LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Sauwerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Gekombineerd (deels) met Wetsinge. Maar niet qua lidmaten.
RA 535 : lidmaten 1721-1791, ouderlingen 1721-1739.
HG 328 : niets.
CBG : gecheckt.
Ingevoerd nov. 2005 door Ton Bosch.
Nagekeken, aangevuld aug. 2006 Menne Glas.

- predikanten
- lijst ca 1721
- mutaties 1721 - 1738
- lijst 1738
vacature 1738 - 1739
- mutaties 1739 - 1744 
- lijst 1744
- mutaties 1744 - 1748
- vacature 1748- 1750
- mutaties 1750 - 1754
- lijst 1754
- mutaties 1754 - 1766
- lijst 1766
- mutaties 1766 - 1783
lijst 1783
- mutaties 1783 - 1792
- kerkenraad 1729 - 1764


1596: Henricus Bokelman, komt van Den Ham, gaat naar Leens
1598: Gellius Heighen
1601: Johannes Conradi, gaat naar Eenrum 1606
1608: Nicolaus Wolteri, tm. 1614
1615/16: Justinus Havenberg, komt van Onstwedde, geremoveerd 1624
1626: Johannes Marci, gaat naar Uithuizen 1642
1677: Lubbertus Beckering, emeritus en overleden 1721
1721: Petrus de Jager, gaat naar Westerwijtwerd 1737
Vanaf 1739 Sauwerd en Wetsinge gecombineerd
1739, 24 mei: Alexander Sluiter, komt van Oldenzijl, gaat naar Wildervank 1744
1744, 2 aug.: Johannes Sijlman, gaat naar Eexta juli 1748
1750: Joh. Siertsema
1754, 21 april: Rudolphus Bruiningh, gaat naar Eemden 19 mei 1766
1766, 28 sept.: Henrikus Adolphus Heideggers, overleden 30 sept. 1781
1783, 12 okt.: Wiete Egbertus Smith, overleden 7 nov. 1820


[verm. circa 1721, bij aanvang dienst Petrus de Jager] 

Namen Der Ledematen van de Gemeijnte J. Chri. tot Sauwert.

Eilke Jans ouderling
Renske Meints sijn vrouw (obiit 6 Febr. 1724)
Claas Willems Diaken
Trijntijn Christoffers sijn vrouw
Isebrandt Derkx Diaken (obiit den 12 Xbr. 1736)
Aafke Eppes sijn vrouw
Pieter Harkes Schoolmr.
Anje Clasen sijn vrouw
Eelje Harms weduw. van Cornelis Gerrijts
Gerrijt Cornellis (obiit 7 janu. 1729)
Harmen Cornellis
Stijntijn Cornellis j.d.
Jacob Derkx Solbach (obiit)
Jantijn Pieters sijn vrouw
Remmert Jans (obiit)
Antje Ubels sijn vrouw
Geert Pieters
Bouwke Jetzes sijn vrouw ([beide] vertrokken na Ten Buir)
Jan Gerrijts (obiit)
Gerrijt Jans
Wolter Clasen
Grietjen Jurriens sijn vrouw (obiit)
Harmen Willems (obiit)
Aaltijn Clasen wed. van Evert Teunis (obiit den 31 Aug. 1737)
Martijn Heres de vrouw van Jan Derkx
Martijn Jans wed. van Jan Luijties (obiit)
Jantijn Jans j.d.
Teunis Jacobs
Ide Eppes sijn vrouw (obiit)
Eiso Jacobs
Hilje Jans sijn vrouw (obiit)
Grietje Eppes wed. van Albertus Frens
Jan Lammerts (obiit)
Grietje Clasen sijn vrouw
Martijn Jans wed. van Jan Berents (obiit)
Claas Hindrikx (obiit)
Claaske Roelofs sijn vrouw (obiit)
Roelof Clasen
Renger Clasen (obiit)
Zijrt Aukes (obiit)
Eltje Hindrikx sijn vrouw (obiit)
Berent Wichers (obiit)
Elsijn Clasen sijn vrouw
Derk Derkx (vertrokken)
Aaltijn Hindrikx sijn vrouw (obiit)
Trijntijn Gerbrands de vrouw van Claas Clasen
Stijntijn Tiaards wed. van Claas Clasen (obiit)
Tiaard Clasen (obiit)
Geertijn Geerds sijn vrouw (obiit)
Anje Willems huijsvrouw van Jurrien Frerikx
Claas Brants (obiit)
Martijn Cornellis de vrouw van Jan Clasen
Anje Cornellis de vrouw van Jan Meinders
Willem Jans
Harke Jans sijn vrouw
Jacob Clasen (vertrokken na Wetzinge)
Geeske Cornellis sijn vrouw (obiit)
Grietje Jans de vrouw van Cornellis Luijties (obiit)
Anje Jans de wed. van Geert Geerts (hertrouwt an Pieter Pieters te Adorp) (obiit)
Lutgertien Eppes wed. van Jacob Pieters (obiit)
Martjen Clasen wed. van Thomas Alberts
Trijnje Pieters wed. van Auke Zijers (obiit)
Tiakien Willems de vrouw van Rijke Rijkes (obiit)
Harm Bartels (obiit)


Namer der gener die gedurende de bediening van Dnus Petrus De Jager Bedienaar des H. Evangeliums te Sauwert haar belijdenis hebben gedaan of met getuijgenis tot de Gemeinte zijn overgecomen, en de tijd wanneer het H. Avondmaal gehouden is.

1721

Den 20 Julius heb ik Dnus Petrus De Jager v.D.M. te Sauwert met de Gemeinte 't H. Avondmaal gehouden. vrijdaags den 18 dito proef predikatie gehouden.

Den 28 Sept. H. Avondmaal gehouden. Martijn Cornellis om gegevene ergernis gesuspendeert. Vrijdaags den 26 dito de proefpredikatie gehouden.

Den 21 Xbr. H. Avondmaal gehouden. Jan Lammers en Frouke Reijdts Echte lieden met getuijgenis van Wierum tot ons overgecomen. Martijn Cornellis bleef nog gesuspendeert. Vrijdag den 19 dito de proefpredikatie gehouden.

1722

Den 8 Meert H. Avondmaal gehouden. Martijn Cornellis weder tot de tafel des Heren toegelaten. Zijn tot de Gemeinte met getuijgenis overgecomen Aaltijn Pieters de vrouw van Hindrik Harms, en Anje Berents j.d., beide van Wetzinge. Vrijdaags den 6 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 14 Junius H. Avondmaal gehouden. Na gedane corte ondersoek van de Leer der waarheid is Ledemaat geworden Welmoet Jacobs de vrouw van Roelof Clasen.
Met getuijgenis tot de gemeinte overgecomen Bregtje Willems j.d. van Westerdijxhorn. Vrijdaags den 12 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 14 7br H. Avondmaal gehouden. Geert Heres en Martjen Luijties echte lieden met getuijgenis van Wee tot de gemeinte overgecomen. Vrijdaags den 12 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 20 Xbr H. Avondmaal gehouden, vrijdaags den 18 dito proefpredikatie gehouden.

