LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Usquert

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De ledematen van Usquert, ingevoerd maart en nov. 2006 door Gea Straat.
Nagekeken MG nov. 2006.

Er zijn voor de liefhebber nog Acta met benoemingen kerkenraad resp. tuchtzaken, die verwerkt zouden kunnen worden, is niet zo heel veel. Zowel uit HG 3 als uit HG 7, de laatste enkel benoemingen

Bronnen:
1662-1750 HG 3.
1751-1817 HG 7.

- lijst 1662
- mutaties 1662 - 1698
- lijst 1700
- mutaties 1700 - 1704
- lijst 1704
- mutaties 1704 - 1717
- lijst 1717
- mutaties 1717 - 1747
- mutaties 1751 - 1767 (met kerkenraad)
- mutaties 1767 - 1778 (met kerkenraad)
- mutaties 1779 - 1811 (met kerkenraad)
- acta 1671 - 1751


[ Beschadigd boek, missend papier of omgevouwen papier aangegeven met [...]. Mogelijk is in de lijst van 1662 hier en daar een pagina verwisseld, deze pagina's waren verkeerd ingebonden ]

Naamen van de Leedematen der Gemeijnte Jesu Christi tot Usquert,
die van Esaia Hillenio Pastore hujus Loci gevonden sijn alhier in de jaare 1662

de Hoogh-Eedel gebooren Heer
Onno Tamminga ende
Vrouw Elisabeth Rengers sijn huijsvrouw [beide] (obierunt)
Geertruijdt de huijsvrouw van Ate Tonnijs (obijt)
Hibel Jeltjes en (obijt)
Grietjen sijn huijsvrouw (obijt)
Anne Alberts (vertrocken)
Dreeuws Alberts (obijt)
Tjarck Peters op de Oude Laan (obijt)
Sicke Wolters op de Nieuwe Laan (obijt)
Tonnijs in de Hutt en (obijt)
Claaske sijn huijsvrouw (vertrocken na Warffum)
Anne Jansen
Deeuwer Weefster (obijt)
Alijt de huijsvrouw van Siert Ebges (obijt)
Jan Crijns (obijt)
Julle Jans schipper (obijt)
Eppe Ulchers en (obijt)
Alijt sijn huijsvrouw (obijt)
Derck Gortemaacker en (vertrocken naar [...])
Elske sijn huijsvrouw (obijt)

Aefke de huijsvrouw van Zasse Hanssen (obijt)
Geertruijdt de huijsvrouw van Jacob Ritzes (obijt)
Griete Ipes (obijt)
Meentjen de huijsvrouwe van Ubel (obijt)
Lippe Reijnders (vertrocken naa Groningen)
Zijcke de huijsvrouw van Peter Immes (obijt)
Claas Immes en (obijt)
Lijsbeth sijn huijsvrouw (obijt)
Joannes Christiani en (obijt)
Meentjen sijn huijsvrouw (obijt)
Grietjen de huijsvrouw van Ulcher Weerdt (obijt)
Jannes Alberts en (obijt)
Deeuwerke sijn huijvrouw (obijt)
Peter Everts Backer (obijt)
Henric Boelens Muller (vertrocken)
Jan Chercher en (obijt)
Henricjen sijn huijsvrouw (obijt)
Jacob Jacobs Voerman (obijt)
Griete de huijsvrouw van Menne Janssen
Henrick Thijs en [I]mme [sijn] huijsvrouw
[.....] Bartholomaus

Jan Thijs (obijt)
Geertjen Wichers (vertrocken naa Groningen)
Trijne Jans (obijt 25 9bris 1667)
Siert Peters en (obijt 7 10bris 1663)
Ide Louwens sijn huijsvrouw (obijt)
Claas Writzers en (obijt)
Grietjen sijn huijsvrouw (obijt 30 maij 1669)
Harmen Hindricx (obijt)
Henrick Ipes
Tidde Henricx (obijt)
Jan Roeckes en (vertrocken naa Tinallinge)
Jelle sijn huijsvrouw (obijt)
Willemtjen Nitters (obijt)
Duircke Jacobs op Oldorp (obijt)
Herman Cnoll en
Anje sijn huijsvrouw op Helwert (obijt)
Peter Berents op de Cingel (obijt)
Tonnijs bij de Wegh en (obijt)
Anne sijn huijsvrouw en (obijt)
Engel haar dochter (obijt)
Cornellis Rinjes en (obijt)
Wendele sijn huijsvrouw (obijt)
Eppe Weever en (obijt)
Anne sijn huijsvrouw (obijt)
Herman Claassen en (obijt)
Frouwke sijn huijsvr[...] (obijt)

Folckert Edses en (vertrocken)
Martjen sijn huijsvrouw (obijt)
Remmert Aijbes (obijt)
Deeuwer Meppes (vertrocken na Warffum)
Claas Peters en (obijt)
Anne sijn huijsvrouw (obijt)
Jan Wolters en (obijt)
Martjen sijn huijsvrouw (obijt)
Peter Jacobs en (obijt)
Greete sijn huijsvrouw (obijt)
Sjabbe Garbrants (obijt)
Pouwel Arents en (obijt)
Greete sijn huijsvrouw (obijt)
Warner Cornellis en
Greete sijn huijsvrouw [beide] (obiere)
Jacob Egges en (obijt)
Fenne sijn huijsvrouw (obijt)
Jan Dercx en (vertrocken)
Lutgert sijn huijsvrouw (obijt 29 9bris 1666)
Fenne de huijsvrouw van Jan Meijnts (obijt 14 Junij 1667)
Hendrik Janssen en (obijt)
Aaltjen sijn huijsvrouw (obijt)
Hille de huijsvrouw van Albert Alberts (obijt)

Jantjen Meijnts (obijt)
Gebbe Peters (vertrocken naa Garshuijsen) (wedergecoomen met attestatie 7bris 1669) (obijt)
Tonnijs Backer (obijt)
Wiert Boelens Gortemaacker en (obijt)
Derckjen sijn huijsvrouw (obijt)
Anne de huijsvrouw van Jacob Timmerman (obijt)
Derck Luitjens en (obijt)
Anje sijn huijsvrouw (obijt)
Anne Ravelinghs (obijt)


In de tijden Esaia Hillerij Pastoris in Usquert
sijn tot de gemeijnte toegedaan dese navolgende

Anno 1662

den 9 Martij
Peter Immes (obijt)
Berent Jans en
Trijne Rinjes sijn huijsvrouw (obijt)
Lijsbeth Doockes huijsvrouw van Henrick Boelens (vertrocken)
D'E.E. Juffer Susanna Tamminga
Greetjen Hibels (getrouwt en vertrokken naa Saaxumhuisen den 15e J[...]
Henrick Janssen (vertrokken na Warffum)

15 Junij
Trijntjen Peters huijsvrouw van Willem Roelefs (vertrocken naar Warfhuijsen)
Lambert Ubbes (obijt)
Hindrick Janssen steenmetselaar (obijt 5 9bris 1663)
Ate Tonnijs (vertrocken nae Warffum) (obijt)
Focke Jacobs (obijt)
met attestatie van 't Zandt is tot ons gecoomen
Jantjen Hermans huijsvrouw van Henric Janssen (vertrocken na Warffum)

4 7bris
Cornellis Haijes (obijt)
Engeltjen Hermans dienstmaaght bij Mijn Heer Tamminga (vertrocken)

4 Decembris
Albert Alberts (obijt)
Siert Ebges (obijt)

Anno 1663

8 Martij
Derck Geerts Cuijper en
Abelje Louwens sijn huijsvrouw [beide] (vertrokken)
Jan Tonnijs en (obijt)
Fenne Tjaas sijn huijsvrouw (obijt)
Niese Tjaarts huijsvrouw van Henric Steenmetselaar (obijt)

14 Junij
Derc Jansen en (obijt 1 10bris [...])
Greete Janssen sijn huijsvrouw (obijt)
Peterke Janssen huijsvrouw van Lambert Ubbes (obijt)
Willem Roelefs (obijt)

[Anno 16]63

Den 14 junij sijn met attestatie tot ons gecoomen
Frouwke Wijffringh van Warffum (vertrokken naa[...])
Deeuwer Hermans van Uithuijsen
Jan Egberts en (obijt)
Sjouwke sijn huijsvrouw en (vertrokken naa Winsum)
Cornelliske haar dochter van Stedum (vertrokken naa Mensingeweer)
Jan Peters en
Greetjen Isebrants sijn huijsvrouw van Menckeweer (vertrokken na Petersburen)

3 7bris
Gerrit Brandts (verstorven)
Grietje Peters huijsvrouw van Jan Thijs (obijt)
met attestatie van Billingweer:
D. Rudolphus Houwingh (vertrocken)

13 10bris
Peter Arents en (obijt)
Martjen Cornellis sijn huijsvrouw (obijt)

Anno 1664

den 13 Martis
Albertus Averesch (abijt)
Grietjen Tjarcx huijsvrouw van Jacob Jacobs (vertrocken naa Groningen)

den 12 Junij
Etjen Aijbes huijsvrouw van Jacob Jacobs Voerman (obijt)
Hilke Warners dienstmaaght bij Peter Immes (vertrocken)

[?? septe?]mbris
Jan Meijnts
Aefke Sjabbes Huijsvrouw van Harmen Hindrix (obijt)
met attestatie van Esinghe is gecoomen
Hille Janssen dienst-maaght bij mevrouw Tam[minga]

Anno 1665

2 Aprilis
Derc Peters (obijt)
Weefke Timens huijsvrouw van Sicke Wolters
Berent Ebges (obijt)

den 24 7bris
Willem Isebrants (obijt)
Hemke Popkes sijn huijsvrouw (obijt)
Isebrant Rinjes (obijt)
Met attestatie van Groningen is gecoomen:
Jacobjen Lamberts dienst-maaght bij mevrouw Tamminga
en van Garshuijsen:
Derc Janssen (obijt)

Anno 1666

den 11 Martij
met attestatie van Groningen
D. Petris Gerhardi (obijt 28 julij eusdem anni)

den 9 7bris
Peter Cornellis en
Aafke Dreeuws sijn huijsvrouw
Geert Dercx en (obijt)
Hebelje Roelefs sijn huijsvrouw (vertro[cken])

1668

13 7bris
Rixtje Phrebes huijsvrouw van Jan Reijners (obijt)
Jantjen huijsvrouw van Jelte Gerrits (vertrocken)

Anno 1669

13 junij
Grietjen Brans huijs-vrouw van Jannes Alberts (obijt)
Grietjen Peters huijsvrouw van Eijsse Beerents
met attestatie van Groningen zijn gecoomen:
Mr. Onne Hesselingh en
Aaltjen Magirus sijn huijsvrouw (vertrocken naa Groningen)
ende
Annetjen Roelefs dienst-maaght bij de heer Tamminga

12 7bris
de hoogh Eedel-gebooren Vrouw
Cecilia Elisabeth Tamminga huijsvrouw
van de hoogh eedel gebooren heer Daniel de Hertoghe
Annetjen Ates

12 10bris
Gesine Geerts huijsvrouw van Siger Remmerts (obijt)

Anno 1670
3 Aprilis

Anje Tjaarts huijsvrouw van Jacob Eppes
Hans Peters en
Aaltjen     sijn huijsvrouw (obijt)
Eelje Hermans huijsvrouw van Jan Meijnts

19 junij
met attestatie van Uithuijsen:
Rotger Gerrits Hoeck en (obijt)
Eebelje Jans sijn huijsvrouw (obijt)
met attestatie van Rottum:
Renske Folckerts

11 7bris
Jelte Gerrits
Cornelius Hillenius
met attestatie uit 's Gravenhage:
de hoogh-eedel-gebooren juffer Elisabeth Tamminga (obijt)

Anno 1671

26 Martij
Sicke Sickes en (obijt)
Corneliske Claassen sijn huijvrouw (obijt)
Henric Peters Backer en (obijt)
Trijntjen Heijnes sijn huijsvrouw

11 junij
met attestatie van Bafflo
Geertruidt Eppes

10 7bris
Menne Peters (obijt)
met attestatie van Groningen
Lubbert Tiddes (vertrocken)

10 10bris
Claas Hermans (obijt)
Siger Remmerts (obijt)

Anno 1672

15 10bris
Louwke Eeverts huisvrouw van Jacob Coehoorn (vertrocken)
met attestatie van Bafflo:
Jan Janssen (obijt)

Anno 1673

30 Martij
met attestatie van Winssum
Sjouwke Heeres en (obijt)
Heere Jacobs (vertrocken)

22 Junij
Jan Cornelis (obijt)
Anje Hermans Huisvrouw van Freeric Aljes (obijt)
met attestatie van Woltersum:
Deeuwertjen Beerents Huisvrouw van Beerent Beerents (vertrocken)

14 7bris
Jan Bruins (obijt)
Peijcke Peters Huisvrouw van Claas Immes (vertrocken)
met attestatie van de Zeerijp zijn gecoomen:
Jelte Cornelis en Frouwke Jans sijn Huisvrouw (vertrocken)

14 10bris
met attestatie van 't Zandt:
Jantjen Fockes (vertrocken)

Anno 1674

19 Aprilis
Cornelis Derx
Herman Tjaas (obijt)
Menne Dreeuws
en met attestatie van Warffum:
Zara Henrix Huisvrouw van Menne Dreeuws

