LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Uithuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uithuizen. Transcriptie jan./feb. 2006 Gea Straat, correctie MG, vervet Riana Luiks.

Bijzonder is de eerste lijst van dominee Cock in 1738, deze vermeldde ook de niet-ledematen! Voor zover bekend zijn van dit kerspel alle ledematen administraties overgenomen.

-
- lijst 1738 (Bernardus Cock)
- mutaties 1742 - 1788
- mutaties 1788 - 1811

[ latere aantekeningen, voor zover als zodanig herkenbaar, tussen ( ) gezet ]

[Schutblad]

Protocol der Ledemaaten
Van Uithuiszen Angelegt
door Bernhardt Cock in
den Jaare 1738

[latere aantekening]
Gesloten met de Resumtie van de Kerkeraad
Handelingen d.d. 27 October 1858
Mij bekend
M.J. Adriani
h.t. Pastori
d.d. 14 januarij 1859
[einde aantekening]
{Einde Schutblad]

D. Hoog E. Welgeb. Mevrouw
Van Menkema, lidmaat

De Redger L. Eilers en
Atje Tijmons zijn vrouw, beide lidmaaten

Pieter Dreewes, geen lidmaat

Hinderk Barnjes en
Lubge Jakobs, geen lidmaaten

Hinderk Pieters en
Engeltje zijn vrouw, geen lidmaten

A. Blink, lidmaat
zijn zoon Roelf, geen lidmaat

Gebge Egbers, lidmaat

Albert Jakobs en
Anje Olgers, [beide] geen lidm.

Albert Eenjes en
Jantjen zijn vrouw, beide lidm.

Jan Koenes en Barber Wristers, beide lidmaate na Usquert vertrokken

Hinderk Reinjes en, geen lidm.
Pieterke Knellis, lidmaat

Klaas Jans en
Aaljen Geerts, geen lidmaten

Lammert Alders en Aaltjen Olgers, geen lidmaten door

Evert Evers en
Stijntje Pieters, beid lidmaten

Klaas Jakobs en, angenomen tot litmaat
Grietje Jakobs, lidmaat

Albert Willems en
Pieterke Harmens, lidmaat

Harm Pieters, lidmaat
zijn vrouw, geen

Koert Arens en
Lubbegijn zijn vrouw, geen litmaten

Jan Engbers en
Klaaske zijn vrouw, beide lidmaaten (gestorven)

Knellis Olgers en
Derkjen zijn vrouw, geen lidmaten (gestorven)

Evert Albers en (tot litmaat angenomen)
Martjen Pieters, geen litmaten (gestorven)

Jan Gerrits
Hilje Claasen, beid lidmaaten

Jakob Aeibes, lidmaat (gestorven)

Egbert Jans en 
Lijsbet Meertens, beid angenomen tot litmaten (overl)
Haar meidt Aafke Pieters, angenomen tot litmaat

Jakob Pieters en
Remge Hinderx, geen litmaaten

Jan Cornellis, geen litmaat (gestorven)

Klaas Klaasen, ongedoopt, Idem een kint
zijn vrouw Jeltje, geen litmaat

Menne Drewes en geen litmaaten
Roelfke zijn Huisvrouw, geen litmaaten (gestorven)

Pieter Jelis en
zijn vrouw, geen litmaten

Olgert Jans en
Aaltjen Claasen, beid lidmaten

Jurjen Freerks, lidmaat

Freerk Hinderx wed., lidmaat

Klaas Klaasen en
Aafke Klaasen, beid litmaaten

Goosen Ottes en
zijn vrouw, geen litmaten

Aaris Eebels en
Frouwke Rinnes, beid litmaten

Jan Ottes en, angenomen tot litmaat
Martjen Mindels, litmaat

Jan Hinderx Til
zijn vrouw, geen litmaaten

Jan Klaasen Vegter
Ida Klaasen, beid litmaten

Jan Tiarks en, (lidm.)
Frouwke Aljes, geen litmaaten

Meint Jans en, litmaat
zijn vrouw, geen litmaat

Klaas Strijp, geen lidmaat
Grietje Albers, litmaat

Harm Geerts
Anje Jans, beid lidmaaten

Okke Sijmons en (overl.)
Anje Derks, litmaaten

Pieter Derks en (lidm.)
Anje Albers, geen litmaaten

Jan Pieters Noord en, litmaat
zijn vrouw

Derk Jurjens wed, litmaat
de zoons Harke en Jurjen, geen litmaaten

Jan Egbers Braak en
Weike Hinderx, geen litmaten

Tjaart Jans en, litmaat
Bauwke Steenhuis, angenomen tot litmaat (beide overl

Roekes Doewes en
Trijnje Vreerks, beid litmaten

Eenje Nannings en
Antje Hinderx, angenomen tot litmaat

Lammert Cornellis, geen
Peike Jans, litmaat (overl.)