1723

Den 11 April H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 9 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 20 Junius H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags 18 do proefpredikatie gehouden.

Den 26 7br H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 24 do proefpredikatie gehouden.

Den 19 Xbr H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 17 dito proefpredikatie gehouden.

1724

Den 12 Meert H. Avondmaal gehouden. Na een corte ondersoek van de Leer der waarheid is Ledemaat geworden Grietje Cornellis j.d. Proefpredikatie gehouden 10 dito vrijdaags.

Den 11 Junius H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 9 dito proefpredikatie gehouden.

Den 24 7br H. Avondmaal gehouden. Trijnje Jans de vrouw van Julle Derkx met getuijgenis van Oostum is tot de Gemeinte overgecomen. Vrijdaags proefpredikatie gehouden 22 dito

Den 10 Xbr H. Avondmaal gehouden. Absent 16 Ledematen. Den 8 dito proefpredikatie gehouden.

1725

Den 11 Meert H. Avondmaal gehouden. Na gedane corte ondersoek van de Leer der waarheid zijn ledematen geworden Eppo Alberts, Cornellis Gerrijts en Martijn Cornellis j.d. Absent 15 ledematen. Vrijdaags den 9 dito proefpredikatie gehouden.

Den 10 Junius H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 8 dito proefpredikatie gehouden.

Den 9 Sept. H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 7 dito proefpredikatie gehouden.

Den 9 Decemb. H. Avondmaal gehouden. Absent 7. Vrijdaags den 7 dito proefpredikatie gehouden.

1726

Den 10 Maert H. Avondmaal gehouden. Aaltijn Hindrikx de vrouw van Derk Derkx om lastertaal van de tafel des Heren geweert. Absent 6. Vrijdaags den 8 dito proefpredikatie gehouden.

Den 9 Junius H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 7 dito proefpredikatie gehouden.

Den 8 Sept. H. Avondmaal gehouden. Absent 10. Den 6 dito proefpredikatie gehouden.

Den 8 Decemb H. Avondmaal gehouden. Met getuijgenis zijn tot de Gemiente overgecomen Anje Delis wed. van Jacob Jans van Noordwolda, Hindrik Derkx en Frouke Zijgers Echte Luijden van Wetzinge. Absent 10. Vrijdaags den 6 dito proefpredikatie gehouden.

1727

Den 9 Maert H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 7 dito proefpredikatie gehouden.

Den 1 Junius H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 30 Majus proefpredikatie gehouden. Absent 7.

Den 14 Sept, H. Avondmaal gehouden. Met getuijgenis zijn tot de Gemeinte overgekomen Willem Abrahams van Groningen, Pieter Jacobs en Trijnje Hindrikx Echte Lieden van de Andel, Eenje Waalkes de vrouw van Samuel Derkx van Garwert. 11 Absent. Den 12 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

Den 14 Decemb H. Avondmaal gehouden. 16 Absent. Vrijdaags den 12 dito proefpredikatie gehouden.

1278

Den 14 Maart H. Avondmaal gehouden. 7 Absent. Den 12 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

Den 13 Junius H. Avondmaal gehouden. Den 11 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden. 13 Absent.

Den 12 Sept. H. Avondmaal gehouden. Geert Heres en Martjen Luijties met getuijgenis van Wetzinge tot de Gemeinte overgecomen. 12 Absent. Vrijdaags den 10 dito proefpredikatie gehouden.

Den 5 Xbr is H. Avondmaal gehouden. 12 Absent. Vrijdaags den 3 dito proefpredikatie gehouden.

1729

Den 13 Maart H. Avondmaal gehouden. Nae korte ondersoek van de Leer der waarheid is Ledemaat geworden Trijnje Jans de huijsvrouw van Hindrik Luities. Absent 5. Vrijdaags den 11 dito proefpredikatie gehouden.

Den 5 Junius H. Avondmaal gehouden. 10 Absent. Den 3 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

Den 11 Sept. H. Avondmaal gehouden. 9 Absent. Den 9 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

Den 4 Decemb H. Avondmaal gehouden. 4 Absent. den 2 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

1730

Den 12 Maart H. Avondmaal gehouden. Absent 9. Den 10 dito vrijdaags proefpredikatie gehouden.

Den 11 Junius H. Avondmaal gehouden. Absent 6. Frerik Tijes met getuijgenis tot de Gemeinte overgecomen van de Nieuwe Scheemda. Vrijdaags den 9 dito proefpredikatie gehouden.

Den 10 Sept. H. Avondmaal gehouden. Absent 10. Vrijdaags den 9 dito proefpredikatie gehouden.

Den 10 Decemb H. Avondmaal gehouden. Met getuijgenis is tot de Gemeinte overgecomen van Baflo Martjen Pieters de huijsvrouw van Jan Derkx. Na korte ondersoek van de Leer der waarheid is Ledemaat geworden Aafke Everts de huijsvrouw van Renger Clasen. Vrijdaags den 8 dito is gehouden proefpredikatie. Absent 5.

1731

Den 11 Maart H. Avondmaal gehouden. Vrijdaags den 9 dito is proefpredikatie gehouden. Absent 12.

Den 16 Junius H. Avondmaal gehouden. Absent 6. Vrijdaags den 8 dito proefpredikatie gehouden.

Den 9 7br H. Avondmaal gehouden. Ab. 8. Vrijdaags den 7 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 9 Decemb. H. Avondmaal gehouden. Met getuijgenis tot de Gemeinte overgecomen Moijke Jans huijsvrouw van Hindrik Harms van Bedum. Absent 9. Vrijdaags den 7 dito is proefpredikatie gehouden.

1732

Den 9 Maart is H. Avondmaal gehouden. Nae kort ondersoek is Ledemaat geworden Swaantie Jans de vrouw van Eilert Freriks. Absent 6. Vrijdags den 7 dito is de proefpredikatie gehouden.

Den 1 Junius H. Avondmaal gehouden. Abs. 6 zijnde pinxt. Vrijdags den 30 Majus is proefpredikatie gehouden.

Den 14 Sept. H. Avondmaal gehouden. Den 12 dito vrijdaags is proefpredikatie gehouden. 7 Absent.

Den 14 Decemb H. Avondmaal gehouden. Absent 6. Vrijdaags den 12 dito is proefpredikatie gehouden.