21 Junij
Nanne Timons (obijt)
Derc Geerts (obijt)
en met attestatie van Garnwert:
Albert Peters (vertrocken)

13 Septemb.
Lamme Jans Huisvrouw van Eppe Ulchers (obijt)

13 Decembris
Egbert Janssen
Claaske Cornelis sijn Huisvrouw (obijt)
Herman Luitjes
met attestatie zijn gecoomen van Warffum:
Aijbe Remmerts
Hebele Eeverts sijn Huisvrouw  (obijt)
van Huisinghe:
Henric Peters (obijt)
van Uithuisen:
Hike Rengers Huisvrouw van Jan Geerts (obijt)

Anno 1675

3 Aprilis
Cornelis Jans schipper
Grietje Cornelis sijn Huisvrouw (obijt)
Anne Jacobs wed. van Ebbe Crijns (obijt)
Anne Meertens Huisvrouw van Henric Luitjens (obijt)
Maria Douwes Huisvrouw van Jurrien Hermans
Teleke Willems

?0 Junij
Gebbe Henrix wed. van Gise Beerents (obijt)
Martjen Peters Huisvrouw van Herman Luitjes (obijt)

1?2 7bris
Egbert Datema
Anje Folckerts sijn Huisvrouw [beide] (vertrocken)
Jan Geerts Schoemaacker
Siert Tonnis en (obijt)
Ide Aijbes sijn Huijsvrouw
met attestatie van Eenum is gecoomen
Jantjen Derx wed. van Jan Dercx (obijt)

Anno 1675

12 10bris
met attestatie van Groningen:
Cornelius Hillenius
van 't Ooster-Nijlandt:
Martjen Claassen Huisvrouw van Claas Hermans (obijt)
van Wirdum:
Geeske Jans

Anno 1676

10 10bris
Reijntjen Edskes (obijt)
Baatje Eppes sijn Huisvrouw
Geertjen Jans Huisvrouw van Koene Reeuwerts (obijt)
met attestatie van Loppersum:
Jan Meertens op Helwert (obijt)

Anno 1677

15 Aprilis
Foske Rengers weduwe van Peter Immes

1 Julij
Jurrien Hermans
met attestatie van Warffum:
Deeuwertjen Janssen
en van Uithuijsen:
Henric Allardts en
Grietjen Jans sijn Huisvrouw (obijt)

7bris
Peter Hillenius (obijt)
Jan Hibels
Anje Hillebrandts (obijt)
met attestatie uit Den Andel is gecoomen:
Hillighjen Janssen Huisvrouw van Jan Hibels (obijt)

Anno 1678

31 Martij
Cibo Jacobs (vertrocken)

?? Junij
Geert Meijnts en (obijt)
Brechtje Janssen sijn Huisvrouw
Corneliske Coenes Huisvrouw van Beerent Janssen

8 7bris
Grietje Cornelis Huisvrouw van Derc Geerts (obijt)
Jelte Hibels (obijt)
Aaltjen Tjaas sijn Huisvrouw (obijt)

Anno 1679

13 Julij
Enje Fockes (obijt)
met attestatie van Groningen:
Bethjen Boeckholts

12 octob.
Geeske Claassen Huijsvrouw van Jan Schoe-maacker

28 10bris
Claas Roelefs
Jantjen Geerts sijn Huijsvrouw
Martjen Jans Huijsvrouw van Albert Peters (vertrocken)

1680

11 Aprilis
Jacob Eijsses en
Geertjen Uges sijn Huijsvrouw (obijt)
Grietjen Arents Huijsvrouw van Jannes Alberts (obijt)
met attestatie van Uithuijsen:
Mettjen Bartels Huijsvrouw van Jan Hibels

4 Julij
Elisabeth Christiani

26 7bris
Jacob Lomeijer (obijt)
Teetjen Peters Huijsvrouw van Hans Peters
Jantjen Henrix Dienstmaaght bij de Pastor ter plaatse
met attestatie van de Meeden:
Trijnje Alberts Huijsvrouw van Aijbe Remmerts (obijt)

Anno 1682

3 Aprilis
Martjen Remmerts Huijsvrouw van Peter Hillenius
Trijne Arents Huijsvrouw van Jacob Lomeijer
Hilje Geerts Huijsvrouw van Claas Janssen (obijt)
met attestatie van Olde-zijll:
Geert Henrix (obijt)
en van Lellens:
Aaltjen Claassen Huijsvrouw van Jan Alberts (obijt)

26 Junij
Remke Egberts
met attestatie van de Meden:
Trijne Gerlefs Huijsvrouw van Jacob Tjaarts
en van Winssum:
Martjen Sickes (vertrocken)

18 7bris
Geertjen Everts Huijsvrouw van Egbert Janssen (obijt)
met attestatie van Rottum:
Cornelisjen Luitjes Huisvrouw van Jacob Jacobs (vertrocken)

25 10bris
Haije Dreeuws
Garbrandt Wiersuma
Trijntjen Peters Huijsvrouw van Jan Janssen
en met attestatie van Wetzinghe:
Grietjen Sickes (obijt)

Anno 1684

30 Martij
met attestatie van Warffum:
Beerent Egberts (obijt)

15 Junij
Jurrien Julles (obijt)
Sjabeke Jans Huisvrouw van Henric Allards
Jantjen Claassen Huisvrouw van Arent Reijntjes

14 7bris
Eijsse Beerents
met attestatie van Petersbourn:
Geertruidt Jeltes Huisvrouw van Herman Eijsses (obijt)

Anno 1685

19 Aprilis
Michael Hillenius
Trijntjen Cornelis Huisvrouw van Garbrant Wiersuma (obijt)
Zijtjen Peters Huisvrouw van Sicke Sickes

28 Junij
Anje Jans Huijsvrouw van Jan Derx

27 7bris
Siert Remmerts (obijt)
Anna Henrix Huijsvrouw van Jan Eppes
Met attestatie van 't Westernijlandt:
Garbrandt Wiersuma
en van Middelstum:
Peter Hemmes

27 10bris
Jan Eppes
Albertjen Henrix Huisvrouw van Warner Jans
Simon Claassen en
Ave Geerts sijn Huisvrouw (obijt)
Grietjen Roelefs Huisvrouw van Menne Jans

Anno 1686

4 Aprilis
Claas Jans wedman (obijt)

19 7bris
Sicke Valx (vertrocken)
Deeuwerke Hermans sijn Huisvrouw

25 10bris
Willem Jans
Auwke Ubels

Anno 1687

27 Martij
Trijntjen Peters Huisvrouw van Derc Jans op Oldorp
Meijnt Janssen en (obijt)
Anje Jurriens sijn huisvrouw
Eetjen Jans Huisvrouw van Jan Janssen
met attestatie van Eelde zijn tot ons gecoomen:
Jan Jurriens en
Aaltjen Peters sijn Huisvrouw

26 Junij
met attestatie van Uithuisen:
Eebele Jans

25 7bris
Hebele Peters Huisvrouw van Jan Janssen
Gerlof Janssen en
Etjen Fockes sijn Huisvrouw
met attestatie van Warffum:
Ellichjen Allardts Huisvrouw van Henricus Christiani (obijt)

25 10bris
Freric Peters
Jan Janssen
Herman Rijckels (obijt)
Berent Janssen

Anno 1688

15 Aprilis
Anje Jochims Huisvrouw  van Freric Peters

22 Julij
met attestatie van Enum:
Anje Frerix Huisvrouw van Jacob Lamberts (obijt)
en van Uithuisen:
Welmoet Peters Huisvrouw van Claas Dreeuws

28 8bris
Claas Dreeuws

25 10bris
Luitjen Thijs
Geertjen Claassen sijn Huisvrouw
met attestatie uit Appinga-Dam:
Aafjen Jans

Anno 1689

31 Martij
Cornelis Henrix
Jan Julles en
Albertjen Onnes sijn Huisvrouw
Magdalene Henrix Huisvrouw van Detert Franssen (obijt)

23 Junij
met attestatie van Groningen:
Maria van der Vliet Huisvrouw van Pastoris hujus Loci (obijt)
Gerhardus Alberthoma Proceptor op 't huis Ludema
en van Rottum:
Tonnis Ates en
Aafke Claassen sijn Huisvrouw

29 7bris
Albert Henrix
Reene Isebrants sijn Huisvrouw (obijt)
met attestatie van Menckeweer:
Lambert Lamberts en
Aaltjen Ubbes sijn Huisvrouw

Anno 1690

30 Martij
Jacob Lamberts Backer
Jacob Peters Backer
Meijsse Alberts Huisvrouw van Jacob Lamberts

26 8bris
Jacob Lamberts
met attestatie van Warffum:
Lubge Janssen

Anno 1691

18 Januarij
Koene Reeuwerts
Hilje Jans Dochter van Jan Gerrits
Aaltjen Jacobs Huisvrouw van Cornelis Henrix
Jan Cornelis
Grietje Jans sijn Huisvrouw

12 Aprilis
met attestatie van Warffum:
Trijntjen Janssen Huisvrouw van Herman Eijsses

12 Julij
Geert Julles

27 10 bris
Niesjen Smalzius
Alexander Hillenius
Derc Lamberts
Geertjen Roelefs sijn Huisvrouw
Garbrant Janssen
Abelje Janssen sijn Huisvrouw

Anno 1692

27 Martij
Jan Derx
met attestatie uit Den Andel:
Gesine Geerts wed. van Jurrien Julles (obijt)

26 Junij
Clara Boeles
met attestatie van Onderwierum:
Herman Jans stellemaacker
met attestatie van Bafflo:
Jantjen Gises sijn huisvrouw
met attestatie uit Den Andel:
Aaltjen Janssen

19 7bris
Bieuwke Jans Huisvrouw van Eppe Jacobs
Aafke Peters weduwe van Jan Freerix
Jantjen Jans

25 10bris
Jacob Berents
Trijntjen Michiels Huisvrouw van Bonno Reijnders

Anno 1693

16 Aprilis
Arent Pouwels (obijt)
Martjen Tonnis
Tidde Heijnes
Anje Claassen huisvrouw van Haije Dreeuws
Aaltjen Peters
Met attestatie van de Brede:
Trijntjen Wigbolts

25 10bris
Hermannus Zacharias

Anno 1694

8 Aprilis
Beerent Freerix
Cornelis Jans
Jantjen Jannes Huisvrouw van Tjaa Jans
Deeuwer Jans Huisvrouw van Claas Geerts
Trijnje Beerents
Met attestatie van Rottum:
Thomas Janssen
en van Uithuisen:
Claas Geerts

8 Julij
Jantjen Geerts Huisvrouw van Peter Karsjes
Renske Cornelis
Brechtje     Huisvrouw van Jan Sierts

30 7bris
Aafjen Eijsses Huisvrouw van Simon Claassen
Dietjen Rickers

25 10bris
Arent Wolters
Barbara Hillenius
Berentjen Egberts

Anno 1695

24 Martij
Harco Peters
Grietje Jacobs sij Huisvrouw
Sicke Sickes
Claas Sickes
Taco Berents
Boele Berents
Tjaa Janssen
Jan Koenes
Heijle Lues Huisvrouw van Jacob Eijsses
Deeuwer Joannis Huisvrouw van Jan Boelens
Trijnje Claassen Huisvrouw van Marten Cornelis
Martjen Sjourts Huisvrouw van Thomas Janssen
Trijnje Jacobs Huisvrouw van Henric Janssen
Jeije Peters Huisvrouw van Harmen Luitjes

7 Julij
Marten Cornelis
Anje Freerix
Geertjen Tonnis
Teetjen Tonnis
Met attestatie van Garnuwert:
Tjaart Abels en
Grietje Sickes sijn Huisvrouw
Van de Meeden:
Jantjen Douwes Somerdijck Huisvrouw van Jacob Berents
Van Garshuisen:
Lammighjen Heijnes

25 10bris
Jan Menckes

Anno 1696

12 Aprilis
Jan Hermans
Remmert Sierts
Lubge Jacobs

12 Julij
Met attestatie van Warffum:
Imke Jans huisvrouw van Aijbe Remmerts

11 8bris
Adolph Beleman
Anna Leonora Belemans
Anje Geerts Huisvrouw van Jan Jochims

25 10bris
Reeuwert Coenes
Herman Henrix
Henricjen Henrix huisvrouw van Jan Thijs
Met attestatie van Warffum:
Geert Abels en
Grietjen Douwes sijn Huisvrouw

Anno 1697

4 Aprilis
Eppe Jacobs
Elle Cornelis
Jan Claassen
Aaltjen Eijsses
Deeuwerke Peters

4 Julij
Joncker Evert Joest Leeuwe Heer van Luidema
Trijnje Jurriens Huisvrouw van Remmert Sierts
Eelje Freerix
Met attestatie van de Meden
Gerrit Jans en
Henricjen Jans sijn Huisvrouw

3 8bris
Corneliske Jacobs
Met attestatie van Groningen:
Henric Ruilinck
Claartjen Pabust sijn huisvrouw

Anno 1698

1 Maij
De hoogh-Eedel Welgeboore vrouw
Christina Emerentiana van Berum
Huisvrouw van de Heer van Luidema
De hoogh-Eedel Welgebooren Juffer
Everdina van Berum
Martjen Claassen Huisvrouw van Pouwl Arents
Met attestatie van Rottum:
Jacob Jans en
Hilje Cornelis sijn Huisvrouw

31 Julij
Jan Boelens
Elske Gaaljes

9 8bris
Anje Berents Huisvrouw van Henric Pouwels
Grietje Jans
Met attestatie van Adorp:
Anje Allerts


