LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noordbroek

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
In eerste instantie ontvangen van P. Bos, nov. 2005
Gegevens over de periode 1790-1799 ingevoerd sept. 2006 Menne Glas.
Materiaal van P. Bos liep tot ca. 1705, vanaf daar door Henk Blok in sept. 2007 aangevuld. Lijst 1810, pred. MG sep. 2007.
Lijst 1705 nagekeken MG. Nagekeken voorjaar 2013 Bert Schut - predikanten
- lijst ca. 1625 (Johannes Loeling)
- mutaties 1625 - 1671 (Ellerus Eppius)
- mutaties 1679 - 1688 (Hitzerus Themmen)
- mutaties 1689 - 1701 (Henricus Janssonius)
- mutaties 1702 - 1703 (Godefridus Hoising)
- lijst 1705 (Albertus Muntinghe)
- mutaties 1705 - 1712 (Albertus Muntinghe)
- mutaties 1712 - 1757 (Hermannus Stechnerus)
- mutaties 1758 - 1786 (Antonius Knock)
- mutaties 1788 - 1791 (Bernardus Georgius de Roos)
- mutaties 1790 - 1799 (Wilhelmus Wubbena)
lijst 1810 en mutaties 1810 (L.E. van der Tuuk)
De Naemen der Predicanten welke hijr ter plaetse (sooveel ons daer van bekent zijn) ten tijde des paus doms gestaen hebben

N . . . . Dorpius
N . . . . Jurlink
N . . . . Dickmannus

De Naemen der Predicanten welke ten tijde der Reformatie hijr gestaen hebben zijn dese naevolgende.

N. . . . Sprengerus hijr beroepen int begin van de Reformatie
Joh. Lolingius is hijr beroepen Ao. 1600 en gerust den 7 nov. Ao. 1624
Ellerus Eppinus is hijr beroepen Ao. 1625 en gerustet Ao. 1672 den 2 feb.
Christophorus Hoorn is hijr beroepen Ao. 1672 en gerustet Ao. 1678 den 26 Maij
Hitzerus Themmen is hijr beroepen Ao. 1679 den 15 Sep. en tot Gronigen beroepen den 26 Aug. 1688.
Henr. Janssonius alhijr van Wirdum geroepen 1688 en gerust den 10 April 1701
Godefridus Hoisingius alhijr van Loppersum beroepen den 24 Juli 1701, en bevestight den 28 Maij 1702. En gerust den 5 november 1704.
Albertus Muntinghe alhier beroepen van Farmsum den 22 April 1705, en bevestight den 22 November 1705.
Toegang 124 inv. nr. 327 folio 175 Lijst van lidmaten van Noordbroek omstreeks 1625

Johannes Loeling, pastor, en Jantien, zijn huijsvrouwe obiit
Hinricus Redeker, landschriver, en Remen, zijn huijsvrouwe
Peter Koster en Grete, zijn huijsvrouwe
Hilko Dijuirt en Doede, zijn huijsvrouwe
Hermen Alberts obiit
Jan Eggens
Jochim, weduw. Cornellijs Tiackens
Berent Teijnes overl.
en Cornelis, zijn huijsvrouwe (eerst doorgehaald, dan er weer bij geschreven) "angekomen de 24 martii ao 1626"
Frouwke, weduwe v. Roeleff Baltzers
Meijnert Luitiens (obiit) en Anna, zijn huijsvrouwe
Claesz Reijners en Greta, zijn huijsvrouwe
Ida Alberts
Frerick Phebens en Anneke, zijn huijsvrouwe
Anna Arents, weduwe
Johan Bouwens
Gese Eppens
Egbert Reyners (obiit) en Aelijt, zijn huijsvrouwe
Eggo Bartolts
Stijne, huijsvrouwe van Egbert Fredwolt
Ocko Eltiens en Jenneken, zijn huijsvrouwe
Peter Jansz boven en Angeneeta, zijn huijsvrouwe
Cornelijs, huijsvrouwe van Hinrick Jansz
Ette, huijsvrouwe van Hemko Tiddens
Harcko Waelckens
Evert timmerman en Aeltien, zijn huijsvrouwe
Berent Pastors en Hinricktien, zijn huijsvrouwe
Johan Claesz en Trintien, zijn huijsvrouwe
Tonnis Jansen en Grete, zijnhuijsvrouwe
Fenne, huijsvrouwe van Haijo Boellens
Tijacko Wijpkens
Hilcke, weduwe van Jan Berents
Albert wullenwever
Gerrijt Roeleffs
Aeltien Helts, nu huijsvrouwe van Peter Eijlerts
Sijgher Gerleffs
Willem, huijsvrouwe van Heep Lenerts
Jan Goszens en Lutgert, zijn huijsvrouwe
Emmo Wijpkens en Gertijen, zijn huijsvrouwe
Willem Jansen hamrick
Egbert Jans en Arian, zijn huijsvrouwe
Lamme, huijsvrouwe van Jan Juriens
Taecke (M), weduwe obiit
Peter Gerrijts
Eebe Bouwens
Augustinus Gresell en Grete, zijn huijsvrouwe
Doedo Edzens
Geerdt Cruseman
Focko Febens en Marreijtien, zijn huijsvrouwe
Hermen kuiper en Wijven, zijn huijsvrouwe
Aebel Potemaker en zijn huijsvrouwe
Claesz kleensmit en Ene, zijn huijsvrouwe
Andrees Jansen boven
Het hierna volgende is bijgehouden door Ds Ellerus Eppinus, predikant te Noordbroek 1625-1672

folio 177 - 189 (op los katern achter in het deel) Nieuwe lidmaten
12- 6-1625
Ellerus Eppius, pastor, en Frowe, zijn huijsvrouwe
Luijten Jansen en Agata zijn huijsvrouwe
Focko Luijens en Anna, zijn huijsvrouwe
Wessel Kistemaker en Neeske zijn huijsvrouwe
Trijne, huijsvrouwe v. Sigher slachter
Cornelis Peters glasemaker
Albert Hapkens reemsnider
Haijcke, huijsvrouwe van Sebo Nannens
Claasz Alberts (lang absent geweest)
Jan van Scharmer, backer
Haijo Boelckens (met att. vertrokken geweest; terug)
Emmo Wijpkens en Gertijn, zijn huijsvrouwe, met att. vertrokken
geweest, nu met att. van Groningen terug
Mr Hero Uldrici, schoolmr.
Wijven, huijsvrouwe van Herman kuper
23-10-1625
Herman Hinricks kremer en Stijntien zijn huijsvrouwe (met att.)
Anne, huijsvrouwe van Herman Hinricks Schro(or) (vertr.)