1733

Den 8 Maart H. Avondmaal gehouden. Absent 8. Vrijdaags den 6 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 14 Junius H. Avondmaal gehouden. Den 12 dito vrijdaags is proefpredikatie gehouden.

Den 13 7br H. Avondmaal gehouden. Abs. 6. Met kerkelijke getuijgenis is Jacob Alberts van Leens tot dese Gemeinte overgecomen. Den 11 dito vrijdaags is proefpredikatie gehouden.

Den 13 Decemb. H. Avondmaal gehouden. Met K. getuijgenisse van Tijnallinge is Frouke Peters de huijsvrouw van Derk Simens tot dese Gemeinte overgecomen. Nae korte ondersoek is Trijnje Roelofs de huijsvrouw van Eiso Jacobs Ledemaat geworden. Absent 7. Vrijdaags den 11 dito is proefpredikatie gehouden.

1734

Den 14 Maart H. Avondmaal gehouden. Na korte ondersoek van de Leer der waarheid is Ledemaat geworden Aaltijn Jans de huijsvrouw van Jan Clasen. Absent 7. Vrijdaags den 12 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 13 Junius H. Avondmaal gehouden. Met Kerkelijke getuijgenis is mr. Frerik Tijs van Lellens tot dese gemeinte overgecomen. Absent 5. Vrijdaags den 11 dito is proefpredikatie gehouden.

Den 5 Sept. H. Avondmaal gehouden. Vrijdags den 3 dito proefpredikatie gehouden. Absent 7.

1734

Den 12 Decemb H. Avondmaal gehouden. Absent 9. Vrijdaags den 10 dito is proefpredikatie gehouden.

1735

Den 13 Maart H. Avondmaal gehouden. Nae korte ondersoek van de Leer der waarheid zijn Ledematen geworden Jannes Reinders en Grietje Ates Echte Lieden. Absent 5. De proefpredikatie is gehouden den 11 maart vrijdaags.

Den 12 Junius H. Avondmaal gehouden. Absent 5. 
Vrijdrag den 10 dito is de proefpredikatie gehouden.

Den 11 September is H. Avondmaal gehouden. Absent 9. 
Vrijdag den 9 dito is voor af proefpredikatie gehouden.

Den 2 Decemb proefpredikatie gehouden. 
Den 4 dito H. Avondmaal gehouden. 8 Absent.

1736

Den 9 Maart proefpredikatie gehouden. 
Den 11 dito H. Avondmaal gehouden. Absent 12.

Den 8 Junius proefpredikatie gehouden.
Den 10 dito H. Avondmaal gehouden. 12 Absent.

Den 7 Sept. proefpredikatie gehouden. 
Den 9 dito H. Avondmaal gehouden. 10 Absent.

Den 7 Decemb proefpredikatie gehouden. 
Den 9 dito H. Avondmaal gehouden. Absent 10.

1737

Den 8 Maart proefpredikatie gehouden.
Den 10 dito H. Avondmaal gehouden. Veel Absent.

Den 7 Junius proefpredikatie gehouden. Met getuijgenisse van Wee tot dese Gemeente overgekomen Pieter Sieger vrijgesel.
Den 9 dito H. Avondmaal gehouden. Absent 7.

Den 6 Sept. proefpredikatie gehouden.
Den 8 dito H. Avondmaal gehouden. 12 Absent.

Den 6 Decemb proefpredikatie gehouden.
Den 8 dito H. Avondmaal gehouden. Absent 10.

Den 14 Maart proefpredikatie gehouden.
Den 16 dito H. Avondmaal gehouden. Absent 10.

Den 23 Majus proefpredikatie gehouden.
Den 25 Majus H. Avondmaal gehouden zijnde Pinxteren. Dit is 't laaste Avondmaal dat door mij an de gemeinte van Sauwert is bediend als Predikant aldaar.
Den 1 Junius kerkelijke getuijgenisse gegeven an Cornelis Gerrijts, en is vertrokken na Esinge


[Onderstaande lijst is vermoedelijk in juni 1738 bij het vertrek van de predikant Petrus de Jager door hem opgesteld, het is zijn handschrift en volgt direkt na zijn laatste registratie hierboven]

Ledematen van de Gemeinte te Sauwert

Eilke Jans Ouderling (obiit)
Willem Abrams Ouderling (obiit)
Martijn Cornelis sijn huijsvrouw (obiit)
Harm Cornelis Diaken
Frerik Tijs Diaken
Grietje Clasen sijn vrouw (obiit)
Pieter Harkes Schoolmr.
Anje Clasen sijn vrouw
Eelje Harms wed. van Cornelis Gerrijts (overleden den 27 november 1738)
Grietje Cornelis j.d.
Aafke Eppes wed. van Isebrand Derkx
Martijn Clasen wed. van Thomas Alberts (overleden den 9 April 1739)
Elske Clasen wed. van Berent Wichers (overleden den 21 november 1738)
Roelof Clasen
Jantijn Pieters sijn vrouw
Hindrik Derkx
Frouke Sigers sijn vrouw (obiit)
Anje Cornelis wed. van Jan Meinders (obiit)
Grietje Ates de vrouw van Daniel Derkx (obiit)
Trijnje Jans de vrouw van Hindrik Luities
Grietje Eppes wed. van Albertus Frens (obiit)
Jacob Alberts (obiit)
Eiso Jacobs (obiit)
Trijnje Roelofs sijn vrouw
Trinje Gerbrands de vrouw van Claas Clasen
Martijn Pieters wed. van Jan Derkx (overleeden den 1 mert 1739)
Geert Heres Martijn Luities Echte Lieden
Claas Willems
Trinje Christoffers sijn vrouw
Frouke Pieters wed. van Derk Simens (obiit)
Willem Jans
Haike Jans sijn vrouw (obiit)
Jantijn Jans de vrouw van Teunis Everts
Anje Willems de vrouw van Willem Clasen
Antje Ubels wed. van Remmert Jans
Moijke Jans de vrouw van Hindrik Harms
Swaanje Jans de vrouw van Eilert Freriks
Pieter Sigers
Aafke Everts de wed. van Renger Clasen (obiit)
Aaltijn Jans de vrouw van Jan Clasen
Eenje Waalkes de vrouw van Samuel Derkx
Gerrijt Jans


1738

Den 21 September is des Heeren H. Avondmaal bedient door D. J. Berghuis Eccls. in Vliedorp en Nijkerk.

Den 26 decembr des Heeren H. Avontmael bedient. Door N. Bolt Pastor te Obergom etc.

1739

Den 15 mert des Heeren H. Avontmael bedient door D. Veghtman Pastor van Warfhuisen.


