {disces. 1 jun. 1701} [gedrieen] met attestatie van Onstwedde
305. Hinderkien Jans 5. met att. van de N. Beerta {discessit den 5 jun 1696}

Den 28 febr. 1696 Aengenoomen
306. Harmen Koijlers 1. {obiit den 16 aug. 1716}
307. Albertien Koijlers 2. {obiit 24 apr. 1707}
308. Jan Alberts 3. {obiit 10 maij 1716}
309. Rixte Abels 4.
310. Harmen Alberts 5. {obiit}
311. Jantien Jans 6.
312. Anneke Wessels 7.
313. Helena Haselhoff 8. {disc. den 31 maij 1699 Vriescheloo}
314. Anneke Jans 9. {disc. 1 7ber 1707 Vriescheloo}
315. Pieter Hilweringh 10.
316. Dietert Tammes 11. {obiit den 18 jun. 1726}
317. Willem Moorlagh 12.
318. Hitscko Boeles 13. {dis. 1 7ber 1707 Vriescheloo}
319. Jan Halbes 14. {dis. 28 aug. 1700 na de N.B.}
320. Jan Geerts 15. {disc. 8 juni 1722 Onstw.}
321. Jan Hindricks 16. {disc. den 1 jun. 99 Onstw.}
322. Hindrick Benes 17. met att. van Sell. {obiit 15 julij 1722}

Den 29 maij 1696 Aengenoomen
323. Hille Hindricks 1. {discessit na Onstw. 31 maij ...[?]} [en]
324. Geesien Berents 2. {obiit den julij 1707} [beide] met att. van Sell.

Den 4 7ber 1696 Aengenoomen
325. Jantien Hindricks 1. {disc. 10 7ber 1701 Sell.}
326. Aeltien Derck Meijndrinck 2. met att. van Pekel {obiit}
327. Harmtien Berents Ter Horst 3. met att. van Ter Apel.

Den 4 9bris 1696 Aengenoomen
328. Swaenecke Jans 1.
329. Hindrik Luijckes 2. {obiit 6 7ber 1720}
330. Jan Jacobs 3.
331. Jan Warneckes 4. {obiit}
332. Rixste Wubbes 5. met att. van vriescheloo {discessit 28 feb. 98 nae Bellinghw.}

Den 5 martij 1697 Aengenoomen
333. Egbert Hindricks 1 {obiit 17 febr. 1705}
334. Geert Tammes 2.
335. Geert Harms 3.
336. Hendrick Alberts 4.
337. Jan Hindricks 5. {disces. na Onstw. 31 maij 98}

Aengenomen den 2 jun. 1697
338. Jan Vos met att. van Roosewinckel {disces. den 19 8bris 1698}
339. Anne Robers met att. van Bourtange {disces. na Groningen den 11 maij 1698}

Aengenoomen den 3 10bris 1697
340. Berent Lieffstingh {obiit den 23 jan. 1728}
341. Jan Eeustingh {obiit}
342. Grietien Wilckes {desc. den 7 10b. 1699 na Bellinghwolde}
343. Maria Alberts met att. van Roosew.

Aengenoomen den 4 mart. 1698
344. Hubert Jans {obiit}
345. Griete Alberts met att. van Ter Apel

Aengenoomen den 2 jun. 1698
346. Hans Banningh {obiit den 8 maij Ao. 1719}
347. Geertjen Hindricks {obiit den 20 maij 1715}
348. Roelff Egberts {obiit den 26 8ber 1709} [en]
349. Hinderkien Jans {obiit} [en]
350. Jan Roelffs [en]
351. Aaltien Jans {decess. 25 febr. 1715 Onstw.} [gevieren] met att. van Onstw.
352. Willem Jans [en]
353. Jantien Berents {obiit 13 febr. 1705} [beide] met att. van Oude Schans

Aengenomen den 2 7ber 1698
354. Jarcko Wubbes met att. van Onstwedde {obiit}
355. Geertien Jans met att. van Wedde
356. Arent Feijes [en]
357. Teube Aijckes [beide] met att. van Sellingen

Aengenoomen den 2 10ber 1698
358. Schulte Jans {disc. 31 maij 1700}
359. Lubbrichien Derx met att. van Peeckel A {disc. na de Beerta 29 aug. 99}
360. Anne Harmens met att. van Bourtange {disc.}

Aengenoomen den 3 mart. 1699
361. Lammert Tammes {disc.
19 mart 1713 Roosew.}
362. Annecke Juriens
363. Hindrick Jans {discess. 31 maij 1700 na O.W.}
364. Willem Frericks {disc.
25 aug. na O.W.}

Aengenoomen den 10 jun. 1699
365. Tiaduwe Haselhoff anders Hommerkhuisen
366. Remcke Bruiningh en desselfs huisv.
367. Rutgert Rencks met att. van Roosew.
368. Jan benes met att. van Sellingen {discessit}

Aengenoomen den 1 10bris 1699
369. Aeltien Remmels {obiit}
370. Anneke Harms {obiit}
371. Jantien Asses {disces. 25 9ber 1704 Belw.}
372. Jan Hindricks Gerrits Schoelmr. alhijr ter plaetse met att. van Sappmeer {obiit 1699}
373. Luitien Jans {discess. 6 10bris 1704 Onstw.} [en]
374. Fenne Jans [beide] met att. van Sellingen

Aengenoomen den 1 mart 1700
375. juffer Joanna Elisabeth Mervede {dis. 9 feb. 1706 ...[?]}
376. juffer Adriana Titia Mervede {dis. den 24 aug. 1713 Groningen}
377. Sicco Jacobs Vooght {obiit 21 apr. 1712}
378. Grietien Luiringh
379. Elsien Haselhoff
380. Tiackien Tammes
381. Hindrick Frericks en desselfs huisvr. {discessit den 24 ..[?] 170.[?] Bellingw.}
382. Jantien Hindricks {obiit}
383. Jurien Harmens {obiit den 11/12 maij 1714}.
384. Geesien Jacobs
385. Geerlingh Jans, en desselfs huisvr. [en]
386. Hindrickien Hindricks [beide] {discess. 1 nov. ...[?] Onstw.}
387. Fenne Jans {obiit den 10 apr. 1714}
388. Geesien Freriks {dis. 25 aug. 1700 na O.W.}

Aengenomen den 7 junij 1700
389. Geert Hindriks en desselfs huisvrouw {obiit} [en]
390. Eenje Frericks {obiit 20 junij Ao. 1718} [beide] met att. van Onstw.

Aengenoomen den 29 9ber 1701
391. Harmen Hindricks en desselfs huisvrouwe {obiit}
392. Geetert Geerts {obiit den 7 of 8 9ber 1721}

Aengenomen den 4 Mart. 1701
393. Albert Bontckes {obiit} en desselfs huisvr.
394. Naentcke Ten Velthuis {obiit 1 9ber 1701}
395. Berent Coerts {obiit den 4 julij 1716} en desselfs huisvr.
396. Grietien Jans {decessit na de Bourtange}
397. Hinderkien Arends Nu huisvrouw van Andries Jans {iscessit}
398. Gepcke Warneckes {disc. 10 mart. 1706

Aengenomen den 3 jun. 1701
399. Elsien Boelcken huisvrouwe van Willem Berents met att. van Roosew. {obiit}

Aengenoomen den 2 7ber 1701
400. Albert Kolters {obiit}
401. Wilcko Hulsingh en desselfs huisvrouwe {16 julij 1720}
402. Grietie Jansen {obiit den 1 junij 1718} [beide] met att. van Ter Apel
403. Wilt Jans {disces. 23 maij 1709 Bellingw} met att. van Bel.

Aengenomen den 2 10ber 1701
404. Anneke Jans huisvr. van Wilt Jans {disces. 21 maij 1719 Sellingen}
405. Jancken Harmens {dis. 30 maij 1712 Sellingen}
406. Detmer Hoijtingh en desselfs huisvr. {obiit} [en]
407. Alcke Jannes {obiit} [beide] met att. van Sellingen
408. Griete Harmens huisvr. van Albert[?] Wilbets[?] met att. van ..[?] {obiit}

Aengenoomen den 3 mart. 1702
409. Christiaen en {obiit den 5 april 1712}
410. Sander Jans

Aengenoomen den 2 junij 1702
411. Hindrick Bontckes {obiit}

Aengenoomen den 8 7ber 1702
412. Albertien Wubbes huisvr. van Wubbelt Lammerts {disc. 28 aug. 170.[?] nae de Wild.
413. Andries Jans met att. van Onstwedde {obiit}

Aengenoomen den 1 10ber 1702
414. Albert Harmens  [en]
415. Wendel Alberts eeluijden [beide] {descess. Onstw.
416. Wibbe Alvers [en]
417. Martien Alberts eeluijden [beide] met att. van Onstw.

Aengenoomen den 2 mart. 1703
418. Jantien Arents {disc. den 7 7ber 1704}
419. Annecke Hindricks huisvr. van Albert Bontckes met att. van Ter Apel {obiit}

Aengenomomen den 1. junij 1703.
420. Geesien Frericks. met att. van Onstw.

Aengenoomen den 31 Aug. 1703.
421. Maria Arents. met att van Kerckborgweer[?] {deces. den 14 Juni 1714 na Wijmeer.}

Aengenomen den 30. 9ber. 1703.
422. Griete Eijlers. Huisvr. van Aijcko Geerts. {obiit. den 1 maert 1738}
423. Tijbe Harmens.
424. Trijntien Eggens. {discess. den 29. 9ber 1708 nae Wins.}
425. Jantien Jans. Huisvr. van Geert [?] Willems. met att. van Vriescheloo. {obiit den 18. maij 1704}

Aengenoomen den 29. Febr. 1704.
426. Grietien Sijmens. Huisvr. van Harmen Franck. {obiit}
427. Willemcke Harmens. {disc. den 25 Aug. 1706 na de Beerta}

Aengenoomen den 30. maij. 1704.
428. Geertien Coerts. {disc. 19. Feb. 1708. Bell.W.}
429. De Advt. Lubbertus Brusius. met Attestatie van Groningen {obiit}

Aengenoomen den 12. 7ber. 1704.
430. Jantien Frericks Eeussingh.

Aengenoomen den 5. 10ber. 1704.
431. Albert Mennes Lieffstingh. {obiit}
432. Lammert Ten Velthuis {obiit} en desselfs Huisvr.
433. Dedde Mennes Lieffstingh.
434. Dedde Geerts Boelmans. {obiit} Huisvr. van Hindrick Harmens.
435. Wupcke Hannes Hubbelingh. {disc. 2. 7ber 1707 Onstwedde}
436. Jan Geerts. {obiit 6. jann. 1723} en desselfs Huisvr.
437. Geescke Harmens.
438. Reijnt Jans {obiit 1733} en desselfs Huisvr.
439. Swantien Harmens. {obiit} [beiden] met attest van Onstw.

Aengenoomen den 27. Febr. 1705.
440. Harmen Geerts. snij.
440. Hindrick Ottens. osh. {deces. 3. 10b. 1717. Onstw.}
441. Geertien Hindricks. An. J. Pol.
442. Geescke Harms. fil. H. Bulder. {dis. 28. maj. 1718.}
445. Talle Harms. fil. H. Huls.
446. Swaenecke Engelckes. fil. Eng. Hui.
447. Anne Alberts. fil.
A. op ‘t Schul.
448. Hille Harms. fil. H. Huls.

Aengenoomen den 5. junij. 1705.
449. Boelman Wubbes Eelsingh. {decit. 3 ..er 1717.}
450. Jannes Borgius van Reesen.
451. Jan Hindricks. {obiit}
452. Bouwina Doedens {obiit} Huisvrouw van de E. [??] L. Brusius met att. van Groningen.

Aengenoomen den 4. 7ber. 1705.
453. juffer Amelia Hinderietta ŕ Mervede.

Aengenoomen den 4. 10ber. 1705.
454. Wubbe Geerts Alveringh. {decessit na ’t Clooster}
455. Jan Aijckes. {deces. 23. Aug. 1715. Wedde}
456. Janna Heeres. {disces. 8 jun. 1707. Winschoot.}
457. Hinderkien Hindriks.
458. Jantien Roelffs. {discess. 29. Aug. 1707. Blijham.}
459. Fenne Hillebrants. met att. van Emmen. {obiit}

Aengenoomen den 5. mart. 1706.
460. Geeteruit Harmens Huissingh. {obiit d. 8. 9ber 1707}
461. Jan Juriens. {obiit}
462. Albert Wessels. {obiit 26. Aug. 1720.}
463. Roelff Gerrits.
464. Annechien Alberts Huisvrouwe van Engbert Harmens met attestatie van Groningen {obiit}

Aengenoomen den 11. junij. Ao. 1706.
465. Geert Pollingh. {obiit den 8 Jan 1737}
466. Berent Jans.
467. Hitzcke Engels. {obiit 5. Martij. 1720.}
468. Engel Engels. {obiit. 5. 9ber. 1719.}
469. Hindrick Arents en desselfs Huisvr.
470. Wendel Harmens. met att. van Onstw.

Aengenoomen den 3. 9ber. 1706.
471. Hindrick Mennens Brunsema. {dis. 8. jun. 1707. Winschoot.}
472. Geert Leusingh. {deces. den 30. maij. 1714. Vrie-loo}
473. Hillechien Hindricks Huisvrouw van Hans Banningh. {decess. […] 1720} met attest van Gro.}
474. mijn Heer Regnier D. Drewes. Richter deeses Landtschaps Westerwolde.
475. Mevrouw Amelia D. Drews. gebooren Busch. Echteluijden.
476. Trijntien Harmens. {disces. 7. maij. 1708. Gron.}

Aengenoomen den 11. Mart. 1707.
477. Aijcko Jans Fil.
Past. a IJpsing. {disces. 25. Aug. 09.}
478. Geertien Jans. Huisvr. van Jurien Harmens. {obiit den 16. Febr. 1725.}
479. Naancke Geerts Alveringh. {disces. 20. Aug. 1708. nae Onstw.}
480. Reijne ArentsB {obiit 10. Apr. 1716.}
481. Else Karsiens. disces. Den 3. 9ber. 1710. N.Schans.}

Aengenoomen den 10. junij. Ao. 1707.
482. Egbert Jans. {deces. 25. Febr. 1715. Onstw.}
483. Frerickien Frericks Huisvr. van Albert Eemsingh.
484. Aeltien Harmens Bruiningh. {obiit 15. mart. 1720.}
485. Annecke Wubbelts. {disc. den 21. 7ber. 1710 Ter A…}
486. De Heer Dr. Tileman Bucho Wijarda en vrouw
487. Johanna Selbach Eeluijden [beiden] met attest van Groningen {[beiden:] deces. 20 jun. 1710. ?onst.}
488. Willemcke Harmens. met att. van de Beerta {disc. 1. 7ber 1707 Onstw.}
489. Jantien Christiaens. met att. van de Lege Meden. {dis. 7. maij 1708. Gron}
490. Roeff Roelffs en desselfs Huisvr.
491. Roeffien Geerts. met att. van Onstw. {decess. Onst. 11. 10b. 17??}
492. Jantien Hindricks Huisvr. van Jan Alberts. met att. van Onstw. {disc. 28. Aug. 1709. Onstw}
493. Jantien Jans. Huisvr. van Andries Berents. met att. van Onstw. {obiit den 25. 8ber. 1716.}

Aengenoomen den 2. 7ber 1707.
494. Geert Kuulmans. Disciss. den 3. maij 1709. Gron}
495. Harmen Harmens. en Desselfs huisvrouwe.
496. Geescke Loedewijcks. {obiit den 6. 8ber. 1722.}
497. Ocko Boeles. {obiit den 21. 10ber. 1714}
498. Otto Hindricks. {deces. 3. 10b. 1717. Onstw.}
499. Albertien Harmens {obiit den 15. 7ber. 1719} Huisvr. van Goecke Aeldricks.
500. Gartien Frericks Ten Velthuis.
501. Antie Alberts Suimeringh.

Aengenoomen Den 2. 10ber. 1707.
502. Remcke Mennes Lieffstingh.
503. Geert Roelffs.
504. Alcke Hiddes. {deces. 3. 7br. 1716. Wedde}
505. Berent Berents. sm. f. {deces. den 24. Maeij. 1714.}
506. Jan Alberts. m?ij. Broers. {disc. 28. Aug. 1709. Onstw.}
507. Jan Harmens. F. A. Al.
508. Jan Eedes. F. Ee. Hoij.
509. Berent Hindricks. F. H. La.
510. Harmcke Wubbes Huisvr. {obiit 6. 7ber. 1720.}
511. IJmcke Lubberts. Huisvr. {obiit} van Coert Hindricks.
512. Engeltien Jans. F. j. El. {obiit den 20. 10b. 1712.}
513. Swaenecke Dettmers Coops. {deces. 25. Aug. 1721. P… Aa}
514. Elsien Engberts.
F. En. H. {disc. 6. maij. 1708. Gron.}
515. Niescke Harmens. F. H. B?l. {disc. 3. 8ber. 1709. Buirtange}
516. Geescke Jans. F. Jan Fr?. {disc. 7. Feb. 1709. Bleijham}
517. Hindrickien Aijckes. F. Aij. Sch[?] {dis. 30 maij. 1712. Onstw.}
518. Hille Roelffs. F. Roelf A. {disces. 16. Apr. 1708 Onderbuierem.}

Aengenoomen Den 1. junij. 1708.
520. Geert Jans. met att. van Ter Apel. {dis. den 28. maij. 1710. Wedde.}

Aengenoomen Den 31. Aug. 1708.
521. Engel Vriesen. {obiit 25. maij. Ao. 1709.} en desselfs Huisvrouwe
522. Griete Engbers. met att. van Roosewinckel.

Aengenoomen den 30. 9ber. 1708.
523. Harmen Jans. F. J. Buur. {obiit 1733}
524. Gartina Mennens. {obiit 19. junij. 1721.}
525. Alcke Kaspers. {disc. 6. maij. 1711. Gron.}
526. Alcke Gerrits. {dis. 24. jul. 1709. Gron.}
527. Jan Roelffs. en desselfs Huisvrouwe
528. Annecke Jansen. en haer voor-dochter. met att. [van] Ter Apel. {Decess. den 10. jun. 1714. Roosew.}
529. Hille Jans.

Aengenoomen den 1 mart. 1709.
530. Hindrick Jans. F. [??]. {deces. 18. 9ber. 1715. Bleijham.}
531. Arent Hindricks. {obiit} en desselfs Huisvrouwe
532. Alcke Jans. {obiit. den 28. 7ber. 1718.}
533. Deuwertien Heines.
534. Annecke Arents. Huisvr. van Jan Aijckes. {deces. 23. Aug. 1715. Wedde.}
535. Wupcke Harmens. Fil. H. Banders.
536. Hebel Jans.
537. Talle Jans. [beiden:] met att. van Wedde. {Decess. nae Gron. 1709.}

Aengenoomen Den 31. maij. 1709.
538. Mr. Eede Hoijtingh. {obiit. 28 Febr. 1727}
539. Hindrick Wubbes Sijmens. {obiit}
540. Berent Harmens. Fil. H. Leepe. {obiit. 1732}
541. Roelff Jans. F. a Geer.
542. Elsien Willems. Huisvr. van mr. Willem Jans.
543. Helena Wilckens. Huisvr. van Abel Jans. {dis. 10. Apr. 1713. Bourt.}
544. Albertien Aijsingh.
545. Hinderckien Altingh. {decess. 6. 7ber. 1715. Ons.}
546.
Jantien Gerrits. {dis. 21. Jan. 1711. Sleen.} [andere tekst ??]
547. Swaentien Karsiens. Fil. Kars Hoij. {dis. den 7. maij. 1712. N. Schans.}
548. Jantien Hiddes. Fil. H. Hoij. {obiit}
549. Trijntien Jans. Fil. Jan Grootmeijer {deces. 28 Febr. 1715 Onst.}
550. Roelffs Hindricks {obiit den 19 10ber. 1722} en desselfs Huisvr.
551. Gepcke Warneckes. {met attest. â Vri.Loo.}
552. Trijntien Hindricks. Huisvr. van Hindrick Coerts. {met att. a Wedde.}{cessit Onstwedda}
553. Jan Kiers. en desselfs Huisvr. {decess. den 16. 7ber 1715.}
554. Hille Jans. met att. van Roosewinck.
555. Lubbert Harms en desselfs Huisvr.
556. Grietien Jansen. {deces. 28. Aug. 1721 Onstwedde.}
557. Aeltien Lubberts. Fil. [alle drie:] met att. van Emmen.

Aengenoomen den 28. Augusti. 1709.
558. Harmen Wilckens {obiit} en desselfs Huisvr.
559. Janna Jansen. met att. van Sellingen. {decessit na Finserwolt.}

Aengenoomen den 29. 9ber. 1709.
560. Albert Lomes. met att. van Gron. {dis. weeder nae Gron. 27. julij 1711.}

Aengenoomen den 7. mart. 1710.
561. Engel Ten Velthuis. {obiit}
562. Hindrick Balsters.
563. Geert Harmens. Fil. H. Buld. {obiit}
564. Hindrick Hesselingh. {disc. 6. Apr. 1711.}
565. Wendelcke Jans Balsters. {obiit 27 Apr. 1712.}
566. Geescke Gerrits. Fil. G.R. Wieldr. {dis. 11. 10b. 1711. Bo??
567. Grietie Jans. Fil. Os[??] {deces. 28. Feb. 1710[?] Vri.Loo.}
568. Trijntie Hindricks. Fil. Hin. Ar.
{obiit}
569. De Hoochwijse en Erent Festen Heer Mijn Heer Dr. Ernest Wilhelm van Gesseler Richter deeses Lantschaps Westerwolde {Decess. 8. 9b. 1712. Gron.}
570. Mevrouw Lammina Gesseler gebooren Appius Eeluijden [beiden:] met att. van Gron.
571. Cornelia Jans met att. van Gron. {Dec. 27. julij. 1711. Groningen.}
572. Geescke Jans. met att. van Bleijh. {dis. Gron. 2. Maij. 1711.}
573. Olert Jans. {obiit den 19. 8ber. 1715.}
574. Berent Alberts. {obiit den 9. Apr. 1722.}
575. Griete Berents {decessit 9. 7ber. 1723. Sellingen} [drie laatsten:] met att. van Sellingen.

Aengenoomen den 6 junij. 1710.
576. Dettmer Aijsingh.
577. Wilcko Sebes. {disc. 31. maij. 1712. Winschoot.}
578. Jan Alberts. Fil. Alb. Schul. {dec. 10.jun. 1714. Roosew.}
579. Jantien Aijckes Huisvr. van Jan Juriens. {decessit Onstwedde.}
580. Hindrickien Jans. Huisvr. van Jan Hindricks.
581. Hindrickien Hindricks. Anc. J.T.V. met att. van Velthuisen.

Aengenoomen den 5. 7ber. 1710.
582. Jan Harmens Buur. {obiit 16. Febr. 1720.}

Aengenoomen den 5. 10ber. 1710.
583. Hindrick Egberts.
584. Leevert Hindricks. met att. van Sell. {deces. 10 7ber 1715. Roose}
585. Annecke Geerts. Huisvr. van Egbert Jans met att. van Ter Apel. {deces. 28. Febr. 1715. Onstw.}
586. Alcke Geerts. Fil. G. Sand. met att. Sellin.

Aengenoomen den 27. Febr. 1711.
587. Hindrick Coerts. {decessit Onstwedde.}
588. Lammert Pollingh.
589. Albert Lubberts. Fil. d’ meijer Eems. {deces. 28. Aug. 1721. Onstw.}
590. Eede Huistingh.
{deces. 5. 10br. 1727 [??]}
591. Geert Alberts. Fil. Alb. Schult.
592. Martien Jans. Huisvr. van Leevert Hindricks. {deces. 10. 7ber 1715. Roosew.}
593. Lamme Boelmans. J.D. {obiit 17. Aug. 1720.}
594. Geescke Ten Velthuis. J.D.
595. Stijntien Coerts. J.D. Fil. St…velt. {deces. 8. junij 1722 Onstwedde.}
596. Griete Harmens. J.D. Fil. Har. Buld. {deces. 1. m… 1720. Bourt.}
597. Jantien Jans.
Huisvr. van Hindrick Jans. meij. Ja. T[??]. met att. van Onstwedde.
598. Hindrickien Jans J.D. {deces. 1. 10b. 1716.}

Aengenoomen den 12. Junij. 1711.
599. Boelem Kolters.
600. Histke Alveringh.
601. Harm Pieters. F. Hes. Pie.
602. Roelff Jans. Fil. Jan [??] op t Eel. {deces. 31. maij. 1717. Onstw.}
603. Wendel Huistingh. J.D. {deces. 8. 7ber. 1713. Vrieschelo}

Aengenoomen den 2. 7ber. 1711.
604. Frerickien Tobias. met att. van Gron. {deces. 8. 9br. 1716. Gron.}

Aengenoomen den 4. 10ber. 1711.
605. De Heer Advt. Tileman Bucho Wijarda. {obiit} en desselfs Huisvrouwe
606. Johanna Selbach met attestatie van de Bourtange. {disc. 13. 9ber. 1713. Groningen.

Aengenoomen den 4. Martij. 1712.
607. Alverigh Sijmens. {deces. 24. maij 1717. Sell.}
608. Mr. Harmen Jans. Fil. Jan Engb.
609. Sijwert Jans op t’ Boeijngh. {obiit 4. Febr. 172?}
610. Berent Joolingh.
611. Harmen Jans. scho[??] {dis. 1. 10b. 1712. Onst.}
612. Jan Jans. Fil. Jan Timm.
613. Jan Moorlagh. {obiit}
614. Pieter Harmens. Fil. Harm Wilts. {dis. 27. Aug. 1712. Schilw.}
615. Albert Jans. Fil. Jan [??] {dis. den 16. Aug. 1713. Scheemds.}
616. Reijnt Jans. Servius. Jan Jans.
617. Swaenecke Hindricks. J.D. Fil. Hin.
Snip. {obiit. 2. Febr. 1727.}
618. Leffert Alberts. en Desselfs Huisvrouwe.
619. Jantien Jans met att. van Bleijham. {[beiden:] Decess. den 22. maij. 1715 Bleijham.}

Aengenoomen Den 3. Junij. 1712.
620. Trijne Hindricks. wed. et Filia van Hind. Leepe
621. Sijben Jans. J.D. [beiden:] met att. van Wedde. {[beiden:] met attestatie weggegaan na Heilo.}

Aengenoomen Den 2. 7ber. 1712.
622. De E. Excuteur Geert Boelens en desselfs Huisvr.
623. Arentien Redekers. met Att. van de N. Schans. {Decss. 28. Aug. 1716. Bell.wolde.}

Aengenoomen Den 7. 10ber. 1712.
624. Jan Harmens. Fil. H. Leepe. {obiit}
625. Albertien Geerts Alveringh. J.D. {deces. 29. Aug. 1716 Bleijham.}
626. Helena Boldewijns. J.D. {deces. 29. maij 1715. nae Groningen.}
627. Aeltien Roelffs Huisvrouwe van Berent Dercks.
628. Alberti[??] Wolters[??]. J.D. {obiit den 5. Maij. 1713.}
629. Geertien Frericks Velthuis. J.D. {dec. 18. 9ber. 1715. Bleijham.}
630. Geesien Alberts Suimeringh. J.D. {decessit [??]}
631. Grietien Alberts. J.D. Fil. Al. Sch. {desc. 2. 9b. 1715. Bleijham.}
632. Aeltien Moorlagh. J.D. {deces. den 6. Junij 1714. Onstw. }
633. Geetert Jans Theijngh. J.D. {decess. den 3. 7br. 1720. na Sellingen}
634. Engeltien Harmens. Anc. P. Si[??] meij. Fl.
635. Trijntien Hindricks. J.D. Fil. [??]ijpse {deces. den 22. Aug. 1714. Farmsum}
636. De Hooghwijse en Erent-Festen Heer mijn Heer Dr. Theodorus Cloppenborch. Richter deeses Landtschaps Westerwolde. met att. â Gron.
637. Harmen Berents. met att. van Ter Apel. {disc. 26. 7ber. 1713 Nae Bour.}
638. Elscke Berents. J.D. met att. van de O. Schans. {disc. 6. maij 1713 Groningen.}
639. Geescke Gerrijts. J.D. met att. van de Bourtange. {dis. Gron. 26. 10b. [??]}

Aengenoomen den 10. Martij. 1713.
640. Else Harmens. Fil. Harm. Alt.
641. Albert Harmens. Fil. ibid. {deces. 28. Febr. 1715. Onstw.}
642. Harm Harmens. O[??]
Ellers.
643. Harm Alberts. Fil. Al. op t Scholt.
644. Hindrick Jans Horst. met att. van Groningen. {deces. 3. 10ber. 1717. Onstw.}

Aengenoomen den 2. Jun. 1713.
645. Herman Lambertsen. met attest. van Noorthoorn. {decessit 2. 9ber. 1717 nae Velthuisen.}

Aengenoomen den 8. 7ber. 1713.
646. Geertien Coerts. J.D. met att. van Bellingwolde. {deces. den 28. maeij 1714.}
647. Hille Roelffs. J.D. met att. van Onderwierum. {obiit}

Aengenoomen Den 1. 10ber. 1713.
648. De Hoogh Eedele, en Welgebooren Juffer Me-Juffer Johanna Elisabeth van Merwede, met attest. van de Harckstede. {deces. 29. Jun. 171[??] nae Gronin.}
649. De Heer Doctor Carel Wilhelm Lammers met att. van Groningen. {obiit den 5. Martij 1722.}
650. De E. Geert Harmens {obiit den 14. 7ber. 1714.} en desselfs Huisvrouwe
651. Abeltien Willems. met attest. van de Bourtange. {deces. 17. Aug. 1724. nae Bourtange.}

Aengenoomen Den 2. Martij. 1714.
652. Jan Haselhoff. {obiit den 14. J[??]. 1714.}
653. Wilcke Jans. Fil. J.N. Buir. {deces. den 30. maij. 1714. Vries.Loo.}
654. Jan Wessels. sw. van H. Huls. {obiit}
655. Tamcke Gerrits. J.D. Anc. [??] {deces. den 30. 8ber. 1714. Gr.}
656. Jacobien Alberts Suimeringh. J.D.
657. Aeltien Jacobs Hesse. J.D. {deces. 4. 10b. 1717. Onstw.}
658. [??] Wubbes Bruiningh.
J.D. {deces. 21. Feb. 1716. Wedde.}
659. Jantien Jans. J.D. Fil. J.H. Buur. {deces. 26. Feb. 1715. Bellinghw.}
660. Rixste Frericks Joolingh. J.D.
561. Engeltien Jans. J.D. Fi. Jan Eng. meij. Jool.
562. Lucas Haselhoff. met att. â Bourtange. {decess. Groningen 17. Apr. 1716.}
563. Jan Hiddes Hoijtingh. met att. â Bellinghwolde {obiit}
564.
Geesien Jans. J.D. Fi. mr. J.J. [??] met att. van Groningen. {Deces. 4. 7b. 1716. Onstwedde}

Aengenoomen Den 8. Junij. 1714.
665. Reijnt Frericks Bruiningh. {obiit den 1. 8ber. 1720.}

Aengenoomen den 31. Aug. 1714.
666. Tijbe Harms.
667. Lammert Tammes. en desselfs Huisvrouwe
668. Jantien Gerrits. {obiit den 28. Maij. 1729.} met att. van Roosewinckel.
669. Harmen Berents {decessit. [??]} en desselfs Huisvrouwe
670. [??]untien Joostens. {obiit 24, 10ber. 1714.} [beiden:] met att. van Bourtange.
671. Luitien Jans {Deces. 2. 10ber. 172[??] Onstw.} en desselfs Huisvrouwe
672. Fenne Jans. {obiit den 8. Feb. 1719.}
673. Jan Luitiens.
674. Jantien Luitiens. J.D. {deces. 6. 7ber. 1718. Onstw.} [alle vier:] met att. van Onstwedde
675. Johan Sphoele. met attes. van Ledde.