Anne, huijsvrouwe van Gerdt Cruseman
Eltie Wijbbens, weduwe van Herman Aebels
24- 3-1626
Fenne, weduwe van Hinrick Warmels
Cornelijsz, huijsvrouwe van Berent Teijns
Ilbest Ebens en Meijnske, zijn huijsvrouwe
Anna, weduwe van Herman Alberts
12- 9-1626
Hauwke Jansz, een weduwe uit Oostfriesland
Mr. Jan Hoedemaeker en Jantien zijn huijsvrouwe, att. van den Dam
Reijner Wolters en Eeluwe, zijn huijsvrouwe
Dercktien Reijntz "up de lange gasze"
Lumme, weduwe van Peter Seijens "up de lange gaste"
Jan Jacobs en Anne, eluiden
6- 1-1627
Tijacko Hittiens en Claeszke, zijn huijsvrouwe
Doetien, huijsvrouwe van Hinrick Juriens op de lange gaste
Grete, huijsvrouwe van Jan van Scharmer
Hille, huijsvrouwe van Hayo Boelckens
Luitien, huijsvrouwe van Jan Lubberts
Geske Arents, weduwe
Gertruit, weduwe van Herman Wessels
29- 4-1627
Arent Jansen en Nantke, Eluiden
Jeije, huijsvrouwe van Tiaert Tiarts
Anne, weduwe van Herman Aijlts
Hinrik Luberts
Grete, weduwe van Roeleff Smit
13- 1-1628
Elske, huijsvrouwe van M. Hero Schoelmester
Geske, huijsvrouwe van Meijnert Jacobz
Hille, weduwe van Hinrick Memmens
Anne Hinrickx, een weduwe uit Oostfriesland
11- 5-1628
Dirck Reentkens en Grete, zijn huijsvrouwe
M. Hansz Hoedemacker en zijnhuijsvrouwe Egbertien
Tyacktien, huijsvrouwe van Theodorus Nutte
Lammeijen, huijsvrouwe van Tonnis Jansen
Jacob Wiltes
14- 9-1628
Ettien Frericks, huijsvrouwe van zal. Frerick Ebels
1- 2-1629
Cornelis Lambertz met zijn huijsvrouwe, att. van Winschoten
Meijndert Harmens en zijn huijsvrouwe Bettin
Jantien Ockens, huijsvrouwe van Ocko Eltiens
Meijnert Bonnens, huijsvrouwe van Bonno Ebbens
31- 5-1629
Bunno Ebbensz
4-10-1629
Joannes Redker, zn v.d. Landesschriver, en Remen zijn huijsvrouwe
Jurrien Ockens, met att.
Ipo Peters en Aelijt, zijn huijsvrouwe, att. van Winszum
Trijne Egberts, huijsvrouwe van Gerdt schomacker
31- 1-1630
Theodorus Nutte
Hinrick Alberts en Frowe, zijn huijsvrouwe
Roeleff Jans schoemaker en Trijne, zijn huijsvrouwe
Bawe, hsvr. Van Jan Alberts
9- 5-1630
Geebke Jacobs, huijsvrouwe van Jacob Jansz timmerman
26- 9-1630
Nanno Bijwensz otfe Kruse
30- 1-1631
Egbert Bavinck
Ida Roeleffs, huijsvrouwe van Lampko Abels
Jantien, huijsvrouwe van Jans Boven
Grete, huijsvrouwe van Jan Jans Vechter Bawe de huijsvrouwe van Doeko Jansen
12- 6-1631
Agata Abels weduwe, dochter van Abell baker
2-10-1631
Sijmon Roeleffs en Ewe, Ehel.
Peter Eijlerts
Teelcke Henrickx, huijsvrouwe van Gerbrant Alberts, met att.
5- 2-1632
Gerreijt Tijarcks en Ike, Eluiden
Harmen Frantz
Doeko Jansz
Jan Jansz upt ende
10- 6-1632
Ageneta Hermans, weduwe van Tonnis Wilcken
Anna Dirckx, weduwe van Derck Huisinga
Hiltie Hiltiens
Dedde Cornelis Harthowers huijsvrouwe, att. v. Lewarde
Anne Jansz, Jan Berents van Ochtdorps dochter
14-10-1632
Cornelis Lucas Cock Harthouwer
Aijsso Stijens en Moeder, Eluiden
Ubbo Hinrickx en Aucke, Eluiden
Jantien Hinrickx, huijsvrouwe van Wolter Reijndert
Hilke (Hille) Garbrants, weduwe van Jan Aijtiens
Renske Harmens, weduwe van Coert Willillems
Doctor Theodorius Eijsonius, met att.
Arnoldus Broekeris huijsvrouwe Ettie, met att.
Jan Hilkens, zn van Hilko schoelmester (att.)
14- 2-1633
Berent Sirts en Grete, Eluiden
Focko Wypkens en Stijne, Eluiden
Arnholdus Bruekeris, met att.
Bawe, huijsvrouwe van Rempko Phebens
Moecken Jacobs, weduwe van Hinrick Meynerts
26- 5-1633
Trijne, huijsvrouwe van Abraham Berents
Martien, huijsvrouwe van Andreas Walckens
Evert Hoeytiens en zijn huijsvrouwe Jantien
Herman Hinrickx
Eltie Eggens, weduwe van Egge Bartelts
Bawe Wierts, huijsvrouwe van Wiert Mulder
Haycko Doens schoemacker
Doe Wolters
Hille, huijsvrouwe van Abell Jullens
Berent Jansz Nort
Derck Cornelis Corvemacker
22-??-1633
Jan Ampsing en Jantie, Eluiden
Eltien, huijsvrouwe van Haijcke Doedens
Frericktien, huijsvrouwe van Dirck Corvemaker
Ide, huijsvrouwe van Berent Jans Nort
4- 2-1634
Abell Jullens
Fenne Cornelis, huijsvrouwe van Cornelis Peters glaszmaker
Rixta Jans, weduweop Simon Roelffs lant
Asse, huijsvrouwe van Jan Derckx wever
Peter Hindrickx muller
Gebke, weduwe van Goszen Peters Slump
Albert Wullenwever en zijn huijsvrouwe
Gerdt wever ...
Jan Abels wever
Grete, huijsvrouwe van Abraham Tyackens
Lijsbet, huijsvrouwe van Cornelis ketellapper, att. van Zuidbroek
Gertruit, huijsvrouwe van Tiart welldreijer, att. van Appingedam
8- 6-1634
Willem Eppens en Martien, Eluiden, att. van Groningen
Moeder Sintkens, weduwe van confoeymester, att. van Finsterw.
Trijne Peters, weduwe van Peter Berents
Anne Gerdts, huijsvrouwe van Gerdt Gerreijtsz wever
Elske Jansz, weduwe van Jan Korvemaker
Hille, huijsvrouwe van Merten Jansz
5-10-1634
Lijsbet Eltiens, met att.
Jeije, huijsvrouwe van Tomas Dirckx
Swane, weduwe van Sijbell Ulfferts
Doe, huijsvrouwe van Abbo Hapkens
Frouwe, huijsvrouwe van Egbert Baving
8- 2-1635
Rempko Sijpkens hopman
Tijart Jans weeldreijer
Etteijen Sebens weduwe van Lucas Hindrickx
Ubbo Habbens
14- 6-1635
Eltio Ebels
Berent Berents Schroer
Abraham Tyackens
Annegien Dirckx, huijsvrouwe van Onno Edzens, att. van Finsterw.
