LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Veendam

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De Lidmaten van Veendam, ingevoerd door Dick Kuipers dec. 2006.

Nog na te kijken

- Register van de oude Communicanten 1656
- Register van de angewonnene Communicanten 1656 - 1682
- Register van de angecomene Communicanten 1656 - 1682
- Lijst 1687
- Namen der Ledematen 1709n
- Namen der angewonnen Ledematen 1709 - 1731
- Register van angekomene Communicanten 1708 - 1731

- Met attestatie 1735 - 1789
- Op belijdenis 1732 - 1789
- Acten van indemniteit 1784 - 1811
- Acta 1656 - 1676


[1656]

Register van de oude Communicanten

Adriaen Geerts Wildervanck (doodt)
Margreta Hardenbergs, zijn huijsvrouw (doot)
Gerardij Wildervanck
Hemmecke Emmens, zijn huijsvrouw (vertr.)
David Sena
Anthonia Coevenhoven, sijn huijsv (doot)
Johannes Louwers (doot)
Phie Geerts sijn huijsvrouw
Jan Lubberts (doodt)
Geertjen Gosens, sijn huijsvrouw (doodt)
Jan Crull
Annecke Hemmens, sijn huijsvrow (doodt)
Jörgen Abelers (doodt)
Berent Hemkens (doodt)
Stijntjen Hendrix sijn huijsvr
Stephanus Khonius,
Swaentje Pieters, zijn huijsvr
Albert  Claessen, Kracht (doodt)
Jan Alberts Kracht (doodt)
Grietjen Alberts, Kracht, huijsv van (doot)
Roelefjen Alberts Kracht, huijsv van
Claes Janssen (doodt)
Thies Focksen (doodt)
Femgen Hermans, sijn huijsvr (vertrocken)
Egbert Jacobs (doodt)
Lijsbeth Arents, zijn huijsvr.
Jan van Benthum (doodt)
Geertruijd Berents, sijn huijsvr
Hendrick Gerrits
Beneke Janssen sijn huijsvr (doodt)
Luijtgen Hendricx (doodt)
Lamme Bartels sijn huijvr (doodt)
Jetscke Cites, huijsvrouw van
Jochum Janssen (doodt)
Anna Geerts, huijsvrouw van
Geert Glim (doodt)
Grietjen Martens, weduwe van
Lambert Hindricx (vertrokken)
Trijntjen Lamberts haer dochter (doot)
Marichjen Lubbers, huijsvr van
Geerbrand Geerts (vertrocken boven moux[?])
Anneken Aeijljers, weduwe van
Pieter Janssen (doodt of vertr.)
Aeltjen Hindricx, huijsvrouw van
Aeijlke Tannes (vertrokken)
Wobbe Reijnjes, wed. van
Jacob Janssen (doodt)
Derrick Charles (doodt)
Benne Janssen, sijn huijsvr (vertrocken)
Remke Puijs, huijsvr. van Popke Nannekes

Deese bovengeschrevene Communicanten zijn boven Muntendam of in Veendam, iut oprichten van de gemeente aldaer gevonden, hebbende merendeels gecommuniceert tot Suijdtbroeck.


Register van de Angewonnene Communicanten

Anno 1656
27 Maij
Jan Cars Fens (doodt)
Annecke Ceets  sijn huijsvr. (doodt)
28 dito
Edtske Feckes  
Hille Wigbolts  sijn huijsvr. (doodt)
29 ditto
Jan Hermans Vriese  (vertrokken)
24 9br
Bene Janssen
Hendrickjen Hendricx sijn huijsvr.
30 ditto
Hendrick Teunis (vertrokken)
Maritjen Cornelis, sijn huijsvr.(vertrokken)
ditto
Berent Juckes (vertrokken)
Aeltjen Janssen  sijn huijsvr. (vertrokken)
2 xbr
Michiel Geerts (doodt)
Remcke Jacobs  sijn huijsvr. (doot)
3 ditto
Derrick Hermans (vertrokken)
Billeke Aelders, sijn huijsvr. (doodt)
ditto
Geese Reijns,  huijsvrow van
Jan Wilts (vertrokken)
5 ditto
Luijtgen Hermans (doodt)
    
Anno 1657    
26 februari
Albrecht Busch (vertrokken)
28 ditto
Lene Juriaens,  huijsvr. van
Jan Hendricx
9 9br
Hendrickjen Janssen huijsvr. van
Jochum Geerts (doodt)
ditto
Aeltjen Janssen, huijsvr. van
Wigbold Edskens (doodt)
 
Anno 1658
26 februari
Tietje Derricks (vertrokken)
ditto
Jannecken Schinkels (vertrocken)
24 Maij
Jan Wessels van Hede (doodt)
4 xbr
Engeltjen Boels van Amsterd. (vertrokken)
    
Anno 1659
2 Meert
Nannicke Stickers (doodt)
1 Maij
Swaentje Hendricx (doodt)
30 ditto
Geert Jansen Nanninck (doodt)
Anneken Wibbens  sijn huijsvr. (vertrokken)
2 junij
D’Juert Eijlerts (vertrokken)
28 Aug.
Annecken Rijckes J.d. van Vianen (vertrokken)
4 xbr
Hendrick Arents van Woltersum[?] van de Mieden (doodt)

Anno 1660
2 Jun.
Vrouwecke Reijnts van Westerlee
31 Aug.
Hendrick Willems, backer, met
Bele Jansen sijn huijsvr (vertrokken)
1 7br
Zarah  Haex huijsvr. van
Jörgen  Abelaer (doodt)
25 9br
Folckert Celos van Groningen Luijtenant (vertrokken)
    
Anno 1661
30 Maj
Willem Moeije met sijn Vrouwe (doot)
Hillitgen Hermans
8 Juniij
Steven Janssen  n.b.
ditto
Jan Derricxen  (doodt)
27 Aug
Hillecke Geerts, huisvr. van
Herman Jans Knuppel
ditto
Trijntjen Gerrits  huisvr. van
Albert  Joostens (doodt)
30 ditto
Annecke Heerens, huijsvr. van
Jan Wessels (doodt)
13 december
Femmitjen Dwingels van Amsterdam (vertrokken)

Anno 1662
20 februari
Jetsche Dauwes, huijsvrouw van
Derrick Janssen
31 august
Albert Joostes, metselaer (doodt)
6 Septem.
Annetken Alberts, molenaerse (doodt)
ditto:
Jacob Janssen brouwer
25 9ber
Albert Coops, …[?] Blokzijl, westerd.
Lamme Roelofs  sijn huisvr. vertrokken (doodt)
ditto:
Geertje Alberts Kracht,
huijsvr. van Lambert Jansen
ditto:
Maria Lölings (doodt)

Anno 1663
5 junij
Grietjen Hermans huijsvr
van Albert  Jacobs  (3 7br [?])
14 ditto
Eppe Ouckes (doodt)
31 Aug
Marritjen Geerbrandts (vertr. doodt)
ditto:
Reeme Michielsen (doodt)
30 9br
Pieter Gerritsen
11 Decemb
Lambert Janssen
ditto:
Claes Janssen (doodt)
12 Dec.
Bronger Onnes met sijn huisvr. (doodt)
Grietjen Bouwes (…[?])
ditto:
Ebel Derricx  met sijn huisvr.
Lamme Everts  (vertrokken)
16 xbr
Anneke Claessens, huijsvr.
van Albert  Bosch (vertrokken)
17 ditto:
Jochum Jacobs (vertrokken)
    
Anno 1664
4 Mart
Anna Tebbes, huijsvrouw van
Jan Erricx
ditto
Albert Jacobs (doodt)
ditto
Albertjen Derrix, huijvr. van
Jochum Alberts (vertrocken)
ditto
Herman Hermans (mollenaar. vertrocken)
5 Mart
Egbert Wichers, met beijde
Hermientje Janssen sijn huisvr (doodt)

Anno 1665
1. 7br
Grietjen Claessen, huisvr.
van Cornelis Edses (vertr)
2. ditto
 Geseke Hanses, weduwe
van Namme Remes (doodt)
ditto
Koopjen Adriaens, huisvr
van Hendr. Berents (vertr. doodt)

Anno 1666
19 febr.
Aeltjen Janssen, huisvr.
van Thie janssen
1. Martij
Stijntjen Gerrits, ende (verhoogh[?])
Derrickjen Uijlenbrooks (doot)
ditto
Herman Hermans, d’boer
3. ditto
Anneken Pieters, huisvr.
van Wolter Janssen
19 Maij
Hendrick Berendts (vertr)
1. Junij
Hillitgen Hendrix weduwe
van Rotger Arents
ditto
Hermeke Janssen, huisvr. (blokz.wijf)
van Albert Coops (vertrocken in vivis)
ditto
Harman janssen Knuppel

Anno 1667
24 febr
Griete Vijten, huisvrouwe
van Coert Janssen
Jannecken Hermans, huisvr.
van Roelef Keijnders
Geertruidt Simons, weduwe
van Thies Hermans (doodt)
26 ditto
Hendrickjen Hermans, huisv.
van Lubbert Alberts bij ’t verlaat
28 ditto
Wolther Janssen s:huibrv.[?]
1. Junij
Jacob Janssen, wever (vertrocken)
17 Aug.
Jan Derricksen Charles[?]
28 dit.
Aeltjen Alberts, weduwe van
Derrick janssen (vertr)

Anno 1668
26 febr.
Kijr Roelefs met
Lumme Janssen zijn huisvrouwe
28 ditto
Claes Martens met
Janneken Hendricx sijn huisvrouwe
1. Junij
juffr. Aletta Trip
3. ditto
Roeleff Annes j.m. (vertrocken)
20 Aug.
Tobias Andrea, junior (vertrocken)
2 Decembr
Roelef Claessen en
Swaentjen (doot) Sjuerts sijn huisvrouw, westerdiep
Ditto
Hendricx Everts coudom[?], met
Anna Janssen sijn huisvrouw

Anno 1669
4 febr.
Mento Goeckens en
Freeke Clingeus sijn huisvrouw
5 ditto
Folckert Hermansen (vertr)
Ditto
Albertjen Hendricx, huisvr.
van Wolther Egberts
6 Ditto
Evert Janssen Coudom met
Jeetsche Eltjes sijn huisvr.
Ditto
Elsjen Hendricx j.d.
Ditto
Aeltjen Janssen n.b. (vertrocken)
Ditto
Geerdt Janssen, ende
Aeltjen Wigbolts sijn huisvr. smidt
2 xbr.
Euwe Fouckens belijdenis
3 xbr.
Hendrickjen Meijers, huisvr.
van Berent Janssen
4 ditto
Zarah Claessen j.d. (vertrocken)
ditto
Siso Hendericx van Suijdtbr.

Anno 1670
2 Mart.
Berendt Janssen Keuter
Ditto
Albertjen Buttens huisvrouwe
van Wildrick Derricx
Jan Hermans van Oldenseel
Jan Eppens nevens
Marrichjen Saspens sijn huisvr.
1. 7bris.
Pieterken Hendricks, huisvr
van Lambert Egbert  (…[?])
Jacob Egberts, metselaar met
Grietjen Jacobs sijn huisvr.
T.Jarffke Hermans met
Anneken Lubberts sijn huisvr.
Sicco Johannis suijd. met
Trijne Ebels sijn huisvrouw
26 9bris
Jan Pieters (eijnde) met Janneken Jansen
28 ditto
Janneken Gerrits j.d.
Ditto
Geertjen Bartels weduw. Hend. Koops
1. Decembris
Coert Janssen. schipper
Wildrick Derricx. backer
mr.
Renger Pieters. glasemaker

Anno 1671
27 febr.
Capt. Arnold Werumae
us
2 Mart.
Claes Johannis j.m.
3 Ditto
Berendt Aebelaer en
Zander Coerts en
Hillitgen Cornelis huisv. van
Berent Swijter (doot)
4 ditto
Wolther Benes en Magdalena Bastiaens (vertroken)
Marrichjen Abrahams huisvr
Eltje Nantkes
5 ditto
Aeltjen Jansen huisv. van Claes Lamberts boven[?]
2 Junij
jufr. Maria Trip en
jufr. Louisijs Trip
29 9ber.
Jochem Gerrits, bened.
1 xbr
Alert Pietersen Pot
ditto
Janneken Tjackes, huisvr.
van Jan Claessen
ditto
Jan Janssen, an ’t eijnde

Anno 1672
27 febr.
Berend Jans ende Maria Wijbens
Steven Jansen, Aeltjen Janssen
Johannes Sena, Immechjen Sena
Jan Lamberts, Rickjen Willems
Jacobjen Hermans, Roel. Hillebr. wed.
Herman Luitjens, Hilleghen Everts
Marrichjen Berents wed. Jasp.Derx
Hendrick Alberts, bov.
1 Junij
Janneken Coops ux.[=echtgenoot] Jan Janssen
28 9br
Jan Janssen houwingh
29 ditto
Lubbert Alberts, hejedr.[?] bov.

Anno 1673
1. Martij
Jetse Egberts, huisvr. van
Albert Wolthers
28 Maij
Gesecke Alberts, ligger.
30 dito
Janneken Stellings, wed. van w.
Jacob Jacobsen
2 7br
Fenne Janssen, huisvr. van
Jeltje Pieters

Anno 1674
24 februari
Wichertjen Alberts ux [=echtgenote] van Geert Jurians
6 Martij
Timetien Janssen huisvr. van Roelef Claesen
1. 7ber
mr. Claes Geerts en Geerdtjen Mieuwens
Ditto
Jacobjen Rotgers, huisvr. van
Jan Bertels 9br.
5 ditto
Geerdt Geerdts alias scheper

Anno 1675
27 februar
Wolther Roelefs vr. Aeltjen Rulefs ux [=echtgenote]
Ditto
Claes Claessen. Reno Nannes
19 August
Derrick Roelefs, Hillichjen Claes. wild[?] (vertrocken)
Ditto
Hillichjen Alberts huisv. Hans Sibrant h.stol [?]
3 xbr
Cornelis Hasewinckel

Anno 1676
28 febr.
Claes Lamberts
2 Martij
Janneken Jacobs, huisvrouwe
van Hendrick Hendricx
30 Aug
Huijbert Havinck
Ditto
Janneken Alberts huisvrouwe
van Hendr. Pals
Ditto
Herman Pieters
26 9ber
Hillichjen Wilckes, huisvr.
van Herman Geerdts
1 xber
Jan Hendr vr. Aeltjen Mammes

Anno 1677
3 Martij
Marten Wichers en Theunisjen Arents
1 Jun
Jan Claessen en Aeltjen Witten
28 Aug
Haseke Alberts ux [=echtgenoot]Herm. Jans
29 9br
Egbert Lubberts ende Janneken Hendr.

Anno 1678
17 febr.
Jurien Hermans ende Aeltjen Roelefs
19 ditto
Hendrick Jacobs
24 ditto
Roelef Roelefs
29 Maij
Hillichjen Hendricx, huis. Willem Jacobs Peok
31 ditto
Jacob Albers, Seijke Jacobs

Anno 1679
20 febr
Lamina Resinck, huisvrouw
van Sitse Ackersma
25 ditto
Herman Janssen en
Albertjen Janssen sijn huisvrouwe
ditto
Jacob Janssen en Geertjen Janssen
ditto
Jan Spelde, Annichjen Thomas
27 ditto
Albert Wolthers
ditto
Werner Hendricx
28 ditto
Claes Lamberts
31 Maij
Samuel Folckeri, backer
5 7ber
Geerdt Jacobs, Engele Werners
6 ditto
Claesjen Hermans, weduwe van
Pieter Janssen Schutt
ditto
Lucas Claesson
6 9br
Trijne Hendricx j.d.
ditto
Jantjen Alberts j.d.
Elske Geerdts j.d.

Anno 1680
3 Mart
Johannes Siwerts
31 Maij
Wemmel Janssen, huisvrouwe van
Jan Egberts
26 Aug
d’E. Hillebrandt van Peer

Anno 1681
20 februari Johanna Gerlichs j.d.
27 ditto
Geertjen Brongers j.d.
Ditto
Wicher Arents, ende Aeltjen Jansen, sijn huisvrouwe.
ende Herman Thiessen
item
Juffer Jacoba Trip als wede.
Trijne Michielsen wed. van Wigbolt Edskens
Pieterken Janssen, huisvrouwe
van Wolther Hermans, ende
Jantjen Jannes, wed. van Roelef Jans
3 Junij
Hille Arents, huisvr. van Coert Hendriks
Jantjen Roelefs, wed. v. Sibrand Remberts
Anna Hermans wed. v. Uge Johannis
Jan Roelefs ende Beerte Alberts
Lutgertjen Geerts j.d.
Aeltjen Janssen j.d.
Geeltjen Conius j.d.

Anno 1682
(24 febr. Lijsebers Jacobs ux Herman Cornelisen Gz)
26 Februarij
Coop Albers en Hillichjen Lambers
Derck Alberts en Trijntjen Pieters
Geertje Bertels
1 Mart
Grietjen Hermans, huisvrouw van
Hendrick Jacobs
Item.
Annichjen Jaspers j.d.
28 Maij
Anna Berendts, huisvrouwe van
Albert Janssen
Geerdtjen Janssen, huisvrouwe van
Evert Berendts
Hille Arents, huisvrouwe van
Menso Eijlerts
Jantjen Alberts j.d.
ditto
Willem Janssen j.m.


Register van de angecomene Communicanten

Anno 1656
1 Mart
Claes Tites,
Ide Doeijes, sijn huijsvr.
met attestatie van Brongerga
2 ditto
Geesjen Gerrits, huijsvr. van
Jan Hindricx, van Amsterdam (doodt)
17 dit
Lambert Westenbergh van Noorthoorn
15 Maij
Lijsbeth Reijers, huijsvr.
van Herm. Claessen, van Blockziel (vertrocken. doodt)
ditto
Hermeken Eppens, huijsvr. van
Nannike Stickers van Bleijham (doodt)
29 dit
Lucas Hindricx Cardil
Stijntjen Janssen sijn huijsv.
van Steenwijck (doodt)
7 7br
Geese Janssen van Dalen
van apel (vertrocken)
31 8br
Lammichjen Alberts van Apel (vertrocken)
17 9br
Edsard Hendricx , en
Haijke Tiddes, sijn huijsv.
van Finserwolde (doodt)
19 dit
Wijven Seebs, weduw van
Jan Hermans van Westerlee (vertrocken)
20 dito
Hindrick Ulenboek,
Maria Warmond van Elburgh (doodt)

Anno 1657
10 febr
Hans Joostens,
Sioertje Minnes, zijn huijsv.
van nieu Brongerga
12 dito
Susanna Emmen van Emmen (vertrocken)
21 Maj
Siberen Jacobs,
Hilleke Roelofs sijn huijsv.
van Nieuw Brongerga (vertrocken)

Anno 1657
25 Maj
Jaques Oudet van Amsterdam (vertrocken)
27 ditto
Anna Onnen, huijsvr. van
Zander Coerts van Hoogebunda (doodt)
4 Junij
Jan Gerloffen, backer (doodt)
Immichjen Joostens sijn huijsvr. (doodt)
van Oldemarckt
5 dit
Tifa Fockes van Woldendorp (vertrocken)
7 dit
Geertruijd Duijdingh wed. van
Gerrit Westenbergh van Noorthoorn
9 Aug
Gerrit Ouman (vertrocken)
Aeltjen Derricx sijn huijsv. (vertrocken)
van Noordthoorn
ditto
Jan van Heijdelbergh,
Trijntjen Jacobs sijn huijsvr. van Finsterwolde (vertrocken)
5 xbr.
Louwert Frericx van Groningen (vertrocken)


Anno 1658
24 febr.
Dr. Conrad Emmen van Groningen (vertrocken)
27 Apr.
Juf. Tobia Wildervanck van Amsterdam (vertrocken)
4 Jun.
Albert Hendricx, mollenar
Swaentje Roelofs, sijn huijsv. (doodt)
van Emmen
5 xbr.
Frerick Alberts van Midtwolder Hammerick (doodt vertrocken)
ditto
Grietjen Bronds van die Mieden (vertrocken)
ditto
Cornelia Vougen, huijsv. van
Lamb. Westenberg van Leijden (doodt)

Anno 1659
1. 7br
Borris Ficken (vertrocken)
Geeske Foppcken sijn huijsvrow (doodt)
van Jemmigo
4 xbr.
Lijsebeth Joostens, huijsvr. van
Hendr. Arents van Amsterd. (vertrocken)

Anno 1660
1 Mart
Pieter Herm. Pott met
Mijmcke Jans sijn huijsvr. uijt de Peekel (vertrocken)
30 Maij
Geert Herm. Hultslage (vertrocken)
en Hemke Heeres sijn vrow (doodt)
uijt de Boutange
ditto
Grietjen Pieters huijsvr.
van Jacob Janssen van Bleijham
29 Aug.
Lamme Janssen weduw van Bleijham (vertrocken)
1 7br.
Geesjen Eppens van Groeningen attest. (doot)
22 9br.
Evertjen Arents wed. van
Arent Gerrits, Olderveen (vertr)
28 dit
Annitjen Hermans van Groningen (vertr)
ditto
Coop Wessels ende
Trijntjen Coops sijn vr. (doot)
uijt Sappemeer attest

Anno 1661
13 februari
Hendrickjen Jacobs huisv. van (bij J.Jacobs …[?])
Albert Jans van Steenwijk attest
19 ditto
Cornelis Janssen met sijn vrow schoenmaaker (levend)
Anna Meertens van Loppersum (doodt)
1 Mart
Jannitjen Derricx, huijvr van
Pieter Forè van Groeningen (vertr)
2 ditto
Tamma Tammens met sijn vr. (doodt)
Hebe Eppens van Winschooten (doodt)
13 Maij
Lubbert Willems met sijn vr.
Renske Alerts van Wede in d’marna
15 ditto
Geertruijdt Cruls van Amsterd (vertrocken)
23 ditto
Mr. Derrick Benne van Amsterd (vertr)
ditto
Lummichjen Rickels huijsvr
van Alb. Meijer van Blockzijl (vertr)
9 Novembr
Janneken Gerrits van Groeningen (vert)

Anno 1662
29 Maij
Geerdt Jacobs met sijn huijsvr (doodt)
Ebbe Hartjens van Winschoote (doodt)
26 Aug.
Jan Pieters van Groningen (vertr)
6 7ber.
Diderick de Keijser met
Philippina Finemans sijn (doodt)
huijsvrouwe ende
Johanna de Keijser haer (doodt)
dochter van Amsterdam
ditto
Elske Franssen, huijsvrouwe van Abraham Haeijes van Suijdtbroeck
25 9br.
Grietjen Hermans van Groning (vertr)

Anno 1663
26 Maj
Laurens de Keijser van Amsterdam (doodt)
5. 7ber
Niesjen Hiddinge van Emmen (vertr)
16 xbr
Grietjen Bartels, huisvr. van (doodt)
Jacob Alberts, backer van Scheemderhamrik

Anno 1664
29 febr.
Elsjen Barniers van Groning. (doodt)
4 Junij
Rudolphij Houwungh v. Usquert en Willem Thomas van Sap-meer (doodt)
31 Aug.
Marritjen Jannes van Wedde (vertrocken)
4 xber
Johannes ter Beeck van Leijden (vertr)

Anno 1665
13 Maij
Jantjen Goverts huisvr van (vertr. doot)
Remmelt Alverts van Blockzijl
6 Junij
Maria Lölings, huisvr. van (doodt)
Gerrit Hendricx van Loppersum
30 ditto
Annetjen Hendricx, huisvr van (vertr)
Albert Hendricx van Gröningen
23 Aug.
Roelof Reijnders, wedenaer van Steen-wijck
31 ditto
Thomas Janssen met (vertrocken)
Anneken Alberts sijn huisvr. beijde van de Mieden
2 xber
Gebbeke Berents, wed. van
Albert Puise van Doccum (doodt)
12 ditto
Jurien Berendts ende (doodt)
Corneliske Deerrix van Leens  (...[?])

Anno 1666
1 Martij
Elke Eltjes, huisvr. van
Hermen Hermans, boer van Suijdt-broeck
3 ditto
Lambert Egberts, met attest. van Echten-Veen
26 Maij
Roelef Hillebrants met attestatie van Anloo
20 9br.
Bouwe Hendericx, huisvr. van Folkert Hermans van Suijdtbroeck (vertrocken)

Anno 1667
2 Mart
Trijntjen Egberts, huisvr.
van Albert Hendricx van Emmen (doodt)
26 Maij
d’hr. Adriaen Trip, met
Juffr. Adriana de Geer, zijn
huijsvrouwe, als mede
Juffr. Adriana Trip, haer dogter (vertrocken)
van Bever-wijck
ditto
Trijntje Franssen van Edam (n.b. vertrocken)
1 Jun
Marritjen Willems, huisvrouwe van Jacob Janssen van Suijdt-broeck (vertrocken)
2 ditto
Marritjen Janssen, huisvrouwe van Jan Derricx uijt de Peekel
8 Jul
Hendrickje van Wees, huisvrouiw van Lambert Westenbergh van Oude-Waeter
20 Aug
Jacobus van Breen ende Catharina Heldermans van Franeker (vertrocken)
21 ditto
Jannetje Jacobs van Beverwijcke (doodt)
31 ditto
Segera Jonas van Beverwijck

Anno 1668
17 februari Anna Elisabeth Dominicus van Groeningen (vertrocken)
27 ditto
Jantjen Wichers, huisvr. van
Bresten ter Wolbeck van Giethorn
30 Maij
Wibbeke Harmans, huisvrouw
van Eggo Aijlts, baker van Groeningen
26 Aug
Marritgen Elberts, huisvr (..ab.[?])
van Albert Derricx v. Steenwijk (vertrocken)
29 dito
Frouwke Stickers, huisv. van
Jan Crull van Suijdtbroek
2 Decemb.
Geertruid Geerts, huisvr. van
Jan de Wever Hermans Velthuisen
ditto
Warse Egberts en Geese (doodt)
Geerdts, zijn vrow. Velthuisen (doodt)
ditto
Swana Catharina Crul huisv.
van Berent Abelar. Ulsen
ditto
Nicolaus Waker, geadmitt.
van de E. Classis (8 April 1675 vertrocken)
Tobia Wildervanks sijn huisvr.
Groningen
ditto
Michiel Roelefsen Coninck
en Marrichjen Kijrs sijn huisv. van Wanneper-veen

1669
29 Aug.
Marritjen Janssen, weduwe van Blockzijl (vertrocken)
4 7ber.
Albert Hermans Ligger ende
Lammichjen Thiessen sijn huisvr. van Steenwijk
ditto
Albert ten Wever v. Groningen (vertrocken)
Neeltjen Zacharias, wed. van
Pieter Janssen v. Zappemeer
4 xbr.
Grietje Roelefs, huisvrouwe
van Siso Hendricx. Suijdtbr.
ditto
Remcke Claessen. Colham (vertrocken)
Item
Jan Hermans en Hille Janssen Wed.