Namen van de Ledematen der Gemeente Jesu Christi tot Usquert, die van Martinus Busch predicant ter plaatse alhijr gevonden zijn anno 1700

Redger Michael Hillenius en
Elizabeth Christiani zijn huisvrou
en Corneliske haar dienstmaagt
Garbrand Wiersema in 't Clooster (obiit 1709 29 nov)
Arent Wolters
Dewer Hiddes dienstmaagt bij Wiersema (vertrocken na 't Westernijlant 1706)
Jan Boelens op Helwaart en
Dewerke Jannes zijn huisvrou
Jacob Jans op Helwert en
Hilje Cornelis zijn huisvrou
Elske dienstmaagt bij Jacob Jans (vertrocken na Rottum)
Riewert Coenes en
Berentjen Egberts zijn huisvrou

Harmen Luitjens en (obiit 27 sept. 1714)
Jeijke Pieters zijn huisvrou (obiit 19 nov. 1704)
Haije Dreeuws en (obiit 26 maaij 1703)
Anje Clasen zijn huisvrou
Trijnje Pieters wed. van Jan Jansen
Trijnje Jansen huisvrou van Pieter Reijnts (in junij 1714 vertrocken na Middelstum)
Eijsse Berents en
Grietje zijn huisvrou (obiit 14 jan 1714)
Moij Weefke wed. van Nanno Timons op de Niewe Laan (obiit 17 nov 1708)
Jan Gerrits op de Oude Laan en (obiit 12 sept 1703)
Trijnje Cnols zijn huisvrou (obiit 14 aug 1703)
Moeij Anne en (obiit 5 febr. 1704)
Tako Berents haar soon (vertrocken na Rottum 1709)
Menno Dreeuws en
Sara Hindriks zijn huisvrou [beide] (vertrocken na Middelstum in maij 1713)
Lijsbeth Jacobs haar dienstmaagt (vertrokken na Obergum 1706)
Martjen Clasen huisvrou van Pouwel Arents (obiit 6 maij 1703)
Bregtje huisvrou van Jan Sierts

Tietje Pieters wed. van Hans Pieters (obiit 1705 15 febr..)
Hendrikjen Hendriks huisvrou van Jan Thijs
Tonnis Ates en
Aafke Clasen zijn huisvrou
Jan Eppes en (obiit 30 martij 1715)
Anna Henrix zijn huisvrou
Jan Meijnts en (obiit)
Eelje Harmens zijn huisvrou (obiit in febr. 1705)
Trijne Pouwels huisvrou van Reijnder Meertens (obiit in julio 1708)
Anne Reijnders wed. van Jan Tonnis en (obiit 11 febr. 1712)
Aaltjen haar dogter
Cornelis Hindriks en
Aaltjen Jacobs zijn huisvrou
Gerrit Jans en
Hindrikjen Jans zijn huisvrou
Jacob Berents en
Jantjen Douwes zijn huisvrou

Arent Reijntjes en
Jantjen Clasen zijn huisvrou en (obiit 31 oct 1714)
Anje Julles haar dienstmaagt
Eppe Jacobs en
Biewke Jans zijn huisvrou [beide] (vertrocken na Vierhuizen 1700)
Berent Jans en (obiit)
Moeij Knelske zijn huisvrou (obiit 23 jan 1704)
Coene Riewerts (obiit 15 dec 1715)
Jan Coenes en
Jantjen Jans zijn huisvrou
Rembert Sierts en
Trijnje Jurriens zijn huisvrou (obiit 1714 in junio)
Martjen Tonnis huisvrou van Luitjen Mindelts
Simon Tjarks (obiit 16 aug 1707)
Hendrik Allards op Oldorp en (obiit 16 junij 1715)
Sjabeke Jans zijn huisvrou

Trijnje Coenes wed. van Derk Geerts
Trijnje Michiels huisvrou van Bonno Reijnders
Geert Julles en (obiit)
Anje Jurriens zijn huisvrou
Maria huisvrou van Jochem Everts
Trijnje Berents
Eelje Freriks (vertrocken na Warffum)
Jan Derks en
Anje zijn huisvrou [beide] (vertrocken na de Brede 1700)


Gedurende den dienst van Martinus Busch
predicant in Usquert zijn tot de Gemeijnte
toegedaan dese navolgende

Anno 1700 den 30 Junij is gehouden des Heeren H. Avondmaal en tot de Gemeente gekomen:
Dietert Fransen (obiit 1712 2 octob)
Pieter Reijnts (vertrocken na Middelstum 1714)
Boele Eijses (obiit 26 julij 1713)
Cornelis Harmens (1705 na Cantens vertrocken)
Hilje Geerts huisvrou van Claas Sickes
Trijntjen Hindriks van Tempel huisvrou van Gerrit  Willems (1710 vertrocken na Middelstum)
Geertjen Luitjens huisvrou van Eppe Eppes
Trijnje Simons (vertrocken na Cantens 1704)
Anje Simons
Lubge Harmens huisvrouw van Louwert Sickes (obiit 11 aug 1714)
met attestatie zijn gekomen van de Brede:
Marten Cornelis en
Trijnje Clasen zijn huisvrou
van Uithusen:
Bouke Geerts (obiit)

1700 den 29 septemb is gehouden des H. Heijlig nagtmaal en doemaels toegekomen:
Jochem Everts

1700 den 25 decemb is gehouden het H. Avondmaal en toegecomen:
Willem Derks (vertrocken na Loppersum)
Anje Jansen

1701 den 27 maart is gehouden des Heeren H.Avonmaal en toegekomen:
Jan Thewes
Grietje Jannes wed. van Albert Hindriks (vertrocken na Uithuisen 1714)

1701 den 26 junij is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen
Jan Takes (obiit 5 oct 1714)
Trijnje Hansen
met attestatie zijn gekomen
van Uithuisen:
Hindrik Pieters en
Geertjen Jacobs zijn huisvrou (obiit 18 nov 1707)
van Losdorp:
Elsien Harmens dienstmaagt bij de pastoor ter plaatse (vertrocken na Groningen)

1701 den 2 Octob. is gehouden des Heeren H. Avondmaal en met attestatie tot ons gekomen van Groningen:
Elizabeth van Hoorn huisvrouw
van Martinus Busch predicant in loco (obiit 3 Jan 1704)

1701 den 25 Decem.
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Berent Takes
Grietje Arents huisvrou van Jan Takes
Duirke Jans

1702 den 2 April
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en de Gemeijnte toegevoegt:
Grietje Berents huisvrou van Jacob Hans
Jeijke Jeltes huisvrou van Berent Takes

1702 Den 25 Junij
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Hendrik Pouwels (obiit 1715 14 Apr.)
Lijsbeth Pieters (1705 vertrocken na Baflo)
met attestatie van Groningen is gekomen:
Juffer Anna van Hoorn (1706 vertrocken na Groningen)

1702 den 1 Octob
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Albert Jansen
met attestatie zijn gekomen
van Spijk:
Imme Pieters
van Uithuizen:
Reentjen Deters huisvrou van Jan Freriks
Auke Lubberts dienstmaagt bij de pastoor hujus loci (vertrokken na Cantens 1706)

1702 den 25 Decemb
is des Heeren H. Avondmaal gehouden en toegekomen:
Wibe Sibens (obiit 1704 3 Decemb)
en met attestatie van Warffum:
Dreuws Mennes en Trijntjen Berents zijn huisvrou
van Cantens:
Jan Jacobs en (obiit 16 febr. 1714)
Geertjen Simons zijn huisvrouwe (obiit 10 Aug. 1710)

1703 den 8 April
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Bene Fockes en (obiit 28 Novemb 1706)
Aafke Clasen zijn huisvrou
Pieter Carsjens
Cornelis Clasen (obiit 6 Junij 1712)
Jan Warners en (obiit in Julio 1709)
Jantjen Lamberts zijn huisvrou

1703 den 1 Julij
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Lammighien Clasen huisvrou van Pouwel Hendrix
Corneliske Aijbes huisvrou van Pieter Derx (vertrocken na Den Andel 1710)
Harmke Jans (vertrocken 1712 na Uithuisen)
met attestatie van 't Westernijlant:
Pieter Derx (vertrocken na Den Andel 1710)

1703 den 16 december
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Antje Cornelis (vertrocken na Baflo 1706)

1704 den 16 Martij
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Jan Freriks
Martjen Jacobs huisvrouw van Lubbert Immes

1704 den 15 Junij
is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen op belijdenis hares geloofs:
Pieter Jacobs (vertrocken na Pietersbuiren 1706)
Hijbel Jans
Jantjen Jacobs (vertrocken na Sandweer 1707)
Hilje Jans (vertrocken na Middelstum 1705)
met attestatie zijn gekomen:
Popke Jansen van Saaxumhuisen (vertrokken na Middelstum 1706)
Geeske Harmens van Spijk (vertrocken na 't Zant 1705)


1704 den 14 Septemb. is gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis zijnes geloofs toegekomen:
Enne Hindriks op Watwert
Martjen Remmerts wed. van Pieter Hillenius (obiit)
Harmen Hendriks en
Eetje zijn huisvrou
Jan Geerts schoemaker en (obiit 4 Dec. 1713)
Geeske Clasen zijn huisvrou (obiit 22 Martij 1716)
Metjen Geerts wed. van Jan Pieters (obiit 2 Nov. 1704)
Trijne Arents wed. van Jacob Lomeijer (obiit 11 Nov. 1706)
Auke Ubels
Geeske wed. van Fokko Jacobs (obiit 7 Jan. 1708)
Aaltjen Pieters
Elle Cornelis en
Lammighien Heijnes zijn huisvrou
Tjaa Jansen en
Jantjen Jannes zijn huisvrou
Lambert Lamberts timmerman en (2 jan 1703 obiit)
Aaltjen zijn huisvrou (obiit 1707 5 Julij)
Pieter Hemmes
Jan Klasen (vertrocken na Groningen)
Foske Rengers wed. van Pieter Immes (1704 3 Junij obiit)
Tidde Heijnes collector en
Clara Boelens zijn huisvrou
Jan Harmens en
Lucce zijn huisvrou [beide] (vertrocken na Eenrum 1714)
Baatje Eppes wed. van Reijntjen Edskens
Ave wed. van Jan Freriks
Anje Ates wed. van Arent Pouwels
Harmen Jans en
Jantjen Gises zijn huisvrou
Claas Sickes (obiit 1704 27 Aug.)
Aafke Dreeuws wed. van Pieter Cornelis en (obiit 1711 20 Aprilis)
Anje Heijnes haar dienstmaagt (vertrocken na Sandweer in Junij 1711)
Tjaart Abels
Trijnje Jacobs huisvrou van Hendrik Jans (obiit 1710 20 Octob.)
Jantjen Geerts huisvrou van Pieter Carsiens
Garbrand Jans en
Abelje Jans zijn huisvrou (obiit 26 Oct. 1703)
Jan Hibels en
Mette zijn huisvrou
Frerik Pieters en (obiit 24 Martij 1704)
Anje Jochems zijn huisvrou
Jan Julles en
Albertje Onnes zijn huisvrou
Anje huisvrou van Jan Jochems
Moeij Dedje op Watwert wed. van Eijsso Cornelis en
Aaltjen Eijsses haar dogter (obiit 18 Jan. 1707)
Aijbe Remmerts en (obiit)
Imke zijn huisvrou (vertrocken na Appingedam)
Cornelis Jans en (obiit 10 febr. 1715)
Meijsse Alberts zijn huisvrou
Anje Berents huisvrou van Hindrik Pouwels (obiit 25 Julij 1711)
Trijnje Gerlofs huisvrou van Dietert Fransens
Berent Jans en (obiit 13 febr. 1707)
Remge Ebbes zijn huisvrou
Gerlof Jansen en (obiit)
Etjen Fockes zijn huisvrou (obiit 2 Nov. 1707)
Jurrien Harmens en (obiit 22 Dec. 1708)
Maria Douwens zijn huisvrou
Jan Cornelis en
Grietje Jans zijn huisvrou (obiit 10 Dec. 1714)
Stijntjen Egberts wed. van Julle Tiddes
Grietje Jacobs wed. van Harke Pieters (obiit in Maart 1710)
Claas Geerts en (obiit den 4 febr. 1704)
Dewer Jans zijn huisvrou (obiit 26 Octob. 1715)
Jan Jansen en
Hebele Pieters zijn huisvrou
Albert Hindriks (1700 obiit)
Moeij Griet wed. van Menne Jansen (obiit den 26 Jan. 1708)
Thomas Jansen wedman en (1715 in Jan. vertrocken na 't Oosternijland)
Martjen zijn huisvrou (obiit 26 Sept. 1714)
Jacob Eijsses Kuiper (obiit 8 Octob. 1714)
Jacob Lamberts Bakker
Claas Roelefs wever en (obiit 13 Octob. 1715)
Jantjen Geerts zijn huisvrou
Harmen Mennes en
Barbara Hillenius zijn huisvrou
Derk Lamberts en
Geertjen Roelefs zijn huisvrou
Henr. Christiani schoolmeester en organist en
Ellighien Allards zijn huisvrou en
Anje haar dienstmaagt (obiit in Sept. 1706)


1704 den 7 Decemb. is gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Jan Thijs
Louwert Sickes
Hebele Pieters wed. van Jurrien Berents (obiit 1713 22 Junij)