Anje Hinderx, litmaat

Jelte Jans wed., litmaat

Jakob Jakobs Stel, litmaat

Jan Tieles en
zijn vrouw, geen litmaat

Jakob Aljes en, geen litmaat
Martjen Doewes, litmaat

Jan Haijkes en
Anje Folkes, geen limaten

Jakob Pieters en
Grietje Jans, beid litmaaten

Jan Kornelles Oldorp en
Aagtje Jans, geen litmaaten

Albert Hinderx en
zijn vrouw, geen litmaten

Harm Jans en
Remge Egbers, beid litmaaten

Jan Klaasen Borrel
Stijnje Ritzes, beid litmaten

Nanning Eenjes en
Pieterke Pieters, beid litmaaten

Beene Pieter en
zijn vrouw (Hilje Wristers met atstatie van Warfum in 1738)

Willem Garmens en
Remge Harmens, geen litmaten

Klaas Garmens en
Stijnje Pieters, beid litmaten

Hillebrant Klaasen en, geen litmaat
Harmke Jans, litmaat

Harm Brink en
Griet Klaasen, beid litmaaten
(Anna Marija Harmens met atstatie van Rottum, den 31 maart 1741)

Egbert Beerens en
Etjen Derks, beid litmaten

Wessel Stikker en, geen
Trijntjen Jakobs, litmaat

Metje een wed, litmaat

Grietje, niet huis

Lammert Aarens en
Anje Hommes, geen litmaaten

Jakob Claasen, ongedoopt

Hans Siabbes, litmaat
zijn vrouw, geen

Jakob Julles
Antje zijn vrouw, beid litmaten

De Saris Huis, (Broer Albers en Bauwke Eppes, beid litm. met atstas van Beem den 12 decmb 1741) 

Stelmaaker, Rooms, 
zijn vrouw, litmaat

Jannes Klaasen en
Martjen Jans, [beide] geen litmaat

Piet Doot
Gertruit Derks, geen litmaten

Harmen Engbers, geen litmaat
Jantjen Jans, litmaat

Jakob Eisis, geen litmaat

Martjen, geen litmaat, Klein gasthuis

Anje Popkes, litmaat

Pieterke Jakobs

Jan Jans Kaspelsold, litmaat

Mevrouw Sijsing, litmaat
De Zoon, geen litmaat

Hind. Snijder en
Grietje Geerts, beid litmaaten

Boel Gerris en
Aafke Berens, beid lidmaaten

Jan Jakobs en
Eenje Hinderx, geen limaaten

Melle Klaasen en, geen litmaat
Frouwke Derks, litmaat

Remge Jans, litmaat

Geert Evers en
Zijn vrouw, geen litmaaten

Lutgert Fokkes, litmaat

Jan Sijmons en, geen litmaat
Menstje Fokes, litmaat (na Meden met atstatie 22 decb 1740)

Hind. Jakobs en
Mienje Jakobs, beid litmaaten

Pieter Willems en
Hilje Olgers, geen litmaten

Mr. Auwke, litmaat

Jakob Albers en, litmaat
Marij Conradi, geen

Melchert Derks en
Renske Sijpkes, beid litmaat

Otte Koenes, en, tot litmaat angenomen
Anje Jans, litmaat

Oude Mediewer, litmaat

Ties Harmens en
Ida Luitjens, geen litmaten

Warner Schipper, geen litmaat
Anje zijn vrouw, angenomen tot limaat

Hinderk Eltjes en, geen litmaat
Martjen Hinderx, litmaat

Hind. Iltes en
Zijn vrouw

[volgende 8] Alle leedmaaten:
Jan Pieters
Zijn dogter
Tobeas Willems, [linkermarge:]gasthuis
Zijn vrouw
Pieterke Bonnes
Hilje Abels
Auke Luis
Martjen Lammer


Valk Jeltes en
Anje Hans, geen litmaten

Jakob Jans en
Mienje Klaasen, beid limaten

Sijmon Vink en
Zuzanna de vrouw, beid litmaten (overl.[beide?])

Harm Jans en, geen limaat
Anje Willems, litmaat

Evert Ten Zuithoff, litmaat
Martjen Doewes, angenomen tot lidtmaat

Filippus Hinderx en, geen litmaat
Bregtje Michiels, litmaat

Melle Jakobs en
Trijnje Jans, beid litmaten

Anje in Snikstal, geen litmaat

Walderk Jans en
Lubge Hinderx, beid litmaten

Roelf Jans en
Zijn vouw

Freerk Torfmeeter en, geen litmaat
Hilje Abels, litmaat

Heine Derks en
Hilje Aabels, geen litmaten

Stoffer Jans en, angenoomen tot limaat
Aafke Albers, litmaat

Jan Harmens en
Reinwe zijn vrouw, geen litmaten

Jan Jakobs en
Anje Jans, geen litmaten

Eppe Hebels en, litmaat
Ida Evers, geen litmaat

Eises Jakobs en, geen litmaat
Helena Beelman, litmaat

Sijger Remmers en
Grietje Pieters, geen litmaaten

Reint Cornellis en
Trijnje Geerts

Geert Claasen en
Trijnje Gerrits, litmaaten

Jakob Beenes en
Abeli Michiels, beid litmaten

Rotgert Luis en
Gertjen Hinderx, geen litmaten (tot litmaat angenomen[zij])

Hinderk Stolt, Litters [=Luthers?]
Geertruit Jans, angenoomen tot litmaat
Eeen Hillichen b..s..g [Biesing?]na Groningen

Grietje Gerrits wed., litmaat

Geertjen Bartels, litmaat (met attestie naar Zandeweer den 28 Oct 1754)

Aafke Jans
wed., litmaat

Harm Wever en
Zijn vrouw, geen litmaten

Geeske Jans, litmaat

Pieter Nannings, litmaat
Zijn Marij Klasen (met atstatie van Steem den 29 juni 1741)

Jan Clasen en, geen litmaten
Hemke Alijes, litmaten

Albert Galtjes, geen litmaat

Martjen Jans wed., litmaat

Willem Bakker, limaat
Zijn zoon en dogter, geen litmaten

Pieter Driewes, geen litmaat

Fokjen Jans, litmaat

Pieter Duirts
Zijn vrouw, geen litmaat

Jan Rikkers, geen litmaat
Jantjen Derks, litmaat (van Warfum met atstatie den 24 Junij 1739)