Anno 1670
3 Jun
Juffr Enna Haijkens, huisvr. van (vertrocken)
d’hr. Capitain Arnold Werumeus van Groningen
ditto
Catarinija Duidings j.d. Ibid (vertrocken)
Fenne Meijers, huijsvrouwe van
Elcke Cornelis. Groning.
Grietje Janssen, huisvr. van
Hendrick Alberts . Steenw. bov. in Westenb. huis
23 9bris
Aeltjen Alberts huisv. van Cornelis Hasewinckel van Suijdtbroeck
2 xbris
Lambert Egberts, baker en Marrichjen Roelefs van Steenwijck

Anno 1671
1 Junij
Geerdt Vespers en Aeltjen Egberts sijn huisvr. Velthuisen
25 ditto
Anna Alerts, weduwe van Michiel Luijtjens van Steenwijk
26 9br
Aeltjen Juriens van de Leek

Anno 1672
27 febr.
Geerdt Wichers van Hoogeveen
29 Maij
Geesjen Wijbrandts van Groningen (vertrocken)
31 ditto
Derrick Ebels van Merkewee (vertrocken)
8 7br
Trijntjen Berendts, huisvrouwe
van Lucas Jacobs van Fledder
27 9br
Roelef Forsten en Geesjen Jansen sijn huisvr. van Noordthoorn

Anno 1673
20 febr
Jan Janssen van Brandtloegter[?]
3 Maij
Stijne Hermans, wed. van Fecco Edtskens van de Peekel A (vertr)
11 ditto
Gerrit Gerbrandts met Geertruijdt Fredricx van Blockzijl
20 dit.
Wicher Lubberts wedenaer ….[?] van Giethoorn
23 ditto
Warner Janssen ende Willemtjen Roelofs sijn vr. van Suijdtlaren
26 ditto
Egbert Hermans, mol. van Emmen
27 ditto
Janneken Bartels huisvr. (doodt)
van Timen Herm. Steenw.
21 Aug
Tijmen Hermans van Steenwijk (doodt)

Anno 1674
24 febr
Hillichjen Claessen, huisvr. van Derk Roelofs – Staphorst. (d’besche[?]) (vertr)
Item
Jantjen Poortmans, wed. van wijlen Jan Hendr. Hagen van Hoogeveen (besch.[?])
ditto
Aeltjen Hermans, wed. van wijlen Jacob Jansen timmerman. Hoogev. (stellingh[?])
Aeltjen Wessels, huisvrouwe van Jan Claesen van Steenwijck. (K.st…t[?])
Ida Pieters, huisvr. van Pieter Hendricx van Delfzijl (vertrocken)
Hillichjen Claessen, huisv. van Derk Roelofs. Staphorst.
Aeltjen Jansssen, üx [=echtgenoot] Willem Jacobs van Echtens-Veen
Berteltjen Bartels, weduw van Kijr Jansse, van Echtens Veen (hetek)
Anneken [Tzijneken ?] Janssen, wed. van Hendrick Janssen van Meppelen (9br)
Jan de Vos en Roelefjen Wülmers van Echtens Veen
Lambert Wallingen ende Hillichjen Hendricx van Odoorn
6 Jun.
Geertruidt Brunnes van Gron. (abel)
ditto
Lambert Roelofs, en Arfken Louwens van Steenwijk (9br. rap…)
4 7br
Claes Hendricx ende Jacobjen Willems van Fledder-veen
6 ditto
Hendrickjen Vijten, huisvrouwe van Geerdt Janssen (evardrik[?])

Anno 1675
23 februar
Geseke Geerdts huisv. van Hendrick Everts. Midtwolda
24 ditto
Johannes Fritsma en Trijntjen Veltcamps. Westerbroeck
25 ditto
mr. Evert Kijrs. Meppel
6 Martij
Jan Coerts. Scheemda
15 Maij
hr. Cornelis Schagen, Jufr. Anna Swart. Amsterd.
6 Aug.
hr. Bartholomeus Bosch, Jufr. Elisabeth Schotte. Haag.
19 dito
Barbara Cornelis, wed. v. Herm. Jans. Gron.
ditto
Marrichjen Willems ux[=echtgenoot] Lubbbert Wil. Oldrum
27 ditto
Hendr. Herm. en Grietje Douwes. Winsum
3 xbr
Egbertjen Hermans v. Noortbr.

Anno 1676
30 aug.
Christina Gerlichs v. Noorthoorn
Eva Cornelis, huisvrouwe van Huibert Havinck v. Lier-oort
Martjen Willems, huisvrouw van Roelef Roelefs, Suijdtbroeck
1. xbr
Geske Janssen, huisvrouwe van Albert Janssen v. Brandtlochten

Anno 1677
31 Maij
Jan Claessen en Brecht Uges. Nijbron (vertrocken en attestatie ontfange den 11 April 1690)
28 Maij
Dietjen Cornelis v. Delfzijl
ditto
Geeske Jansen, huisvr. van Geerdt Janssen v. Gildthuis

Anno 1678
31 Aug.
Annichjen Elses, huisvr. van mr. Gerrit Gravelaer. Gron.
30 9br.
Gerrit Cornelis Gravelaer met Attest. uijt Den Haagh
ditto
Melle Elles en Jetscke Mennes met attest van Bafloo

Anno 1679
31 Maij
Lucas Harkes, Lummechjen Jansen van Oude Schanse
ditto
Grietjen Meijnen van Vledder
Meerten Robbers van Bafloo
ditto
Conraedt Janssen ende Geesjen Geerdts van Gron.
ditto
Anje Geerdts, huis. van Berendt Alberts v. Sauert
25 Aug.
Capt. Folckert Celos, vr. Susanna Emmen sijn huisvrouwe
Juffr. Margaretha Celos - Gron.
29 ditto
Geertruijdt Bosch.
Haagh
6 9bris
Margaretha Folckers - Suijdthorn

Anno 1680
3 Mart.
Theunis Veendra. Schoolmr.
Blockzijl
5 Junij
Tjaecke Tammes, weduwe van Evert Clingius - Noordtbroeck
6 ditto
Renske Rötgers. ditto Noortbroeck
26 Augusti
Aeltjen Hendricx, huisvrouwe van Lambert Jansssen - Amsterdam
ditto
Lammichjen Claessen, huisvrouw van Occo Vriese - Gieten
5 xbr
vr. Margaretha Wildervancks, huisvr. van Hillebrandt van Peer - Groningen
5 xbris
Stijntjen Hendricx, huisvrouwe van mr. Reijnder Derricx - Groningen

Anno 1681
28 jan.
Aeltjen Wessels - Steenwijck
17 febr.
Alijt Berents, weduwe van Lucas Hendricx - Fledder
ditto
Aeltjen Willems, huijsvr. van Roelef Berendts – Kropswolde
ditto
Geertjen Ottens, huisvrouwe van Thies Alberts – Meppel
26 Maj
Johannes Marinus ende Johanna Sena v. Amsterdam
Judith Nigges j.d. van Untorp en Aeltjen Arents j.d. van Hesselt
3 Jun.
Hendrick Pieters en Femmichjen Benen sijn huisvr. v. Sappemeer
2 xbr
Grietje Remmerts, huisvrouwe van Rense Boukes v. Groningen
Anneke Aelders, huisvrouwe van Roelef Arents v. Westerlee
Lambert Alberts j.m. v. Embden
Geesjen Berendts Oortmans j.d. van Noort-hoorn

Anno 1682
24 febr.
Lijsebet Jacobs uxar [=echtgenoot] Herman Cornelis. Gr.
3 Mart.
Ide Cornelis, huisvrouwe van Homme Wijerts v. Groningen
29 Maij
Hendrickjen Gerlichs j.d. van Noordt-Hoorn
Jan Derricx v. Westerlee
Grietjen Geerdts huisvr. van Jacob Alberts, Slobbe, v. Steenwijck


[ Tekstdelen die duidelijk later toegevoegd zijn, staan rechts tussen ( ) geplaatst ]


REGISTER
Der ledematen in de Gemeijnte Jesu Christi van Veendam en Wildervanck. Hetwelcke gevonden is nae dat Petrus Wilman en Omius Oomkens respective Predikanten in voorseijde Gemeijnte den 10 Julij 1687 bevestight waeren in de Veendammer Kerkce.

In Veendam zijn gevonden naevolgende.
1. Petrus Wilman, Pastor
2. Omius Oomkens, Pastor
3. Sicco Johanis, Ouderl. en
4. Trijne Ebels zijn vrouw
5. Roelf Roelfs Coningh Ouderl. en
6. Trijne Jans zijn vrouw (Obijt)
7. Geurdt Nacken, Diaconie Boeckh. en (Abijt)
8. Neettie Cocks zijn vrouw (Obijt)
9. Claes Geerts, Diacon en
10. Geesjen Berents zijn vrouw
11. Stephanus Conius Schoolmr en (Obijt)
12. Zijarke Jans zijn vrouw (Obijt)
13. Hindrick Jacobs en (Obijt)
14. Grietien Harmens sijn vr.
15. Wolter Jans (Obijt)
16. Hille Hermans vr. van Geert Coerts (Obijt)
17. Harm Peters en
18. Albertien Luitiens zijn vr. (Obijt)
19. Gerrijt Gravelaer en (Abijt)
20. Anne Elses zijn vr. (Obijt)
21. Johanna Lauriers wed. wijlen Abel Verheesk
22. Wijeke Jans wed. van Doe Peters
23. Jantien Jans wed. wijlen Roelf Jans (Abijt)
24. Coert Jans en (Obijt)
25. Grietien Fijten zijn vr. (Obijt)
26. Berent Peters en
27. Geertruidt Cornellis zijn vr.
28. Beerte Coerts vr. van Geert Jans
29. Harmen Luitiens en
30. Hilligjen Everts zijn vr.
31. Peter van der Klimp en
32. Sara Schoormans zijn vr. (Obijt)
33. Trijntien Hindrix wed. van Gerrijt Cloppenborg
34. Roelf Coerts en
35. Jantien Hermans zijn vr. (Obijt)
36. Roelf Reijnders en (Obijt)
37. Aeltien Wessels zijn vr. (Obijt)
38. Lucas Jacobs en (Obijt)
39. Trijne Detmers zijn vr.
40. Aete Hindriks vr. van Willem Claessen
41. Jan Eppes en (Obijt)
42. Geertien Jans zijn vr. (Obijt)
43. Geertien Bartels j.D. (Obijt)
44. Jan Peters Pierla
45. Wobbe Jacobs en (Obijt)
46. Roelfke IJpes zijn vr (Obijt)
47. Jacob Straetman en (Obijt)
48. Jantien Alberts zijn vr. (Obijt)
49. Jan Schulten en
50. Geertien Peters zijn vr.
51. Anje Cornelis vr. van Berent Hindriks (Obijt)
52. Bartholomeus de Brouwer en
53. Grietien Peters zijn vr.
54. Anneke Peters vr. van Magnus Magni (Abijt)
55. Jan Hermans
56. Fenne Jans vr. van Jeltie Peters
57. Samuel Folkeri en
58. Detien Cornellis zijn vr.
59. Roelf Aelders en
60. Geertruit Willems zijn vr. (Obijt)
61. Annigjen Berents vr. van Albert Jans
62. Stijntien Hindriks wed. van Berent Hemkes (Obijt)
63. Evert Kiers en (Obijt)
64. Hille Jans zijn vr. (Obijt)
65. Harm Jans jongm. (Obijt)
66. Geertien Hindrix vr. van Harm Hermans
67. Egbert Lubberts en
68. Jantien Hindriks zijn vr. (Obijt)
69. Wijcher Aerents en
70. Aeltien Jans zijn vr. (Obijt)
71. Harmine Hindricks vr. van Hindr. Danielsen (Obijt)
72. Betje Jacobs vr. van Here Jans (Abijt)
73. Rebecca Straetman vr. van Jan Aerents
74. Willemtien Roelfs wed. à Warner Jansen (obijt 1688) (Obijt)
75. Martien Warners j.D. (getrouwt aen Frerick Ockes)
76. Jan Houwinck en (Obijt)
77. Foeke Elingius zijn vr. (Obijt)
78. Greete Hartmans wed. à Hindr. Straetman
79. Abrahams Hajes en (Obijt)
80. Elske Fransen zijn vr. (Obijt)
81. Jelle Renses (obijt Ao 1690) (Obijt)
82. Wolter Roelfs en
83. Geesjen Harmens zijn vr.
84. Botto Wildricks en
85. Geertien Brongers zijn vr. (obijt Ao 1688) (Obijt)
86. Heere Brongers jongm.
87. Hille Aerents vr. van Menso Eijlerts (Obijt)
88. Anne Tebbes vr. van Jan Eerkes (Obijt)
89. Jan Geerts (Obijt)
90. Judith Nigges j.D. (abijt Gron.) (Abijt)
91. Onne Brongers ende
92.Hille Claessen zijn vr.
93. Bouwe Brongers jongm.
94. Tijes Uberts en
95. Geertien Otten zijn vr.
96. Hindrick Jacobs en (Obijt)
97. Geesjen Alberts zijn vr.
98. Roelf Aerents en  (Obijt)
99. Anneke Aelderts zijn vr. (Obijt)
100. Aeltien Everts j.D. (Obijt)
101. Aeltien Alberts vr. van Roelf Dercks (Abijt)
102. Lammina Resinck vr. van Sijtse Ackersma
103. Aeltien Wijchers vr. van Willem Coops (Abijt)
104. Aeltien Hindricks vr. van Lambert Jans (Obijt)
105. Aerent Jacobs van Watum en (Obijt)
106. Froucke Stickers zijn vr.
107. Lijsbeth Hemmes vr. van Hindrick Harms (Obijt)
108. Peter Jacobs en (Obijt)
109. Geesjen Hansen zijn vr.
110. Grietien Bouwes wed. van Knellis Jans
111. Harm Remmelts en
112. Geeltien Conius zijn vr.
113. Martjen Willems wed. van Lubbert Willems
114. Derck Alberts en
115. Greete Peters zijn vr.
116. Gerrigjen Alberts wed. wijlen Wijert Geerts abijt Sept. (Abijt)
117. Coop Alberts en
118. Hille Lamberts zijn vr.
119. Lambert Jans en (Obijt)
120. Geertien Alberts zijn vr.
121. Roelf Hindricks en
122. Engeltien Stuiter zijn vr. (Obijt)
123. Jan Roelfs en (Obijt)
124. Beerte Alberts zijn vr.
125. Grietien Claessen vr. van Rense Bauckes (Obijt)
126. Jochum Gerrijts en
127. Geertruidt Geerts zijn vr. (Obijt)
128. Jan Gerrijts en
129. Stijntien Aerents zijn vr. (Obijt)
130. Tobia Wildervanck wed. Wakers (Obijt)
131. Margareta Wakers J.D. (Obijt)
132. Jan Hindr. en (vertocken naar Drente) (Abiere)
133. Asjen Egges zijn vr. (vertocken naar Drente) (Abiere)
134. Hindrick Gerrijts en (Obijt)
135. Geeske Reijnts zijn vr. (obijt 1688) (Obijt)
136. Derck Claessen en (Obiere Ao 1689) (Obijt)
137. Geertien Jans zijn vr. (Obiere Ao 1689) (Obijt)
138. Lambert Roelfs en (Obijt)
139. Aefke Louwens zijn vr. (Obijt Ao 1689) (Obijt)
140. Jantjen Alberts vr. van Hindr. Palts (Obijt)
141. Hindrickjen Hindr. wed. van Bene Jans Coot (Obijt)
142. Jetse Elties vr. van Albert Dercks (Obijt)
143. Jan Lamberts en
144. Rickjen Willems zijn vr.
145. Jan Hindr. en
146. Aeltien Mammes zijn vr.
147. Hindr. Wijnolts en (Obijt 1690) (Obijt)
148. Femmigjen Peters zijn vr. (Obijt 1688) (Obijt)
149. Lucas Claessen en
150. Anne Eijlerts sijn vr. (Obijt)
151. Hindr. Everts Coudum en
152. Geeske Geerts sijn vr.
153. Lijsbet Arents vr. van Albert Wessels (Obijt 1688) (Obijt)
154. Jan Dercks (Obijt 1690) (Obijt)
155. Hindr. Jans
156. Taelke Harms vr. van Gerrijt Sticker
157. Roelfjen Luggers vr. van Jan Alberts
158.Cornellis Renses en (Obijt)
159.Martien Jans sijn vr. (Obijt)
160. Heeuwe Fockes en
161. Remke Alberts zijn vr. (Obijt Ao 1688) (Obijt)
162. Hindr. Sijsen en (Obiëre Ao 1690) (Obijt)
163. Berentien Alberts zijn vr. (Obiëre Ao 1690) (Obijt)
164. Jantien Wilkes vr. van Fritse Jannes (Obijt 1689) (Obijt)
165. Jannis Wekema en (Obijt)
166. Geertruidt Claessen zijn vr.
167. Harmen Tijes en
168. Deele Coops zijn vr.
169. Peter Jans en
170. Luitien Hindr. zijn vr.
171. Jochum Jeijpes en (Obijt)
172. Froucke Tieerts zijn vr.
173. Jantien Jans wed. van Jan Peters (Obijt 1690) (Obijt)
174. Tomas Jenties en (Obijt)
175. Grietien Jans zijn vr. (Obijt)
176. Jan Jansen Naejer en
177. Jantien Coops sijn vr. (Obijt)
178. Jan Gerrijts en (Obijt)
179. Emme Epkens zijn vr.
180. Claes Martens en (Obijt)
181. Jantien Hindr. sijn vr. (Obijt)
182. Harmen Geerts en (Obijt)
183. Eltien Sijmens sijn vr.
184. Hemma Emmen wed. Wilderv.
185. Jan Wildervanck (Obijt 1690) (Obijt)
186. Jan Luitiens en
187. Sije Michiels zijn vr. (Obijt)
188. Trijntien Tiades vr. van Cebe Wijpkes (vertrocken naer Appinged) (Abijt)
189. Edde Jinties en
190. Geesjen Jans zijn vr.
191. Jannes Frits en
192.Trijntien Harms sijn vr.
193. Jan Jans en (Obijt)
194. Hindrikjen Hindr. zijn vr. (Obijt)
195. Roelf Claessen en (Obijt 1691) (Obijt)
196. Jantien Poortmans sijn vr.
197. Peter Gerrijts en
198. Frouwke Peters zijn vr. (Obijt 1691) (Obijt)
199. Jan Geerts Clomp
200. Jantien Geerts vr. van Albert Michiels (Obijt 1691) (Obijt)
201. Stijne Hindr. vr. van Eijlert Jans
202. Petertien Jans vr. van Wolter Harms
203. Berent Wolters en (Obijt)
204. Hindrickjen Harms sijn vr. (Obijt)
205. Elske Elbregts wed. wijlen Riempt Hilles (Obijt 1689) (Obijt)
206. Tonnis Riempts en (Obijt)
207. Egbertien Harms sijn vr. (Obijt 1689) (Obijt)
208. Lamme Alberts J.D. (Obijt Ao 1688) (Obijt)
209. Sake Uges vr. van Harm Jans
210. Trijntien Michiels vr. van Jan Grooten
211. Derck Jans
212. Claes Harmens
213. Aeltien Willems vr. van Roelf Dwars (Obijt 1690) (Obijt)
214. Albert Gerrijts en
215. Sije Roelfs zijn vr.
216. Meerten Robers en
217. Mije Gerlighs sijn vr.

Eijnde der Ledematen so in Veendam zijn gevonden.


[Het komt in deze lijst veel voor dat er een accolade gesplaatst is achter twee onder elkaar staande namen met daarachter dan de aanduiding: getrouwde o.i.d. Als dat het geval is, wordt middels [bij ..] aangegeven met wie er getrouwd is]
[Teksten die duidelijk later toegevoegd zijn, staan rechts tussen ( ) geplaatst]


Namen der Ledematen der gemeinte Jesu Christi in Veendam, so als deselve bevonden zijn in de visitatie, in Februario 1709 gedaan door Meinardus Tideman den 14, octobr 1708 na Kerken ordre bevestigde dienaar des Godd: woords. Hebbende sijn inleidings Praedicatie gedaan uit den 2 S. tot de Cor: het 5 cap: vs.20,21.
 
westerdiep van beneden
1 Jannes Fridsma getrouwde [bij 2]
2 Trijntjen Veltcamps getrouwde [bij 1]
3 Doeke Willems getrouwde [bij 4]
4 Jantjen Arents getrouwde [bij 3]
5 Ailke Hindriks getrouwde [bij 6] (den 29 augusti 1716 attest. na Zuidbroek)
6 Jantjen Jans getrouwde [bij 5]
7 AaltjenVelthuis vrouw à Jacob Jans
8 Derk Ailkes
9 Egbert Wolthers
10 Femmigjen Jacobs we. van Siourt Reitses
11 Peter Jans Naijer getrouwde [bij12]
12 Luitjen Hindriks getrouwe [bij 11]
13 Tjacke Roelefs getrouwde [bij 14]
14 Auke Jans getrouwde [bij 13]
15 Harmtjen Jans vr. à Tamme Berents
16 Reitse Rienjes
17 Fennigjen Derks vr. van Boeke Jans
18 Berent Everts getrouwde [bij 19]
19 Gebke Hindriks getrouwe [bij 18]
20 Schulte Jans getrouwde [bij 21]
21 Meeneke Hindriks getrouwde [bij 20]
22 Jacob Otten
23 Wicher Roelefs getrouwde [bij 24]
24 Aaltjen Luers getrouwde [bij 23]
25 Hindrik Jacobs
26 Emme Epkes we. van Jan Gerrits
27 Steffen Eltjes getrouwde [bij 28]
28 Stijne Hindriks getrouwde [bij 27]
29 Hindriks Roelefs getrouwde [bij 30]
30 Martjen Jans getrouwde [bij 29]
31 Roelef Jans
32 Sijtse Jans getrouwde [bij 33]
33 Aaltjen Jans getrouwde [bij 32]
34 Jan Jans getrouwde [bij 35]
35 Grietjen Thijes getrouwde [bij 34]
36 Remmelt Geerts getrouwde [bij 37]
37 Grietjen Meinderts getrouwde [bij 36]
38 Eltjen Simons vr van Hindrik Hindriks
39 Hindr: Jans Hagedoorn getrouwde [bij 40] (den 13 Maj 1731 att: na Midwolder Hamrik)
40 Trijntjen Alberts getrouwde [bij 39] (den 13 Maj 1731 att: na Midwolder Hamrik)
41 Klaas Jacobs
42 Willemtjen Martens we. van Jan Hindriks
43 Thijs Harms getrouwde [bij 44]
44 Annigjen Siewerts getrouwde [bij 43]
45 Trijntjen Harms we. van Geert Wasses
46 Wicher Harms getrouwde [bij 47]
47 Moerke Hindriks getrouwde [bij 46]
48 Jantjen Hijbes we. van Jan Luitjens
49 Martjen Hijbes vr. van Jannes Lammers
50 Claassjen Hindriks we. Tobias Waker
51 Wijet Julles getrouwde [bij 52]
52 Lijsbet Augustinus getrouwde [bij 51]
53 Aaltjen Berents j.D.
54 Hilke Hindriks we. Andries Derks
55 Samuel Folkeri getrouwde [bij 56]
56 Detjen Cornelis getrouwde [bij 55]
57 Lammigjen Geerts vr. Jan Geerts
58 Catharina Oosterdams vr. van Willem Roelofs
59 Egbertjen Jans j.D.
60 Anne Bouwes vr. Jan Geerts
61 Klaas Geerts getrouwde [bij 62]
62 Geesjen Berents getrouwde [bij 61]
63 Peter Gerrits
64 Getruidt Jeltjes vr. Jeipe Jochums
65 Meester PeterHeijdema getrouwde [bij 66]
66 Jantjen Lijsinks getrouwde [bij 65] (den 3 8br 1721 attestatie verleent.)
67 Hebeltjen Wolthers vr. Cornelis Augustinus
68 Hindriks Hindriks Smit
69 Roelef Blinke getrouwde [bij 70]
70 Grietjen Adolphs getrouwde [bij 69]
71 Hindrik Hindriks
72 Aaltjen Joestens we. Harm Wever
73 Hindrikjen Kiers we. Tjakke Barels
74 Trijne Davids vr. Roelef Derks
75 Hilligjen Roelefs vr. Mense Jans
76 Frouke Gerrits vr. Gerrit Lubberts
77 Derk Roekes getrouwde [bij 78]
78 Anje Jans getrouwde [bij 77]
79 Jantjen Hindriks vr. Otto Jans (attest: verleent den 15 Aug: 1709)
80 Harm Eltjes
81 Jan Hindriks getrouwde [bij 82]
82 Jantjen Jans getrouwde [bij 81]
83 Harmen Corting getrouwde [bij 84]
84 Jantjen Westenborg getrouwde [bij 83]
85 Gossel Jans getrouwde [bij 86]
86 Feike Eilkes getrouwde [bij 85]
87 Jan Gerrits
88 Meerten Roebers getr: [bij 89]
89 Nija Gerlefs getr: [bij 88]
90 Jan Geerts getr: [bij 91]
91 Jantjen Harms getr: [bij 90]
92 Jan Wolthers getr: [bij 93]
93 Sijtske Uges getr: [bij 92]
94 Derk Jans
95 Grietjen Hindriks we. Roelef Koning
96 Grietjen Jacobs vr. Hindrik Ubbes
97 Roelef Hindriks getr: [bij 98]
98 Grietjen Hansen getr: [bij 97]
99 Jannes Siwerts getr: [bij 100]
100 Jantjen Lucas getr: [bij 99]
101 Gebke Rentes vr. Hemmo Hemmes
102 Margjen Jan vrouw van de Paapse snijder Jan Beerents (is geen lidtmaat geweest)
103 Hans Jans Plagge getr: [bij 104] (den 16 Maj 1712 attestatie verleent na Groningen)
104 Margjen Jacobs getr: [bij 103] (den 16 Maj 1712 attestatie verleent na Groningen)
105 Coert Alberts getr: [bij 106]
106 Siouke Derks getr: [bij 105]
107 Egbert Eisses getr: [bij 108]
108 Sijtske Luitjens getr: [bij 107]
109 Bouwjen Egberts j.d.
110 Geert Jans Veling getr: [bij 111]
111 Aaltjen Hindriks getr: [bij 110]
 