1705 den 8 Martij is gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis toegekomen:
Hero Saskers (obiit 28 Jan. 1706)

1705 den 7 Junij is gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen op belijdenis des geloofs:
Pouwel Arents en
Aaltjen Hindrix zijn huisvrou
Hilje Jansen op de Oude Laan
met attestatie van Aduwert [beschadigd papier]

1705 den 13 Sept. is gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Jan Jacobs op Helwert vrijgeselle
Eijske Eijsses jonge dochter (obiit 2 Dec.1711)

1705 den 20 Decemb. is in dese gemeente wederom gehouden des H.H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Hendrik Mennes vrijgesel (1713 vertrocken na Middelstum)
Jan Jansen vrijgesel
Cornelis Pieters vrijgesel (obiit  6 Junij 1714)
Dreeuws Pieters vrijgesel (obiit den 20 Maart 1708)
Bouke Mennes jonge dogter (1710 vertrocken na Warffum)

1706 den 14 Martij is in dese gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Jan Jansen vrijgeselle
Cecilia Jansen jonge dogter

1706 den 20 Junij is in dese gemeente wederom gehouden des H. Heijlig Avondmaal en toegekomen:
Hesther Waalkes huisvrou van Jan Jacobs op Belijdenis hares geloofs
Grietjen Alberts  J. Dogter, dienstmaagt bij de pastoor alhier met attestatie van Uithuisen

1706 den 19 Septemb. is in dese gemeente wederom gehouden des H. Heijlig Avondmaal en toegekomen op belijdenis des geloofs:
Jacob Pieters (obiit 23 Martij 1707)
Grietjen Arents huisvrou van Cornelis Pieters op Helwert

1706 den 12 Decemb. is in dese gemeente wederom gehouden des Heeren Heijlig Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Clara Eijsses jonge dogter op Watwert (obiit 1 febr.1712)

1707 den 13 Maart is in dese gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Jan Nannes op de Nieuwe Laan vrijgesel
Pieter Beerents vrijgesel (vertrocken na Stedum in Junij 1711)

1707 den 19 Junij is in dese gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Beerent Eijsses
Eijsse Wijrsema vrijgeselle
Trijnje Jans jonge dogter (vertrocken na Warffum 1709)

1707 den 11 Sept. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Timon Nannes op de Nieuwe Laan vrijgeselle (vertrocken na Winsum 1713 in Dec.)
Geelje Jans huisvrou van Harmen Luitjens met attestatie van Warffum (vertrocken na Warffum 1715)

1707 den 11 Decemb. is in dese gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, om dat ik onpasselijk zijnde, niet kon huisbesoekinge doen, zijn geen nieuwe ledematen gewonnen.
Met attestatie van Garrelsweer is gekomen:
Geeske Hillebrants huisvrou van Tamme Benes (vertrocken na Middelstum 1708)

1708 den 11 Martij is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Hendrik Jans (obiit 6 Nov. 1708)
Jan Jacobs
Trijnje Lamberts weduwe van Hero Saskers (vertrocken na Rottum in Sept. 1708)

1708 den 10 Junij is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis des Geloofs toegekomen:
Geertjen Jannes jonge dogter (1710 vertrocken na Den Andel)

1708  den 9 septemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen
met attestatie van Garshuisen:
Hendrik Pieters  Timmerman

1708 den 25 Decemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Tjaakjen Eijsses huisvrouw van Berent Eijsses met attestatie van Winsum
Hilje Jans jonge dogter met attestatie van Middelstum

1709 den 10 Martij is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Lubbert Immes
Imke Klasen wed. van Luitjen Dieterts (vertrocken na Winsum 1710)
Hijkjen Eijsses jonge dogter
en met attestatie van Uithuisen:
Hilje Jans jonge dogter (1710 vertrocken na Warffum)

1709 den 9 Junij is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, op belijdenis des geloofs is toegekomen:
Ebeltjen Ates jonge dogter (1711 vertrocken na Pietersbuiren)
met attestatie van Husinge zijn gekomen:
Riske Jacobs wed. van Pieter Andries
Tjark Simons en
Anje Pieters zijn huisvrouw

1709 den 22 Septemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
Eenje Klasen wed. van Jacob Pieters op belijdenis hares geloofs (obiit in Aug. 1710)
Anna Sara Velingius huisvrouw van Martinus Busch pastor te Usquert met attestatie van Leijden
Focko Geerts en
Eelje Aijkes zijn huisvrouw met attestatie van 't Zand (obiit 1715 31 Aug.)
Maria Harmens Bremers jonge dogter met attestatie van Leijden (vertrocken na Groningen 1710)

1709 den 15 Decemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

1710 den 16 Martij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Gerrit Willems Chercher (in Decemb. 1719 na Middelstum vertrocken)

1710 den 8 Junij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en zijn op belijdenis hares geloofs toegekomen:
Cornelis Wiersema
Jan Rinjes

1710 den 21 Septemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen op belijdenis des geloofs:
Jan Allards vrijgeselle (obiit 11 Martij 1712)
met attestatie van Saaxumhuizen:
Derk Pieters en
Anje Henriks zijn huisvrouw
met attestatie van Sandweer:
Philip van Roden hovenier op Ludema (obiit 1710 13 Decemb.)
Eelje Jans zijn huisvrouw (na Wetsinge vertrocken in Maart 1713)
Ook heeft toen ter tijd met ons gecommuniceert:
Bernardina van Ewsum huisvrouw van D. Abd. Velingius predikant te Leijden

1710 den 14 Decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen op de belijdenis hares geloofs toegekomen:
Trijnje Harmens wed. van Harmen Geerts (vertrocken in Junij 1714 na Uithuisen)
met attestatie van Middelstum:
Eppe Pieters chercher en
Pieterke Jacobs zijn huisvrouw
Geertruit Dekkers J.D. met attestatie van Groningen (1711 vertrocken na Groningen)

1711 den 8 Martij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en zijn op belijdenis haars geloofs toegekomen:
Egbert Freriks
Gerrit Jacobs
Vechter Arents
Harmen Ennes vrijgeselle (obiit 14 April 1711)

1711 den 14 Junij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en zijn op belijdenis haars geloofs toegekomen:
de Heer Bernhard Conders van Helpen, Heer van Ludema
Reemke Jacobs jonge dogter (1713 in Junij na 't Hogezant vertrocken)
Frerik Clasen vrijgselle (na Ezinge vertrocken in Junij 1713)
met attestatie van Uithuisen zijn gekomen:
Klaas Hillebrands en
Dewerke Klasen zijn huisvrouw
Imke Clasen wed. van Luitjen Dieters van Winsum (vertrocken na Winsum 1714 in Junij)

1711 den 13 Septemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en toegekomen:
met attestatie van Groningen:
Mevrouw Geertruida Lewe huisvrouw van de Heer van Ludema
Juffer Peternella Lewe (vertrocken na Stedum in Junij 1713)
Juffer Anna Maria Lewe
Grietjen Hendriks jonge dogter (vertrocken 1712 na Groningen)
met attestatie van de Mieden:
Hero Derks en
Trijnje Jans zijn huisvrouw

1711 den 13 decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis haars geloofs toegekomen:
Frerik Jans [en]
Klaas Tonnis vrijgsellen

1712 den 13 Martij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen:
met attestatie van Delfzijl:
Grietjen Klasen huisvrouw van Jan Bartels

den 12 Junij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen op belijdenis haars geloofs:
Thijs Klasen vrijgeselle [en]
Anje gerrits jonge dogter (beide vertrocken na Uithuisen in Maart 1716)
met attestatie zijn gekomen:
Jacob Pieters en
Aafke Jans zijn huisvrouw van 't Zant
Jan Bartels van Delfzijl
Annetje Jans jonge dogter van de Leek
Dewer Gregorius J.D. van Den Andel

1712 den 11 Septemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Saakjen Jans jonge dogter
Ida Alles huisvrouw van Jan Eppes
Anje Reijntjes jonge dogter
Trijnje Tjaarts jonge dogter

1712 den 11 Decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal en heeft met ons gecommuniceert:
Jonker Abel Jan Conders Broeder van de Heer van Ludema

1713 den 12 Martij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Pieter Derks en (obiit 1 November 1714)
Geertjen Lubbers  zijn huisvrouw
Wijtje Rinjes joge dogter

1713 den 11 junij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Tonnisje Egberts jonge dogter
met attestatie zijn gekomen:
Jonkheer Abel Jan Conders van de Harkstede
Hans Hendrik IJsenborg en
Anna Margaretha Hillenius zijn huisvrouw, van Groningen
Sicko Aijelts van Rottum

1713 den 10 Sept.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, toen hebben hier gecommuniceert:
Johanna Busch huisvrouw van Boekhouder Copius Mettingh, en
Geertruda Mettingh haar dogter

1713 den 17 Decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen:
met attestatie van Uithuisen:
Wijbe Mindels en
Dewerke Pieters zijn huisvrouw
van Groningen:
Klaasjen Walraven huisvrouw van Klaas Willems
van Leens:
Renske Jacobs huisvrouw van Jan Jans (vertrocken na Groningen 1714)

1714 den 11 Maart
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren Heijlig Avondmaal.

1714 den 10 Junij is in onse Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs zijn toegekomen:
Sijke Jacobs weduwe van Jan Allards
Geeske Gerrits huisvrouw van Pieter Jans
Henrikjen Jans jonge dogter
met attestatie van Baflo zijn gekomen:
Jacob Jacobs schoenmaker (vertrocken na Baflo in Maij 1715)
Trijnje Willems jonge dogter (vertrocken na Baflo in Maart 1716)
Toen heeft ook met ons gecommuniceert:
de Heer Capitein Jan Lewe

1714 den 9 Septemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

1714 den 9 Decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen met attestatie van de Mieden:
Otho Roelofs en
Grietje Willems zijn huisvrouw

1715 den 10 Maart is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

1715 den 9 Junij
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen met attestatie van de Mieden:
Trijnje Wilderix huisvrouw van Klaas Tonnis
Geertruit Jans J.D. van Oldehove

1715 den 1 Septemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en toegekomen op geloofsbelijdenis:
Corneliske Tjaarts jonge dogter
en met attestatie:
Henrik Meiring van Groningen
Trijnje Klasen huisvrouw van Henrik Jans van Uithuisen
Grietje Jonas huisvrouw van Jacob Klasen van Uithuisen

1715 den 8 Decemb.
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis toegekomen:
Jantjen Klasen jonge dogter
Willem Popkes met attestatie van Menkeweer

1716 den 22 Maart
is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, en op belijdenis des geloofs toegekomen:
Gaijke Jans
Henrikjen Jacobs huisvrouw van Louwert Sickes

1716 den 21 Junij is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren Avondmaal, bedient door Dom. Piccardt van Warffum.

Den 20 7ber is in dese Gemeente wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal, bedient door Dom. Metelercamp van Uthuisen.

Den 20 Decemb. is in dese Gemeente wederom gehouden des H. Avondmael, bedient door Dom. Lieftink van Rottum. En is toegekomen mit attestatie van Warffum:
Geele Jans Huijsvrouw van Tjaart Abels tot Usquert

1717 den 21 Martij
is in dese Gemeijnte wederom gehouden des Heeren H. Avondmael, bedient door Dom. Piccard van Warffum en is toegekomen mit attestatie van 't Westernijlant:
Aefke Reijnders

Den 20 Junij is in dese Gemeijnte wederom gehouden des Heeren H. Avondmael, bedient door Dom. Metelercamp van Uijthuijsen.


De namen der ledematen die alhier gevonden zijn van Joannes Adriani Mensinga Pred. t Usq. 1717.
De ledematen dezer gemeente zijn

Joann. Adr. Mensinga Past. t' Usq.
zijn huisvrouw Joanna Jacoba van der Schuer en
Hindrikje Eisinge haar dienstmaagt
Redger Michael Hillenius Oudt en
Elisabeth Christiani zijn Huisvrouw
Arent Reintjes mede ouderling
Jan Boelens op Helw. Diaken en
Diewerke Jans zijn huisvrouw
Henricus Christiani Schoolmr en diaken
zijn Huisvrouw Ellichien Allaerds
de Heer Berent Conders op Ludema
Mevrouw Geertruida Lewe huisvr.
van de heer van Ludema en
Juffer Anna Maria Lewe

in de Pastorij kluft

Trijnje huisvr. van Jan Arents
Hilje wed. van Klaas Sikkes
Anje Ates en
Moei Ave
Hindrik timmerman en zijn huisvr.
Anje
Anna Peters
Pieter Hemmes
Tidde Heines
en zijn huisvr.
Clara Boelens

Moei Baatje
Willem Popkes substituit schoolmr. en
Anje zijn huisvrouw
Harm Jans en zijn huisvrouw (ob. 1719)
Jantien (ob. 1719)
Tiaart Abels, zijn huisvrouw
Geelje, haar dochters
Trijnje en (ob. 1717)
Corneliske
Wijtje Reintjes
Pieter Karsjes
en
Jantien zijn Huisvr
Here     stellemaker en zijn huisvrou
Trijnje (ob. 1719)

't Klooster

Redger Hillenius zie boven onder d' Ouderlingen
Eisse Berents
Kornelis Wiersema
  en zijn huisvrouw
Grietje Arents
Arent Wolters
Moei Ave bij het Til.....