Volgen de ledematen, die van Dn. A. Sluiter, tot Predikant bevestigt tot Wetsinge en Souwert op den 24 maij 1739, zijn angenomen op belijdenisse, of met attestatie tot ons overgekomen.

1739

Den 10 Julij is Consistorie gehouden, na gedane proefpredicatie, en niet bijsonders voorgevallen, nog nieuwe ledematen toegekomen.

Den 2 October is Consistorie gehouden, en niets voorgevallen, hier bij dient angemerkt te worden, dat ik in vervolg niet antekene, als er niet bijsonders voorvalt in consistorie.

1740

Den 19 Junij zijn op belijdenisse angenomen:
Jan Clasen van Arwert,
Jan Clasen van t Maar
Geert Abrahams, geboortig van Esinge, en hier tegenswoordig dienstbaer, als schoemakers knegt.

Den 24 Junij is met attestatie van Middelstum tot ons overgekomen:
Bareltje Derx, huisvrou van mr. Frerik Hindricks Kleermaker tot Souwert.

Den 9 Xber zijn met attestatie tot ons gekomen:
Jan Meintjes, en Maria Harmens egtelieden, van Ranum. En
Greetje Berens, tegenswoordig huisvrou van Peter Sigers van Wierum.

1741

Den 6 Martius zijn op belijdenisse tot litmaten angenomen:
Jan Lucas
Peter Jeltes, wedman tot Wetsinge en Souwert
Bartelt Peters, geboortig van Rottum en hier woonagtig, als Koepers knegt en
Aaltjen Jans, weduwe van Jonas Jonae

Den 6 8ber is met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
de E. Hindrik Geerts

1742

Den 3 Martius is op belijdenisse angenomen:
Jaike Evers, huisvrouw van Jan Lucas

Den 2 Junij zijn op belijdenisse angenomen:
Tibe Hajes, jonge dogter en
Anje Warners, huisvrouw van Heere Rinjes

1743

Den 14 Septemb. is op belijdenisse angenomen:
Andre Andrees, huisvrou van Geert Geerts

1744

Den 15 februarij zijn op belijdenisse angenomen:
Aaltjen Evers, huisvrou van Geert Tjaerts en
Hindrikjen Jans, vrou van Jan Derx en
Leefke Hajes, jonge dogter.


[1744]

Ledematen van de gemeinte tot Souwert, die bij t vertrek van Dn. A. Sluiter,
aldaer gelaten zijn.

Harm Cornellis, ouderling, en
Trijnje Jans, desselfs huisvrouw (obiit)
Hindrik Derx, ouderling (abiit Wetzingh)
Bartelt Peters, diaken (obiit)
Jan Clasen, bij t Maar, Diaken, en
Aaltjen Jans, desselfs huisvrou (abierunt na Adorp)
Pieter Harkes, Schoolmeester, en
Anje Clasen, desselfs huisvrou
Frerik Tijs Smidt
Claas Willems, Schoenmaaker, en
Trijnje Christoffers, desselfs huisvrou
Peter Sigers, en
Greetje Berens, desselfs huisvrouw
Anje Warners, huisvrou van Heere Rinjes
Jan Clasen, van Arwert
Tijbe Hajes, en
Leefke Hajes, dogters op Arwert (abiit na Bed.)
Trijnje Roelfs, vrou van Claas Philippus
Antje Ubels, weduwe van Remmert Jans (obiit)
Jan Meintjes, en
Maria Harms, desselfs huisvrouw (obiit)
Aafke Eppes, vrouw van Peter Hindrix (obiit)
Swaenje Jans, vrouw van Eilert Frerix
Eenje Waelkes, vrou van Samuel Derx
Hindrik Geerts
Greetje Cornellis, dogter (abiit na Westerwijtwert, rediit)
Peter Jeltes, wedman (Diacon geworden den 5 Maij 1748)
Roelf Clasen, en
Jantjen Pieters, sijn huisvrou (abiit naa Winsum)
Hindrikjen Jans, vrou van Jan Derx
Willem Jans
Andre Andrees, vrou van Geert Geerts
Geert Heeres, en
Martjen Luitjes, desselfs huisvrou (obiit)
Aaltjen Evers, huisvrou van Geert Tjaerts
Trijnje Gerbrands, vouw van Claas Clasen
Aaltjen Jans, weduwe van Jonas Jonae (obiit)
Bareltjen Derx, vrou van Frerik Hindrix (obiit)
Anje Willems, vrou van Willem Clasen
Jan Lucas (Diacon geworden den 28 Junij 1750), en
Jaike Evers, desselfs huisvrou
Moijke Jans, vrou van Hindrik Harms (obiit)
Geert Abrahams, schoemakersknegt (abiit na Garnwert)
Jantjen Jans, vrou van Teunnis Evers


[Het onderstaande stuk is in n handschrift geschreven, kennelijk door Sijlman bij zijn vertrek alsnog geregistreerd. De eerste paragraaf refereert aan "Dese ledematen", dat slaat op de hieraan voorafgaande lijst]

Dese ledematen sijn ook dus overgebleven bij t vertrek van D. J. Sijlman alleen met veranderinge an de rante getekent, waar bij nog sijn angenomen als Litmaten de E. Jan Jacobs Diacon, en Jantje Jantje Jacobs Huisvrouw van de Wedman Pieter Jeltes en met attestatie gekomen Hijltje Jans vrouw van Pieter Geerts, Jantje Jans vrouw van Jurjen Wolters, en Berent Jans Kui

1744

Ten tijde van de vacature na het vertrek van Do. A. Sluiter na de Wildervank is alhier het H. Avondmaal bedient door Do. G. Ubben pred. te Bellingweer en Ranum den 28 Junij en door de Bour V.D.M. de proefpredicatie gedaen den 26 Junij.

Den 14 September is door Do. J. Sijlman predikant in de gemeentens van Wetzinge en Sauwert, den 2 Augustus bevestigt, op belijdenis angenomen Jan Jacobs van Rasquert. Diacon geworden 1746.

Den 2 Octob. is de proefpredicatie gehouden en den 4 't avondmael bedient.

Den 26 Decemb. is de proefpredicatie gehouden en den 27 't avondm. bedient.

1745

Den 9 April 1745 is de proefpredicatie gehouden en den 11 't avondm. bedient, en doe is met attestatie van Groningen overgekomen Jantje Jans huisv. v. Jurjen Wolters

Den 9 Julij is de proefpredicatie gehouden en den 11 't avondmael bedient.

Den 8 Octob. is de proefpredicatie gehouden en den 10 't Avont,. bedient.

Den 22 Decemb. is de proefpredicatie gehouden en den 26 't Avondm. bedient.