oosterdiep, van beneden
112 Egbertjen Jans vr. Gerlof Lucas
113 Lucas Egberts getr: [bij 114]
114 Aaltjen Berents getr: [bij 113]
115 Jan Alting getr: [bij 116]
116 Grietjen Nijsing getr: [bij 115]
117 Aaltjen Tjackes vr. Aaldrik Cebes
118 Hindrik Jurjens
119 Renske Hindriks vr. Egbert Harms
120 Getruit Jans vr. Jan Matthias Hindriks
121 Hille Wigbolts vr. Derk Hindriks
122 Geesjen Alberts vr. Hindrik Jans
123 Jan Jans Wannemaker
124 Jacobjen Rotgers vr. Albert Michiels (att: verleent na de Mieden den 1,10,1712)
125 Cornelis Jans Hasewinckel getr: [bij 126]
126 Jetse Eltjes getr: [bij 125]
127 Jouke Reitses we. Rienje Jacobs
128 Hille Simons vr. Roelef Derks
129 Edde Jentjes getrouwde [bij 130]
130 Geese Jans getrouwde [bij 129]
131 Barbar Rienjes vrouw Roelef Cornelis
132 Lucas Claassen getr: [bij 133]
133 Aaltjen Wasses getr: [bij 132]
134 Theetjen Eddes vr. Edse Jans
135 Wolther Egberts getrouwde [bij 136]
136 Hindrikjen Gerrits getrouwde [bij 135]
137 Geertjen Otten we. Thijes Alberts
138 Frouke Geerts we. Hindr: Geerts Klomp
139 Jacob Hindriks getr: [bij 140]
140 Claasjen Lammers getr: [bij 139]
141 Wolther Roelefs getr: [bij 142]
142 Jacobjen de Waal getr: [bij 141]
143 Jantjen Aalderks we. Jan Galtjes
144 Jan Claassen getr: [bij 145]
145 Fenje Jans getr: [bij 144]
146 Klaas Lucas
147 Klaas Coops getr: [bij 148]
148 Lummigjen Egberts getr: [bij 147]
149 Kier Peters getr: [bij 150]
150 Aaltjen Thijes getr: [bij 149]
151 Sepke Foekes, we. Eppe Alberts
152 Hindrik Everts getr: [bij 153]
153 Geesjen Geerts getr: [bij 152]
154 Judith Jacobs, we. Hindrik Lubberts
155 Jan Hindriks getr: [bij 156]
156 Hindrikjen Hindriks getr: [bij 155]
157 Geert Hindriks
158 Hindrik Houwing getr: [bij 159]
159 Margjen Alting getr: [bij 158]
160 Andries Asjes (sijn attest: weder gegeven)
161 Getruidt Peters, vr. Jan Entes
162 Petertjen Lammerts, we. Peter Engberts
163 Kier Berents
164 Geert Harms getr: [bij 165]
165 Femmigjen Lammers getr: [bij 164]
166 Jan Berents Glim
167 Jan Hindriks getr: [bij .168]
168 Aaltjen Nammes getr: [bij 167]
169 Beerte Alberts, we. Jan Roelefs
170 Jantjen Poppes vr. Roelef Memmes
171 Poppe Everts getr: [bij 172]
172 Martjen Hindriks getr: [bij 171]
173 Egbertjen Wasses vr. Phoke Jans
174 Lammigjen Hindriks, vr. Geert Jans
175 Kier Roelefs
176 Aaltjen Alberts, vr. Roelef Lammers
177 Aaltjen Lucas, vr. Roelef Gerrits
178 Geert Geerts
179 Thijes Wolthers getr: [bij 180]
180 Getruidt Harms getr: [bij 179]
181 Eva Simons, vr. Jan Willems
182 Grietjen Jacobs, vr. Roelef Alberts
183 Jan Erekes getr: [bij 184]
184 Margareta Harmens getr: [bij 183]
185 Grietjen Claassen, vr. Roelef Roelefs Scherius
186 Femmigjen Harms, vr. Klaas Jans
187 Geesjen Arents, we. Roelef Jans
188 Peter Jans getr: [bij 189]
189 Geesjen Claassen getr: [bij 188]
190 Claas Jans getr: [bij 191]
191 Magdelena Hindriks getr: [bij 190]
192 Albert Gerrits Koning getr: [bij 193]
193 Sije Roelefs getr: [bij 192]
194 Jan Lammers getr: [bij 195]
195 Rekjen Willems getr: [bij 194]
196 Deele Jans j.D.
197 Harm Jans getr: [bij 198]
198 Wendel Harms getr: [bij 197]
199 Grietjen Jacobs, vr. Roelef Egbets
200 Coop Alberts getr: [bij 201]
201 Hille Lammerts getr: [bij 200]
202 Hans Lammers getr: [bij 203]
203 Roelefjen Houwing getr: [bij 202]
204 Harm Jans getr: [bij 205]
205 Theetjen Uldriks getr: [bij 204]
206 Derk Alberts getr: [bij 207]
207 Grietjen Peters getr: [bij 206]
208 Andries Willems getr: [bij 209]
209 Itjen Crijns getr: [bij 208]
210 Bouwe Brongers getr: [bij 211]
211 Welmoet Oomkes getr: [bij 210]
212 Ereke Jans getr: [bij 213]
213 Wije Harms getr: [bij 212]
214 Jan Krol getr: [bij 215]
215 Benje Jans getr: [bij 214]
216 Meinardus Tideman Pastor getr: [bij 217]
217 Maria Sicman getr: [bij 216]
218 Lammina Retsinck, we. Sijtse Akkersma
219 Haico Harms getr: [bij 220]
220 Maria Peters getr: [bij 219]
221 Berent Berents getr: [bij 222]
222 Numke Jans getr: [bij 221]
223 Jan Jans getr: [bij 224] (den 1 Junij 1711 attestatie verleent na Groningen)
224 Annigjen Jacobs getr: [bij 223] (den 1 Junij 1711 attestatie verleent na Groningen)
225 Jan Jans alias Turk
226 Berent Jans getr: [bij 227]
227 Annigjen Alberts getr: [bij 226]
228 Hindrik Eltjes getr:[bij 229] (attestatie verleent den 23 April 1711)
229 Grietjen Jurjens getr: [bij 228] (attestatie verleent den 23 April 1711)
230 Jan Jans Brugman getr: [bij 231]
231 Hindrikjen Geerts getr: [bij 230]
232 Tjakjen Menses, vr. Hindrik Haijes
233 Klaas Brants
234 Jan Egberts getr: [bij 235]
235 Trijntjen Luirts getr: [bij 234]
236 Jan Gerlofs getr: [bij 237]
237 Geeske Geerts getr: [bij 236]
238 Hilligjen Claassen, we. Onne Brongers
239 Grietjen Berents, vr Derk Hugebuttel
240 Aagtje Alles, vr. Egbert Jans
241 Nenso Ails getr: [bij 242]
242 Hindrikjen Tonnis getr: [bij 241]
243 Harm Arpes getr: [bij 244]
244 Jantjen Harms getr: [bij 243]
245 Jan Geerts getr: [bij 246]
246 Lammigjen Jacobs getr: [bij 245]
247 Aaltjen Klaassen, we. Jan Harms
248 Niesjen Wichers, Peter Jans we.
249 Roelef Hindriks van Loon
250 Janna Lauwriers, we. Abel Verheeke
251 Bartholomeus de Brouwer getr: [bij 252]
252 Trijntjen Derks getr: [bij 251]
253 Claas Harms Ruiter
254 Vrouke Jans, vr. Gijsbert Hindriks
255 Jan Everts Kunst getr: [bij 256]
256 Geertjen Aalderts getr: [bij 255]
257 Galte Jans j.m. (attastatie na Zuidboek)
258 Jantjen Harms vr. Jan Dwars
259 Baront Menneks getr: [bij 260]
260 Trijntjen Jans getr: [bij 259]
261 Rebecca Straetman, vr. Jan Arents
262 Tjebbe Tjeerts getr: [bij 263]
263 Barber Jansen getr: [bij 262]
264 Geesjen Jacobs, vr. Hindrik Hindriks
265 Aatjen Jans, vr. Wapke Jans (den 9 Junij 1711 attestatie verleent na de Mieden)
266 Wicher Arents getr: [bij 267]
267 Albertjen Roelefs getr: [bij 266]
268 Jan Jans getr: [bij 269]
269 Trijntjen Pieters getr: [bij 268]
270 Otte Harms getr: [bij 271]
271 Beerte Andries getr: [bij 270]
272 Rotger Alberts getr: [bij 273]
273 Lammigjen Lens getr: [bij 272]
274 Harm Remmels getr: [bij 275]
275 Geeltjen Konius getr: [bij 274]
276 Lammigjen Hindriks, we. Willem Barels
277 Imke Geerts, vr. Wibbo Poppes
278 Anna Berents, we. Jan Claassen
279 Sicco Jans getr: [bij 280]
280 Trijntjen Ebels getr: [bij 279]
281 Lammigjen Poppes, vr. Ebel Sikkes
282 Trijntjen Ottes, vr. Jan Jeltjes
283 Gerrit Korting getr: [bij 284]
284 Swaantjen Jansen getr: [bij 283]
285 Jannes Roelefs getr: [bij 286]
286 Lijsbet Alberts getr: [bij 285]
287 Roelef Aalderts getr: [bij 288]
288 Lijsbet Zegels getr: [bij 287]
289 Jantjen Eissing, vr. Geert Peters
290 Trijne …… vr. Lubbert Harms
291 Jan Meelker getr: [bij 292]
292 Janke Rientjes getr: [bij 291]
293 Hidje Geerts, vr. Abel Jans
294 Engel Alberts, we. Hindrik Jacobs
295 Jan Peters
296 Aaltjen Garbrants, vrijster
297 Reinder Hebbes getr: [bij 298]
298 Gebke Fokkes getr: [bij 297]
299 Harm Coerts getr: [bij 300] (den 27 April 1712 attestatie verleent na Embden)
300 Itjen Hindriks getr: [bij 299] (den 27 April 1712 attestatie verleent na Embden)
301 Geertjen Jans, we. Hindrik Derks
302 Trijne Detmers, we. Lucas Jacobs
303 Antje Jouks, vr. Jan Pot
304 Louwe Lamberts getr: [bij 305]
305 Trijntjen Fammes getr: [bij 304]
306 Metjen Gerrits, vr. Albert Hindriks
307 Sicco Dates getr: [bij 308]
308 Aaltjen Egberts getr: [bij 307]
309 Jacob Lucas getr: [bij 310]
310 Trijntjen Roelefs getr: [bij 309]
311 Jannes Verheeke
312 Betje Dates, we. Jan Geerts
313 Lijsbet Harmens, vr. Geert Hindriks
314 Harm Thijssen
315 Grietjen Jansen j.d.
316 Jan Roelefs Najer getr: [bij 317]
317 Jantjen Akkes getr: [bij 316]
318 Roelef Coerts getr: [bij 319] (te voren Attest: verleent na Eelde)
319 Bouwe Leenderts getr: [bij 318] (den 16 9br. 1718 att: na Groningen)
320 Geert Jans getr: [bij 321]
321 Bougjen Goossen getr: [bij 320]
322 Peter Jeltjes de Wint getr: [bij 323]
323 Anna Margareta Botichius getr: [bij 322]
324 Klaas Klaassen alias Puister getr: [bij 325]
325 Jantjen Otten getr: [bij 324]
326 Derk Jaspers getr: [bij 327]
327 Grietjen Alberts getr: [bij 326]
328 Jantjen Craans, vr. Philip Hensen
329 Stijntjen Verhoog, we. Tonnis Riems
330 Hindrikjen Harms, we. Hindrik Everts
331 Jantjen Frans, vr. Hindr: Aalderts
332 Melle Willems getr: [bij 334]
334 Hebel Claassen getr: [bij 332]
335 JanBruins getr:[bij 336]
336 Annigjen Hollinga getr: [bij 335]
337 Albert Wolthers getr: [bij 338]
338 Catharina Hetsinck getr: [bij 337]
339 Beerte Coerts, we. Geert Jans
340 Arent Harms getr: [bij 341]
341 Trijntjen Harms getr: [bij 340]
342 Jan Schulten getr: [bij 343]
343 Geertjen Pieters getr: [bij 432]
344 Eltje Schulten j.d.
345 Eltjen Jans, vr. Luitjen Jacobs
346 Hindrik Roelefs Oostindjer getr: [bij 347]
347 Roelefjen Roelefs getr: [bij 346]
348 Geert Coerts getr: [bij 349]
349 Rixte Lammerts getr: [bij 348]
350 Vrouke Tjeerts, we. Jochum Jeipes (attest: verleent den 19 Aug: 1709)
351 Ailt Asinck
352 Hilligjen Jans, vr. Tjark Arents
353 Gerrit Luitjens getr: [bij 354]
354 Femme Wichers getr: [bij 353]
355 Jan Benes getr: [bij 356]
356 Lijsbet Harms getr: [bij 355]
357 Siberick Ubbes, we. Jacob Egberts
358 Jan Roelefs alias Spelde
359 Harm Luitjens getr: [bij 360]
360 Hilligjen Everts getr: [bij 359]
361 Albert Jacobs getr: [bij 362]
362 Faaltjen Jans getr: [bij 361]
363 Geertruid Caterenberg, we. Harm Jans
364 Alke Edes, vr. Willem Freriks Crouse
365 Derk Harms
366 Cornelis Peters Vriese getr: [bij 367]
367 Martjen Alefs getr: [bij 366]
368 Jeltjen Egberts, vr. Geert Harms
369 Harm Wolthers
370 Mamme Riems getr: [bij 371]
371 Annigjen Harms getr: [bij 370]


Namen der angewonnen Ledematen der Gemeinte J.C., in Veendam vergadert, door Mein. Tideman, den 14 Octob. 1708 na Kerkenorde bevestigde dienaar des Godd. Woords

1709
Dese personen zijn aangenomen tegens het gebruik van des H.H. avondm. (’t welke sij ook mede gecelebreert hebben) gehouden den 3 Martij 1709.
1 Wijbe Lammers van 't Heerenveen Echtl. [bij 2]
2 Annigjen Remelts Echtl. [bij 1]
3 Hindrik Claassen Echtl. [bij 4]
4 Aaltjen Jacobs Echtl. [bij 3]
5 Grietjen Schultes vr. van Jan Cornelis
6 Sara Augustinus vr. van Roelef Roelefs
7 Thette Sjourts, vr. van Reitse Rienjes
8 Lijsbet Andries, vr. van Tebbe Lucas Smitman
9 Margjen Harms, vr. van Lubbert Egberts
10 Annigjen Simons, vr. van Geert Hindriks
11 Jantjen Claassen, vr. van Roelef Jans
12 Annigjen Egberts, vr. van Klaas Jacobs
13 Grietjen Lammerts Wed. Klaas Jansen (att.verleent na de Pekel den 25 Jan:1710)
14 Vrouke Harms vr. van Hindrik Roelefs
15 Hindrik Jansen j.m. van Drouwen (den 25 Martij 1709 attest. verleent na Gieten)
16 Jantjen Jans j.d. (attestatie verleent den 10 Febr: 1714 na Wagenborgen)
17 Petertjen Wicherts j.d. (attestatie verleent den 24 April 1710[?])
18 Jantjen Lammerts j.d. (attest: verleent den Aug: 1709)
19 Femme Jans j.d. (ook gedoopt attestatie verleent na de Pekel den 25 April 1710)
20 Willemina Jans j.d.
21 Geesjen Claassen j.d.
22 Eva Jans j.d. (den 27 Martij 1734 Att: na den Dam)
23 Dinge Jans j.d.

angenomen den 30 Mai 1709
24 Simon Wolthers j.m. (1710 den 4 Januarij attest. verleent na ’t hoge Veen)
25 Lijsbet Everts j.d. (doot)
26 Jantjen Coerts j.d. (1710 den 4 Januarij attest. verleent na ’t hoge veen)

1709 in Augusto
27 Clara Jans vr. van Hindrik Thole
28 Geesjen Anthoni vr. van Derk Ailkes
29 Cornelis Berents getrouwde [bij 30]
30 Stijntjen Jans getrouwde [bij 29]
31 Jantjen Hindriks
32 Aaltjen Harms (den 19 ebr. 1715 att. verleent na Zuidbr.)
33 Trijntjen Jansen vr. Jurjen Jans

in Novembr
34 Hindrik Haijes getr.
35 Willem Roelefs getr.
36 Lucas Wichers j.m. (attestatie verleent na Groningen)
37 Grietjen Geerts j.d. (Attestatie verleent na Amsterdam)

1710 in ’t laatste van Februario angenomen, den 2 Martij 1 maal gecommuniceert
38 Jeipe Jochums getr.
39 Tjeert Jochums getrouwde [bij 40]
40 Geesjen Jans getrouwde [bij 39]
41 Jan Pieters j.m
42 Wichertjen Jans j.d.
43 Wichertjen Jacobs j.d.

in Junio
44 Tebbe Lucas Smitman getrouwde zijnde Luters geweest
45 Hindrik Jans Kunst j.m.
Gerlof Jans j.m.

in Septemb.
47 Wibbo Popkes getr.
48 Geert Peters getr.
49 Froucke Wichers vrouw van Otto Jans
50 Grietjen Feddes j.d.
51 Jantjen Jans j.d.
52 Jantjen Samuels j.d. (attest. na Mensingeweer in 7br 1710)

in octob.
53 Cornelis Wildervanck studiosi (den 27 Febr. 1711 attestatie verleent na Groningen)
54 Adriaan Wildervanck studiosi (den 27 Febr. 1711 attestatie verleent na Groningen)

in Decemb.
55 Hindrik Jacobs wednr van Emmen
56 Hindrik Feddes j.m.
57 Meint Feddes j.m.
58 Aaltjen Willems j.d.
59 Wipke Hindriks j.d.

1711 in Martio
60 Roelf Harms Echtl. [bij 61]
61 Grietjen Arents Echtl. [bij 60]
62 Peter Jans Echtl. [bij 63]
63 Trijntjen Alberts Echtl. [bij 62]
64 Cornelis Jacobs Echtl. [bij 65] – ook gedoopt
65 Femmigjen Everts Echtl. [bij 64]
66 Hindrik Lucas Echtl. [bij 67]
67 Jantjen Jans Echtl. [bij 66]
68 Jan Egberts getr.
69 Hindrik Jans getr.
70 Jan Hindriks Pot getr.
71 Luitjen Jacobs getr.
72 Hindrik Aalderts getr.
73 Roelf Jans Echtl. [bij 74] (den 3 8br 1715 attest. na Schildwolda)
74 Trijntjen Jans Echtl. [bij 73] – ook gedoopt
75 Eildert Wijrdts getr
76 Albert Harms getr. (att. verleent na Zuidbr. den 2 Maj 1712)
77 Louwe Lamberts getr.
78 Hindrik Harms getr.
79 Hindrik Ubbes getr.
80 Teeke Jouckes Echtl. [bij 81]
81 Jantjen Feddes Echtl. [bij 80]
82 Evert Hindriks Echtl. [bij 83]
83 Swaantjen Peters Echtl. [bij 82]
84 Gerrit Claassen Echtl. [bij 85]
85 Beerentjen Jans Echtl. [bij 84]
86 Swaantjen Harms vr. van Hindr. Geerts
87 Aaltjen jans vrouw van Barthold Jans
88 Bronger Onnes j.m.
89 Hindrikjen Jans j.d.
90 Jantjen Eddes j.d.
91 Gerrit Lubberts getr. - ook gedoopt
92 Jurjen Peters getr.
93 jan Arents Echtl. [bij 94]
94 Derkjen Jans Echtl. [bij 93] – ook gedoopt
95 Jan Harms Ruiter Echtl. [bij 96] (den 18 Dec. 1728 att. verleent)
96 Trijntjen Hibbes Echtl. [bij 95] – ook gedoopt
97 Maria Thuis, vrouw van Harm Claas Ruiter, zijnde Roomsgesind geweest (att. verleent)
98 Swaantjen Beerents wed. Jan Jans Mof

1711 in Septembr.
99 Aaltjen Pheebes huisvrouw van Hindrik Jans
100 Trijntjen Lucas j.d.
101 Margjen Derks j.d.
102 Petertjen Peters j.d.

in Decembr.
103 Aaltjen Jans j.d.
104 Remke Derks j.d.
105 Garbrecht Jans j.d. (attest. na Groningen den 1 Martij 1714)
106 Grietjen Thijes j.d. (den 5 10br. 1721 attest.na Zuidbroek)

1712 in Martio
107 Klaas Jans Houtenboom
108 Jan Martijn getr.
109 Geert Jans getr.
110 Roelf Alberts getr.
111 Evert Jans Echtluid. [bij 112]
112 Geesjen Gijses Echtluid. [bij 111]
113 Gerrit Roelfs echtl. [bij 114]
114 Immigjen Jacobs Echtl. [bij 113]
115 Remke Geerts huisvrouw van Menne Arents
116 Hilligjen Arents huisvrouw van Hindrik Jacobs
117 Arentjen Hindriks huisvr. van Roelf Gijses
118 Petertjen Sijgers huisvrouw van Hindrik Feddes
119 Geele Poppes huisvrouw van Wijndelt Hindriks
120 Wipke Reinders j.d. (den 22 Maj 1713 attest. verleent na Groningen)
121 Margjen Derks j.d.

in Junio
122 Jantjen Jans huisvr. van Wigbolt Derks
123 Heiltjen Schultens j.d.
124 Grietjen Willems j.d.

in September
125 Jan Addekes getrouwde
126 Wigboldt Derks getrouwde

1713 in Martio
127 Roelf Nemmes getr.
128 MArgjen Onnes vr. Klaas Jans
129 Tjabbe Egges vr. Jan Martijn
130 Jantjen Lammers vr. van Peter Jans
131 Hilligjen Alberts vr. van Reurt Hindriks
132 Annigjen Derks vr. Egberts Wolters

in Majo
133 Wijndelt Hindriks getr.

1713 in Septembr
134 Andries Jans getr.
135 Beerent Claassen j.m.
136 Wichertjen Harmens vrouw van Jan Lucas
137 Jantjen Lubberts j.d.
138 Thietjen Alberts j.d. (den 10 Martij 1724 att. na Groningen)
139 Marieke Bruins j.d.

in Decembr
140 Hindrikjen Peters huisvr. van Timen Heijne
141 Hindrikjen Jannes hisvr. van Albert Egberts
142 Aaltjen Timens j.d.

1714 in Martio
143 Geugjen Jacobs getr. (ook gedoopt)
144 Jan Ligger j.m. (den 26 Febr. 1722 attest.)
145 Beerent Hindriks Echtl. [bij 146]
146 Elsjen Hindriks Echtl. [bij 145]
147 Roelf Gijses getr.
148 Jan Derks Echtl. [bij 149]
149 Stijntjen Hindriks Echtl. [bij 148]
150 Ailco Erekes getr.
151 Hindrik Coops Echtl. [bij 152]
152 Okjen Geerts Echtl. [bij 151]
153 Aaltjen Geerts huisvr. van Harm Martens
154 Geertjen Coops huisvr. van Jurjen Jans
155 Albert Thijes j.m.
156 Lubbert Hindriks j.m.
157 Geertruidt Harmens j.d.
158 Fennigjen Derks j.d.
159 Agniete Lubberts j.d.
160 Annigjen Jansen huisvr. van Rientjen Martens
161 Roelf gerrits Oltman, getr.
162 Peter Jans getr.
163 Jacob Jans getr.
164 Roelf Scherius getr.

in Junio
165 Jan Jansen Brandenborg getr.
166 Sjourt Feddes j.m.
167 Hindrik Alberts j.m.
168 Geertjen Harmens j.d.
169 Jantjen Harmens j.d.
170 Meintjen Harmens j.d.
171 Ipke Reinderts j.d.

in Decembr
172 Jantjen Jouckes huisv. van Sijger Derks

1715 in Martio
173 Bene Claassen Echtl. [bij 174]
174 Geesjen Meinen Echtl. [bij 173]
175 Johannes Eijssenaar getr.
176 Jan Geerts getr.
177 Gerrigjen Hindriks wed. Jan Andries
178 Barthold Gosses Echtl. [bij 179]
179 Geertjen Rijckents Echtl. [bij 178] - ook gedoopt
180 Grietjen Jacobs huisvr. van Meindert Remmelts
181 Jantjen Simons huisvrouw van Jan Jans, ook gedoopt
182 Derk Jans j.m.
183 Aafjen Thijes j.d.
184 Ida Beerents j.d.

In Junio
Tjabbigjen Tammes j.d. )(attest. na Winschoot den 19 April 1716)

in Septembr
Margareta Dijckers huisvr. van Doctor Christoph. Cnauwels van Ludolfi (den 13 Jan. 1722 attest. verleent na Zuidhorn)
Trijntjen Wichers j.d.
Annigjen Otten j.d.

in Decembr
Willemtjen Hindriks j.d.
Lucke Teitses j.d. (den 4 Dec. 1725 att. na Sapmeer)
Elsjen de Wale j.d. (in Martio 1718 attest. verleent na Groningen)
Maria Jans j.d.
Aafjen Egberts j.d. (in Martio 1718 attest. verleent na Zuidbroek)

1716 in Martio
Beerent Jacobs Kock getr.
Andries Ottes getr.
Roelf Jans getr. ook gedoopt

in September
Everhardus Kunst studiosus (den 26 Febr. 1722 attest. na Sapmeer)

in Decembr.
Anthoni Hindriks Scheppers getr. Romsgesind geweest
Jan Jans getrouwde
Hilke Jans j.d.
Lijsbet jans j.d.
Annigjen Thijes j.d. (den 1 Junij 1728 attest. na Zuidbroek)

1717 in Martio
Grietjen Claassen wed. Jan Deddes
Lammigjen Roelfs vrouw van Roelf Jans
Oetjen Freriks wed. Jan Beerents
Geesjen Egberts vrouw van Klaas Lubberts – ook gedoopt

in September
Rientjen Jans getrouwde
Grietjen Alberts huisvrouw van Peter Egberts

in Decembr
Gerrit Wolthers j.m.
Annigjen Jans j.d.
Roelfjen Jans j.d.
Lammigjen Wolthers j.d. (in Martio 1718 attest. verleent na Groningen)

1718 in Martio
De Heer Govert Gerlacius j.m. (den 5. 7br 1718 attest. na Colham)
Willem de Wilde getrouwde
Hindrik Jans getrouwde
Jan Jans getrouwde
Lucas Gerlofs getrouwde
Simon Hindriks en Geesjen Hindriks Echtl.
Harmen Lubberts j.m. (den 28 Febr. 1719 attest. na Cloosterbuiren)
Beerent Derks j.m.
Eilert Gossels j.m
Saartje Jans wed. Jan Ruising (den 21 Julij 1718 att. na Gron.)
Grietjen Jans j.d. ook gedoopt
Grietjen Wolthers j.d. (in April 1718 attestatie verleent)
Jantjen Roelfs j.d.
Fennigjen Gossels j.d.

in Junio
Jan Derks j.m.

in Septembr.
Aaltjen Peters huisvrouw van Meint Feddes
Aaltjen Baronts j.d.

in Decembr.
Grietjen Hindriks j.d.
Grietjen Roelfs j.d.
Roelfjen Jacobs j.d. ook gedoopt
Aaltjen Willems j.d.
Anna Margareta Jacobs j.d.
Helena Wolthers j.d.

1719 in Martio
Grietjen Hindriks huisvr. Otto Jans ook gedoopt
Hindrik Peters en Sjourtjen Thomas Echtl., [Sjourtjen] ook gedoopt
Albert Jans getrouwde
Eilert Jans en Antje Sijgers Echtl.
Jan Jans Meijer getr.
Theetjen Ajolts j.d.
Alegonda Wolthers j.d.( den 21 Jan. 1721 Att. na Gron.)
Geertjen Wichers j.d.
Lummigjen Jans j.d. (den 1 Jul. 1720 Att. na Groningen)
Hiltje Jans j.d. (den 23 Aug. 1722 attest. na de Mieden)

in Junio
Roelf Hindriks j.m.
Trijntjen Ruben j.d. (den 23 Febr. 1722 attest. verleent na Groningen)

in Septembr
Annigjen Jans huisvr. v. Borgert Eppes
Lummigjen Jans huisvr. van Will. Claass. Puister
Martjen Simons huisvr. v. Harm Harmens
Joost Claassen en Aaltjen Simons Echtl.
Lammigjen Borgerts j.d.

1720 in Martio
Jan Jans Oortjen getr.
Jan Jans getr.
Hindrik Jacobs getr. ook gedoopt
Jan Jans j.m.
Albertjen Hemmes vr. van Jemme Menger
Jantjen Peters j.d.

in Junio
Pietje Tjerks j.d. (den 3 Junij 1723 attest. na Sapmeer

1721 in Martio
Roelf Jans Suck getr.
Frans Jans getr.
Jan Alberts en Geertjen Berents Echtl., [Geertje] ook gedoopt
Klaas Lubberts getrouwde
Kijr Tjakkes getr.
Anne Jans getr. (den 11 Junij 1728 attest. na Middelstum, met de vrouw)
Nieltjen Geerts huisvr. van Hindrik Gosses
Hilligjen Jans j.d.
Tonnisjen Lubberts j.d.

in Junio
Annigjen Jansen j.d.

in Decembr
Trijntjen Harmens wed. Wicher Jans
Schelte Eppes huisvr. van Frans Jans
Nienke Roelfs huisvr. van Andries Andries (den 5 Maj 1726 att. behalve de borgelike opsprake van Jan Kunst)
Aaltjen Jurjens j.d. (den 6 Nov. 1729 att. na Gron.)

1722 in Martio
Lourens Berents getr.
Berent jacobs getr.
Lucas Gelles getr.
Jacob Jacobs getr.
Peter Egberts getr.
Berent berents getr.
Peter Jans getr.
Roelf Hindr. Jongman
Jan Harmens Saakjes jongm. (1723 attestatie verleent na Hollant)
Berentje Addes wed. Andries Derks (den 13 10br. 1722 attest. na de Scheemda)
Hilligjen Jans huisvr. van Gerrit Lubberts
Aanigjen Erekes huisvr. van Hindrik Jacobs
Aafjen Willems j.d.
Annigjen Harmens j.d. (den 1 Dec. 1729 attest. na de Mieden)
Aagtje Claassen j.d. (den 6 7br. 1723 attest. na Zuidbr.)

in Junio
Jantjen Jans huisvr. van Jan Cornellis
jantjen Cornellis j.d.
Hindrikjen Borgerts j.d.

in September
Tonnisjen Derks huisvr. van Pieter Alberts

1723 in Martio dese 3
Jense Derks getr
Jan Jans van der Stege getr
Riene Lubberts j.d.

1723 in Sept.
Jan Wicherts j.m. (den 13 9br. 1725 att.)
Aafjen Eddes j.d
Anna Baronts j.d.
Catharina Hindriks j.d.

in Decembr.
Engelina Feltrup huisvr. van Steven Hamminck
Grietjen Jannes huisvr. van HArmen Jacobs
Lambert Gossels j.m.
Heiltjen Wittink j.d.
Gepke Harmens j.d. (den 22 9br. 1724 att. na Gron.)
Heiltjen Jannes j.d. (den 8 Junij 1726 att. na Gron.)
Trijntjen Reinders j.d. (den 15 Jun. 1734 attest. verleent. is weder gelangt)
Jacobjen Hindriks j.d.