Helwert

Fokke Geerts
Jan Boelens
zie bov. de diak.
Jakob Jans en zijn huisvrouw
Hilje Kornelis
Kornellis
Jan Jakobs
en zijn huisvr. (ob. 1719)
Hester
Riewert Koenes
en zijn huisvr.
Berentje
Grietje Arents
huisvr. van Lui Melles
Hans Hindrik wedman zijn huisvr.
Anna Peters

Tjaa Jans en zijn huisvrouw
Jantje
Elle Kornellis zijn huisvrouw
Lammetien
Jochum Everts zijn huisvrouw
Maria en in haar huis
Garmt Jans
Aaltje Pieters
Harm Hindriks zijn huisvrouw
Eetje
Jan Jochums en zijn huisvrouw
Anje
Auke Ubels
Stijne Julle Tiddes wed.
Jan Bartels en zijn huisvrouw
Grietje [beide] (vertrokken na Eenrum)
Jantje wed. van Jan Warners
Sikke Aites
Tonnis Ates en zijn huisvrouw
Aafke (ob. 1719)
Grietje huisvrouw van Jakob Klaassen bakker
Eppe Pieters chercher en zijn huisvrouw
Pieterke
Tjaart      Mulder en zijn huisvrouw
Evertje (ob. 1718)
Loewert Sikkes en zijn huisvrouw
Hindrikje
Martje wed. van Jurjen Harms
Jantje wed. van Klaas Roelfs

Jakob Lammerts Bakker
Gerrit Jakobs kuiper, zijn huisvrouw
Grietje
Harm Mennes en zijn huisvrouw
Barbara Hillenius
Derk Lammerts en zijn huisvrouw (ob. 1718)
Geertje

de dijkstreek

Jan Janssen zijn huisvrouw (ov. 1717 in watervl.)
Hebelje Berents
Pieterke Klaassen huisvrouw van Jacob Thomas (verdronk. 1717)
Jan Reenjes en zijn huisvrouw
Diewerke Goris
Anje Jans huisvrouw van Eltje Garbrants
Aaltje huisvrouw van Paul Arents
Egbert Freriks en zijn huisvrouw
Elske (beide verdronken in 1717)
Hebel Jans en zijn huisvrouw
Grietje Jans (verdronken 1717)
Marten Kornellis zijn huisvrouw (vertrokken na Warffum)
Trijnje (verdronken 171)
Enno Hindriks (ob. 1718)
Remge Ber. Jans  wed.
Jan Teeuws en zijn huisvrouw
Paeike Jans
Meisse Cornelis Jans wed.
Moei Dedje Eisse Corn. wed.


Berent Takes en zijn huisvrouw
Jaike
Jan Julles en zijn huisvrouw
Albertie (beide verdronken 1717)
Gerrit J.... en zijn huisvrouw
Anje
Grietje huisvrouw van Jacob Hans
Jan Hibels en zijn huisvrouw
Mette (ob. 1718)
Vegter en zijn huisvrouw
Hilje
Jacob Pieters en zijn huisvrouw
Aafke
Trijnje Berents huisvrouw van Aris Claassen
Wibe Mindels en zijn huisvrouw
Diewerke
Berent Eisses en
Tiakien
Duurke en haar broer
…….. op de Oude Laan beide
Jan Nannes en zijn Huisvrouw
Hijkje Eisses


[ Bij de volgende lidmaten registraties zijn de periodieke vermeldingen over het houden van het Avondmaal weggelaten. ]

1717 den 7 October Ave bij het Til het gebruik van het H. Av. verboden van wegens de alom berugte ergerlijkheit van haar huis en gedrag.

1718 den 9 Januar. des Heeren H. avontm. gehouden, dat anders op den 25 Dec. was gekondigt, dog van wegen de watervloet niet eer kon gehouden worden, gelijk ook op dezen avontm.dag het water wederom zo hoog wies, dat de buitenlieden meest genootzaakt wierden in het dorp te blijven.
Tot ledematen zijn toen angenomen:
Cornelis Harms van Helwert
en is met kerkelike attestatie tot ons gekomen:
Claas Jans van Assen.

1718 den 17 April aangenomen:
Claas en
Sikke Claassen

den 26 Junius met attestatie:
Trijnje Jacobs van 't Zand
Marijke Harms van Den Andel (vertrokken na Saxumhuizen)
Geertie Albers van Onderwierum

1718 den 25 Septemb. tot ledematen toegekomen:
Tietje Derx
Anje Tjerx
Aafke Gerrits

1718 den 25 Decemb. tot lidmaten toegekomen:
Trijnje Berents
Aagke Thomas dienstmaagt van Hebelke
met attestatie van Huisinga:
Willemtien Jacobs huisvr. van Corn. Eisses

1719 den 9 April tot litmaten aangenomen:
Elizabet Lant
Geesje Derx
Aaltje Jacobs
met attestatie van Stitswert:
Trijnje Peters huisvrouw van Gaeike Jans op Watwert

den 1 October tot ledematen toegekomen:
Foske Tiddes
Hindrikje Tiddes
Lijsbet Wibes
Cunje Jansen
Jantje Jansen
met attestatie van Den Ham:
Anje Clasen huisvrouw van Jan Derx

den 24 Decemb. toegekomen:
Jacob Jans Juist
Douwe Pieters
Klaas Arents
met attestatie van 't Zant
Auke Simons j.dogter

1720 den 29 Mart tot ledematen aangenomen:
Jantien Jans
Pieter Freriks
Martien Jans
Hindrikjen Elles
Klaas Willems
Hindrik Wolters en
Stijne Hindriks egtelieden

1721 den 30 Marti tot ledematen aangenomen:
Stijnje Drews huisvrouw van Sikke Ailts
Jan Arents
Jan Swijgman
Hindrik Harms en
Grietje Sikkes egtelieden
Pieter Jans en
Barber Jacobs egtelieden
Anje Cornelis
Geertien Jans
met attestatie van Obergum:
Anje Harms

den 22 Junius tot ledematen aangenomen:
Ekke Klaassen en
Geertje Janssen egtelieden
Jacob Thomas en
Aaltje Bonnes egtelieden

1721 den 25 decemb. aangenomen:
[slecht leesbaar]
Eltje Garmts
Anje Jans
Tjerk Harms en
Uske Jurriens mede egtelieden
Aaltje Barnjes, huisvr. van Frerik Hindr.
Trijnje Jans h. van Tiete[?] Jans
Grietje Cornelis huisvrouw van Ber. Hindr.
Hindrikje Geerts h. van Derk Freriks
Altje Jans h. van Jan Frerix
dog onder beding dat dezelve beloven zouden (hoewel ze een vierendeel jaars twemalen in de week waren gekomen van Watwert om zig te laten onderwijzen) om nog ein vierendeel jaars, nadat ze aangenomen waren, op een bezondere dag ons onderwijs aan te nemen, waar in gemelde personen ook d' eene min d' andere meer volhart hebben, uitgenomen Eltje Harms.

1722 27 Maart aangenomen:
Jan Jansen en
Ebelje Jansen egtelieden

2 Junius met attestatie:
Stijnje Sijmens Huisvrouw van Jacob Jans, van Rottum
Jantien Geerts dienstmaagt van Hr. van Ludema met attestatie van Groningen den 2 Maij 1722

1723 den 25 Decemb. met attestatie van Westeremden:
Va… …ns [papier mist]

1724 den 9 April met attestatie van Westerwijtwert:
Klaas Jacobs

den 25 Junius tot litmaat aangenomen:
Albert

1725 den 25 Decemb. tot litmaten angenomen:
Sijmenje Wijbes j.d.
Aafke Claassen j.d.
Ebelje Klaassen huisvrouw van Jan Tjas
met attestatie van Huizinga:
Anje Hindriks

1726 den 22 Decb. met attestatie van Emmelenkamp:
Lambertus Aalderts
met attest van Sandweer:
Sijpke Pieters

1729 den 9 Octob. met attestatie van Loppersum:
Meerten Willems en
Hindrikjen Jacobs egtelieden
van Spijk:
Jan Jansen en
Jantien

1730 den 2 Januar tot ledematen aangenomen:
Trijnje J Huisvrouw van Klaas Arents
Jantje Willems huisvrouw van Peter Rights
Grietje huisvrouw van Peter Claassen aan welke dit jaar in Octob. attestatie gegeven na Uithuizen

1730 den 2 Julius met attestatie van Uithuizen:
Trijnje Clasen huisvr. van Jacob Peters

1730 den 8 Octob. met attestatie van Uithuizen:
Anje Berents
met attestat. van de Meden:
Jan Remges
met attestatie van Warffum:
Cornelis Meertens
met att. van Rottum:
Aaltien Geerts
tot litmaten zijn aangenomen:
Foske Alberts huisvrouw van Hindrik ...
Trijnje Jans
hvr. van Derk Geerts

1731 den 8 Spril met attestatie van Uithuizen:
Willemtje Olchers wed. Mees, nu Huisvr. van Mr. Christiani

den 7 Oktober met attest. van Middelstum:
Willem Claassen

1732 den 13 April met attestaie van Stedum en Warfum
Cornelis Jans en
Aafke Janssen Egte lieden
Grietje Jans huisvr. van Jan ... met attest. van Warfum

1732 den 18 October ..., waar in belijdenis van zijn toestemming aan het doopverbont gedaan heeft, en daarop aan des H. Tafel is aangenomen:
Jacob Aljes te voren uit het Pausdom tot ons overgekomen

den 28 Decemb. met attestatie van Ulrum:
Willem Claassen

1733 den 28 Junius toestem. aan het doopverbont en tot litmaten aangenomen:
Pieter Richts
Koene Riewerts
Margareta Aletta Mensinga j.d.
met attestatie van Onderdendam:
Trijnje Egberts .... Arent[?]

1733 den 12 Octob. met attest. van Ulrum:
Willem Claassen

1734 den 3 Januar aangenomen tot ledematen:
Klaas Klaassen
Biewke Allerts huisvrouw van Jan Michiels
Trijnje Jans huisvr. van Koene Riewerts
Ritske Tierks

den 27 Jun met attestatie van Uithuizen:
Jacob Berents

den 26 Decemb. met attestatie van Godlinze:
Albert Eeuwes

1735 den 27 Mart tot litmaat aangenomen:
Jacob Jans

1736 den 18 Mart angenomen:
Jan Crijns
Fenje Claassen
Hilje Jans huisvrouw van Jan Crijns
Anje Sijmens
Albert Popkes
Allert Pieters
Geertje Gerrits j.d.

1737 den 22 Junius tot ledematen aangenomen:
Eenje IJsbrants huisvrouw van Jan Tiaas
Geeske Pieters Huisvrouw van Jacob Aljes
met attestatie van Westerwijtwert:
Thomas Jans en
Corneliske Jans zijn Huisvrouw

den 29 September tot litmaten aangenomen:
Cornelis Mindels en
Grietje Derks zijn Huisvrouw
met attestatie van Stedum:
Trijntje Wolters

den 15 Dec. [1737] tot ledematen angenomen:
Eppe Eppes en zijn vrouw zuster[?]
Geertruit ……
Hindrik Dutmers
Garbrant Mennes
Lijsbet Jans

1738 den 28 Septber aangenomen tot litmaten:
Lambert Cornelis en
Geertje Hindriks egtelieden op Watwerti
Jan Frericks
met attestatie van Stitswert:
Margaretha A. Mensinga wed. van d' Eerw. D. Golts in leven Pred. te Stitswert
Frouke Jans

den 21 december met attestatie van Larrelt:
Anne Jans Schipper en
Claaske Onnes egtelieden (wederom vertrokken met attestatie den 8 Decemb 1739)

1739 den 29 Junius tot litmaat aangenomen:
Theodorus Adriani Mensinga Joh. Fol. na gedane belijdenis

den 20  Deceb. tot litmaat op belijdenis aangenomen:
Gebge Derks wed. van Garbrant Mennes

1740 den 10 Julius tot litmaat aangenomen op belijdenis:
Aafke Derx Huisvrouw van Saskert Allerts
met attestatie van Westerembden:
Peter Jacobs en
Getruit Arijs

den 9 October met attestatie van Stitswert:
Henrik Dutmers en
Barber Jacobs egtelieden

1741 den 2 April tot litmaat angenomen:
Egbert Sierts, mijn knegt

den 11 Junius tot litmaat aangenomen:
Jan Popkes

den 24 7ber met attestatie van Uithuizen:
Jantie Alberts

1742 den 25 Martius op belijdenis angenomen:
Berent

den 17 Junius belijdenis gedaan:
Pieter Claassen
Trijnje Willems
Grietje Jans

den 7 October met attestatie van Saexumhuizen wedergekomen:
Cornelis Meertens
Sijbenje Wijbes wed. Jac. Luininghs

1743 den 29 September met attestatie van Middelstum:
Tiaart Reeuwkes, bevorens hier ouderling geweest

1744 den 5 April aangenomen tot Litmaat op gewone belijdenis:
Sekel Jacobs, wedman alhier

den 5 Julius tot litmaat aangenomen:
Johanna Elizabeth Mensinga

[1745] den 11 Julius met attestatie van Uithuizen:
Egbert Homan en
Stijntje Meinderts egtelieden en
Diewerke Sierts haar dienstmeid
aangenomen tot litmaten:
Trijntje Wiersema huisvrouw van Cornelis Meertens en
Grietje Peters huisvrouw van Jan Janssen

1746 den 10 April met attestatie:
Henricus Eels schoolmr. van Baflo Rasquert

den 4 Julius met attestatie van Winsum:
Corneliske Geerts
tot ledematen aangenomen:
Frerik Claassen
Geeske Willems
Aafke Berents van de Mennonijten tot ons overgekomen

1747 1 Januarij tot litmaat aangenomen:
Aaltje Jans J.D.

den 2 April met attestatie van Baflo:
Trijnje Lammers

den 13 October ledematen aangenomen:
Juffer Fenna Adriana Mensing[...]
Claas Jacobs
met attestatie van Rottum:
Dieverke D…….