Martien Egberts, weduwe
4-10-1635
Ike Luitiens, huijsvrouwe van Remke Sypkens, att. van
Slochteren
Jan Hinrickx Smit en zijn huijsvrouwe, att. van Loppersum
Jan Claasz Smit
7- 2-1636
Aeltien Jansz, huijsvrouwe van Jan Abels
Brunts Slachters huijsvrouwe Geertruit
Coert Cornelis
Andreas Walkens
Harmen Jans Wolff
Mette Smitz
Albert Wollewevers sone
29- 5-1636
Ubbe Memmens en zijn huijsvrouwe Wije
Albert Remkens en zijn huijsvrouwe Anne
Reijnert Peters en zijn huijsvrouwe Grete
Bartelt Arentz en zijn huijsvrouwe Doe
Luitien Jans Bleecker met zijn huijsvrouwe Anne
Sebo Nannens
Jantien Juriens
Ficko Bories met att.
Harmke Adolffs
Haeszke Deddens
Anne Haickens
Sara Clasens
Hindricktien Ockens
Barber Hindricks, Hindrick Jans huijsvrouwe
Hempke Jans, huijsvrouwe van Jan Clasens
Claesz Jansz
25- 9-1636
Egbert Cornellis en zijn huijsvrouwe Wipke
Tijacko Hommens
Hindrick Luijens huijsvrouwe Elscke
Weert Fransz Mulder
Nanno Reentkens huijsvrouwe Greete
Arent Jansz Goldenarm
Jurien Beem van Kam en zijn huijsvrouwe Talle
Peter Reinders en zijn huijsvrouwe Trine
5- 2-1637
Gerloff Sijghers en zijn huijsvrouwe Seijke
Gerloff Gerloffs schoemaker
Geert Andrees en Ette, zijn huijsvrouwe
Tijes Jans met Bettie sin huijsvrouwe
Derck Phoppens en Greete, zijn huijsvrouwe
11- 6-1637
Allo Abels en zijn huijsvrouwe Stijne
Hindrick Quirkels weduwe Ella
Lubbert Snijder en zijn huijsvrouwe Anne
Peter Luppens huijsvrouwe Anne
Tijacko Erasmus en zijn huijsvrouwe Eltie
Gerrit Sijmens
Luicke Slachter
29-10-1637
Hindrick Jans, wonende onder de Judicatuire van Siddeburen
Ocke Juriens int hamrick
Hindrick Gosens huijsvrouwe Gretie
Doedo Edzens dochter Gretie
Tobe Clasen, att. van Schildwolda
25- 2-1638
Anneke, huijsvrouwe van Willem Eppens
Grete, huijsvrouwe van Coert Cornellis
Geertien, weduwe van Hiltie Hilties
3- 6-1638
Jantien Gerloffs
Tijarck Gerritz
Jantien Geertz Velinck
Martien Juriens
Hilcke Luikens
Feije Jacobs, att. van Midwolda
16- 9-1638
Tijaert Tijaertz
Luitien Willems
Nanno Reentkens
Aeltien Tonnis, huijsvrouwe van Tonnis Jans
23-12-1638
Wibbo Haijckens op d'olde dijck met
Roelfien Harmens, huijsvrouwe van Harmen Jans Wolff
Mr. Aldrick Hemmen en Gesien zijn huijsvrouwe att. van Embden
7- 4-1639
Aeijso Aeijsens, met att.
21- 7-1639
Luitien Jans en Achte, zijn huijsvrouwe, att. van Woltersum terug
21- 7-1639
Albertien, weduwe van de pastor tot Wittewierum
met haar stiefdochter Sara, dr. van Lamb. Henricides
Hindrick Berens (att.)
27-10-1639
Jan Anthoni Vermere en Cicilia Peters
Claes Edsens Smit en zijn huijsvrouwe Cornellis
9- 2-1640
Luwert Harmens
Alle Sims
Ocktien Hindricus
Tijan, huijsvrouwe van Claes Jacobs
Lamme Meinders, huijsvrouwe van Coop Eelts, att. van Slochteren
17- 5-1640
Aeijlke, huijsvrouwe van Ubbo Memmens
Albert Berens cuiper en zijn huijsvrouwe Alke
Jacob Roeleffs brouwer en zijn huijsvrouwe Geertien
Roeleff Gerrits, weduwe Ompkes
30- 8-1640
Ide Geerts, nu huijsvrouwe van Alte Jans, att. van Groningen
Berent Arentz
Barber, weduwe van Jacob Luileffs
Hiske Tammens, zal. Tammo Sijpkens dochter
6-12-1640
Syabbo Peters
Ompke Hindricks
Bonke Jochums, huijsvrouwe van Frerick Phebens
Anna Berens uit Oostfriesland
7- 3-1641
Jacob Aeldricks
Claes Tijapkens
Tonnis Dercks en zijn huijsvrouwe Anne
Neeske Sijabbes, huijsvrouwe van Sijabbo Peters
Trine Wilkes, van Tekelenborch
Trine Roeleffs, huijsvrouwe van Roeleff Timmerman
Peterke Abrahams, huijsvrouwe van Abraham Hilkes
6- 6-1641
Cornelis Lambertz en Lisebeth, e.l. att van Zuidbroek
Menno Luppens, att. van Winschoten
Saske Roeleffs, huijsvrouwe van Roeleff Gerritz
Anne Ulffers, huijsvrouwe van Ulffert Rewens
Haicke Eppens, wonende met Tyacko Hommens
5- 9-1641
Jacob Jans snider en zijn huijsvrouwe Greete
Derck Arentz
Geeske Geertz, huijsvrouwe van Geert Gerritz
Elsien Jans, huijsvrouwe van wilent Jan Albertz, att. van Winschoten
12-12-1641
Jan Jans van Ravensbergh en zijn huijsvrouwe Greete
Hindricus Berentz
Tijacko Berentz en zijn huijsvrouwe Haicke
Eije Aeijssens, huijsvrouwe van Aeijso Aeijssens
Hemmo Harmens
Grete Arentz, huijsvrouwe van Arent Jans
Wibbe Harmens, huijsvrouwe van Harmen Jans
Haicko Doens en Eltie, zijn huijsvrouwe, att. terug van Beerta
12- 6-1642
Ave, huijsvrouwe van Hamster Jans
Mr. Hindrick Jans en zijn huijsvrouwe Trijntien, att. van Opwijrda
25- 9-1642
Jan Peters Smit en zijn huijsvrouwe Mette
Lucas Harckens der b. rechten Dr., att. van Groningen
15- 1-1643
Wibbo Gebels
Aldert Willems en zijn huijsvrouwe Ide
Tiddo Edskens
Gepke Jacobs, huijsvrouwe van pastor Ellerus Eppinus
Aeltien Crabbe, huijsvrouwe van Harckens, att. van Groningen
Greete Rinneltz
Tijae, huijsvrouwe van Willem Geertz
Impke Jans
Berent Tijapkens en Lisabeth zijn huijsvrouwe, att. van Wagenborgen
7- 5-1643
Jan Michaels
Berent Clasens en Ette, echtel. att. van Slochteren
10- 9-1643
Harmen Jans
Heino Jans en zijn huijsvrouwe Lamme
Jantien, huijsvrouwe van Harmen Mulder
Greetien, huijsvrouwe van Derck Willes
Dr. Haickens, att. van den Dam
17-12-1643
Hero Jans
Berent Jans van Bilevelt
Leentien, huijsvrouwe van Claes Geertz
Roelfien, huijsvrouwe van Derck Peters
Anne Dijurkens, huijsvrouwe van Berent Clasens
Hindricktien Lambertz, weduwe van Gerrit Peters
Greete, huijsvrouwe van Carel Boudewijn
24- 3-1644
Alte Jans
Wopke Hindricks
Anne, weduwe van Frans Tijaertz
Eeske Eltiens, att.v. Jrhove