Albert Rijkels
Trijnje Popkes, geen litmaten

Jan Jakobs en
Foske Abels, beid litmaten

Anje Bonks in zelve huis, geen

Derk Jans en, geen litmaat
Anje Hinderx, litmaat

Jakob Cornellis en
Jantjen Pieters, geen litmaten

Jakob Tewes en
Magdalena, litmaaten
Zoon en dogter, geen litmaat

Haje Hinderx en
Ebelje Gerlofs, beid litmaten

Claas Sijrts en
Grietje - -, niet huis

Grietje Derks in zelve huis, litmaat

Jakob Olgers en 
Anke Ewolts, geen litmaat

Albert Olgers en, geen litm
Auwijna Harmens, litmaat (van Usquart met atsta den 6 april 1739)

Stijntjen Dieters
, litmaat

Jan Roekes en
Zijn vrouw, geen litmaaten

Trijntjen Willems wed., litmaat

Willem Pieters
en, angenoomen tot litmaat
Aagtje Harmens, geen litm.

Tamme Klaasen en
Aaltjen Boeles, geen litmaten

Welmt in zelve huis

Aafke Klaasen, litmaat

Harm Jans en, 
Aaltjen zijn v, beid litmaten (met atstatie van de Meeden den 25 junij 1739)

Harmen Sijbrants en, geen litmaat
Roelfke Kornellis, litmaat angenomen

Pastoor B. Cock en
zijn vrouw
en zijn meidt Geesje, alle litmaten

Mr. Johannes Beelman en
Trijntjen Harmens, beid litmaten (overl.)

De meid Trijnje Sijbrants, litmaat (van Groningen met atstatie den 17 meert 1741)

Heine Wijrsema en
Marija Blink
, geen litmaten

Jan Claasen, litmaat

Schrijver Koehoorn en
Zijn vrouw, beid litmaten (met atstatie van Groningen den 24 Junij 1739)
De vrouw haar zuster, met attestatie litmaat (vertrokken naar Gr den 14 Junij 1741)

Luitjen Jans en, angenomen tot litmaat
Hillichijn Geerts

Harm Sijmons en
Martjen Hajes, geen litmaten

Balster Heeres en, angenomen tot litmaat
Antje Gerlofs, geen litmaat

De Wedman van de Mieden

DaniŽl Pijlon en
Grietjen Klaasen, beid litmaten (overl.)

Hind. Febes, litmaat

Popke Hinderx en zijn vrouw, litmaten

Jan Benes en, litmaat
Zijn vrouw, geen litmaat

A. Elleerij en Geertruit Ruitemans, beid litmaten

Derk Eeuwkes en, geen litmaat
Zijn vrouw, litmaat

Pastoorsche Spanninga, litmaat
Haar dogter

Egbert Homan en, angenomen tot litmaat
Etjen Ellerij, litmaat

Roelf Geerts en zijn vrouw, beid litmaten (met atstatie van Usquart 1738)

Alber Jans en zijn vrouw

Reinder Jans en
Aafjen Meints, beid litmaten

Eise Jakobs en
Aaltjen Breugels
, beid litmaten

Adolf Collecteur en Kornelsijn Ottes, beid litmaten
De zoon Hind. Beelman, geen

De Wedman H. Lammers, geen litmaat
Freerkje Alders, litmaat angenomen

Bouwe Albers en
Anje Geerts, geen litmaten

Beerent Jans, Rooms
Zijn vrouw Martjen, geen litmaat

Trijnje Obbes, angenomen tot litmaat

Moeder Jans, angenomen tot litmaat

Diewerke Sijrts, angenomen tot litmaat

Geertruit Jakobs, angenomen tot litmaat


[ Vervolg Ledematen Uithuizen. Invoer Gea Straat, controle MG jan. 2006 ]
1742 den 13 decemb is Anje Beerens met attestatie
van Rottum alhijr gekoomen en litmaat

1743 den 11 april met attestatie tot limaat van Bierum
Aaltjen Cornellis meit van Jan Kreemer angenomen tot limaat

1744 
Helena Dorothea Appelius met attest. van Appingadam
Johan Henrik Giebe met attestatie van Detmolt
Pieter Teunjes met attestatie van Eppenhuizen
Stijntjen Meinders met attestatie van Zandew.
Harm Jochems en (overl.)
Eltje Gerlofs, met attest. van de Meeden (vertr.met de att. naar Loppersum den 12 majus 1783)

[volgende 2] aangenomen:
Bouwe Albers 
Pieter Duirs


1745
Aafke Jans, met attest van Stedum
[volgende 3] aangenomen Consist. hbt. d. 7 Oct. 1745.
Hindrikje Cornelis
Trijnje Pieters
Hijke Roelefs
(allen) 

1746 den 23 Meert aangenomen tot ledematen
Geertje Jacobs
Jantje Boeles
Jantje Egberts
Anje Fokkes

Dieuwerke Douwes (overleeden den 1 Apr. 1781, en wel in den Heer
Aafke Pieters met attestatie van Stitswert

den 26 Sept
Jantje Freriks
Jan Jacobs
Geert Pauls
Claas Rienjes
Evert Alberts
Evjen Ephraims
Geertruda Wierts
Aafke Claassen
Grietje Ebels
Anje Hommes


1747 den 22 Maart
Abel Galtjes
Albert Hindriks
Geert Meertens
Barber Derks
Claartje Meints
Ida Luitjens

Frouke Aljes
Lijzebet Harms
met attest. van Rottum

1747 D. 7br. tot ledematen aangenomen
Engeltje Aijbes
Gertruid Harmens
Lijzebet Willems
Trijntje Reinders
met attest. van Godlinze