1724 in Febr. den 14
Lubbert Timons en is gedoopt

in Martio
Harmen Jans en Margjen Jans echtl.
Rienje Jans getr.
Geertjen Egberts huisvr. van Albert Derks
Annigjen Egberts huisvr. van Jan Annes
Lummigjen Beerents huisvr. van Evert Lammerts, ook gedoopt
Evert Beerents j.m.
Lijsbet Jans j.d.
Martje Thomas j.d. ook gedoopt
Geertjen Geerts j.d.

in September
Evert Lammerts getr.
Geertjen Timons huisvr. van David Jans, ook gedoopt
Lammigjen Beerents jd. ook gedoopt (den 16 8br. 1729 att. na Amsterdam)
Remke Willems j.d.
Aaltjen Harmens j.d.

in December
Lambert Onnes getr.
Roelf harmens j.m.
Beerent Jans j.m.
Fredericus Oldendorgh j.m.
Marieke Claassen j.d.
Wicherdina Ottes

1725 Febr. den 16 dito
Jacob Berents Sap getr. ook gedoopt

Mart den 2 dito
Derk Metskes getr. ook gedoopt

den 8 Martij
Klaas Thomas en Fennigjen Jacobs getr.
Trijntjen Geerts huisvr. van Mekke Jacobs (den 11 Jun. 1733 att. na Zuidbroek)
Fennigjen Jurjens huisvr. van Rienje Jans
Grietjen Gossels huisvr. van Derk Meints
Jantjen Harmens j.d.
Aafjen Jans j.d. (den 26 Jan. 1731 attest. na de Pekel A)

in Junio
de Hr. Jan Sichterman

in Septembr.
Jochum Jans j.m. (den 4 Septbr. 1729 attest. na ’t Hogesand)

in December
Peter Nannes getr.

1726 in Martio
Gerlof Harmens getr.
Menne Arents getr.
Ailke Lubberts getr.
Timon Peters getr. ook gedoopt
Arent Hindriks getr.
Tjakjen Borgerts huisvr. van Eilert Gosses

in Junio
Hilletje Hindriks huisvr. van Germt Jans (attest. den 22 Aug. 1731)

in Septembr.
Aaltjen Arents huisvr. van Harmen Wolthers
Grietjen Thijssen huisvr. van Harm Jans Suck, ook gedoopt
Catarina Ottens huisvr. van Menne Arents

1726 in Decembr
de Heer Christian Rijnhart Pretorius (den 5 Maj 1727 attest. na Gron.)
Coop harmens

1727 in Martio
Claasjen Harmens huisvr. Rienje Jans
Claasjen Onnes huisvr. van Anne Jans (den 11 Jun. att. na Middelstum met haar man)
Aagtje Peters huisvr. van Uge Jans – ook gedoopt
Claasjen Berents huisvr. van Derk Hindriks ook gedoopt
Jantjen Hindriks huisvr. van Jan Tjeerts
Jantjen Jans j.d. (den 1 Dec. 1729 att. na de Mieden)

in December 1728
Hindrikjen Gerrits huisvr. van Harmen Erekes

1728 in Martio
Hindrik Oldenborg getr. zijnde Luters geweest
Albert Sigers en Geeske Hindriks Echtl.
Grietjen Jacobs huisvr. van Casper Jurjens
Hitje Derks j.m.
Martje Peters j.d. (den 7 Martij 1728 attest. na Uithuister Mieden)
Fennigjen Jans j.d.

in Septembr.
Jan Cornellis Hasewinckel getrouwde
Hilke Fockes wed. van Willem Haijes (den 15 october 1728 attest. na de Mieden)
Annigjen Luitjes huisvr. van Harmen Hindriks (1744 met attest. na Sapmeer)
Hilligjen Berents huisvr. Harmen Hindriks

in Decembr
Antje Harmens j.d.
Jantjen Harmens j.d.
Jantjen Jans j.d.

1729 in Martio
R: Carolinus van Bijler getr.
Jan Hindriks en Aaltjen Hindriks Echtl.
Jan Hindriks getr.
Ailco Derks getr.
Menne Pieters en Grietjen Menkes Echtl.
Pieter Lubberts en Grietje Wichers Echtl.
Hindrikjen Hindriks huisvr. van Jacob Berents Sap
Aafjen Jans Havincks huisvr. van Fred. Oldenborg
Annigjen Cornelklis huisvr. van Conraad Harms
Majske Harmens j.d. (den 8 Maj 1732 att. na Gron.)

in Junio
Lijsbet Sijtses huisvr. van Gerrit Wilkes
Trijntjen Feijes huisvr. van Jan Jans

in Septembr
Here Wibbes j.m.
Geertjen Beerents huisvr. Eppe Jans
Geertruid Jans j.d.
Lammigjen Beerents j.d. (den 3 Febr. 1730 Att. na Gron.)
Ida Wibbes j.d. (den 27 Aug. 1730 att. na de Mieden)

1729 in Decemb.
Evert Poppes

1730 in Junio
Lammigjen Roelfs huisvr. van Pieter Derks

in September
Geert Hindriks en Hilligjen Fockes Echtl.
Reene Roelfs huisvr. van Jan Eddes
Geesjen Harmens j.d. (den 10 7br. 1739 att. na ’t Hogesand)

in Decembr.
Uge Jans getr.
Trijntjen Leffers j.d. (den 18 Maj 1731 attest. na Gron.)

1731 in Martio
Jan Annes getrouwde
Bront Claassen getr.
Jacob Jans getr.
Arent Jans j.m.
Jacob Hiddes en Arentjen Teeckes Echtl.
Jacob Jacobs en Grietjen Jans Echtl.
Jannes Groenhuis j.m. (den 20 Maj 1739 att. na Gron.)


Register van Angekomene Communicanten 

nadat Mein.Tideman na Kerken Ordre als Dienaar des Goddeliken woordts den 14, Oct. 1708 in Veendam is bevestigt.
Met attestatien

Gekondiget voor ’t gebruik des H. H. Avondmaal gehouden in December 1708
Andries Willems en sijn vr. IJtjen Crijns van 't Hogesandt (den 3 7br. 1709. attestatie wedergegeven)
Geert Jans & sijn vr. Bougjen Goossens van Sappemeer (weder vertrokken na Sappemeer)
Jan Alting & sijn vr. Grietjen Nijsing van Emmen (attest: verleent na Sandeweer of Middelstum)
Jan Jans Brugman van Velthuisen uit Graafs. Benthem en sijn vr. Hindrikjen Geerts van Brandlegt uit Graafs. Benthem
Jantjen Craans vr: van Philip Hensen van Groningen
Eltjen Schulten j.d. van Groningen (den 28 augustus 1709 attestatie verleent 1709)
Galte Jans j.m. van Groningen (attestatie verleent na Zuidbroek den Junij 1710)
Egbertjen Jans j.d. van Groningen (attest: verleent na Groningen den 15 Maj 1710)

1709 in Martio 1709
Sijger Derks & sijn vr. Stijntjen Harms van Sappemeer
Getruidt Jeltjes vr. Jeipe Jochums van Groningen
Aaltjen Tjackes vr: van Aaldrik Cebes van Zuidtbroek
Aaltjen Jans Hummelen j.d. van Diever

in Majo
Grietjen Jans j.d. van Groningen (Attest: verleent na Zuidbr. den 2 Maj 1712)
Meenje Alberts vr. van Frans Ubbes van Zuidbroek
Harm Alberts van Finserwolt
Trijntjen Rosevelts vr. van Tidde Jans van de Nieuwe Pekel A

in Augusto
Peter Henriks en Lammigjen Roelefs van Aduwert

in Augusto 1709
met attestatie van Sapmeer wonende alle onder de vrijdom in de Borger Compagnie
Fedde Sjourts en Aaltjen Jans Echtl.
Jan Feddes en Geeske Fransen Echtl.
Frans Alberts en Geeske Hindriks Echtl.
Timen Joukes en Cunne Hindriks Echtl.
Alle Hindriks en Femmigjen Peters Echtl. (den 17 oktobr. 1715 attest. na Colham)
Harmen Lammers
Arendje Cornelis wed. van Jouke Timens
Martjen Peters wed. van Jan Meijer
Martjen Alles wed. van Hindrik Bartelts

in Novembr.
Allard Sisen en Hilligjen Ubbens getr. van Groningen (den 4 7br 1721 att. na de Mieden)
Jan Geerts Steenbargen en Jantjen Jans Jeulen getr. van 't Hogeveen (attestatie verleent na 't Hogesant den 28 9br 1711)
Hindrikjen Jacobs vrouw van Jan Jans Hasewinckel van Zuibroek
Trijntjen Lodewijcks j.d. van Zuidbroek (1736 den 6 Martij attest. gegeven)

1710 den 28 Martij
Trijntjen Gerrits huisvrouw van Jacob Jacobs van Sappemeer
Janke Sikkes huisvrouw van Kier Geerts van Sappemeer
Jetjen Jans van de Smilde van Dieveren (attestatie verleent den 21 April 1711 na Dieveren)

in Junio
Jasper Derks getrouwde van Groningen
Diewer Hindriks j.d. van Groningen (attestatie verleent na Gron. den 6 7br 1711)
Maria Hindriks van Groningen (attestatie verleent na Groningen in Nov.1710)
Evert Harmens en Jantjen Siwerts Echtl. van Zuidbroek
Tekjen Jans huisvrouw van Jurjens Caspers van Sappemeer
Barthelt Hindriks en Thetjen Claassen Echtl. van Sappemeer
Gepke Phebens huisvrouw van Arent Jans van Winschooten
Gerrit Velthof  j.m. van Ulsen (den 28 Nov. 1710 attest. na de Mieden)

in Septemb.
Henrik Gockinga en Tateke Helena Sigterman Echtl. van Groningen
Gerrit Hindriks en Geesjen Gerrits Echtl. van Wittewierum
Hermen Alberts en Aaltjen Geerlichs van Swartsluis (den 29 april 1712 att. verleent na Gron.) (den 17 Maj 1715 't selvde getuigt)
Hindrik Oomkes en Bonje Lammers Echtl. van Sappemeer
Aaltjen Stevens vrouw van Hindrik Peters van Sappemeer (den 28 Febr. 1714 attest. na Sapm. of Hogez)
Bartolt Jans van de Mieden
Betje Claassen vrouw van Lubbert Uilkes van Zuidbroek

in December
IJtjen Meinders huisvrouw van Jan Caspers van Sappemeer

1711 in Martio
Tja Harmens vrouw van Gerrit Kortinck van de Mieden
Derk Gaadjes en Trijntjen Andries Echtl. van Sapmeer
Albert Hindriks en Tjakjen Arents Echtl. van Sapmeer

in Junio
Jannes Hansen en Zijtske Jans Echtl. van Groningen  (den 12 Aug. 1720 att. op Warfum)
Sara Willems Jacobs huisvrouw van Willem Jelvild.[?] van Groningen
Maria Lijsing j.d. van Groningen
Hindrikjen Jans Wed. van Evert Egberts van Noortbroek
Grietjen Jans huisvrouw van Roelf Roelfs van Zuidbroek

in Septembr
Riender Jacobs en Antjen Tjesses Echtl. van de Leeke (den 26 Martij 1721 attest. verleent na den Dam.) (in 't borgerlike niet quaats gehoort, na de zielsstaat omtrent de godsdienst onseker als meest van hijr..[?])

in Septembr
Anne Margrete Holtvoogt vrouw van Claas Lommert van Loppersum (1726 den 15 Junij attestatie na Zuidbr.)
Trijntjen Feikes huisvrouw van Jan Addekes van 't hogesand
Engeltjen Jurjens j.d. van Groningen

in Decembr
Grietjen Buitinck huisvrouw van Jan Egberts van Gieten
Bethje Hindriks huisvrouw van Jan Tjackes van Noortbroek (den 31 8br 1719 attest. na Zuidbr.)

1712 in Martio
Reurt Hindriks getr. van Sappemeer
Tidde Jans getr. van de Pekel A
Jan Geerts getr. van Midwolda
Seppe Peters vrouw van Jan Cornelis alias ongewassen van Zuidbroek
Annigjen Andries getr. van 't Hogeveen
Geesjen Jaspers j.d. van Nieuw Gasselterveen

in Junio
Lutgertjen Koiters huisvrouw van Bouwmr. Matthias Kruiff van Groningen (vertrokken na Groningen) Allegonda ter Laar j.d. van Groningen (vertrokken na Groningen)
Jacob Cornellis en Anje Jeltjes Echtl. van 't Zandt (attestatie wedergegeven)
Hindrikjen Gerlichs huisvrouw van Thijes Willems van de Zeerijp
Oomke Jans en Lijsbet Pieters Echtl. van Sappemeer

in September
Pieter Jans Kuiper en Pieterjen Jans Echtl. van Sappemeer (den 23 octobr. 1714 attestatie verleent na Foxhol) (in Decembr. 1716 attestatie weder gebragt van Sapmeer)
Anna Claassen van Zuidbroek

in December
Beerent Tjapkes en Grietjen Ubbes Echtl. van Zuidbroek (den 15 Aug.1716 attest. na de Pekel)
Renske Jaspers j.d. van Groningen (den 17 9br 1718 att. wedergel…[?])
 
1713 in Martio
Jacobus Heijdema j.m. van Groningen (attestatie verleent)

1713 in Junio
Meerten Willems en Hindrikjen Jacobs Echtl. van Groningen (den 1 Maj 1722 attest. na Loppersum)
Grietjen Jacobs j.d. van Groningen
Asse Popkes van Wittewierum
Albert Derks j.m. van Pekel A (den 27 9br. att. verleent na de Scheemda)
Margjen Jaspers j.d. van Nieuw Gasselterveen

in December
Aaltjen Harmens huisvrouw van … … van Groningen
Grietjen Wessels huisvrouw van Sicco Tiddens van Finserwolt
Jan Andries j.m. van de Scheemda

1714 in Martio
Anne Ailderts huisvr. van Jan Jochums Brandenborg van Sapmeer

in Junio
Klaas Meijer en Eltjen Schultens Echtl. van de boven Pekel A
Otte Jans Kunst j.m. van Groningen (den 20 7br 1717 attest. verleent na Zuidbroek)

in Septembr.
Tidde Zebes met attestatie van Noortbroek
Willemina Holtvoogt vrouw van Jan Harms Veenhuis van Zuidbroek (1726 Den 18 Junij attest. verleent)
Tobias Klaassen en Froucke Winters Echtl. van Sapmeer
Geertjen Eltjes j.d. van de Mieden

in Decembr
Hindrik Geerts getr. van Groningen
Wipke Reinderts j.d. van Groningen
Hindrik Geerts (Hindriks) en Aaltjen Hindriks (Geerts) Echtl. van Winschoten

1715 in Martio
Hector Nove Schoolmr. en Aaltjen Mestering Echtl. van Groningen (1724 in Martio attest. na Groningen)
Luirt Jans j.m. van de Beerta (den 30 Maj 1715 wedergelangt)
Hille Wijchers j.d. van 't Hoogeveen (den 20 9br 1715 wederg....[?])

in Junio
Willem Emmelcamp en Elsjen Harmens Echtl. van Groningen
Tibigjen Harmens j.d. van Groningen ook bij Dm Oomkes gewoont mogelik daar attest. wederontfangen
Jan Hindriks en Geesjen Lubberts Echtl. van de boven Pekel A
Jan Tebbes getr. van Sappemeer
Beerent Jansen j.m. van Gasselte (den 9 Maj 1717 wedergelangt)

in septembr.
Doctr Cristophorus Knauwls van Ludolphi Doctr. van Harderwijck (den 13 Jan. 1722 att. na Zuidhorn)
Ebeltjen Harmens van Groningen (1718 den 19 Martij attest. verleent na Groningen)
Lammigjen Jans van Sapmeer

1715 in Decembr.
Michaël Pott stud. Med. van Groningen (wedergelangt)
Aaltjen Lantinck van Uithuisen (den 29 april 1719 wedergelangt, willende na Wolthersum)
 
1715 in Martio
Steven Egberts Hamming getr. van Soest

in Junio
Marchjen Ocsewolts wed. van Marten Jacobs van Noordijck
Thamar Jans j.d. van de Mieden
Lammigjen Mepschen van Dalen

in Septembr.
Willemtjen Altinghe van Westerbork (den 3 8br 1718 attest. wedergev..)
Beerentjen Noordijcks van Eelde
 
in Decembr.
Marchjen Reemers van Groningen
 
17717 in Martio
Robert Basthagen en Elsien Geerts Echtl. van Groningen
Johanna van Buiren vrouw van Beerent Claassen van der Veen van Groningen
Andries Derks en Hiltje Claassen van Sapmeer
Herman Cuiper j.m. van Noorthoorn

in Junio
Jantjen Jans huisvrouw van Jan Hibes van Zuidbroek
Dorothea Knuppel huisvrouw van Jurjen Murbeek van Groningen
Annigjen Jans huisvr. van Hindr. Poppes van Westerlee
 
in Septembr
Geert Derks en Itje Douwes Echtl. van 't Hogesant
Roelfjen Roelfs huisvrouw van Rientjen Jans
Jan Adolfs j.m. van Odoorn (den 1 Maj 1718 weder attest. verleent.)

in Decemb.
Grietjen Jans huisvr. van Jan Jans van de Mieden
 
1718 in Martio
Siben Alberts huisvrouw van Meint Luppes van Zuidbroek
Aafjen Jans huisvr. van Jan Feddes van Sapmeer
Adriaan Henriksen Adriaans j.m. van Noordhoorn
 
in Junio
Juffr. Abigael Haak wed. v.d. Eerw. Hr.Munkerus in leven Pastor tot Noordlaren van de Scheemda
d.Hr.Capit. R. Munkerus van de Scheemda
Juffr. Joh. Elis. Munkerus van de Scheemda (den 29 octob.1722 attest. na Groning.)
Mongr. A. Munkerus van de Scheemda
Harmen Roelfs en Anneje Bikkers Echtl. van Delfzijl
Jan Jacobs en Geesjen Jans Echtl. van Crewert
Arent Cebes en Fenne Jans Echtl. van Nieuwscheemda
Harmen Haijes getr. van Zuidbroek
Jan Lammers j.m. van Sapmeer
Cornelis Jacobs j.m. van Leeuwarden (den 17 9br 1718 att. wedergelangt
Froucke Jans huisvr. van wijlen Claas Hermens van Winschoten (den 14 Octobr 1719 attest. na Gron.)
Geertuid Beerents van Groningen
Geeske Hindriks j.d. van Westerlee (den 24 9br 1719 attest. na Westerlee)
Hilje Peters j.d. van Liens (den 4 septembr. 1719 attest. na Groning.)

in September
Hindrik Bloemer en Magdalena Hofman Echtl. van Zuidbroek
Jan Hindrik Bloemer en Annigjen Jans Echtl. van Zuidbroek (den 28 Maj 1722 attest. na Har…[?]
Thijes Jans en Bieltjen Hindriks Echtl. van Sapmeer

in Decembr
Engeltje Scheltes Buffenius huisvrouw van de chirurg Anth. Surighuisen van Zuidbroek (1721 den 16 Jul. Att na Weender)
Christina Holtvoogd huisvrouw van Jacob Tjakkes van Zuidbroek
Roelf Jansen en Maike Egberts Echtl. van Sapmeer (den 22 Febr. 1727 att. na Zuidbr.)

1719 in Martio
Remmert Cornelis en Grietjen Onnes Echtl. van Termunten (wedergelangt na Gron.)
Ento Thomus en Grietjen Vechters Echtl. van Zuidbroek (den 13 Febr. 1722 attest. wedergel. na Zuidbr.)
Geese Houwinge huisvrouw van Jannes van der Stege van Emmen
Jauke Sibrands j.d. van Garmerwolde (den 20 10br 1719 wedergelangt)
Trijntje Jans huisvrouw van Lambert Geerts van Zandweer
Jan Harmens en Grietjen Jans Echtl. van 't Hogesand
Geertjen Lubberts huisvrouw van Jan Egberts van Usquert
Klaasjen Jans huisvrouw van Jan Jans Meijer van Sapmeer
Aafjen Menses j.d. van Groningen

in Junio
Jan Davids Meijer getr. van Groningen
Aaltjen Jans huisvrouw van Eltje Sebes van Siddebuiren

in Septembr.
Theodorus Robers getr. van Zuidbroek (den 6 april 1720 wedergelangt)
 
in December
Jan Oomkes getr. van Sapmeer
Abrahams Jans getr. van Sapmeer
Hijkje Sigerts j.d. van 't Hogesand

1720 in Martio
Geesjen Hendriks j.d. van Goeredijck

in Junio
Geertruid Anthoni huisvr. van Coert Jans van Groningen (den 28 october attest. na Groningen)
Engeltje Jans huisvr. van Cornellis Berents van Warfum
Luigjen Jansen j.m. van Emmen (den 1 Maj 1721 att. na Groningen)
 
in Sepembr
Wipke Meiborgs van Groningen
Jantjen Harmens van Groningen
Hindrik Jans Holtman en Agnieta Hotlmans Echtl. van Woldendorp
Geertruid Geerts huisvr. van Beerent Peters van Cropswolde
 
in DecembrDerk Derks en Wobbigjen Lubberts Echtl. van Groningen
Hindrik Arents en Wipke Jans Echtl. van Obergum (den 3 Junij 1733 att. na Groningen)
Arien Harmens van Risum
 
1721 in Martio
Wilhelmus Nove en Aaltjen Zijrts Echtl. van Risum
Betje Hindriks huisvrouw van coopman Jan Egberts van Zuidbroek (den 10 decemb. 1732 attestatie na Zuidbroek)
Eefke Jans huisvrouw van Clamer Geerts van Groningen
Jacobjen Beerents huisvrouw van Gosse Foppes van Cropswolde

in Junio
Havinck Jansen en Grietjen Popkes Echtl. van Stedum (den 1 Maj 1722 na Stedum wedergel.)
Trijntjen Boelema huisvrouw van Otte Jans van Nieuwolda
Berent Moller j.m. van Noorthoorn

in Decembr
Jan Lamberts en Martjen Gerrits Echtl. van Zuidbroek
Grietjen Berents vrouw van Tonnis Jans van Zuidbroek
Annigjen Uges met att. v. Groningen.
Geertjen Jans van Sapmeer (den 12 7br 1725 attest. na Sapmeer)

in Martio
Sibrandina de Mepsche huisvrouw van de Hr.Lieut. A.J. Coenders van Groningen (den 3 December 1728 attest.)
Arent Egberts van den Dam
Hilke Lukens huisvrouw van Jan Joesten van Winschoten
 
1722 in Junio
Swaantjen Jeltjes Wed. van Mr. R. Rupsema van Groningen (1729 att. na den Dam)
Daniel Valk en Trijntjen Hindriks Echtl. van Groningen (de man heen om te schepe te gaan) (de vrouw den 26 Martij 1726 att. verleent)
Geesjen Lamberts van Nieuw Gasselterveen
Gepke Rentes nu huisvr. van Jan Berents van Winschoten
Hiltje Jurjens huisvr. van Jan Claassens van 't Hogesand

in Dec.
Aaltje Houwings van Dwingelo
 
1723 in Martio
Hilligjen Derks huisvr. van Klaas Jacobs van Noordbroek (den 13 Nov. 1726 att.)
Engeltje Warners van de beneden Pekel A
Louwe Hitjes wed. van de Mieden (den 25 Febr. 1733 att)

in September
de Hr. Lieutenant Johannes Laman van Groningen
Harmen Hindriks van Sapmeer
Venneke Wilken van Risum

1724 in Martio
Eilert Jans en Antje Sigers Echtl. van Zuidbroek
Siwert Hindriks van Sapmeer
Geert Willems en Anna Berents Echtl. van Groningen

1724 in Junio
Fecko Harberts getr. van de Mieden
Elke Eltjes j.d. van Groningen

in Septemb.
Lewina Elis. Gruijs huisvr. van Christian Rijnhart Praetorius van Grote Gast en Doesum (den 5 Maj 1727 attest. na Groningen)
Aaltjen Hindriks huisvr. van Thijes Kunst van Zuidbroek
Gepke Jans Meijer huisvr. van Lupko Engelkes van Zuidbroek

Roelf Jans en Maria Friemoet Echtl. van Zuidbroek
Thietjen Jans huisvr. Derk Sigers van Sapmeer (den 11 8br 1732 att. na Sapmeer wederom gegeven)
Eeckjen Garrelts van Wirdum
 
1725 in Martio
Hindrick NijenBrincks van Valk, van Odoorn

in Junio
Monsr. Jannes Camus en Maria Carlier Echtl. van Midwolda
Swaantjen Carliers huisvr. van Burchardus Veltrup van de Beerta
Frans Fransen j.m. van de Scheemda
 
in September
Hendrik Roelfs en Lammigjen Claassen van Noordlaren (den 30 april 1727 attestatie na Groningen)
Hemke Derks huisvr. van Jan Erekes van Zuidbroek
Maijke Jimkes huisvrouw van Hindr. Geugjen van ’t Hogesand
 
in Dec. 1725
Jeseltje Pijles huisvrouw van Klaas Hindr. van Zuidbroek
Eeuwke Eens huisvr. van Albert Jacobs Slobbing van Westerlee
Bouchje Peters huisvrouw van Eisse Jans van ’t Hogesand

1726 in Martio
Derk Jans van Groningen
Luitjen Jans en Trijntjen Jurjens van 't Hogesant
Aaltjen Geerts huisvr. van Jan Corn. Hasewinckel van 't Hogesand
Gerrit Jans van Cropswolde
 
in Junio
Margareta Hoisingius huisvr. van Dr. J. Venema van Groningen
Lammigjen Wichers van Groningen
Anna Nannes huisvrouw van Jeltje Jans van Groningen

in September
Focco Menses van Bellingwolda
Tamme Aisses van Zuidbroek
Hindrikjen Jansen huisvrouw van ……. van Dalen
 
in December
Jan Roelfs en Anje Rems Echtl. van Leermens (den 20 Junij 1730 Att. na Siddebuuren
in December 1726 Grietje Peters j.d. van ’t Hogesandt

1727 in MartioPeter Jans en Grietjen Derks Cramer Echtl. van de beneden Pekel A
Fennigjen Tiddes huisvr. van Klaas Thomas van Zuidbroek
Jan Alberts j.m. van Groningen (den 11 aug. 1728 wedergelangt )
Willemina Pieters j.d. van de Nieuwe Pekel A

in Junio
Meenje Alberts huisvrouw van Coop Derks van Zuidbroek (att. na de Mieden)
Roelf Jansen Coops j.m. van Emmen (den 6 Maj 1728 att. na Groningen)
Tibigjen Harmens j.d. van Anlo
 
in Decembr
Mevrouw Overstinne Verruci van Bedum
Mevrouw Gruis van Bedum (den 20 Jul. 1728 att.)
Mevrouw van Nijeveen van Bedum
de Heer Sibr. Walta Verruci van Bedum
de Heer P.J. Swart van Bedum (den 20 Jul. 1728 att. na Bellingewolde)
Albert Geerts jongman mede van Bedum (den 24 Julij 1729 attest.)
Sara Haijes huisvrouw van Jacob Mekkes van Zuidbroek (den 10 Jun. att. 1734 wed. na Zuidbroek)
 
1728 in Martio
Esther Walman huisvr. van de gewesen vaandrig Carolinus van Namur
Martjen Willems huisvr. van Bartelt Jans van Westerlee (den 5 april 1732 attestatie na Westerlee)

in September
Harmen Subering en Willemtje Everts Echtl. van Sapmeer
Agniete Bodigers huisvr. van Hindrik Peters van Delfzijl
 
in Decembr
Lijsbet Jans huisvrouw van Harmen Gouckes de Beneden Pekel A (den 23 april 1731 wedergelangt)
Jantjen Olchers huisvr. van Hindrik Schultens van de Beerta
 