Peter Berentz en zijn huijsvrouwe Greetien
Abel Reinders en zijn huijsvrouwe Anne
Jan Dercks
Anne, huijsvrouwe van Luio Juriens
30- 6-1644
Lambert Peters Smit en zijn huijsvrouwe Geertien
Crijn Ebbes timmerman
Lodewijck Clingius mulder
Leentien Lampkens, huijsvrouwe van Lamke Abels
Albert Geertz, zn van geert Abels, att. van Sidebuiren
6-10-1644
Harmen Tepes, van der Vastenouw
Tijacko Reintz, att. v. Eexta
Albert Hantkens en zijn huijsvrouwe Hebel, att. van Zuidbroek
12- 1 1645
Roelff Geertz timmerman
Berent Harmens pottebacker
Tijouwe, huijsvrouwe van Eltio Tijapkens
Lene Hermens
Lutgert Peters
20- 4-1645
Tijacko Wijpkens
Lampko Abels
Ebe Wijpkens
Martien Tijackens, huijsvrouwe van Tijacko Hommes
Aeltien Jans, huijsvrouwe van Jan Lubbertz
Anneken Lubberts, huijsvrouwe van Lubbert Dercks
Feike Tijes
Anne Jans, att. van Winschoot
Stije Aijssens, zn van Aijsso Stijens
27- 7-1645
Jan Jans Camper en zijn huijsvrouwe Aeltien
2- 9-1645
Mr. Wicher Peters
Geesze Tebbes
Jacob Meinders en zijn huijsvrouwe Luppe
Harmen Hindricks en zijn huijsvrouwe Jantien, van Kloppenburch
Fenne Jacobs, huijsvrouwe van Jacob Peters
Jacob Willems en zijn huijsvrouwe Trine, att. van Farmsum
8- 2-1646
Dedde Luppes
Peter Jobs en zijn huijsvrouwe Gretie
Edske Augustinus en zijn huijsvrouwe Anne, att. van Sidebuiren
10- 5-1646
Eltio Haijens
Ewe Wibbens, weduwe Geert Sebens
Gertruit Hindricks, weduwe van Hindrick Wabbens
30- 8-1646
Harmen Geertz snider en zijn huijsvrouwe Geeske
Bonne, huijsvrouwe van Eltio Haijens
Biwe Folckertz en Geeske Folckertz, huijsvrouwe en dochter van
Folckert Clasens
6-12-1646
Roelf Jacobs
Micheel Alberts, zn van Albert Rempkens smit
7- 3-1647
Bijlde, huijsvrouwe van Poppo Tijaertz
Gretie, huijsvrouwe van Jan Jacobs
6- 6-1647
Augustinus Albertz
Carel Boudewijn
5- 9-1647
Greetie Lubbertz en Martien Lubbertz, van Braemsche
5-12-1647
Coop Hindricks en Martien, e.l.
Jantien Peters
Hille Berentz, huijsvrouwe van Berent pottebacker
5- 3-1648 Winolt Luitiens en zijn huijsvrouwe Siben
Derck Peters ruiter
Jaspertien Mennes, huijsvrouwe van Menno Luppes
Nesien Roelffs, huijsvrouwe van Roelff jacobs
Lucke Albertz, att. van Groningen
3- 9-1648
Siert Siertz
Jeselke Tiddes, huijsvrouwe van Wicher Peters
Anne Edskes, dr van Edske Augustinus
Cornelis Peters en Hille, e.l., att. van Slochteren
Geele Haijens, att. van Winschoot
Fenne Peters, att. van Delfzijl
Peter Hindricks en Jantien e.l., att. van Suithorn
3-12-1648
Eltio Wibbens en zijn huijsvrouwe Elteke
Eltio Tiddens
Eijke, huijsvrouwe van Jan Drewes
Berent Benes en zijn huijsvrouwe Greete
Hindrick Jans en Anne e.l.
Hillebrant Poppens en Fenne e.l.
Willem Jans backer
Trijne Gerritz huijsvrouwe van Peter Jans
Lisabeth Sijpkens
4- 3-1649
Geert Harmens en zijn huijsvrouwe Corneliske
Nantke Ockens, huijsvrouwe van Jurien Joost
3- 6-1649
Jan Albertz
Edo Ompkens
Pouwel Stevens
Peter Jans
Jan Dercks
Ida, huijsvrouwe van Lodewijck Clingius
Greetien Jans
2- 9-1649
Roeleff Andrees en zijn huijsvrouwe Octien
Ebbe Ebbens
Claes Julles en zijn huijsvrouwe Hemme
2-12-1649
Peter Haijens en zijn huijsvrouwe Wijpke
Tonnis Willems en zijn huijsvrouwe Anne
Anne, huijsvrouwe van Claes Peters
Meiske, huijsvrouwe van Jan Berentz
Aeltien, huijsvrouwe van Hindrick Jans
Grete, huijsvrouwe van Jan Stetner, att. van Lier
Harmen Harmens
3- 3-1650
Jurien Joost
Hindrick Albertz
Hille Harmens
Rixte Haijens
Jan Hindrix en zijn huijsvrouwe Trijne
Aeltien Tijddens
Fosse Meintz
Aechte Dercks
Stijne Jans
Jacobus Reining, att. van Rolde
Rotger Berentz en Jantien Reinders, att. van Groningen
Aijsso Stijens en Anne Berentz, opnieuw, na absentie
2- 6-1650
Arent Redeker
Anneke Lucas
Froutien, huijsvrouwe van Ompko Haijens
Jantien, huijsvrouwe van Pouwel Stevens
Leenhart Eppens en Icktien e.l., att. van Midwolda
1- 9-1650
Albert Hindricks, van Farsum
Ompko Haijens
Coert Meijer
Aechtien Meinders, weduwe van Meindert Haijens
Menie Tijapkens
Edske Weertz, huijsvrouwe van Weert Weertz
1-12-1650
Claes Peeters
Jan Berent
Albert Jans en zijn huijsvrouwe Focktien
Tijdde Tijaertz en zijn huijsvrouwe Anne
Wilke Wilkens, van Cappelen
Elske Valentijns
Greetien, huijsvrouwe van Jacobus Reining, att. van Rolde
Anne Tammes, att. van Midwolda
2- 3-1651
Derck Arentz
Coop Eeltz
Geeske Geertz, weduwe van Sibrant Tijebbens
8- 6-1651
Gebel Wibbes
Focktien Wibbes, huijsvrouwe van Jacobus Baving
Fosse Aijssens
Peter Willems Jacht en zijn huijsvrouwe Regina, att. van Groningen
Marten Marcus Muller, att. van Peijse
Gretien Fockes, att. van Groningen
7- 9-1651
Gerhardus Gresel
Luitien Willems pottebacker
Gijsbert Jans en zijn huijsvrouwe Sara
Jan Gales en zijn huijsvrouwe Dewertien
Wibbo Haikens huijsvrouwe Lucke
Greete Hindricks, weduwe van Hilke Eeltz
Hindrick Itens bij de klappe
7-12-1651
Sijmen Hindricks
Fenne Lubbertz, huijsvrouwe van Lubbert Dercks
Trijtien Tyaertz, att. van Groningen
7- 3-1652
Berent Luppes en zijn huijsvrouwe Anne
Jan Meijer en zijn huijsvrouwe Anke
Anne Laurentz
Doe Fockes
Geertien, huijsvrouwe van Boelko Bouwes
6- 7-1652
Jantien, huijsvrouwe van Derck Touslager
Weije, huijsvrouwe van Rotger Schoemaker
Teelke Emmes
Neele Ockens
Ide Jacobs, att. van Farmsum
5- 9-1652
zijn geen neije ledematen aengekomen, doer de gemeene
kranckheit dewelke alomme bekent waer, also datter niet een
huis int geheele caspel waer te vinden, daer geen kranck in
ware.