1746

Den 25 Meert is de proefpredicatie gehouden en den 17 't Avondmael bedient.

Den 17 Junij is de Proefpredicatie gehouden en den 19 't Avondmael bedient, en doe is met Attestatie van Gron. overgekomen Berent Jans Kuipers knegt (vertrokken na Niehove)

Den 9 Sept. is de Proefpredicatie gehouden, en den 11 't Avondmael bedient.

Den 16 Decemb. is de Proefpredicatie gehouden en den 18 't Avondmael bedient.

1747

Den 24 Meert is de Proefpredicatie gehouden, en den 26 't Avondmael bedient.

Den 2 Junius is de Proefpredicatie gehouden, en den 4 't Avondmael bedient.

Den 8 Sept. is de proefpredicatie gehouden en den 10 't Avondmael bedient, en doe is tot litmaet op belijdenis angenomen Jantje Jacobs huisvrouw van de Wedman te Sauwert.

Den 8 Decemb. is de Proefpredicatie gehouden en den 10 't Avondmael bedient.

1748

Den 29 Meert is de Proefpredicatie gehouden en den 31 't Avondm. bedient.

Den 23 Maij is de Proefpredicatie gehouden en den 26 't Avondm. bedient.


Den 15 Septemb. het H. Avontm. bedient van G. Ubben pastor tot Bellingeweer en Ranum.

Den 20 December 1748 is de proefpredicatie tot Souert gehouden door J. Dost pastor tot Adorp en Harssens.

Den 22 xber is het Avondmaal bediend door E. ter Borg past. in Den Andel.

Den 30 Maart naa voorgaande Proefpred. het H. Avontmaal bedient door C. Blanckstein Eccles. tot Winsum.

Den 15 Juinius na voorgaande Proefpred. is alhier het H. Avondmaal bediend door H. E. Hagenauw Pred. in Ulrum.

De 28 septemb het H. Avontm bedient van G. Ubben pastor tot Bellingeweer en Ranum.

Nae voorgaende Proefpredicatie des Heeren H. Avontmael bedient, door mij Nicol. Bolt Pastor in Obergom en Maerhuisen, den 21 Decembr. 1749.

Nae voorgaende Proefpredicatie des Heeren H. Avontmael bedient door W. Wijiardij Pastor in Vierhuisen op den 15 Meert 1750.


1750 Den 26 Junij is door mij Joh. Siertsema als Predikant van Wetzing en Souwert, voor de eerstemaal de Proefpredicatie gehouden, en den 28 dito het H. Avondmaal bedient, zijnde de Ledematen, bij t vertrek van Dom. J. Sijlman overig gelaten, bij mij ook gevonden, alleen met veranderinge op de rante angeteikent.

Den 20 September is alhier 't Nagtmaal door mij bedient na dat den 18 voorheen de belijdenis predikatie was gehouden en met Attestatie van Bafloo overgekoomen Jan Derks, en Bauwijna Harms Ehelieden.

Den 13 Decembr. is na gehoudene voorbereijdings predicatie 't Avondmaal bedient.

1751 Den 7 maert is alhier naa voorgaande proefpr. 't H. Nagtmaal bedient.

Maij 31. Is naa voorafgaande belijdenis predicatie 't H. Avondmaal bedient, en op belijdenis angenomen Pieter Geerts.

Sept. 6. Is na voorgaande Proefpr. 't Avondmaal bedient.

Dec. 25. Is na voorgaande proefpr. 't Avondmaal gehouden en angenomen tot Lidtmaadt op de belijdenis Cornellis Jans, van Arwert.

1752. Den 19 Meert is na voorg. proefpr. 't H. Avondmaal gehouden.

Junij 11 is na voorg. Proefpr. 't H. Avondm. gehouden, en verkoosen door de consistorie tot Ouderling Jan Jacobs in plaats van Hinderk Derks, vertrokken na Wetzinghe, en tot Diaken Jan Derks voor de Wedman Pieter Jeltes, die afgegaan is.

September 10 na voorg. proefpr. 't H. Nagtmaal gehouden.

1752

Decemb. 26. Na voorgaande proefpr. 't H. Nagtmaal gehouden.

1753

Meert 18. Naa voorgaande proefpred. 't H. Avondmaal gehouden, en tot lidtmaat op belijdenis angenoomen, Jurjen Wolters en Christoffer Klaasens, en Anje Bijwes, vrouw van Berent Jans Kuiper. Anje Bijwes vertrokken met haar man Berent Jans Kuiper met attestatie naa Niehove.

Junij 10. Naa voorgaande proefpr. 't H. Nagtmaal gehouden.

Sept. 9. Naa voorg. proefpred. 't H. Nagtmaal gehouden, en met Attestatie wedergekoomen Grietje Cornellis.

Dec. 2 Naa voorgaande proefpred. 't H. Nagtmaal gehouden en zijn op de belijdenisse der waarheden tot Ledemaaten angenoomen de E. Hero Rienjes van Arwert, Evert Rengers, van Sauwert, Jantjen Menses Roseveld, van Noordbroek, vrouw van Johan Christoffer Hempel, Hovenier an de Wetzinger borgh, Trijnje Jans, vrouw van Pieter Simens, en Grietje Allers van Esinge, dienstmaagt van Harm Cornellis.


[1754]
Ledemaaten van de Gemeente tot Souwert, bij t vertrek van Do. J. Siertsema naa Middewolder Hamrick naagelaaten.