1729 in Martio
Jantjen Hindriks van Groningen (den 22 7br 1729 att. na Groningen)
Lisabeth Jacobs van de Lula van ’t Hogesand
 
in Junio
Geeske Alberts huisvr. van Harm Lamberts van 't Hogesand
Lizabet Fransen huisvr. van Reinder Luitjes Siersema van Groningen (den 2 Julij 1736 attestatie gegeven an haar wonende tot Losdorp)
Maria Jans van Midwolda
 
in Decembr
Wijbe Harmens en Gepke Geerts Echtl. van Liens
 
1730 in Junio 1730 of in September
De Heer Jan ter Pelkwijck en Juffr. Ida Alegonda Blencke Echtl. van Sapmeer (den 14 Nov. 1735 att. na Gron.)

in Decembr.
Janna Carels huisvr. van Wilhelm Nove van Groningen

1731 in Martio
Jan Hindrik Bloemer en Annigjen Jans Echtl. van Slochteren
Willem Willems j.m. van Groningen


Met attestatie tot ons gekomen

1735
Jeijke Sijbrants, huisvr. v. Beerent Cornellis van Ten Boer

1736
in Jun.
Johanna Heffinga v. Groningen
in Martio
Matthias Derks van Groningen
Roelf Lamberts van Drouwen van Borger
in Novembr
Jan Sjabbes en Jantjen Andies van Nieuw Scheemda
Jantjen Derks huisvr. van Pieter Jans van ’t Hogesand

1737
in Junio
Johann Bernard Johan tho Settel v. Lengerich

1738
in Martio
Christian Henric Böcker v. Latbergen
in Junio
Agneta van Klenck wed. wijl.de Hr. Lieut. Conr. Wildervanck
in Septembr
Gerben Jans getr., van ’t  Hogesand
Jan Alberts van Odoren
Aagtje Pieters wed. van Barnje Jans, van den Andel
in Decemb.
Elisab. Rachel Caps huisvr. v. …… Udink v. Zuidbroek
Gerbrech Jacobs j.d. van Sapmeer

1739
in Junio
Lubbert Alberts getr. van Groningen

1740
Februarij
Aaltjen Jacobs ondertrouwde van Noordbroeck
Decemb
Lubben Haijes huisvr. van onse schoolmr. Jacobus Groenhuijs van Sappemeer

1741
Juni
Harmke Coops huisvrouw van Pieter Albers in Veendam van Noordbroeck

Namens der Ledematen dezer gemeente zoo die met attestatie zijn overgekomen als die hun belijdenisse voor de kerkenraet gedaan hebben sedert Dm. R. Perizonius hier in den dienst als leeraer bevestigt is door N. Romrink[?] en 23 Junij 1741

1741
September
Wellemt Jacobs met attestatie van ’t Hogesant
Aleida Mechtelt Cloppenborg met attestatie van Vlagtwedde

1742
maart
Lutgert Derks van de Meeden
den 10 Junij
Swaentjen Harms wed. van Pieter Timens van Colham
den 10 …[?]
mr Jacob Antoni Lhapor van de Beerte
den December
Engbert Lippes en Janneke Floris ehel. met att. van Zuitbroek

1743
in Junij
Annigjen Tonnijs van Anloo
December
Balster Jans en Grietjen Swiers van Zuitbroek

1744
meert
Henricus Derks en Wilmina Phili Ehl. van Groningen
Riemen Martens van de Scheemda
Maeij
Jan de Boer met att. van Peize
Junij
Izabella Rachel Caps, huisvrouw van Cornelis Udink van Groningen
7ber
Hindrikjen Harms scholmeesterze in de Borger comp. met attestatie van ’t Hogezant

1745
meert
De jufferen Johanna, Maria, Jacoba en Cornelia Emmerij van Lier-Oort

1746
Jann.
Gepke Sagermans j.d. dienstm. van mevrouw Wilders met att. van Groningen
Geert Wessels met attestatie van Zuidboek
maaij
Jacobus Groenhuis met attest. van de N. Beerta

1749
Sept.
Juff. A.H. Emmius huisvrouw van de E. Pastor JHJanssonius met att. van Finsterwold
Jurjen Batands[?] en Harmke Echtel [?] v. Noodbroek
6 Febr.
d’ E Fennechje Pieters met attest. van Sappemeer

1750
jun.
E. Geerd Davids j.m. v. Zuidbr
Emmena Tomas geas[?]. d. Meden huisvrou v. Chieje[?] Ameling
Wijtze Johannes en Hiltje Hindriks Ehel. van Lemmert
Jul. 25
Pieter Jochems met att. van Vries
aug.
Jan Scholts van Delfzijl
Decemb. av.[?]
Fenje Harms v.Pekel A
Alardus Muller v. Namen
Jan Lammers en Aaltje Jurjens van Wilderv.

1751
3 mart.
Eltje Eemkes v. Gron.
6 Maij
Dm. Joh. Tideman s.s.m. Cand. v. Gron.
7br
Lubbena Engberts v.Gron.
Hr. Gerworg W.A. Hoer en mevr. A.A. Meurs v. Gron.

1752
6 Mart.
Christiaan Manuel van Lasbergen en Herman Schreurluke
nov
Marchje Haijens j.D. van Gron.
Dec.
Nicolaus van t Hoff en Grietemella Dijk Ehel. v. ’s Hartogenbos

1753
den 29 April
D.H. Janssonius Pastor en zijn huijvrou Catharina Hamminck van Cropswalde
den 31 Maai
Jacobus Groenhuis met attestatie van de Niewe Schans
dito
Jogchum Jans en Geesje Jans Ehel. van ’t Hogezant
den 30 Aug.
de Heer kapitein Jan Kuen en Johanna Theresia Somers Ehel. van Doornik
dito
Harm Jacobs en Hillegien Harms Ehel. van Noortbroek

1754
April
Jan Derks en Lijsabeth Jacobs Ehel. van t Hogezand
Junie
Arijs Heijes Jongman van Appingedam
Septemb.
Harmannus Lucas Jongman van Doornik
Decemb.
Catarina Jans Bona Huisvrou van Frederik de Lange van Groningen

1755
den 28 Febr.
de Hr. Dr. Hemmo Nauta met attestatie van Groningen
Ebel Groenhuis met Attestatie van Gron.
Grietje Jans Huisvrou van Harmanns Willems van Groningen
Janna Laurents Huisvrou van Albert Berents van de Meden
den 4 septemb
Tonnis Jacobs en Antje Phoebus Ehel. met attestatie van beneden Pekel A
Sino Jurjens Schortinghuis en Magdalena Mees Ehel. met attestatie van Winschoten
Fennigjen Wijndels jonge d. met attestatie van Amsterdam
Decembr
Grietje Wessels Mellema J.Dogter met attestatie van Winschoten

1756
Martius den 11
Albert Ewes Knol met attestatie van Westerbroek
Philippus Hindriks met attestatie van de Wildervank
Septemb. den 5
Saartje Bonnes huisvrou van Jurjen Ebes met attestatie van Groningen
Geertjen Tjeerts wed. van Jacob Willems met attestatie van de Wildervank
Decemb den 17
Aafien Haijes J.D. met attestatie van de Wildervank

1758
den 10 maart
Arent Wessels getr. met attestatie van Sapmeer

1759
maart
Alkonna Tonkens Huisvrou van Klaas Dijkhuis met attestatie van Groningen

1759
Septemb.
Maria Derx huisvrou van Rijkent Rijkents met attestatie van de Wildervank
Elsje Erensts J.D. met attestatie van Groningen
Decemb.
Hindrik Everwijn met attestatie van Lasbergen

1760
Juni
Grietje Folkerts Huisvrou van Joest Fockes met attestatie van Winschoten
Cornelliske Tjakkes Huisvrou van Adolph Jans Raspe met attestatie van t Hogezant
Septemb.
Maria Jans Deves Huisvrou van Gerrit Wilkens met attestatie v. Gron.
Geesien Berents Huisvrou van Derk Elias met Attestatie van Windeweer
Decemb.
Jannes Jans met attestatie van Wildervank
Cebe Geerts met attestatie van Zappemeer
Lucas Krans J.M. met attestatie van Emmelenkamp
Hillechien Arents Sterenburg J.D. met attestatie van Franeker

1762
Maart
Geesjen Willems Kiers Huisvrou van Otto Guichien Sap met attestatie van Zuidbroek
Juni
Ebel Groenhuis schooolmr. in Veendam met attestatie van Roon
Hebbeltje Aaldriks wed. Mekko Bonnes met attestatie van Wagenborgen
Renske Remmerts met attestatie van Groningen
Decemb.
Dietje Everts Schierholt Huisvrou van Casper Fransen Sniedeman met attestatie van Groningen

1763
Juni
Trijntje Eilerts huisvrou van Jan Roelfs met attestatie van de Meden

1763
Juni
Jogchum Jans met attestatie van Groningen

1764
Junii
Rientje Pieters Huisvr. van Jan ….
Trijntje Wilhelmus J.D. beide met attestatie van Groningen
Sept.
De Heer Carsien Rösing en Juffrou Maria Knack[?] Ehel. met attestatie van Leer
Johan Georg Hiijderick soldaat en met attestatie van Groningen
Decemb.
Juffrouw J.C. Busch wed. van wijlen Dom. A.H. Langenhart met attestatie van Zuidlaren
Egbert Geerts getr. met attestatie van Zuidklaren

1765
Martie
Aafje Tammes Oortje J.D. met attestatie van Amsterdam
Junii
Johan Martinus Thomas en Maria Louiza Riedel Ehel. met attestatie van Zuidlaren
Elizabeth Paulina Riedel J.D. met attestatie van Haarlem
Septemb.
Hindrik Rinklaas en Albertina Alberthama Ehel. met attestatie van s Hertogenbosch
Decemb.
Roelf Pieters Viswat Jongm. met attestatie van Niew Scheemda
Janna Beuken Huisvr. van Harmannus Roelfs met atestatie van Groningen

1766
Junij
Jakob Lammerts van Dam en Grietjen Rijkents Ehel. met attestatie van Groningen
Jan Hindriks kuiper en Margrietjen de Wit Ehel. met attestatie van Blokzijl
Decemb.
Harm Egberts Bol en Grietje de Beij ehel. met attestatie van GasselterNijveen
Annigjen Niklaas huisvr. van Mient Jans met attestatie van Groningen

1767
Maart
Jetske Jans Huisvrouw van Klaas Derks met attestatie van Wildervank
Aaltjen Hindriks Huisvrouw van Roelf Remmerts met attestatie van Peize
Junij
Hindrikje Berents wed. van Warner Pieters met attestatie van Windeweer
Aaltjen Harms huisvr. van Derk Tiessen
Martjen Wijndelts huisvr. van Jan Siewerts
Septemb.
Hieronimus Herwich met attestatie
Geugjen Pieters huisvr. van IJortel Zierks van Lutkegast
Decemb.
Margarestra Fokkens Huisvrouw van Berntraad Cristiaan Rösingh met attestatie van Leer

1768
Maart
Wolter Jans getr. met attestatie van de Wildervank
Jantje Sijbes huisvrouw van Egbert Geerts met attestatie van Sapmeer

1769
Martij
Jantjen van Dam J.D. met attestatie van Groningen
Septemb.
Oukje Hansen Huisvr. van Pieter Jans Braam

1770
Junij
Henrieca van Dorum met attestatie van Groningen
Septemb.
Johan Christiaan Riedel met attestatie van Mulhiem aan de Rhijn

1771
Junij
Hindrik Willems
Lammigjen Hansen wed. Nanninga, beide met attestatie van Groningen
Johan Engel  Laurman en Catharina Elizabeth Dopfer Ehel
Johan Hendrik Nuiman en Anna Catharina Laurman Ehel. met attestatie van Vollenhove
Jakobje van Benheim, Huisvrouw van Gerrit Lubberts met attestatie van Appingedam
Hindrikje Bijnekolt J.D. met attestatie van Eelde

1772
Martij
Gerrit Jan Bulsing met attestatie van Bedum
Junij
Koert Hindriks met attestatie van Lasbergen
Hindrikjen Hommes huisrouw van Heine Gerrits met attestatie van Windeweer
Eltjen Jans huisvrouw van Jan Bulsing met attestatie van Stedum
Decemb.
Hilligjen Popkes J.D. met attestatie van Groningen

1773
Martie
Roelina Oosterhuis getr. en Hilligjen Jans, beide met attestatie van de Wildervank
Junij
Gerhardus Harmannus Dinkgreven Med. Doctor, met attestatie van Groningen
Francina Johanna Bril met attestatie van Zuidbroek

1774
Martij
Hillegonda Adriana Sibinga Huisvr. van den Heer Dr. Meeus, met attestatie van Groningen
Lieuwe Simons met attestatie van Sapmeer
Katarina Gonsenga met at. van Vlissingen
Garrelt Garbrands Buiringa en Hillegonda Bakker Ehel. met At. van Niewe Schans
Pieterje Ottes Huisvr. v. Hindrik Houwing en Geesje Jans J.D. beide met at. van Wildervank
Decemb.
Johannes Hinrikus  Singer met attestatie van Philippines

1775
Sept.
Juffer Bouwina Ter Pelkwijk met attestatie van Eelde
Annigjen Hindriks, Huisvr. van Otto Geugjes Sap, met attestatie van de Wildervank
Kornelis van Drijssen en Hilligjen Jans Ehel. met attestatie van Groningen
Decemb
Saske Andries Ebbens met attest. van de N. Schans
Trijntje Lammerts met attest. van Middelstum

1776
Maii
Trije Jans met attetstatie van Winschoot.
Junij
Heisco Blankestijn en Aaltjen Kamphuis Ehel. met attestatie van Groningen
Jan Jans Having, met attestatie van Zuidbroek

1776
Sept.
Grietje Jans, Huisvr. van Harm Hindriks met attestatie van de Wildervank

1777
Maart
Jan Jans Fekkes met attestatie van Wildervank
Decemb
Eltje Übels Lantin en
Jeltje Sieges Kruizinga beide met attestatie van Groningen

1778
Mart.
Johan Adam Schoeg met attestatie Haren
Sept.
Roelfjen Harms Huisvr. Derk Reinders met attestatie van Groningen
Aaltje Aaldriks met attestatie van Windeweer

1779
Martii
Studiosus Henrikus Arnoldus Jakobus Kappenberg met attestatie van Lingen
Junij
Hindrik Cruse en Gesina Ubbens ehel.
Wobbina Brechtina Themmen J.D. alle met attestatie van Groningen
Geesje Roelfs met attestatie van de Wildervank
Decemb.
Jantje Lukas Steenge getr.
Ida Jans J.D. beide met attestatie van Anlo

1780
Maart
Brechtje Kristiaans met atestatie van Oterdum
Decemb.
Jantje Harms Huisvr. van Hitje Hindriks met attestatie van de Wildervank

1781
Junij
Willem Derks met attestatie van de Wildervank
Tjalling Jakobs met attestatie van Noordbroek
Decemb.
Maike Jans Lieninga getr. met attestatie van Groningen

1782
Martij
Jacomina Abrahams wed. van Lippe Haijes met attestatie van de Wildervank

Sept. 1783
Zwaantje Hindriks met attestatie van Groningen

April 1786
Jakob Reintsma met attestatie van Kropswolde schoolmr. op de Oml.Wijk

Maart 1787
Jogchum Jans met attestatie van Sapmeer
Junij 1787
Frans Kuipers met attestatie van Noordbroek
Jan Freriks en Jantjen Jans Ehel. met attestatie van de Wildervank
Decemb.
Rica Sluijter met attestatie van Rotterdam

1789
Junij
Jan Hindriks de Groot en Jeanette Contesje Ehel. met attestatie van Winschooten
Luppe Dijkhuis j.m. met attestatie van Groningen

1789
20 Julij
de Schoolm. Marten Jellen Zuidhof en Aafke Sicken Smit Echtel. met attestatie van Groningen (hier achter in liggende)


Namen van die gene die belijdenisse des geloovs gedaan hebben

1732
in Martio
Jacob Jans getr.
Jantjen Roelfs huisvr. van Harmen Berents
Jantjen Harmens huisvr. v. Jan Sjourts
Engeltjen Jan huisvr. v. Hitje Derks
in Decembr.
Jantjen Nannes j.d.
Geesjen Entes j.d. (den 19 Maj 1735 attest.)

1733
in Septembr.
Geertjen Hansen j.d.
in Dec.
Grietjen Roelfs huisvr. v. Jacob Jans
Urseltjen Roelfs huisvr. v. Jochum Jeipes

1734
in Martio
Hindr. Reinders getr.
Annigjen Thijes huisvr. van Simon Hindriks
Anna Bennema huisvr. van Bouwe Simons
in Decembr.
Warner Freriks getr.
Jantjen Tebbes huisvr. van Here Wibbes

1735
den 11 Martij
Jacob Goet getrouwde ook gedoopt
Hindrikjen Claassen huisvr. v. Jacob Jans
Aaltjen Derks huisvr. v. Hindrik Hindriks
Geesjen Ailkes huisvr. v. Ereke Jurjens
Den 9 September
Jan Harmens j.m. (den 10 Nov. 1739 attest. verleend)
Hilligjen Jacobs j.d.
den December
Grietjen Jans huisvr. van Willem Willems

1736
in Martio
Hindrik Jannes getr.
Cornellis Wijtses getr.
Bouwe Simons getr.

[op eerdere pagina]
1736
in Martio nog
Jacob Hindriks en Trijntjen Fockes Echtl.
Talligjen Peters wed. van Jurjen Bresser
Swaantjen Geugjes huisvr. Jacob Goet
Jeltje Fransen huisvr. van Augustinus Wietes ook gedoopt
in Septembr.
Stijntjen Roelfs j.d.
in Decembr.
Anna Crafs j.d. (den 18 Nov. 1737 att. na Gron.)

1737
in Martio
Remmelt Hiddes en Martjen Wilkes Echtl.
Trijntjen Meinders huisvr. van Hijbe Egberts
Geesjen Jans huisvr. van Jan Willems
Harmtjen Hindriks huisvr. v. Riemt Mammes
Grietjen Tebbes huisvr. v. Jan Wichers
in Septembr.
Ailt Obbes getrouwde
Pieter Roelfs j.m.
Aafjen Harmens j.d.

1738
in Martio
Margaretha Tideman j.d.
Coop Jans - ook gedoopt - en Fennigjen Geugjes Echtl.,
Aaltjen Berents huisvr. van Timen Pieters, ook gedoopt.
Anna Hindriks huisvrouw van Jan Geugjes
in December
Egbert Hindriks en Jetse Harmens Echtl.

1739
in Martio
Gise Roelfs, getr.
Grietje Jans huisvr. v. Niclaas Jurjens
Aaltjen Feckes huisvr. v. Klaas Geerts

1740
in Martio
Adolf Blincke
Klaas Hindriks getr.
Jan Willems getr.
Cornellis Beerents getr.
Jan Gunter getr.
Hindrik Geerts getr.
Wicher Geerts getr.
Froucke Jeipes huisvr. van Jan Roelfs

Naemen des gener die haer belijdenisse gedaen hebben voor de volle kerken[?] ten tijde dat Dmus Renzonius hier predecant is geweest.

1742
den 10 aug.
Elizabet Wildervanck
Geesjen Adriaans


1743
den 6 maert
Trientje Jans huisvrouw van Jan Hemmes van de mennisten overgekomen

1744
den 28 Febr.
Geertruit Ferdinands Huisvrouw van Conraet Harms van de Papisten overgek.
Jan Jans

1745
den 10 maert
Jan Klaessen getr.
Douwe Pieters getr.
Otto Geuchijs getr.
Hilligjen Klaessen huisvr. van Gijze Roelfs

1746
6 10ber
Jantje Gerrits hisvr. van Popke Ebels
Aaltjen Harms J.D. aant Oosterdiep in Veend. zijnde van mennisten ouders en gedoopt in onze kerke den 9 10ber 1746

1747
Maaij
Neeltjen huisvrouw
Geesjen Jans huisvr. van Jan Balsters
December
Renske Jans huisvr. van Harmen Jans van de mennoniten overgek.
Anna Albers huisvr. van Reint Derks

1748
Febr.
Harmen Jans getr. - Hindrik Jacobs getr. beide van de mennons overgekomen
Albert Jans getr. in de Borgercomp.
Klaas Martens, Meine Okkes en Luickjen Jans alle getr. in Veendam woonagtig
Lambert Jans getr. in Veendam
Jantje Hindriks wed. van Jan Jans
7ber.
Jesel Jans huisvr. van Geert Jans in de Borger
10ber
Geesjen Benes huisvr. van Derk Jans

1749
maaij
Katarina Wildervank
Hijlcke Venema

Namen der Lidmaten aangenomen op Belijdenis onder den dienst van dm. J.H. Janssonius pred. in Veendam

den 6 Febr. 1750
Hindrick Hindrix getr.
Roelf Berends getr.
Lucas Roelfs getr.
Hindrickje Jans getr.
Elsje Geerds getr.
Annechje IJles getr.
Aaltje Derks j.d.
Voor t Avondm. van Junij op belijdenis aangenomen tot leden onzes kke
Geertjen Jans Duive getr. na vorige doopbelijdenis
Trijntje Harms getr. na vorige doopbelijd.

den 1 mart 1751
voor ’t Avondm op belijd. aangenomen
Hindrik jans Pot getr.
Egbert Harms getr.
Otte Hindricks Kempes Wed.
Roelfje Wichers getr.
Nog:
Willem Remmers getr.
Jan Harms j.m. tot ons overgekomen en gedoopt

1751 Decemb.
Aaltje Roelfs getr. als bejaarde gedoopt en tot ons overgekomen

1752 Mart.
Wilm Hindriks getr.
Geert Gerrits Cruse getr.
Aaltje Klaassen wed. v. Jan Pieters
Lijsbet Jacobs ondertr.
Daere aangenomen op belijdenis voor t Avondm. v. Mart
Avondm. Dec.
voor t Av. Dex. op belijd. aangenomen
Mr. Christiaan Frerix getr.
Pietertje Engberts dochter van Engbert Lippes
Harmannus Wilms Wedr.
Zijtske Uges j.d. bij haar vader Uge Jans
Marchje Derks bij haar vader Derk Klaas
Marijke Jurjens j.d. in dienst van Juff. Emmerij
Harm Scheppers j.m.
Annechje Eeitres[?] j.d.

2.B.F.F.2.J.! [betekenis ??]

Namen der ledematen angenomen op belijdenisse des geloofs gedurende de dienst van D.H. Janssonius

1755
den 28 Febr.
Jan Klasen en Regina Alberts Ehel.
Harm Alberts getr.
Hindrik Hindrix Houwing getr.
Hindrik Roelfs getr.
Jan Roelfs jongm.
Geesien Geerts Huisvr. van Hindrik Jans
Den 13 Junii
op belijdenisse des geloofs uit de Mennisten tot ons overgekomen en gedoopt Gepke Wijpkes Huisvrouw van Jan Harms
Decemb.
Jacob Jans Seuven uit de Mennisten tot ons overgekomen
Grietje Pieters J.dogter

1756
den 11 martii
Derk Tiessen getraut
Frouke Hindriks huisvrou van Lucas Roelfs
Trijntje Rieners huisvrou van Berent Jacobs
Harmanna Jacobus jonge dogter
Antje Franssen jonge dogter
Martje Everts jonge dogter
den 9 Sept.
Grietje Hindrix Huisvrou van Derk Hindrix
Albertje Nannes Huisvrou van Egge Harms
Trijntje Berents Huisvrou van Wessel Geerts
IJtje Hindrix Huisvrou van Roelf Louwes
Dieuwertje Jacobs Huisvrou van Harm Alberts gedoopt uit de Mennisten tot ons overgekomen

1758
den 10 maart
Fennichien Klasen Huisvrou van Ties Derx
Annechien Riemers Huisvrou van Roelf Lucas
den 7 Decemb.
Cornellis Jacobs getr. op de Ommel. Wijk uit de Mennisten tot ons overgekomen.

1759
maart
Jantjen Jans Huisvrou van Klaas Jans Mijer
Decemb.
Harm Jans getrout
Hidde Jacobs getrout
Cieke Ruints Huisvrou van Abraham Cornillis
Swaantje Alberts Huisvrou van Jan Geerts uit de Mennisten overgekomen en gedoopt den 19 Decemb.
Aafke Tjarks J.Dogter

1760
maart
Jan Harms getrout
Klaas Jans Meijer getrout
Rijkje Derks Huisvrou van Pieter Cornellis
Trijntje Rientjes jonge dogter
september
Hindriks Geerts getr.
Tallechien Hindrix wed. van Harm jans
Decemb.
Albert Geerts getr.
Pieter Paulus en Renske Harms Ehel.
Jantje Mepsche Huisvr. van Harm Wolters
Maria van t Hoff J.D.

1761
Martii
Jacob Jans Hemkes getr.
Roelf Louwes getr.
Roelf Lucas getr.
Driewes Joesten en Annechien Hindrix Ehel.
Junii
Egbert Arents Panjer getr.
Metske Gajes en Renske Jans Ehel. de eerste uit de Mennisten overgekomen en den 12 Junii gedoopt.
Jantjen Benes Huisvr. van Albert Geerts
Jantjen Derx Huisvr. van Hindrik Geerts
December
Hindrik Arents Sterenburg J.M.
Grietje Jans Huisvrou van Egbert Memes

1762
Maart
Jacob Krijns en Roelfien Remmerts Ehel.
Jelle Hindriks getr.
Jeltje Tieses Huisvr. van Lubbert Jacobs
NB beide gedoopt, als uit de Mennisten overgekomen
Martje Franssen wed. van Hindrik Geuchies
Hans Jacobs Goedt jongman
Junii
Onno Lammerts en Martje Cornellis Ehel.
Casper Franssen getr.
Janke Jans Huisvr. van Meine Okkes
Janke Rientjes Huisvr. van Pauwel Wilhelms
Trijntje Poppes Huisvr. van Geert Gerrits
Septemb.
Hindrik Roseboom getr.
Anje Harms Huisvr. van Hinderik Roelfs
Lijsebeth Jans Huisvr. van Roelf Ottens
Frouke Geerts J.D.
December
Pieter Pieters - Jan Renkes - Egbert Berents – alle getraut

1763
Septemb.
Ettien Jans Huisvr. van de schoolmr. Ebel Groenhuis
Pietertje Jans Huisvr. van Pieter Andries
Cieke Hindriks Hisvr. van Wilke Hindriks
Roelfien Harms jonge dogter

1764
Maart
Jakob Hindriks getr.
Wieke Roelfs getr.
NB Janke Hindriks Huisvr. van Arent Wessels gedoopt als uit de Mennisten overgekomen
Klaasein Benes Huisvr. van Christiaan Hindriks
Hindrikjen Jans Huisvr. van Jelle Hindriks
NB Jantjen Jakobs Huisvr. van Hindrik Klasen gedoopt als uit de Mennisten overgekomen
Janna Everts Huisvr. van Hidde Jakobs
Anna Sikkes j.d.
Annechien Klanzers[?] J.D.

1764
Junu
Daniel Klasen getr.
Septemb.
Harmannus Roelfs J.M.
Bonje Gerbens Huisvr. van Jan Pieters Boon
Decemb.
Jan Harms getr.
Jan Lammerts Haakhorst getr.

1765
Martii
Tjakke Hindriks Drukker getr.
Jakob Jans Duiven van de Mennisten tot ons gekomen en gedoopt, getr.
Gosso Hindriks getr.
Harm Harms Feunekes getr.
Koop Wolters en Bieke Harms Ehel. zijnde Koop Wolthers van de Mennisten tot ons gekomen en gedoopt.
Junii
de Heer studiosus Johan Adriaan Meeus
Septemb.
Antje Tjipkes Huisvr. van Ties Jurjens
Nieltjen Jansen Huisvr. van Hindrik Okkens
Hindrikjen Alberts Huisvr. van Albert Pieters
NB uit de Mennisten overgekomen en gedoopt.
Hindrikjen Roelfs Huisvr. van Martinus Gerrtis
Eltjen Jans Huisvr. van Theodorus Jans
Maria Spindel J.D.
Decemb.
Engeltje Roelfs Huisvr. van Jakob Willems
Jezel Jans Huisvr. van Tjeert Jans
Anna Pieters wed. van Michiel Andries
Roelfjen Harms J.D.

