LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Ulrum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Betreffend Ulrum niet meer gevonden dan een aantal zwaar beschadigde bladzijdes ingebonden in een boek in de Retro Acta, inv. nr. 463. Feb. 2006 MG, corr. Kees van Straten.

- mutaties 1725 - 1735, 1747


10 juni 1725 op belijdenis:
Tieert Teuwes en
Remke Jans echteluiden me[... ...] gegaen [... ...] Hornh[....] den 7 n[...] 1738
Trijnje Jans huisvrou van Luitien Zijrsma
Geertruit Roeleffs huisvrouw van Abel Frericks
met attestatie:
Frederick Busch Chirurgijn van Beijlen (obiit)
Anje Reijners van Warfhuisen (wederom met attestatie van ons na Warfhuisen gegaen den 21 aug. 1729)

16 juni 1726 met attestatie van Mensingeweer:
Hermannus Houtuin Schoolmeester tot Ulrum en sijn huisvrou
Geertruida Coops van Groningen met Attestatie tot ons gekomen.

16 juni 1727 van Middelstum met attestatie:
Juirt Abels en
Lijsbeth Jans

2 okt. 1728 van Hornhuisen met attestatie:
Bernardus Veencamp en sijn huisvrou
Aeltien Wibbes
van Wijrum:
Dieuwer Pieters jonge dochter (met attestatie naar Zuirdijck gegaen den 17 7br 1733)

19 dec. 1728 met attestatie van Appingedam:
Wilhelm Veencamp en sijn huisvrou
Geertruida Elleri (obiit 1729) (attestatie gegeven wederom den 19 maij 1729. van ons vertrocken)

5 juni 1729 met attestatie van Niekerck in de Marna:
Jan Pieters en sijn huisvrou
Trijnje Lubberts
met attestatie van Bafloo:
An[...] Isebrants de smitsche (obiit 1732)

9 okt. 1729
Jan Adams afgaende diaken, bevestigd als ouderling
Harmen Coops bevestigd diaken

6 november 1729
Jacob Lubbers bevestigd diaken

11 mei 1732
Jacob Lubbers afgaende diaken
Abel Frericks bevestigd diaken

8 sep. 1729 met attestatie van [blad stuk]:
Pieter Jans en sijn huisvrou
Hindrickjen Hindricks
met attestatie van Westerwijtwert:
Jantien Alles

10 maart 1730 op belijdenis:
Hindrick Mennes en
Jantien Rieuwerts Egtelieden
Leu Elles
Anje Reinders huisvrou van Hijbel Cornelis met attestatie van Warfhuisen
Geertien Jans huisvrou van Papke Mennes met attestatie van Weehe

24 april 1730 met attestatie van Assen:
Meghtelt Heij wed. Baijens en
Swaentien Heij j.doghter
van Niekerck:
Anje Jans huisvrou van Jan Geerts Voet

30 nov. 1730 met attestatie van Warfum:
Teetje Jans wed. van Geert Jans (met attestatie vertrocken na Sapmeer)

9 maart 1731 met attestatie van Cloosterbuiren:
Frans Nitters en sijn huisvrou
Gebke Cornelis
door onderwijsinge angenomen:
Jan Geerts Voet
Pieter Tonnis Smit
Saartien Pilons jonge doghter
Jantien Hindricks jonge doghter

7 feb. 1732 door belijdenisse
Jacob Jacobs en sijn huisvrou
Anje Har[blad stuk]
Cornelis Pieters en sijn huisvrou
An[blad stuk]
Hijbel Cornelis Backer

5 nov. [1732] op belijdenis:
Pieter [blad stuk] en sijn huisvrouw
Grietie Jans
met attestatie van Usq[uert]:
Willem Claesen Pelmulders [...] (den 20 7br 1733 met attestatie wederom na Usquert gegaen)

5 maart 1733 op belijdenis:
Etjen Tonnis huisvrou van Abel Frer[blad stuk]

14 juni 1733 op belijdenis:
Jan Wolthers en sijn huisvrou
Agniete Tieuwes
Albert Hindricks en sijn huisvrou
Jantien Jans [blad stuk]
tot ons met attestatie van Leens gek[blad stuk]
Hilje Jans jonge doghter
Jantien Cornelis jonge doghter

14 maart 1734 met attestatie van D. T. Them[men] van Groningen:
Jan Veltinck en sijn huisvrou
Margarieta Kl[blad stuk]
op belijdenis:
Ties Geerts en sijn huisvrouw
Jantien Pieters
Claes Ebels
Grietie Pieters jonge doghter

10 juni 1735 met attestatie van D. Croeser van Sap[blad stuk] weederom hijr gekomen:
Teetje Jans huisvrouw van Jacob Sijbrants

Anno 1735
Den 12 junij het H. Naghtmaal bedient door Joh. Dalhoff pastor in Baflo-Rasquert

17 maart 1737 op belijdenis des geloofs, volgens attestatie van D. H. Eckens, predicant tot Leens, alhier tot een lid der gemeinte aengenomen:
den e. Wilm Leger

[tijdens vacature na Ds. W. Müller, fol 41v]
5 jan. 1747: tot lidtmaat angenomen:
Johannes Syrsema

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.