Harm Cornellis, Ouderlingh
Jan Jacobs, Ouderlingh, en (abiit ad Adorp) (abiit ad Adorp abusive)
Grietje Arents, deszelfs huijsvrouw (obiit 23 D. 1758)
Jan Lucas, Diacon, en
Jaike Evers, deszelfs vrouw (1754 die 11 7bris subito casu exstincta est)
Jan Derks, Diacon, en
Bauwina Harms, deszelfs vrouw
Pieter Harkes, Schoolmeester (obiit den 16 Sep. 1761)
Anje Claasens, desselfs vrouw (obiit in Dec. 1765)
Frerik Thies, Smidt (obiit 6-6-1762)
Klaas Willems, Schoenmaaker (obiit 5 Maij 1764)
Trijnje Christoffers, deszelfs vrouw)
Pieter Sigers (Diacon geworden den 23 Nov. 1755)
Grietje Berents, deszelfs vrouw
Hero Rienjes, en (Diacon 23-4-1764)
Anje Warners, deszelfs vrouw (obiit)
Jan Klaasens, op Arwert (Diacon den 13 Jan. 1760)
Cornellis Jans, zijn zoon, en
Tijbe Haijes, zijn stiefdogter
Trijnje Roelfs, vrouw Klaas Philippes
Jan Meintjes
Swaanje Jans, vrouw van Eildert Freriks
Einje Waalkens, weduwe van Samul Derks
Hindrik Geerts, bij de Dijk, en
Roelfjen Klaasens, deszelfs vrouw (abusive)
Grietjen Cornellis, dogter
Pieter Jeltes, weddeman (ouderling 9-7-1760)
Jantje Jacobs, deszelfs vrouw (obiit 25-11-1765)
Hinderktje Jans, vrouw van Jan Derx
Andrie Andrieas, vrouw van Geert Geerts, bij de Zijl
Geert Heres (obiit 8 Dec. 1756)
Aaltjen Everts, vrouw van Geert Tjaarts
Trijnje Gerbrands, weduwe Klaas Klasens
Anje Willems, vrouw van Willem Klaasens (obiit)
Jantjen Jans, vrouw van Tonnijs Everts
Pieter Geerts (Diacon geworden den 5 Dec. 1756)
Hijltjen Jans, deszelfs vrouw (obiit 6-6-1764)
Jurjen Wolters, Kleermaaker, en
Jantjen Jans, zijn huijsvrouw
Evert Rengers, Smidsknegt (abiit ad Garwertam)
Joh. Christoffer Hempel, hovenier an de Wetzingerborg, van Dressen, en
Jantjen Menses Roseveld, zijn vrouw (abiere ad Wetsigam)
Trijnje Jans, vrouw van Pieter Sijmens
Grietje Allers, dienstmaagt van Harm Cornellis (abiit)
Conraad Janssen, en Leentjen Arents, zijn vrouw (abiere na Hornhuijzen)


1754 Na voorgaande proefpredicatie is alhijr het H. Avondmaal bedient door N. Bolt Pastor tot Obergum en maarhuisen op den 24 meert 1754.

Ten tijde van Dnus. R. Bruiningh den 21 April tot predikant bevestigt in de gemeentens van Wetsing en Sauwert die ook te Sauwert deselve Ledematen gevonden heeft die Dnus. Joh. Siertsema bij zijn vertrek aldaar gelaaten heeft.

Den 21 Junij de proefpredikaatsie gehouden en den 23 het Avondmaal bedient en sijn met Attestatie tot ons overgekomen Willem Klaassens van Leens, en Kunje Lammerts van Hornhuijzen Egtelieden (abiere ad Leens)

Den 17 Septemb. de proefpred. en den 29 't H. Avondmaal gehouden.

1755

Den 1 Januarij de proefpred. en den 5 't H. Avondmaal gehouden.

Den 28 Meert de proefpred. en den 30 't H. Avondmaal gehouden.

Den 4 Julij de proefpred. en den 6 't H. Avondmaal gehouden.

Den 26 Septemb. de proefpredikaatsie en den 28 't H. Avondmaal gehouden.

1756

Den 1 Jannuarij de proefpredikaatsie en den 4 't H. Avondmaal gehouden.

Den 2 April de proefpredikaatsie en den 4 't H. Avondmaal gehouden.

Den 2 Julij de proefpredikaatsie en 4 den  't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen Roelf Claassen Soon van Claas Willems (abiit ad Wehe)

Den 24 September de proefpredikaatsie en den 26 't H. Avondmaal gehouden.

Den 17 December de proefpred. en den 19 't H. Avondmaal gehouden.

1757

Den 17 Meert de proefpredicatie en den 20 't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen Trijnje Simons Vrouw van Jan Louwes.

Den 17 Junij de proefpredicatie en den 19 't H. Avondmaal gehouden.

Den 23 Sept. de proefpredicatie en den 25 't H. Avondmaal gehouden.

Den 23 Dec. de proefpredicatie en den 25 't H. Avondmaal gehouden.

1758

Den 16 Maart de proefpredicatie en den 19 't H. Avondmaal gehouden.

Den 16 Junii de proefpredicatie en den 18 't H. Avondmaal gehouden.

Den 29 Sept. de proefpredicatie en den 1 Oct. 't H. Avondmaal gehouden.

Den 22 Decc. de proefpredicatie en den 24 't H. Avondmaal gehouden.

1759

Den 29 Meert de proefpredicatie en den 1 April 't H. Avondmaal gehouden.

Den 29 Junii de proefpredicatie en den 1 Julij 't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen de E. Cornelis Willems.

Den 21 Sept. de proefpredicatie en den 23 't H. Avondmaal gehouden.

Den 21 Dec. de proefpredicatie en den 23 't H. Avondmaal gehouden.

1760

Den 21 Meert de proefpredicatie en den 23 't H. Avondmaal gehouden.

Den 20 Junius de proefpredicatie en den 22 't H. Avondmaal gehouden en sijn op belijdenisse angenomen Jan Louwes en Claas Claassen Soon van Claas Willems (primus obiit)

Den 19 Sept. de proefpredicatie en den 21 't H. Avondmaal gehouden.

Den 19 Dec. de proefpredicatie en den 21 't H. Avondmaal gehouden.

1761

Den 19 Meert de proefpredicatie en den 21 't H. Avondmaal gehouden.

Den 12 Junii de proefpredicatie en den 14 't H. Avondmaal gehouden.

Den 18 Sept. de proefpredicatie en den 20 't H. Avondmaal gehouden.

Den 11 Dec. de proefpredicatie en den 13 't H. Avondmaal gehouden.

1762

Den 11 Meert de proefpredicatie en den 14 't H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Junii de proefpredicatie en den 27 't H. Avondmaal gehouden.

Den 17 Sept. de proefpredicatie en den 19 't H. Avondmaal gehouden.

Den 10 Dec. de proefpredicatie en den 12 't H. Avondmaal gehouden.

1763

Den 17 Meert de proefpredicatie en den 20 't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen Simen Jans Soon van Wijlen Jan Loewes.

Den 17 Junii de proefpredicatie en den 19 't H. Avondmaal gehouden.

Den 30 Septemb. de proefpredicatie en den 2 octob. 't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen Jacobus Jochgums (vertrokken na Cloosterbuiren)

Den 16 decemb de proefpredicatie en den 18 't H. Avondmaal gehouden.

1764

Den 29 Meert de proefpredicatie en den 1 April 't H. Avondmaal gehouden en is op belijdenisse angenomen Hilje Jans.

Den 21 Junii de proefpredicatie en den 24 't H. Avondmaal gehouden.

Den 21 Septemb de proefpredicatie en den 23 't H. Avondmaal gehouden en is met Attestatie van Peijze overgekomen tot ons de E. Jantje Willems.

Den 14 Decemb de proefpredicatie en den 16 't H. Avondmaal gehouden.