1766
Junij
Elizabeth Jakobs huisvrouw van Jan Benes uit de Mennisten overgekomen en de 6 gedoopt
Elizabeth Janssonius J.D.
Septemb.
Jan Lukas getr.
Eppien Tiddes huisvrou van Willem Hindriks
Aafjen Hindriks huisvrou van Jan Harms
Lukjen Tiessen huisvrou van Jan Hindriks
Grietje Hindriks huisvrou van Hindriks van der Heide.
Aafjen Tiessen J.D.
Decemb.
Bernard Christiaan Rösingh jongman

1767
Maart
Willem Hindriks getr.
Jakob Hindriks getr.
Koop Jans gedoopt den 6 Maart als uit de Mennisten over gekomen en Jantje Jakobs zijne huisvrouw
Geesjen Erenst huisvrouw van Jan Andries
Wichertje Wichers J.D.
Junij
Hindrik Willems de Wit en Jantjen Berents Ehel.
Janna Sjoerds Huisvr. van Tjakke Hindriks  Drukker
Geertjen Wigbolts Huisvr. van Hindrik Pieters
Aaltjen Harms Huisvr. van Jan Hindriks
Niesjen Tijmens Huisvr. van Rienke Geukes
Jantjen Jans Huisvr. van Erenst Koops

1767
Septemb.
Aaltjen Harms huisvr. van Derk Tiessen
Martjen Wijndelts huisvr. van Jan Siewerts
Gerrigjen Pieters huisvr. van Gossel Derks
Decemb.
Roelf Willems getr.
Geugjen Jakobs Goed getr.
Berent Klaasen jongm.
Grietje Jetses huisvrouw van Berent Jans
Jantje Jakobs huisvrouw van Hindrik Pieters, gedoopt den 20 Decemb. als uit de Mennisten overgekomen.
Jantjen Hindriks huisvrouw van Egge Harms
Jakobjen Jakobs J.Dogter

1768
Maart
Siewert Eerkes getr.
Meeus Jans getr.
Jan Lammerts Smit getr.
Feike Eilerts huisvrouw van Harm Jans
Maria Jakobs huisvrouw van Otto Lukas
Maria Janssonius J.D.
Alagonda Janssonius J.D.
Sept.
Tjapke Onnes J.M.
Geesjen Harms J.D.
Trijntje Roelfs J.D.
Decemb.
Gerrit Jakobs Goed J.M.
Maria Jurjens huisvr. van Pieter Pieters
Trijntje Franssen huisvr. van Brond Jans
Pietertje Harms huijsvr. van Geugjen Jakobs Goed
Annigjen Alderts wed. van Sijer Haijs gedoopt den 16 Dec. als uit de Mennisten overgekomen.

1769
Martij
Wendel Jakobs Huisvrouw van Daniel Klaasen
Annigjen Jans, Huisvrouw van Frans Jakobs
Junij
Trijntje Eilkes Huisvrouw van Derk Eilkes
Septemb.
Jan Derks getr.
Jantje Jakobs wed. van Jakob Hindriks Boiten
Annigjen Jakobs Huisvr. van Jan Niklaas
Decemb.
Hindrik Derks getr.
Luitje Lukas en Anna Koenraads Ehel.
Grietje Roelfs Huisvr. van Sijken Fokkes
Annigjen Jans Huisvr. van Jan Rientjes

1770
Martij

september
Harm Koops getr.
Jannes Geerts j.m.
Jan Hindriks j.m.
Annigjen Geerts wed. van Jan Hindriks Boiten
Hindrikjen Hommes Huisvrouw van Heine Gerrits
Trijntje Jakobs Huisvrouw van Jan Derks
Decemb.
Harm Egberts Panjer en Geertruid Harms Ehel.

1771
Martij
Erents Koops getr.
Jakob Idzes gedoopt den 1 maart tot ons uit de Mennisten overgekomen, en zijne vrouw Sijpke Hindriks
Tebbe Tiessen J.M.
Harmannus Wilhelmus J.M.
Grietje Jans wed. van Walter Jans
Grietje Hindriks j.d.
Junij
Siger Alberts en Jantjen Jans Ehel.
Jurjen Niklaas jongman
Jan Everts jongman
Aaltje Ottes Huisvrouw van Lukas Hindriks
Aaltje Aaldriks wed. van Jan Koerts
Geertje Geerts Huisvrouw van Berent Berents
Geesjen Berents, jonge dogter
Septemb.
Jakob Jans getr. en gedoopt als uit de Mennisten overgekomen
Aaltje Jakobs j.d. Do… van den ….[?]
Decemb.
Roelf Harms e Trijntje Luitjes Ehel.

1772
Martij
Wijpke Berents- Aalrik Berents - Harm Berents - Jan Berents – alle 4 broeders en getrouwe welke gedoopt zijn, als uit de Mennisten overgekomen
Jakob Hindriks getr.
Harm Berents getrouwt
Hindrik Willems en Evertje Everts Ehel.
Hidde Remmelts em Aaltje Jans Boschma Ehel.
Albertje Sijgers wed.
Martje Gebels Huisvr. van Pieter Wijndels
Aafjen Stenhuis Huisvr. van Koopman Harm Scheppers
Margjen van der Veen, Huisvr. van Laurents van der Veen
Jantjen Renkes, Huisvr. van Siewert Hindriks
Jantjen Alberts, huisvr. van Lammert Harms
Lijzabeth Daniels, Huisvr. van Hindrik Everwijn
Rijntje Kristiaans, Huisvr. van Roelf Hindriks

1772
Martij
Hillebrandina Janssonius - Johanna Lukas - Aaltje Paulus - Aaltje Pieters - alle jonge dogters
Junij
Jan Alberts getr.
Derk Jans j.m.
Martje Jannes Huisvrouw van Jakob Jans Seven
Geesjen Roelfs wed. van Meint Derks
Maria Koenraad J.D.
Decemb.
Harke Harkes en Albertjen Jakobs Ehel.
gedoopt den 17 Decemb. als beide uit de Mennisten overgekomen
Jakob Wichers (ook gedoopt) en Jantje Willems Ehel.
Geert Hindriks getr.
Beerta Roelfs, huisvr. van Willem Hindriks
Gerrit Jakobs en Margjen Andries Ehel.
Jakob Lammerts en Aaltjen Davids Ehel.
Gajo Jans en Geertruid Pilippus Ehel.

1773
Martie
Henrietta Kornelia Filippina Meeus, J.D.
Annigjen Kristiaans J.D.
Annigjen Jans, Huisvrouw van Abraham Roelfs
Derkjen Jans, Huisvrouw van Harm Berents
Geertjen Jans, Huisvrouw van Jan Roelfs
Leentje Jurjens, Huisvrouw van Jan Jakobs
Wijpke Kornelis, J.D.
Margjen Kornelis, J.D.

1773
Junij
Hindrik Hindriks getr.
Fokko Jakobs en Ewina Oomkes
Fenna Scheppers Huisvr. van Reid. Kock
Tonnisjen Jans, Huisvr. van Hindrik Erenst
Dina Jans, Huisvr. van Harm Rentes
Aaltjen Egberts, Huisvr. van Berent Everts
Sept.
Hindrik FreriksWaidijk getr. uit de Lutheraanen overgekomen
Koopjen Jans, Huisvr. van Wolter Koops, uit de Mennisten overgekomen
Aaltjen Tiessen, wed. van Atte Pieters
Geesjen Hindriks, Huisvr. van Pieter Gerrits
Elizabeth Harms J.D.
Decemb.
Oukje derks J.D.

1774
Martij
Hindrik Staal en Fokje Gebels Ehel.
Pieter Haijes en Aaltjen Jans Ehel.
Geert Jannes getr.
Metje Hindriks Huisvr. van Manuel Tonnis
Klaasjen Klaasen Hisvr. van Gerrit Jakobs Goed
Jantjen Jelles, Huisvr. van Jan Pieters
Tjaakjen Harms, huisvr. van Otto Kristiaans
Junij
Klaas Derks getr.
Hindrikjen Pieters Huisvrouw van Hindrik Geerts
Jetske Abrahams J.D.
Sept.
Grietje Luitjens, wed. van Jan Tjarks
Grietje Tjapkes Huisvr. van Jan Alberts
Jantjen Reiners, Huisvr. van Hindrik Arents Sterenborg
Eltje Jans J.D.

1774
Decemb.
Hindrik Geerts getr.
Jakob Willems getr.
Jantjen Willems Huisvr. van Geugjen Eilts

1775
Mart.
Jeltje Abrahams Huisvr. van Hessel Jans
Aafjen Jans Huisvr. van Kornelis Abrahams
Decemb.
Geugjen Eilts getr.
Roelf Remmelts getr.
Albert Abrahams Hazewinkel
Beerta Alberts Huisvr. van Wessel Alberts
Dina Jans Huisvr. van Simon Berents

1776
Mart
Jan Harms getr.
Geesjen Tjakkes, Huisvr. van Abrahams Hazewinkel
Junij
Hebeltje Geerts, Huisvr. van Eilert Eilerts
Dina Jans, Huisvr. van Jakob Hindriks Muis
Otto Wilhelmus en Jaske Eltjes Ehel.
Sept.
Grietje Arents, Huisvr. van Albert Jans
Eltjen Kristiaans van Roelf Harms
gedoopt, den 6 Sept. als uit de Mennisten overgekomen
Decemb.
Kornelis Abrahams Hazewinkel en
Jakob Derks Pik, beide getrouwt.

1777
Maart
Pieter Jans Braam getr.
Simon Berents getr.
Willem Hansen J.M. den 7 Maart gedoopt.
Wobbina Bregtina Nauta J.D.
Maria Blink J.D.
Renske Jans J.D.
Saartje Jans J.D.
Jantjen Hindriks J.D.
Junij
Aalrik Jans getr.
Antje Alberts, Huisvr. van Matties Tonnis
Barber Harms, wed. van Jannes Kidlinga
Janna Heines J.D.
Decemb.
Hilje Geerts, Huisvr. van Jan Nijkels
Trijntje Detmers, Huisvr. van Klaas Harms

1778 Mart.
Jan Abrahams Hazewinkel getr.
Remmelt Remmelts getr.
Hindrik Hindriks getr.
Harm Jans Mulder J.M.
Frouke Jakobs J.d.
Alke Jans van Dam J.D.
Junij
Haijo Roelfs getr.
Margjen Jans, Huisvr. van Jan Jakobs Drok[?]
Margjen Derks, Huisvr. van Pieter Roelfs
Margjen Egberts, Huisvr. van Gerrit Heines
Hilligjen Willems J.D.
Decemb.
Jantjen Geerts Huisvrouw van Schipper Jakob Roelfs
Margjen Jans J.D.
Pietertjen Wijndels J.D.

1779
Martii
Doewe Jans J.M.
Jantje Eltjes J.D.
Junij
Gunter Jans getr.
Abraham Roelfs getr.
Jan Lewes[?] J.M. gedoopt den 11 Junij
Albertjen Lubberts, Huisvr. van Jan Lammerts
Geertjen Jakobs J.D.

1779
Sept.
Harm Haijes getr.
Harm Eltjes J.M.
Trijntje Jans J.D.
Decemb.
Roelf Jakobs Schipper getr.
Jakob Harms Seven
Geugjen Ottes Sap

1780
Maart
Berent Jans J.M.
Trijntjen Roelfs Huisvr. van Berent Pieters gedoopt den 3 Maart 1780
Hilte jans J.D.
Junij
Eltje Harms getr.
Jan Pieters Braam en Trijntje Gerrits Ehel. de laatste op den 9 Junij gedoopt als van Mennisten afkomst.
Hindrik Jakobs Kemert en Metje Remmelts Ehel.
Albert Harms J.M.
Jan Harms J.M.
Aaltje Jogchums getr.
Derkjen Jogchums getr.
Decemb.
Hilligjen Klaasen getr.
Aafjen Kornelis J.D.
Trijntjen Derks J.D.
Grietje Arijs

1781
Maart
Jan Roelfs weduwn.
Maria Jans getr.
Junij
Bronne Hindriks getr.
Lammert Jans getr.
Jakob Everts J.M.
Engeltje Roelfs getr.
Grietje Eilkes getr.
Annigjen Hindriks getr.

1781
Decemb.
Obbo Eilts getr.
Sikko Hanssen getr.
Lijzabeth Jakobs getr.
Aaltje Alberts getr.
Klaasjen Geerts J.D.

1782
Martij
Martinus Gerrits getr.
Jan Luigjes getr.
Jan Jakobs getr.
Remke Jans en Margjen Egberts Ehel.
Jan Harms en Geesjen Kristiaans Ehel.
Wijtje Kornelis getr.
Grietje Warners wed.
Annigjen Harms wed.
Maria Eilts getr.
Reina Harkes getr.
Trijntje Eilts getr.
Hindrikjen Egberts getr.
Margjen Ottes getr.
Hindrikjen Jans J.D.
Jantje Luitjes J.D.
Aagtje Hindriks J.D.
Decemb.
Luitje Alberts Pinsterboer en Lummigjen Steffens Ehel.
Jan Jans Haakschop en Eevke Remmelts Ehel.
Harm Arents Bol getr.
Koop Berents getr.
Bougjen Poppes getr.
Jakobjen Jakobs getr.
Geesjen Derks getr.
Jurjen Jans Bron[?] J.M.
Roelfjen Pauwels J.D.

1783
Martij
Jan Egberts getr.
Boewe Jans Kempert getr.
Jan Geerts J.M.
Annigjen Jurgens wed.
Hilligjen Wijpkes getr.
Elsjen Jans getr.
Junij
Jan Hindriks getr.
Boewe Jans getr.
Jan Geerts J.M.
Annigjen Jurgens wed.
Hilligjen Wijpkes getr.
Elsjen Jans getr.
Sept.
Assuerus Obbes getr.
Jan Harms en Aaltje Jakobs Ehel.
Hemke Eltjes getr.
Annigjen Geugjes getr.
Fenneigjen Koerts getr.
Jetske Geerts getr.
Jan Paulus J.M.
Geesje Obbes J.D.
Hindrikjen Franssen J.D.
Beerta Jans getr.
Dec.
Erenst Gerrits getr.
Wigher Kristiaans getr.
Hidde Engberts getr.
Gepke Reenjes getr.
Catharina Jans getr.
Geertjen Lubberts getr.
Geesjen Riemts getr.
Frouke Roelfs getr.
Grietje Obbes getr.
Jansje Jans getr.
Martje Klaasen getr.

1784
Martij
Pieter Andries van Dorste getr.
Jan Hansen getr.
Derkjen Sickes getr.
Grietje Reemts getr.
Junij
Egbert Lubberts weduwn.
Albert Folkerts getr.
Willem Roelfs getr.
Jan Moolman getr.
Hilligjen Gijzes getr.
Decemb.
Ties Derks getr.
Harm Derks weduwn.
Tonnes Jenes J.M.
Margjen Jans getr.

1785
Martij
Riener Derks getr.
Egbert Jans Haakschop getr.
Hindrik Goukes getr.
Otto Lukas Boeten]?] getr.
Roelf Mennes getr.
Tjapke Jans getr.
Jan Jans Bol getr.
Roelf Derks j.m.
Geert Gerrits Kruizinga j.m.
Willem Pouwels j.m.
Roelf Boelens j.m.
Egbertje Jans getr.
Jantje Heres wed.
Roelfjen Anskes getr.
Hindrikjen Martinus getr.
Margjen Berents J.D.
Willemtje Jakobs J.D.
Fenne[?] Harmannus J.D.

1785
Junij
Koert Jans
Annigjen Kristiaans getr.
Hindrikjen Derks getr.
Hindrikjen Jakobs getr.
Geertje Derks getr.
Pietertje Karels[?] getr.
Hilligjen Freriks J.D.
Hilligjen Wijndelts J.D.
Jantje Lippes J.D.
Sept.
Scholte Jans getr.
Andries Lukas getr.
Jan Simons getr.
Haiko Harms j.m.
Geesjen Klaasen getr.
Gezina Jans getr.
Aaltje Martinus getr.
Geertje Harkes getr.
Jazel Hindriks getr.
Maike Hindriks getr.
Jantje Willems J.D.
Jakobjen Wichers J.D.
Lammigjen Wijndelts J.D.
Jakobjen Oenes getr. en op den 4 Septemb. gedoopt
Decemb.
Hindrik Luurts en Aaltje Geerts Ehel.
Jakob Groenhuis
Hilligjen Jakobs getr.
Hindrikjen van Drijsten[?] J.D.
Marjen Jans J.D.
Hieltjen Jans J.D.

1786
Martij
Klaas Hindriks getr.
Roelf Engbert Mulder en Zwaanje Hindriks Ehel.
Niklaas Jans getr.
Egbert Tiessen j.m.
Jantje Lammerts getr.
Imke Franssen getr.
Anje Eelts getr.
Aaltje Egberts getr.
Geesjen Egberts J.D.
Geertje Douwes J.D.
Aaltje Onnes J.D.
Junij
Geesjen Alberts J.D.
Sept.
Poppo Geerts getr.
Sije Geerts en Grietje Jans Ehel.
Albert Eltjes j.m.
Elsk Pieters wed.
Aagtje Jans wed.
Wendeltje Geerts getr.
Jantje Nannes getr.
Roelfjen Roelfs getr.
Decemb.
Karsjen Harms getr.
Lukke Karsjen getr.
Jantje Jans getr.
Geertje Harms getr.
Hilligjen Harms getr.
Bieltje Jans getr.
Trijntje Gerrits wed. van Jan Frideriks

1787
Mart
Jakob Jans j.m. (attest bij Extract den 27 Nov. 1878. C.V. Epen)
Jantje Jans getr.
Etje Jans getr.
Wendeltje Jakobs j.D.
Jantje Aerents J.D.
Antje Herwig J.D.
Diewertje Harms J.D.
Roelfjen Hindriks J.D.
Aaltje Simons J.D.
Aagtje Hindriks J.D.
Marieke Jakobs J.D.
Aaltje Heines J.D.
Lammigjen Luitjes J.D.
Trijntje Wi…[?]es J.D.
Junij
Fokko Derks en Albertje Jakobs Ehel., de eersten den 10 Junij gedoopt
Geugjen Scatens en Eltjen Harms Ehel.
Zwaantje Jakobs getr.
Lammigjen Hindriks wed.
Hilligjen Rentes getr.
Grietje Lammerts getr.
Remke Jakobs J.D.
Arentje Jans J.D.
Neeltje Pieters J.D.
Decemb.
Jan Jakobs getr.
Anke Berents Huisvr. van Gerben Oomkes
Trijntje Willems Wed.

1788
De Heer en Meester[?] Jakob Harmens Nauta en Aliede Schimmelpenning Ehel. met Attesten van Deventer
Grietje Jakobs van Groningen op belijdenis des geloofs

1788
Mart
Hindrik Harms getr.
Jan Jakobs Muis getr.
Hindrik Jakobs Pot getr.
Woler Koops J.M.
Leentje Jans Wed.
Anna Berents getr.
Junij
Roelfjen Mensenjes[?] getr.
Grietje Jans J.D.
Dina Jans J.D.
septem
Hindrik Obbes en Geertruid Daniels Ehel.
Willem Henrikus getr.
Lammigjen Siewerts getr.
Hindrikjen Harms getr.
Trijntje Harms getr.
Antje Heines getr.
Catharina Elizabeth Riedel J.d.
Jantje Hindriks J.D.

1789
Mart
Roelf Jans Prins en Hilligjen Abrahams Ehel.
Annigjen Jans J.D.
Junij
Lammert [?] Geerts getr.
Frerik Klaasen getr
Grietje Tibbes getr
Aerentje[?] Hindriks getr
Geeske Kornelis 

De Acten Van Indemniteit Die in Gekoomen Zijn in Jaar 1786 Zijn Dese Als Volgt
[moet 1784 zijn?]

1784
Den 13 Feb. Een Tjaakje Beerens weed van wijlen Hinderk Remmels van de N Peekela
Den 28 Feb. Een Beerent Hinderks Karsijn van de N Peekela
Den 1 Augus. Een Stoffer Gabrijels van Ndbroek
Den 3 Des. Een Margijn Berens huisvrou van Jacob Jans van de Wildervank
Den 8 Des. Een Daniël Hinderks zoon van Hinderk Drent van de Wildervank
Den 13 Des. Een Hinderk Wijgers van de Wildervank
Den 14 Des. Een Jan Dirks Tikken van de Oude Pekela

1784 De Acten Die Zijn afgegeven Als Volgt
Den 8 November Een Omke Jans en vrou na de Wildervank
Den 20 Desem Een Karel Karels en vrou na de Wildervank
Den 29 Desember Een Jan Jans Meijer na de Wildervank

1786
Den 4 Desem Een Afijn Augestijnes na de Eksta
Den 14 Desem Een Roelfijn Hinderk na Winschoot

1787
Den 1 meert een akstas an Otte Derks na Haren

1788
Den 10 Octo Acte an Roelijf Jacobs dogter van Jacob Hind. na Winschoot

1784
Den 24 Desem.Een Folgert Hinderk en Een Hinderkijn Aerrijns van Sudbroek
Den 24 Desem.Geesijn Jans Klunder huisvrou van Moorijs Toones van Suidbroek
Den 24 Albert Hinderks en Janna Tieckes van Zuidbroek
Den 27 Des. Een Evert Jans van de Wildervank
Den 27 Des. Een Lammert Jans van Suidlaren
Den 27 Desem Een Beerttje Lammers weed. van Jan Geert van Suidlaaren
Den 27 Des. Een Jantijn Feddes van de Wildervank

1785
Den 6 Jan. Een Allert Fokkes van Zuidbroek
Den 6 Jand. Een Harm Jans van de Meeden
Den 8 Jand. Een Meinttje Tjerks van de Oude Pekela
Den 13 Jandewari Een W. Ebbes komt van de 3de Kluft van Groonijgen
Den 10 Juni Een Nijklaas Jans en vrou Ettjen Jans van Zuidbroek

1786
Den 4 Des. Een Rijtse Sijbrants van de Beerta en des zels vrou Griettje Koers
Den 5 Desem.Een Hinderkijn Kornelijs van Sudbroek
Den 23 Desem Een Ougustinus Gerhardus een des zelfs vrou Engelijna Alderts Beide van Gronigen
Den 30 desemb Egbert Tijessens van Sudbroek

1787
den 1 Julijs Hijnderk Hijnderks van vrijes woud op sutisen
13 Julijs Jan Hemmes en Sartije Sanders vand Mijeden

1788
24 Sijstemb. Koorneelijs Jans vant Hogesant en desselfs huisvrouw op dien tijt van Zapmeer
den 24 Sept.Heike Harms van de Beerta
den 24 Sept. van Tonnijs Hindriks van Suitbroek
den 22 October van Roelef Roelefs van Suitlarend.veen
den 6 Octo van Geert Gerrijts van Beneden Peekeler A
den 20 Octo van Jantje Jans veedew van Jan Freerk met haar twee kinder van Assen uit Drente
den 20 octo Een Aafje Korneelij van Wildervank
den 9 november Willempjen Hindriks Vlagtwedde
den 9 november Frans Kuipers en Geesjen Koorneelijs egtelieden van Noordbrouk
den 20 november Soophea Hinderks van de Wildervank
den 22 octoober Roelfs Wolters van Zuidlaarender veen

1789
den 31 october Wendelke Jacobs van Westerlie
den 21 Deezember Lijsabet Jans mite huisvrouw van Teulke Albers van de Wildervank

1788
den 29 october ontfang een actie van Anna Diderijus geltuusen van Groningen

1790
den 16 Aougus ontfangen een actie van Derk en Engelina Gerardus Tonkens van Groningen
den 20 Aougus 1790 Acte ontfangen van Luileus Geers Klomp van de Wildervank en zijn vrouw Jantje Jans van die Nieuwe Peekela
Aougus 30 ontfangen een actie van Lammert Wolters van die N Peekela
den 22 Julij Een acte ontfangen van Hinderkijn Gooszens van de N Peekela
den 26 september Een acte van Jurjen Jansens snijder van Rolde hij heeft ook in de Wildervank gewoond
den 18 November ontfangen Een acte van Trijntje Albers huisvrouw van Hinderk Beerens Dost van de N Peekela
den 17 october Acte ontfangen van Annegijn Beerens huisvrouw van Jans Pophuis van Zuitlaren

1792
Een acte ontfangen van Jannes Hinders Pathuijs van de Oude Peekela den 14 Jannuwarij 1792
Een acte onfangen van Harrem Hinders van Winschoot den 17 Jannuwarij 1792
Een acte ontfangen van Aaltie Elties van de Mieden den 18 Jandewarij 1792
Een acte ontfangen van Kasper Mattieus met deszelfs huijsvrouw van Kloosterruren en Swulde

1790
Den 3 Feebw An Jan Jacobs na Noordbroek
den 27 Jandw An Haeije Luppes voor zijn leeftijt na de stat Rotterdam uit order van ’t gerigte des Wolt Aldams
Den 6 Feeberw An Eltje Aalderks na de beneeden Peekela
Den 9 Feebew An Tamme Jans blik na Groningen
Den 19 feebenw An Otte Derks na Eelde op Drente is voor ses jaar
Den 1 Meert An Hinderk Jans na die stad Rotterdam
in september An Pieter Jans Maeijer na Groningen
Den 11 october An Aeifke Popkes smit na Groningen

1793
ofgiegeeven een atstatij an Lutgert Klasen na Groningen komen ud brouven[?] den 6 meert
of giegeeven een astatij na die Peekel an Klaas Andries en vrou Lammiegijn Hinderks den 27 meert 1793 en adden daar al van hijr gieweest
of giegeeven een astatij an Derk Heikes Lammers en vrou Hilliegijn Jans den 27 Apij 1793 na die Bondie in oostvreeslant
of geeveeven een atstatij voor Geertjie Hinderks na Gronigen den 7 Junij 1793 dogter van Hinderk metskes
of geeven een atstatij voor Grietje Feddes na Gronigen en den 7 Aug 1793 dogter van Fedde Jogchums borkomnie
of geeven een atstatij voor Grietje Jacobs dogter van Jacob Tonnijs na Gronigen den 14 Aug 1793
of geeven een atstatij voor Hinderk Roelfs maijer na Gronigen den 28 Aug 1793

1794 Acten die ofgeven zijn
den 26 junij een acte ofgeven an Gesijn Knelijs na de Kijl

1793
6 nafij[?]
8 dito een aktie ofgeeven an Aaltje Egberts dogter van Egbert Luke... na Gronigen
8 dito een akte ofgeeven an Trijntie Jans na Gronigen
12 dito een akte ofgeeven an Roelffijn Harm… na Gronigen
 22 Deesij een atstatij na Gronigen ofgeeven an Jan Jans van die omlanderwijk

1794
Afgeven den 19 Januarij een attesta… an Marija Jimkes na Anlo op Drente
Den eersten Maaj en akte ofgeven an Engeltie Rijkmans na de Kijl
1794 den 17 Desember een akstasij ofgeven an een Stoffer Hinderks na Groningen
1794 den 30 Desember een akte ofgeven an een ………..tien Klasens na Groningen
1794 den 13 Aet een acte ontfangen voor Saartie Sanders Jan Hemmes van de Meden

1805 den 25 Janween
Acte ofgegeven an Marten Jimkes na Aesel kort bij hoeksijl

1795 Jan Jacobs Muis als boekhoudent diacon
1 een akte afgeven an Marchijn Beerents Hijk na Gronigen den 17 april
2 een akte afgeven an Grietje Harms na Gronigen den 10 Maaij
3 een akte afgeven an Lisabet Roelfs Glim na Gronigen den 21 MAij
4 een akte afgeven an Jan Tempels na Gronigen den den 18 augustus
5 een ackte afgeeven an IJktie Beerents Klap na Gronigen den 2 novem
6 een ackte afgeeven an Trijntje Willems na Gronigen den 2 Nov
7 een ackte ofgeeven an Douwe jans na Gronigen den 24 November

1796 Jacob W. Stuit dijaken
8 April acte ofgeven an Wijchertje Jurrijns
8 dijte acte ofgeven an Tamke Jurrijns
23 dijt acte ofgeven Willemijn Christij
30 Agts actte an Jan Koerts
7 August an Trijntje Remmels Engels.....
1 oct Hieltije Gokkes
18 novembr Getruit Jans
30 dijte an Hilligjen Harms