Den Decemb. 
Harmtje Heikes met attestatie van Winzum

1750 den 15 decemb. de Hoog Wel Gebooren Heer, Unico Alberda met de adtestatie, van Pieterbuiren

Met attestatie overgekomen
1752 den 14 sept
Geesjen Harms van Winschoten
Jakob Derks van Ranen
Hilje Jakobs van Wehe
Willem Pieters van 't Zand (gestorven)

den 22 Dec.
Geeske Pieters van Uskwert
Fokke Gerlofs en
Hendrikjen Garms (gestorven), van de Meden

1753 den 5 Apr.
Juffrou Elisabet Mensinga Huisvrou van M. Dekens Predikant alhier, van Cantens

Mattheus Dekens van Visquard uit Oostvriesland te Uithuizen nu als predicant beroepen en den 2. Jul. 1752. bevestigt heeft tot ledematen aangenomen

1753 den 19 Jul.
Geeske Harms
Anje Olchers
(vertrokken naar Noordwolde)
Jurke Hindriks (met attest. vertrokken)

1754 den 30 Jan.
Aaltjen Olchers
Bouke Jans
(gestorven)

Balthazar Lijphaart en (overl.) 
Geertruda Elisabet Keun egtelieden met attest. van Groningen 
(Wederom met de adtest. naar Groningen vertrokken, den 11 majus 1784)

den 11 Apr 
Diewerke Jans (gestorven)

den 12 Jul.
Geesje Jans met attest. van de Meden (weder vertrokken)

den 3 Oct. 
Derk Hindriks en
Geertruit Kornelis, egtelieden (overl. in den Heer)
Evert Alberts met attest. van In Aldegom (weder vertrokken naar Obergum)
Diewerke Jans van Marsum
Martje Pieters van 't Zand

den 31 Dec.
Geertjen Jakobs
Jantjen Geerts
(vertr. naar Groningen)

1755 den 27 Mart
Grietje Ubels (vertr. met att. naar de Meeden)
Antje Jans

den 26 Jun.
Klaas Berents
Jan Wolters van Uskwert

25 Sept.
Fritse Jans (vertr. naar Middelstum)
Hilje Hindriks (vertr naar Zandeweer)
Eetje Pieters
Geeske Wessels
van Oldenzijl (gestorven)

1755 den 24 Dec.
B. Eilerts Redger. (den 4 Sept. 1761 verongelukt)
Jan Simons
Nieklaas Martens
Hindrik Sissingh en
Andrina Steenbergen
, egtelieden met attest van Obergum

1756 den 24. Jun.
Anje Jans
Dedje Pieters
(gestorven)
Barber Hindriks

Henrika Landt met attest van Groningen (gestorven)

den 23 Sept.
Klaas Pilon
Sikke Klasen


den 23 Dec.
Remmerg Pieters
Trijnje Derks met att. van Zandweer
Koenraad Jans en (gestorven)
Leentjen Arents egtelieden van Hornhuisen (met attestatie naar Loppersum)

1757 den 15 Mart.
Geertruid Simons met att. van Borkum (verstorv.)

den 15 Sept.
Trijntjen Jans (met att. naar Cantens)
Jan Samuel Megroz van Deventer (met att. vertr. naar Broek)
Loeke Arijs van Winsum

1758 den 23 Mart.
Wijpke Loers

den 29 Jun.
Alagonda Beelman [gestorven]
Trijnje Eises
Grietje Klasen


den 28 Sept.
Trijntje Derks
Koene Heres
en (overl.)
Lijsbet Jans, egtelieden van t Zand (gestorven)

den 22 Dec.
Trijntjen Jakobs (vertr. met att. naar Bierum)

Ledematen
1759  
den 6 Apr.
Eeuke Blink
Hindrik Balsters (vertrokken naar Groningen)
Anje Hiddes (vert. met att. naar Winsum)
Lukretie Everts

den 28 Jun.
Eenje Nannigs

den 11 Oct.
Evert Jakobs
Jakob Heines
(met att. naar Uskwert)
Eiben Hoexum
Jakob Jans Blou
(vert. met att. naar Windweer)
Nantje Medendorp (vert. met att. naar Noordbroek)

1760
den 10 Jan.
Jantjen Alberts

den 27 Mart.
Grietje Alberts
Meike Matthies


Den 26 Jun
Michiel Jans

25 Sept.
Eeke Derks (gestorven)

24 Dec.
Pieterke Pieters

1761
den 9 Apr.
Harm Ties
Berentje Pieters met attest. van Zandweer
Lodewijk Strasheim en
Jantjen Jakobs, egtelieden van Petersburen (vertr.met att. naar Obergum)
Grietjen Jans van Middelstum

Den 24 Dec.
Ebeltjen Wristers
Elijsabet Harkes
Etjen Pieters
Jantjen Pieters
(met attest. naar Middelstum)
Etjen Hillebrands (met attest. naar Middelstum)
Jan Lubbers

1762
den 18 Mart.
Hindrikje Klasen

Den 13 Majus
Christina Bentink, met de attestatie van Arnhem.