Aengenoomen den 30. 9ber. 1714.
676. Hindrick Hesselingh. met att. van Leens. en desselfs Huisvrouwe
677. Jantien Alberts. met attest. van Eelde {[beiden:] decess. den 19. maij. 1717 Peeckel A.}

Aengenoomen den 8. Martij. 1715.
678. Magdalena Verschuijr. met att. van Groningen. {deces. Gro. 3. maij. 1718.}

Aengenoomen den 7. Junij. 1715.
679. Roelff Joesten. Fom. H[??] {deces. 6. 10b. 1717. Onstw.}
680. Hindrick Jans. Fil. [??]. {deces. 10. mart. 1716. Hoogezandt.}
681. Jantien Wilckes Hulsingh. Huisvr. van Hiscke Geerts Alveringh.
682. Willemtien Luickens. Huisvr. van Jan Luitiens. meijer H. Huist. {deces. [??] 10b. 1720. Onstw.[??]}
683. Trijntien Geerts Huisvr. van Jan Hiddes Hoijtingh. {obiit den 19 Jun 17[??]}
684. Swaentien Aijsingh. J.D. {deces. ter Apel 12. Aug. 1719.}
685. Alcke Jans Velthuis. J.D. {obiit. 10. Maij. 1716.}
686. Antien Frericks Velthuis. J.D.
687. Mettien Heeres.
J.D. {deces. 11. Aug. 1718. O. Schans.}
688. Jantien Arents. J.D. Fil. a Ar. Feijes. {deces. 6. Feb. 1719. Gron.}
689. Hindrickien Hindricks. J.D. Fil. a. Hin. Ottens. {deces.
3. 10ber. 1717. Onstw.}
690. Jantien Harms. J.D. Fil. a. Harm Hulss.
691. Gepcke Jans. J.D. Fil. a. J. van Landegh. {obiit}

B.B.S. Aengenoomen den 30. Aug. 1715.
692. Berent Berents. Fil. Sm. Alb. met att. van App. dam
293. Willemtien Hindricks. J.D. met att. van Coevorden.
Anc. J. Poll.

Aangenoomen den 29. 9ber. 1715.
694. Abel Coerts. {obiit}
695. Jan Harms. Fil. Harm Huls.
696. Jantien Wubbes Sijmens. J.D. {obiit}
697. Geesien Hindricks Altingh. J.D. {deces. 30. maij. 1719. Bellingw.}
698. IJmeltien Jans. Fil. Jan Jacobs. J.D.
699. Janna Karsiens. J.D. {deces. 2. Febr. 1718. Pek. A.}
700. Hindrickien Hindricks. Fil. Hindrick Luijchiens. J>D>
701. Hidde Hiddes. F. Hid. Hoijt. J.D. {obiit}
702. Geescke Schultes. F. Sch.
Bruins. J.D. { met attest. Vriescheloo.}
703. Geescke Harms. Anc. Stroed. NB.
704. Geesien Jans. Fil. Eel. meijer. met attestatie van Onstwedde. J.D. {deces. 7. 7ber. 1716. Vrie-loo.}

Aengenoomen den 28. Febr. 1716.
705. Jan Wubbes Sijmens.
706. Gerardus Heeres.
707. Jan Harmens. F. Harm Wilts.
708. Harmen Jans. F. J. Jans Tim. {obiit. 7. Maer. 1733.}
709. Harmen Jacobs. F. Jacob Kuip.
710. Ernst Jans. F. Jan Koestr.
711. Tamcke Gerrijts Huisvr. van Jan Moorlagh. met att. van Oosterwijtwert. {decessit Wirdum}

Aengenoomen den 29. Maij. 1716.
712. Hilwert Koijlers. {obiit}
713. Wubbe Jans Velthuis. {deces. Sell. 26. Aug. 1717.}
714. Licke Boelmans Ter Haar. J.D. {deces.
24. Maij. 1717. Sell.}
715. Elsien Jacobs Tammes.
J.D. {decess. Gron.}
716. Anna Gansevoort. Huisvrouw van Wubbe Alveringh met att. van Ter Apel. {deces. [??]}
717. Jantien Jans. J.D. met att. van de Beerta. Fil. Jan Har. Buur.

Aengenoomen Den 4. 7ber. 1716.
718. mr. Jacob Ten Veenhuis. {obiit den 23. 7ber. 1719.}
719. Schute Jans. met att. van Onstwedde.
720. Jan Brouwer en desselfs Huisvrouwe
721. Hebel Willems. met att. van Roosewin. {obiit. 1729}
722. Albert Jans. met att. van de Scheemda. Kuip. Fil. kr.

Den 4. 10ber. 1716. Aengenoomen.
723. Eede Jacobs. en desselfs Huisvrouwe
724. Roelffien Hindricks. met attest. van Wedde. {Deces. 2. Junij 1722. Vriescheloo.}
725. Jan Jansen. Serv. Roelff Wieldr. met att. van Cappelem uit Teckenburlandt. {nae Cappelen}
726. Johan Herman Brinckman. Serv. Her. Alt. met att. van Wersen meede uit Teklenburgerlandt. {deces. 20. Aug. 1724. nae Sellingen.}

Aengenoomen den 5. Martij 1717.
727. Geert Boldewijns. {obiit}
728. Wubbe Coops.
729. Jan Hommes.
730. Feije Arents. {deces. 29. maij. 1717. Westerbroeck}
731. Harmen Gerrijts. Fil. Ger. Wield. {deces. 12. 8ber. 1720. doesri[?]}
732. Berent Jans. Fil.
[???] Meij. [???] {deces. 4. 10ber. 1717. Onstw.}
733. Annecke Jans. J.D. an. H. Geerts.
734. Heijeltien Harms. J.D. Fil. H. Smit. {Deces.
10. Febr. 1718. Gron.}
735. Hindrik Jans. Met attest van Winschooten. Fil. Roe. Meij. {deces. 9. 7ber. 1718. Winschoot.}
736. Jan Jans. met att. van Onstwedde. Fam. cl. Aijse. {deces. den 4. 7ber. 1721. Vriescheloo.}

Aengenoomen den 4. Junij. 1717.
737. Geert Hindricks en desselfs Huisvrouwe. {deces. 1721. de Harckstede.}
738. Swaentien Jans met att. â Onstw. meij. op Huijsingh.
739. Hindrick Roelfs en desselfs Huisvr.
740. Geesien Berents. met att. â Onstw. meij. [???]
741. Wopcke Willems Rencks Huisvr. van E. T. Velthuis. met att. â Buijnen. {obiit 10. Aug. 1720.}
742. Johan Lucas Haeckman met att. â Cappelen. serv. [???] {decess. den 5. mart. 1719 Ter Apel.}
743. Jacob Hindricksen. met att. â Velthuisen. serv. J. T. Velt. {deces. 11. 9ber. 1721. Velthuisen}

Aangenoomen den 5. 7ber. 1717.
744. Jan Tiackes en desselfs Huisvrouwe {deces. 1728 na [???]}
745. Jantien Harmens. met attest. van Zuid-laaren.

Aengenoomen Den 3. 10ber. 1717.
746. Albert Luijckens. aff. [???] Jans meij. Huijs. {deces. 6. 7ber. 1718. Onst.}
747. Jan Juriens Berlenkamp. Aff. [???] met att. van Cappelen. {obiit 24. 8ber. 1721.}
748. Magdalena Lormič[?]. met att. van de Franse Gemeijnte uit Groningen. {deces. 8. 9ber. 1718. Gron.}
789. Haijcke Alberts met att. van Bellinghwolde. {dec. Bellinghw.}

Aengenoomen Den 2. Martij. 1718.
790. Swiert Coerts. {Deces. 26. Aug. 1718. Zuidbroeck.}
791. Berent Aendries. {classis Clooster}

Aengenoomen den 1. Junij. 1718.
792. Harm Luijtiens. met att. van Zuijtlaren. {Deces. 2. 10b. 1720. Onstw.}
793. Geert Harms meijr. H. Geerts en desselfs Huisvrouwe {obiit}
794. Fenne Jans. met att. van Onstwedde.
795. Roelf Oostervelt. met att. Peekel A. {deces. 12. Mart. 1719. Amst.}
796. Jan Geerts. mede met att. Peekel A. {Deces. den 14. Apr. 1719. Groningen.

Aengenoomen den 7. 10ber. 1718.
798. Hille Hindricks. Huisvrouwe van Reijnt Jans. met attest. van Wedde.

Aengenoomen den 1. Martij. Ao. 1719.
798. Derck Haselhoff.
799. Wilt Wubbes. Renweringh.
800. Jaijchien Jans. Huisvrouwe van Beerent Frericks Joolingh.
801. Geertien Dettmer Coops. J.D.
802. Gepcle Tiarcks Luiringh. J.D.
803. Anna Jans. J.D. Fil. Mr. [???]
804. Hille Egberts. J.D. {deces.
21. Maij. 1725. Onstwed.
805. Aeltien Willems Moorlagh. J.D.
806. Jacob Berents. met attest van ter Apel 9. Febr. 1719.
807. de Juffer Johanna Magtilda Haqriet met att. van de Franse Gemeijnte tot Groningen. 15. Febr. 1719. {deces. den 16. 8ber. 1719 naer Gronin.}
808. Jantien Jarckes Thedingh met att. van Onstw. 13. Febr. 1719. {Deces. 8. Maij. 1719. Gron.}

Aengenoomen den 1. 7ber. 1719.
809. Jan Willems. de meijr op ?tin.
810. Engel Jans en desselfs Huisvrouwe
811. Griete Hindricks. [beiden:] met att. van Onstw. {decess. 21. Maij 1725. weeder nae Onstwedde}

Aengenoomen den 6. 10ber. 1719.
812. Harm Hindricks. meijer op t Leus. {obiit}
813. Eede Jans Teijngh.
814. Theodorus Heres. {Decessit Pekel A}
815. Jan Harmens. Fil. H. Buld.
816. Nanne Engberts. {obiit den 9 Maert 1730}
817. Jan Moorlagh. Fil. C. Moor.
818. Geertien Wilckes Hulsingh. J.D.
819. Wupcke Geerts Tammes. J.D.
820. Lucke Dettmers Hoijtingh. J.D.
821. Harm Jans en desselfs Huisvrouwe met att. van Wedde.
822. Geertien Arents. met att. van IJpsinghuisen. {[beiden:] Decessit Sellingen.}

Aengenoomen Den 5. Martij 1720.
823. Jacob Oostervelt.
824. Lammert Alberts Suimeringh. {obiit 1733}
825. Geesien Harms. Huisvr. van Hind. Sijmens.
826. Engeltien Harms Koijlers. J.D. {deces. Sellingen}
827. Annecke Dercks. J.D. Ancil. H. Bruiningh. met att. van Ter Apel Den 14. Febr. 1720. {deces. 31. Maij. 1722 nae Ter Apel.}

Aengenoomen. den 7. Junij. 1720.
828. Lammert Mennes Lieffstingh.
829. Anna Christina van Ruijmten. Huisvrouwe van de E. Advt. Wesselus Garstman. met att. van de Oude Schans. {Decessit Groningen}

Aengenoomen den 30. Aug. 1720.
830. Evert Nannes {obiit} en desselfs huisvrouwe
831. Wubbe Berents. met att. Ter Apel. {decessit Onstwedde}
832. Harm Wessels. met att. van Sellingen. affin. Jan Eng. Harm.

Aengenoomen Den 29 9ber. 1720.
833. Tjaeduwe Harckes. J.D. {decessit Gron. 4.
10br. 1720.}
834. juffer Theodora Johanna Ceasars. {deces. 4. Jann. 1723. Bourt.}
835. Geesien Klaesen Kolters. J.D. {decessit Wedda}
836. Nanne Arents. J.D. {deces. 28. Aug. 1724. nae Haeren}
837.
Jantien Geerts. J.D. Anc. H. Geerts. {deces. 24. 9ber. 1722. Onstw.}
838.  Aijcke Geerts Steerenborgh. met att. van Onstwedde.
839. Jan Jans. meijer op het Renwer. met att. van Onstwedde.
840. Elsien Tammes. wed. van Albert Teijngh Saelige met attest. van Groningen. decess. Groote Garst in Oost Frieslant 1721.}
841. Woltie Boels. Huisvr. van Hans Nannes met attestatie van Ter Apel. {decessit den 1 7br 1728 na Sellingen.
842. Annecke Dercks Wubbelts. Huisvrouwe van Roelff Gerrits {obiit} met att. van Belijham.
843. Geescke Andries. J.D. met attest van Bleijham. {obiit 14 9br 1728.}
844. Everdina Gerrits. J.D. met attes. van Onstwedde. {deces. Groningen 1721.}

Aengenoomen den 28. Febr. 1721.
845. Hilwert Frericks Velthuis.
846. Engel Klaesen Kolters. {obiit}
847. Trijntien Folkerts. Huisvr. van Wilcke Jacobs Hesse.
848. Rixste Wubbes. Huisvr. van Gerardus Heres.
849. Geetert Harms. Huisvr. van Harm Wessels.
850. Ijmeltien Geuckes. Huisvr. van Hidde Wubbes.
851. Gepcke Klaesen Aijsingh. J.D. {[???]}
852. Aeltien Remckes Wijbelingh. J.D. {deces. 24. 9ber. 1722. Bleijham.}
853. Trijntien Jans. J.D. Filius. Frer.
854. juffer Anna Aleijda Upmeijer met att. van Eelde. {deces. 24. Martij 1723. nae Eelde}

Aengenoomen den 30. Maij. Ao. 1721.
855. Geertien Berents Lieffstingh. {obiit 1735} Huisvr. van Lammert Suimerlingh.
856. Jacobien Wiltes. J.D. Fil. Wil.
Jans.
857. Grietien Arents. J.D. Anc. Hilw. Koij.
858. Teelcke Berents. J.D. Fil. â B. Coerts. {decessit na Bourtange}
859.
Leffert Alberts {obiit}  en desselfs Huisvr.
860. Jantien Jans. met att. van Bleijham.

Aengenoomen 5. 7ber. 1721
861. Hindrick Heijes. met att. van Ter Ael. {obiit}

Aengenoomen 5. 10ber. 1721.
862. De Eerent Festen Heer Eppo Hindrick Schainck {obit den 6. 10b. 1722.} en desselfs Huisvrouwe
863. Lammina Smaltzius. {obiit in Febr. 1724} met att. van Winschoot.}
864. Roelff Oostervelt, chirurgijn met att. van Amsterdam.
865. Harm Gerrits. met att. va Grootegast en Doesum.
866. Roelof Roeloffs. met att. van Groningen.

Aengeoomen den 27. Febr. 1722.
867. Harm Geerts. F. Geert Tim.
868. Engel Jans Moorlagh.
869. Jan Karsiens Hoijtingh. {obiit}
870. Jan Andries. F. And. Ber. {DECES. 8. fEBR. 1723.}
871. Jacob Egges. F. Egge. Lotter [of: Cotter] {deces. 1. Junij 1722. eekel A}
872. Hindrickien Jans. F. Jan Trij. Mul. [?] {decess. 19. 10ber. 1722. Bourtange.}
873. Jantien Jans. J.D. F. Jan Eed. Al. meijer op 't Jool. {decessit na Onstw.}
874. Harm Jans Armjes. met att. van Onstw. {obiit in Maij 1722}
875. Swaentien Aijsingh. J.D. met att. van Ter Ael. {deces. 28. Febr. 1724 Winschoot.}
876. Jantien Aijckes. J.D. F. Aij. Pieter. met att. van Sellingen. {deces. 27 Febr. 1724. Vriescheloo.}


Aengenoomen den 12. Junij. 1722.
877. De Heer Doctor Henr. Grimmenga en desselfs Huisvrouwe.
878. Johanna Catharina Moes met desselfs Dochter. {decessit Pekel.}
879. Anna Grimmenga. met attest. van Mensingeweer. {decessit Pekel.}

Aengenoomen den 4. 10ber. 1722.
880. Fennigien Reijnts. J.D. met att. van Noordbroeck. Anc. H. Geerts. {Deces. 1. Apr. 1723. Noordbroeck.}

Aengenoomen den 12. Martij. 1723.
881. Johannes Baalmans. {obiit} en desselfsGuisvrouwe
882. Willemijntie Baalmans. met attest. van d' Bourtange.
883. Steffen Hindricks. {obiit} met attest. van Bleijham.
884. Trijntie Alberts. J.D. met attest van Onstwedde. {deces. 28. Aug. 1724. weeder nae Onstwedde.}

Aengenoomen den 4. Junij. 1723.
885. Janna Jans. Huisvrouwe van Jan Hommes.
886. Geertien Hommes. J.D. {decessit Groningen[?]}
887. De Eer- en Deught-Rijcke juffer, Me Juffer, Anna Cloppenborch. met att. van Zuithorm.

Aengenoomen den 3. 7ber. 1723.
888. Aeltien Berents. Huisvr. van Nanne Engberts. met att. van Winschooten.

Aengenoomen den 3. 10ber. 1723.
889. Hindrick Jans. Fil. Schoolmr.
890. Anna Hommerckhuisen. Huisvrouw van Roelf Oostervelt chirurgijn.
891. Geertien Wiltes. Huisvrouw van Wilt Renweringh.
892. Griete Jans. Huijsvrouw van Hindrick Heijes.
893. Geescke Geerts. Huisvrouw van Jan Jans. meijer op het Renweringh.
894. Albertien Wilckes Hulsingh. J.D.
895. Antien Pieters Hilweringh. J.D. {decessit Bleijham.}
896. Talle Reijnts. J.D. Fil. Klijn Reijnt.
897. Roelffien Coerts. J.D. Fil. â Coert Hind. {deces. Onstwedde. 2. Junij. 1724}
898. Hinderckien Hindricks. J.D. met attest. â Loo. Fil. Hindr. Beenes. {Decessit Winschooten.}
899. Hindrickien Hindricks. Huisvrouwe van Jan Hindricks. nu woonachtigh in Huistigh Backhuis met attest. van Onstwedde. {Deces. 22. 9ber. 1724. Bourtange.}

Aengenoomen den 3. Martij. 1724.
900. Abel Jans. F. van J. Alb. Kreij.
901. Klaes Willems. F. [???] Willem. {Decessit Bellingwolde}
902. Harm Alberts. F. â Alb.
Luchtenborgh.
903. Hind. Boldewijns. F. â Bold. Smit. {decessit [Bellingw. of Sellingen]}
904. Hind. Jans. F. â Koeningh meijer.
905. Steeven Jans. F. â Jan Timm.
906. Hind. Geerts. F. â Geert Timm. {obiit den 23. Febr. 1728.}
907. Klaes Geerts. ad idem. {obiit}
908. Albert Lefferts. F. â Leffert op het Bruiningh.
909. Jan Willems. F. â Hubert Jans.
910. Jan Schultes. F. â Schulte Jans.
911. Beene Hindricks. F. Hind. Benes Saelige.
912. Jan Alberts.
F. â Alb. Kuiper. {Deces. 19. Junij. 1724. Zuitbroeck.}
913. Frerick Jans. F.â Jan Frericks.
{Deces. Bleijham. den 29. Aug. 1733}
914. Annecke Egberts. Hujsvr. van Harm Bruiningh.
915. Jantien Beerents. Huisvr. van Geert Andries bij Wessinghuis.
916. Grietien Alberts. J.D. F. van Albert Luchtenborgh. {Decessit Onstw.}
917. Naentien Willems. J.D. F. van Willem Voss saelige. {Deces. Bellingw.}
918. Geert Beerents. van Wollen in Oostfrieslant met att. â Mittlingh. {Decessit Bourtange.}

Aengenoomen den 2. Junij. 1724.
919. Geert Andries. met attest. van Wedde. Schipper bij Wess. {obiit}
920. Hindrick Jans. met attes. van Onstwedde, woonende nu in Altinghs Backhuijs.
921. Geescke Leffers. Huisvr. van Eede Huistingh met attest. van de Beerta. {decessit 5 10br. 1727 Blijh.}

NB: voorgestelt geen ongelijcke Houwelijcken aen te gaen.

Aengenoomen 1. 10ber. 1724.
922. Adolph Heeres.
923. Warnecke Jans.
924. Jantien Heeres. J.D. {Decessit Bourtange.}
925. Willemtien Alberts Bontckes. J.D.
926. Klaesien Klaesen Moorlagh. J.D. {obiit}
927. Mettien Malerts. J.D. d. Att. Groning.

Aengenoomen den 2. Martij. 1725.
928. Derck Harms. F. Harm Bulder.
929. Gepcke Sijwerts. Huisvr. van de Kerckvooght Engel ten Veldhuis.
930. Grietien Jans Tejingh. J.D. {decessit Onstwed}
931. Jan Berents Luiringh. met att. van Onstwedde.

Aengenoomen den 8. Junij. 1725.
932. Aeldrich Geuckes.
933. Grietien Ockes. Huisvr. van Jan Harms.
934. de Ee. juffer Aleijda Cloppenborch. met att. van Zuit-Horn.

Met Attestatie overgekoomen den 9. Sept. 1725.
935.  Geert Lammers. {obiit}
936. Jan Jans.
937. Geesjen Geerts. [beiden:] van Vriescheloo [decessit Onstwedda}
938. Fenne Alberts Roelofs van Onstwedde den 7 Jun 1726
939. Beerentie Dercks met att. van Sellingen. {decessit Wedde}

Met Attestatie overgekomen den 1 Sept. 1726.
940. Hidde Hiddes van S[???] met att.
941. Arncke Meleffs wed. van d Eerw Wil. Matthei
942. Jenscke Mattheus [beiden:] met attes. van ter Apel. {decessit na Meden.}
943. Harmcke Sanders. met attes. van Sellingen den 1. 10br 1726.
944. Wibicke[?] Andries met at. van Gronin. {decessit Winschooten 1727 8 Febr.}
945. Swaencke Alberts. met att. van Onstw.

Angenoomen den 30 Maij 1727.
946. Beerent Bronsema. {decessit Boven Pekel}
947. Wubbe Jans Tiesinck {obiit}
948. Jarcko Freecks Velthuis.
949. Wilt Detmers Coops. {Decessit Vriescheloo}
950. Beene Jans. Filius van onse osse Heerder {decessit Sellingen}
951. Jan Jans. Filius Jan Freecks.
952. Antie Andries Huisvrouw van Harm Jans. {obiit}
953. Wupcke Luiringh Huisvrouw van Jan Bussen.
954. Gepcke Harms Filia H. Smit.
955. Elsien Geerts Filia G. Jans
956. Albertien Aerents Filia Aer. Koe: {decessit Grooning}
957. De Juffer. Margreta Elisabet Cloppemborch met attes. van Zuithorn.
{decessit Buirtange.

Met Attestatie overgekomen den 12. 10br. 1727.
958. Beerent Geerts.
959. Engelcke Geerts. beide met att. Boven Pekel. {decessit}
960. Ijcke Jacobs. met att. van Vrieschelo. {obiit}

Angenomen Ao 1728 den 5 Maert.
961. Jan Andries Filius Andries Jans.
962. Hindricks Jans Fupker[?] For[?]. J. Hesse. met Attestatie van Cappelen.

den 8 7br met Attestatie overgekomen.
963. Jan Alberts Filius Albert Kuiper met Attestatie van Veendam.
964. Jantien Wiltes met Attestatie van Sellingen. [uxor Beltuisingh[?]} {decessit boven Pekel A}

Den 17. xber met Attestatie tot ons overgekomen.
965. Jan Geerts. Huising meijer. {verstorven.}
966. Antie Coerts. {verstorven}
967. Geert Janses.{decessit Wedde}
968. Gartie Engels. [alle vier[??:] met Attestatie van Onstwedda
969. Wendeltie Boelems met atestatie van Selling.

den 11 Martius 1729 met Attestatie overgekomen.
970. Truijntje Harms. met att. Selling. [???] {Decessit t Closter.}

Ao. 1729 den 3. Jun. Angenoomen.
971. Nanne Altingh. Fam. J. Polling.
972. Hindrick Bruuns.
973. Menne Liefstingh.
974. Jan Bontkes.
975. Rebecca Claesens.
976. Hindertien Jans. Filia Jan Os[???]
977. Ancke Jans. uxor J. Ka[r]skens.
978. Geertien Freecks.
979. Toebe Harms.
980. Juffer Wibbinia Cloppenborchm met attestatie van Zuithorn. {obiit}

Den 9. 7br. Angenoomen
981. Trijntijn Boldewijns. {decessit Grooning.}
982. Christopher Broer.
983. Anna Geerts. [beide:] met Attesta. van de Niewe Schans. {Decessit na Bourtange.}

Den 3 Maert 1730. Angenomen.
984. Fennegien Jans Ter Horst. met Attestatie van t Clooster Apel. [???] wieldriejer.
985. Helena Boldewijns met attest. van Groning. {decessit Pekel A.}
986. Jan Geerts.
987. Geert Jans.
988. Trijntien Jans.
989. Janna Geerts. [alle vier:] met attestatie van Sellingen.

Den 15. 10br. 1730 Angenomen.
990. Teelcke Jans. Huisvr. J. Dieters. met Attestatie van Blijham.
991. Harmans Jans. fom. J. /M[???]
992. Jan Dieters. met attest. Onstwedde.

Met Attestatie overgekomen den 9 Jun 1731
993. Wendel Roelfs met attes. van Bleijham.

Met Attestaetie overgekomen den 7 7br. 1731
994. Jacob Olden Hoove met att. van de Burt.
995. Jan Harm met att. Vrieschelo.
996. Fenne Geerts [???] Onstwedde. de [??]er in Lugterborg.
997.  Aeltien Geerts Rooswinkel Sijmen Meijers. {Decessit Onstwedde.}

Den 14 10br 1731 Angenoomen.
998. Swaentien Beerents Vriescheloo [???] Oosterv. vrouw.
999. Naentie Willems. Att. Bellingwolde.
1000. Trijntien Boldewijns. Att. [???] {na de Bourtange decessit}
1001. Harmina HaeselHoff van [???] {decessit Pekel}

1732 den 7 Maert Angenoomen
1002. Willem Heeres {decessit na Sellingen}
1003. Anna LingenHuis anders Hommerckhuisen
1004. Wendel Detmers Hoijtingh {decessit Groningen}

den 30 Maij 1732 angenoomen
1005. Wolter Hindricks Liefftingh meijer
1006. Aeltien Jans {obiit}
1007. Hindrick Wolters
1008. Hille Wolters
1009. Jan Jans {obiit} [1005-1009:] Met att. Ontwedde.
1010. Geesien Geerts.
1011. Reindt Geerts Clooster Apel {decessit Onstwedde}
[tussen 1011 en 1012] Burtange
1012. Mettien Huiberts. Grooningen[?] {decessit Burtange}
1013. Harmen Beerents. met attest van t Clooster.
1014. Harmen Jans met att. van Sellingen. Fam. Ja. Hesse. {decessit Blijham

den 12 Jun 1733 Angenomen
1015. Wubbo Alveringh
1016. Anna Gansevoort [beiden:] met Attestatie van t Clooster
1017. Aeltien Harms. Huisvr. J. Willems met att. Onstwedde.
1018. Geertien Remckes. met att. Burtange.

den 11 7br 1733 angenomen
1019. Freeck Jans Fil. J. Freecks met attestatie Blijham.
1020. Jantien Lambers fam. a Suimering met Att. v Rooswinckel {vertrokken na Winschoot}

Den 11 10br 1733 Angenoomen
1021. Jantien Harms [?]Groeningh[?]
1022. Geert Jans. met Att. van t Clooster {decessit}
1023. Derck Wiltes met Att. van Selling
1024. Grietien Jans met Att. Clooster Fam. a J. Velthuis

Den 5 Maert 1734 Angenomen
1025. De Advocaet Jan Hindrick Cloppenberch {obiit}

Den 3. 7br. 1734 Angenomen
1026. Hans Nannes
1027. Woltie Boelens.
1028. Nanne Hans. [achter 1026, 1027 en 1028:] Meijers op t Suimering met attestatie van Sellingen.
1029. Beerent Hindericks. Meijer op t Leusingh {decessit Sellingen}
1030. Albert Dercks Hidding met attest van Onstwedde.
1031. Elske Roelfs. Ehel.