1797 Harm D. Rogaar dijaken
17 Feebr. een acte afgegeeven an Otte Derks na ’t caspel Eelde op Drente – 6 Jaar
20 Maart een acte afgegeeven an Geert Seebes na Groningen – 8 Jaar
14 April een acte afgegeeven an Griete Jans Niebuir Groningen – 8 Jaar
Dijto acte an Ikijn Jans Groningen – 8 Jaar
17 April een acte afgegeven an Wellemtje Jacobs Groningen – 8 Jaar
24 April een acte an Eerke Alberts en Annegijn Hinderks – 6 Jaar
1 Maaj een akte an Hinderkijn Jans post – 8 Jaar
dijto an jpke Reinders – 8 Jaar
8 Maaij acte an Niesijn Meertens – 8 Jaar
1 Junij an Derk Jans Groningen – 8 Jaar
15 Juinij een acte an Liendert Beerents – 8 Jaar
13 Juilij een acte an Simke Jelles – 8 Jaar
2 Aougustij an Hillegijn Jans – 8 Jaar
11 Aougustij an Stijntje Eilders – 8 Jaar
15 sept. een acte an Gerrijt Jacops – 6 Jaar
20 dijto Jantje Albers – 8 Jaar
6 octobr Doewe Jans na Groningen – 8 Jaar
10 Novembr. Stijntje Aalderts pot Groningen – 8 Jaar
23 Novembr een acte afgegeven an Hinderk Harms – 8 Jaar
12 Deesembr een acte an Aeilke Jans – 8 Jaar
12 dijto Annegijn Hinderks – 8 Jaar

1798
Den 19 Februaruis een acte afgegeven an Egbert Jans Datema – 8 Jaar
27 Dito een acte afgegeven an Willemtje Cristiaans voor – 8 Jaren
28 dito een acte afgegeven an Hilke Aalderts voor – 8 Jaren
Den 2 Majus een acte afgegeven an Geeszijn Egberts voor – 8 Jaar
Den 4 Majus en acte afgegeven an Lammeghijn Jans voor – 8 Jaar
Den 13 Majus Frouke Geerts een acte afgegeven voor – 8 Jaar
Den 22 Majus an Kooppijn Koops een acte afgegeven voor – 8 Jaar
Den 19 Juniuus een acte afgegeven an Jan Harms Touslager voor – 8 Jaar

1795[moet 1798 zijn?]
Den 1 Majus een acte afgeveeven an Hinderk Hinderks voor – 8 Jaar

1798
Den 8 Novembr een acte afgeven an Griete Edes voor – 8 Jaar

1799
An Meiske Eltjes en acte afgeven den 3 Januarius 1799 – 8 Jaar
11 Meert aan Jantie Hermens[?] en acte ofgeev voor – 8 Jaar
den 19 Meert en acte ofgeev an die Aaltie Harems dogter van Harm Rijken voor – 8Jaar
den 16 Jul en actie ofgeeven aan Griete Derkts voor – 8 Jaar
den 18 Junij en acte ofgeev an Anna Jans voor – 8 Jaar
den 19 Aoug an Jantie Jiemkes en acte afgegeeven voor – 8 Jaar
den 23 Aoug en acte ofgeev an Margijn Wietes voor – 8 Jaar

1799
Door Poppe Geerts Rikken
den 29 Aug en Aacte ofgeev an Jieltie Koelfts van Die Kalwijk – 8 Jaar
de 8 att [april?] en acte of geev an Geertie Juregems[?] tot Zutlaaren voor – 8 Jaar
1799 den 15 act [april?] en aate of geev an Geesje Hiekes na Gronijge voor – 8 Jaar
de 29 Nat [april?] 1799 en aacte og geev an Wolter Jans zoo langt hie tot Rotterdam is wonende
den 18 Desember 1799 en acte of geev an Lamert Omkes van Sapmeer vor – 8 Jaar
den 20 Demsember en acte of geeve aan Maieke Omkes voor 8 jaar

1800
den 2 Janwaarij en acte of geeve an Aefke Seebes voor – 8 Jaar
Suitie Allers Pinxterboer ien akstasij an Daniel Jans Meier den 19 febenwaarij voor agt Jaaren
den 3 appril 1800 ien akstasij afgegeeven an Frouke Klassen vor agt Jaaren
een akte ofgeeven an Baarelt Hegberts den 17 april 1800 vor 8 Jaar
een akstatij ofgegeeven an Barest Egberts op den 12 Junij 1800
ien akstasij of gegeven van Trijtie Jan Jans Meijer na Groonigen op den 24 Maij 1800
ien akstatij ofgegeven van Roef Heekes Karssis na Gronigen op den 10 Julij 1800
ien akstasij ofgegeeven van Trintie Beerens na Gronigen den 26 November 1800

1801
attestacij ofgegeven an Anje Derks na Hornhuin den 10 meert 1801
In de mei maant een acte of geeven an Jan Sijvers soon na de Nied 1801 voor 8 Jaar
In d mei maant 1801 een acte ofgeeven an Harm Rijkens dogter na Groningen an Kapraal trout onder melijtije voor 7 Jaar
ind Junij maant 1801 een acte ofgeven door Harm Rentes an een vroumens dat Jan Roelf als ouderling ondertiekent heeft met naam Jaapkijn Jacob

1802
door Roelof Jakops als boekhouder
op den 7 April 1802 een acte of gegeeven am een vrousperson  Remke Ottes huisvroov van Janes G Heert naa Nimweegen voor agt Jaaren
op den 23 Ap een acte of gegeeven an een Afijn Heijes Sant naa Groonengen voor 8 Jaaren
op den 30 April 1802 een atestaatsij an eenen Anke Luppes naa Grooningen voor 8 Jaaren
op dato an zijn bruit Albertje Jans genaamt ook naa Groonengen om aldaar te woonen
den 10 Julij 1802 een Acte van Emiditeit of gegeeven an Liendert Okens en Swaantje Beerents Egtelieden die int jaar 1800 in de stat van Grooningen zijn koomen te woonen
op den 12 Julij 1802 een acte of gegeeven an een Hind. Willems Blou en zijn vrou Grietijie Jans naa Muntendam daar zij doe omtijrent twee jaar al gewoont hadden

1802 het boek van in gekoomen Acten
op den 30 Junij een acte ontfangen van Grooningen van een Jan Buttinger en zijn vrou beide van Grooningen gebooren
ontfangen een acte van Albert Geerts bakker van De Scheemda voor 8 jaaren maar die alhijr al eenijge tijt gewoont heeft op den 13 Julij 1802
op den 19 Julij 1802 een acte ontfangen van Ate Derks en zijn vrouw Kaatje Phijlipes Buttinger beide geboortig van Grooningen voor 8 jaaren
op den 19 Julij 1802 een acte ontfangen van eenen Beerent Everts van de Wildervank
op den 30 Julij 1802 een acte ontfangen van Jan Aeilkes van Noortbroek
een acte van een Jan Pieters ontfangen geboortig van Termunten op den 31 Julij 1802 voor 8 jaaren

op den 12 Julij ofgegeeven een acte an Hind Jans naa Muntendam voor 8 jaaren daar die persoon dae al een jaar gewoont hadde 1802
1802 den 14 Julij een acte ofgegeeven an eenen Hinderk Jans Sijvers voor 8 jaaren, maar int jaar 1799 op ligt mis aldaar in Muntendam is koomen te woonen volgens opgaave van zijn vrou
op den 14 Julij 1802 een acte ofgegeeven an Hinderk Willem Blou en zijn vrou Grietje Jans naa Muntendam die int jaar 1800 op den 1 Aougustus in Muntende waaren koomen te woonen
op den 16 Julij 1802 een acte ofgegeeven an een vrou Annegijn Roels genaamt voor 8 jaaren maar die van Maaij 1801 of in Muntendam gewoont hadden
op den 16 Julij een acte ofgegeeven an ienen Aaltje Harms Houwig die int jaar 1801 op Maaij in Muntendam zijn koomen te woonen
op den 2 Aougustus een acte of gegeeven an een Haje Roelfs en zijn vrouw Aaltije Jans naa de Wildervank die aldaar op Maaij 1802 waaren koomen te woonen
den 2 Aougst 1802 een acte of gegeeven an een vrouwspersoon Tunje Wijgers naa Siddebu….. die aldaar ruim een jaar in Siddebuuren gewoont hadde
op den 12 Aoug 1802 een acte ofgegeeven an de vrou van Roelf Harms Marieke Jans genaamt. Die int jaar 1798 op Maaij in de Wildervank is koomen te woonen met haar huisgezin

1802 den 10 Aougustij en acte ontfangen van de aphootieker Geerardus Harmaanus Krak van borgtogt maar niet van de Kerken Raad maar vant Statsgeregt van Leeuwarden waarvoor zijn moeder in plaats als Kerken Raad haar inlaat
op den 9 Aoug 1802 ontfangen een acte van borgtogt of Emediteit van Jantje Harms huisvrou van Pieter Beenes geboortig van Sitte Buiren op den 9 Aoug.
ontfangen en acte van eenen Margijn dogter van Conraat Pilmel en Jantje de Booj van Grooningen op den 9 Aoug 1802
ontfangen een acte van eenen Margrieta dogter van Conraat Pijlmel en Jantje de Booj van Grooningen op den 9 Agustij 1802
op den 13 Aougustij 1802 ontfangen een acte van Pieter Heins en Geesijn Reents egtelieden beide van Zuitbroek die alhijr op Maaij 1802 zijn koomen woonen
op den 14 Aoug 1802 ontfangen een acte van Eemediteit van Harm Menses van Niew Scheemda voor 8 jaaren
op den 14 Aoug 1802 ontfangen van eenen Anna Sijmons Oosterwolt van Vlagtwedde voor agt jaaren
op den 22 Aougustij 1802 ontfangen van Hinderk Nijklaas en Riena Albers beide van Sapmeer geboortig die int zelve jaar op Maaij in Veendam zijn koomen woonen

op den 31 Aoug 1802 een acte ofgegeeven an eennen Roosijna Hinderks geweesen vrou van Jan Albers die op Maaij 1796 int Kaspel van Wildervank is koomen te woonen op Suntpieter 1798
op den 31 Aoug 1802 een acte of geven aan de weeduwe van Holten die int jaar 1797 op Maaij in de Kijl Kompenie is koomen te woonen
op den 31 Aoug 1802 een acte of gegeeven an eenen Hinderk Korneelijs Pot die int jaar 1800 op Suntpieter in de Wildervank is koomen om aldaar te woonen
op den 1 September 1802 een acte of gegeeven an Derk Klaasens en zijn vrou AafkeFeddes die op Maaij 1801 in de Wildervank zijn koomen te woonen
een acte ofgegeeven an Lukas Wijgers en Hillegijn Martijnus naa de Wildervank die aldaar int selve jaar op Maaij 1802 zijn koomen te woonen. den 1 September 1802

op de 13 September 1802 een acte onfangen van Jan Roelfs Konst van Niew Scheemda die op Maiij 1802 in Veendam zijn koomen te woonen
op den 15 September 1802 een acte ontfangen van Gerrijt Vermoolen van Grooninge voor 8 jaaren
op den 24 September een acte ontfangen van Aaltje Jurrijns Staats van de Oude Peekela die int selve jaar op Maeij in Veendam os koomen te woonen
op den 24 Septemb 1802 ontfangen van Hillegijn Dieters van Sapmeer
op den 28 September 1802 ontfangen van Adike Jan van de Wildervank een acte van Emeditiet

op den 1 November 1802 of gegeeven een acte an een vrous perzoon Aaltje Baarels van Veendam die int jaar 1801 op Maaj in de Wildervank is koomen te woonen
op den 18 Novemb 1802 een acte of gegeeven an een vrous persoon Jantje Pieters huisvrou van Hinderk Freerks die int jaar 1800 op ligtmis in de Wildervank is koomen te woonen
op den 18 Novemb 1802 een acte of gegeeven an een vrous persoon Grietje Lubbers huisvrou van Wolter Pruis die int jaar van 1798 om Niewe Jaar in de Wildervank is koomen te woonen

op den 28 September 1802 een acte ontfangen van de vrou van Aadijke Jans Fienegijn Egberts genaamt van Windeweer of De Kijl
op den 28 September 1802 ontfangen een acte van Grietje Eppes van de Wildervank
op den 1 Actober 1802 ontfamgem van Antje Jans vrou van Willem Pouwels geboortig van de Uithuisden meeden
op den 3 Atobens 1802 ontfangen van TakoTakes van Noorbroek die int selve jaanr alhijr is koomen te woonen
op den 5 Acober 1802 ontfangen van Pieter Jurjens een acte van Emediteit van Grooningen voor agt jaaren
op den 5 Actob 1802 een acte ontfangen van eenen Janna Beerents Sligter voor agt jaaren geboortig vant Hogezant

op den 18 November 1802 een acte ofgegeeven an Feike Jeilis en Jantje Hinderijkus naa de Wildervank die aldaar vant jaar 1798 op Maej waaren gekoomen om te woonen
op den 18 November 1802 een acte ofgegeeven an Hind Beerents Dost naa de Wildervank die aldaar int jaar van 1800 in de Wildervank is koomen woonen op Maej.
op den 23 November 1802een acte ofgegeeven an eenen Jantje Hinderks Witkop naa Windeweer of Kijl die int jaar 1797 aldaar is koomen te woonen op maej 1797
op den 22 Noovemb 1802 ofgegeeven an Jan Hind Bos en Jana Roelfs een acte van Eemediteit voor agt jaaren maar die in jaar 1800 op Maaj ende Wildervank zijn koomen woonen

op den 7 Actober 1802 ontfang van Trijntje Hinderks vrou van Jan Harms Bakker behoorende in de Wildervank
op den 8 Actober 1802 ontfangen van Roelf Jans Schuiling een acte van Emediteit voor 8 jaaren behoorende tot Anloop Drente
op den 9 Actober 1802 ontfangen van Geert Jans Buirema een acte van Eemediteit gekoomen van Grooningen die int jaar van 1795 alhijr in Veendam in koomen te woonen
op den 9 Actober ontfangen van Eemediteit ontfangen van Anegijn Jans behoorende in Sappemeer 1802
op den 10 Actober een acte van Emediteit ontfangen van de doktoor Johannes Agema en zijn vrou Etje Hoekstra beide van Harlingen
op den 10 Actober onfangen van de vrou van Hinderk Westenwaal Riena Aalderks van Hooven genaamt alhijr gekoomen woonen van Bellingwoldaa int jaar 1802
Den 10 Acto 1802 ontfangen uit het doopproodekol van Ouderwater in plaats van een acte van Eemiditeit voor eenen Hinderk Jakobus Westerwaal van booven genoemde vrou haar man geboortig van Ouderwaater in Zuit Hollant die in zelve jaar van 1802 in Veendam is koomen te woonen
op den 24 Actob 1802 ontfangen van Jan Ties van Suitbroek een acte van Eemiditeit voor 8 jaaren
26 Nov 1802 ontfan een acte van Eemediteit van Heero Edskes van den Veen van Noortbroek voor 8 jaaren
op den 10 Desemb 1802 ontfangen van Jan Meijer zoon van Gerrijt Meijer gebootig van Niehuisen getrout alhijr an een dogter van Niklaas Varver die alhijr int jaar 1802 is koomen woonen
op den 13 Desemb 1802 een acte ontfangen van Eelijsabet Pieters dogter van Pieter Wolters en Foktje Willems van Grooningen die al hijr int zelve jaar op alderheiligen is koomen woonen en getrout an eenen Hinderk Paapens
24 Desembr een acte ontfangen van Feerk Boojser en vrou Anna Smiek egtelieden 1802

een acte of geeven an eenen Roelf Hinderks Bos naa Windeweer of Kijl voor agt jaaren maar die int jaar 1801 op ligtmis aldaar is koomen woonen ofgegeeven op den 26 Novemb 1802
een acte of gegeeven an Jan Jans Meijer en Geertje Jakop naa Wineweer of Kijl voor agt jaar maar die aldr int jaar 1798 op oude mej zijn koomen te woonen ofgegeeven in Veendam 1802 op den 29 Novemb
op den 30 Novembr 1802 een acte of gegeeven an eenen Jan Menses woon agtig ondert kaspel Windeweer voor agt jaaren maar die aldaar int jaar 1799 in de maant van meert op den 8 a 10 dato is koomen woonen

Veendam op den 30 Nov. 1802

1803
ontfangen op den 8 Janewa 1803 een acte van Meine Okken van de Wildervank die int jaar 1802 alhijr is koomen woonen omtrent Niew-Jaar
ontfangen van Jakop Hindriks Folkersema een acte van Emediteit voor agt jaaren van de Kerken Raat van Schirwolda op den 26 Desemb 1802 die op dato alhijr is koomen woonen
ontfangen van Wijpke Albers van De Kijl een acte van Emedijteit die int jaar van 1800 opt Suilaarder mark alhijr is kommen te woonen in Veendam op den 9 Actoober 1802

den 24 Janwarij een ackte ontfangen van die Kerkenraat van Zutbroek van een Fennegijn Hinderks t welke den 20 septembr 1802 is ofgeeven
op den 4 Deesemb 1802 een acte of gegeeven an Eevert Louwes en zijn vrou voor agt jaaren naa de Wildervank die aldaar op Maej 1802 zijn gekoomen op te woonen
op den 7 Desember 1802 een acte of gegeeven voor agt jaaren an eenen vrous persoon Grietje Jans huisvrou van Hinderk Harms Baas woonagtig in de Wildervank die aldaar int jaar 1798 ses week voor maej is koomen woonen
op den 6 Desember 1802 een acte of gegeeven an eenen Jan Sijmons naa Eedam in Noort Hollant voor ses jaaren ie in dat zelve jaar op alderheiligen is koomen te woonen
7 Deesemb 1802 twee acten of gegeeven an een Loeke Jans en haar dogter Martje Hinderks beide weeden de moeder weed van Hind Sikens en dogter weed van Joohanes Geert die ook beide op maaj 1801 ondert kaspel van Windweer zijn koomen te woonen

den 24 Janwarij een acte ontfangen van die Kerkenraat van die Mieden van een Derk Jans afgeeven den 10 Julij 1802
den 24 Januarij een ackte ontfangen van die Kerkenraat van Grooningen van een Rense Kooning en Lammegijn Mulder afgeeven den 26 septembr 1802

den 31 Janwarij een akte ofgeeven an een Wouter Jans Schip die splusminus 6 a 7 jaaren te Rotterdam gewont heeft

den 3 Feebrwarij een ackte ontfangen van van een Apke Okkes woonagtig t Zutbroek
den 8 Feebrwarij een ackte ontfangen van die Kerkenraat van Zutbroek van Griettje Harms ofgeeven den 3 Feebrwarij 1803
den 22 Appril een acte ofgeeven an een Freerk Wijgers te Noortbroek

den 10 Maij en ackte ontfangen van die Kerkenraat van Grooningen van en Hinderk van der Steig met zijn vrouw en geheele huisgezin

den 5 Maij en ackte ofgeeven na Groningen van Griettje Lammer dogter van Lammert Snijder
den 5 Maij en ackte ofgeeven na Grooningen van en Dieltje Gosses dogter van Jan Gosses
den 17 Junij en ackt ofgeeven an een Lutgertij Klaasens Tent na Groningen 1803
den 8 Augustus een acte ofgeeve na die Kijl an Reinder Alberts en Geesjen Rijkens
op den 12 Augustus een acte ofgeeven an een Harmen Wijgers welke 6 ½ jaar in die stat Bommel gewont heeft
den 19 Augustus en ackte ofgeeven an een Geert Johannes in die Kijl
den 3 Octobr een acte ofgeeven an een Sjurt Veddes na Westerbroek welke daar 4 jaar gewont heeft
den 9 Octobr een acte ofgeeven an een Fennegijn Jacobs na Westerlee welke daar 5 jaar gewoont heeft
den 5 Novembr een acte ofgeven an een Beerentje Hinderks na Groningen
den 3 Decembr 2 ackten na t Hoogesant voor Jan Eppes en Anniggijn Beerents

1804
den 25 Jannuwart een acte ofgeeven an Grietie Moorijs na de Kijl voor agt jaar
den 30 Jannuwari een acte ofgeeven an Evert Geerts en Affin Augesinnes eigteluiden na het krnaal op Drent onder Anloo voor agt jaar
den 18 Feebruwar en acte ofgeeven an Ailtie Hindriks Bram na Sapmeer maar die daar in jaar 1800 is komen te woonen in voorjaar
den 10 Meert en acte ofgeeven an Jantjen Epgers Kreemer na Mintendam onder Suibroek huisvrouw van de kletter maar die daar jn jaar 1799 den 24 October is komen te woonen
den 14 Meert en acte of geeven an Hijeltie Albers Groen na Groningen maar die daar in jaar 18..[?] om Alderhijlij is komen wonen dese verkeert berigt
den 28 maaert en acte of geeven an Hemke Jans na de Peekelar
den 15 April en acte of geeven an Marieke Jan Prummel na Groningen
den 22 April en acte of geeven an Pietertin Johannis na de Scheemda
den 23 Maaij en acte of geeven an Jakop Eilkes na Dielsijl in jaar 1799 daar is komen te wonen
den 6 Junius en acte of geeven an Hindrik Metskes na Rotterdam
den 14 Junij en acte of geeven an Knielssin Tijerks na de Mieden
den 18 Junij en acte of geeven an Albert Harms na Groningen daar al en half jaar gewont 1803 daar is komen te wonen om Maaij
den 22 Junij en acte of geeven an Altjen Albers Groen na Patterwolde

1804
ontvangen acten
en acte ontvangen van Nomdo Luitjes en Grietje Jans echteluiden van de kerkenraat van Groningen of geeven den 27 juni 1804
en acte ontvangen van Feike Feikes van de kerkenraat van Oude Pekela of geeven den 24 Meert 1798
en acte ontvangen ontvangen van Gerardus Roemers van de kerkenraat van Groningen die hijr al drie jaar gewont heeft nog voor 5 jaar in staan den 6 Juluus 1804
en acte ontvangen van Willemina Scholtens egtevrouw van Johanes Antoni van de kerkenraat van Groningen die nog voor zeeven jaar in staan den 2 Julij 1804
en acte ontvangen van Harm Jakops van de kerkenraat van Westerwijtwert te reeken van jaar 1803 af. den 27 Juni 1804

den 23 Julij en acte of geeven an Lammiggin Wijllems Tuikna Groningen
en acte ontvangen van Hindrik Hindriks van de kerkenraat van Sellingen of geeven den 30 Julij 1804
en acte ontvangen van Antonij Pijlemel soon van Konraad Pijlemel en Jantje de Booij van de kerkenraat van Groningen of geeven den 13 Augustus
den 14 September en acte of geeven an Antje Kaspers na Suijdbroek die daar in jaar 1800 om mijdde wijnter is komen te woonen
den 18 September en acte of geeven an Jantie Hindriks na Groningen
den 2 October en acte of geeven an Sijvert Gajes na de Wildenvank die daar op Maluis 1804 is koomen te wonen
den 15 october en acte of geeven an Wijlpin Krijsjans na Groningen

en acte of geeven an Hilligin Levers na Groningen en 24 October 1804
en acte ontvangen van Zwaantje Ottes van de kerkenraad van Bellingwolde of geeven den 18 Septem 1804
en acte of geeven an Aarent Jans Post na Farsum den 11 Deesember 1804
en acte of geeven an Mijentie Tierks na de Meeden den 14 Deesember 1804
en acte of geeven an Mariek Harbers na de Peekel den 24 Desember 1804

1805
den 21 Januarij een acte ofgegeven an Hinderk Jans Tattje en vrouw Annegijn Harms Scholten na Gronijgen
den 22 Januarij een acte ofgegeven an Roelf Tonnijs Oldenburger na Gronijgen voor 8 jaar
den 6 Februarij een acte ofgeven van nog 7 en ¼ jaars an Hinderk Hinderks Foetjes na de Meeden
den 24 Februarij een acte ofgeven an Wolter Jans Schip wonende in Rotterdam. Uit order des kerkenraad is toegestemt om deselve een akte oftegeven zoo lang deschen is levenden en in Rotterdam is blijvende te wonen
den 13 Meert een acte ofgeven an Trijntje Roelfs Kuisings glim voor 7 jaar
den 20 Meert een acte ofgeven an Klaas Schrage voor 4 jaar

den 29 Meert een acte ofgeven an Geert Poppes Bakker voor ses jaars
den 1 Maaij 1805 een acte ofgeven an Hinderkijn Gosses voor agt jaar
den 13 Maaij 1805 een acte ofgeven an Trijntje Fransen voor agt jaar
den 14 Maaij 1805 een akte ofgeven an de wedwe van Tone Harms genaamt Geertje Pieters voor agt jaars
een akte ofgeven an Martje Roelfs voor agt jaar den 22 Maaij
den 22 Maaij een aktes ofgeven an Hinderk Jans Mulder voor agt jaar
den 22 Julij een akte ofgeven an Grietje Reinders voor agt jaar
den 1 Augustij een akte ofgeven an Anna Hinderks voor agt jaars

een akte ofgeven an Luitjen Bartels en Geertje Jans voor agt jaar op den 12 augustus
den 19 September een akte ofgeven aan Gepke Willems hoven voor agt jaar
den 28 October een akte ofgeven an Geert Hinderks Bos voor agt jaar
den 16 November een akte ofgeven an Heije Eilders en vrouw Geertruit Jochgen
den 24 November een akte ofgeven an Marten Kemper en vrouw Eltje Hemmes voor agt jaaren
den 13 Deember een akte ofgeven aan Tuike Engels voor agt jaar
den 24 December een akte ofgeven an Harm Goukes voor agt jaar
den 30 December een akte ofgeven aan Hinderk Luitjes voor 7¼ jaar

1805
Ontfangst der ackten door Albert Jans
den 23 Augustus een akte ontfangen van Hinderk H. van den Veen en vrouw Geessijn Derks eehelieden voor vier jaar van de kerkenraad van de Wildervank
den 24 Augustus een acte ontfangen van Albert Jannes van Kropswolde en zijn vrouw Jantje Geerts van Vries beiden en in een armoedigen staad komen te vervallen die dijaken van Cropswolde en van Vries anneminge doen hun naar vermogen te verzorgen van t jaar 1804 oftereken de maand Julij
Een acte ontfangen van Jacob zoon Carel en Antje Geerts voor agt jaar den 5 September 1805
Een akte ontfangen van Nieske Hinderks den 24 November 1805 voor ses jaar
Een akte ontfangen van Sijbrand Harms den 24 November 1805 ook ses jaaren
Een akte ontfangen van Jan Jans zoon Jan Albers en Roelfke Klaaens van Doesem voor agt jaar

1806
ontfangen der ackten door A. Scheppers als boekh. Diacon
Een ackte ontfangen van Jeltje Freerks Minkes van te Hogezand gedateert den 26 Decembr 1805
Een acte ofgeeven an Fennigjen Fransens dogter van Frans Geerts van den borComp in Veendam is koomen te trouwen in Groningen voor 8 jaaren. Veendam den 17 April 1806
Een acte ofgeeven an Egbert Gerrijts zoon van Gerrijt Heines en Margijn Lubberts voor 8 jaaren. Veendam den 7 Maij 1806
Een acte ofgeeven an Saartje Sigers is koomen te trouwen in Gron. voor 8 jaaren. Veendam den 20 Maij 1806

1 Maij Een acte ofgeeven an Johannes Lacost voor 8 jaar te reken van den tijd dat deselve onder het caspel Anlo is koomen te woonen is plusminus 3 jaar geleeden
Aug. Een acte ofgeeven an Tjakke Jans en vrouw Janken Hind. Kempert voor 8 jaaren
Sept. Een acte ofgeeven an Anniggijn Hindr. Oldenburger voor 8 jaaren
9 Sept. Een acte ofgeeven aan Arent Kristjaans en vrouw Femmigijn Jans Pik voor 8 jaar
25 Aug. Een acte of geeven an Roelof Beerents Pieters voor 8 jaar te reken van dien tijd tot hij in het caspel Kijl is komen te woonen

Ondergeschreevn Jan Stoffers bekennen ontfangen te hebben van A. Scheppers boekh Diacon den somma Negen gulden vijftijn stuver zijnde een vierdeel jaar kostgeld voor de dogter van Pieter Beenes waar voor quiteere. Veendam den 28 Julij 1806
[w.g.] Harmke Jaspers

den 6 Oct.  Een acte ofgeeven an Klaas Morijs voor 8 jaaren te reken van dato als boven
den 8 Oct. Een acte ofgeven an Altje Jans op Ende voor 8 jaar niet op zegel
den 19 Oct. Een acte of geeven an Matje Roelofs voor 8 jaaren

1807
8 Jan. Een acte ofgeeven aan Martent Roelofs van 8 jaren te reken dat hij in de stad Leuwarden is koomen te woonen
19 Janw. Een acte ofgeven an Jannes Sijkkes voor 8 jaar dat hij tot Zuderhoor is komen wonen.