1748, den 7 jan. met attestatie van Uithuisen:
Aaltijn Clasens

den 13 October wegens doodelijke krankheit van Dns Mensinga het H. Avondmaal gehouden door Dns. Appelius Eccles tot Uithuisen na voorg. proefpredikatie op den 9 zijnde woensdag.

[ Dominee Johannes Adriani Mensinga overleden 18 dec. 1748 en begr. 30 dec. ]


[ Uittreksel uit de Acta Consistorii, waarin dominee Lambertus van der Tuuk de lidmaten-mutaties registreerde. Ook de kerkenraadsbenoemingen overgenomen, maar de aantekeningen van de periodiek Avondmalen weggelaten. ]

Lambertus van der Tuuk Appingedamensis postquam per octennium ... vocationem accepit ad ecclesiam Uskwerdanum ... solemni vero citu huis ecclesiae concedibatur ad diem xxiii Majus 1751 ...

25 Junij 1751 met attestatie gekomen:
Harmannus van der Tuuk, S.S.M. Candidatus, Lamb. Frat. beroepen Predikant te Mensingeweer, van Bedum
Claas Harms Havinga, Organist en Schoolmeester
Sijbrich Hindriks desselfs Huisvrouw, beide van Pieterbuuren, van waar bovengen. verplaats is.
Jan Wolters van Uithuisen

1752 22 Junij op belijdenisse angenomen:
Weefke Jans
Eilje Cornellijs
Hilje Cornellijs
Acta getekend door: Jan Mennes ouderling, Allart Peters diaken, Peter Jacobs diaken, L. van der Tuuk pastor.

1752 Octobr 22: besluit nieuwe ouderling te kiezen voor de verstorven ouderling Frerik Jans en nieuwe diaken in plaats van Aldert Pieters die zijn ontslag verzocht. Tot ouderling gekozen Claas Mindelts of Meenholt, tot diaken Egbert Homan, beide voor twee jaren. Boekhoudend diaken is Pieter Jacobs. Bevestigd 19 nov.

December 21 met attestatie van Uuthuisen:
Geert Meertens
op belijdenisse angenomen:
Anje Harkes Huisvrouwe van Albert Jans
Jantien Willems Huisvrouwe van Pieter Rigts
Geertruida Arents mijn Huisvrouwe

1753 Martij 20 op belijdenisse angenomen tot ledematen:
Luitien Claassen, schoenmaker en
Ettien Jacobs egtelieden
Grietie Jans, jonge dogter

den 20 Decemb. tot lidmaten toegelaten:
Anje Derks, met attestatie van Uuthuisen
Geeske Thomas van nieuws op belijdenisse angenomen, terwijl deselve te voren tot Uuthuisen, Lidmaat dier gemeente an 't H.Avondmaal hadde geweest, maar nu lange jaren niet hadde gecommuniceert, waarover berouw toonde en beterschap.

1754 Januarii 1: Is Frerik Claassen op Oldorp tot diaken benoemd voor twee jaar, afgaande diaken Pieter Jacobs. Bevestigd 27 jan.

1754 Aprilis 27 tot lidmaat op belijdenisse des geloofs angenomen:
Ebel Tiarks

Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen:
Ties Jacobs, en
Fokelje Jans, Egtelieden
Grietie Pieters
Pieter Lubberts

1754 den 3 October tot lidmaat op belijdenisse angenomen:
Klaas Jans

1755 den 19 Junij op belijdenisse des geloofs tot het H. Avondmaal toegelaten:
Egbert Riewers
Cornellijs Jans

1756 31 Martii: tot diaken verkoren Jan Jans Swijgman in plaats van Egbert Homan. Bevestigd in mei.

1756 Junij 24 tot lidmaat angenomen:
Jan Bilder Chercher alhier, voormaals van de Lutherse Religie, edog door onderwijs tot onze Geloofsbelijdenisse overgegaan.

1757 Martij 29 met attestatie van Stitswert angenomen:
Aafijn Lauwrens

1758 December 26 Met attestatie van Uuthuisen tot ons overgekomen:
Trijnje Pieters Huisvrouw van Albert Everts

1759 April 3 Op belijdenisse des geloofs zijn tot des Heeren Tavel angenomen:
Tamme Harms
Hindrikje Dreuwes Huisvrouw van Claas Jans
Anje Jans Huisvrouw van Jan Hoijkes
Met attestatie van Groothuusen in Ostvriesland:
Meindert Philippus Woestman

1759 Decemb. 26 tot ledematen door onderwijs op belijdenisse angenomen:
Pieter Zijrts Cremer
Jan Writzers Arbeider
Martien Zijgers Dienstmaagt

Annus 1760 Martii 25 op belijdenisse des Geloofs tot Lidmaat angenomen:
Pieter Everts

Junii 19 op belijdenisse des Geloofs tot 's Heeren Tavel angenomen:
Lijsabet Geerts Vrouw van Ate Pieters
Claara Hindriks Vrouw van Sijmon Jacobs
Martien Pieters jonge dogter van Pieter Jacobs

Juni 20 Proefpraedikatie gehouden, en als doen op belijdenisse gedoopt bovenstaande Clara Hindriks van Mennoniten afkomst.

1760 Novembr. 16: bevestigd tot ouderling Pieter Jacobs Huisman, tot diaken Luitien Claassen Schoenmaker.

Annus 1761 Junij 25 op belijdenisse des geloofs tot des Heeren Tavel angenomen:
Frerik Egberts, jongeling
Trijnje Jacobs, jonge dogter [ged. 26 juni, van Mennonieten afkomst]
Jan Jacobs, jongelink

1752 Augusti 15: tot diaken bevestigd Claas Jacobs Juist.

Annus 1764 Marti 28 op Belijdenisse des geloofs angenomen:
Harm Krijns en
Aaltien Bartels, egtelieden
Martien Tonnis, vrouw van Pieter Zijrts
Met attestatie van Warfum:
Trijnje Jans Vrouwe van Pieter Geerts

1764 Junij 28 op belijdenisse tot des Heeren Tavel angenomen:
Talje Tiarks Huisvrouw van de Chercher
Joest Eppes, onse dienstknegt

Decemb 30 met attestatie van Uuthuisen gekomen:
Jacob Heines Bakker
Tot diaken bevestigd Ties Jacobs Schoenmaker, in plaats van Luitien Claassen Schoenmaker desselfs zwager.

Annus 1765 April 8 zijnde Paascha 2de dag, na dat vriedaags bevorens de proefpredicatie van[!] verrigt, alhier des Heer H. Avondmaal gehouden, beide door Dom. Majer van de Brede verrigt.
Pastor Loci obiit 23 Maj 1765 out 50 A. 8 M. 23 d.

1765 28 Junij de Gemeinte toegevoegd:
Jakob Cornellis met attestatie van Oostwold en Legemieden

13 7ber op Belijdenis van zijn Geloov toegevoegd:
Garbrant Wijrsema

1766 10 Jun nieuwe Ledematen:
Bauwiena Kleveringa
Nietie Klasen
[ door ondertekening van hare namen bekragtigt]

1766 20 December met attestatie van Baflo-Raskwert:
Jan Wolthers, knegt van Tijes Jakobs

1767 20 September met attestatie van de Meeden:
Lijsbet Hindriks, huisvrouw  van de molenaar Loewert Sickes


1767 op kerstijd den 25 december is het Avondmaal in ruste en vreden bediend na voorgaande proefpredikatie gedaan sondaags te voren. N. van der Tuuk pred. te Usquert.

1768 den 31 Maart op belijdenis angenomen:
Sijmen Jakobs
Martjen Evers vrouw van Pieter Tiddes

den 22 Juni 1768 angenomen op belijdenis des geloofs:
Jan Jans
Fokke Knellis
H. Havingha
Itjen Roelfs
Trijnje Jans
Ate Klasen

11 Septber 1768 tot ouderling verkoren de Koopman Egtbert Homan en tot diaken in plaats van Klaas Jakobs Juist, Fokke Cornellis.

[ witte ruimte opengelaten ter grootte 2 paragrafen, onderstaande onduidelijk qua jaar, 1768 of 1769? Mogelijk vanwege witte ruimte 1769, dan is dat continu ]

Den 22 Sept. p1768 of 1769] op belijdenis angenomen:
Hindrikjen Aibels
Bauke Jurjens
Trijntje Jakobs
Met attestatie van de Meden tot ons gekomen Jan Berents

Den 25 Septber naer voorgaande visitatie en Proefpredikatie uit 2 Coen. 29 is het avondmaal dese Heren in vrede gehouden, gept. voormiddag Luk. 15.1.2 Nam. Rom. 5.32
Met attestatie van Cloosterburen Hendrik Alberts

[ nieuwe blz. ]

Met attestatie van Westernielant Jantje Hoikes

Op belijdenis des geloofs angenomen:
Sijwke Jurjens
Renger Pieters van de Mennoniten afgegaan (gedoopt)
Klaas Freriks
Bonne Jans van de Mennoniten afgegaan (gedoopt)

Met attestatie van Adorp Hindrikje Jans

den 6 April op belijdenis des geloofs angenomen Geertjen Jans vrouw van Jan Mennes

den 24 Juni angenomen op belijdenis
Loert Sikkes
Willem Rienders
Geertjen Jakobs
Geeske Barnjes

1771 den 26 Maart angenomen op belijdenis:
Hinderkjen Pieters

1771 den 21 Juni angenomen op belijdenis:
Jakob Wolters Tempel

24 Juni met attestatie van Grijpskerk tot ons gekomen:
Anna Pieters

den 19 December op belijdenis angenomen:
Trijnje Jans vrouw van Jan Berents
Trijnje Luitjens j.dogter
met attestatie overgekomen:
van 't Zand:
Bijwke Hoikes vrouw van Pieter Pieters
van Uithuizen:
Grietje Eenjes vrou van Derk Tomas

den 26 maart 1772 van Warffum met attestatie:
Anje Pieters
op belijdenis angenomen en daarop gedoopt:
1. Sijmon Tomas
2. Melle Eppes
3. Ettjen Pieters
4. Autjen Pieters
5. Diewerke Geerts
6. Tettje Pieters

Op Hemelvaartsdag 1772 tot diaken uit nominatie van drie namelijk Jakob Heines, Jan Mennes en Loert Sikkes verkoren Loert Sikkes. Bevestigd 5 juli.

20 Septemb. op belijdenis angenomen:
Jakob Cornelis van de Niewe Laan

den 24 Decemb. op belijdenis angenomen:
Grietje Egtbers wed. van Freerk Berchuis

1773 den 24 Maart op belijdenis angenomen:
Derk Tonnijs

1774 den 19 Junij met attestatie van Onderwierum:
Hindrik Jans jongman

den 25 September op belijdenis angenomen:
Barber Harms Huisvrouw van Klaas Mindelts die van de Mennoniten tot ons is overgegaan en gedoopt.
Tot diaken verkoren Geert Meertens in plaats van Fokke Knellis. Bevestigd 30 okt.

1775 den 5 Januarij op belijdenis des geloofs angenomen:
Albert Evers
J. Havingha schoolmeester
Geertjen Egtberts vrouw van Pieter Allarts
Geertjen Havinga vrouw van Ties Jakobs

den 5 April op belijdenis angenomen:
Pieter Tiddes
Jan Pieters Stelmaker

den 24 Septemb. op belijdenis des geloofs tot lidmaat angenomen:
jongman Jan Pieters knegt van Jakob Heines Bakker

1776 Julij angenomen op belijdenis des geloofs:
Jakob Alberts
Hendriktjen Klaasen zijn Huisvrouw

1776 den 22 September tot ouderling doe verkoren Luitjen Klaasen en tot dijaken Jakob Heines, de eerste in plaats van Egtbert Homan overleden en de tweede in plaats van Loert Sikkes.

den 25 Decemb. op belijdenis des geloofs angenomen:
Pieter Allarts Kuiper
Aaltjen Lammerts wed. v. [niet ingevuld]
Geertjen Jakobs jonge dogter op belijdenis van ons geloov gedoopt
met attestatie overgekomen:
van Bellingweer Willem Rienders
van Bedum Pieter Dojes

1777 den 24 december op belijdenis des geloofs aangenomen:
Geertjen Lammerts vrouw van Derk Schipper
Berentje Egtberts jonge dogter van Helwert

1778 den 12 April op belijdenis des geloofs aangenomen:
Pieter Alberts
Wolter Reinders collector
Anna Wiersema
Grietje Kleveringa

Handelingen van den E. Kerkenraad van Usquert gehouden in de kerk van Usquert den 4 Maij 1778.
[ Dom. N. van der Tuuk beroepen naar Drachten, neemt afscheid ]


1779
R.A. Benthem, na gedurende eenige jaren in de Gemeenten van Adorp en Harssens, en van Pieterburen de bediening van eenen gewonen evangelije leeraar de hebben waargenomen, wierd door den Hoogwelgeb. Heer U.A. Alberda, Heer van Menkema en primarus collator te Usquert begunstigt met de Beroeping tot het Leerraarsampt in de Usquerder gemeente, welk aanbod in 's Heeren vreeze hebbende aangenomen, is de Bevestiging geschied den 28 maart 1779, zijnde de Inzeegeninghe Leerrede gedaan door de welew. do. Liefsting pred. te Warffum over 1 Cor. 3.11,12,13 terwijl ik tot mijne intreede-stof verkosen had Psal. 15.15.