Den 11. Maert 1735 Angenomen
1032. Hindrick Bontkes.
1033. Beerent Jans Teijingh
1034. Engel Ockes.
1035. Wubbo Wijbelingh
1036. Jurrijn Jans meijer int Velth. {decessit Onstwedde}
1037. Jan Ten Velthuis
1038. Geert Boelmans.
1039. Teelcke Jans {decessit Burtange.}
1040. Swaencke Schultens.
1041. Jantien Luickens uxor [???]t Suim[???]
1042. Anne Griete Jans beide van Sellingen [???] {decessit Burtange

Den 3. Jun 1735 Angenomen
1043. Geert Adams Schoelmeester
1044. Tiaecke Geerts zijn Huisvrouw

Den 3 10br 1735 angenomen
1045. Imeke Sijbrants uxor J. Kuiper met att. van de Pekel A

Den 1 Jun 1736 angenomen
1046. Thomas Heijes en desselfs Huisvrouw
1047. Ancke Jans van Sellingen Meijer in t Velthuis
1048. Eede Harms Huistingh en desselfs Huisvrouw
1049. Geeske Leffers van Onstwedde
1050. Geertien Geerts Huisvrouw van Hicke Jacobs Warnt van Onstwedde

Den 7 7br. 1736 Angenomen
1051. Willem Heeres met att. van Sellingen
1052. Freeck Wilts met atlt. Burtange
1053. Theodora Johanna Ceasar wed. Bienaer met att. van de Burtange {decessit na de Pekel A

Den 7 10br angenoomen
1054. Hans Molenaers {decessit Bellingwolde}
1055. Antie Hindricks uxor. H[??] Meijer op S[?]ones.
1056. Alcke Lammerts Velthuis {obiit}
1057. Albert Hommes met att. van Grooningen.

Den 8 Maert 1737.
1058. Menne Lammerts Ten Velthuis.
1059. Ijkijn Hommerckhuisen.
1060. Geertien Aeisingh.
1061. Ijkijn Molenaers.
1062. Lucas Jans Goesman met att.van Cappelen. {decessit Bleijham}

Angenomen den 7 jun.
1063. Antie Jans. Ancil. Jan Bontkes. met attest. van Sellingen.
1064. Grietien Hensums uxor Aicko Hesse met att. van Bellingwolde den 6 7br.

Angenomen den 28 9br 1737.
1065. Willem Alsama met Attestatie van Gr[??] in de Pekel A[?]
1066. Jurrijn Westermeijer {obiit}
1067. Geertruit Raemeijers met attestatie van Sellingen. Meijer in Liefstingh Backhuis.

Angenomen den 7 Maert 1738.
1068. Jacob Hindricks Boeles met attest van Onstwedda.
1069. Grietien Jans uxor Schulte Jans met attest van de Burtange
1070. Albert Boeles Mantingh met att. van Onstw.
1071. Jan Beenes met att. van Selling. {decessit na Rooswinkel}
1072. Jantien Jans uxor R. Coerts met att. van Onstwedde.
1073. Renske Jans met att. van Vriesche[loo] den 5 10br 1738 {decessit na de N. Beerta.}

Angenomen den 27 Febr. 1739.
1074. Hindrick Engels Fam. Polling.
1075. Tammo Jacobs
1076. Hindrick Leffers
1077. Gerrijt Jans meijer op t Koning {decessit Onstw.}
1078. Aeltien Jans uxor meijer op Altingh
1079. Geertruidt Reints uxor J. Velth.
1080. Engeltien Jans Filia J. Timm.

Angenomen den 7 10br. 1739.
1081. Swaentien Harms uxor van Christiaen Boonkamps met att. Sellingen

Angenomen den 4 Maert 1740.
1082. Beerent Jans [???] Beerens
1083. Hanne Harms Fam. W. Coops
1084. Harm Beerents van Veele
1085. Geert Engels. osheer Ijpsinghuisen
1086. Margrieta Regijna Hommerckh. {decessit Bellingwolde.
1087. Antie Beerents van Veele
1088. Anna Wijbels ancilla Polling
1089. Alcke Thomas. Filia Meijer in t Velthuis
1090. Swaentien Balsters.
1091. Wendel Balsters.
1092. Geeske Harms uxor Derck Beerents Bungelkens
1093. Elijsabet Reinewerts uxor [???] Heeres met att. van Groningen.

Angenomen den 15 7br. 1741
1094. Grietien Harms uxor Harmannus Smit met att. van de Burtan[ge]
1095. Trijntien Geerts ancilla W. Heeres met att. van Onstwedde.

Den 15 10br 1741 Angenomen
1096. De Deugtrijcke Juffer J. Mattersteck metattestatie van Eenum.

Den 8. Maert 1742 Angenomen tot Nieuwe Ledemaeten.
1. Jan Sijwerts
2. Harm Koijlers.
3. Warncke Geuckes.
4. Harm Luiringh.
5. Lucke Harms uxor Hindrick Dercks {obiit}
6. Wilmtien Reints uxor Harm Luiringh.
7. Gijsel Jacobs Tammen uxor Harm Koijlers.
8. Albertien Harms Huistingh uxor Lammert Liefstingh.
9. Elsijn Jans uxor Jan Sijwerts.

Den 8. Jun 1742 Angenomen
10. Albert Harms.
11. Trijntien Jans [beiden:] op t Buskes met attes. van Onstwedde.
12. Fenne Jans uxor Heigs Thomas met att. van Sellingen
Hinderik Coerts en Trientien Hinderiks Egtel. met attestatie gekomen van Onstwedde.
 


[Van vrijwel alle acten zijn uittreksels gemaakt. Alle aantekeningen betreffende ledematen zijn volledig weergegeven. In de periode vanaf ongeveer 1770 is veel onleesbaar door papierbeschadiging HB]

27-12-1743
Heeft de Eerw. Consistorie een Nominatie gemaakt van een Nieuwe Diaken in plaats van de E: Jan Boelens te Wollinghusen als afgaande diaken; en is op nominatie gestelt Harm Luring, Harm Coilers en Jan Bunnekes, waaruit gekosen is met meerderheid van stemmen Jan Bunnekes te Wollinghusen. Afwesig waren van dese vergadering Hendrik Bruins, en Jan Boelens; deswegen breukvallig sijn verklaart en sal de schelling Breuke door Else de Diakon worden opgehaalt.
Gegeven te Vlagtwedda den 27 Deeb. 1743
T Cloppenborch richter en ouderling
J: Boelens pastor
Nomcke Wibbens als ouderlinck
Wubbo Koops als ouderling
Elso Janssens als diakon

28-02-1749
Er wordt besloten dat er voortaan geen 4 maar 3 ouderlingen zullen zijn, en dat een nieuwe ouderling altijd eerst diaken moet zijn geweest, tenzij er dringende redenen zijn om daarvan af te wijken.
Ondertekend door:
J: Boelens pastor
Nomcko Wibelinck olderlinck
Wubbo Koops ouderling
A Hesse dejaken
Jan Bonckes dijaken
Jan ten Velthuis dijacon

10-11-1750
Tot ouderling is gekozen in plaats van de overleden Remke Wibbens en de E. Homme Jans wegens swakheit de koopman Willem Heres uit Vlagtwedda en Albert Jans Busscher uit Ellerschenhuisen.

Tot diakenen in de plaats van Jan ten Velthuis en Aijke Hesse sijn gekosen Menne Lieftink uit Weende en Tamme Jacobs Tammens uit Vlagtwedda.

05-11-1755
met attestatie van de Boertange hier overgekomen Grietie Jans

26-10-1755
ben ik Pastor H.W. Schmaal hier in de H. Dienst bevestigt door de Wel Eerw. Heeren N. Mees Pred: in de beneden Pekel A en N. Molanus Predikant te Onstwedde predikende de laatste uit 1 Sam: 2 vs 18 en ik ’s nademiddag uit 1 Cor: 1 vs 24

25-12-1755
met attestatie hier overgekomen
Hermanna Schmaal geboren Schepel van Cantens
Alke Hindriks van Onstwedde

21-01-1756
Jan Abels krijgt een attestatie naar Sellingen om hem indien hij in in armoede mocht vervallen met zijn kinderen die hij gewonnen heeft of nog mocht te gewinnen ten laste van onze diakonie nodig onderstant te doen.

17-03-1756
Trijntje Folkers wed. Hesse krijgt een kerkelijke attestatie naar Wedde

Er moet een nieuwe diaken uit de Weenderkluft komen in plaats van Harm Luiring. Op nominatie staan Harm Hulst, Gerrijt Tammens en Jan Klaasen. Gerrijt Tammens wordt gekozen.

08-04-1756
Harm Beerents geboren te Finserwolt verschijnt in de consistorie vergadering. Hij heeft met zijn vrouw Geertien Jans van Vlagtwedde voor het huwelijk gemeenschap gehad, zodat ze te vroeg is bevallen. Na schuldbekentenis wordt de doop toegestaan voor het kind.

met attestatie hier overgekomen Mettien Haselhof vrouw van den heer Capitein Lich van de Nieuwe Schans
Hindrik Jans en Aaltien Roelfs sijn huisvrouw van Onstwedde.

09-08-1756
Ouderling Albert Bosschers uit Weenderkluft is overleden. Op nominatie staan Jan Polling, Jan Bosschers en Geert Engels. Jan Polling wordt gekozen en op 29-08-1756 bevestigd.

26-09-1756
met attestatie hier gekomen
Mevrouw Edsardina van Swinderen geboren Sparringa van de Eexta
De heer Doctor Sicko Schephorst nevens de juffrouw Una Schephorst geboren de Jonje van Wedde
Jan Rotgers van Onstwedde
Lijsabeth Reints van Onstwedde

25-11-1756
Er moeten 2 nieuwe diakenen komen, 1 uit de Weenderkluft en 1 uit Vlagtwedde.
In Vlagtwedde staan op tal Geert Tammes, Harm Harms en Geert Sanders, de laatste wordt gekozen.
Uit de Weender staan op tal Jan Bosschers, Engel Okkes en Jacob Aisingh. De eerste wordt gekozen.
Beiden worden 12-12-1756 bevestigd.

Er wordt besloten om mevrouw Lammerts een kerkelijke attestatie naar Groningen te geven.

Het zakje voor de armen zal ook ’s middags rond gaan om ze in deze kommerlijke dagen van de bedelstaf te houden.

01-01-1757
is besloten om aan Geert Aikes 2 mudde rogge te geven.
is besloten om aan Nantie Willems ’s weeks 6 stuivers te geven

02-02-1757
De diaken van Onstwedde hebben verzocht om mede steun te verlenen aan Jan Harms Kleen, die in Onstwedde woont. Besloten wordt dat niet doen, maar alleen zijn 2 kinderen die in het Carspel van Vlagtwedde geboren zijn.

Is besloten om Wijchert Harms nog 25 gulden te geven op zijn brief tot betaling van uitmijnde goederen.

Is voorgestelt om de koe van Grietie Egberts na ons te trekken voor ’t onderstant an haar gedaan.

24-03-1757
Is besloten om alleen de armen te ondersteunen die in de kerk komen, mits hun gezondheid dat toestaat. Als ze niet komen krijgen ze geen weekgeld.
Is besloten om Geert Aikes alle 4 weken een half mudde rogge te geven tot aan St. Jacob.

26-06-1757
is met attestatie overgekomen van Breda Catarina Stam.

03-07-1757
Hindrik Hindriks en zijn vrouw hebben voor het huwelijk gemeenschap gehad. Dit wordt bewezen doordat ze 11 weken na hun trouwdag een kind hebben laten dopen. Hij belooft beterschap.

01-08-1757
Ds. Schmaal deelt mee dat hij als jongste predikant beroepen is te Winschoten. Hij heeft het beroep aangenomen.

22-09-1757
Is besloten om aan Hindrik Beerents Busscher en zijn moeder Aaltien Roelfs een attestatie te geven.

Is besloten om aan Trijntien Jans wed. van Geert Jans wekelijks 4 stuivers van de diakonie te geven.

Met attestatie hier overgekomen van Onstwedde Jantien Jans.

12-10-1757
De vrouw van Jan Oostvriese verzoekt om wat geld van de diakonie om advocaten te kunnen betalen. Ze wil haar “meubele goederen” als onderpand stellen. Het verzoek wordt afgewezen.

15-12-1757
Is besloten om aan Harm Luities en zijn vrouw een kerkelijke attestatie naar Ter Apel te geven.

Is besloten om aan Nantie Willems Vos wekelijks 6 stuivers te geven.

Is besloten om aan Hinderktien Alberts wed. Sloots wekelijks een bak rogge te geven.

09-03-1758
Met attestatie hier overgekomen de Heer Capitein J.J.A. Lien van de Nieuwe Schans.
Gepke Jans en Jan Vreriks nevens Gepke Scholtes alle 3 van Onstwedde.

1758
Ds. Schmaal vraagt en krijgt dimissie als predikant te Vlagtwedde omdat hij beroepen is te Winschoten.
Aanwezig zijn:
Nic: Muntingh predikant te Boertange
Harbartus Molans predikant te Onstwedde
Else Tammens predikant te Vrieschelo
Willem Heeres als ouderlingh
Jan Pollingh als ouderlingh
Gerrit Lammers als diaken
Jan Boskes als diaken
Geert Elses als diaken

15-10-1758
Den 15 October ben ik Pastor Henr. Udema in den H: Dienst bevestigt door Dominus Swijghuisen van Clooster Apel predigende de bevestiger bij die gelegentheijt uit Hand. 8.5 en Dominus Molanus van Onstwedde bede zegenwens, terwijl ik terstont hijr op mijn Intrede dede uit Ps: 51:14.15 uw vrijmoedige geest ondersteune mij.

08-12-1758
Jan ten Velthuis en Harmannus Smit hebben woorden gehad. Hun wordt aangezegd zich ditmaal te onthouden van het avondmaal en ze moeten de volgende keer zich verantwoorden voor het consistorie.

Voorgesteld wordt of de arme Jagers weduwe ook ondersteuning mag krijgen. Besloten wordt om dit aan de diakenen over te laten.

18-12-1758
Jan ten Velthuis en Harmannus Smit verschijnen en ze verzoenen zich. Ze worden ernstig vermaand.

21-12-1758
Ouderling Jan Pollingh is overleden. Menne Liefstingh, Wubbo Wijbelingh van Weender en Geert Engels van Jipsinghusen staan op tal. Menne Liefstingh wordt gekozen.

18-03-1759
J: Reijnts wil zijn kind laten dopen, maar hij is nog maar 3 maanden getrouwd. Voordat dit mag moet hij eerst openlijk schuldbekentenis doen in de kerk, wat gebeurt.

23-09-1759
Grotendeels niet te lezen door papierbeschadiging.

05-11-1759
Kerkvoogd R. Oostervelt is overleden. Tamme Jacobs, Geert Tammes en Eijke Aesses staan op tal. Tamme Jacobs wordt gekozen.

23-01-1760
Geert Harms Stip wil graag dat de diaconie zich borg stelt voor een verzegeling van Geert Harms Streuning van Elderschenhuisen van 260 gld, zodat hij in zijn huis kan blijven wonen. De diaconie mag rente trekken. Als hij niet kan betalen wordt de diaconie eigenaar en mag ze de boel verhuren. Dit wordt goedgekeurd.

11-03-1761
Grotendeels onleesbaar, maar het komt er op neer dat iemand van buiten die in Vlagtwedde komt wonen, en zich niet in de kerk laat zien, geciteerd wordt voor het consistorie.
Er is sprake van Menne ten Velthuis en Habbe, die wonen in het huis van Gerrijt Roelefs.

Wijbe Meijnders en zijn vrouw Janna Hommes willen naar Boertange verhuizen. Diaken Geert Elses stelt voor om de diakonie van Boertange schadeloos te stellen indien Wijbe en zijn gezin tot armoede vervallen. Dit wordt goedgekeurd.

04-10-1761
Geesje, de weduwe van Jan Jans Nackerman, wil een attestatie naar Sellingen. Omdat Vlagtwedde vacant is, is er een attestatie getekend door de ouderlingen. Dit wordt door de predikant D.S. Meijnet van Bell. Schans goedgekeurd.

24-02-1762
Gerardus Leusing krijgt 2 mud rogge van de diaconie, die hij tegen Kerst weer terug moet betalen.

26-03-1762
Antje, de vrouw van Jan Jans van Velen, verzoekt om 1 mud rogge, wat wordt toegestaan.

Geertje, de vrouw van Harm Berents tot Veele, verzoekt om een halve mud rogge, wat niet wordt toegestaan, omdat haar man van Finsterwolde komt er hier nog maar 4 jaar woont. Ze moet zich melden bij de diaconie van Finsterwolde.

Vrouwke, de vrouw van Geert Hendriks, verzoekt om enig geld voor brood voor haar zieke koe [!]. Ze krijgt 7,5 stuiver.

Siben Jans, de weduwe van Eernst Jans, verzoekt om een attestatie naar Heilo, die wordt gegeven.

22-04-1762
De afgaande diaken Gerrijt Tammes wordt opgevolgd door Harm Berens Hulst. Hij stond samen met Jan Balsters en Jan Bontjes op tal. Harm Berens Hulst wordt 23-05-1762 bevestigd.

08-06-1762
Berent Christiaans en Jacob Spaan verzoeken om financiele ondersteuning. Jacob wil graag wat geld lenen om met koopmanschap langs de deuren te gaan. Het alternatief is een wekelijkse toelage.
Berent [de eerste] : “de eerste om een somma van 85 gld 4 st. rente te suppleeren met zo veel dat hondert daler wierd wanneer dan van het gantsche capitaal zo dat hij reeds van de diaconij op rente hadde als dat nu nog verder quam op te nemen een generale nieuwe rente briev zou worden opgemaakt”.
Dit wordt besproken en het blijkt dat Jacob Spaan Rooms-Katholiek is. Berent Christiaans blijkt al 240 gulden schuldig te zijn aan de diaconie.
[de rest is deels onleesbaar, deels onbegrijpelijk door papierbeschadiging HB]

04-09-1762
Is Geertje Berents Smit met attestatie van Groningen zijnde overgekomen van de Eerw. K.K.raad aangenomen als een ledemaat in deze gemeente.

Swaantje Berents, weduwe van Hendrik Bruins Brouwer verzoekt weer toegelaten te worden aan het avondmaal, wat wordt toegestaan.

Er wordt besloten dat na de proefpredikatie altijd een consistorie vergadering wordt gehouden in het koor van de kerk. Een absente broeder moet 6 stuivers boete betalen ten gunste van de armen.
Er wordt besloten een diaconie reglement van Groningen te ontbieden. De predikant moet dat doen.

24-10-1762
Is in een extra ordinaire consistorie besloten aan Engeltien Hesse te geven een attestatie om in cas van onverhoopte armoede alhier door de Diaconij bezorgt te zullen worden ter geruststellinge van de Arm meesteren tot Alphen.

In de acte staat dat ze in geval van armoede terug mag keren naar Vlagtwedde om zo de diaconie van Alphen te ontlasten.

03-11-1762
Derk Hindriks Schepen te Jipsinghusen van Odoren verschijnt ter consistorie. Hij vertoont een attestatie van de kerkenraad van Odoren, maar deze is niet goed. Hij moet een nieuwe halen.

Harm Ottens is niet gecompareerd.

Harm Jurjens van Wedde is gelast een attestatie te brengen waaruit blijkt dat Wedde hem ondersteunt in geval van armoede. Dat is geweigerd want dat doen ze nooit.

Jannes Jansens van Breda, zo ver men weet grootgemaakt [opgegroeid HB] te Laida, wordt gelast een attestatie van Sellingen te brengen, wat hij belooft te doen. Als dat niet lukt verhuist hij weer uit Vlagtwedde.

Berent Hindriks van Witmont in Oost Friesland wordt verzocht ook een attestatie te brengen “dog heeft gedifficulteert”.

Harm Ottens is niet verschenen, de kerkenraad zal nagaan hoe lang hij hier woont en anders naar de wet te handelen.

Harm Jurjens zal volgens de wet behandeld worden en men zal hem verzoeken te vertrekken, net als Berent Hindriks van Witmont.

Rense Riens van Leuwarden zal nogmaals geciteerd worden.

Hille Jans van Onstwedde moet nader worden gehoord en wordt opnieuw geciteerd.

Hindrik Jansen van Wedde zal volgens de wet worden behandeld.

Harm Berents van Feensterwolt is niet verschenen, maar zijn vrouw wel, en die zal een juiste attestatie brengen.

Hindrik Arents Bruins “veel te huijs bij Lammert Liefstingh” is niet verschenen. Hij mag wel blijven, maar difficulteert hieromtrent de pastor.

11-03-1763
Hindrik Jurjens van Veele vraagt vergeving voor de vroegtijdige bevalling van zijn vrouw. Dit krijgt hij.

De vrouw van Geert Aikes van Jipsenhusen verschijnt en vraagt om ondersteuning. Ze krijgt van de boekhouder een mud rogge.

Derk Hindriks Schepen te Jipsenhusen vertoont een acte van indemniteit van Odoren in Drenthe.

[volgt een acte van indemniteit met als aanhef]
“Copia van een acte van indemnisatie door de Eerw. Kerkenraad van Odoren gegeven aan Derk Harms en zijn huijsgezin tegenwoordig schepen tot Jipsenhusen, luijdende die acte in originalis aldus”.

Geert Miccheels is met attestatie van lidmaatschap gekomen van Onstwedde en hier door den K.K. raad …
[in kantlijn, slecht leesbaar door papierbeschadiging, staat waarschijnlijk dat hij 15-02-1766 weer vertrokken is naar Onstwedde]

21-03-1763
De diaken Geert Sanders en Jan Boskes zeggen hun ambt op. Vervolgens wordt als ouderling gekozen Harm Luring van Veele. Als diaken worden gekozen uit Weenerkluft Wubbe Wibeling en uit Vlagtwedder kluft Harm Berents.

Er wordt besloten van de weduwe Oostervelt een specifieke rekening te vragen van hetgeen ze nog pretendeert van de diaconie. Ook wordt een “rekentje” gevraagd van de 53 gld die de diaconie haar op 17-02-1763 betaald heeft. Er wordt nu niets meer aan haar betaald en wat er al betaald is zal worden teruggevorderd.

25-03-1763
Men besluit om zich voortaan stipt te houden aan de resolutie van 14-02-1719 omtrent personen van buiten die hier komen wonen. De resolutie zal vanaf de preekstoel voorgelezen worden.

03-05-1763
Zijn de E. Jan Tonjes Graafmeier op belijdenisse des geloovs: Gesina de Hesse met attestatie van Edam: Alke Alberts met attestatie van Zelmond: na voorgaande Kerkundinge tot Ledematen alhier aangenomen.

Er zal worden nageken of de vrouw van Jannes Jansens in Alverings schuur geboren is, in welk geval ze mag blijven mits een acte van indemniteit van Sellingen voor de kinderen overlegt wordt.
Als de vrouw hier niet geboren is zal het nader worden bezien.

De kerkenraad herinnert zich dat R. Oostervelt veel gedaan heeft voor de diaconie. Besloten wordt om datgene wat al betaald is niet meer terug te vorderen, maar voortaan alleen nog te betalen mits een rekening wordt overlegt.

Alke Alberts is met attestatie weer vertrokken.

Met attestatie van 08-04-1763 is van Roswinkel tot ons overgekomen Bruine Jansen en tot ledemaat aangenomen.

16-06-1763
Jan ten Velthuijs wordt gekozen als opvolger van de overleden kerkvoogd Geert Boelens.

02-09-1763
Berent Berents stelt dat het Carspel 200 glds diaconie geld had. Conform de resolutie van 02-07-1735 moet het door de broeders worden ingevorderd.

11-11-1763
De afgaande boekhouder van de kerkvoogden, Aike Hesse, doet verslag en levert de boeken aan de nieuwe boekhouder, Jan ten Velthuis.
De pastor heeft daarbij de volgende punten:
Aike Hesse had geweigerd de rente van de pastorie obligaties en de rentebrieven uit te betalen. Dit moet alsnog gebeuren.
De “tuijning”van de moestuin van de pastorie moest worden gemaakt.
De kerkvoogden moeten uitvinden, hoe de predikant de Maijgelden van Menne Remkes moest krijgen.
De pastorie moet opgeknapt worden.
De kerkvoogden moeten jaarlijks leveren wat voor het schonen van de pastorie en de mesterij nodig was.
De afgaande boekhouder maakte problemen over een rekening die door de vorige dominee, Ds. Uden, was ingediend. Het betrof hout voor de pastorie landen te Den Ham. Er wordt besloten dat predikanten dit soort dingen niet hoefden te betalen, omdat ze nooit weten hoelang ze predikant in de plaats zijn.
“De Rit van onse schoolmeester zou gemaakt worden veilig voor de kinderen, latende de Carspellieden aan de Kerk-Voogden over, of zij er een pompe wouden in maken, of met eene houtene tuininge en swenger”.
“Terwijl het leem in de Schole gedurig in stukken was en de kinderen ligt konden vallen, is geresolveert, dat de Kerk-Voogden in dezelve een steenen vloer zouden leggen”.

02-12-1763
Berent Berents Lutter vertoont een attestatie van lidmaatschap van Veldhusen. Deze is echter aan Groningen gericht [rest onleesbaar door papierbeschadiging]
Jan Roelfs is met attestatie naar Sellingen gegaan.
En overgekomen Bruine Janssen met attestatie van Roswinkel.

[daaronder:] Bruine Janssen is met attestatie gegaan na de Meeden.

01-03-1764
“Nijpens de zaak van Jan Hindriks Sextro is besloten den zelven ten overvloede nog eens te laten aanseggen, om den Kerkenraad conform resolutie van de Heeren Borg. en Raad in Groningen genoegen te geven”.

Met betrekking op de 200 glds die het Carspel in 1735 had genomen wordt besloten dit met hen te bespreken.

Op attestatie zijn hier om voor zeekere tijd te communiceeren geadmitteert Willemina Burggraaf en Alida Burghorn.
Ook is met attestatie tot ons overgekomen Harmina Middendorp, huisvrouw van Jan Grasmeijer van Weener.

31-05-1764
Hindrina is 12 stuivers per week toegelegt
Betreffende de rekening van de wed. Oosterveld wordt besloten er verder niets mee te doen.

05-10-1764
Lukke Detmers en Albertjen Dieters hebben verzocht om meer geld van de diaconie.

Met attestatie zijn tot ons gekomen Grietje Munting [?papier beschadigd] tegenwoordig huisvrouw van Ds. Mennes, pred. alhier, van Borger, en Willemtje Hejes van Sellingen (Willemtje Heijes 1766 den 30 Aug. met attestatie van ons gegaan na het Clooster ter Apel).

De rekening aan de wed. Oosterveld moet worden voldaan, tegen kwitantie, en zij noch haar kinderne mogen dit laten aanvechten.

01-03-1765
Opgelezen de attestatie van Anna Geerts Nannings van Onstwedde en wel bevonden zijnde, tot Ledemaat dezer Gemeente aangenomen.

Frerik Engels was geciteerd te verschijnen, heeft dat niet gedaan en wordt nogmaals geciteerd.

21-06-1765
Frerik Engels weigert te verschijnen en men beraadt zich over de situatie

Janna Roelfs is op confessie wederom aangenomen.

Remke Wibeling is op belijdenisse aangenomen tot ledemaat onzer kerk.

22-06-1765
zijn tot ledematen aangenomen Hindrik Alberts Alvring en desselfs huijsvrouwe Alke Berents.

20-09-1765
Met attestatie overgekomen Jan Jans van Onstwedde, en tot ledemaat hier aangenomen.

01-11-1765
is tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Eert Geerts Knoop (deze met attestatie gegaan na Hoogkerk)

06-12-1765
Berent Liefsting van Weende tot Ledemaat aangenomen op belijdenisse des geloofs.

15-12-1765
Wupke Berents van Wollinghusen wil haar kind laten dopen. Het kind is van Jan Klasens van Groningen, die niet met haar wil trouwen en met een schip is vertrokken.
Wupke is geen ledemaat. Haar kind zal Berendina gaan heten en het verzoek wordt ingewilligd.

07-03-1766
Nanne Alberts op belijdenisse des geloofs tot ledemaat dezer gemeente aangenomen.

Geert Miccheels, die in 1763 lidmaat is geworden, afkomstig uit Onstwedde, is weer terug met attestatie gegaan naar Onstwedde.

Geertrujt de weduwe van Jacob Oldenhove krijgt wekelijks 10 stuivers.

13-04-1766
Wupke Berents, geboren Jipsinghusen, verzoekt om haar 2 in onecht geboren kinderen te laten dopen, wat wordt toegestaan.

30-05-1766
Zijn met attestatie hier gekomen De Heer Cap. Johannes Jodocus Albertus Lich en Mevrouwe Mettje Hazelhoff Egtelieden.
Jan Siwerts en Elsjens Jans Egtelieden en haar soon Siwert Jans alle te zamen van Wedde
Geert Jans van Onstwedde
Antje Geerts Knoop van de Boertange
Anna Elses Halm van Onstwedde

31-08-1766
Hensum Aikes Hesse verschijnt. Hij is beschuldigd van ontijdige bijslaap en bekent schuld. [rest onleesbaar door papierbeschadiging]

05-09-1766
Besloten om in de nieuwe week een nieuwe diaken uit de Weenderkluft te kiezen in plaats van de overleden diaken Wubbe Wibeling.

