LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nuis

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB Nuis. 13-08-2004 en feb. 2006, Menne Glas

Nagekeken sept. 2006 MG.

- lijst 1739
- lijst 1756 en mutaties 1757
- mutaties 1772 - 1805


Register der Ledemaaten

1739
7 Junij waaren er de volgende.

1. IJwe Jans Fossema
2. En zijn huisvrouw
3. Albert Luitjens
4. Brucht Lammerts en zijn huisvrouw .. de volgende
5. Bijke Hindriks
6. Willem Willems en
7. Zijn huisvrouw ([beide] met attest na Marum 1742)
8. Luikjen Edsges
9. Frouke Tijes
10. Eetje Douwes (na Midwolda 1740)
11. Sijberigien Hijlkes
12. Hillegijn Roelfs
13. Berent Ewes
14. Aukjen Egberts
15. Jakob Arends
16. Pieter Jans
17. Harm Hidtskes


Register der Ledemaaten

1756 waaren er de volgende persoonen

1. Brucht Lammerts
2. Bijke Hindriks
3. Willem Willems
4. Aukjen Egberts
5. Renskje
6. Martjen Zacharias
7. Wibbe Itskes
8. Geertje Bonsema
9. Fenna Dijk
10. Freerk Douwes
11. Jetske Wijtses Lipstra
12. Sijberen Geerts
13. Neeltje Jans
14. Halbe Wisses
15. Annegijn Willems
16. Jan Jans
17. Grietje - met attestatie van Noordwijk
18. Mekke Dates - met attest. van Opende
19. Sjoerd Bennes - met att. van Tolbert

1757
6 april Aangenomen:
Jannes Eewes
IJsze Geerts
Hindrik Harms
Jakob Sijwerts
Jetske Jilts
Trijntje Eewes


Register der Ledemaaten

1772. Op Paasschen aangenoomen de volgende Persoonen:
Albert Tjeerts
Johannes Brandts
Tetje Brandts
Jan Gerrits
Jan Tjeerts IJbema
Hindrik Jans Bakker
Geert Alberts
Taakje Wolters
Tietje Jans

1776. Aangenomen navolgende persoonen
Anna Margaretha Brandts
Geert Alberts van Niebert
Jannes Hanssen
Roelf Alberts
Jakob Hanssen
Dina Brandts
Roelina Brandts

1784. Op paasschen aangenomen de navolgende Persoonen
Wisse Halbes
Wijbrand Wessels
Jan Hindriks
Jakob Jans
Geertje Halbes
Hermanna Brandts

Register der Ledemaaten

1797
30 juni. Hanna Alberts Bosch met attestatie van Zuidlaaren

1798
14 febr. Egbert Jans Landt met attest. van Opende

1800 Den 24 april zijn hier op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
Hendrik Jans   -   Annes Idses
Wobbe Jans
Jan Geerts
Anne Idses
Jochum Halbes Beetsma (met attestatie van ons vertrokken na BeetserZwaag 1801 den 25 Nov.)

Den 6 8br is Aleida Lutgers als lidmaat met attestatie van Peise tot ons overgekomen

1803 Den 21 Sept. is op belijdenis des geloovs tot Lidmaat aangenomen
Katharina Johanna Zuidema, en met attestatie van Westerlee tot ons overgekomen

den 30 Sept. Is Elizabeth Dalmoole als lidmaat met attestatie van Amsterdam tot ons overgekomen.

1804 d 27 Maai Is Harm Willems als Lidmaat met Attestatie van Grotegast tot ons overgekomen
Is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Hindrik Derks (en met attest. van hier vertrokken)
ook zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Cornelis Hendriks
Lubbe Pieters

1805
d. 15 Maai is op belijdenis des geloofs aangenomen
Berend Cornelis

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.