1764
den 28 Jun.
Klaas Reinders
Abel Gijses
gestorven)
Berent Hindriks
Jan Willems
Trijntjen Reintjens
Cornelia Jans


De Heer Pieter Testas de Jonge
Louisa Constantia Testas, en 
Anna Claudia Testas, met attestatie van Groningen (weder met attest. naar Groningen)
Anje Jans met attest van Uskwert

1765
den 24. Dec.
Janneke Lammerts (overl)
Alberdina Martens

1766
den 27. Meert
Geertjen Jans

Den 26. Jun.
Geeske Hindriks
Anje Klaasen
Martje Sijgers
met attest. van Warffum

Den 25 Sept.
Heine Alberts
Eelje Hindriks
Anje Jakobs
Aafke Sjabbes


Den 24. Dec.
Hindrik Barnjes
Geertjen Eites
Anje Hiddes
met attestatie van Bedum

1767
den 16. Apr.
Jelte Kornelis
Aldert Jakobs
Aaltjen Everts
Anje Mennes
(gestorven)
Gesijna Konraats

Den 24. Dec.
Willemtje Jans (gestorven)
Anna Konraats

Eijsina Dijkhuizen met attest. van Warfhuisen
Anje Klaasen met attest. van de Meden

1768
Den 31 Meert
Martjen Pieters
Trijntje Jans


1769
den 5 Jul.

Grietje Eenjes (vertr. met attest. naar Uskwert)

Den 24 Meert.
Tietje Arijs (vertrokken met de attest. naar Zandeweer, 1786 den6 April)
Janneke Freriks

Den 5.Jul
Hendrik Gerrits Groenhof met attest. van Wester Zouburg
Fenje Thomas met attest. van de Meden
Derk Derks en 
Geertjen Jans, egtelieden met attest. van Zandeweer (deze egtelieden zijn den 16 Jul. 1783 met de adtest. naar Cantens vertr.)

den 28.Sept.
Louwke Valks met attest. van t Oosternieland

1770
den 1 Jan.
Marieke Harms met attest. v Enrum (gestorv)

Den 5 Jul.
Martjen Harms met attest. van de Meden

Den 27 Sept.
Tietje Hindriks (met attest. vertr. naar t Oosternieland)
Geertruid Harms
Grietje Ubels
met attest. van de Meden

Den 31. Dec.
Remmerts Harms en (gestorven)
Korneliske Jakobs, egtelieden met attest. v t Zand

1771
den 28 Meert.
Jakob Brandlis
Derk Eises
Etjen Jans
Elske Jannes
Fieke Harms


Den 27. Jun.
Janje Meinardi met attest. v Warffum (gestorven)
Onno Grimmius met attest. van de Meden

Den 2.Oct.
Tidde Heines
Bonne Derk Bonnes
Lubge Jakobs

Trijntje Purmer met attest. van Sloterdijk
Etje Diephuis met att. v Groning. (en vertrokk. met attest. naar Gron.)

Den 24. Dec.
Aaltjen Jakobs
Wipke Rienjes
en haar man Harm Remmerts (met de adtest. vertrokken, naar Eppenh. 1786 den 26 Majus)

1772
den 16.Jul.
Kornelis Jakobs (vertr. met attest. naar Zeerijp)

Den 1. Oct.
Katharina Scholtens met att.v Groningen (gestorv)

Den 31. Dec.
Stijntje Havinga
Geertjen Beelmans


1773
Simon Okkes
Eise Isebrants
Jakob Kruizenga


Den 29. Jun.
Pieter Kornelis (vertrokken, naar de Meeden, den 24 Sept. 1781)
Jannes Tjarks
Jochum Tonnis


Jan Euwes en
Fenje Thomas
(egtel. vertrokken met de adt. naar Oosternieland 1783, den 9 jun.)
Harm Jans
Elske Harms (vertrokken met de adtest., naar Middelstum, 1786, den 15 jun.)
Lamge Heines (vertr. met attest. naar de Meden)

1774
den 12. Jan.
Titia Mensinga met att. v de Meden (vertr.naar Leeuwaarden)

Den 30. Meert.
Fennigje Roelef (vertr. naar de Meden)
Martjen Rotgers (vertr. met att. naar Amsterdam)
Anje Harms
Bregtje Michiels
(vertr.met att. naar de Meden)
Aagtjen Willems

Jun.
Aafke Jans
Pieter Melles


Den 26. Dec.
Grietje Jakobs met att. van Oldenzijl (gestorven)

1775
den 6. Apr.
Katharina Wijbens
Hilje Reinders
Grietje Jans
Willem Geerts
met att. v Annen (weder naar Annen)

Den 5.Jul.
Jan Meinardi (vertr. met att. naar Groningen)
Hindrikjen Garmts en
Douwe Derks, beide met att. v de Meden

1776
den 2. Apr.
Adolf Cramer
Eltje Wilhelmus


Den 26.Dec.
Andries Sissing
Lubge Jakobs egtelieden met att.v Enum (wederom met de adt. vertrokken, naar Bierum, den 10 Apr. 1783)
Jan Obben en
Frerikje Alberts, egtelieden met att. van Groningen

1778
den 22.Meert.
Trijntje Tonnes met att. van de Meden

Den 26. Dec.
P. Mensinga S.S. Minist. Candidat. met att. van Groningen

1779
den 18 Majus
Kornelis Pieters met de adtestatie van Hamburg

1780
den 14 Decemb.
Fokkelina Bolhuis, huisvrouw van mij Joh. Franc. Buning, met de adtest. van Middelbert
Jan Ploegman, de Organist, met de adtest. van Groningen
Cornellis Jannes, met de adtestatie van Eppenhuizen
Claes Jakobs, met de adtestatie van Godlinse (weder vertr. naer Delfzijl 1781 d. 18 Sept.)
Sebe Alderts en 
Kunje Pieters, egtelieden,van nieuws aengenomen, zie de Handel. en aentek. van den 14 decemb. 1780

1781
den 27 Jun.
Hindrik Hindriks, de opzigter, en deszelvs Huisvrouw 
Trijntjen Pieters, met de adtestatie van Baflo