08-09-1766
Op nominatie staan als nieuwe diaken: Remke Wubbes Wibeling, Jan Eemsing en Jan Ten Velthuijs.
Remke Wubbes Wibeling wordt voor 6 jaar gekozen.

05-12-1766
Tot ledematen aangenomen op belijdenisse Albertien Geerts (vertrokken na de Pekel A) en Jantien Geerts.

Hinderkijn Hinderks wed. van Harm Pieters is op de diakonie overgenomen.

Aan Jan Oost Vriese zou door de Meester worden aangesegt om Cornelis de Ruiter en vrouw te laten vertrekken, of na behoren aan de Kerkenraad satisfactie te geven.

27-02-1767
Hinderkien Alberts wed. Derk Sloot heeft de diaconij bedankt voor tot dus verre gedane onderstant.

20-03-1767
Boekhoudend diaken Harm Berents vraagt uit naam van de Boer van Vlagtwedde of die het huisje van Tonnis Jans willen kopen. Het staat op zijn grond en hij wil het weg hebben. Alleen als de boekhouder volmacht heeft mag hij antwoorden, anders niet.

03-04-1767
In gevolge een contract tussen de diaconien van Vlagtwedde en Onstwedde is verzocht om bijstand voor Jan Harms Kleen. Vlagtwedde zal 2 kinderen onderhouden [rest van de bladzijde onleesbaar] maar de ouders en eventueel nog komende kinderen niet.
Het originele wordt erbij gehaald en is aan de Vlagtwedder zijde ondertekend door Gerrit Lammers, Jan Boskers en Geert Elses. Voor Onstwedde hebben getekend Else Halm, Everwin Klasens en Jurjen Hiskes.

Jantje de weduwe van Geert Aikes krijgt 16 stuivers per 2 weken ondersteuning van de diaconie.

De inboedel en nalatenschap van Geertruit Siwers wordt aan de meest biedende verkocht.

Het huis en de tuin, nagelaten door Epke, de weduwe van de Armjager Tonnis Jans, is wettig geërfd door de diaconie, tenzij iemand anders kan aantonen er meer recht op te hebben.

23-05-1767
Betreffende het onderhoud van Jan Harms Kleen blijft de kerkenraad bij de acte gesloten op 31-05-1757 tussen de diaconie van Vlagtwedde en die van Onstwedde.
Verder is er sprake van de Rigter A.H. van Swinderen en van de Ds. E. Mennes en de boekhoudend diaken Harm Berents.

28-05-1767
Gaat weer over Jan Harms Kleen.

Opbelijdenis des geloofs aangenomen Hille Luites wonende te Jipsinghusen onder het Carspel Onstwedde, huijsvrouwe van Jaike Geerts
Nog zijn met attestatie van Wedde van den 30 Maij 1767 overgekomen Joest Roelofs en Antje Jans (beide overleden).

03-06-1767
zijn op belijdenisse aangenomen Hindrik Jans en Geert Edes beide van Vlagtwedde en Albertien Roelfs van Jipsinghusen.

05-06-1767
is op belijdenisse aangenomen Hinderikus Liefsting van Weende (en met attestatie gegaan naar Roswinkel)

06-06-1767
zijn op belijdenisse tot ledematen aangenomen Albert Geerts en Trientje Jacobs Oosterveld beide van Vlagtwedde zijnde Eheluijden.
Met attestatie van Wedde geteekent den 4 Maij 1767 zijn overgekomen Reint Geert en Geert Reints (de laatste wederom gegaan met attest. na Vrieschelo)

18-09-1767
Op het voorstel van den Predicant op versoek van het classis en recommandatie van het sijnode dezer Provintie is goedgevonden onse gifte aan den Paltz en Gulik ’s jaarlijks te vermeerderen met 1 gl en dus te geven ’s jaarlijks vier guld.

Is aan Jan Geerts attestatie gegeven na Wedde

18-09-1767
zijn tot ledematen op belijdenisse aangenomen Freerkien Harms huijsvrouwe van Nanne Alberts en Geertjen Jans huijsvrouwe van Heero Hazelhoff.

04-12-1767
is tot ledemaat in deze gemeente op geloofsbelijdenisse aangenomen Willemtje Hindriks huijsvrouwe van Roelfs Bossen van Vlagtwedde.

Het gevoelen der kerkenraad is, dat Roelf Jans van hier geen acte van indemniteit kan gegeven worden.

04-03-1768
zijn tot ledematen aangenomen Engelbartus Nannus en desselfs huijsvrouwe Maagdalena Boelkens en suster Geesjen Nannes.

Op het voorstel van Janna Stips om de Meester te betalen het verdiende leergeld zal nader worden geresolveert: en is zulks aan de Predicant en Boekhoudende Diacon finaal afgegeven.

24-05-1768
zijn op geloofsbelijdenisse tot ledemaaten dezer gemeente aangenomen Jarke Luiring van Veele en Jan Geerts Knoop zoon van Geert Adams Knoop Schoolmeester tot Vlagtwedde (Jan Geerts Knoop met attestatie gegaan na Aduwert) als ook Hindrikje Jacobs Laansterhuis van de Hoornsche Dijk bij Groningen thans wonende tot Vlagtwedde (Deze laatste met att. gegaan na de N. Schans)

28-05-1768
is tot ledemaat op belijdenisse aangenomen Pieter Nannes van Veele

04-06-1768
is tot ledemaat aangenomen Jantien Andries van Veele

06-06-1768
is tot ledemaat aangenomen Anna Margarieta Berents geboortig van Wedde (met attestatie gegaan na Wedde)

10-06-1768
Bovengenoemde personen tot ledematen aangenomen, en aan Hinderkijn Jacobs Laansterhuijs attestatie geaccordeert na de Nieuwe Schans.

Is aan Wupke Berents op haar verzoek geaccordeert 6 guld of daaromtrent tot hure.

Trientje Jans is geaccordeert dat zij bij haar kinderen zijnde vrijelijk hier zou mogen wederkomen en van ons zou worden aangenomen, en verzorgt zo als de Diaconen in der tijd het nodig vinden, dog afwezende geen weekgeld ontfangen.

Nopens een voorstel van Albert Reints om zijn huijs en tuijn aan de Diaconij over te geven mitz dezelve zekere somma zou aannemen an zijn Creditoren te betalen, is geresolveert, dat wij geen geld bij het boek hebbende, ons daar in niet konden in laten.

Verder wordt besloten dat het collectegeld voortaan door 2 personen moet worden geteld en in een boekje aangetekend, met de handtekening van de tellers eronder.
Bij een begrafenis moeten de diakenen ieder uit zijn kluft verschijnen en het gegevene voor de armen te bergen en aan te tekenen in dat boekje.

Het dodenlaken, dat indertijd door Aike Hesse, Jan ten Velthuis en Jan Bonkers is gekocht, is zoek. Het wordt gewoonlijk bij de meester bewaard, maar die zegt het niet gekregen te hebben. Aan deze personen en de meester wordt opgedragen het laken terug te bezorgen.

11-06-1768
is tot ledemaat op geloofsbelijdenis aangenomen Antje Berents huijsvrouwe van Ede Jans.

15-07-1768
De boekhoudend diaken Harm Berents doet rekening van de inkomsten en uitgaven.
Harm Berents Hulst heeft zijn termijn erop zitten en verzoekt ontslag. Op nominatie staan uit Veele en Wollinghusen Klaas Jans, Albert Lammerts en Jan Bontjes. Klaas Jans van Veele wordt gekozen en bevestigt 14-08-1768.

02-09-1768
Antje Reints van Wedde als ledemaad met attestatie tot ons overgekomen is alhier aangenomen (weder vertrokken met att. na Bellingwolde)

Lutke Detmers verzoekt weer aan het avondmaal te mogen, omdat ze berouw betoont over de zaak tussen haar en Aaeltien Hesse, de vrouw van Boelman Eelsing. Genoemd wordt een consistorie acte van 11-12-1727 [!].

10-11-1768
Wupke Berents verzoekt om ondersteuning voor haar kind, of om geld omdat ze zelf in Groningen werkt.
De kerkenraad wil ondersteuning verlenen mits de moeder bij het kind blijft.

13-11-1768
Wupke Berents is vertrokken en heeft het kind bij Ede Jans achtergelaten. Die wil dat de diakenen het weghalen, maar besloten wordt dat het kind naar de moeder moet zodra die er weer is.

02-12-1768
Besloten wordt om Wupke Berents op te sporen.

Harm Berents heeft van Folkert Hesse gehoord dat het dodenlaken wel besteld en betaald was, maar nooit geleverd

Fenne, de weduwe van Arent Andries, is hier komen wonen maar heeft zich niet gemeld bij de kerkenraad. De diakenen moeten tegen haar zeggen dat ze een acte van indemniteit moet laten zien of anders moet vertrekken.

Roelfien Wolters, de vrouw van Harm Geerds, verzoekt om huursubsidie voor volgend jaar. Als ze de huur opgeeft aan de diakenen zullen ze haar ondersteunen.

03-03-1769
Tot ledematen dezer gemeinte aangenomen
Margaretha Carolinus van Bijler met attestatie van Groningen tot ons gekomen, en op belijdenisse des geloofs:
Jannes Abels
Albert Abels
Hindrik Gellink
Harm Jans en Anna Jans Ehe-luijden
Aaltien Jans
alle woonagtig te Vlagtwedde
(Hindrik Gellink met attestatie gegaan na de Beerta)

De diakenen betalen voor Roelfijn Wolters de halve huur, namelijk 6 gld.

Bene Hindriks is op zijn verzoek op de Diaconij genomen.

27-03-1769
Diaken Harm Berents treedt af, op nominatie staan de volgende personen:
Wubbe Jans
Engbert [papier beschadigd]nes
Harmannus Tammes
Wubbe Jans wordt gekozen.

14-05-1769
Bevestiging van Wubbe Jans als diaken

Zijn aan Hindrik Gellink attestatie gegeven na de Beerta: aan Jan Geerts Knoop na Aduwert: aan Anna Margarieta Berents na Wedde

De broeders diakenen geven aan dat ze bijna niet wisten hoe het geld dat “gevarelijk” stond moesten innen. Het advies aan hen is om zoveel te innen en ook de rente erop, die bijna nooit werd betaald

Albertien Dieters krijgt iedere 4 weken 1 sak rogge en 12 stuv.

Aan Bruine Janssen wordt attestatie gegeven na de Meeden.

08-09-1769
Maria Bredenbach op attestatie van de Boertange en Grietje Jans Huijs-vrouwe van Albert Bontjes op attestatie van Roswinkel zijn tot ledematen aangenomen.
(Maria Bredenbach is weder met attest. gegaan na de Boertange)

01-12-1769
wierde vertoont een attestatie van het Consisitorie van Ter Apel ten behoeve van Jantjen Meijers huisvrouw van Jacob Boelmans Eelsing, die daar op tot lidmaat dezer gemeente is aangenomen.

De diakenen delen mee dat bij Geert Engels Osseheer te Jipsinghusen waren gelogeerd Berent Elses en zijn vrouw, die behoren bij Sellingen. Ze hebben zich niet aangegeven bij de kerkenraad en men is bang dat als ze tot armoede vervallen, of de kinderen die hier geboren worden, tot laste van de diakonie komen.

02-03-1770
Met attestatie van Onstw. in dato den 12 Febr: 1770 zijn als ledematen overgekomen Jan Jans Sterenborg en zijn Huijs-Vrouwe Wubke Luitjes (wederom 1775 na Onstw)
Willemke Heijes met attestatie van Ter Apel in dato den 11 Febr: 1770
Op belijdenisse des geloofs zijn tot ledematen aangenomen Jan Berents van Jipsinghuisen, Hindrik Geerts [?] onder Wollinghuisen
Aaltje Gerardus Heeres van Veele
Geesjen Berents van Veele
Uijt Vlagtwedde: Hindrik Roelfs, Antje Jans Huijs-vrouwe van Wubbe Liens, Zwantje Willems Huijs-vrouwe van Harmannus Tammes, Janna Jans Huijs-vrouwe van [onleesbaar] Reints, Antje Jans Huijs-vrouwe van [rest van de bladzijde onleesbaar HB]

Vanwege de koude wordt de consistorie vergadering opgeschort tot 05-03-1770…

05-03-1770
Wupke Berents is weggelopen met achterlating van haar kind. De diaconie, die het kind tot dusver verzorgd heeft, zal dat blijven doen.

Betreffende de boedel van Geert Stip: het huis is erg vervallen en besloten word om de rente en het kapitaal gerechtelijk in te vorderen.

Albertien Dieters krijgt voortaan 1 gulden per 2 weken, en de diakenen mogen beslissen of ze haar in de kost doen ergens.

04-06-1770
Geerd Gerardus Leusing als ledemaat aangenomen op attestatie van Ter Apel als geteekent den 27 Maij 1770. Gegaan met attestatie na Groningen 1771.

07-06-1770
Op belijdenis aangenomen als ledemaat Elsien Engels van Veele (met attest gegaan na Sellingen)

09-06-1770
is met attestatie van de Meeden als ledemaat hier aangekomen [vrijwel onleesbaar, mogelijk Gesine of Berendine HB] Jans.

31-08-1770
Met attestatie van de Boertange van den 27 Aug: 1770 is overgekomen Grietje Jarkes: en van hier gegaan met attestatie na de Boertange Maria Bredenbach.
En op belijdenis aangenomen Albertien Aikes, huijsvrouw van Harm Jans van Weende.
Nog is met attestatie overgekomen Geert Harms van Emmen in de Landschap Drenthe (Geert Harms met attest. gegaan na Ter Apel).

01-03-1771
Op belijdenis des geloofs zijn als ledematen aangenomen Engel Jans, Grietje Jans en Harmina Jans van Vlagtwedde. Hindrik Bruins wonende tot Weende. Antje Hindriks op ’t Velthuisen. Jan Hindriks Haijes van Jipsinghusen.
Met attestatie tot ons overgekomen Geertje Geerts van Grave en Maria Beerens van Sluijs in Vlaenderen (de laatste wederom met attestatie gegaan naar de Boertange).

26-03-1771
Kerkvoogd Jacob Asing heeft ontslag gevraagd en gekregen. Uit het viertal Remke Wibeling, Berent Liefsting, Aiko Hesse en Jan Eemsing is Berent Liefsting gekozen tot kerkvoogd.

28-04-1771
Besloten wordt aan de kerkenraad van Boertange een acte van indemniteit te geven betreffende Janna Jans, huijsvrouw van Hindrik Harms Bolder en haar 2 kinderen. De ouders zijn in dit carspel geboren. De kinderen heten Harm en Elsien.

31-05-1771
Reindina Jans Ten Velthuis is op belijdenis des geloofs als ledemaat der Christelijke Gereformeerde Kerk aangenomen.
Met attestatie van Namen is overgekomen Berent Jans Vedder.

Hindrik Harms bolder verzoekt ook een acte van indemniteit naar de Boertange. Besloten wordt dat hij zich tot de kerkenraad van Sellingen moet wenden omdat hij nog geen 8 jaar in Vlagtwedde woonde.

Fenne Alberts verzoekt om enige kleren en besloten wordt dat de diaconie haar die als een gift mag geven.

is op geloofsbelijdenis als Ledemaat der Gemeente aangenomen Antje Hindriks van Wollinghusen (met attest. gegaan na Onstwedde).

13-12-1771
Is als ledemaat aangenomen op attestatie van Sellingen Mieme Jans Luth (wederom vertrokken na Sellingen)
An Maria Berents is kerkelijke attestatie verleent.

Janna Roelfs heeft zich voor de kerkenraad aangesteld en de diaconie geaffronteerd. Haar  wordt bij provisie de toegang tot het avondmaal ontzegd.

12-01-1772
Heeft de kerkenraad acte van indemniteit verleent voor Wibbe Wilts Rennering van Veele aan de Eerw. Kerkenraad van Bellingwolde.

07-03-1772
Is met attestatie van Sellingen verteekent den 7 Maart deses jares als lidmaat overgekomen Elsjen Engels.

15-03-1772
Aan Antje Hansens, huisvrouw van Jan Jans, wonende thans te Pekel A, en haar 4 kinderen hier geboren, wordt een acte van indemniteit verleend.

18-03-1772
Janna Roelfs, vrouw van Rense Riens, gedraagd zich wederom buiten zinnen. Ze wordt niet toegelaten tot het avondmaal.

05-06-1772
Klaas Roelfs en zijne huijsvrouwe Trijntijn Jans zijn op attestatie van Onstwedde alhier tot ledematen aangenomen.

Hillegien Reints, huisvrouw van Pieter Drenth, verzoekt om af en toe ondersteuning te krijgen, wat de diakenen wordt aanbevolen.

12-07-1772
Albert Geerts van Sellingen verzoekt om aan zijn vrouw Gartje Engels van Vlagtwedde een acte van indemniteit te verlenen. Men weet niet wat men hiermee moet omdat het niet gebruikelijk is om de vrouw ondersteuning te geven als de man nog leeft en verwijst hem terug naar de kerkenraad van Sellingen.

Jan Jans, de boekhoudend diaken, verzoekt om rekenschap af te mogen leggen van zijn administratie.

04-09-1772
Zijn hindrik Jans wonende te Jipsinghusen op attestatievan Sellingen en Hermannus Edes van Breda tot ledematen angenomen als meede Geert Alberts en Grietjen Abrahams. Elsjen Engels is attestatie verleent na de Scheemder Hamrik.

Reint, soontje van Pieter Drenth en Hillegien Reints, is op verzoek van desselfs moeder, attestatie verleent, dat een arm kind was en van onse Diaconie ondersteunt.

22-10-1772
Diaken Remke Wubbes Wibeling van de Weender kluft treedt af. Op nominatie staan de adsessor Aiko Hesse, Jan Ten Velthuis en Jan Eemsing. De adsessor Aiko Hesse wordt gekozen.

25-10-1772
De schoolmeester deelt mee dat Aiko Hesse zijn verkiezing weigert, omdat hij al diaken was geweest in de afgelopen 6 jaar en daarbij nog adsessor was van ’t Crimineel.
De schoolmeester moet Aiko Hesse vriendelijk vragen om aanstaande dinsdag om 10 uur te verschijnen en uitleg te geven. Men hoopt hem nog over te halen.

27-10-1772
Aiko Hesse accepteert zijn verkiezing alsnog en wordt 29-11-1772 bevestigd.

04-12-1772
Diaken Wubbe Tammes presenteert een verzoek, door de diaconie van Onstwedde aan het gericht gepresenteerd, betreffende Gepke Hindriks, huisvrouw van Geert Smith, en haar kinderen, die te Vlagtwedde geboren zijn.

De diaconie van de Pekel A is genegen om Hindrik, het zoontje van Pieter Drenth, te ondersteunen, zodra bewezen wordt dat hij daar geboren is.

Voorgesteld wordt om het armen huisje op de Kolde hoek te verkopen, omdat dat voordeliger is dan het te houden.

Geert Smith verzoekt om ondersteuning voor hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Men antwoordt dat zolang hij en zijn vrouw nog gezond zijn dit niet gegeven worden. Als ze oud worden en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dat dit dan wel mogelijk is.
Zijn vrouw, Gepke Hindriks, blijkt eerder getrouwd te zijn geweest met Jan Aalders en toen meer dan 8 jaar te Onstwedde gewoond te hebben.
De rechter Van Swinderen verzoekt om in commissie te verschijnen.
Het besluit van de rechter is dat de diaconie van Vlagtwedde ondersteuning moet verlenen.

Er wordt besloten, omdat de meeste diakoniekinderen zich onttrekken aan de godsdienstlessen, en anderen dit ook doen zonder geldige reden, af te lezen van de kansel dat hun dan geen weekgeld wordt verstrekt.

30-12-1772
“Verscheen in deze vergaderinge de Heer Petrus Martinus Faber, geboortig van Leuwarden, zone van Michael Johannes Faber en Elizabeth de Visser, zeggende oud te zijn boven de 30 jaar, versoekende de H. Doop te bedienen an zijn kind, in onegte verwekt bij de Juffer Elisabet Maria Theodori, Dogter van de Heer Advocaat Petrus Theodori en Geertruida Cecilia Faber. De Petitionant verklaarde eigen vader van het kind te zijn, beleed in dezen grotelijks tegens den Heere, zijne gemeente en zijnen vader gezondigt te hebben, beloofde onder Gods genade zig in het vervolg onergerlijk en stigtelijk te zullen gedragen.
Verklaarde ook, zo ras zijnes vaders consent mogte kunnen verwerwen, of (zo die onverhoopt mogte overlijden) volkomen gewillig te zijn, de Juffer bovengenoemt, te trouwen.
Is daar op an bovengenoemde Petrus Martinus Faber den Doop voor zijn zoontje geaccordeert op den 1 Januarij 1700 drie en seventig, die bij den doop de naam zal ontfangen van Petrus Martinus.
Actus als boven
E. Mennes. Pastor
Willem Heeres als ouderlingh
Menne Liefstingh [onleesbaar]
Wubbe J[onleesbaar]
Claas [onleesbaar] diaken
A Hesse”

05-03-1773
Op belijdenis des geloofs zijn tot ledematen angenomen Jan Wolters, Klaas Stevens, Jacob Haijes, Sibrant Jans, Albert Freriks, Okke Engels, Wubbe Alberts Alvering, Lammert Ten Velthuis, Jan Harmannus, Antje Harms, Alke Jans huisvrouw van Jan Reints, Hinderkien Hindriks huisvrouw van Klaas Stevens, Geesjen Alberts vrouw van Wilke Harms Stip, Engeltien Reinds vrouw van Hindrik Roelfs, Grietien Liefsting vrouw van Lammert Polling.
Aan Aike Hesse wordt de acte voorgelezen van 10-06-1768 betreffen het tellen van geld en hoe te handelen bij het begraven. Aiko Hesse presenteert vervolgens 2 ducaten en dient zijn ontslag in. Ook diaken Wubbe Tammes wil de mensen niet nalopen om het geld te tellen.
Voorgesteld wordt om een blok te maken waarin het geld gedaan kan worden.

31-05-1773
Zijn tot ledematen angenomen op geloofsbelijdenisse Geertien Harms wed. Streuning en haare suster Fennegien Harms: en op attestatie van Groningen Geesjen Jans.

03-09-1773
An Willemtien Haijes attestatie gegeeven na Wedde: en op belijdenisse des geloofs angenoomen Hillegien Jans Polling, huijsvrouw van Berent Liefsting, en Sivert Hindriks. Met attestatie van de Boertange zijn overgekomen Willem Tammes en Jacoba Boneschans.

Hillegien Reints kalagt dat ze te weinig ondersteuning krijgt. Besloten wordt dat haar kinderen die hier geboren zijn ondersteund worden, als ze de diaconie daarna niet verder lastig valt.

Antje Benes krijgt voortaan 12 stuv. per week.

03-12-1773
Gesina de Hesse is kerkelijke attestatie verleent na Wedde.

Aan de diakenen wordt volledige bevoegdheid te geven om met de diakonie van Boertange tot een schikking te komen betreffende Jan, de zoon van Hillegien Reints en Pieter Drenth.

04-03-1774
Jan Harms Slimme en Jan Harms Beenes krijgen van af nu ondersteuning indien de nood dit vereist.

De diaconie zal de koe etc. van Geert Osseheer te Jipsinghusen kopen om zo de heer rigter en coopman Heeres te voldoen. Daarna wordt de koe geleend aan Geert Osseheer.

Harm Tuine van Feenserwold en Geertje Jans van Vlagtwedde krijgen toestemming in Onstwedde te gaan huren, zonder prejudicie voor de diakonie aldaar indien men tot armoe mocht komen te vervallen.

[groot deel van de acte onleesbaar door papierbeschadiging:] Folkert Hesse spreekt over een huis in de Pekel A voor 36 gld.

Ten behoeve van Jantje Heies wordt een acte van indemniteit afgegeven door de diakonie van Sellingen, gedateerd 21-02-1774.

18-03-1774
Folkert Hesse verzoekt om borgstelling door de diaconie voor een jaar huis huur te Bellingewolde, waar tot scriba van de Heer Rigter Godaens en substituut voogt was aangesteld, waarmee die van Wedde zich niet meer wilde inlaten. Besloten zich borg te stellen voor 36 guldens, tot uiterlijk mei 1775.

18-04-1774
Gaat weer over het huis van Folkert Hesse, acte vrijwel onleesbaar.

Geertien Remkes, weduwe van Jan Vriese, stelt voor dat, aangezien Harm Geerts en Roelfien Wolters 3 jaar huur schuldig zijn ad 36 gulden, dat de diaconie 12 gld betaald en dat ze dan recht houdt op de goederen van voormelde lieden, of 18 gld als zij hier van af ziet. De kerkenraad difficulteert hierin.

Folkert Hesse verzoekt om een acte van indemniteit voor hem en zijn vrouw Cecilia Maria Burggraaf, naast de hier geboren kinderen: Wilke gedoopt Januari 176[?]. Francois gedoopt [onleesbaar] 1763 en Jacob gedoopt 15-12-1765.
[rest onleesbaar door papierbeschdiging]

De diakenen moeten Jan Wichers en zijn vrouw Engeltien Alberts terugsturen naar waar ze vandaan komen, tenzij ze een acte van indemniteit overleggen.

Voor Hindrik Lammerts, geboren te Vlagtwedde maar woonachtig in de beneden Pekel A, wordt een acte van indemniteit opgemaakt.

23-04-1774
attestatie gegeven an Berent Jans Vedder, als lidmaat na Groningen.

22-05-1774
Jan Hilvers verzoekt de doop voor zijn te vroeg geboren kind, wat wordt toegestaan.

Geertien Remkes, weduwe van Jan Vriese, en Roelfien Wolters, vrouw van Harm Geerts, moeten de volgende keer voor de kerkenraad komen in verband met de huis huur waarvan in de acte van 18-04-1774 sprake is.
[rest acte onleesbaar door papierbeschadiging]

Engelina Alberdina Boneschans is ook met attestatie overgekomen van de Boertange.

21-08-1774
Toegestaan wordt dat Albert Jans en Trientje Jans hun dochter, Fennegien genaamd, gedoopt wordt. Fennegien is te vroegtijdig geboren.

Klaas Jans wordt genoemd als afgaande diaken.

25-08-1774
Verkiezing van een nieuwe diaken uit de kluft Veele uit het drietal Albert Velthuis, Harm Berents Hulst en Pieter Mannes. Pieter Mannes wordt gekozen.
Aanwezig om te stemmen zijn: de predikant, de ouderlingen W. Heeres, M. Liefsting en Harm Luiring en de diakenen Klaas Jans (afgaand) en Wubbe Jans. Daarnaast de gemeenteleden: Jan Eemsing, de schoolm. Engelbert Nannes, Coopman Harm Beerents en Geert Tammes. Diaken Aike Hesse onthoudt zich van stemming.

[rest onleesbaar door papierbeschadiging]

Hindrik Geerts verzoekt om hogere bijstand voor zijn moeder, namelijk 15 i.p.v. 10 stuivers.

Janna Roelfs wordt vermaand om zich tegen de kerkenraad, en in het bijzonder tegen de diakenen, voorzichtiger uit te laten.

18-09-1774
Pieter Mannes bevestigt.

23-10-1774
Berent Jans verzoekt om de doop van zijn zoontje, waarvan zijn vrouw Engeltien Jans te vroeg bevallen. Het zoontje wordt genoemd Jan Alberts [?slecht leesbaar door papierbeschadiging]

02-11-1774
Attestatie gegeven an Stijntien Haijes na de Beerta.

Folkert Derks is als ledemaat op attestatie van Sellingen angenomen.

Van Jan Hindriks van Hoorn is acte van indemniteit ingebragt van Wedde.

Jacob Spade en zijn vrouw Grietje Jans zijn de diaconie aanbevolen om te steunen.

03-03-1775
?? Harms weduwe Hindrik Jans, Fiebe Wessels, Jacob Spade ontvangen ondersteuning [helft onleesbaar door papierbeschadiging]
Verder is er nog sprake van Antje Benes die ondersteuning krijgt.

16-04-1775 [rechterkant bladzijde opnieuw ingebonden, dus deels onleesbaar]
is met attestatie van Sellingen tot ons overgekomen Swaantien Bruins Fenne vrouwe van Lammert Jans Ten Velthuis

14-05-1775
Een acte van indemniteit wordt verleend, om aan de kerkenraad van Bellingwolde te vertonen, aan Folkert en zijn vrouw Catharina Maria Bus[onleesbaar] neffens de kinderen hier geboren, Wil[onleesbaar, mogelijk Wilte], Francois en Jacob.

25-05-1775
Geert Koenes verzoekt de doop voor zijn zoontje, die de naam Koene zal ontvangen. Zijn vrouw H[papier beschadigd] Berents is te vroeg bevallen.

02-06-1775
Janna Berents op belijdenis [papier beschadigd]genomen, zijnde de huijsvrouw [papier beschadigd]

Diaken Wibbe Tammes verzoekt ontslag van zijn dienst, wat wordt toegestaan.

05-06-1775
De afgaande diaken heeft het diaconie staatboek, waarin alle verzegelingen en obligaties staan, aan Pieter Mannes gegeven.

Op nominatie om Wibbe Tammes op te volgen staan Engelbert Nannes, Harmen [papier beschadigd] en Emke Jans.
26-06-1775
Attestatie van lidmaatschap is verzocht door [papier beschadigd] Alvering.

09-07-1775
Aan Lammert Gerrijts Tammes, wiens vrouw te vroeg bevallen is, wordt de doop van zijn kind, met de naam Margrieta Regina, geaccordeerd.

Engelbert Nannes is bevestigd als diaken.

01-09-1775
Onleesbaar door papier beschadiging.

[op een losse, volgende bladzijde]
Hindrik, geboren den 11 Sept. gedoopt den 14.