5-12-1652
Remen Ubbes, huijsvrouwe van Gebel Wibbes
Claes Gerritz huijsvrouwe Anne
Bonnie Eltiens
Rempke Elleri
6- 3-1653
Jan Heines
Claes Luitiens backer
Roelf Juriens en zijn huijsvrouwe Jantien
Harmen Arentz en Aeltien e.l.
Aechtie Aeldrix
Sijbelke Wijpkens, weduwe Ambtman Huisman, att. van Scheemda
5- 6-1653
Anne Harmen wonende met Jurien Joost
4- 9-1653
Lijseberh Ubbens, huijsvrouwe van Berent Clasens cuiper
4-12-1653
J. Spithorst
Eweke, huijsvrouwe van Tijacko Wijpkens
Bauke Doedens
Aeltien Lucas
Froutie Haickens, att. van Groningen
5- 3-1654
Tammo Hans
Jan Dercks
Fenne Geertz, huijsvrouwe van Geert Jacobs
Wije Clasen, huijsvrouwe van Claes backer
Lisabet Jans, wonende met Eltio Wibbens
4- 6-1654
Keer Baving
Menie Eijssonius
Geeske Hindrix, huijsvrouwe van Hindrick Albertz
Ike Gebels
Trine Albertz, weduwe van Jan Stempel
Jantien Geertz, att. van groningen
Wobbetien Jans, att. van Uytwierda
10- 9-1654
Jan Meertens en Lisabet, zijn huijsvrouwe
Gale Roelfs
Aeldert Jacobs, zijn huijsvrouwe Cornelliske
Geeske Altes
Gertruit Albertz
Ide Dercks
Aeltien Galinge, att. van Westerbroek
3-12-1654
Cornelis Fockens
Albert Cornelis
Hindrick Fockens
Goosen Hindricks
Waeltie Tijes
Weije Harmens, huijsvrouwe van Harmen Geertz
Lamme Egbertz
Anne Hindricks
Hindricktien Tijackens, att. van Groningen
4- 3-1655
Albert Hindrix en zijn huijsvrouwe Tette
Harmen Geerts gortemaker
Edsert Elleri
Jurrien Wessels
Geertien Stijens
Trine Wilkes
Jan Drewes, wonende met Gebel Wibbens
Albert Berentz, att. van Scheemda
6-1655
in de Pinksterweek viel een "algemene danck, vast ende
bededach" voor
Doe Wolters
Menke Luppens
2- 9 1655
Scheltie Hindricx, huijsvrouwe van Berent Fockes
Jutte Eckes, huijsvrouwe van Ecke Eltien
Jan Roelfs, van Braemsche
Peterke, huijsvrouwe van Albert Snijder
Aeltien Sijghers, weduwe van pastor Uphuis, at. Van
Finsterwolde
Lubbe Jacobs, att. van Siddeburen
Jr. Eijlko Antoni Wijncken, luitenant onder Cap. Hunga, att.
van Groningen
2- 3-1656
Mr. Peter Holstein en zijn huijsvrouwe Anke
Doe Hommens en zijn huijsvrouwe Jantien
Seert Peters en zijn huijsvrouwe Jantien
Greete, huijsvrouwe van Albert Berentz
Wipke Harmens wonende met de weduwe van pastor Uphuis
Dr. Johannes Mees, att. van Groningen en zijn huijsvrouwe Maria
Emmen, att. van Emmen
8- 6-1656
Martien Dercks
Frouwe Tijackes, dr van Tjacko Hommes
Anneke Peters, att. van Westerlee
Harmke Frans, att. van Zuidbroek
2- 9-1656
Aeltien Eggens weduwe Arnoldus Eggens, att. van Zuidbroek
7- 9-1656
Hindrick Dercks en zijn huijsvrouwe Mette
Aechte Willems
Hantke Wolters
7-12-1656
Jacob Frericks en zijn huijsvrouwe Gebbe
Schelte Alberts
Jantien Jacobs, weduwe van Berent Arents
Oucke Albertz
Folio 109 - 114 1- 3-1657
Eeuwe Frericks
Reencke Dercks en zijn huijsvrouwe Lumme
Bawe Dercks
Amelke Peters
Jan Hindricks en zijn huijsvrouwe Wijpke
Cornelis Peters en zijn huijsvrouwe Geertruit
Derck Reints ende
Mairike Reints
7- 6-1657
Lucas Hansen en zijn huijsvrouwe Margrete
Eelke Luwers, huijsvrouwe van Eltio Wibbens
Corneliske, huijsvrouwe van Albert Jans
Aijelke Jacobs
Emme Wijpkes
Susanne Emmen, met att. van Veendam
Martien, huijsvrouwe van Schulte Egbers, att. van Groningen
Bijwe Peters, att. van Groningen
Anneke Tiddens, att. van Oostwolt
6-12-1657
Rempke Alberts en zijn huijsvrouwe Haicke
Geeske Heeres, huijsvrouwe van Tyaert Poppes
Bauwien Berens, att. van Groningen
7- 3-1658
Jacob Alders en zijn huijsvrouwe Stijne
Elle Clasens
Frans Cornelis
Ette Tyarts
Warmolt Cornelis
Maijke Roses, att. van Groningen
13- 6-1658
Albert Abrahams
Anie Jans, huijsvrouwe van Jan Haijes
Hindricktien Aijelts, att. van de Beerta
5- 9-1658
Jan Haijes
Jan Harmens en zijn huijsvrouwe Auke
Jan Dercks en
Jan Dercks
5-12-1658
Fopko Jans
Roelfke, weduwe Jacob Richts
Geert Abrahams en zijn huijsvrouwe Martien
Engel Roelfs
Luppo Aijelkens
Here Wessels en zijn huijsvrouwe Eppe, att. van Westerlee
Jacobtien Seerts, att. van Garnwert
13- 3-1659
Harmannus Coevers en zijn huijsvrouwe Cornelliske, att. van