1779 den 3 Oct. is tot diaken in plaats van de afgaande broeder diaken Geert Meertens verkoren Claas Jans, welke na begoorlijke kondiging ook is bevestigt, zijnde de waardige broeder Geerts Meertens voor zijne wel uigevoerde dienst met zegenwensching bedankt.

1780 den 23 Meert na voorgaande belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen:
Jan Jans
Jacob Harms
Jan Remges
IJtjen Eppes, welke laaste als zijnde van Mennoniten afkomst ook het Bondzeegel des doops ontvangen heeft

1780 den 26 Meert is in plaats van den overleeden broeder diaken Jacob Heines, weer tot diaken verkoren Wolter Reinders Klimp, welke na behoorlijke condiging is bevestigt

1781 den 13 April na voorafgaende belijdenis des geloofs tot Leeden der gemeente aangenomen:
Jan Roelofs en
Anje Egberts

1782 den 29 Meert na voorafgaende belijdenis des geloofs aengenoomen en door den H. Doop tot de Gemeente toegelaten:
Grietje Jans, zijnde ook hare kinderen op den selfden tijd gedoopt geworden

1782 den 14 julij zijn tot ouderlingen der Gemeente na het overlijden van den ouderling Luitjen Claasen, verkooren Klaas Havinga en Klaas Jacobs Juist, en zijn na behoorlijke kondiging in hunnen dienst bevestigt den 25 augustus.

1782 den 6 Octob. is in plaats van den afgaanden broeder diaken Claas Jans, welke voor zijn wel uitgevoerde dienst bedankt is, op nieuw tot diaken verkooren Renger Pieters, welke na voorgaande kondiging is bevestigt den 24 novemb.

1783 den 5 Octob. is in plaats van den afgaanden diaken W. R. Klimp weer tot diaken verkosen en bevestigt Jan Pieters Stelmaker, zijnde de eerste voor zijn verrigte liefde dienst bedankt geworden.

1790 den 26 decemb. met attestatie van Warffum overgekomen:
Anje Pieters, huisvrouw van Fokke Cornelis

1791 den 10 April op belijdenis des Geloofs tot Ledematen aangenomen:
Derk Freerks
Jantjen Berents
Nanje Tonnis
Jan Cornelis
Waarschijnlijk zijn ook op deselve tijd tot Ledematen aangenomen:
Willem Reintjes
Jacob Jans van Til
Harmke Pieters

1792 den 8 April op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen:
Bouwke Pieters, Huisvrou van Dreeuws Jacobs

1793 [op 1 van de 4 gehouden avondmalen] na gedane geloofsbelijdenis tot het Lidmaatschap aangenomen:
Cornelis Jans
Pieter Jacobs
Egbert Jans
Geeske Louwerts
Lijsbet Sijmens
Aafke Egberts
Lamge Julles
met attest. van Eenrum overgekomen:
Grietje Jakobs, Huisvrou van David Harms

1794 op gedane geloofsbelijdenis tot Leeden der Gemeente aangenomen:
Rijpke Roelfs
Jan Sijmens
Dreeuws Jacobs
Geertruit Clasen
Aalje Saskes
Martjen Derks, welke ook het Bondteeken des H. Doops ontvangen heeft, als zijnde van vaders zijde van Mennoniten afkomst, terwijl ook om deze reden het Teeken des Doops aan bovengemelde Rijpke Roelfs is toegedient.

1796 den 9 Oct. zijnde door de Gemeente in plaats van den afgaanden broeder Claas Jans tot ouderling verkosen Jacob Cornelis en in plaats van den afgaande broeder Hindr. van Zalen tot diaken Cornelis Reinders, welke personen na gewone kondigingen in hunne bedieningen bevestigt zijn.

1796 den 25 december met attestatie van Rottum:
Grietje Klasen

1797 den 9 April op belijdenis des Geloofs tot ledematen aangenomen:
Grietje Jacobs
Eelje Jacobs

9 Julij met attestatie van Aduard
Willem Woning en desselfs huijvrouw
Catharina Cramer

1797 den 27 august. is in plaats van den overleden diaken Jan Roelfs weer tot diaken ingekosen Evert Alberts.

1797 15 Octob. zijnde (zo ik meen) in plaats van den afgaanden broeder Ties Jacobs, door de Gemeente tot ouderling verkosen Loeuwert Sikkes, welke na gewone kondiging in deze bediening is bevestigt.

1798 den 1 April op gedane geloofsbelijdenis tot ledematen aangenomen:
Hijke Clasen
Alstje Clasen
Lijsbet Pieters

1798 den 20 maij is in plaats van Cornelis Reinders wegens omstandigheden afgaande tot diaken verkosen Willem Reinders.

1798 den 7 Octob. met attest van Middelstum:
Hindrik Jacobs
Ook is in plaats den afgaanden broeder Jacob Cornelis, door de Gemeente tot ouderling verkosen Fokke Cornelis, welke na gewone kondiging in zijn bediening is bevestigt.

1799 den 24 Maart op gedane belijdenis des Geloofs tot Ledematen aangenomen:
Jan Pieters
Jan Hindriks
Anje Berents
Grietje Sikkes

den 14 Julij na gedane belijdenis des Geloofs tot lidmaat aangenomen:
Anje Pieters

1799 den 6 Oct. in plaats van den afgaanden broeder Louwert Sikkes tot ouderling verkosen Jan Pieters stelmaker, en in plaats van den afgaanden broeder Evert Alberts tot diaken Egbert Jans kuiper, welke in deze hunne bedieningen, door uitstel wegens mijne zwakheid, na voorafgaande 3,alige kondiging, den 17den novemb.

den 25 Decemb. met attest.:
Sijbrand Bruins en desselfs Huisvrouw
Jantje Jacobs, van de Gemeente te Baflo

1800 den 27 Maart op gedane belijdenis des Geloofs tot ledematen aangenomen:
Ebel Eppes
Harm Geerts
IJdje Sierts
Gerharda en Johanna Benthem

den 6 Jul. is de voorbereidings-Leerrede geschiedt, en zijn met attest. van Lidmaatschap van deze Gemeente vertrokken Gerharda Benthem en Grietje Sikkes, de eerste na Ulrum en de tweede na Uithuisen.

1800 den 5 Octob. in plaats van den afgaanden broeder Fokke Cornelis is tot ouderling door de gemeente verkosen Pieter Dojes en in plaats van den afgaanden broeder Willem Reinders tot diaken Marten Hillebrands. Bevestigd 26 okt.

1801 den 27 Maart op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen:
Reinewe Everts,
en is Pieter Jacobs met attest. van Lidmaatschap van hier vertrokken na de Gemeente van Warfhuisen.

1801 den 28 Junij op gedane belijdenis des Geloofs tot lidmaat aangenomen
Klaas Pieters op Tjuggems

den 15 august. attest. van Lidmaatschap gegeven aan Grietje Jacobs huisvrouw van David Harms om sig te vervoegen tot de Gemeente te Eenrum.

1801 den 27 Septemb. in plaats van den afgaanden broeder ouderling Jan Pieters Stelmaker is door de gemeente verkosen Hiepke Jans, en in plaats van den afgaanden broeder diaken Egbert Jans Kuiper verkosen Cornelis Jansen, zijnde voor de eerste maal deze verkiezing geschied zonder eene door den kerkenraad vooraf gemaakte nominatie

1802 den 8 april op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen:
Popke Lammerts

den 9 Jul met attest.  van de Meden:
Albertjen Harmannus

den 2 Octob. op belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen:
Antje Cornelis

Den 10 Octob. is de bediening van het h. Avondmaal gehouden
[ nieuwe bladzijde ]
Attestatie van Lidmaatschap na Groningen afgegeven aan:
Willem Wonink en Catrina Kramer, egtelieden

1803 den 1 April met attest van Warffum:
Albert Jacobs
op belijdenis des Geloofs tot Ledematen aangenomen:
Jan Klasen
Tjark Ebels

den 10 Julii op belijdenis des Geloofs tot lidmaat aangenomen:
Haje Harms

den 13 Aug. is Antje Cornelis R. met attest. van lidmaatschap van hier vertrokken na de Gemeente van Middelstum.

den 2 Octob. in plaats van den afgaanden broeder ouderling Pieter Dojes is door de gemeente tot ouderling verkoozen Renger Pieters en in plaats van den afgaanden broeder diaken Marten Hillebrands weer tot diaken Rijpke Roelfs, welke na een driemalige afkondiging in hunne bedieningen bevestigt zijn den 23sten dito.

den 18 Decemb. met attest. van hier vertrokken na de Gemeente van Niekerk en Vliedorp:
Johanna Benthem

1804 den 30 Maart op gedane belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen:
Jan Pieters
Alle Dreewes
Pieter Galtjes

den 8 Julij op gedane belijdenis des Geloofs tot Limaten aangenomen:
Jacob Fokkes
Heine Jacobs

den 7 Oct. met attest. van hier vertrokken na de Gemeente te Uithuisen:
Jan Berents

den 25 decemb. met attest. vertrokken na de Gemeente te Huizinge:
Tjark Ebels en desselfs Huisvrouw
Lijsbet Sijmens

1805 den 5 april op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen:
Jantje Jacobs

1805 den 13 Octob. zijn door eene algemeene stemming verkosen in plaats van den ouderling Renger Pieters die wegens ingebragte en voldoend bevondene redenen zijn ontslag verzogte en verkreeg, tot ouderling Evert Alberts, en in plaats van den afgaanden diaken Cornelis Jans, tot diaken Jan Sijmens, welke na eene onverhinderde afkondiginge in deze hunne bedieningen bevestigt zijn den 3 Novemb.

1806 den 28 Maart op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaten aangenomen:
Elisabet Popkes
Stijntje Jans
zijnde Willem Reintjes met attest. van lidmaatschap van hier vertrokken na de gemeente van Pieterburen:

den 29 Junii zijnde met attest. na Warffum vertrokken:
Anje Pieters wed. van Fokke Cornelis
met attest van Bedum overgekomen:
Sijmentje Fokkes

1807 den 29 Maart op gedane belijdenis des Geloofs tot lidmaten aangenomen:
Gerrit Strating
Dreeuwes Jans
Hilje Kornelis

1807 den 27 decemb. wierd Popke Lammers, welke den 5den dezes door de gemeente bij meerderheid van stemmen tot diaken verkosen was in plaats van den afgaanden diaken Rijpke Roelfs, na eene 3malige afkondiging in zijne bediening bevestigd.

1808 den 8 april met attest. van Cantens:
Lourens Reinders
op gedane belijdenis des Geloofs tot Lidmaten aangenomen:
Elisabet Catrina Benthem
Jacobje Jans

den 3 Julij met attest. na Den Andel vertrokken:
Gerrit Strating
met attest van Wetzing overgekomen:
Lisebeth Wierts

1809 den 5 Februarij wierd Harm Geerts door de Gemeente bij eene grote meerderheid van stemmen verkosen tot diaken, in plaats van den overledenen Popke Lammerts, zijnde den 26 Febr. na eene driemalige afkondiging in deze bedieninge bevestigd.

1809 den 24 Maart op belijdenis des Geloofs tot lidmaten aangenomen:
Geertruid Jans
Anje Nannings
met attest na Uithuisen:
Willem Reinders en
Jantje Ritzes

den 28 Jul met attest van Den Andel:
Etje Pieters
van Uithuisen:
Freerk Jans
Pieterke Eijes

den 1 Octob. met attest van Menkeweer:
Trijntje Rennes Dijkhuis

Den 17 van Wintermaand is Kornelis Reinders met eene grote meerderheid van stemmen door de leden der gemeente tot diaken verkosen in plaats van den afgaanden diaken Jan Simons Smit. Bevestigd 7 jan.

1810 den 13 April op belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen:
Stoffer Zwaagman
Lammert Sikkes
Korneliske Hindriks
Jantje Freerks
Nanje Nannings
Auke Hillebrands

den 8 Jul. met attest. vertrokken na 't Westernijland:
Anje Nannings

1811 den 7 Julij met attest. vertrokken na Cantens:
Anje Derks
met attest van Rottum overgekomen:
Pieter Jans

den 29 Septemb. met attest. vertrokken na Ulrum:
Freerk Jans en desselfs vrouw
Pieterke Eijes

Den 8 decemb. is Jakob Fokkes met eene merkelijke meerderheid van stemmen door de mannen-leden der gemeente tot het diakenscahp verkosen in plaats van den eerlang afgaanden diaken Harm Geerts. Bevestigd 29 dec.

den 26 Decemb. met attest van Cantes overgekomen:
Hermannus Wibbens


[ Uittreksel uit de Acta Consistorii ]

Acta Consistorij Usquertani

1671: Hoog-Eedel gebooren Heer Onna Tamminga als ouderling, Claas Immes en Peter Cornelis als diaken besluiten dat wedman Jan Reijnders wegens sijn ongebonden leeven en wandel, veelvoudige dronckenschappen en seer quade ergerlijkcke geruchten zich tot naarder order van het Avondmaal moet onthouden, schoolmeester Joannes Christiani heeft hem dit vrijdag voor des Heren Avondmaal op 8 dec. bekend gemaakt.