[op een losse, volgende bladzijde]
1 Engbert Nannes
2 Wubbe Jans [7 stemmen, waarschijnlijk voor verkiezing diaken?]
3 H. Tammes

15-10-1775
Jan Hindriks verzoekt of de diakonie zijn kinderen niet wilde afnemen, omdat hij hun niet kan onderhouden. Als de diakonie vertelt dat hij onderstening kan krijgen antwoordt hij “uijt de swarte sak niet wilde eeten”.
Omdat men bang is dat hij de benen neemt en zijn onnozele kinderen achterlaat, wordt aan het gericht van het landschap Westerwolde verzocht hem ernstig te waarschuwen dat hij er niet vandoor mag gaan om zo de diakonie met zijn kinderen te laten zitten.

26-10-1775
Jan Jans Sterenborg en zijn huisvrouw Wubke Luitjens hebben attestatie verzocht en gekregen naar Onstwedde.

01-12-1775
Betreffende Jan Hindriks bericht diaken A. Hesse dat hij bij het gericht geweest is. Hij vraagt zich af wie de eventuele kosten gaat betalen. Iedereen moet zijn deel bijdragen.

Betreffende de boedel van Geert Stip worden de diaken geautoriseerd de diakonie obligaties gerichtelijk op te zeggen en te innen.

01-03-1776
A. Hesse wordt geautoriseerd de zaak van Jan Hindriks verder af te handelen.

05-03-1776
Tot leedematen zijn angenomen, op gedane belijdenisse Berent Jans Hommes en zijn vrouw Annegien ter Horst, Jan Alberts en vrouw Jantien Alberts. Willem Jans. Elizabeth Heeres.

Het gericht wil meer informatie betreffende Jan Hindriks voor er een uitspraak gedaan kan worden.

11-05-1776
Acte van indemniteit wordt gegeven aan Lisabeth Jacobs, in de Pekel A, en Jan Berents en Engeltien Engels, die verhuisd zijn naar Onstwedde, mits de diakonie van Onstwedde ook een acte van indemniteit geeft voor de Meierluij, die zich in Vlagtwedde hebben gevestigd.

Aan Elsjen Jans en haar zoon Sivert Jans is gegeven een attestatie van lidmaatschap naar Onstwedde.


[Lidmaten register Vlagtwedde 1776 tot 1791, aangevuld met lidmaat- en indemniteits-gegevens uit de Consistorie-vergaderingen; verder veel bijzonderheden uit de notulen van de Consistorie-vergaderingen; transcriptie door Geert Kamphuis, mei 2007]

Acta van het Consistorie anvang neemende den 27 Maij 1776.

En hier agter een Register der Ledematen, opgemaakt in 1776 en vervolgens.

[ Dit register volgt onderstaand eerst, daarna uittreksel van de Acta ]

Register der Ledamaten te Vlagtwedde opgemaakt te Vlagtwedde den 17 Sept. 1776.
Na order van het A.B.C. altijd de doopnaam op te slaan.
Hier bij kan men nazien de Acten van het Consistorie, waar in gemeld is, of en wanneer hier zijn angenomen, of van waar en waneer met attestatie herwaarts zijn overgekomen, of ook na een ander plaatze vertrokken.

[N.B.: de lijst is duidelijk, gezien de vermelde datums, na 1776 aangevuld; de vele doorhalingen zijn in de transcriptie weggelaten]

A.

1. Antje Jans. Vrouw van Wubbe Simens.
2. Antje Jans. Vrouw van Frerik Wiltz, {obiit}
3. Alke Thomas. Vrouw van Menne Ten Velthuis.
4. Abert Abels.
5. Aike Hesse. Diacon.
{obiit}
6. Antje Berents. Wed. van Ede Jans {met att. na Wedde en wederom na de Bourtange.}
7. Albert Hindrik van Swinderen. Rigter dezes Landsch.
8. Albertien Hilvers. Wed. Tamme Jacobs.
9. Albert Geerts. Kleermaker.
10. Alke Berents. Vrouw van Hindrik Alvering.
11. Aaltien Gerardus Heeres. Vrouw van Simon Oosterveld.
12. Albert Velthuis. {obiit}
13. Alke Wubbes Coops. Dogter van Wubbe Coops.
14. Albertien Clasen. Moeder van Jan Balsters.
15. Andries Geerts.
16. Antje Hindriks. Vrouw van Hindrik Jans op 't Sumering.
17. Albertien Roelfs. Vrouw van Frerik Engels.
18. Anna Elses Halm. Vrouw van Jan Brouwer.
19. Anna Geerts Nanning. Vrouw van Wubbe Bruining.
20. Albertien Aising. Weduwe van Wubbe Wibeling. {obiit}
21. Aaltien Jans. Vr. van Wubbe Engels.
22. Albertien Aikes. Vrouw van Harm Jans.
23. Antje Harms. woont bij Warnke.
24. Alke Jans. Vrouw van Jan Reints.
25. Albert Freriks. Schoenmaker.
26. Antje Reints. met attestatie gekomen van Bellingwolde. {obiit}
27. Annegien Ter Horst. Vrouw van de Voogd Beerent Jans Hommes.
28. Albertien Alberts, Huis-Vrouwe van Jarke Luiring.
29. Alke Jans. Vrouw van Sibrant Jans. Cuiper.
30. Antje Geerts Knoop. {met attest na Onstwedde.}
31. Antje Hindriks met attestatie van Onstwedde.
Aaltien Harms. Huijs Vrouwe van Hindrik Geerts van Wollinghuisen.
Albertien Roelfs. Huijs Vrouwe van Bruine Jans. Van Vlagtwedde. {obiit}
Anna Jans. met att. van Roswinkel {en weer na Sellingen.}
Antje Jans. Vrouw van Harm Jans.
Antje Berents met att. van Wedde, zijnde Wed. van Ede Jans.
Aike Geerts Nannings. op ’t Joling met att. van Onstw.
Antje Wubbes Vrouw van Roelof Roelofs met att. van Sell.
Aaltijn Hiskes met att. van Onstwedde geteekend d. 4 Maart 1784. zijnde de huisvrouw van Berent Harms Hulst.
Antje Jans {met att. na Onstwedde.}
Alke Wubbes met attest van Onstw.
Adam Geerts Knoop met attest van de Lang Akker Schans.
Antje Harms met Att. van Onstw. {zijnde Vrouw van Harm Harms.}
Albert Edes.
Aike Klasens.
Aike Harms Hulst.
Abraham Geerts.
Annegien Jans Vrouw van Jan Engels.
Alke Wubbes. Vrouw van Koop Rotgers met attest. van Onstwedde.
Anna Berends Vrouw van Jan Jans Bakker.
Antje Jans Bontkes vrouw van Wild Jans. 1792.


B.

1. Berent Berents. Smit.
2. Bruine Jans.
3. Berent Jans Coopm. in Vee. {obiit}
4. Berent Mennes Liefsting. Kerkvoogd. {obiit}
5. Berent Jans Hommes. Gerigts Voogt te Vlagtw.
6. Beerend Gerhardus Nieuwborg. met attest gekomen van de Oude Schans en weder vertrokken na Bellingwolde.
7. Berend Harms.
Berendina Derks, huisvrouw van Wibe Aijolts Brouwer, op belijdenis aangenomen den 29 9br. 1794.


C of K.

1. Claas Roelfs. met attestatie van Onstwedde {en weer derwaarts met attest.}
2. Catrina Stam, Vrouw van Harm Jans Frank {obiit}
3. Klaas Jans van ’t Oorde
4. Klaas Stevens. Timmerman
5. Klaasjen Stevens. {obiit}
Koop Rotgers met att. van Onstwedde.
6. Claas Engelberts. 1792.
7. Klaas Freriks. 1792.
8. Klaas Harms. 1792.


D.

1. Derk Wilts. ten huise van de Coopm. Harm Berents.
2. Derk Harms. naast Jan Bakker.
Dedde Mennes Velthuis.
Dedde Roelfs. Dogter van Roelf Bossen.
Derkien Harms. Dogter van Harm Berends. {met att. na Termunten}


E.

1. Elsien Roelfs. Wed.
2. Edzardina Sparringa. Vrouw van de Rigter A,H. van Swinderen.
3. Engbert Nannes. Boekweiten Mulder. Diacon.
4. Elsien Lammerts. Vrouw van de Coopm. Harm Berents.
5. Engeltien Harms. Wed. van Jan Busschers. {obiit}
6. Engelke Engels. Vrouw van Harm Jans.
7. Engel Okkes.
8. Elsjen Geerts. Wed. van Jan Siverts.
9. Engel Jans. vulgo korte Engel. {obiit}
10. Engeltien Reints. Vrouw van Hindrik Roelfs.
11. Engelina Alberdina Boneschans.
12. Elizabeth Heeres. {met att. na de Boertange}
13. Engel Harms.
14. Elsien Wilts. {met att. na Onstw.}
Engeltien Wubbes. Vrouw van Albert Edes Teijing.
Elsjen Hinderks met attest. van Sellingen van den 24 Nov. 1784.
Engel Geerts.
Engeltien Wubbes Vrouw van Klaas Engelberts. 1792
Eernst Harms. 1792.


F.

1. Frerik Wilts.
2. Freregien Harms. Vrouw van Nanna Alberts.
3. Fennegien Alberts. Vrouw van Jan Wolters.
4. Fennegien Harms. Suster van Geertien Harms. Wed. Streuning.
5. Folkert Derks. met attest. van Sellingen. {obiit}
6. Frouwe Aaldriks. Huisvrouw van Coopm. B.G. Nieuwburg. {met attest. na Bellingwolde}
7. Frerik Jans.
8. Feeke Reints. Suster van Geert Reints.
9. Frerikjen Everwijns. Vrouw van Wilke Hesse.
10. Folkert [niet leesbaar]  {met att. na Groningen}
11. Freregien Elses Halm. Vrouw van Derk Alberts Hidding. 1792.


G.

1. Geertien Berents. Vrouw van Berent Berents Smith.
2. Geeske Harms. Vrouw van Wiecher Harms. {obiit}
3. Gijssel Jacobs. Wed. H. Koiler.
4. Geesjen Benes. Wed. Jan Harms.
5. Geert Sanders.
6. Geertruit Elses. Vr. van G. Sanders. {obiit}
7. Geesjen Harms. Wed. Jan Arends.
8. Geertien Jans Hommes. Vr. van Here Hazelhoff.
9. Gepke Harms. Wed.
10. Geertje Geerts. Dogter van Geert en Japien Wilds.
11. Geesje Jans. Wed. {obiit}
12. Geert Adams Knoop. Schoolm. {obiit}
13. Grietje Jans.
14. Geesje Jannes. Vr. van Willem Jans.
15. Geertruit Aikes. Vr. van Hindrik Berents. {met att. na Groningen}
16. Geert Jans Tammes.
17. Grietien Jans. Wed. Jan Hubers. {obiit}
18. Geert Edes. Schoenmaker.
19. Geertruit Reins. Wed, van J. Ten Velthuis. {obiit}
20. Geertje Coops. Vr. van Jan Berents Luiring.
21. Geesjen Berents. Wed. Jan Rotgers.
22. Geertien Hilvers.
23. Grietje Hilvers. Vr. van Andries Geerts.
24. Geert Jans Bontjes.
25. Grietje Okkes.
26. Grietje Jans. Vr. van Albert Bontjes.
27. Gepke Scholte. Vr. van Jan Geerts Kroese. {obiit}
28. Grietje Harms. Wed. van de Kerkvoogt G. Boelems. {obiit}
29. Grietje Jans. Vr. van Geert EdesB.
30. Geert Alberts. met att. van Onstw.
31. Grietje Abrahams. Vr. van Geert Alberts. met att. van Onstwedde.
32. Geesje Alberts. Vr. van Wilke Harms Stip. {obiit}
33. Grietien Liefsting. Vr. van Lammert Polling. {obiit}
34. Geesjen Jans. Suster van Jan Bakker.
35. Geertien Harms. Wed. Streuning.
36. Geert Michels. met att. van Onstw.
37. Gepke Alberts Hidding.
38. Gepke Wichers.
39. Gepke Harms. huisvrouw van Pieter Mannes.
40. Geert Reints, en zijn Suster
41. Geertje Reints.
42. Geesjen Jans. Dogter van Jan Bossches. {met att. na Onstwedde.}
43. Geert Hindriks; op ’t Suimering. {met att. na Sellingen}
44. Geertien Meinders; vrouw van Jan Edes Teijing.
Grietje Jans Vrouw van Roelof Roelofs met att. v. Sellingen.
Gepke Gerrits met attest van Onstwedde. Vrouw van Roelf Rotgers. {gegaan na Sellingen met attest}
Geertien Wubbes {met attest. na Sellingen. verteekend. d. 20 Julij 1789}
Geert Harms en zijn Vrouw Geertien Geerts.
Geesjen Harms. Vrouw van Hilvert Harms. 1792.
Geesjen Warnkes. Vrouw van Klaas Freriks. 1792.
Geesjen Harms. Vrouw van Jacob Haies. 1792.


H.

1. Harm Eernst Laarman.
2. Hanne Harms. {obiit}
3. Harm Edes. {obiit}
4. Harm Jans. Schoenmaker. {met att. na Blijham}
5. Hindrik Roelfs.
6. Harmannus Tammes.
7. Haie Jacobs. Timmerman. {obiit}
8. Harmina Jans. Wed. Jurjen Jurjens.
9. Hindrik Beerents of Veenhuis.
10. Harm Berents. Coopman.
11. Hindrik Alvering. Kerkvoogd. {obiit}
12. Harmina Middendorp. Vr. van Graafmeier.
13. Hindrik Alberts. op ’t Liefsting.
14. Hindrik Jans. Op ’t Liefsting. {obiit}
15. Hindrik Jans. Osseheer te Veele.
16. Harm Berents Hulst. {obiit}
17. Hebel Aikes. Vr. van H.B. Hulst. {obiit}
18. Harm Luiring. Ouderling. {obiit}
19. Harm Alberts.
20. Hindrik Engels.
21. Hitske Engels.
22. Hindrik Geerts. het huisje tusschen Wol- en Jipsinghusen.
23. Hillegien Aikes. Vrouw van Klaas Jans op ’t Oorde.
24. Hindrik Bruins. Breider.
25. Hindrik Jans. bijgenaamt Wannemaker. met att. van Sellingen.
26. Hinderkien Hindriks. Vrouw van Klaas Stevens.
27. Hillegien Jans Polling. Vr. van B. Liefsting.
28. Hindrik Geerts Knoop {met att. na Onstw.
29. Harm Harms Goring. {met attest. gegaan na Onstwedde en weder gekeert op att. van daar van d. 1. Feb. 1788.}
30. Hinderkijn Hindriks. Vrouw van Lammert Gerrijts Tammes.
31. Hindrik Jans Bontjes.
32. Hille Jans. van Vlagtwedde.
33. Hillebrant van Peer. Capt. {attestatie genomen den 1 Junij 1794}
34. Hillegien Jans. Huis Vrouwe van Jacob Haies. {obiit}
35. Hindrik Jans, Broer van de Weversche te Ellerschenhusen.
36. Harmke Jans. met att. van Onstw. {weder met att. na Onstw. gegaan}
37. Hindrik Piccard. J.U.D.r. op attestatie van Rolde van den 1 Dec. 1781.
Hinderkijn Hindriks. Vrouw van Geert Hiddes.
Harm Geerts Sanders.
Harm Harms met att. van Onstw.
Harmke Alberts Vrouw van Pieter Jans. {met att. na Onstw. d. 3 Dept. 1789.}
Harm Wichers.
Harm Eppes Bosch, Schoolmeester alhier met attest van de Landschaps Polder in Oostvriesland, verteekend door S. Knotnerus den 21 Maai 1791.
Hilvert Harms 1792.
Harmina Jans. 1792.
Harmannus Brons Hesse {den 20 Sept. 1792. met attest. na Groningen.}
Here DerksHazelhof op belijdenis aangenomen den 29 9br 1794.
Henssem Aizes Hesse, op belijdenis aangenomen den 29 9br. 1794.


J.

1. Imke Sibrants. Wed. van Jan Cuiper.
2. Janna Berents. Wed. Geert Harms Stip.
3. Jannes Abels.
4. Janna Jans. Vr. van Harm Jans {met att. na Blijham}
5. Jantien Jans. Vr. van Warnke Jans.
6. Jantien Geerts. Vrouw Jan Harmannus Smit.
7. Janna Roelfs. Wed. Rense Riens. {obiit}
8. Jan Bakker. {obiit}
9. Janna Jans. Vr. Harms Reints. {obiit}
10. Jan Tonjes Graafmeier.
11. Janna Bruins Renning. Vrouw van Berent Jans Coopm. in V???
12. Jan Berents Luiring.
13. Jan Balsters. Kerk-Voogd.
14. Jarke Luiring. Zoon van H. Luiring.
15. Imke Roelfs.
16. Jantien Andries. op de Kalkbranderij.
17. Jan Joling. {obiit}
18. Jeije Jans. Wed. Berent Joling.
19. Jacob Engels.
20. Jan Bontjes.
21. Jan Geerts Kroese. {obiit}
22. Jan Hindrik Haies.
23. Ikijn Hommerkhusen. Vr. Menno Liefsting. {obiit}
24. Jan Eemsing. {obiit}
25. Jan Wolters Stoeldraier.
26. Jacob Haijes. Timmerman.
27. Jan Harmannus. Smit.
28. Jacoba Boneschans. {obiit}
29. Jan Alberts.
31. Jantien Alberts. Vrouw van  Jan Alberts.
32. Jan Hindriks. Schoemaker.
33. Jan Pieters.
34. Jan Edes. van Wollinghusen. {obiit}
35. Jan Roelfs met att. van Sellingen.
36. Janna Jans. Vrouw van Jan Roelfs met attest. van Selling.
37. Johannes Mennes met attest. gegaan na Amsterdam.
38. Janna Tammes. Huis Vrouw van  Wubbe Jans Tammes.
39. Jacob Tammes.
40. Jan Harms en Vrouw
41. Janna Andries
41. Jan Berents; met attest. van Onstwedde. {obiit}
42. Jan Hindriks.
43. Jantien Freriks. Dogter van Frerik Wilts.
44. Jan Jans, angenomen voor Do. Meiling, omdat hier geleert hadde. {met att. na Onstwed.}
45. Jantje Jans. huijsvrouwe van Hindrik Bontkes, met attest van de Boertange.
Jantien Klasens. Vrouw van Geert Hindriks Veenhuis. {met attest. na Groningen}
Jantien Wubbes. Vrouw van Hindrik Aising. {na Onstwedde}
Jan Hindriks Tapper, en Vrouw
Jantien Jans.
Jan Geerts Tammes.
Joest Hinderks met attest. van Wedde van den 25 Nov. 1790.
Jan Wilts, op belijdenisse des Geloofs. {met attestatie gegaan na Wedde den 5 Sept. 1791.}
Jan Jans Bakker. 1792.
Jan Hindriks Schoemaker en Vrouw.
Janna Harms 1792 {zijn met attest gegaan na Sellingen}
Jacob Wilkes. 1792.
Jantien Berends, Vrouw van Geert Jans Bontkes. 1792.


L.

1. Lisabeth Reints. Osseheershuis te Wollinghusen.
2. Lammert Ten Velthuis. Zoone van Jan Ten Velthuis.
3. Lammert Gerrijts Tammes.
4. Lammegien Hindriks Boelens.
5. Lodewijk Muntinghe Rigter dezes Landschaps. met attest. van Wedde.
6. Lucretia Muntinghe met attest. van Wedde.
7. Luppe Alberts met attest. van Roswinkel. {na Sellingen.}
Lammert Mennes Velthuis.


M.

1. Menne Ten Velthuis. {obiit}
2. Margaretha Carolinus. Vrouw van Pastor E. Mennes.
3. Magdalena Boelkens. Vrouwe van Engbert Nannes. {obiit}
4. Mettien Hazelhoff. Wed. van de Cap. Lich.
5. Margaretha Hommerkhusen.
6. Menne Liefsting. Ouderl {obiit}


N.

1. Nanne Alberts.
2. Nesina Mennes. Dogter van Pastor EE. Mennes. {met attest. na Gron. d. 7. Maij 1797.}


O.

1. Okke Engels.


P.

1. Pieter Mannes. Diacon.
2. Pieter Aikes Hesse. {obiit}


R.

1. Rixte Wubbes. Wed. Gerard Heeres.
2. Roelf Bossen.
3. Renske Elses. Vr. van G.J. Tammes.
4. Rebekka Klasens. Vr. van Steven Timmerman.
5. Remke Wibeling.
6. Reindina Jans Ten Velthuis. Vrouw van Remke Wibeling. {obiit}
7. Rixte Klasens.
8. Reint Harms Goring. {met attestatie gegaan na Onstwedde.}
9. Rebekka Wolters. Vrouw van Jan Pieters.
10. Rixte Jans. met att. van Wedde. {met att. na de O. Schans}
11. Reint Jans Eemsing.
12. Reint Jans Ten Velthuis.
13. Rixte Hannes. {met attestatie na Onstw.}
Roelof Roelofs met att. v. Sell.
Roelof Roelofs de Soon van bovengenoemde met att. van Sell.
14. Roelfs Rotgers met att. v. Onstw. {gegaan met attest. na Osellingen}
15. Reind Harms Luiring.
Renske Klasens. Vrouw van Abraham Geerts.


S.

1. Swantje Willems Vrouw van Harmannus Tammes.
2. Swaantje Berents. Wed.
3. Steven Jans. Timmerman.
4. Swaantien Hindriks, Suster van Jan Balsters.
5. Swaantien Alberts. Vrouw van Hindrik Willems. Scheeper.
6. Sibrand Jans. Kuiper.
7. Sivert Jans. Soon van Jan Siverts.
8. Swaantien Bruins Trenning. Vrouw van Lammert Ten Velthuis.
9. Swaantien Hommes. Vrouw van Jacob Tammes. {obiit}
10. Sophia Grootholtman. op attestatie van Rolde v.d. 1 Dec. 1781. {obiit}
11. Swenna Korss (Wed. Jan Jacobs) met attestatie van Veldhuzen van den 12 Maaij 1784 {met attestatie van hier gegaan na Wedde verteekend den 6 Sept. 1788}
Swaantien Jans. Wed. van der Lei. met att. van Zutphen van den 2 Nov. 1789.
Swaantijn Geerts met att. van Sellingen den 20 Nov. 1791.
Sieben Harms. 1792.


T.

1. Trientjen Jans. Vr. van Klaas Roelfs met attest. van Onstwedde.
2. Tjakien Everts. Vr. van de Schoolm. {obiit}
3. Trientien Jans. Wed. Jan Geerts.
4. Trientien Jacobs. Vr. van Albert Geerts Kleermaker.
5. Trientien Geerts Vr. van Jacob Lensing.
6. Trientien Mennes Dogter van Pastor E. Mennes {met attest. na Gron. 7 Maaij 1777.}
7. Tiebe Jans. {met att. na Sellingen d. 12 Maaij 1777.}
8. Trientien Berends {met att. na Bellingwolde}
9. Trientje Luitjes {met att. na Sellingen}
10. Trientien Eernst. Vrouw van Aike Nannings. met att. van Onstw.
11. Tamme Jacobs. 1792.


W.

1. Wicher Harms. {obiit}
2. Willemtje Hindrik Vr. van Roelf Bossen.
3. Willem Heeres Ouderling.
4. Warntje Jans. {obiit}
5. Wilke Harms Stip. {obiit}
6. Wupke Geerts. Moeder v. G.J. Tammes. {obiit}
7. Wubbe Jans Tammes. {obiit}
8. Willemtien Reins. Vr. v. H. Luiring.
9. Wubbe Engels. Osseheer te Weende.
10. Wubbe Alberts Alvering.
11. Willem Tammes. ziet K.K.R. Acten.
12. Willem Jans de Bode. {obiit}
13. Wubbina Brechtina Nauta. Huis-vr. van de Hr. Rigt. Muntinghe met att. van Veendam. {weer na Veendam}
14. Wilt Jans.
15. Willem Luppes. met att. na Sell.
16. Willem Hindriks Strating op attest van Roswinkel verteekent den 3 Dec. 1783.
17. Wilke Aikes Hesse.
Wendelke Klasens. Vrouw van Geert Jarkes van Jipsinghusen, onder Onstwedde. {met att. na Onstw. d. 3 Sept. 1789}
Wupke Wubbes Tammes.
Wubbegien Edes, Vrouw van Jan Jacobs Scheuning. 1792.
Wupke Jans Huiges, vrouw van Jacob Alberts van Wedde.
Wibe Ayolts Brouwer, op belijdenis aangenomen tot ledemaat den 29 9br. 1794.


[Lidmaten register Vlagtwedde 1776 tot 1791, aangevuld met lidmaat- en indemniteits-gegevens uit de Consistorie-vergaderingen; verder veel bijzonderheden uit de notulen van de Consistorie-vergaderingen; transcriptie door Geert Kamphuis, mei 2007]

Acta van het Consistorie anvang neemende den 27 Maij 1776.

1776 den 17 September
Tot Ledematen zijn op belijdenisse des geloofs angenomen
Nesina Mennes en Trientje Mennes te Vlagtwedde.

1776 Den 26 Dec. is op belijdenisse des geloofs tot Ledemaad angenomen
Hindrik Geerts Knoop.

1777 Den 7 Jan. extraordinair Kerkenraad
- om een nieuwe ouderling te verkiesen in plaatze van den overleeden Ouderling Willem Heeres ... Is uit gemelde nominatie tot Ouderling verkoren de Wel. Ed. Gestr. Heer Albert Hindrik van Swinderen, Rigter dezes Landschaps.
- Proponeerde de Schoolmeester Geert Adams Knoop dat reeds 65 jaren oud was, en 42 jaren de Schooldienst alhier had waargenomen, en daarom weegens ouderdom gaarne zou zien, en vriendelijk versogte dat de Eerw. K.K. Raad genoegen mogt neemen om zijn zoon Hindrik Geerts Knoop tot adjunct Schoolmeester te eligeeren .....

1777 Den 24 Febr. Op belijdenis aangenomen:
Gepke Alberts Hidding. Rixte Klasens. Albertien Alberts, Huisvrouwe van Jarke Luiring, Tiebe Jans.

1777 Den 25 Febr. Op belijdenis aangenomen:
Harm Harm Goring. Reint Harms Goring. Engel Harms. Jan Hindriks. Pieter Aikes Hess.

1777 Den 28 Febr.
Nopens acte van indemnitait an Hindrik Derks te verleenen word hoc et nunc gedifficulteert, als vermeenende al over 8 jaar ergens elders gewoont te hebben.
Derk Derks Wensing versoekt eenige ondersteuninge uijt de Diaconie cassa, zo lange zijn kinderen klein zijn, of hij zig wat beeter redden kan en is an dezelve geaccordeert s’ weeks 6 stuver.
Harm Berents Tuin en vrouw Geertien Jans met haare hier geborene kinderen is acte van indemnitait verleent.
An Hinderkien Alberts, Wed. Derk Sloot is toegelegt ’s weeks 5 stuver.
                      
1777 Den 7 Maij Kerkelijke attestatie gegeeven na Groningen an Nezina Mennes en Trienje Mennes.

1777 Den 12 Maij Kerkelijke attestatie gegeeven an Elisabeth Heeres na de Boertange

1777 Den 27 Maij op belijdenis aangenomen:
Lammert Gerrijts Tammes en vrouw Hinderkijn Hindriks.
Klaasijn Stevens. Jan Pieters en Rebekka Wolters. Gepke Wichers. Alke Jans. Jan Edes. Lammegien Hindriks Boelems.
En met attestatie van Sellingen overgekomen Jan Roelfs en vrouw Janna Jans.

1777 Den 30 Maij.
ad den 28 Febr. 1777 cessat rakende Derk Derks Wensing.
Janna Berents is een vrijwillige gifte toegelegt uijt de Diaconie Cass uit de verkoop van het huis van haar man, van 3 ducaten.

1777 Den 6 Julij
…., wanneer Jan Lammerts den H. Doop versogte voor zijn Dogtertje, met name Marieke, van welke zijn vrouw Anne Geerts te vroegtijdig bevallen was; het welke hem, na ernstige vermaninge en bestraffinge is geaccordeert.

1777 Den 16 Julij
is met eenparigheijd van stemmen, uijt eene nominatie van 3, zijnde Remke Wibeling, Lammert ten Velthuis, en Hindrik Jans, na voorgaande Kerkenkundinge, tot Diacon geëligeert, Lammert Jans ten Velthuis (bevestigt den 24 August. 1777).

1777 Den 29 Aug. op belijdenis aangenomen:
Johannes Mennes. (met att. na Amsterdam)
Tot ons met attestatie van Wedde overgekomen de Heer Rigter Lodewijk Muntinghe, Juffer Lucretia Muntinghe, en Rixte Jans.
en vertrokken met attestatie na Wedde
de Heer Drost Albert Hindrik van Swinderen en Me-Vrouwe Edzardina Sparringa.

1777 Den 17 Novemb
is na voorgaande Kerkenkundinge een nominatie gemaakt van drie Personen om daar uijt eene nieuwe Kerk-Voogd te eligeren in plaatze van den afgaanden Kerk Voogd Hindrik Alvering voor de Kluft Vlagtwedde: en zijn op de nominatie gebragt Geert Tammen, Harm Berents, Hindrik Alvering, en is anstonts daar uijt tot Kerk Voogd verkozen Geert Tammes.

1777 Den 27 Nov. is na voorgaande Kerkenkundinge een nominatie gemaakt van drie Personen om daar uijt eene nieuwe Kerk-Voogd te eligeren in plaatze van den afgaanden Kerk Voogd Berent Liefsting, voor de Kluft Weende: en zijn op de nominatie gebragt Remke Wibeling, Jan Eemsing, Lammert ten Velthuis, en is anstonts daar uijt tot Kerk Voogd verkozen Remke Wibeling.