Den 24 Decemb.
Fokje Luitjens, met de adtest. van Zandeweer

1782
den 20 Maert
Grietje Tonnis aengenomen (en den 25 Aug 1782. met de adtestatie, naer Middelbert vertrokken)

1782
den 26 Jun
Dieverke Geerts en 
Tietje Jans, mennonijt, zijnde den 27.jun. bij de proevpr. gedoopt

Den 25 Septemb.
Heine Tiddes

Den 2 Decemb.
Bauke Dorenbosch en 
Klaeske Alberts (deze, met de adt. vertrokken, naar Husinge den 1 Octob. 1785)

1783
den 26 Maert
Hinderk Jans
Hindrikjen Sebes, en 
Alje Jakobs, dienstbooden van 't Huis van Menkema (zijnde de laets genoemde Alje Jakobs, met de adtest.,vertr. naer Gron. den 17 Nov. 1783)

Den 27 Maert.
Cornelis Peters, met de adtestatie van de Meeden

Den 1 Jul.
Gesina Noordhof, met de adtestatie van Groningen

Den 2 Jul.
Aafke Jakobs, met de adtestatie van de Meeden
Anje Remts,
Trijnje Remts,
Pieter Berends, alle drie Mennonniten, zijnde den 3 Jul. bij de proevpr. gedoopt, 
Anje Alberts en 
Albert Obbens

Den .24.Sept.
Harm Remmers (deze met adt. naar Eppenh.)
Sibrand Pieters, en 
Klaas Harms, mennonijt, bij de proevpr. gedoopt, den 25.septemb. (en deze laetste, met de adt. vertrokk. naar Husum , 1785, den 1 octob.)

Den 24 decemb.
Trijnje Jans en 
Anje Jans (deze laetste, met de adtest. naar Enum, 1784, den 25 Majus, vertr.)
Barend Lammers, met de adtest. van Ohne, in 't Graafschap Benthem

1784
den 20 Febr.
Pieterke Jakobus, met de adtestatie van Baflo, en Raquert (overl. den 29 Jun. 1785)

Den 26 Maert
Geertruda Maria Lijphart
Geertjen Pieters, (deze met adt. naer Gron. 1786, den 29 Majus)
Trijntje Hindriks 
Elizabeth Hindriks
en 
Geertjen Sebes (deze laetstgem. 1785 den 5 decemb. met de adt., naer Kantens vertr.)

Den 11 Majus
Geertruda Maria Lijphart, naar Groningen, met de adtestatie, vertrokken

Den 23 Jun.
Kornelske Gerrits, Huisvrouw van Teewes Klaeszens

Den 22 Septemb.
Jantje Jans, Huisvrouw van Barend Lammers

1785
den 18 Febr.
Gerrit Mergerinse, met de adtestatie, van Wateringen (en weder, met de adt., vertrokken 1785 den 18 Jul.)

Den 24 Maert.
Heine Jans, met de adtestatie van de Meeden

den 22 Jun.
Albert Jans, en
Trijnje Jans
Aldert Sebes
, en 
Martjen Juriens
Kornelis Derks en 
Anje Jakobs;
Aeldrik Derks (deze met de adtest. naer Usquert, den 19.decemb.1788) en 
Jan Schoonoort, een Roomsgezinde van geboorte.

Den 6.decemb.
Maria Hindriks, (met de adt. naer Bedum)
Grietje Warnders, (met de adt. vertr. naer Warffum) 

Den .21.decemb.
Anna Hoexum
en Jantje Jakobs aengenomen
Klaas Blink, met de adtestatie van Usquert
Trijnje Gerrits, met de adtestatie van Rottum
Peter Kornelis, en 
Siepke Luurts, egtel., met de adtes. van de Meeden (de vrouw overleeden)

1786
den 28 Febr.
Gerhard Alberda, met de adtestatie van Groningen

Den 23 Maert
Gerrit Wooning, met de adtestatie van Haerlem (vert. naer Middelst. den 27 jul 87)

Den 6 Apr.
Tietje Arijs, met de adtestatie (vertrokken naar Zandeweer)

Den 21 Jun.
Trijntje Jakobs aengenomen

Den 20 septemb.
Fennigjen Wijndels, met de adtestatie van Groningen
Gerriggjen Garmts, en 
Aeltjen Harms aengenomen

Den 27 decemb.
Elliggien Raemmaekers
Willem Kramer (met de adtest. naer Bedum, 1787, den 17.decemb.) en 
Regina Jans aengenomen, en 
Peter Peters, met de adtestatie, van de Meeden, tot ons, overgekomen.

1787
den 21 Maert
Catharina Kramer aengenomen,en haer man 
Jan Willem Woonink, met de adtest. van zandeweer, tot ons, overgekomen (welke den 11 novemb. vertr. met de adtest. naer Aduwart)

Den 3 Jun.
Gosen Geurt Alberda, met de adtestatie van Groningen

Den 20 Jun.
Harm Berends, met de adtest. van de Meeden, en 
Jantje Popkes, met de adtest. van Zandeweer
Anje Harms, na voorgaend onderwijs, en belijdenis aengenomen

Den 26 Sept.
Geesjen Juriens, met de adtest.van Groningen
Aefke Simons, met de adtest. van de Meeden, en
Simon Walles, met de adtest. van de Meeden

Den 21 Decemb.
Susanna Elizabeth Alberda, na voorgaende onderw., en belijd. aengenomen

Den 24 dito
Grietjen Jurriens (met de adtest. naer Warffum)