Nieuwkercke (N.B. kerkeraad 26-2-1682, p.91: onze organist
Harmannus Coevers speelde op een bruiloft op een viool en
sprak lasterlijke woorden)
Janneke Schinkels, van Veendam
5- 6-1659
Anna, huijsvrouwe van Jan Simens, uit Hamrick
Eltie Aikes en Namke, e.l., att. van Winschoot
4- 9-1659
Menso Aiolts en zijn huijsvrouwe Tiaecktien
Jan Sticker
Peter Jans, van Garnwert
Egbert Erasmus
Reesien Harckens, att. van Groningen
Geertruit Eltiens, att. van Suitbroeck
4-12-1659
Aeltien Peters
Tiae Eppens, huijsvrouwe van Roelf Andrees
Ilben Udes, att. van de Meeden
Vrouw Rixte van Rensen en Aeltien Baken, beiden att. van
Groningen
4- 3-1660
Ompko Jans en zijn huijsvrouwe Fockien
Derck Harmens, snider
Hebbeltien Dercks, weduwe van Jan Albers
Egbert Harmens en zijn huijsvrouwe Tette
Ettien, weduwe van Geert Jans, van Siddeburen
3- 6-1660
Houwe Hindicks en zijn huijsvrouwe Aechte
Weert Weerts
Jan Bonnes
Geert Aeldricks
Hanne en Lisebet Aeldricks
Jacobus Langius, student, att. van Farmsum
2- 9-1660
Sebo Egbers
Meerten Dercks en zijn huijsvrouwe Fuicktien
Aeltien Jans, att. van Delfzijl
Nicolaas Vinck en Maria Vinck, att. van Groningen
2-12-1660
Christoffer Gresel
Hindrick Jans
Focktien, huijsvrouwe van Fopke Jans
Haicke, huijsvrouwe van Keer Bavingh
Asscke Hindricks, huijsvrouwe van Hindrick Oort hoedemaker, att. van
Embden
3- 3-1661
Hindrick Harmens en Greete, zijn huijsvrouwe
Martien Haikes, huijsvrouwe van Derck Harmens
Eggerick Garrelts
Hindrick Gresel
Eppa en Freeske Elleri
Jan Seerts
Jacob Harmens en zijn huijsvrouwe Lamme
Hille Jans
Martien Sweers
Harcko Jans
Stine, huijsvrouwe van Jan Sickes
2- 6-1661
Geertien Eedes, huijsvrouwe van Nanno Mulder
Scheltie Emmes, huijsvrouwe van Gale Roelfs
Heile Deddes
Wije Alies, huijsvrouwe van Geert Andrees, att. van Siddeburen
1- 9-1661
Bartelt Fockens
Gebel Frericks en zijn huijsvrouwe Tetie
Eelt Reinders
Aeltien Geerts
Assele Cornelis
1-12-1661
Derck Jans Smit en zijn huijsvrouwe Eluwe
Nanno Berens
Hindrick Oort hoedemaker
Tette Dercks
Sara Hindricus
Anna Jans, weduwe van Jan Berens
Hapke Albers en zijn huijsvrouwe Ide
Harmen Juriens en zijn huijsvrouwe Clasien
Wigboldus Uphuis
Bernhardus Heetfelt advocaet, att. van Groningen
2- 3-1662
lantschriver Edsardus Edsens en zijn huijsvrouwe, att. van Groningen
Doct. Johannes Rompius, van Groningen
Willem Hindricks en zijn huijsvrouwe Aeltien
Jantien Gebels
Reduwe Hindricks
Peter en Reinder Lambers gebroederen
Jan Jacobs op Stootshorn
Gesien Alders, att. van Gronningen
Peter Jacobs, att. van 't Zant
8- 6-1662
Hiltio Weerts
Geeske, huijsvrouwe van Tiaacko Berens
Remen Aijsses, huijsvrouwe Albert Hindricks
Helena Bronnes, att. van Groningen
Claes Gerrits en zijn huijsvrouwe Wijtske, att. van Marum
Haio Eltiens, att. van Groningen
7- 9-1662
Derck Geerts, en zijn huijsvrouwe Lamme
Aeltien Jans, huijsvrouwe van Jan Hindricks
Froutie Hindricks, dochter van Hindrick Berens
Ebbe Jans
7-12-1662
Geelie Meinders, huijsvrouwe van Eppe Elleri
Eefien Smit, att. van Groningen
Jantien Eppes, huijsvrouwe van Eppe Hebes (of Gebes), van Beerta
Greetien Tiackes, att. van Rottum
1- 3-1663
Wessel Simon Halsema en zijn huijsvrouwe Weije
Jan Abrahams en zijn huijsvrouwe Jantien, att. van Weijwert
Jurien Wibbes
Froutie Deddes
Gelie Eppes, huijsvrouwe van Eppe Udes
Jan Gerrits
Amelke Peters, att. uijt den Dam
7- 6-1663
Attie Peters, huijsvrouwe van Peter Jacobs
Gerrit Jans Camp, att. van Amstelredam
9- 9-1663
Enne, weduwe van Geert Wessels
Tiaert Egbers en zijn huijsvrouwe Ieije
Frerick Elties en zijn huijsvrouwe Abeltien
Hindricktien, huijsvrouwe van Hindrick Jans
Maria Roelfs, van Braamsche
Grete Gerrits, weduwe van Stijo Aisen
Trijntien Hindrix, att. van Delfzijl
Tiaetien van Lingen, att. van Beerta
Tialde Eijlers, huijsvrouwe van Peter Eijlers, att. van Slochteren
Elteke Muntingh, att. van Groningen
6-12-1663
Eeske, huijsvrouwe van Hindrick Coops
Gretien van Lingen
6- 3-1664
Hoike Hoedenborch