1777 Den 3den Dec. is na voorgaande Kerkenkundinge een nominatie gemaakt van drie Personen om daar uijt eene nieuwe Kerk-Voogd te eligeren voor de Kluft Veele in plaatze van den afgaanden Kerk Voogd Jan Balsters en zijn op de nominatie gebragt Lammert Tammes, Jan Joling en Jan Balsters, en is terstond daar uijt geëligeert Lammert Tammes. Zijnde het Kerkenboek overgenomen van de Kerk-Voogd Geert Tammes.

1777 Den 5 December
Op belijdenis aangenomen:
Janna Tammes Huijsvrouw van Wubbe Jans.
Met attest. van de Bellingwolder Schans Berend Gerhardus Nieuwburg en Frouwe Aaldriks Egte Lieden.
Met attest. van de Boertange Antje Geerts Knoop.

1778 Den 1 Jan.
Wierd door de Pastor Loci voorgestelt dat Harm Jans Schoelapper bij het kleine poortje bij Steentil poorten boge, te Groningen, an hem had kennisse gegeeven, dat ’t zedert eenige weeken bij hem hadde gewoont eene Tonnegien Tonnies, geboortig van Vlagtwedde, welken hij zeide swanger te zijn, en dat diesweegens de Diaconen van Groningen swarigheid maakten haar in de Stad met der woon te laten blijven, waarom versogte of niet de Diaconen alhier an genoemde Tonnegien acte van indemniteit geliefden te verleenen, anmerkende dat zij dan in de Stad zou kunnen blijven en na gedagten haar brood winnen. In welk versoek praesente Leeden hebben gedifficulteert.

1778 Den 27 Jan. … ten electe van eenen nieuwen Ouderling uijt de Cluft Vlagtwedde in plaatze van den Wel Ed. Gestr. Heere A.H. van Swinderen (verkoren tot Drost deezer Heerlijkheijd, en diesweegens met de wooninge vertrokken na Wedde) op de nominatie gebragt: De Wel Ed. Gestr. Heer Lodewijk Muntinghe, Rigter deezer Heerlijkheijd, Harmannus Tammes, Wubbe Tammes en Harm Berents: waar uijt bij meerderheijd van stemmen tot gewone Ouderling is verkosen De Wel Ed. Gestr. Heer Rigter Lodewijk Muntinghe.

1778 Den 5 Junij
An Claas Roelfs en Vrouw Trientien Jans is Kerkelijke Attestatie verleent na Onstwedde.
Als Lidmaad is met attestatie van Veendam overgekomen de WelEd. Juffer Wobbina Brechtina Nauta: thans Huijs-Vrouwe van de WelEd. Hoogw. en Gestr. Heere L: Muntinghe, Righter deezes Landschaps en Meede Ouderling dezer Gemeente, alsmeede Antje Hindriks met attestatie van Onstwedde.

Op belijdenis aangenomen:
Jacob Tammes van Vlagtwedde.
Wilt Jans en Frerik Jans van Wollingh.
en van Veele:
Reint Jans Eemsing
Jan Harms
en Vrouw
Janna Andries
Gepke Harms
, Huijs-
vrouw van Pieter Mannes

An Adam Jans is acte van indemnitait verleent, alsmeede an Grietje Hindriks

Jan Hindriks versoekt attestatie, dat zijn kinderen onder deeze Diaconie behoren, welk versoek in omvrage gebragt zijnde, is in het zelve eenparig gedifficulteert, als zijnde de kinder niet op de lijst der armen overgenomen, maar dus verre uijt medelijden versorgt, terwijl de Vader haar overgaf.

1778 Den 12 Julij
Geert Tonnies Alting, des sondaags bevorens getrouwt met Alke Roelfs Besselink te Onstwedde, versoekende den doop voor zijn Dogtertjen met name Hadewijk. Het welke na behorelijke bestraffinge en vermaninge is toegestaan.

1778 Den 30 Aug.
An Jan Jans Vriese is acte van indemnitait verleent.

Geert Micchels en Vrouw Janna Berents is Kerkelijke attestatie verleent na Onstwedde.

1778 Den 11 Dec.
Met attestatie van Onstw. overgekomen Jan Berents.

Antje Benes en Wupke Berents zijn ter goedvindinge der Broederen Diaconen overgelaten.

1779 Den 5 Maart
Op belijdenis aangenomen:
Hille Jans van Vlagtwedde
Aaltien Harms, Huisvrouw van
Hindrik Geerts van Wollinghusen
en Albertien Roelfs, Huis/Vrouwe van
Bruine Jans van Vlagtwedde;
en, op attestatie van Boertange, verteekent den 22 Febr. 1779
Hindrik Jans Bontjes wonende op de Stakenborg.

Het versoek van Berent Wessels Catuin om restante 2 jaar huure voor hem te betalen wordt afgeslagen en is verder besloten, dat de Diaconie Cassa niet toereikende was, om zodane jonge menschen, daar uijt te kunnen neede deelen.

1779 Den 19 April.
Kerkelijke attestatie gegeeven an Berent Gerhardus Nieuwborg en Frouwe Haldriks, Ehelieden, na Bellingwolde.

1779 Den 30 April.
Op belijdenis aangenomen:
Anna Jans en Dedde Geerts welke beide met attestatie zijn overgegaan, de eerste na Bleham, de andere na Onstwedde.

1779 Den 4 Junij.
De Broeder Diaconen berigtten, dat zij hadden angenomen voor Berent Wessels Catuin, in cas van onvermogen, een jaar huijshuire, te betalen, terwijl dezelve onmogelijk anders onderdak had kunnen komen. Waarin de Kerkenraad genoegen neemt.

Met attestatie is overgekomen de Capit. Hillebrand van Peere, van Sluis in Vlaanderen.

1779 den 3 Sept.
een acte van indemniteit an Anna Harms, Huis/Vrouwe van Hindrik Berends in de Moorrige woonagtig …. wordt verleend.

1779 Den 5 Dec.
Als Leedematen waren met attestatie van Wedde overgekomen Geert Reints, Feeke Reints, Geertje Reints, en zijn bij ons angenomen.

Diaconen communiceerden, dat acte van indemnitait hadden verleent an Marieke Berents en Lientje Berents, Dogters van Berent Jans.

Hindrik Harms Kluiter is op de Lijste der Armen genomen en toegelegt in de 14 dage 8 Stuver.

Koopman Willem Tammes den 1 Dec. door onze Schoolmeester Kerkenraads weege versogt, is gecompareert, en an Zijn Ed: voorgestelt: dat (nademaal de Eerw. Vergaderinge tot haare smerte had vernomen, dat hij op den 3 Sept. 1779 ten zijnen bewoonde behuijsinge te Vlagtwedde, tegens den Gerichts Voogd Beerent Jans Hommes, hem zeekere Gerichtelijke Acte voorleezende, hadde gezegt, dat hij niet verstont van de Richter, dat Die hem zulke Acten liet insinueeren, en dat, de eerste maal, als hij Gerigte Voogd wederquam een Acte te vertonen, hij een Pistool zou neemen, om hem door te schieten) Dezelve diesweegens Ampts en pligts halven (hem considereerende als een Lidmaat deezer Gemeente) hem door de Schoolmeester ten deezen plaatze hadde laaten versoeken om voor haare vergaderinge te compareeren, ten einde hem over dit voorgevallene zelve eens te verstaan, met versoek om haar daar van eenige openinge te geeven.
Op welk voorstel zijn E: antwoorde, dat versogtte zijnen naam, als Lidmaat door of uijt te doen. De Kerken Raad herinnerde hem, of wel wiste en bedagtte, wat hij zeijde en versogtte. Dan hij bleef er bij.
Hierop versogt zijnde, dat even mogtte buijten gaan, tot dat wij hem zouden laten roepen, antwoorde, het was wel, maar het moeste wat schielijk weezen.
Buijten staande, adviseerden alle de Leeden des Kerken/Raads, dat Hun het gezegde van Coopman Willem Tammes voorquam als te onbedagt, en in haaste gesproken, en dat hij door den Praeses nomine Consistorie zou worden versogt zig van het gebruijk des H. Avondmaals te onthouden, tot dat Hij zig met de Gerigts Voogd Berent Jans Hommes zoude hebben versoent, leedweezen over zulk een onbedagt en zondig zeggen betoonde, en God daarover om vergiffenisse hadde gebeeden.
Hier op weder binnenstaande, wierd hem dit besluijt en versoek des K.K. Raads voorgehouden, waar op hij antwoordde dat zig daar op zoude bedenken, tot dat de Voogd het hem vroeg, verzoekende verders copie.
Eindelijk wierde hem voorgehouden dat hij uijt de sagte behandelinge des K.K. Raads geentsints moeste denken, als of die, bij gebrek van genoegzaam bewijs, met de zaake verleegen was, dat hij ook zelve wel overtuijgt was, wat gezegt hadde, en dat hij dus het voorstel van Dezelve met Ja, of Neen mogte beantwoorden. Dan hij zeijde, dat daar op zo schielijk niet konde antwoorden.
De Vergaderinge dus geen voldoenend antwoord kunnende bekomen, heeft hem berustende in haar besluit laaten gaan, en besloten af te wagtten, hoe hij zig verder zoude gedragen, om vervolgens, na der zaak en geleegentheijd te procedeeren.

1780 Den 24 Febr.
op belijdenis aangenomen:
Jan Hindriks, Reint Jans ten Velthuis, Hillegien Jans, Jantien Freriks, Geesjen Jans.

1780 Den 1 Meert.
An Hindrik Tonnies hadden Broederen Diaconen acte van indemnitait verleent den 6 Dec. 1779 en an Antje Berents den 11 Febr. 1780. Ook is laast gemelde kerkelijke attestatie na Wedde verleents.

Als Leedematen zijn angenomen de 4 genoemde van den 24 Febr. 1780 en nog op attestatie van Onstwedde van den 28 Febr. 1780 Frerikjen Everwijns.

der voorgaande acten rakende de zaak van de Coopm. W. Tammes blijft levendig.

1780 Den 10 April
op belijdenis aangenomen:
Jan Jans van Ellerschenhusen
Hindrik Jans van Ellerschenhusen
Geert Hindriks, Elsjen Wilts, Trientien Berents, Geertien Meinders, van Wollinghusen.

1780 den 4 Maij.
Wierd door de Predicant voorgeleezen zeekere brief, van Coopm. Willem Tammes, geteekent in dato den 17 April 1780, opzigtelijk zijne E. zaak, te zien in de Acten des Eerw. Kerkenraads van den 3. Dec. 1779.
Deeze voorgeleezen en overwogen zijnde, wierd bevonden, dat desselfs inhoud de handelingen, als meede de Leeden der Vergaderinge, grotelijks injurieerde; waarom zijn WelEd. Gestr. de Heer Rigter L. Muntinge, terwijl de zaak wel eens voor de Politike Rigter, en dus voor zijne WelEd. Gestr. Gerigts tafel konde worden gebragt, over dezelve, in zijne WelEd. qualitait als Ouderling niet geliefde te adviseeren; en de overige Leeden oordeelden, dat genoemde Willem Tammes voor den Kerkenraad zoude worden geciteert en over de zaake anhangelijk, en de inhoud des briefs, daar op betrekkelijk nader zoude worden verstaan, om vervolgens te besluijten, zo als na der zaaken geleegentheijd zulen bevinden te behoren.

De Diaconen berigtten, dat zij Acte van indemnitait hadden verleent an Hindrik Harms, in dat den 7 April, en an Roelf Engels, in dato den 28 April 1780.

1780 Den 17 Maij
is op belijdenis aangenomen:
Folkert Ligh en met attest vertrokken na Groningen.

1780 Den 25 Maij.
An de Coopm. Willem Tammes, behorelijk geciteert en gecompareert, is gevraagt, of zig ook met de Gerigts-voogd Beerent Jans Hommes hadde versoent?
Waar op antwoorde, dat het geposeerde in Actis, van de 3 Dec. 1779 negeerde, en dus zig niet verpligt oordeelde, daar over met de genoemde Gerigts-Voogd eenige versoeninge te maken.
Vervolgens wierd hem voorgeleezen zeekere brief, gezonden an de Predicant, waar van
a. het addres was: Wel Eerw. en Zeer Geleerde Heer De Heer E: Mennes, Pastor tot Vlagtwedde

b. De inhoud:
1. Titul Wel Eerw. Heer.
2. Zakelijk en van woord tot woord. Neem de vreiheid bij deezen u te bedanken voor de onregtmatige ontmoetinge voor een geruime tijd, mij hebt Laten voor de Konsistorie komen, met zeggen an mij dat ik de voogt had willen doot schieten met pistol en dat u Neevens de geheele kerken raat, het wel bewust was die midelen hebb zoo veel kragt gedaan dat ik zal bij de Hr. Drost 121 gl. boet en breuk betalen en Dat om u valsche getuigenisse en te Schande maken gij hadt mij onder vier ogen moeten vermanen na kerkenorder de getuigenisse zal Ued bij borgemeesteren en Raat ook verklaren op gronden Hoe dat UED dat kan doen.
3. Ondergeteekent Den 17 april 1780 UED DW vrind W. Tammes.

Nadat de Coopman deezen brief voor den zijnen hadde erkent, wierd hem gevraagt, hoe hij tot zo een schrijven quam, en of hij den geheelen Kerkenraad of iemant der Leeden bijzonder bedoelde, en wie der Leeden hem bij den Heere Drost hadde angeklaagt, waardoor hij in zo veel breuke was verweezen?
Was het antwoord, dat hij begreep dat de zaak, waar over hij was verstaan, onwaar was, en dat zijn brief daarop was gefundeert, en dat hij anders op de Kerkenraad niets te zeggen hadde, dog zijn brief konde mainteneeren, spreekende vervolgens zo verwart, dat er nog sin nog slot in te vinden was.

De zaak hem ernstig op het bemoed gebragt zijnde, en dat hij den Eerw. K.K. Raad grotelijks hadde geinjurieert, toonde hij geene de minste blijk van eenig berouw, maar bleef bij zijn voorig zeggen.

Dit alles rijpelijk overwogen zijnde heeft de Eerw. Vergaderinge besloten, dat men de Coopman Willem Tammes nog eens in onze gewone Vergaderinge op Vrijdag den 2 Junij zoude citeeren, opdat hij in dien tusschen tijd zig nader mogte bedenken.

1780 Den 2 Junij.
Is met attestatie van Onstwedde, verteekent, den 19 Maij, 1780, tot ons overgekomen Harmke Jans, en als Lidmaat angenomen.
De Broederen Diaconen hebben Acte van indemnitait ontfangen van de Diaconen te Onstwedde ten behoeve van Jan Miggels en Vrouw Harmke Jans, verteekent te Onstwedde den 22 Maij 1780.

Met attestatie van de Boertange is hier tot Lidmaat overgekomen Jantje Jans.
met attestatie van Roswinkel Luppe Alberts, Willem Luppes, Trientje Luitjes en Anna Jans,
en met attest na Onstw. gegaan Elsjen Wilts.

De Koopman Willem Tammes op citatie gecompareert, verklaarde bij het gezegde in vorige actens te persisteeren, zeggende verder volgens zijn gewisse niet verpligt te zijn om eenig excuus of verschoningen te verzoeken en is daar op deeze zaake tot eene volgende vergadering uijtgestelt.

1780 Den 1 Sept.
Alzo Willem Tammes een en andermaal voor deeze Vergaderinge is geciteert, en gecompareert en vriendelijken ernstig, blijgens voorgaande Acten, vermaant, om zig met den Gerigts Voogd, Berent Jans Hommes, te versoenen, dog daar toe op geene mogelijke wijze heeft kunnen worden bewogen, maar in tegendeel den K.K. Raad nog daar en boven door een schandelijke missive grotelijks heeft geinjurieert, heeft de Vergaderinge, wel overreed van zijne misdaad omtrent genoemde Gerigts Voogd B.J. Hommes uijt ergane gerigtelijk vonnis daar over, tot haar innig leedweezen, moeten besluijten, gelijk Dezelve heeft besloten door deezen, om Willem Tammes het gebruijk van ’s Heeren H: Avondm. te ontzeggen, heen ter tijd van zijn wangedrag zal hebben belijdenis gedaan, merkelijke blijken van berouw en beterschap hebben gegeeven, en zig met de Voogd B.J. Hommes versoent, gelijk ook den Eerw. K.K. Raad in haarer eere zal hebben herstelt, en voor al God om een genadige vergeevinge zijner begane zonden in deeze gantsche ergerlijke handel zal hebben gesmeekt. En is dit besluit E. behorelijk gecommuniceert, met hartelijke vermaninge tot beeteringe des levens.

1780 Den 18 Sept.
in plaats van de afgaande Diacon Pieter Mannes, die ook door deezen vriendelijk voor zijne dienst en moeite is bedankt en zijn door de Eerw. K.K. Raad op de nominatie gebragt Lammert Tammes, Jan Roelfs, Wilt Jans, waar uijt met eenparige stemmen is geëligeert Jan Roelfs van Wollinghuisen, [op 22-10-1780 in zijn dienst bevestigd].

1780 Den 12 Novemb.
Wierd der Vergaderinge door hunnen Predicant voorgedragen, dat Geert Aikes Hesse den 10 deezer den christelijken Doop voor zijn kind had versogt, en dat hem zulks was toegestaan met bijvoeginge, dat, zijn Vrouw zo ontidig zijnde bevallen, (angezien hij ‘slegts ’t zeedert den 17 Sept. deezes jaars, en dus nog maar om de agt weeken was gehuuwt geweest) het in zo een gevalle billijk, stigtelijk en ook hier een constant gebruik was, dat de Vader dan vooraf voor den Kerkenraad leedweezen weegens gegeevene ergernis an de Gemeente beleede en beeteringe des leevens beloofde, en dat dan het kind gedoopt wierde, dan hij hadde geweigert zulks te doen, en was weggegaan.
Dat hij ’s anderen daags, zijnde den 11 deezer, was weeder gekomen met nog twee andere mannen, Derk Jans Slimme en Geert Tonnies, en die 2 personen (nadat hem alleen was toegestaan beinnen te komen) had versogt meede binnen te gaan, waar op Derk Jans Slimme, terwijl mijn Vrouw haar zulks weigerde, had gezegt, gaat gij maar eerst heen Heerschap.
Dat hij, binnen zijnde, het zelve versoek had gedaan, en wederom tot antwoord had bekomen, dat hem de doop niet wierde geweigert, maar dat Hij verzogt wierd an boven genoemde billijk Kerkgebruik en maninge ter zijner verbeeteringe zig te onderwerpen, dog dat hij bij de weigeringe was gebleeven, waar op hem hadde belooft op heeden deezen zaak in Consistorio te brengen, en hem, na geeindigde Vergaderinge, het besluit des zelven meede te deelen.

1780 Den 1 Decemb.
De Predicant berigte, dat ingevolge acte des K.K. Raads van den 12 Nov. jongst het dogtertje van Geert Aikes Hesse had gedoopt, dog dat an het eerste lid om vooraf genoemde Geert Aikes Hesse nog eerst ernstig te vermanen, niet had kunnen voldoen, angezoen hem niet voor den doop des kinds hadde gesproken, terwijl egter het advies van den Eerw, K.K. Raad an hem, door zijn Schoon-Vader, Hero Hazelhoff, door hem zelve, ten dien einde an de Pastorie gezonden, had gecommuniceert.
De Vergadering houd [deze informatie] voor gecommuniceert; en is om reedenen, dat hunne Vergaderinge thans niet volledig is, nog ook de Kraam-Vrouw uit de kraam gegaan, van oordeel, dat deeze zaak tot nadere geleegentheijd behoort opgeschort te blijven.

1781 [12 maart].
Diaconen in der tijd hebben acten van indemnitait verleent an Harm Willems, Ernestus Jans, en Hindrik Jans, geschreven in Dato den 12 Maart 1781.
Nog an Grietien Berents in dato den 19 Maart 1781.

1781 Den 23 Maart
Jan Jans [had] den doop gesogt voor zijn kind, bij Hillegien Oosterveld verwekt, dog niet voorneemens was zig daar over voor het Consistorie te sisteeren, nog door het zelve zig te laten corrigeeren, schoon Hij den 16 Maart deses jaars was gecopuleert, en zijn Vrouw den 18 was in ’t kraambedde bevallen.
Welke zaak overwogen zijnde, hebben praesente leden besloten, dat er tegens anstaande Vrijdag Consistorie zou worden belegt ’s morgens na geeindigde Godsdienst, zijnde den 30 Maart, en dat de Leeden daar van door de Schoolmeester wouden worden verzogt, en voortz Jan Jans voor het zelve worden geciteert.

1781 den 30 Maart 1781
Hindrik Coers is op de lijste der armen overgenomen, en in 14 dagen toegelegt tien stuver.
Jan Jans door de Schoolmeester zijnde geciteert, was niet te huis geweest, maar zijn Vrouw had angenomen Hem ’s Meesters boodschap te zeggen; en berigtte voortz de Predikant, dat Jan Jans gisteren had belooft, om, indien dezelve zijn kind doopte, Hij als dan zoude compareeren. Waarop de Praesente Leeden hebben besloten deeze zake in nadere overweginge te houden.

op belijdenis aangenomen:
Swaantien Hommes, huis-Vrouwe van de Kerk-Voogd Jacob Tammes en Rixte Hannes, beide van Vlagtwedde.

1781 Den 9 April.
Kerkelijke attestatie gegeven an Hindrik Jans Wannemaker na Sellingen.

1781 Den 27 Maai.
Rakende de zaak van Geert Aikes Hesse en Jan Jans, heeft de Kerkenraad den Predikant versogt om hen behorelijk te corrigeeren, en voorts besloten, dat, in gevallen van ontijdige bijslapinge, de Predikant amtshalven, en in naame des Eerw. K.K.en raads, den Vader, bij het angeven van zijn kind ten dope behorelijk zoude bestraffen en vermanen, zonder dat zulks in ’t vervolg opentlijk in Consistorio zoude geschieden, overeenkomstig het gewone gebruik in meer andere Gemeentens.

1781 Den 30 Maij.
acte van indemniteit verleent an Boelem Jacobs Eelsing.

1781 den 31 Maaij
acte van indemiteit verleent an Janna Jans, Dogter van Jan Berents.

1781 Den 9 Julij.
in plaatze van de afgaande Diacon Engelbert Nannes, op nominatie gebragt Harmannus Tammes, Hindrik Alvering, Warnke Jans en Jacob Haies. Waar uijt met eenparige stemmen is geëligeert Harmannus Tammes van Vlagtwedde. [bevestigt op 12-8-1781]

1781 31 Aug.
Gaf de Diacon L. Ten Velthuis te verstaan, dat an een oude Roomsche Vrouw Grietien Hindriks, thans wonende te Vrieschelo, een geruime tijd had betaalt in de 14 dage 10 st. waar in de Vergadering genoegen neemt, en dien Broeder verzoekt hiervan an de naatste Roomsche Kerk kennis te geven en het verschotene en nog te verschietene volgens laatste resolutie van Hun Ed. Mog. van den zelven weder in te vorderen.

1781 Den 1 Sept.
an Rixte Hannes attestatie als Lidmaat verleent na Onstwedde.

1781 Den 7 Dec.
Zijn de Heer Hindrik Piccard J.U.Dr. en Sophia Grootholtman Eheluiden, op attestatie van den 1 Decemb. 1781 van Rolde, tot Ledematen hier angenomen.
Als meede Antje Beerents op attestatie van den 14 Sept. 1781 van Wedde.

1782 den 31 Januarij.
Nopens de zaak van Grietje Hindriks, een oude Roomsche-Vrouwe, Wed. van Roelf Arends, van Veele, geconsidereerent de lange jaren en meer andere omstandigheden heeft de Vergaderinge besloten, den zelven, des noods, uit onse Diaconie Cassa het nodige te besorgen, en de Roomsche Diaconie van het Kleine Meer daar meede niet verder lastig te vallen.
An Tamme Mennes is acte van indemniteit verleent na de Scheemder Hamrik.
Is ingebragt acte van indemnitait van de Kerkenraad van Vrieschelo ten behoeve van een kind, waar van Wendelke Jelijs, zig bij haar ouders bevindende, thans swanger is, indien zij onder het Carspel Vlagtwedde mogte bevallen, zijnde deeze acte verteekent te Vriescherlo den 27 Sept. 1781.

1782 Den 31 Maij.
Hindrik Koers weer op de lijste der Armen is genomen, en toegelegt in de 14 dage 10 stuv.
Zijnde de bestellingen van Geesjen, Wed. van Wicher Harms, an de Broederen Diakonen overgelaten.

1782 Den 27 Junij
is an Geertien Harms acte van indemnitait verleend, na Bleham.


1782
Met attest van Onstw. van den 20 Aug. zijn als Ledematen overgekomen
Aijke Geerts Nannings en Vrouw Trientien Eernst. En met att. van Sellingen Roelof Roelofs en Antje Wubbes, alsmeede Roeloef Roelof en Grietje Jans.

1782 Den 30 Aug.
De Pastor gaf de Eerw. Broederen kennisse, dat Willem Tammes bij de Eerw. Classis op den 2den Julij dezes jaars had geklaagt over de Censure van dezen Kerken-Raad, ten onregte van Dezelve over Hem geschied, met verzoek, wat daar op te berigten, terwijl dit verzoek an de volgende Classis was gerenvoojeerd.
Antw.: De Kerkenraad, indien het nodig mogte zijn, versoekt de poincten van beswaar te mogen weten.

De Broeder Diacon Lammert te Velthuis heeft berigt, dat Acte van indemnitait wegens Evert Obbes, van de Diaconie van Winschoot had ontfangen.

1782 Den 4 Octob.
Acte van indemnitait verleent an Swaantien Jans Stevens na de Oude PekelA.

1782 Den 29 Nov.
De Predikant gaf den Broederen kennisse, dat de klagte van Willem Tammes, bij de Classis, den vorige Acten gemeld, weegens zijne absentie en vertrek ter scheepe, was opgehouden, en de Classis van dezelve had afgezien.

Janna Roelfs is weer op de lijste van de Diaconie angenomen en toegelegt ’s weeks 7 stuv.

Meede is op de Diaconie angenomen Geesjen Derks Wed. Berent Katuin en ’s weeks toegelegt 8 st, en bij nadere overweeginge vermeerdert op 12 st.

1782 Den 23 Dec.
is Acte van indemniteit verleent an Freia Engels na het Kerspel Bergsenhoek.

1783 Den 11 Febr.
op belijdenis aangenomen:
Lammert Mennes Velthuis, Dedde Mennes Velthuis, Hinderkijn Hindriks, Jantien Klasen, Engeltien Wubbes, Dedde Roelfs.

1783 Den 7 Maart
Geert Berents is an de Diaconie overgelaten.

1783 Den 4 April
L.J. Ten Velthuis, van Antje Jans den Doop voor haar onegt kind versogt, en an dezelve geaccordeert, mits zig onderwerpende een openbare bestraffinge voor de Gemeente.

1783 Den 18 April
is Kerkelijke attestatie verleend an Geertruid Aikes Veenhuis Wed. van Hindrik Berends en Jantien Klasens Huis-Vrouwe van Geert Hindriks Veenhuis na Groningen.

1783 Den 19 Maaij
Grietien Okkes is verhoogd tot 12 st. in de week.

Geesjen Derks zal geen weekgeld meer worden uitgekeerd, voor dat zij en haar kinderen de gewone letter op de arm dragen.

1783 den 8 Junij
is acte van indemnitait verleent na Middewolde an Geetruid Jans.

1783 Den 25 Aug.
Broeder Lammert Jans Ten Velthuis, zijn ontslag als Diacon in vorige Kerkenraad verzogt en komen hebbende, die tevens voor zijn gedane dienst is bedankt [….] zijn door de Eerw. Kerkenraad op de nominatie uit de Weender Kluft gebragt, Berent Liefsting, Remke Wibeling en Lammert ten Velthuis.
Waaruit door Kerkenraad en Ledmaten is bij het lot, terwijl de stemmen staken (zijnde 7 voor Berent Liefsting en 7 voor Remke Wibeling) verkosen de E. Remke Wibeling. Den 5 Oct is Remke Wiebeling in zijn dienst bevestigt.

1783 Den 5 Sept.
Is Frouwke Nustgeerts op de lijste der Diaconie angenomen en toegelegt ’s weeks 8 stuver.


1783 Den 11 Sept.
is Harmke Jans (van Onstwedde met attestatie tot ons overgekomen) wederom als Lidmaat derwaarts met attestatie vertrokken.

1783 Den 23 Nov.
Stond binnen de E. Geert Edes versoekende, dat de Diaconen hem seven en twintig guld. ter ankoop van een koe geliefden te verschieten, welke penningen hij zoude voldoen door ’t staan laaten van het lopend jaar kostgeld weegens zijn Vrouwen Vader Jan Wijnholds, welk verzoek in ommevrage zijnde gebragt, is eenparig besloten, dat de Broederen Diaconen hem een koe, ter somma verzogt, zouden kopen, onder voorwaarde, dat dezelve zo lange an de Diaconie, als haar eigen angekogt zoude verblijven, ter tijd toe, wanneer de penningen, daar voor betaald, door boven genoemde Geert Edes zouden zijn gerestitueerd, gelijk dan ook de Diaconen quitantie van de ankoop zouden neemen, als meede attestatie van Geert Edes, dat het beest onder voorwaarden genoemd bij hem van de Diaconen was berustend.

1783 Den 5 Dec.
Voor Wessel Wessels is door de Diaconen acte van indemnitait vertoont verleent door de Kerkenraad van Sellingen in dato den 22 Maai 1783.

1783 Den 14 Dec.
is Willem Hindriks Strating als Lidmaad, met attestatie van Roswinkel verteekent den 3 December 1783 tot ons overgekomen.

1784 Den 5 Maart.
Aaltien Hiskes is op attest van den 4 Maart 1784 van Onstw. als Lidmaat tot ons overgekomen en angenomen.