Den 26 dito
Thomas Lammerts, met de adtest. van de Meden, tot ons, overgekomen

1788
den 26 Maert
Kornelius Buning
Mena Buning, en 
Christina Wolters, na voorgaend onderwijs, en belijdenis, aengenomen 
Elizabeth Jans (met de adtest. naer Bedum, decemb. 1788)
 [Onderstaand uit de Kerkenraads handelingen. Meeste nieuwe lidmaten tekenen zelf, in voorkomende gevallen is de spelling van de zelfgeschreven naam gevolgd.]
26 Maert 1788
belijdenis gedaan
Cornelius Buning
Mena Buning
Christina Wolters


25 Jun. 1788
belijdenis gedaan
Annechien Bonnes
Elizabeth Jans


25 Maert 1789
belijdenis gedaan
Aaltijen Martens
Fenje Sebes
)

1 Jul 1789
belijdenis gedaan
Gerrit Jans

23 Sept 1789
belijdenis gedaan
Grietje Melles
Catharina de Cock

Regina Jans (Regina Jans Oosterwolt is in ruim 87 jarigen ouderdom te Uithuizen overleden op maandag den 13 September 1862)

den 24 Septemb. 1789
met de adtest. Van Cantens, tot ons, overgekomen 
Reneke Renkes en zijne Huisvrouw 
Frederika Huis
van ons vertr. lidmaet:
Luitjen Jans, met de adtest. vertrokken naer Cantens

den 1 Octob.
vertrokken Ledemaeten:
Aldert Sebes en 
Marthien Juriens, naer Cantens

den 10 Octob.
vertrokken:
Geertien Deelmans, naer Wester-Embden

den 13 Decemb.
Willemina Jana van Alberda met de adtest. van Arnhem, tot ons overgekomen

den 21 Decemb.
vertrokken lidmaet:
Gerhard Alberda met de adtest. vertrokken naer Pieterbuuren

1790, 21 Nov.
Attestatie versogt en verleend aan Lucretia Everts naar Cantens, door H.J. Costerius leraar te Rottum, thands hier zijnde

1791
den 16 Decemb.
Met attestatie van Groningen:
Jochum Jans Cremers

1792

... Feb tot Predikant benoemd Wilhelmus Janssonius van Wender Oost Friesland

13 Junij
met attestatie van Middelstum 
Harm Cornelis en 
IJtje Jans 

sept
met attestatie den Hoog W.geb. heer G. Alberda heer van Menkema van Pieterburen
de Hoog W.geb. vrouwe Elizabeth Anna Alberda geboren de Hertoge vrouwe van Menkema van Lutkegast
Mejufvrouw Helena Janssonius geboren Tresling van Weender

den 25 Dec.
met attestatie:
Roelofje Hindriks van Appingedam
Antje Jans
IJtjen Remges en 
Jantje Remges alle 3 van de Meden

1793
den 31 Maart
met attestatie:
Anje Jacobs van Zandeweer
Lisabeth Jans Oosterwoud van Groningen

den 6 Julij
met attestatie van Zappemeer:
Grietje Jans Mulder

den 13 Oct.
met attestatie:
Jannes Jakobs Mulder en 
Jantje Balsters Zant van Lopperzum
Willem Jans van Ranum

den 25 Dec.
vertrokken met attestatie naar Groningen:
Wilhelmina Jana Alberda

1794
den 20 April 
met attest. van Usquert:
Aaldrik Derks Nanninga

den 6 Julij
na belijdenis 
Sirb Hoeksum
Frerik Garbrants
Sirb Hoeksum
Wijke Pieters
(welke bij gelegenheid der proefpreek teffens door den doop der Kerke is ingelijft)
Hinderika Roelfs
Aaltjens Derks
Jantjen Julles
Nanje Jans
Aaltje Obbens
Etje Jans Oosterwolt
Sjokje Westerhuis


den 25 Dec.
met attest van den Meden Jantjen Cornelis

1795
den 12 Julij
na belijdenisse 
Jakob Pieters en
Martjen Roelfs (welke beijden door den doop der Kerke zijn ingelijft)
Aaltje Bartels
Stientje Jans
Aukjen Gerrits
Grietje Jans
Aijlke Klaassens
Trientje Abels


1796
den 27 Maart
met attest. 
Hijkje Meertens van Rottum

den 10 Julij
na belijdenis 
Hindrikje Jakobs
Aafke Pieters
Grietje Pieters
Jantje Kramer
Olfert Alberts
Sieberdina Grimmius

met attest van Warfum:
Pieter Cornelis

den 25 Dec.
met attest 
Nieske Jans van Grijpskerk
vertrokken:
Grietjen Jans naar de Meden

1797
den 16 April
met attest. 
Diewerke Pieters van Eppenhuizen
na belijdenis 
Anje Simens (die teffens door den doop den Kerke is ingelijft)
Tetje Pokes

den 16 Julij
is tot ons overgekomen van 't Zand 
Hemke Alberts

den 25 Dec.
met attest 
Geertien Jans Haan van Loppersum

1798
den 8 April
na belijdenis 
Jakob Jakobs
Renne Lukzema
Cornellisken Klaassen
Aaltje Gerrits
Grietje Hindriks

met attestatie naar Obergum vertrokken:
Etje Jans Oosterwold

den 8 Julij
met attest naar de Meden vertrokken:
Harm Cornellis
tot ons overgekomen 
Jeltje Jans van Groningen en
Jan Josua Rouwaan
na belijdenis 
Janna Jans en 
Anje Alberts