Claes Smael
Geert Edes
Albert Alberts, att. van Nieu Scheemda
Jantien Jans, att. van Groningen
5- 6-1664
Tiacke Berens Timmerman
Greetien Evers, huijsvrouwe van Evert Geerts
Engele Hindricks, huijsvrouwe van Hindrick Harmens
Sander Coenes en zijn huijsvrouwe Eetie, van Suitbroeck
4- 9-1664
Albert Berens
Hapke Peters en zijn huijsvrouwe Geeske
Lijsebet Rotgers
Dedde Harmens
Greete Jans, weduwe van Jan Jans
Alijt Harmens, att. van Westerlee
4-12-1664
Willem Geerts
Warmelt Edsens en zijn huijsvrouwe Aeltien
Abel, huijsvrouwe van Nanne Jacobs
Trijntien Jans, dochter van Jan Camper
Susanne Stavereinitz
5- 3-1665
Hindrick Coops
Geertien Willems
Berent Koerts en zijn huijsvrouwe Martien
Anne Elties, huijsvrouwe van Jan Berens
Martien Abels, huijsvrouwe van Derck Smit
Jantien wed, van Jan Erasmus
Evert Harmens
Enneke Ubbens
Nanne Jacobs
Hille, huijsvrouwe van Reinder Lamberts
4- 6-1665
Stijne Aijses, weduwe van Derck Willes
Harmke, huijsvrouwe van Claes Luities
Albertien Luitiens
Aeltien Haiens, huijsvrouwe van Jan Haijes
Grete Arens
Gebel Fockes en zijn huijsvrouwe, van Schilwolda
Jacobus Langius en zijn huijsvrouwe, van Delfzijl
Stijntien Jans en Alle Haijes, att. van Groningen
Trine Meertens, huijsvrouwe van Jurien Hannes
3- 9-1665
Rempke, huijsvrouwe van Albert Berens
Hebbe, huijsvrouwe van Richt Harmens
Phebe Jans, dr van Jan Erasmus
3-12-1665
Anne Ha(ns), att. van Lettelbert
Greetien Arens, van Zuidbroek
Aeltien Clasen, van Schilwolda
4- 3-1666
Luitien Eijlers en zijn huijsvrouwe Aaltien
Trine Hindrix, huijsvrouwe van Hindrick Gerrits
(10)-6-1666
Hindrick Lucas
Hindricktien, huijsvrouwe van Richt Elties
Geeske Geerts
Geeske en Marrichien Meertens, att. van Groningen
Tia Lippes
Aeltienh Buss, att. van Niekerck
2- 9-1666
Haijo Sijpkes
Otto Weerts
Sijbel Aijkes
Hendricus Elfers IUD, att. van Groningen
Hindrickien Frans, weduwe van Daniel Huisman, att. van
Zuidbroek
2-10-1666
Hindrick Gerrits
Elie Coertz, weduwe van Ewe Clasens
Harmen Menses en zijn huijsvrouwe Haicke, att. van Groningen
Swaentien Peters, att. van Groningen
Margreta Miliers, att. van Ewijck onder regering van Nimegen
1- 3-1667
Maria Vermeulen, att. uyt het lant van Cleve
3- 3-1667
Derck Jans
Neeske Hindrix
Hindricktien Hindricus, att. van Suitbroeck
Johannes Hiddens, Theol.Studiosus, att. van Groningen
Aeltien Jans, att. van Siddeburen
2- 6-1667
Aeltien Jans, huijsvrouwe van Hindrick Gerrits
Geert Wilckes en Geeske e.l., att. van de Nieuwe Schans
1- 9-1667
Maria Vermeulen, met att.
1-12-1667
Anna Rempkes, weduwe van Rempko Jacobs
Geertruit Jans, huijsvrouwe van Derck Jans
Anne Peters, huijsvrouwe van Ulfert Rewens, att. van Sapmeer
Tetie Clasens, att. van Schilwolda
Trintien Jacobs, huijsvrouwe van Albert Jans, att. van Loppersum
1- 3-1668
Reindert Reiningh
Houke Jans, huijsvrouwe van Harmen Jans
Elsien Sanders, uyt het Graafschap van Bentum
Peterke Jannes, weduwe van Jurien Cornelis
Brecht Reints, dochter van Reint Peters
Hillebrant Jans, att. van Wagenborgen
7- 6-1668
Wendele Geerts
Boauwtien Popkes, att. van Suitbroeck
Annichien Clasens, huijsvrouwe van Albert Bosch, att. van Veendam
6- 9-1668
Sicke Joosten en zijn huijsvrouwe Hebbeltien
Jan Clingius en zijn huijsvrouwe Anneke
Reinder Mentkes en zijn huijsvrouwe Aijelke
Harmen Edskes en zijn huijsvrouwe Aechte
Corneliske Ockes, huijsvrouwe van Jan Geerts
Free Tiackes, huijsvrouwe van Otte Weerts
Secretarius Bus, att. van Veendam
Georgius Hulsebusch, en zijn huijsvrouwe Anneke, att. van Lieer
Sophia Maria, haar deenstmeit, att. van Groningen
6-12-1668
Albert Hindrix
Anne Roelfs, huijsvrouwe van Phebe Wibbes
Etie(?) Hindrix, huijsvrouwe van Hemme Roelfs
Geesien Sijabbes, huijsvrouwe van Enne Berens
Meerten Jans, att. van Oterdum
Eltie Aijkes en zijn huijsvrouwe, att. van Delfzijl
Epke Nantkes, att. van Scheemda
Hille Berens, huijsvrouwe van Albert Hindrix, att. van Schildwolda
Greetien Cornelis, att. van Groningen
7- 3-1669
Albert Berents en zijn huijsvrouwe A...