An Hindrik Hindriks, Schoenmaker te Veele, is op zijn verzoek een Mudde Rogge uit onze Diaconie geaccordeert, mitz hij volgens zijne belofte het zelve op anstaande St. Jacob restitueere.

Is na voorgegane citatie voor deze Vergaderinge gecompareert Hindrik Geerts Knoop, belijdende openhartig zig schuldig gemaakt te hebben an ontidige bijslapinge met zijn tegenswoordige vrouw Jantien Tammes; en is dezelve daar op vriendelijk en ernstig gecorrigeert, [etc….]

1784 Den 21 Maart
Door de Broederen Diaconen wierd kennisse gegeven, dat Hindrik Hindriks, Schoenmaker te Veele, zig als Soldaat onder de Militie in Guarnisoen op de Boertange had laten annemen, en zig reeds wekelijk in die Fortresse had begeven, met agterlatinge van zijn vier onmondige kinderen: is daar op door de Kerken Raad, na deze zaak behoorelijk overwogen te hebben, eenparig besloten de Broederen Diaconen te verzoeken en te authoriseeren, om zig met behorelijken eerbied per Requeste an ’t WelEd. Gestr. Gerigte dezes Landschaps te addresseeren, om oodmoedig te verzoeken ten einde het zelve mogte behagen, om Hen te authoriseeren, en den Gerigte-Voogd te gelasten, om hen te adsisteeren, om genoemde kinderen, door gemelde Hindrik Hindriks agtergelaten, voor reeken van hun Vader, tot Hem na de Boertange, of waar hij zig in guarnisoen van deze Staat zal bevinden, te doen transporteeren, en inmiddels zonder eenige prejudicie der Diaconie die onnosele kinderen van het nodige onderhoud te mogen voorzien.

1784 Den 22 April
is acte van indemnitait verleend an Hindrik Jacobs Eelsing na Roswinkel.

1784 Den 9 Maaij.
Op de Acte van den 21 Maart 1784 rakende de nageblevene Kinderen van Hindrik Hindriks van Veele, thans Soldaat in de Compagnie van den Capitain Chev. de Portes, is geresolveert ten verzoeke van A.V.D. Weteringe Vaandring in voorschrevene Comp. als Gelaste van de Heer Col. Commandant Cramer, om desselvs 4 kinderen op onse Diaconie Cassa over te nemen, waar in voornoemde Hindrik Hindriks acqesceerde volgens zijn berigt van den 28 Maart jongstleeden, thans in de Vergadering vertoont, en word de Heer Rigter L. Muntinghe voor alle gedane diensten an de Diaconie in dezen vriendelijk bedankt.

Op een verzoek van de Matthijs de Kater, van de armenzorg van de gemeente van Hillegersberg bij Rotterdam, om betaling van de armenzorg voor Willem Kuipers, wordt in eerste instantie positief gereageerd, maar op de volgende consistorie-vergadering van 20-5-1784 wordt het besluit herroepen:
de acte zoals die oorspronkelijk door de Kerkenraad van Vlagtwedde tbv een Willem Kuipers, in Vlagtwedde geboren, op 4-7-1748 zou zijn afgegeven, kon niet worden teruggevonden.
de naam Willem Kuipers is in het Vlagtwedder doopboek niet gevonden.
de uit Hillegersberg toegezonden acte bevat namen van Kerkeraadsleden die dus ongetwijfeld ook in het origineel moeten staan en die verdacht worden gevonden. Zo wordt Cloppenborgh als ouderling vermeld, terwijl die vroeger altijd met T. Cloppenborch ondertekende en er geen reden is waarom dat die zou ondertekenen. Wubbo Koops, in die tijd mede ouderling, wordt niet vermeld. Bij de diakenen staat Eijke Hesse i.p.v. A. Hesse of Aiko Hesse, Jan bonker met een kleine b. voor een hoofdletter B, en Bonker i.p.v. Bonckes.
Zo worden er nog meer schrijfvarianten als fouten opgenoemd.
De uiteindelijke conclusie is om voorlopig niet te betalen en om te verzoeken om meer bewijzen, zoals: ‘van welke ouders en uit wat huis die arme man is geboren, en hun voor een korte tijd de origineele acte toe te zenden, zoals die van de ondergettekende leeden des kerkenraads in den tijd is afgegeven’.
Op 20-6-1784 wordt een brief van Mattijs de Kater ontvangen, echter niet als voldoende ervaren en om nadere toelichting gevraag.
Op 20-6-1784 wordt voorgelezen een brief van Mattijs de Kater van den 11 Junij 1784. [Dit antwoord wordt niet voldoende geacht en om een betere toelichting moet worden verzocht]
Op 11-7-1784 wordt opnieuw een brief van De Kater ontvangen, deze keer vergezeld van de gevraagde originele act.
Na uitgebreid onderzoek door predikant Mennes en ouderling (en rechter) L. Muntinghe, wordt geoordeeld dat de acte wel geschreven en ondertekend is door dominee S. Boelens, maar dat afgezien van de ondertekening van Jan ten Velthuis (diaken), de andere ondertekeningen, wegens de slechte spelling in vergelijking met het toenmalig kerkenprotocol, allen verdacht waren.
De acte, die evenmin in de protocollen kan worden teruggevonden, wordt daarom voor ongeldig gehouden. De predikant wordt verzocht overeenkomstig te handelen. (antwoord op 20-7-1784 met de Vlagtwedder Bode verstuurd, d.w.z. op de post te Winschoten gebracht)1784 Den 28 Maaij
is Kerkelijke attestatie verleend an Harm Jans en Janna Jans na Blijham.

1784 Den 4 Junij.
Roelf Rotgers en Vrouw Gepke Gerrits zijn met Kerkelijke attestatie in dato den 18 April van Onstwedde tot ons overgekomen, en als Ledematen angenomen.

Als Lidmaad is overgekomen Swenna Korss, (Wed. Jan Jacobs) met attestatie van Veldhuizen verteekend den 12 Maaij 1784.

1784 Den 18 Julij.
An Aaltien Jans is acte van indemniteit verleend na Zuidbroek. NB. Dit mensch moet er reeds bijna om de 6 jaar hebben fix domicilie gehad.

1784 Den 3 Sept.
Acten van indemniteit zijn verleend an Dedde Geerts Boelmans, Antje Geerts Knoop, Geesjen Jans Bosschers, Geert Teunis en Geert Koens, alle vijf na Onstwedde, en verteekend op heden den 3 Sept.

Antje Geerts Knoop en Dedde Mennes ten Velthuis is Kerkelijke attestatie verleend, de eerste na Onstwedde, de andere na Roswinkel.

Zijn door de Boekhoudende Diacon ingebragt acten van indemnitait ten behoeve van Jantien Jans, Vrouw van Okke Engels, en van Boelem Wubbes, verteekend Onstwedde den 31 Maaij 1784. Een acte van Sellingen verteekend den 1 Aug 1784 ten behoeve van Roelf Roelfs met vrouw en kinderen en zoons vrouw.
Nog van Wedde 3 acten van indemnitait verteekend den 26 Junij 1784 ten behoeve van Geert Reinds, Feike Reinds, en Geertje Reinds.

P.S. Nog afgegeven een acte van indemniteit voor Rixte Hannes na Onstwedde, op datum als boven den 3 Sept. 1784.

1784 15 Nov.
[…] de Ouderling Harm Luiring weegens hoge Ouderdom en Lichaams swakheid zijne Dimissie verzogt, die Hem gereedelijk is toegestaan. Zijn door de Eerw, Kerkenraad ter verkiesinge van een nieuwe Ouderling uit de kluft Veele en Wollinghuisen op de nominatie gebragt Lammert Tammes, Pieter Mennes, Jan Roelfs.

Jan Hindriks Huls versogte, dat de Diaconie hem Winterkwartier mogte bezorgen [geweigerd, hij is gezond genoeg om te werken]

1784 Den 25 November.
Is an Harm Geerts en zijn Huisvrouw Jantien Jans acte van indemniteit verleend na Sappemeer, verteekend den 25 Nov. 1784.

[….] door den Kerkenraad en praesente Leeden der Gemeente tot Ouderling verkooren Jan Roelfs van Wollinghuizen, thans nog fungeerende Diacon uit die kluft.

Elsjen Hinderks is als Lidmaat tot ons overgekomen met attestatie van Sellingen verteekend den 24 Novemb. 1784 door Dom. W. Wubbena.

Diaconen geven kennis en vertoonden acten van indemnitait ten behoeve van Aijke Geerts Nannings en zijn Huis Vrouw Trientje Eernst, mitsgaders het oudste kind, met naam Wupke; gelijk ook van Hadewieg Haijs, Huis-Vrouw van Jacob Christiaans, beide gegeeven te Onstwedde den 3 Sept. 1784. Ook nog van Grietje Roelfs, huisvrouw van Jacob Tonnies verteekent Wedde den 20 Nov. 1784 alsmeede van Willem Stratinga in een brief van Emmen in Drenthe verteekent den 22 Nov. 1784.

Harm Wichers heeft ingelevert een brief van den Eerw. Dom. Joh. Brands Pred. te Roswinkel, waaruit gebleek dat hij geen acte van indemnitait konde bezorgen voor zijne Huis-Vrouwe Roelfien Willems van Drenthe, angezien volgens de wet in de Landschap Drenthe voor Vrouwspersonen buiten Kerkspels of buiten land trouwende zodanige acte van indemnitait niet behoeft gegeeven te worden, maar een man naar die Wet het regt heeft om een Vrouw in te halen, waar op Dom. Joh. Brands in genoemde brief, verteekend Roswinkel den 20 Nov. 1784 zig heeft geëxcuseert dan ook een acte van indemnitait ten behoeve van Roelfien Willems, vrouw van Wicher Harms, af te geeven.

1784 Den 2 Dec.
An Harm Jans is acte van indemnitait verleent na Onstwedde op datum dezer vergaderinge.

Is ingebragt acte van indemnitait ten behoeve van Aaltien Hiskes, huisvrouw van Berent Harms te Veele, verteekend Onstwedde den 28 Nov. 1784.

[ter vervanging van Jan Roelfs als diaken] zijnde uit de kluft Veele en Wollinghusen op de nominatie gebragt Jarke Harms Luiringe, Pieter Mannes, beide van Veele, en Wild Jans, van Wollinghusen.

1784 Den 12 Dec.
is de Diacon Jan Roelfs bevestigt als Ouderling.

1784 Den 16 Dec.
is in plaatze van Jan Roelfs […] tot Diacon verkosen de E. Jarke Harms Luiring.

1785 Den 1 Febr.
De Diacon Harmannus Tammes, als Boekhouder, berigtte, dat reeds eenige weeken eenig onderstant had gedaan an Geert Berends Neut.

1785 Den 3 Maart.
Swenna Kors Wed. van Jan Jacobs heeft bij den Broederen Diaconen angenomen een volledige Acte van indemnitait te bezorgen tegens het volgend Avondmaal.

Is ingebragt een acte van indemnitait ten behoeve van Jacobje Caspars van de Meeden verteekend den 9 Febr. 1785. N.B.: Dit mensch heeft hier reeds om de 7 jaar gewoond.

Zijn afgegeeven acten van indemnitait ten behoeve van Jan Harms Kruuse en Geertien Harms Kruuse beide na Bleham verteekend den 3den Maart 1785, en an Scholte Jans van Wollinghuizen na Ter Apel meede op den 3 Maart 1785 verteekend.
Na Bleham zijn niet afgehaalt.

Leepien Aaltien met haar Man zijn in ’t weekgeld verhoogd, en zullen ’s weeks 12 stuv. genieten.

1785 Den 11 Maart is acte van indemnitait verleent an Grietien Harms na Wedde.

1785 Den 25 Maart
op belijdenis aangenomen:
Berend Harms en Reind Harms Luiring

1785 [zonder datum]
Is op belijdenis aangenomen: Antje Jans

1785 [zonder datum]
Harm Geerts Sanders is als Lidmaad op attestatie van Wedde, verteekend den 12 Junij, tot ons overgekomen.

1785 Den 16 Junij.
De Diaconen worden verzogt om bij het Ed. Gerigte eerbiedig request te presenteren, ten einde Swenna Kors Wed. van Jan Jacobs moge worden gelast Acte van indemnitait te bezorgen.

Zijn Acten van indemnitait bezorgt ten behoeve van Albert Berends en Elsjen Hindriks, neevens hunne kinderen van Zellingen verteekend den 21 April deezes jaars 1785, dog is daar van 't jaar getal vergeeten. Voor Hindrik Engels verteekend Onstwedde den 4 Maart 1785. Voor Jan Hindriks Schaa van Bonda voor den tijd van drie Jaar verteekend Bonda den 10 Maart 1785.

1785 den 20 Aug.
is Kerkelijke attestatie verleend an Antje Jans na Onstwedde.

1785 Den 2den Sept.
op belijdenis aangenomen:
Jantien Wubbes Huis-Vrouw van Hindrik Aising.

1785 Den 7 Nov.
An Geesjen Harms is in de 14 dagen toegelegt 16 stuv.

De Boekhoudende Diacon H. Tammes berigte, dat Geertien Harms Tooms, de Diaconie bedankte voor gedane onderstand, verzoekende dat uit de lijste der armen mogte worden uitgedaan, welk verzoek geaccordeert is.

De Boekhoudende Diacon is verzogt om an Berend Jans een handje te geeven an de chirurgijn Oosterveld.

1786 Den 31 Januarij.
An Janna Roelfs is toegelegt in de viertien dagen agtien stuver uit onse Diaconie Cassa.

Is voorgelezen Kerkelijke attestatie van de Bourtange van den 16 Januarie 1786 ten behoeve van de Heer J.W. Chatin, waar in is gedifficulteert, om reeden dat zijn E. met er woon in de Bourtange blijvende onder ons opzigte niet kan komen maar behoort tot die Gemeente alwaar hij woonagtig is.

1986 Den 9 Maart
Nopens Geesjen Benes is besloten, dat ´s weeks 10 Stuv. zoude hebben, in plaatze van 5 stuv. dog alleen gedurende de strenge koude, en daar na wederom 5 stuver.

An Geesjen Katuin is geaccordeert, dat haar Soontje Gerlof Berends Katuin bij het kleermaken zou worden besteld.

Berend Jans verzogte, dat de Diaconie hem niet wederom in de kost mogte bestellen, maar 15 stuv. in de week geeven, waar voor hij zig zelven in woninge, kost en kleederen wilde onderhouden, en hem een half jaar voor uit op Maaij anstaande verschieten, waar voor hij goed in korven wilde kopen. de Kerkenraad, schoon weinig ligt in dit voorstel ziende, heeft egter op instantie van den zelven geaccordeert hem een 1-4 jaar op Maaij anstaande te verschieten, ten somma 9 gl. 15 st. mitz hem gelastende voor het einde van het lopende vierendeel an den Boekhoudenden Diacon te berigten, hoe het hem in zijne affaire gelukte.

1786 Den 16 April.
request door de Heer Doctor Piccardt in qualite bij het H.Edele Gerigte des Landschaps Wester Wolde gepresenteerd, inhoudende verzoek om den Pred. E. Mennes te authoriseeren om het Soontje van de Remonstranse E. M. Theodorie thans Wed. wijlen Ruger, genaamt Petrus Martinus dus verre ten Prothocoll als onegt geteekend, als egt geboren aan te teekenen, met alzulke woorden en in zoodanigen Stijl, als van alle andere egtgeborenen kinderen aldaar gebruikelijk is. Waar op praevie door den Hoog Ed. Hestr. Heer Richter was gerequireerd het mondeling of schriftelijk bericht des Eerw. Kerkenraads, of van den Eerw. Heer Pastor te Vlagtwedde teegen of op naasten Maandag in te dienen, zijnde den 17 April 1786.
Hierop zijnde voorgeleezen Kerken Raads Acten van den 30 Dec. 1772 hebben praesente Leeden hunnen Praed. versogt en geauthoriseerd overeenkomstig het zelve aaqn het Hoog Ed. Gestr. Gerighte eerbiedig te berigten, dat zij voor haar wel kunnen gedogen, dat aan het versoek ten Requeste vemeld moge worden voldaan.

Attestatie van Getuigen, dat den 11 Novemb. 1759 zou zijn gedoopt Jan, Soontje van Wilt Jans en Antje Jans van Wollinghuisen, afgegeeven door den WelEd. Gestr. Heer Richter L. Muntinghe den 26 Maij 1786 als volgt.
Vlagtwedde Vrijdaags den 26 Maaij 1786 Gecomp. Janna Roelfs, weduwe van Rensse Riens, Swaantje Jans, Weduwe van Hindrik Boelem en Antje Jans, Weduwe van Wubbe Sijmens, verklarende, dat de oudste zoon van Wilt Jans en Antje Jans te Wollinghuizen den 10 November 1759 is geboren, en zij bij de verlossinge waren praesent geweest.
Dat die oudste zoon ´s anderen daags in de Kerke te Vlagtwedde is gedoopt door de Praedikant Uden aldaar.
Veerdig zijnde zulks ten allen tijde nader te willen bekragtigen.
Waar op genoemde Jan, Soontje van Wilt Jans en Antje Jans, onder de kinderen alhier gedoopt, ten Doop prothocolle is angeteekent.

1786 Den 27 Aug.
Zijn versogt Acten van indemnitait voor Janna Wubbes Siems en Gepke Harms Frank en Harm Jans.

Zijn met attestatie van Onstw. als Leedematen tot ons overgekomen Koop Rotgers en Alke Wubbes.

PS. Meede is Kerkelijke attestatie verleend an Hindrik Geerts Knoop na Onstwedde.

1786 Den 11 Nov..
is Kerkelijke attestatie verleend an Antje Beerends, Wed. van Ede Jans na de Bourtange.

1786 Den 30 Nov.
Is Kerkelijke attestatie verleend an Geert Hindriks na Sellingen, en zijn met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen Adam Geerts Knoop van de LangAkker Schans, Harm Harms en Vrouw Antje Harms van Onstwedde.

An Hinderkien Alberts is weedelijks toegelegt 7 stuver.

Geesjen Derks Wed. Berend Katuin is van nu af toegelegt 's weeks 8 stuv. mitz dezelve de letter D. drage. bij manquement deezes zal zij geheel en al voortaan uit de Diaconie Cassa niet meer genieten.

Vrouwke Geerts is voortaan toegelegt 's weeks 9 stuver.

1787 Den 23 Febr.
Jacob Tonnies verzogte dat het Dogtertje van Jacob Bolems Eelsing op de Diaconie mogt worden genomen. Is de Diacon Remke Wibeling verzogt daar over met Swaantien Eelsing te spreeken en te accorderen.

1787 Den 10 April.
op belijdenis aangenomen:
Albert Edes, Aike Klasens,
Jan Hindriks en Vrouw Jantien Jans,
Aike Harms Hulst.


1787 Den 27 Maaij
De Diaconen hebben ingevolge van de vorige acten het Dogtertje van Jacob Boelmans Eelsing Geertruid genaamd, in de kost besteed tot aan Maaij 1788 voor de somma 25 gl bij de Wed. Zwaantien Eelsing.

1787 Den 22 Aug.
De Diaconen gaven te kennen, dat door haar en de Diaconen van Onstwedde met overdragt der penningen, ontvangen uit de hand van de Heer Richter Muntinghe, en voortgevloeid uit de nagelatene boedel van Wubbe Wilts Rendering, te Vele overleeden, zijn aangenoomen de drie kinderen van Wubbe Wilts Rendering, bij Talle Jans in Echte verwekt, met namen Jan Wubbes, Geertruid Wubbes, Wilt Wubbes om volgens sententie van Hun Ed. Mog. de H.H. Burgemeesteeren en Raad in Groningen van den 17 Maart 1787 door wederzijdsche Diaconen onderhouden te worden, dog zo, dat de oudste dier kinderen, Jan Wubbes, (die verzogt heeft om van 't Diaconie onderhoud ontheven te mogen zijn, onder beding, dat hij het verdiende loon als knegt van 1786 mogt houden voor een Diaconie uitzet, 't welke hem wederzijds toegestaan is) zoo lange hij onmondig is, in cas van ziekte of andere ongevallen blijft tot last der gemelde Diaconien, zijnde hier van eene gelijkluidend deezes in 't protocol te Onstwedde geinsereerd.

[....] eene nominatie ter verkiezinge van eene nieuwe Diacon, in plaatze van den afgaanden Broeder Harmannus Tammes, die tevens voor zijne weluitgevoerde dienst is bedankt, op welke zijn gebragt uit de kluft Vlagtwedde, deeze navolgende Personen:
Geert Tammes, Harm Berends, Jacob Tammes.

1787 Den 22 Aug.
tot Diacon uit boven genomineerde geëligeert Geert Tammes met meerderheid van stemmen.
(bevestigt op 16 sep.)

1787 Den 25 Nov.
Tiebe Wessels verzogte aan den K.K. Raad eenige vermeerderinge van weekgeld voor haar Moije Hinderkien Alberts, waar op de K.K. Raad haar wekelijkse salaris van 7 tot 10 stuv heeft. bepaald en an Tiebe Wessels de Huire dus verre geremitteert.

1787 Den 2 Decemb.
Kerkenraad gehouden ten verzoeke van Jan Hindriks, welke, binnen gestaan zijnde, verzogte, dat de Diaconen uit de Diaconie Cassa hem eenig geld mogten voor een tijd verschieten, 't welk hij (zo mogelijk, en zoo draa mogelijk) aannam te restitueeren, in welk verzoek door alle de praesente Leeden is gedifficulteert, met bijvoeginge, dat als hij armoede of gebrek leed, de Diaconen hem dan wel op de gewone lijst wilde neemen in concurrentie met de Diaconie van Wedde, van waar zijn vrouw geboortig en met acte van indemnitait in dit Kerspel is overgekomen, waar in hij heeft gedifficulteert.

1787 Den 1 Jan.
op verzoek van Jan Hindriks buiten gewone Kerkenraadsvergaderinge gehouden, welke proponeerde, dat hij zig met zijn vrouw en kind volstrekt niet langer konde redden zonder de hulpe van de Diaconie, en is dezelve met zijne vrouw en kind op de lijste der Diaconie Armen aangenomen, mitz daar van de Diaconie te Wedde zou worden kennis gegeeven, om met dezelve in concurrentie te handelen, om reeden in de vorige acte gemeld.

1788 Den 27 Januarij
De Diacon Remke Wibeling berigte, dat aan de vrouw van Derk Wendsing op haar aanzoek hadde gegeeven 7 stuv. terwijl haar man ziek was, en is geresolveert haar nu nog een bak rogge te geeven, en vervolgens alle 14 dagen een bak rogge, zoo lange haar man ziek is.

1788 Den 22 Februarij
Als Lidmaad is van Onstwedde op attestatie tot ons overgekomen Harm Harms Goring.

1788 Den 28 Maaij
op belijdenis aangenomen:
Wilke Aikes Hesse

1788 den 31 Aug.
Verscheen in de vergaderinge Swaantien Hindriks, geadsisteert met haar Broeder Jan Hindriks, versoekende ontslag van onze Diaconie, en belovende Haar broeder, haar desnoods te ondersteunen, onder welke mits haar begeerte is geaccordeert en de Diaconen verzogt haar een betamelijke uitset te geeven, terwijl Swaantje Hindriks hier op onze Diaconie, voor haar angewende moeite en zorge bedankte.

1788 Den 6 Sept.
Kerkelijke attestatie gegeven aan Swenna Kors, (Wed. Jan Jacobs) na Wedde.

1789 Den 27 Febr.
Hiske Geerts en Hinderkien Elses met haare kinderen zijn op de lijste der Armen genomen, en toegelegt 6 stuv. in de week tot aan Maaij.

Derk Wendel is een half mudde rogge in twee deelen geaccordeert, weegens swangerheid en nabijzijnde bevallinge van zijn vrouw.

1789 Den 4. Maart.
op belijdenis aangenomen:
Jan Geerts Tammes. Abraham Geerts en Vrouw Renske Klasens. Wendelke Klasens Vrouw van Geert Jarkes van Jipsinghuisen Geertien Wubbes. Annegien Jans Vrouw van Jan Engels. Harmke Alberts Vrouw van Pieter Jans, en Swaantien Klasens.

1789 Den 15 Maart
is door den Eerw. K.K. Raad aan den Heere Dr. C.C. Paehlig op zijn Wel. Ed. brief in dato den 12 Maart a.c. houdende verzoek om een acte van indemnitait voor een Geesjen Jans, ter beantwoordinge geschreven, dat de Kerkenraad, voor als nog, daar in difficulteerde, vermeenende, dat dit mensch onder Winschoten behoorde.

1789 Den 27 Maart.
las de Pred. voor een tweede brief van den Heere Doctor Paehlig, in dat den 20 Meert a.c. houdende motiven, om aan Geesjen Jans, acte van indemnitait na de Pekel A te verleenen, welke overwogen zijnde, waaren de presente leeden van oordeel, dat aan den Heere Dr. Paehlig vriendelijk zou worden gerescribeert, dat de presente Leeden als nog niet konden zien hier toe verpligt te zijn, en dus bij het voorig besluit des Kerkenraads van den 15 deezer persisteerden.

1789 Den 31 Maaij
De Diaconen zijn geauthoriseert om an Geesjen Derks op haar verzoek drie gl. te geeven tot brand voor haar Vader teegen het winter.

Weegens Eede Harms, thans onnosel en buiten staat, om zijn brood te winnen is geresolveert, den zelven op den lijst der armen te neemen.

1789 Den 3 Sept.
Kerkelijke att. afgegeeven aan Harmke Alberts en Wendelke Klaasens beide na Onstwedde.

1789 Den 30 Sept.
Diacon Remke Wibeling, op eigen verzoek aftredend, wordt opgevolgd door Roelf Roelfs de Oude (van Jipsinghuizen).

1790 Den 5 Maart.
Albert Freriks, eertijds van onze Diaconie getrokken hebbende, heeft verzogt zig af te kopen, en is dit den zelven overeenkomstig het Diaconie Reglement, geconsenteert.

An Janna Roelfs en Geesjen Benes zijn wekelijk toegelegt 11 stuv.

1790 Den 29 Aug.
Weegens het overlijden van de Ouderling Menno Liefsting van Weende zijn op de nominatie gebragt de volgende Personen:
Remke Wibeling, Koop Rotgers, en Harm Harms Goring.

1790 Den 8 Sept.
is uit bovenstaande nominatie met eenparigheid van stemmen tot Ouderling beroepen Remke Wibeling van Weende. (10 oct. bevestigt).

1790 Deb 17 Octob.
Broederen Diaconen stelden voor dat Antje Geerts, wonende te Hoorn onder het Kerspel Wedde, dog van ons moetende worden gealimenteert wegens Kanker gezwel, nodig had op den lijst der Armen geteekend te worden, dit voorstel is gereedelijk bewilligt, en zijn Broederen Diaconen volkomen geauthorizeerd, om haar naar vermogen in alles te ondersteunen en te bezorgen.

1790 Den 31 Oct.
is als Lidmaat van Zutphen tot ons overgekomen met Kerkelijke att. verteekend den 2 Nov. 1789 Swaantien Jans, Wed. van der Lei.

1790 Den 28 Nov.
is als Lidmaat tot ons overgekomen Joest Hinderks met attestatie van Wedde verteekend den 25 Nov. 1790.

1790 Den 28 Novemb.
.... dat de Heer Cap. Hillebrandus Van Peer en Desselfs Huis/Vrouwe Mettien Hazelhoff in gedurige oneenigheid leefden, en daar door zeekerlijk tot grote ontstigtinge der Gemeente waaren, dan terwijl in deeze Vergaderinge dus verre door niemant eenige klagte was, of wierd, ingebragt, is, na behoorlijke overweeginge beslooten, uit hun midden te committeeren den Pred. E. Mennes met de Ouderling Jan Roelfs, om in Hunnen naame, zig ten huize van genoemde Leeden te begeeven haar over deeze zaak te onderhouden, en dezelve waarheid bevindenden te vermaanen tot verbeeteringe, liefde en eendragt, en om zig, geduirende haare oneenigheeden, van ´t gebruik des H. Avondmaals te onthouden, met verzoek om van hunne verrigtinge, en desselfs gevolg in den volgenden Kerken/Raad te rapporteeren, of, zoo nodig oordeelen, eenen buiten gewonen K.K. Raad, ten fine voornoemd, te doen beleggen, op welker voorkennis geene der Leeden, zig zonder de uiterste noodzaeklijkheid, of onmogelijkheid zal mogen onttrekken.

Aan Jan Hindriks te Veele is gedurende de Winter tijd toegelegt 1 gl 4 stuv. waar van onze Diaconie en die van Wedde ieder voor de helfte betaald, ´s weeks 12 stuver.
Aan Geesjen Benes ´s weeks 8 stuv.
Aan Derk Wensing bij provisie 1 bak rogge, zonder dat de Diakonen voor als nog haar van woninge kunnen bezorgen, veel min aanneemen om voor eene door haar te huirene bewoninge zig als Borge in te laten.

1791 Den 10 Febr.
op de nominatie uit de Kluft Veele en Wollinghuizen ter electie van eene nieuwe Diacon, Lammert Tammes en Pieter Mannes, beide van Veele, Wild Jans van Wollinghuizen. Waaruit door presente Leeden en Kerkenraad bij meerderheid van 10 tegen 9 stemmen is gečligeert Pieter Mannes van Veele. (bevestigt op 13 maart)

1791 Den 1 Maart
op belijdenis aangenomen:
Engel Geerts. Harm Wichers. Geert Harms en zijn vrouw Geertien Geerts. Derkien Harms. Wupke Wubbes Tammes.