1765

Den 22 Meert de proefpredicatie en den 24 't H. Avondmaal gehouden.

Den 21 Junii de proefpredicatie en den 23 't H. Avondmaal gehouden.

Den 21 Sept. de proefpredicatie en den 29 't H. Avondmaal gehouden.

Den 20 Dec. de proefpredicatie en den 22 't H. Avondmaal gehouden.

1766

Den 13 Meert de proefpredicatie en den 16 't H. Avondmaal gehouden.


[1766] Namen der Ledematen welke bij t vertrek van de Predikant R. Bruiningh na Embden te Souwert zijn overgebleven.

Harm Cornelis Ouderling
Pieter Jeltes Ouderling (gedeeserteert en obiit)
Here Rienjes Diacon (afgegaen den 28 Aug. en in desselfs plaats angestelt Geert Geerdts)
Simon Jans Diacon
Jan Derks en Bauwina Harms Egte Lieden
Pieter Sijgers en Grietje Berents Egte Lieden
Jan Claassen op Arwert
Cornelis Jans
Tijbe Hajes
Trijnje Roelfs wed. van Claas Philippus
Jan Meintjes
Swaantje Jans vrouw van Eilert Freriks
Eenje Waalkens wed. van Samuel Derks
Hindrik Geerts bij de Dijk
Grietje Cornelis
Hinderkje Jans Wed. van Jan Diederich Heijne
Andrie Andreas vrouw van Geert Geerts
Aaltje Everts vrouw van Geert Tjaarts
Trijnje Garbrands wed. van Klaas Klaassen
Jantje Jans wed. van Tonnis Everts
Pieter Geerts
Jurjen Wolters en Jantjen Jans Egteluiden
Trijnje Jans vrouw van Pieter Sijmons
Trijnje Simons wed. van Jan Loewes
Cornelis Willlems
Klaas Klaassen
Hilje Jans
Jantjen Willems


1766 Den 20 Junij proefpredicatie gedaan door N. Bolt predikant tot Obergum en Maarhuisen.

Den 22 Junij het H. Avontmaal gehouden door N. van der Tuuk predikant tot Adorp en Harssens.

Den 19 7br de proefpreek gedaan door N. Offerhaus Eccl. te Winssum.
Den 21 7br het H. Nagtmaal gehouden door N. Offerhaus Eccl. te Winssum en zijn met kerkelijke attestatie hier overgekomen Geert Geerts en Luijtje Roelfs neffens derselver schoondogter Janna Berents.

1766
Den 1 xbr heeft A. A. Heideggers als predikant in de gemeentens van Wetsinge en Sauwert deselve ledematen te Sauwert bevonden die Dom. Bruining aldaar heeft gelaten op de voorige blatsijde vermelt.

Den 13 xnbr de proefpredikatie gedaen en s sondags anvolgende 't H. nagtmaal gehouden. Met attestatie van Groningen overgekomen mijn geliefde huijsvrouw L.S. Meijnet.

1767

Den 27 Maert de proefpreek gedaen s sondags anvolgende het H. nagtmaal.

Den 19 junij de proefpred. en s sondags naastvolgende 't nagtmaal. Tot ledemadt angenomen Harm Jans Croese.

Den 24 7br de proefpred en  s sondags naastvolgende 't nagtmaal, met kerkelijke attestatie hier overgekomen Cornelis Jans en Liefke Hajes sijn huisvrouw.

1768

1 Jan. 't nagtmaal gehouden naa s donderdags te voren de proefpred.

3 April zijnde paasch dag 't nagtmaal gehouden naar 's donderdags te voren de proefpred, en quam met attestatie van Adorp over Cornelis Pieters soon van Pieter Sijgers.

26 Junij naar voorafgaande prfpred. 't nagtmaal gehouden, tot ledemaat angenomen Mensje Duiers huijsvrouwe van Jacob Pieters.

Den 2 Oct. naar voorgaande proefpred. 't nagtmaal gehouden, tot lidtmaten angenomen Jan Willems gewesen schoolmeester aldaar en Geertje Jacobs sijn huijsvrouwe.

1769

19 Maert naar voorgaende proefpred. nagtmaal gehouden.

17 7br naar voorgaande proefpred 't nagtmaal gehouden en met attestatie van Noordwolde hier overgekomen Grietje Wolthers.

17 xbr naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden, tot litmaat angenomen Anje huijsvrouw van Pieter Geerts.

1770

8 April maar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

8 Julij naar voorgaende proefpred. 't nagtmaal gehouden.

30 7br naar voorgaande prfpred 't nagtmaal gehouden, tot ledematen bij die gelegentheit naar voorgaende belijdenis angenomen Jacob Jans en Hendrik Folkers

18 xbr naar voorgaende proefpred 't nagtmael gehouden.

1771

17 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en tot litmaat naar voorgaende belijdenis angenomen Sijger Heerkes.

30 Junij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

De laatste sondag in Xbr 't nagtmaal gehouden naar voorgaande proefpred en met attestatie van Noordwolde herwaerds overgekomen Grietje Wolthers.

1772

29 Maert naar voorgaende pfpred 't nagtmaal gehouden.

28 Julij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

[?] 7br naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

De laatste sondag in xbr naar voorgaende proefpred. 't nagtmaal gehouden.

1773

Quam met attestatie van Groningen herwaerds over de Heer en juffrouw Frijling.

28 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en quam met attestatie van Adorp herwaerds Aaltje Luujs vrouwe van Jannes.

Junij naar voorgaende proefrpred. 't nagtmaal gehouden en quam met attestatie van Noordwolde herwaerds over Grietje Dates huijsvrouwe van Fokke Eilders.

Sept naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

xbr naar voorgaende proefpred't nagtmaal gehouden.

1774

20 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en op belijdenis angenomen Geertruijt Elses huijsvrouw van Cornellis Willems.

19 Junij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden

2 Oct. naar volgende proefpred 't nagtmaal gehouden, en naar voorgaende belijdenis gedoopt en an 't nagtmaal toegelaten Cornellis Bruijns.

xber naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden

1775

2 April naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en op belijdenis angenomen Trientje Hindriks huijsvrouw van Sikke Hindriks weddeman

2 Julij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1 Oct naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

31 xbr naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1776

31 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

30 Junij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

29 7br naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

xbr naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1777

 

30 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

29 Junij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

12 Oct. naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

28 xbr naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1778

5 April naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en tot ledematen angenomen Geesjen Jurrijns, Anje Pieters, Hilje Ewolds, Louwe Jans, Grietje Heipkes, Janneke Pieters, Albertje Willems.

25 Junij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

27 7br naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

20 Decembr naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1779

4 April naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden en tot ledemaat angenomen Wipke huijsvrouw van Rikel Jans.

