LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Saaksum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uit DTB Saaksum. Ingekort, type hedendaags. februari 2005 Menne Glas. Nagekeken maart 2007 door Cor Enter.

- mutaties 1745 - 1759 (Johannes Petrus Engels)
- mutaties 1765 - 1772 (Petrus Boerma)


Naamen der gener welke of door mij sijn angenomen tot des
Heeren Heijlig Avondmaal, of met Attestatien tot ons sijn
overgekomen van elders, of van hier met Attestatien vertrokken.

6 okt. 1745 met attestatie van Oldehove
Jantje Roelfs

1 jan. 1746 met attestatie van Groningen
Geertruida Reneman huisvrouw van J. P. Engels Predikant deser gemeijnte

25 mrt. 1746 op belijdenis
Geertijn Lulofs huisvrouw van Sijtze Jans, sijnde dese vrouw van de Mennisten tot ons overgekomen, dog was gedoopt

26 sept. 1746 op belijdenis
Jurrijn Tonnis van Saaxum

30 mrt. 1747 op belijdenis
Aafke Cornelijs huisvrouw van Derk Mennes, woonagtig tot Saaxum

8 juli 1747 met attestatie vertrokken na Oldehove
Jantijn Brongers huisvrouw van Fokke Hindriks

24 nov. 1747 met attestatie van Aduwert
Antje Eeves Jonge dogter

28 mrt. 1748 op belijdenis
Geert Wilkens en
Diewerke Jans egt te luiden, woonagtig tot Saaxum

8 okt. 1748 met attestatie na Lekkum en Miedum in Vriesland
Antje Eeves, Jonge dogter, met attestatie van Aduwert tot ons overgekomen sijnde

12 okt. 1748 met attestatie van Oldenhove
Pieter Jans geboortig van Saaxum en
Martje Hendriks geboortig van Aduwert E.L.

11 dec. 1748 met attestatie van Leins
Albert Rijkes en
Dietje Alberts E.L.

28 feb. 1749 met attestatie na Esingh
Wobge Sikkes huisvrouw van Klaas Pieters

3 april 1749 na onderwijs aengenomen
Hinderkijn Hindriks huisvrouw van Jurrijn Tonnis woonachtig tot Saaxum

5 okt. 1750 met attestatie na Niehove vertrokken
Aafke Cornelijs huisvrouw van Derk Mennes

17 juni 1751 met attestatie van Esinge
Hilje Kornelis geboortig van Esinge

15 mrt. 1752 met attestatie van Oldenhove
Michiel Abels en
Eiske Claase E.L.

6 okt. 1752 met attestatie nae Esinge
Hilje Kornelis

10 juni 1753 met attestatie van Groningen
Arent Kornelis geboortig van Weehe

12 mrt. 1754 na onderwijs angenomen
Jacob Martens
Pieter Gerrijts Meinema
Fokke Everts Schoolmeester tot Saaxum

6 mrt. 1755 op belijdenis
Lubge Ites huisvrouw van Knellijs Pieters

9 mrt. 1758 op belijdenis
Jan Ludolfs antwoorder in onse Kerke

18 dec. 1758 met attestatie nae Oldenhove
Pieter Gerrijts Meinema en
Grietje Hijles E.L.
Arent Kornelijs en
Trientje Abels E.L.

18 feb. 1759 op belijdenis
Swaanje Abels huisvrouw van Jakob Martens, welke uit Mennoniten geboren, bevorens het Sacrament des Heiligen Doops op dien dag is bedient


Namen der gener, welke of door mij zijn angenomen
tot des Heeren Heijlig Avondmaal, of met Attestatien
tot ons overgekomen, of van hier met Attestatien elders
vertrokken

10 mei 1765 met attestatie van Groningen
Paulus Nove zijnde Beroepen tot Schoolmeester van Zaaxum

12 nov. 1765 met attestatie van Groningen
Alagonda Clok Huisvrouw van Petrus Boerma Predikant dezer gemeente

29 aug. 1766 met attestatie van Den Ham
Kunje Drews Huisvrouwe van Evert Jans

2 juni 1768 op belijdenis
Aithe Thomas
Jenke Ites
Wilke Geerts
en
Bouwtie Jans E.L. woonagtig tot Zaaxum

2 juni 1769 op belijdenis
Pieter Harms van Oldehove uit mennoniten geboren nadat bevorens het Sacrament des Heijligen Doops op dien dag is bedient, en
Johanna de Vries van Esinge Egtelieden woonagtig te Zaaxum

29 nov. 1769 met attestatie van Veendam
Maria van 't Hoff thans mijn Zeer Geliefde Huisvrouw

10 jan. 1770 met attestatie na Tolbert vertrokken
Grietie Mennes weduwe wijlen Fokke Everts Schoolmeester te Zaaxum

28 feb. 1771 met attestatie
Jantie Brongers wed. Fokke Hindriks, wonende onder Oldehove, in een van de vier huisen over de Klap staande, die volgens een oud gebruik onder de Gemeente van Zaaxum gerekent zijn, in Kerk en Avondmaal gaan, gelijk wij dan ook deze onze zuster onder onze herdelijke opzigt op en an hebben genomen

8 juni 1771 op belijdenis
Jan Geerts Jonkman woonagtig te Zaaxum

16 juni 1771 met attestatie na Niezijl
Keunje Drews Huisvrouwe van Evert Jans

1 juli 1772 op belijdenis
Renske Abels, huisvrouw van Hindrik Jacobs, welke uit mennoniten geboren is. Den 12 Julij door mij Pastor Loci Gedoopt.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.