28 Oct.
tot ons overgekomen:
Trijntje Cornellis van de Meden

1799
den 9 Jan 
na belijdenis 
Jan Janssen

den .. Junij
met attest naar Zandeweer:
Trienje Jakobs

1800
den 6 Julij
met attest van Usquert:
Grietje Sikkes
na belijdenis 
Henrik Brandleij
Martjen Jans
Saartjen Jans
Jakobje Sierts


den 5 oct.
met attest naar Bedum;
Saartjen Jans

den 25 Dec.
met attest naar Groningen 
mevrouw Christina Bentink (Douariere van wijlen den Heer U.A. Alberda Heer van Menkema)
Martjen Jans naar de Meden

1801
den 5 April
met attest van Zuidbroek 
Frouke Mellis

den 5 Julij
met attesten van hier vertrokken:
Henrik Brandleij naar Leuwarden
Gerritjen Jans naar de Uith. Meden
na belijdenis aangenomen:
Sijmen Heines
Diewerke Jans
Hilje Jans
Aafke Berends
Aafke Kramer


den 18 Oct.
met attest naar Groningen vertrokken:
Eltje Hermannus

den 25 Dec.
met attesten vertrokken:
Reneke Renkes en
Frederika Huis naar Baflo
Sirb Hoeksum naar Assen

1802
den 18 April
met attest 
Jan de Roos en 
Pieterdina Sen, beide van Groningen
met attest vertrokken:
Pieter Cornelis naar Warffum
Aafke Cramer naar de Meden

den 11 Julij 
na belijdenis aangenomen:
Jan Woldring en
Trijntjen Heines

den 3 Oct.
met attest naar Bedum vertrokken:
Jantje Hindriks Cramer
na belijdenis aangenomen
Jan Gabriels
Eijse Derks
Anje Pieters
Engeltje Hindriks

tot ons overgekomen :
Pieter Jans Zant en diens huisvrouw 
Grietje Pieters Tichelaar, beide van Loppersum

den 25 Dec.
aangenomen
Derk Koenes
Geesjien Alberts
Anje Sikkes


1803
den 10 April
aangenomen:
Marten Meenken
overgekomen:
Trijntje Willems van Cantens

25 Dec.
aangenomen
Gerard Hindrik Molenaar, lieutenant onder 't 4den Batt. Groene Jagers dien kort daar na met attest vertrokken is
Olfert Jakobs
Geertruda Schilhorn
Stijntje Hoeksum


1804
den 1 april
met attest naar Groningen vertrokken:
Jochum Jans Cremer en
Aaltje Obbens
naar de Uithuizer Meden:
Aafke Sijmens

den 1 Julij
met attest naar de Meden:
Engeltje Hindriks
na belijdenis aangenomen:
Jan Hindriks
Grietje Haikes Ritzema
Trijnje Cornelis

Liesebeth Jannes (welke laaste mede door den doop der Kerk is in gelijft)
van Oldenzijl overgekomen:
Hindrik Garbrands

1805
den 7 Julij
aangenomen
Grietje Klaassen
Janneke Harms
Engeltje Janssen
Jantje Benes

overgekomen: 
Stientje Boelens van Groningen
Saartje Jans van Bedum

den 6 Oct.
aangenomen:
IJkjen Roelfs
overgekomen:
Jan Berends van Usquert
Ailke Tiddes van den Uithuizer Meeden

1806
den 6 Julij
aangenomen
Frerik Jans
Willem Alberts
Trijntje Jacobs
Anje Pieters
Martje Jacobs
Catrina Jans

overgekomen van den Uithuiser Meden:
Brechtje Jacobs

den 5 Oct.
van Groningen overgekomen:
Hindrik Tempinga

den 25 Dec.
vertrokken:
Catrina Jans na Groningen
Geeske Hindriks na Cantens

1807
den 29 Maart
vertrokken naar Uith. Meden:
Janna Jans

den 28 Junij
na belijdenis 
Barbara Cramer
Vrouwke Heines 
van Groningen overgekomen:
Anna Jans Kloosterhuis

1808
10 juli
aangenomen:
Pieterke Eies
Johanna Maria Numan
Geertje Willems
Derkje Gerrits

overgekomen:
Migchiel Cornelis van Veendam
Tietje Hindriks van Ooster Nieuwland

1808
den 9 Oct
met attesten vertrokken:
IJtje Remges naar Aduard
Anje Sikkes en
Saartje Jans, beide naar Obergum

den 26 Dec.
overgekomen 
Jan Jacobs Luit van Hornhuizen

1809
den 2 April
overgekomen 
Willem Reinders en
Jantje Ritzes, beide van Usquert
vertrokken naar Groningen:
Jan de Roos en
Pieterdina Sen

den 2 Julij
vertrokken na Usquert:
Frerik Jans en
Pieterke Eijes

den 25 Dec.
vertrokken
Willem Jans en
Aaltje Bartels naa Obergum en Maarhuizen
overgekomen 
Duurke Derks Holstein van Middelstum

1810
den 22 April
van Groningen overgekomen:
Bernardus Tak
na belijdenis 
Anna Diderika Elizabeth Knoop
Teelkje Petronella Janssonius
Hindrikje Cornellis
Grietje Grimmius
Rinske Jans
Reurd Berends
Roelf Klaassen
(overl. 2. dec. 1855)
overgekomen van Groningen:
Hendrik Meuwes en 
Catharina Gelzema
Thomas Emmelenkamp van Godlinze
Hidde Lucas Wessels van den ouden Pekel Aa
vertrokken zijn:
Jilte Cornelis en
Reinewe Siewers
naar Garsthuizen

den 1 Julij
overgekomen: 
Doedje Jans van Grijpskerk

den 25 Dec.
overgekomen 
Pieterke Barends Bakker van de Uith. Meden
Elizabet Derks Holstein van Delfshaven

1811
den .... Junij
na belijdenis:
Trijntje Jans
Alstje Peters
Christina Alberda
van Menkema

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.