1791 Den 3 Maart.
berigten Gecommitteerde ad cause, dat zij den 3 Decemb. deeze Commissie hadden uitgevoerd, en van Me-Vrouw van Peer (haar Man van huis zijnde) ter antwoord bekomen, dat de verspreide gerugten der onenigheid met Haar man waar waaren, dat zij zig zelven ook van het gebruik des H. Avondmaals provisioneel zou hebben onthouden, schoon het haar zeer smertelijk was, en zij geen haat of nijd teegen, maar meedelijden met haar Man had, en nog voor Hem wel kon bidden. Dat het haar bevreemde, dat de Kerkenraad haar dies, weegens het gebruik des H. Avondmaals ontzeide, waar op Gecommitteerde haar (volgens acte) hebben geantwoord, dat (het gerugte waarheid zijnde) zij, nomine Kerkenraad, haar, gedurende haare oneenigheden vermaanden, zig van het gebruik des H. A. te onthouden, het welke zij heeft aangenomen, als meede om dit voorstel des Kerkenraads, en deszelfs vermaninge haaren Man (te huis komende) te communiceeren, wordende Gecommitteerde voor de uitvoeringe dezes bedankt, berustende de Kerkenraad provisioneel in het zelve, dog vermitz deeze zaak thans bij het WelEd. Gerichte deezes Landschaps aanhangelijk is, blijft het zelve, tot nadere uitdragt van zaaken, leevendig.

1791 Den 30 Maaij
op belijdenis aangenomen: Jan Wilds.

1791 Den 11 Sept.
Jan Wilds is Kerkelijke attestatie verleend na Wedde.

Met attestatie als Lidmaat is tot ons overgekomen Harm Eppen Bosch, Schoolmeester alhier.

1791 Den 1 Decemb.
Met attestatie als Lidmaat is tot ons overgekomen Swaantijn Geerts van Sellingen


[ Vaak is op de vermelde datums een Kerkenraadsvergadering gehouden. Het vermelde nummer dan is het gebruikte nummer in de notulen van de vergadering; transcriptie Geert Kamphuis, juni 2007 ]

Handelingen des Kerkenraads te Vlagtwedde

Beginnende met den 2 Maart 1792.

N.B. Agter het vorige Prothocol is een Register der Ledematen.

2-3-1792
3. De zaak van de Heer Cap. H. van Peer en Me-Vrouw, blijft in statu quo.
4. Rakende de zaak van Jacob Kristiaans die met de Broederen Diaconen heeft afgeaccordeert voor 26 gl., om op Maij 1792 te betalen, blijft levendig.
5. op belijdenis aangenomen
Klaas Engelberts en Vrouw Engeltien Wubbes
Hilvert Harms en Vrouw Geesjen Harms
Jan Jans Bakker en Vrouw Anna Berends
Jan Hindris en Vrouw Janna Harms
Klaas Freriks en Vrouw Geesjen Warnkes
Tamme Jacobs – Klaas Harms – Eernst Harms
Jacob Wilkes – Derk Heres Hazelhoff
Sieben Harms – Harmina Jans
Freregien Elses Halm
Vrouw van Derk Alberts Hidding
Geesjen Harms Vrouw van Jacob Haies

6. Jan Hindriks, personelijk in den Kerkenraad verscheenen, verzogte, dog op een zeer indecente wijze, om een voer hooi, karn, en verbeeteringe van zijne kleederen, gelijk ook om eenig geld, om daarvoor eenige medicinen, voor zijn zieke Vrouw, ingevolge een notultje, het welke hij vertoonde, te koopen.
De Kerkenraad persisteert bij haare vorige resolutie conform die van Wedde, om niet meer weekgeld te geeven dan 1 guld. dog laat aan Broederen Diaconen over, indien een, of andermaal, iets meer mogten nodig oordeelen. het verzoek van hooi en karn is afgeslagen, en zoo medicinen nodig waaren voor zijn Vrouw, kon hij zig bij de Diaconen van Wedde vervoegen. De verbeeteringe van kleederen is aan de voorzorge der Broederen Diaconen overgelaten. Voortz is hem gelast om in de Kerkenraads Vergaderinge zig voortaan op een meer decente wijze te gedragen, bij verstek van weekgeld, en gehoord te worden.

7. Japien Kaspers, Vrouw van Derk Derks Wensing, verzogte om een woning teegen Maij, en is geantwoord, dat haar man zig bij den Kerkenraad kon addresseeren, en bij dezelve conform het Diaconie reglement 3. zou worden behandeld.

23-3-1792
1. De Boekhoudende Diacon Geert Tammes communiceerde aan de Vergaderinge, dat hunne Alumnus, Jan Hindriks zig bij Hun Ed. Mog. de H.H. Lieut. en Hoofdmannen der Hoge Justitie Kamer van Stad en Lande per requeste had beklaagd over het arresteeren der penningen, uit zijne Ouderlijke nalatenschap, hem door H.H. Gecommitteerden van het Fivelingo kwartier in dato den 12 Febr. 1792 geadjudiceert, ter somma 125 gl en daar boven een kinderdeel van 79 gl, op verzoek der Diaconen, door het E.E. Gerichte locaal, provisioneel bij den Gerigts Voogd B.J. Hommes, als aangestelde Executeur des Boedels, geschied.

2. Dat hunne alumnus vermeend zig te kunne beklaagen over de handelwijze der Diaconie, ten requeste in dato der 12 Maart 1792 vermeld, en in ’t zelve na te zien.

3. Dat de Diaconen teegen hunnen Alumnus Jan Hindriks in Commissie waaren geciteert op Maandag den 26 Maart 1792.

4. Verder klaagde de Boekhoudende Diacon over verscheidene injurien door Jan Hindriks, als dat hij
-1 in een Diaconie huis vrij wonende, waar van de Sijdkamer was verhuurd, had geweigerd, tegen alle last en order der Diaconen, dat die menschen haar droog hooi mogten invoeren, voor hij zijne zodden inhad, en dat hooi lange had moeten buiten staan, niet teegenstaande beide het haare wel hadden kunnen bergen. dit was gebeurd 1790 den 25 julij.
-2 Dat hij in ’t laaste van Decemb 1790 hem zijn oudste kind in huis had gebragt; en 1791 Den 2 Aug. op een Sondag voor de predicatie zijn 2de kind, ’t welke op order van ’t Gerichte door de Gerichts Voogd Hommes, en een Vrouw Rebekka, wederom na zijne bewoonde behuizinge was gebragt. Zijnde beide die kinderen kort naar na overleeden.
-3 Den 8 Febr. 1792 was Jan Hindriks met 2 Nabuur mannen Klaas Engels en Reind Jans in zijn huis gekomen, en had hem gezegd, dat hij uitging, en hem zijn Vrouw bevool om daar op te passen.
-4 Den 5 Maart had Jan Hindriks zijn weekgeld gehaald t welke (hij niet ’t huis zijnde) hem door zijn Vrouw wierd gegeeven. Hij zeide, wilde er geen duit van hebben, smeet het weg, dat het teegen de muur rolde, nam het weer op, en zeide, dat hij het tot een reispenning moeste hebben, en dat zijn Vrouw er geen duit van zou hebben.
[Hierover komen vervolgens een reeks besluiten van de kerkenraad]

28-5-1792
6. Op belijdenis aangenomen op 23 maart
Antje Jans Bonkes, Vrouw van Wild Jans.
Jantien Berends, Vrouw van Geert Jans Bontkes.
Wubbegien Edes, Vrouw van Jan Jacobs Scheuning.

20-9-1792
is tot Lidmaad aangenomen Harmannus Brons Hesse

21-9-1792
3. Op verzoek van Me-Vrouw van Peer door Ds. Mennes om wederom tot het gebruijk des H. Avondmaals toegelaten te worden, alzo, door den Hove Provintiaal van haar Man de Cap. H. van Peer van tavel en bedde zijnde ontslagen, thans geen huisverschil meer hadde, haaft de K.K. Raad gereedelijk besloten haar verzoek in te willigen, en ten haaren opzigte de acte van 28 Nov. 1790 op te heven.

4. De zaak van Jacob Kristiaans blijft levendig, dog zal uit de Acten blijven, tot dat dezelve van zijne tegenwoordige ongesteldheid zal zijn geneezen.

5. Broederen Diaconen de penningen van de nalatenschap der Ouderlijke goederen van Jan Hindriks, haar door het Hof Provintiaal geadjuceerd, nog niet ontfangen hebbende, blijfd deeze zaak leevendig.

7. Verscheen voor deeze Vergaderinge Jan Hindriks, zeggende: dat de Diaconen een koe, door hem gekogt, uit zijn Ouderlijk goed mogten betaalen. Als meede het geld, door zijn zoon verschoten, tot inhalinge der voeragie, neevens karn en melkvaaten, alles uit zijn Ouderlijk goed.
Ook zijn Ouderlijk linnen en beddegoed, ter verbeetering van zijne gebrekkige liggerij. en verder zijne beide kinderen te kleeden.
Nog geld uit zijne Ouderlijk goed om zijn brand in te krijgen.
Dat verder het weekgeld hem uit zijn ouderlijk goed door de Diacon in huis mogte worden bezorgd, zijnde zijne eene gulden weekgeld niet genoeg; of hij die kreeg of niet, was hem het zelve. anders zouden de Diaconen zijn gebrekkige huishoudinge een kosthuis bezorgen. Eindelijk zeide hij, hij had over zijn Ouderlijk goed geen voormombaars nodig.
De Kerkeraad deeze voorstellen overwogen hebbende, heeft in dezelve gedifficulteerd, en verder besloten hem in zijn weekgeld, zoo veel onze Diaconie aangaat, te suspendeeren heen ter tijd, hij zig op een decenter wijze bij haar zou hebben vervoegd, en niet meer onverschillig was, maar erkennen het zelve nodig te hebben, en onder betuiging van berouw het zelve wederom verzoekende. wordende de Boekoudende Diacon verzogd en gelast voor dien tijd geen weekgeld aan hem uit te tellen, en hier van aan de Diaconen van Wedde communicatie te geeven.

8. Wupke Berends verzogte, dat de Diaconen van Maaij 1793 tot 1794 de halve huure bij Hensum Hesse mogten betaalen ter somma 5 gl. welk verzoek is toegestaan.

9. Aangezien Geesjen Benes, weegens ziekte, met haar weekgeld, ter somma 16 st. in 14 daagen niet toekan, word de Boekhoudende Diacon geulificeerd, om naar der zaaken omstandigheeden daar in te handelen.

4-11-1792
10. In Onze vergadering gehouden den 4 November 1792 is verscheenen Jan Hindriks, doende bekentenis van zijne belediging, den Kerkenraad met onbetaamlijke woorden te vooren angedaan ’t welk de Kerkenraad redenen heeft gegeven om hem zijn weekgeld te onthouden. Waarop besloten is om hem zijn weekgeld wederom te laten toekoomen, als voor heen, mits dat hij zich niet wederom moeste onderstaan, zulke beledigingen, den Kerkenraad an te doen.

Na den dood van de Weleerwaarden Godzaligen Heer Everardus Mennes V.D.M. alhier, hebben de Predicanten van Westerwolde tot op den 11 Maij 1794 den dienst te dezer plaats waargenomen. en volgens gewoonte de zondagen voor ieder avondmaal Kerkenraad gehouden. waarvan de hoofdinhoud in forme van een extract hierop uitkoomt.

Extract uit de preekrol, afgelopen gedurende de vacatuur dezer plaats aangaande de Kerkenraads handelingen

10-3-1793
met attestatie is van Wedde overgekomen Wupke Jans Huiges, vrouw van Jacob Alberts.

8-9-1793
Jan Hindriks en Janna Harms Echtelieden, [hebben] op hun verzoek attestatie van Ledemaatschap gekregen.
in plaats van den afgaanden Diacon Geert Tammes, [is] verkoren Jacob Tammes.

8-12-1793
Jan Heijes, schoonzoon van de Wroedvrouw Hillegijn Reines, weduwe van Pieter Drenth, verzogt dat zijne schoonmoeder, voor het assisteren of accoucheren, van arme lieden of Diaconiearmen, iets tot een recompens mochte hebben. bovengemelde Jan Heijes nam genoegen in de aan zijne schoonmoeder beloofde 15 stuivers, voor ieder accouchement, bij ene arme vrouw.

9-3-1794
is op  verzoek ene Kerkelijke Attestatie van Ledemaatschap gegeven, aan Roelf Rotgers en Gepke Gerrits, Echtelieden, na Zellingen.

9-6-1794
2. Wierde op verzoek van de Capitein H. van Peer, om ledemaatschaps attestatie te mogen hebben, goedgevonden, hem die te verlenen, op grond, dat de reden van huislijke twist, waarom hij vermaant was, zig van t avondmaal te onthouden, door gerigtlijke scheiding was weggenomen, en zo is het Kerkenraadsbesluit van den 28 9br. 1790 opgeheven.

6. Engeltje Engels, liet door haren Broeder Okke Engels, verzoeken dat zij in plaats van, in de door haar nu nog bewoonde kamer, bij haren broeder Jan Engels mochte intrekken, om zo in Vlagtwedde een zorgvuldiger bediening bij haren broeder te hebben. Welk verzoek is toegestaan, mits de Diaconen genoegzame genoegen in de conditie met Jan Engels kunnen krijgen.

8. Albert Heemsing, en Swaantijn Jans, verzoeken onderhoud, welk verzoek is toegestaan, om ze namelijk tuschen beiden te ondersteunen.

7-9-1794
2. De Cap. v. Peer is met Attestatie wedergekomen.

9-11-1794
4. Is ene Acte van Indemniteit verzogt
voor Willemtijn Jans na Wedde
voor Hindrik Jacobs Aizing na Onstwedde
en voor Fennegijn Jans na Bellingwolde.

30-11-1794
2. tot ledematen aangenomen Hensum Aikes Hesse, Here Derks Hazelhof en de Brouwer Wibe Aijolts, met zijne huisvrouw Berendina Derks.

4. [volgende regels is doorgehaald] Wierde ene Attestatie van Ledemaatschap na Veendam gegeven aan Mevrouw W.B. Nauta, vrouw van den Heer Rigter L. Muntinghe.

6. Jantijn Wubbes verzoekt Acte [van] Ledemaatschap na Onstwedde.

7. Derk Wenten verzogt om gelijk bij voorgaande Winters onderhouden te worden. is toegestaan.

[zonder datum, maar tussen 30-11-1794 en 22-2-1795]
Jan Hindriks van Wollenhuizen, vraagt Acte van Indemniteit, na Onstwedde, en is gegeven voor hem.
Willem Wubbes Wibeling van Ellersinghuizen vraagt Acte van Indemniteit, en is hem gegeven, voor ’t huisgezin.
Anna Petronella Sibinga is tot Ledemaat aangenomen.

22-2-1795
4. Pieter Mannes stelde voor, dat Swaantijn Berends verzogt om onder de te onderhoudende armen te worden aangenomen.

7. Jacob Engels en Engeltijn Engels, Broer en Zuster verzoeken onderhoud en is hun toegestaan.

21-6-1795
5. Willem Hanssens, en Free Albets, verzoeken en krijgen Acte van Indemniteit.

6. Okke Engels vraagde voortzetting van onderhoud gelijk des winters, hetwelk wel is afgeslagen. edog is hem ene extra gifte voor tans en bij de bevalling zijner vrouw, toegestaan.

Pro Memoria:
Het avondmaal, hetwelk op den 1ten Maart 1795, en had moeten gehouden worden, is niet gehouden, wegens de rampen door de plundering der Engelschen, en door de inkwartering van fransche troepen veroorzaakt. – En terwijl de sware inkwartering geduurt heeft tot aan Junij toe, heeft men eerst op den 28ten Junij het avondmaal kunnen houden. heltwelke anders op den eersten zondag van dezen maand had moeten gehouden worden. (S. Begemann)

26-10-1795
[ter vervanging van diaken Roelf Roelfs] uit de Weender Kluft op de Nominatie gebragt Geert Harms, van Jipsinghuizen, Harm Harms Goring, van Ellersinghuizen, en Lammert Jans ten Velthuis.
zo is met meerderheid van stemmen verkozen Harm Harms Goring, van Ellersinghuizen.

29-12-1795
6. Als ledematen waren overgekomen Wilt Jans, Jarfke Hendriks, Jan Claasens en vrouw Hendertijn Harms, - en Hadewijg Haijes vrouw van Jacob Christiaans.

7. Jan Hendriks verzogt om klederen, en een bed, het eerste is geweigert, het laatste toegestaan.

9. Wubke Berends verzogt, tot zij genezen was, om enig weekgeld hetwelk is toegestaan, en de Diaconen verzogt na bevind te geven.

1-2-1796
Grietijn Jans kreeg acte van indemniteit na Sellingen.
Anna Petronella Abinga heeft gevraagt en gekregen acte van Ledemaatschap na Wedde.

5-6-1796
5. Als ledematen waren van Wedde overgekomen Aalke Harms van Wedde en Jan Wilts en huisvrouw Renske Elzes ook beide van Wedde.

6. op belijdenis aangenomen:
Jan Alberts BontkersJanna Berends – en Sara Maria Waten alsmede Gezina Geertruit Muntinghe.

7. Aan Geezijn Derks, is toegestaan, dat zij tot den tijd van Herfst, den gewonen schelling zou behouden, welken zij ander, om de bediening hares nu overledenen vader kreeg.

26-8-1796
5. Acte van indemniteit is gegeven aan, Hendrik Jans, en Trijntje Jans.

6. Tot ledemaat is aangenomen Jurjen Wensz zoldaat, en kort daarop met attestatie vertrokken.

4-3-1797
5. […] tot ledemaat te hebben aangenomen Mevrouw L. Piccard geb. Hazelhof, alsmede dat met Acte van ledemaatschap waren overgekomen, Oltman Jans, H.B. Hesse S.S.M. Cand.

10-4-12797
[…] om uit de kluft Vele in plaats van de afgaanden Diakon Pieter Mans een nieuwe Diakon te verkiezen, zo wierden op de nominatie gestelt, Lammert Gerrits Tams, Tamme Jacobs Leuzing, beide uit Vele, en Jan Wilts Bontkes, uit Wollinghuizen.
[…] met eenparigheid van stemmen verkozen Lammert Gerrits Tams.

als ledematen der gemeente zijn aangenomen Angeltje Alberts Velthuis en  Swaantijn EngelsGrietijn Harms, weduwe van Albert Reints.
Hadewijg Wubbes Heres, huisvrouw van Reint Luiring.

15-3-1798
tot lidmaat aangenomen Harm Geerts Boelens.

22-3-1798
tot lidmaten aangenomen
Lutte Jarkes en zijn vrouw Wendelina Jans van Jipsinghuizen
Elze Claasses en vrouw Rebekka Hindriks van Vele
Wubbe Koops en vrouw Janna Wilts van Weende
Aike Harms van Weende
Engeltijn Jacobs vrouw van Reint Harms van Vlagtwedde
Rebekka Claasses vrouw van Wilke Willems van Vlagtwedde
Janna Warnkes vrouw van Derk Hazelhof van Vlagtwedde
Aaltijn Jans, vrouw van Hindrik Alberts Jakke van Vlagtwedde
Jantje Geerts, vrouw van Harm Hindriks
Wubke Berents van Vlagtwedde
Aaltijn Engelberts, vrouw van Hindrik Alberts bij de brug van Vlagtw.
Rixte Harms vrouw van Jan Claasses van Vele
Willemtijn Hindriks vrouw van Aike Claasses van Vele

5-5-1798
zijn tot ledematen aangnomen
Reint Harms
Hendrik Alberts
Albert Elzes
Geert Alberts van der Vlag
Wilke Willems
Hendrik Alberts

3-6-1798
6. De Weduwe Japijn verzogt om Hooij voor enen Winter, is toegestaan.

17-7-1799
[…]ter electie van enen ouderling voor de kluft Vlagtwedde, in plaats van den overledenen ouderling L. Muntinghe zijn op nominatie gestelt: Harmanus Tams, Jacob Tams, Klaas Engelberts, en Oltman Jans.
[niet vermeld wie verkozen is]

26-10-1799
in plaats van den afgaanden Diakon Jacob Tams uit de kluft Vlagtwedde […] zijn op nominatie gestelt, Jan Tams, Jacob Wilkes, Derk Heres Hazelhof en Reint Luring, en denzelven dag daaruit gekozen Jacob Wilkes.

16-3-1800
acte van indemniteit verleent aan Wendelke Pieters, Hendrik Wilhelmus Klei, en huisgezin, Jan Jans, Berend Jans Luiring, Roelf Jans.

10-4-1800
tot ledematen aangenomen
Jan Willems Brouwer, Albert Jans Kraai, Albert Jans Wolters, Albert Wubbes Sijms, en Tamme Harmanus Tams, Tallegijn Felthuis.

3-5-1800
tot lidmaat aangenomen
Otto Veltman Muntinghe

3-6-1800
tot ledematen aangenomen
Elzijn Hendriks Smeeng vrouw van Jacob Wilkes, en Hillegijn Hendriks Smeeng vrouw van Albert Jans Kraai.
als lidmaat is overgekomen van Boertang, Antje Berends, Harm Willems.

5-6-1801
3. als ledemaat der Gemeente was aangenomen Elisabeth Lich, Geertjen Berends

juli-1801
Als ledematen der gemeente zijn in Julij 1801 op belijdenis aangenomen
Harm Pieters, en vrouw Wubke Klaases.
Hillegien Scholtes, vrouw van Klaas Hendriks.
Aalke Jans vrouw van Hendrik Jans.
Gepke Klaases.
Als lidmaat is tot ons overgekomen Margrieta Magbeen, vrouw van F.A. Schober.

[zonder datum]
Aangenomen Antje Wubbes vrouw van Eede Tijing
Antje Alberts vrouw van Harm Harms
Jantje vrouw van Friderik Hendriks
Kenna van Peer vrouw van derk Wiber.
Geertje vrouw van Jan Eemsing
Grietje Willems
, vrouw van Hendrik Jans.

ook zijn ter dezen tijde aangenomen
Jan L. Polling van Jipsinghuizen.
Klaas W. Siems


23-11-1801
in plaats van de afgaande Diaken Harm Goring uit de Kluft van Eldersinghuisen […] zijn op nominatie gestelt Harm Boelems, Luite Jarkes, Roelf Roelfs en Jan Klasens en de selve dag daar uit geroepen Jan Klasens.

[volgens notitie van pred. N. Smith zijn van 23-1-1801 tot 20-6-1802 geen notulen gemaakt, waarna onderstaande toevoeging is gemaakt]

Den 6 Febr. is door dom. Strating tot Ledemaat dezer gemeente aangenomen Wubbe Hindriks Alvering schoolmeester alhier.

[vervolgens weer niets tot aan 7-3-1805]

7-3-1805
tot Ledemaat dezer gemeente aangenomen Berent Jans te Jipsinghuisen

23-11-1805
tot Ledematen dezer gemeente aangenomen Trijntje Lamberts Velhuis Huisvrouw van den Gerichtsvoogd H. Hommes en Grietjen Jans Huisvrouw van Roelf Egberts.

12-12-1805
tot Ledematen dezer gemeente aangenomen
Roelf Egberts
Roelf Jans
Berent Berents Smit
Jan Berents Hommes
Jan Wijchers
Berent Hindriks Alvering
Geert Jarkes
Mentijn Heres Hazelhof
Janna Remkes Wijbeling
Wupke Harms
Aaltijn Menkes


26-12-1805
tot Ledematen dezer gemeente aangenomen
Geertijn Wubbes Bruining en Hillegijn Jacobs

27-12-1805
zijn aangnomen tot ledematen
Hindrik Jans
Christiaan Jans
Johannes Sijbrands


30-12-1805
tot ledematen aangenomen
Hindertijn Alberts en Zwaantijn Hindriks

15-6-1806
Fennegien Oolkes met attestatie van Onstwedde

14-9-1806
naar Onstwedde met attestatie vertrokken Rixte Klaasens

26-10-1806
tot Diaken gekozen Lute Jarkes te Weende

30-11-1806
met attestatie overgekomen de Heeren Johannes Augustus Lich, en Bernardus Bruins, benevens Nesina Mulder geb. Bruins.

3-2-1807
met attestatie van Roswinkel Leentien Roelfs Wils vrouw van Aike Hesse.

29-3-1807
Grietien Boeles Halmen vrouw van Jan Bontkes te Vlagtwedde, met attestatie van Onstwedde.

11-6-1807
tot lidmaat aangenomen Aike Wilkes Hesse te Vlagtwedde

13-4-1808
tot lidmaten aangenomen
Cornelius Allons te Vlagtwedde
Berent Jans te Veele
Harm Engels te Eldersinghuizen
Klaas Wilts te Wollinghuizen
Jan Koops te Vlagtwedde
Harm Harms te Veldhuizen
Geert Wilts te Weende
Engeltien Engels te Vlagtwedde
Grietien Geerts te Veele

15-5-1808
in plaats van de afgaande Diaken Jan Bontkes van Wollinghuizen (nominatie Tamme Eefting, Harm Willems en Klaas Jolingh, alle drie te Veele) wordt Klaas Jolingh gekozen.

5-6-1808
besloten dat het kind van Geesje Derks in onechte verwekt gedoopt zou worden, zonder dat de moeder voor den vollen Kerkenraad zou worden geciteerd, bijaldien dezelve vooraf den Predikant berouw over haar ergerlijk gedrag betuigde en verbetering van hetzelve beloofde.

28-8-1808
met attestatie overgekomen
Denijs Chevalier
Martha Peters [beiden:] van Utrecht
en Warnerdina te Grotenhuis van Dinxperlo.

20-12-1808
met attestatie naar de Nieuwe Schans vertrokken Cornelius Allons

29-1-1809
den afgaanden Ouderling Roelf Roelofs te Eldersinghuizen en den afgaanden Diaken Reint Luringh te Vlagtwedde …
Roelf Roelofs te Eldersinghuizen wederom ingekozen, en tot Diaken verkozen Derk Hazelhoff te Vlagtwedde.

25-2-1809
met attestatie van Sellingen Albert Klaassens en Willemtjen Jans Ehelieden

31-3-1809
tot Ledematen aangenomen
van Vlagtwedde:
Take Sjammes

Albert Jans
Harm Hindriks
Albert Berends


van Jipsinghuizen:
Geert Jans
Lammert Jacobs

Jan Hindriks van Veele

van Vlagtwedde:
Leena van Doeveren

Geertien Hiskes
Janna Jacobus
Grietien Hindriks
Wupke Hindriks
Geesjen Geerts
Zwantje Jarkes
Roelfien Willems
Renske Rensums

van Eldersinghuizen:
Dievertien Heres
Hillegien Harms


van Wollinghuizen
Alke Jans
Jantien Jacobus

26-5-1809
van Wollinghuizen
Berend Harms Trenning
Luken Jans

van Veele
Renmke Harms
Hindrik Jans
Aaltien Hindriks


27-5-1809
Geert Hiskes van Vlagtwedde

28-5-1809
met attestatie van Sellingen
Roelf Bruins en Grietje Wubbes Ehelieden, woonagtig te Jipsinghuizen

18-9-1809
na voorafgaande belijdenis aangenomen Lammertien Pollingh van Jipsinghuizen

18-10-1809
met attestatie naar Hoorn oner Wedde vertrokken Geesien Geerts, Huisvrouw van Freerk Jacobs.
Eodem naar Bellingwolde Lammertien Pollingh

20-10-1809
na voorafgaande belijdenis aangenomen
Elsien Harms, Huisvrouw van Jan Hommes.

26-10-1809
Jan Heres Hazelhoff, Klasien Wibes Brouwer, Engeltien Hendriks en Grietien Harmannus Tammes.

8-4-1810
afgaande diaken Liwen[?] Jarks opgevolgd door Roelf Egberts van Weende.

Een attestatie van uitkondiging is gegeven aan A.E. Kuiper Schoolmr te Opwierde en Hadewich Harms.

19-8-1810
acte van indemniteit afgegeven aan de Vrouwe Evert H. Bregenbeek en aan Abertien Reinds Vrouwe van H.H. Spulmeijer – beide woonachtig te Bellingwolda.

2-10-1810
tot ons overgekomen met acte van lidmaatschap van Bonda Juffr. J. de Boer.

22-11-1810
met attestatie van lidmaatschap na Bellingwolda vertrokken Luiken Jans Roelfs, zoon van Jan Roelfs. Ouderling te Wollinghuisen.

23-12-1810
[is besloten] het kind van Zwaantje Jans in onechte verwekt gedoopt zou worden, zonder dat de moeder voor den kerkenraad geciteerd ….

19-3-1811
tot ledematen aangenomen
Harm Jans en Geesjen Jans Echtelieden te Vlagtwedde.
De 10de dezer is met attestatie tot ons overgekomen Lena Kortz. Vrouw van de Chergant Moihr[??]

20-3-1811
Diaken Tamme Jakobs opgevolgd door Harm Willems van Veele.

21-2-1811
is besloten dat Rikste Jans, onder Vlagtwedde in de kost bij Peter Kaspers te Bovenburen, voor permissie kostgeld, door den Boekh. Diaken van 5 Weken belooft per week 15 st van Peter Kaspers zou uitbetaald worden.

5-4-1811
tot ledematen aangenomen
Jantien Jans huisvr. Van Harm Jakos,
Marchien Harms huisvr. van Boele Hansens
Ankje Oltmans Dogter van Oltman Jans.

12-5-1811
met attestatie naar Bonda vertrokken Antje Oltmans.

10-10-1811
Daar door het overlijden van de Boekhoudende Diaken D. Haselho, eenen nieuwen Diaken in des overledenen plaatse moeste verkoren worden, zoo maakte de Kerkenraad eene Nominatie van drie persoonen
Klaas Wubbes Siemens
Tame Harmannus &
Reint Harmens
Uit bovengemelde personen is met eenparigheid van stemmen beroepen Klaas Wubbes Siemens.

Ook verzogt Cattoens Hillegemoeij haar Dogter, om verhoging van het weekgeld voor haar moeder, die zeer ziek was, & zoo heeft de kerkenraad het weekgeld verhoogd in plaats van 8 haar 16 stuiver per week toegewezen.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.