Pijeter Jans Meijjer Een acte ofgegeven dreij jaar van den 1 Meij of 1806 te reken woond in Sapmeer
Gosse Jans Een acte ofgeven van agt jaar van den 4 Maart of te reken woont in Sapmeer voor de man niet voor de vrouw
7 April voor agt jaar Renske Levers van Veendam een acte ofgegeven wont tot Groningen voor de vrouw
9 Aprijl Jacob Tjalling Woldhuis woond in Groningen voor 8 jaar een acte ofgeven
20 Aprijl – Jeltje Heijjes woond in Groningen. Een acte of geven voor 8 jaar voor de vrouw.

den 27 April 1807 Acte van Indemneteit voor 8 jaar afgegeven aan Frouwke Harms tot Groningen
den 6 Maij 1807 Acte van Indemiteit voor 8 jaaren ofgeeven an Grietje Everts te Zuidlaaren.
den 11 Maij 1807 Acte van Indemiteit of geeven an Lammert Jacobs Bossijn en vrouw Martjen Jans en 3 kinder.
den 18 Maij 1807 Acte van Indemiteit ofgeeven an Fenniggijn Jans Tempel welke den 18 Oct. 1801 in Groningen is komen te trouwen en woonen dus met 2 jaaren in armoede koomt te vervallen tot onse last is.

de 12 Juni 1807 een acte ofgeven aan Pieter Jans oud 36 jaar woont te Wittewierum voor 8 jaar
den 29 Juni 1807  1 acte ofgegeven aan Jan Gerlofs en vrouw Klaasje Sijtzes in de Wildersvank voor 7 jaar na 1 mei 1807
en 1 dito aan Reinder Jans Kroeze en vouw Beertje Arends voor 8 jaaren na den 1 Mei 1807
Kristjaan Klaasjen Prummel en vrouw Anna Hindriks voor 8 jaaren na den 1 Mei 1807
Joghem Jans Een acte geven voor 8 jaar van Maij 1807 woond in Wijldervank

an Albert Luitjes Pinxterboer een acte voor 5 jaaren na den 6 Julij 1807
an Engeltje Berends een acte afgeven voor 8 jaaren woond in de Wildervank 7 Julij 1807
Een dito aan Gosmpje Tonus huisvrouw van Frans Eilders in de Wildervank voor 3 jaaren na dato den 13 Julij 1807
den 27 Julij 1807 een attestatie afgeven aan Trijntje Hindriks te Appingedam voor 8 jaar na 1 Januarij 1807
den 7 Octob een acte afgegeven aan Hindrikjen Derks vrouw van Kornelis Bakker voor 8 jaar. gaat na Groningen

27 Oct Een acte ofgeeven aan Margijn Ockes voor 8 jaar. gaat naar Groningen
den 29 Een agten ofgeeven aan Hilliggijn Eides voor 8 jaar. gaat naar Groningen
den 28 Desember Een acte ofgeeven an Sijbe Jans en vrouw Martje Jans na Zudbroek
nog op dito aan Hemmo Harwich te Zuidbroek, voor 8 jaren na de 1 Mei 1807


1808
den 11 Jan 1808 Een acte ofgeven an Jantje Jans te Zuidbroek voor 8 jaar.
den 15 Januarij 1808. een acte afgeven aan Jan Freerks na Groningen voor 8 jaar.
den 15 Jan 1808 Een acte afgeven Aaldrik Harms Schaap te Windeweer en Lula voor 8 jaar waar van een jaar nog heenen is
den 18 Jan. 1808 een acte afgeven aan Geert Franzen voor 8 jaren te reken na Mei 1805.Dat hij te Windeweer en Lula is komen te wonen.

den 25 Jan 1808 1 acte afgeven aan Jan Sijmens te Muntendam voor acht jaar na den 1 Mei 1805
den 25 Jan. 1 acte aan Jan Addes afgeven voor acht jaar te Muntendam na den 1 Maart 1803
den 3 Febr. 1 acte afgeven aan Jacb Derks Vlik voor 8 jaren te Muntendam waar van op Mei 1808 reeds 7 jaaen verschenen zijn
22 Febr. 1808. een acte afgeven voor 8 jaar na den 1 Aug 1806 aan Jan Oomkes Vegter te Windeweer en Lula
den 22 Feb 1808. een dito voor 8 jaar na den 21 Mei 1805 aan Trijntje Fransen te Windeweer en Lula

den 14 Maart 1808 Een acte afgegeeven aan Lundert Beerents te Delfzijl voor 8 jaaren
.. Ap 1808 Een acte ofgegeeven aan Gerriet Jakobs of ingegaan 1 Mei 1807 voor 8 jaaren
den 2 Mei 1808 Maike Hommes 1 acte afgeven voor een onbepaald tijd na Groningen
den 24 Mei 1808 aan Hinderiken Willems (zoon van Willem Hinderikus en Harmke  Aalfs) te Middewolde een acte afgeven voor 7 jaaren

den 6 Juni 1808 een acte afgeven aan Janna Jans Pinkster te Westerlee voor 4 jaar
den 7 Juni 1808 een acte voor Aaltje Jans te Westerlee voor een jaar.
den 3 Julij 1808 een acte van Indemniteit ofgeven aan Grietje Derks te Obergum voor 8 jaar
den 3 Julij1808 een acte afgeven aan Jan Jans op de Meden voor 8 jaar na 1 Mei 1808
den 11 Julij an Hind. Jans Kief aan acte afgeven voor 8 jaren na den 1 Mei 1808 wanneer op de Meeden is komen te wonen

den 3 Sept 1808. een acte afgeven aan Greetje Freerks voor 8 jaren na den 1 Mei 1807 wanneer zij te Zuidbroek is komen te wonen
den 12 Sept. een acte afgeven aan Marijke Jumkes te Muntendam voor 8 jaaren te reeken na den 20 Octobr achtien hondert 1800
den 27 Sept 1808 Een acte afgeven aan Anna Harms voor 8 jaaren wanneer zij op de Meeden is koomen te woonen
den 10 Oct 1808 Een acte afgeeven aan Aukjen Jan Duiven te Groningen voor een onbepaalde tijd
den 17 Octob 1808 een acte afgeven aan Frouke Jans te Groningen voor een onbepaalde tijd.

31 Oct 1808 Een acte afgeven aan Lammert Renkes voor agt jaar waarvan 3 ½ jaar reeds is verloopen
den 28 Novb 1808 Een acte afgeven voor een onbepaalde tijd aan Tonnigje Ernst (dogter van Ernst Hind. Vos) te Groningen
en 1 dito aan Egbert Heines na Amsterdam voor 8 jaar.
den 5 Dec. 1 acte afgeven aan Harmke Poppes te Winschoot voor 8 jaren
den 2 Dec. 1 acte aan Jantje Willems Hoving voor 2 jaren na 1 Januarij 1809

1809
den 27 Jan. 1809 een acte afgeven aan Eildert Geerts na Groningen voor onbepaalde teijk
den 20 van Lentemaand 1809 aan acte afgeven aan Frouke Geerts vrouw van Harm Tjallings voor acht jaren, waar (van een groot jaar verlopen is) te Niew Scheemda
den 24 van Grasmaans 1809 Een acte afgeven aan Beerta Beerta Evenh. voor een onbepaalde tijd na Groningen
den 1 van Bloijmaand 1809 1 acte afgeven aan Albertje Tjerks voor 8 jaren andat zij in Zuidbroek of Muntendam is komen te wonen.

den 1 van Bloeimaand 1809 1 acte afgeven aan Zwaantje Jans te Groningen voor een onbepaalde tijd
den 5 van Zomermaand een ate afgeven an Harm Harm Olthoff te t Zuidlaarderveen voor 8 jaar na 1 Meij 1808
den 26 van Zomermaand 1809 1 acte afgegeven aan Hindrik Lammerts in de N.Pekela voor acht jaar na .. Meij 1807
den 3 van Hooimaand 1809 een acte afgeven aan Grietje Jans wedw Bolman[?] voor ach jaar na Meij 1809 na de Oude Pekela
den 24 v Hooimaand 1809 een acte afgeven aan Jette Hindriks van Oml.Wijk voor acht jaar na 1 Sept 1808dat zij in Bellingewolde is koomen woonen

den 31 Julij 1809 1 acte afgeven aan Grietje Harms wedw van Mamme van der Steegh wonende te Groningen voor en onbepaalde tijd
en een dito aan Cornelske Mammes van der Steegh te Groningen voor een onbepaalde tijd
den 7 Aug 1809 1 acte van Indemniteit afgeven aan Jan Jannes Vegter en vrouw Pietertje Harms ehelieden voor acht jaar na den 1 Mei 1805 wanneer zij in de Boven Pekela zijn komen te wonen

den 28 van Oogstmaand 1809 1 acte van Indemmtiteit afgegeven aan Hindrikje Nannes dogter van Nanne Aaldriks en Grietje Berend voor altoos na Groningen
den 11 van Herfstmaans 1 acte afgeven aan Martje Jans te Bellengewolde dogter van Jan Otten op Zuidwending voor 8 jaaren waar van reeds zes weeken waren verlopen
den 2 Octob 1 acte afgeven an Gerrit Wilkes zoon van Wilke Pieters voor acht jaar na 1 Maij 1809 woond in de Wildervank
den 9 Octob 1809 een acte afgeven aan Jantje Jans Derk voor haar leven te Groningen

den 28 Octob 1809 1 acte afgegen na Groningen voo onbepaalde tijd aan Geertje Tammes dogter van Tamme Wijndels
den 6 Novb 1809 aan Jantje Arents op Hogezand 1 acte afgeven voor 8 jaaren heeft er reeds 5 jaren gewoond. ook op heden aan haar 3 guld voor turf gegeven
den 5 Dec 1 acte afgeven Engelbert Jacobus in de Kerklaan na Groningen blijft acht. blijft echt hier niet woneng maar dient maar om de huwelijks proclamatien

den 11 Dec aan Hindr Luige en vrouw Anneckie Eeilles 1 acte afgeven voor 8 jaar na Winschoot

1810
den 5 van Lentemaand 1810 een acte afgeven aan Freerk Jans en deszelfs vrouw Jantje Lukas voor acht jaar na den 1 Meij 1809 wanneer zij in de Keijl zijn koomen te woonen
den 12 v Lentem 1810 1 acte afgeven voor 8 jaren na t zomer van 1809 aan Annechien Freerks te Winschoot

den 19 van Grasm. 1810 aan de gron. diakens een acte afgeven voor Elsje Okkes voor 8 jaar
den 10 Meij 1810, een acte afgeven aan Christjaan Fokkes Taaij voor 8 jaren na de Pekel A
den 11 Meij 1810, een acte afgeven aan Aaltje Fransen dogter van Frans Sijtzes en Aafjen Klaassen in BargerC. voor 8 jaren
den 21 Meij 1810, een acte van indemniteit afgeven voor acht jaar na de 1 Meij 1810 aan Katarina Willems te Meden
den 21 Meij 1810 een acte aan Jan Jans zoon van Jan Lammerts en Geesje Lammerts van Zuidwending voor acht jaar na afgifte dezes na de Meden in t Oldambt
den 20 van Zomermaans 1 acte afgeven aan Pieter Heijes voor acht jaren na de meden in den Oldambte na dato deezes

den 18 van Hooim 1810 1 acte van Indemniteit afgeven aan Marijke Berends dogter van Berend Joesten en Aaltje Jans voor 8 jaar na Groningen
den 19 van Hooim 1 acte van Indemteit afgeven aan Marijke Berends dogter van Berend Pieters en Trijntje Relfs na Emden
den 3 v. Herfstm 1 acte aftgegeven aan Harm Jezajes Schoonbeek na de Pekela voor 8 jaren na 1 April 1810
den 3 dito nog 1 acte afgegeven aan Willemtje Jacobs Kemper voor 8 jaar na den 1 Meij 1810 na Muntendam ond. Zuidbroek
den 24 van Herfstm 1810 1 acte afgeven aan de Kerkenraad van Langakkerschans voor 8 jaar na de maand Octob 1807 wanneer hij te Winschoterzijl gehuwd is Jacob Berends, broer van Jan B Jager
18 Octob acte afgeven aan Berend van der Wijk wonende te Tinallinge, voor acht jaar na den 1 van Sprokkelm 1805 wanneer hij Veendam heeft verlaten.
Zoon van Koop Oost

22 van Wijnmaans 1 acte afgegeven aan Jan Balsters en zijn vrouw Aallechien Jans voor agt jaaren in gaand op Maij 1810
22 van Wijnmaand een acte afgegeven na de Wildervank voor 8 jaaren in gaande op Maij 1810 aan Annechien Derks Drukker
22 van Wijnmaand een acte afgegeven na de Wildervank voor de tijd van agt jaaren ingaande op Maij 1810 aan ……. Derks Dukker
29 van Wijnm 1810 acte aan Jan Geerts Klunder voor 8 jaar sedert den 1 Meij 1810 na de Wildervank
29 v dijttus[?] 1810 acte aan Derk H. Drukker voor acht jaar na 1 Meij 1810 te Wildervank
19 Slachtm 1 acte afgeven aan Marchem Klaassen dogt. van Klaas J. Bolsters en Roelfje Nantkes voor 8 jaar na de Lang Ackerschans

den 24 Novb 1 acte afgeven aan Annechien Heijes d. van Harm Adriaans en Hillechien Egberts voor 8 jaren na Groningen

den 6 Augstus 1814 een acte afgegeeven an Trijntje Geuchies Sap voor 8 jaren na Emden


KERCKENPROTOCOL
[1656-1676 opgetekent door dominee Henricus Hermannius]
[Veel tekstdelen bevatten geen informatie over personen; deze tekstdelen zijn weggelaten en dat is middels [ ] aangegeven]

NOTULEN
Van het principaelste, ’t welck zeder het oprichten der gereformeerdem Gemeijnte Jesu Christi, in Veendam en Wildervanck, is voorgevallen.

Den 3. febr, 1656. zijn uijt de gereformeerde Gemeijnte Jesu Christi in Veendam en Wildervanck, tot Ouderlingen vercooren, Adriaen Geerdts Wildervanck ende David Sena, ende tot de Diaconen Jan Lubberts ende Jan Crull.

Den 24. ditto, zijn de vercorene Ouderlingen en Diaconen exempt David Sena, die van huijs was, naer datse drie Sondagen achter den anderen, sonder thegenspraaken waren geproclameert, in haer respective diensten bevestight.

Den 3. Martij, is het Nachtmael des Heren voor de eerste reijse, in Veendam, ten huise van voornoemde Adriaen Geerdts Wildervanck, bedient, met ontzent 40. Communicanten, ofte lidtmaten der Gemeijnte.

Den 9. ditto, is David Sena, wederomme t’huis gecomen zijnde, in sijn Ouderlingschap bevesticht.
Ende is van doen af geresolveert, dat den Kerckenraadt der voorschrevene Gemeijnte, alle sondagen nae de tweede praedicatie obiter, ende des sondaegs voor het Nacgtmael, formaliter gehouden sal worden. Ende dat in den selve de Pastor, Ouderlingen ende Diaconen, gehouden sullen zijn te compareren ofte te verschijnen.
Soo wie van de Pastoren, Ouderlingen ofte Diaconen uijt der Kerkenraadt blijft, sonder praegnante redenen ofte oorsaeken sal verbouren 6 Stuijver.
Die buijten den selven ijet remercabels bij anderen gaet divulgeren ofte vertellen, sal verbouren 6 Car.gl.
Die sich thegen denselven opponeert, sal van gelijcken verbouren 6 Car.gl.
Soo wie van de Diaconen sijne dienst binnen ofte buijten de Kercke versuimt, sal verbouren 12. St.
Ende die van hun suimachtigh is, om ter bestemder tijdt reekeninge ende reliqua, van sijn ontfanck ende uijtgave, te doen, sal verbouren 6. Car.gl.
Welcke wetten, de voornoemde eerste Ouderlingen ende Diaconen haer bij provisie, hebben gesubmitteert, die oock der sever successoren, tot nader ordre, gehouden sullen zijn haer t’ onder werpen.

Den 3. Julij 1659, is Lambert Westenborgh, in plaatse van Jan Lubberts, staende op ’t  vertreck naer West Judien, bij d’E. Kerckenraadt, tot Diacon vercooren, ende den 31. ditto bevestight.

Den24. 7 br. is de eerste steen geleijdt tot de Kercke in de Wildervanck, door Adriaen Geerdts Wildervanck. Ende den 24. Augusti, des jaers daerans, is door gemelten Adriaen Geerdts Wildervanck, mede de eerste steen geleijdt tot de Kerke in Veendam.

1661
[… passage over het verbod opgelegd aan de Mennonieten om in Veendam en Wildervank bijeenkomsten te houden en “goede ingesetens van de gereformeerde Kercke af te trecken”]

Den 24. Novembr. op sondagh, s’nachts tushen 11 en 12 uijren, is Adriaen Geerdts Wildervanck gestorven, ende den 5. Decembr op Woensdagh, in de Wildervancksese Kercke begraven.

Den 8. Decembr, 1662
zijn bij d’E. Kerckenraadt in plaetse van wijlen Adriaen Geerdts Wildervanck, tot Ouderlingh, ende in plaatse van Lambert Westenborgh, tot Diacon vercooren, Jan Crull ende Jörgen Abelaer.

Den 11. Jan. 1663
is Jan Crull in sijn Ouderlingschap bevestigt. Ende alsoo de voornoemde Jörgen Abelaer, door oprockinge van eenige onrustige menschen, in sijn Diaconschap weijgerde bevestight te worden, heeft d’E. Kerckenraadt, op dato als verhaelt is, in plaatse van hem, tot Diacon vercooren Egbert Jacobs, welcke behoorlick vercondight zijnde, hebben eenige quaedwillige uijt de gemeijnte, een Heeren Mandaat uijtgebracht, op mij Pastoor: luidende als volget: dat ghij zult moeten supersederen met het bevestigen van soodaene Diacon ende armen Voorstander, als ghij u eijgen heerigh hebt onderstaen te beroepen. Dit mandaat is den 3. febr. geemaneert ende den 6. ditto gecasteert.
Den 8. ditto is de voornoemde Egbert Jacobs in sijn Diaconschap bevestight.

Den 28 7br., hebb’ ick Pastor de laatste predicatie gedaen, in de voornoemde oude predicatie plaatse, ofte het huis van wijlen Adriaen Geerdts Wildervanck, ende is alsoo iut voorseijde huis ontrent 7. jaeren gelardt ofte gepredickt.
Den 5 Octobr., hebb’ ick Pastoor, de eerste predicatie gedaen in de Kercke tot Veendam […]
[…]

Den 19 Jan. 1664 zijn in plaetse van David Sena Jan Crull, tot ouderlingh vercooren Tamme Tammes, ende in plaetse van Egbert Jacobs, Jörgen Abelaer, die in haer respective bedieninge zijn bevestight den 14. februarij, daerop volgende.

Den 29 Jan 1665 zijn in de Kercke tot Veendam, behalven mij Pastoor ende Kerckenraadt, 30 Broeders Communicanten verschenen, om te treden tot verkiesinge van eenen nieuwen Ouderlingh ende Diacon.
Ende is hierop, naest aenroepinge van de naeme des Heeren met meester stemme, Artus de Horn tot Ouderlingh en Albert Bosch tot Diaon vercooren.

[… er volgt een 9 pagina’s lang verhaal – opgetekent door de dominee - over het conflict dat n.a.v. deze verkiezing ontstaat en dat bijna leidt tot een scheuring in de kerk van Veendam. Dominee Henricus Hermannius en de Kerkenraad staan tegenover een groep ledematen onder aanvoering van
Gerhard Wildervanck in een conflict dat draait om de rechtsgeldigheid van de verkiezing van Artus de Horn. Allerlei instanties gaan zich ermee bemoeien, zoals de Heren Gedeputeerden van de Stadt Groningen en Ommelanden die de dominee steunen en het College van Deputatorum Classis dat Gerhardt Wildervanck in eerste instantie steunt. Het conflict loopt hoog op, maar wordt 30 Augustus 1665 uiteindelijk bijgelegd]

Den 15 Augusti, [1665] omtrent heldert, is Jörgen Abelaer, diacon, gestorven

Den 29. 8br, op Sondagh, onder de laatste predicatie, heeft Albert Bosch, diacon, eenen Gerrit van Linderen comende ijt de Peeckel over het Veen, met zijn twee kinderen, vluchtig, voor de Biscoplicke Volckeren, ontrent het bovenste Verlaat, sonder reden ofte oorsaecken, doodt geschooten, ’t welck groote alteratie ende ergernisse bij een ijegrlick heeft veroorsaeckt.
Hierop is ditto Bosch den 4. 9br, nae rijpe deliberatie en examinatie van dit feijt, door den Kerckenraadt van sijn Diaconschap de facto gedeporteert, ende mede van ’t H. Avondtmael gesuspendeert, ter tijdt ende wijle hij beijde de Justitie ende de Kerken genoegsame satisfactie van dit sijn roekeloose feijt soude hebben gedaen.
(Is den 1. Mart. 1667. weder angenomen nae dat sijn leedtwesen over sijn feijt de gemeijnte publiquelik was bekent gemaekt.)

Den 21. Jan. 1666. is in plaatse van Tamme Tammes tot Ouderlingh vercooren, Lambert Westenborgh, ende in plaatse van wijlen Jörgen Abelaer, tot Diacon Jan Wessels, en in plaatse van Albert Bosch, Laurens de Keijser. Edoch, alsoo die Ouders van voornoemd de Keijser in dese beroepinge niet wilden consenteren ende hij oock selve, ongetrouwt zijnde, difficulteerde om de voornoemde functie t’ accepteren en te bekleeden is daarop den 11. febr. in sijn plaatse tot Diacon vercooren Hendrick Uijlenbroeck.

Den 26. febr. zijn de voornoemde Ouderlingh, ende diaconen, te weeten, Lambert Westenborgh, Jan Wessels en Hendrick Uijlenbroeck, in hare respective diensten ingehuldet ende bevestight.

Den 5. April, is op donderdagh, is Jan Wessels, gestorven.

Den 22 ditto, is in plaatse van Jan Wessels saliger, tot Diacon vercooren Jacob Janssen, die den 27. Maij in sijn dienst is bevestight.

Den 7.8br, is in plaatse van Hendrick Uijlenbroeck tot Diacon vercooren, Willem Jaspersen Mooije, en is derselve den 11 9br. bevestight.

Den 10. Martij, 1667 is in platse van Artus de Horn tot Ouderlingh vercooren, Gerhardt Wildervanck, die echter, hoewel drienael vercondight zijnde, geweijgert heeft om sich te laten bevestigen, gelijck hij oock niet is bevestight.

Den 20. Junij, 1669 is in plaatse van Jacob Jansen, tot Diacon vercooren, Rudolph Houwingh, die echter die verkiesinge, ten opsichte van sijne veelvoudige occupatien, geweijgert heeft te accepteren.

Den 11 Augusti, 1670 hebb’ ick Pastoor per request geremonstreert, aen d’ Ed. Mog. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, hoe dat bij de verkiesinge van d’ Ouderlingen en Diaconen, ter plaatse voornoemd een tijdtlangh herwarts verscheijden abuijsen waren ontstaen, onder anderen, hoe dat die verkosene een tijdtlangh herwarts (niet sonder groote ergernisse) weijgerachtigh geweest, om die Ecclesistique bedieninge, waertoe sij nochtans volgens hare Ed. Mog. ordre, in dato den 22 Decembr. 1663 naest voorgl. publique denunciatie door mij Pastoor, Kerckenraadt, en de gesamentlike Broeders Communicanten, wettelick waren vercooren te accepteren. Met versoeck, hare Ed. Mogh. wilden gelieven tot maintenue van haer consent aen de Gemeijnte in Veendam en Wildervanck verleent, ende weghneminge van gemelte abuijsen soodanige ordre te beraemen, dat de Eligeerden de voornoemde bedieninge souden moeten accepteren ofte bij refnis van dien, an den armen betaelen soodane somma, als hare Ed. Mog. souden gelieven te determineeren.
Op dit Request hebb’ ick Pastor vercregen een apostille, luijdende als volget:
De H. Heeren Borgemeesteren en Raadt, hebben verstaen ende geresolveert, dat in comstigh, de weijgerachtige ende deffallanten van de Ecclesiastique bedieninge waer te nemen, waertoe sij ordentlick zijn beroepen, in vijftigh Caroli gulden breucke sullen worden gecondemneert, boven de Kerckeliche Censutre waarom deselve zijn vervallen. Actu Gron. Jovis den 11. Aug. 1670. Onder stont. Gerhardt ten Berge. Vt. Noch lager stondt. Ter ordinantie derselve en was geteijk. H. Swartte. Secr.

Den 12. Augustus 1670 zijn tot Ouderlingen vercooren, d’ Br. Adriaen Trip en Lambert Westenborgh, ende tot Diaconen Herman Harmensen ende Geerdt Janssen. Ende zijn deselve in hare respective diensten den 28. ditto ingehuldet en bevestight.
Dese diac. zijn vercooren in plaatse van Willem Moije, die den 26. Jul. s’avonts tot 9 uijren was gestorven, ende den 29. daeraen in de Veend. Kerke begraven.

10[?] Decembr. 1673 is in plaatse van wijlen Herman Hermanssen, tot Diacon vercooren Jan Eppens, dien den 8 Jan. 1674 bevestight is.

13. xbr. is Jacob Janssen, gewesene Diacon in de morgenst. gestorven.

Den 9. xbr 1674 is in plaatse van Geerdt Jansen, tot diacon vercooren, Berent Abelaer, en den 3. Jan. 1675 bevestight.

Den 10. 7br. 1675 is Lamb. Westenborgh gestorven, en den 13 ditto, in de Veendammer Kercke begraven.

Den 8. xbr. is in plaatse van wijlen Lambert Westenborgh tot Ouderlingh vercooren, Derrik de Keijser, en in plaatse van Jan Eppens, tot diacon, Jan Coerts, welcke beijde in hare respective diensten bevestight zijn, den 2. Jan. 1676

Den 15.Jul. 1676 op Saterdagh, voor de middagh, is Jan Coerts diacon, gestorven, ende den 21. ditto begraven.

Den 18. Aug. is in plaatse van wijlen Jan Coerts, tot Diacon vercooren Cornelis Hasewinkel, en bevestight den 10. 7br.

Den 24 Augusti, op donderdagh voor de middagh, ben ick Pastoor, en Dirck de Keijser, Ouderlingh, gegaen ten huise van Bartholomaeus Bosch, soo om de visite te doen als mede om Bosch te verstaen, wegens sijne veelvoudige Calumnien en scheldtwoorden (schier van den beginne dat hij hier is comen woonen) thegens de gantsche Gemeijnte, ende thegens Keijser in’t bijsonder, gedaen, ende om de selve t’assopieren en bij te leggen.
[… verder een passage van 3 pagina’s over een wat onduidelijk conflict tussen enerzijds de dominee en de Kerkenraad en anderzijds deze Bartholomaeus Bosch en zijn vrouw Elisabeth Schotte, afsluitend met de zin …]
Ende soo gingen sij beijde, Barthol. Bosch, en Elisabeth Schotte, met eenen Willem PeKock, die mede in de kerke was, al fulmineerende, ten Tempel heen-uijt.

---
 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.