9 okt. 1674:
1) De wedman Jan Reijnders is hertrouwd, de pastoor zal hem namens de kerkenraad aanmanen zich nu netjes te gaan gedragen zodat hij weer aangenomen kan worden, hij heeft aldus beloofd.
2) Peter Beerents is gevraagd waarom hij absent van het Avondmaal is geweest, hij had "eenige swarigheijt".
3) Grietje Brandts vrouw van Jannes Alberts is wegens dronkenschap berispt.
4) Jan Tonnijs en Anne zijn vrouw zijn wegens onderlinge ruzie van het Avondmaal weggebleven.

31 maart 1675:
1) Wedman Jan Reijnders is nog steeds dronken, blijft gesuspendeerd.
2) Jannes Alberts en zijn vrouw Grietjen Brandts blijven dronken, onvredig en tot slaan toe levend weg van het Avondmaal, nu worden ze ook gesuspendeerd.

14 juni 1676: Jan Tonnijs en zijn wijf Anne leven nog steeds in twist en onenigheid, hebben zich van elkaar gescheiden, en worden gesuspendeerd. Haar zal verteld worden dat het haar schuld is en dat ze zich beter moet gedragen, de pastoor heeft aldus gedaan.

13 sep. 1676:
1) Grietje Brandts vrouw van Jannes Alberts wordt door de pastoor en ouderling Peter Cornelis over haar veelvuldige dronkenschap onderhouden, helpt niks dus gesuspendeerd, hij (Jannes Alberts) vindt dit maar niks en blijft ook weg.
2) Henric Peters en Etjen zijn vrouw worden wegens onenig leven gesuspendeerd.

29/30 nov. 1676:
1) Anne Reijnders verdaagt haar man Jan Tonnijs voor de kerkenraad, om reden te geven waarom hij van haar afgeloopen zijnde, haar verlaatten hadde. Hij is gekomen, er is langdurig gepraat, en er is geoordeeld dat Jan Tonnijs geen voldoende reden had, hij moet weer bij haar intrekken. Anne wordt wel ernstig vermaand.
2) Jan Tonnijs wil er nog een nachtje over slapen.
3) De volgende dag ziet Jan het niet zitten. Er wordt druk uitgeoefend om toch maar zijn vrouw te vergeven, maar hij blijft weigeren. Hij mag er nog een poosje over denken maar wordt zolang wel gesuspendeerd.
5)[waar is 4?] Aangezien zijn vrouw wel gewillig is om met hem te leven, wordt zij wederom tot de Tafel des Geren toegelaten.
6) Peter Beerents is door de schoolmeester voor de kerkenraad geciteerd om zijn absentie van het Avondmaal en de kerk te verklaren, weigerde te komen. Ouderling Peter Cornelis wordt opgedragen met hem te gaan praten.

12 april 1677: Collector Jannes Alberts wegens onrechtvaardigheid in zijn bediening beschuldigd en rechterlijk overtuigd zijnde wordt tot naarder order gesuspendeerd.

1680: Bovengenoemde onrechtvaardigheid bleek niet zozeer Jannes Alberts te betreffen, als wel dat zijn vrouw Grietjen Brandts wegens haar veelvuldige dronkenschap schuldig was. Zij is gestorven, hij mag 11 april weer aan de Tafel des Heren komen.

Acta Consistorii Usquerdani tempore Martini Busch Warffumano-Omlandi

Anno 1700 zijn in plaats van de afgaande diakenen Garbrant Wiersema en Jan Geerts, gekozen Menno Dreews en Jacob Lambers Backer, 11 jan. 1701 bevestigd.

De beide ouderlingen de Welgebooren Heer Teijo Sickinge Heer van Ludema, en Pieter Cornelis zijn verstorven, in haar plaats zijn gekozen Redger Hillenius en Simon Tjarx, in feb. 1701 bevestigd.

22 dec. 1701: Moeij Aafke weduwe van Pieter Cornelis en Haije Dreeuws klaagden over Grietje Jacobs weduwe van Harko Pieters, Grietje heeft haar onvoorzichtig en onbetamelijk gedrag bekend en zal zich beter gedragen, iedereen verzoend.
Getekend: M. Busch pastor, M. Hillenius ouderling en Simen Tijarcks

4 juni 1705: Trijnje de weduwe van Derk Geerts geciteerd, niet verschenen en moet daarom de volgende keer komen.
Getekend: M. Busch pastor, M. Hillenius ouderling, Simen Tijarcks, Menne Driewes, Jacob Lamberts.

1720: in plaats van de afgaande diakenen mr. H. Christiani en Jan Boelens zijn gekozen Wijbe Mindels en Gerrit Jacobs, bevestigd 11 febr.

1721: in plaats van redger M. Hillenius overleden den ... febr. tot ouderling aangesteld Tidde Heinis, bevestigd.

10 juni 1725: tot ouderlingen gekozen en bevestigd in plaats van Arent Reintjes en Tidde Heinis, beide overleden, Gerrit Jans en Wijbe Mindels, en in plaats van de afgaande diakenen Gerrit Jacobs en Wijbe Mindels, Hindrik Wolters en Kornelis Wiersema.

1729: tot ouderling verkozen mr. Gerrit Jacobs, en tot diakenen Jan Nannings en Tjaart Reeukes, bevestigd 24 juli.

1733: in plaats van ouderling Gerrit Jans gekozen en bevestigd mr. Tiaart Reeuwkes, en in plaats van Jan Nannings en Tiaart Reeuwkes diakenen zijn gekozen en bevestigd Frerik Jans en Claas Arents Cleveringa.

11 mei 1735: acta consistorii, geen persoonlijke zaken.
Getekend: J. A. Mensinga pastoor, Gerrijt Jacobs ouderling, Tiaert Rieukes ouderling, Frerick Jans, Claas Arents Cleveringa.

1737: in plaats van mr. Gerrit Jacobs is gekozen en bevestigd tot ouderling Jan Nannings.

1739: in plaats van mr. Tiaart Reeuwkes van hier vertrokken naar Middelstum is gekozen en tot ouderling bevestigs Frerik Jans, en tot diaken in diens plaats gekozen en bevestigd Claas Mindelts.

2 april 17 [blz.  hoekje omgevouwen, zie origineel]:
1) Geertruit [blanko], tot lidmaat op belijdenis aangenomen 15 dec. 1737, aangesproken over de zonde van hoererij doch ontkennende, is geciteerd voor de kerkenraad alwaar ze bekent. Gesuspendeerd totdat er blijken van haar eerbaarheid in het toekomstige vertoond zullen worden.
2) mr. Jochum, tevoren om hoererij gesuspendeerd, maar is gehuwd. Mag door zijn gedrag de oprechtheid van zijn berouw tonen.

18 nov. 1739: present beide ouderlingen Frerik Jans en Jan Nannings.
1) Geertruit daar van boven blijft ergerlijk gedrag vertonen.
2) De pastoor mag zeker persoon over haar gedrag onderhouden.
3) mr. Jochem boven vermeld heeft berouw en zou graag wederom tot het H. Av. toegelaten worden, men zal zien.

17 dec. 1739:
1) is gesproken over voorn. Geertruit, een nieuw blijk ter harer laste gekomen uit de mond van een ooggetuige, die voorn. persoon gezien had in de wacht buiten de Herepoort te Groningen.
2) de persoon die uit de kerk om een zitplaats liep is vermaand, beterschap beloofd etc.
3) mr. Jochem, bekentenis doende, wordt weer toegelaten.

10 feb. 1740:
1) gesproken over Geertruit, zij ontkent alles.

[ onderstaand stuk leek eerst erg warrig: vandaar transcriptie ]

1740
den 7 April Consistorie gehouden.
i. artik. na anr. van 's H. naam: meergemelte
Geertruit, die te voren gesuspendeert was,
is van hier vertrokken, geen voldoening hebben-
de gegeven, houd derhalven op de naam dezer persoon.
ii. is voorgeslagen of niet, wijl de beide ouderlingen buiten 't Loeg
wonen, mr. Hindrik te voren diaken geweest, mede tot het ou-
derlingschap mogt gekozen worden, 't welk toegestemt is.

in 10 julio consistorio gehouden, maar niet voor
t avontmaal, de stoutheit van zeker persoon
die hier van Uithuizen is komen wonen, Derk Mindelts
die zijn kint verzogt gedoopt te hebben, komende op een
zond.morgen voor de predik., weigerende op een ander tijt te komen, en
niet weer bij mij gekomen is op de doop, verhaalt aan de broeders dit
ook wrekende.

den 5 october, wederom consistori gehouden

den 21 december, consistorie gehouden.

[ eind transcriptie ]

29 maart 1741: Claas Arents Cleveringa verzocht ontslagen te worden van het diakenschap, nu 7 jaar bediend, daarop in zijn plaats verkozen mr. Allert Pieters, en tevens tot ouderling mr. Hindrik Wolters.

1741: in plaats van Claas Arents Cleveringa tot diaken gekozen en bevestigd mr. Albert Pieters, en tot derde ouderling, omdat de beide andere ouderlingen buiten 't Loeg verre af woonden, met gemene toestemming gekondigt en bevestigt tot olderling mr. Hindrik Wolters den 4 junius.

19 juli 1741: consistorie, geen persoonlijke zaken.

20 sep. 1741: over Diewerke op Helwert gesproken, weer verschenen in de kerk na haar gruwelijke buitensporigheden, hoewel geen openbaar kerklidmaat, daar moet iets aan gedaan worden.

174...: in plaats van Claas Mindelts is tot diaken gekoren en bevestigt Cornelis Jans.

1 okt. 1742: consistorie gehouden.
1) over de uitoefening van de dienst door pastoor.
2) over de Sabbath, iets m.b.t. Jan Eisses.
3) over het kerkbezoek van vele knechten.
4) over de catechisatie der dienstboden, weinig hoop.
5) over een feestje bij een zekere weduwe.
6) over Diewerke van Helwert, huisvrouw van Evert Jacobs, die voor haar gruwelijke zonden is bestraft.

30 jan. 1743: op extraordinaire tijd consistorie gehouden, present Jan Nannings en Hindrik Wolters ouderlingen, Frerik Jans absent door onverwachte reis naar .?., de beide diakonen Allard Pieters en Claas Mindelts ...
Iets over wat vlijtige personen.

3 ??? 1743 consistorie.
... dan dat over Anje Sijmens, die laast bij Peter Tonnis t' Eppenhuizen gewoont heeft, hare attestatie die ze gehad had van Warfum, zeide in stukken gescheurt te zijn, gesproken is, waar op zij gelast zou worden een andere attestatie te brengen, 't welk daar na geschiet is, en zij daar op toegelaten.

18 dec. 1743 consistorie.
Geen persoonlijke zaken.

1746 den   : in plaats van den overleden diaken Cornelis Jans, is gekoren tot diaken en bev. Peter Jacobs.

1 april 1744. NB 't geen sedert dien tijt hier in gedaan is, is angetekent op los papier, tot op het A. van het voor Paasdag den   April 1747, dit teken ik hier aan, omdat ik in deze ???lijke tijt er van meer dan gemene sterfelijkheit sedert 1746, nog alhier continuerende, mij een weinig onpaslijk vinde en dit moet onze daar ... andersins zijn, als ik sedert vele jaren dit als zo nodig in te drukken, gepredikt heb, en ook veel ovdagt heb. [of zoiets dus ...]

[ Dominee Johannes Adriani Mensinga overleden 18, begr. 30 dec. 1748. ]

19 april 1749 consistorie.
1) opening
2) wierd in omvraege gelegt, of er ook ergenissen in dese gemeente waren voorgekomen, waerop de ouderling en diakenen eenen Trijnje Jans noemden, dewelke geciteert was om voor dese vergaderinge te verschijnen, en betuigde voor de alwetende God dat de wedman Sekel Jacobs sijn wille met haer hadde begeerd te hebben. De wedman binnen staende met de geseide vrou ontkende t', waerop de vrou seide duirt gij dat voor God ontkennen, dog hij sweeg daerop stille.
3) stond buiten de geseide wedman en de vrou en wierd met eenparige stemmen besloten, om t'hem te raden, en dat hij sig voor desen reise om geen anstood in de gemeente te geven van t'H. a. te onthouden.
4) sluiting

[ hierbij een latere aantekening, ook hier in het boek geplaatst ]
Dese zake angaande de wedman Sekel Jacobs als zijnde onbewesen, en vervolgens niet meer in anmerkende komende word gerekent als niet gepasseert te zijn, te meer vermits opgemelte wedman begeerde weederom tot des Heren Tavel toe te gaan, soo hebben wij mits desen denzelven daar toe vrijheid gegeven.
Actum 23 Martii 1756
L. van der Tuuk Pastor in Uskwert
[ terug naar de chronologische aantekeningen ]

14 maart 1750 consistorie, wegens notoire gegevene ergenrnisse (waarvan breder bij het doopregister) de juffrouw Fenna Mensinga bestraft, en vermaant haar voor dit maal van des Heeren H. Avondtm. te onthouden.

1751 den 21 meert is alhier het heilig Avondmaal gehouden naa voorgaande proefpredikatie, op vrijdag den 19 meert, bedient en waargenomen door mij, ? Piccardt pastor Warffumaenus.

[ laatste aantekening in dit kerkenboek ]

[ kerkenraad e.d. latere periode integraal met lidmaten verwerkt ]

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.