2 Julij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

3 Oct. naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1780

2 Januarij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

25 Maert naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

2 Julij naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden.

1 Oct. naar voorgaende proefpred 't nagtmaal gehouden

[ vanaf hier ander handschrift ]

1781 

Met attestatie van Obergum overgekomen Geertjen Heerkes (en weder vertrokken na Cantes 1784)

Den 9 decemb. na voorgaande proefpreek het H. Avondmaal bedient door E. Stratingh pred. te Adorp.

1782

Den 17 Meert na voorgaande proefpreek het H. Avondmaal bedient door J. Havinga pred. te Bellingeweer en Ranum.

Den 15 Junij na Voorgaande proefpreek het Nagtmaal gehouden.

Den 28 September na Voorgaande proefpreek het Nagtmaal gehouden.

Den 28 December na Voorgaande proefpreek het Nagtmaal gehouden.

1783

Den 9 Meert na Voorgaande proefpreek het H. Avontmaal bedient door Dom. Havinga V.D.M. te Bellingeweer.

Den 1 Junij na Voorgaande proefpreek het H. Avontmaal bedient door Dom. Offerhaus V.D.M. te Winsum.

Den 7 Septemb. na Voorgaande proefpreek het H. Avontmaal bedient door Dom. Adriani V.D.M. in Den Andel.


Naamen der Ledemaaten, welke door W.E. Smith tot Pred. te Wetsinge en Sauwert den 12 Oct. 1783 bevestigt bevonden zijn.

Hindrik Abels Bot als Boekh. Diaken
Janneke Pieters desselvs huisvr.
Jurjen Wolters diaken (obiit)
Jantje Jans desselvs huisvr. (obiit)
Gesijn Jurjens desselvs dogter (obiit)
De Heer H. Frijlink en
N. Frijlink desselvs huisvr. ([beide] met attest. na Groningen vertrokken)
Mensje Jacobs huisvr. van Jacob Pieters
Aaltje Lammers huisvr. van Jannes de Waij
Grietje Dates huisvr. van Fokko Eilders
Luikje Jans huisvr. van Harm Pieters (obiit)
Trijntje Hindriks Boeringa huisvr. van Sikke Hindriks wedman (obiit)
Bouwijna Harmannus wed. van Jan Derks (obiit)
Jan Klasens (overleden den 20 dec. 1783)
Tijbe Hajes (overleden den 10 Febr. 1784)
Jacob Jans
Freerk Jacobs van Ham
Grietje Berends huisvr. van Pieter Sijmens (obiit)
Anje Pieters desselvs dogter (obiit)
Cornellis Jans
Albertje Willems huisvr. van Cornellis Jans
Janna Berends huisvr. van Geert Geerts Niebuir (obiit)
Getruit Elses wed. van Cornellis Willems (obiit)
Wipke Eilders huisvr. van Rijkel Jans
Cornellis Pieters (obiit)
Anna Alberts Oltmans huisvr. van Tonnis Everts
Eenje Waalkens wed. van Samuel Derks (obiit)
   en van Winsum met attestatie overgekomen:
Tonniske Jans de Waij huisvr. van Gerrijt Harms


1783

Den 14 dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal alhier gehouden.

1784

Den 14 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal alhier gehouden.

Den 20 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal alhier gehouden, en is die tijd met attestatie van Garwert overgekomen Frauke Derks (obiit).

Den 12 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal alhier gehouden en is als lidmaat van Groningen overgekomen Andries Wijtzes (obiit).

Den 19 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

1785

Den 13 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 19 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 18 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

1786

Den 26 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 17 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

Den 24 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

1787

d. 11 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 1 Julij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden en toen na voorgaande belijdenis der waarheden des geloovs tot lidmaat der gemeente angenomen Jan Jans Basuin med. pract.

d. 9 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 16 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

1788

d. 16 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 15 Junij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 21 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 14 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

1789

d. 15 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 5 Julij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 13 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 20 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

Ao 1790

d. 14 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

d. 27 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden.

d. 19 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden, en sijn na voorgaande belijdenis der waarheden des geloovs tot ledemaaten der gemeente angenomen:
Wipke Pieters, huisvrouw van Jacob Jans diacon
Janna Jurrijns, huisvrouw van Hindrik Jans
Martje Cornellis, huisvrouw van Roelf Derks
   en na belijdenis en den Christelijken doop ontfangen te hebben:
Grietje Pieters, huisvrouw van Derk Jans.

d. 12 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

Ao 1791

d. 20 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden, en na voorgaande belijdenis der waarheden des geloovs tot lidmaat angenomen Sijtse Lammers.

d. 10 Julij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 2 Oct. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 11 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

Ao 1792

d. 11 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 1 Julij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 23 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.

d. 16 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden.


Namen der Ouderlingen die in de Gemeinte tot Sauwert bevestigt zijn geduirende den dienst van Dns Petrus de Jager v.D.M. te Sauwert.

1729 Den    April is Isebrand Derkx na driemaal opentlijk gekundigd in de kerk tot ouderling in de Gemeinte bevestigd, is overleden den 12 xbr 1736.

1737 Den 20 Jann. is Willem Abrams, na dat hij is driemaal opentlijk in de kerk den 6, 13 en 20 dito gekundigd, in het ouderlingampt bevestigt.

Onder de dienst van A. Sluiter.

1741 den 8 Jannuarij is Harm Cornellis, nadat driemaal sonder verhinderinge gekondigt was, tot ouderling bevestigt, en Jacob Albers Frens tot diaken.

1743 den 4 Junij is Bartelt Peters tot diaken bevestigt in plaats van de afgaende diaken Frerik Tijs.

1744 den 26 Jann. is tot ouderling bevestigt Hindrik Derx, en tot diaken Jan Clasen bij 't maar in plaets van Jacob Albers Frens, overleden.

1746 ... is Jan Jacobs tot Diacon bevestigt in 1752 in Julio Ouderling.

1748 5 Maaij is Pieter Jeltes tot Diacon bevestigt in 1760 den 7 Sept. Ouderling.

1750 28 Junius is Jan Lucas tot Diacon bevestigt.

1752 in Julio is Jan Derks tot Diacon bevestigt.

1755 23 November is Pieter Sigers tot Diacon bevestigt.

1756 5 December is Pieter Geerts tot Diacon bevestigt.

1760 is Jan Klaassens op Arwert bevestigt tot Diacon op den 13 Januarii.

1760 is Jan Louwes bevestigt tot Diacon op den 7 September.

1761 is Cornellis Willems tot Diacon bevestigt op den 21 Septemb.

1764 is Here Rienjes tot Diacon bevestigt op Paasmaandag den 23 April.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.