Popke Popkes cuiper en zijn huijsvrouwe Gertie
Symen Geerts
Peter Jans Smit
Bene Richts
Thomas Harmens
Trijntien Harmens wonende mit Ocke Juriens weduwe
Leonhardus Petreus en zijn huijsvrouwe Christina, att. van Pilsum
Sirk Mennes en zijn huijsvrouwe Mareike, att. van Venewolt uyt
Vreeslant
Rixte Hulsebus, weduwe van Sergiant Wolter Sanders, att. van
Leer
6- 6-1669
Derck Jans op de Koregast
Hindrick Cornelis
Tonnis Eylders
Gretien Reints
Gertien Geerts
Fenne Sanders
5- 9-1669
Jurien en Berent Ockes, gebroederen
Haicke Wibbes
Wigbolt Roelfs en zijn huijsvrouwe Hillechien
Derck Bonnes en zijn huijsvrouwe Aeltien, att. van Scheemte
Tyes Gerlofs
Jacob Hindricks
Aechte Egberts
Euke huijsvrouwe van Jan Micheels
Froucke Berens
Bynke Jans, att. van Loppersum
Lammetien Benes, att. van Farmsum
Wilhelmus Palmer en Sibilla e.l., att. van Groningen
5-12-1669
Harmen Meinders
Harmen Luwerts
Eesien Lissebon, att. van Groningen
Lodewijck Jans, att. van Wagenborgen
6- 3-1670
Eltien Heines
Corneliske Ubbes

5- 6-1670
Jan Hindricks en zijn huijsvrouwe Impke
Focco Ewens
Cebe Peters
Tiaaktien Boelens
Imke Hindricks, huijsvrouwe van Derk Arents
Nicolaus Groenou, att. van Lettelbert en zijn huijsvrouwe Elsien
Peters, att. van Groningen
4-12-1670
Tetie Tonnis, huijsvrouwe van Writser Peters, att. van Hogesant
5- 3-1671
Jurien Luijns
Geeske, huijsvrouwe van Albert Hindricks
Agnes van Dulmen
Tijacke Evers, huijsvrouwe van Evert Clingius
Geertien Ubbes
Geeske, huijsvrouwe van Lodewijck Jans
Lijsebet Peters, att. van Weijwert
11- 6-1671
Hindrick Cornelis Smit en zijn huijsvrouwe Geertruit
Tamme Clingius
Jan Everts
Foppe Dercks
Ave, weduwe van Poppe Fockes
3- 9-1671
Tijo Meinders
Ebbe Peters en zijn huijsvrouwe Greete
Emme Aekes en zijn huijsvrouwe Trijntien
Anne, huijsvrouwe van Focke Eckes
Tetie, huijsvrouwe van Hindrick Lucas
Wessel Bouwes
Scheltie Albers en Lijsebet e.l. van Wagenborgen
Geertien Jans, huijsvrouwe van Richt Roelfs
Hemme Harmens, van Bellingwolda
Jantien Jans, van Suitbroeck
3-12-1671
Berent Lohuis zijn huijsvrouwe Aeltien, att. van Groningen
De huijsvrouwe van de lantschriver Edsens, att. van Emmen
Warmoldus Johannis en zijn huijsvrouwe, att. van Woldendorp
Eltie Dyurcken, att. van Bellingwolda
Hille Harmens, att. van Scheemderhamrick

Tussen 3-12-1671 en 15-1-1679 ontbreekt de lijst van lidmaten
folio 118 - 126verso 15- 1 1679
Jan Alders en Aeltien Egberts, zijn huijsvrouwe
Peter Dercks en Anie Peters, zijn huijsvrouwe
Elle Elties en Anie, zijn huijsvrouwe
Anie Peters en
Peter Hindriks
Aeltien Jans en
Anne Jans
Hindrik Berents en Bouwe, zijn huijsvrouwe
Haie Remkes
Peter Egberts en
Aeltien Thomas
Anie Jans
Wemelke Tonijs en
Anneke Tonijs
Lucas Coroli D. Hauberkoert (zie acta kerkeraad 1-9-1682, p. 94)
Lucretia D'Hauberkoert
Harmen Jansen en Gepke Harmens, zijn huijsvrouwe
Wibrant Themmen en
Jr. Johanna Hiddens
Jacob Jans en
Trijntien Sijgers
Elschke Teessen en
Geert Jacobs
Fenne Jans en
Jantien Geerts
Egge Eeilders en Aefke, zijn huijsvrouwe
Lammert Willems en
Trijnie Jans
Stijne Fennes en
Olfert Rewens
Vrouwe Jans en
Jan Folkers
Jacobien Jurriens en
Hiltie Fockens
Harmen Berents en
Jantien Oomkes
Anie Claesen en
Hillie Assums
Grietie Joests (verg. acta 4-6-1686, vr. van Joest Arents?)
Jan Ebels en Cieke, zijn huijsvrouwe
Meiske Harmens
Mense Hindricks en
Harmen Luitiens
Albertus Veenendael S.S.U.C. en Jacobina Swanings, att. van
Emden
Thomas Fransen en Marrichien Thomas, att. van Groningen
Egbertus Tidden, att. van Emden
Aeltien Lansmans, att. van Gilhuis
Lubbertien Broeils, att. van Loppersum
Geesien Elties, att. van Zuidtbroek
Garmke Jacobs, att. van Zuidtbroek
Tiaecktien Boelens, att. van Weiwert
Cornelius Themmen en Wipke Jans, zijn huijsvrouwe, att. van
Winschoten
14- 9-1679
Coen Geerts en Hindrick Edsens
Jan Wijpkens en Pauel Jans
Jan Peters en Albert Abels
Hindrick Jans en Bouke Geerts
Hille Peters en Siber Alberts (?)
Anke Abels en Ebel Pieters
Luitenant Rudolph Dillinga en Johanna Meies, zijn huijsvrouwe, att.
van Groningen
Abram Geerts en Marcktien zijn huijsvrouwe, att. van Slochteren
Grietie Jans, att. van Westerlee
7-12-1679
Tetie Etskes en Lammert Jacobs
Aefke Bartels en Gertien Hindricks
Eltie Jansen en Jan Boelens
Frans Wyrts en Aouwe Albartus, zijn huijsvrouwe
Hindrick Oomkens en Aeltien Hindriks, zijn huijsvrouwe
Deeuwer Emmens, att. van Groningen
Peter Tiesses, att. van Nieuw Scheemda
7- 3-1680
Sicco Jans en Jantien Wolters e.l.
Aert Boldewijn en Swaentien e.l.
Hille Remkes en Hille Berents
Renske Rotgers
Hindrick Peters en Jan Peters
13- 6-1680
Martien Everts
Harmen Jans en Stijntien Berents
Focke Jurrens, att. van Tinallinge
5- 9-1680
Epien Peters en Jantien Clasens
Geeske Jans en Martine Berents
Geert Oomkens
Jan Tiddens en Jantien, e.l., att. van de Beerta
5-12-1680
Etske Occes en Frouke Harmens
Lamme Hindriks
Inke Folkerts, att. van Emden
6- 3-1681
Hindrick Jans en Ebbe Peters, zijn huijsvrouwe
Haike Hilkes en Renske Peters, zijn huijsvrouwe
Waldrik Eppens en Lucas Jans
Douwe Everts, Hindricktien Tonnis en Sijbelt Mertens
Aeghtie Karstiens en Renske Gennichs, beiden van Nieuw
Scheemda (att.)
Anna Maria Hillebrants, att. van Groningen
5- 6-1681
Meerten Eppens en Woltie Jans, e.l.
Engel Harkens en Tonnijs Egberts, att. van Nieuw Scheemda
4- 9-1681
Jenie Sijbrants en Fockel Sapkes
Jan Hindriks en Grietie Derks, e.l.
4-12-1681
Jan Alders
Eltie Rotgers en Marktien Peters
Gepke Alberts en Geeske Hindriks
Lantschrijver A. Wildervank en Geertruida Klenk, att. van
Groningen
Eltie Fleurs en Antie Meinerts, att. van Delfzijl
Boele Berents, van Nieuw Scheemda
Engeltie Harmens, van Groningen
5- 3-1682
Mencke Everts
4- 6-1682
Egbert Luppens en Geertien Foltens
Aeltien Luitiens en Geertien Hindriks
Antie Feies en Remke Everts, att. van Sapmeer
Jantien Peters, att. van Wagenborgen
3- 9-1682
Claes Wessels en Gerrijt Zanders
Tonnijs Jans
Renske Mennes, att. van Schiltwolda
Jan Smith, att. van Zutphen
Sijger Uphuis, att. van Ziddeburen
-12-1682
Hindrik Boelkens en Grietie Teesen
Hako Egberts Roseveldt en Meenje Meijer, att. van
Schildwolde
4- 3-1683
Michiel Alberts en Cornellijs Clasen
Jan Alberts en Alegonda Dulleman
Hille Jansen en Anie Clasen
3- 6-1683
Geertien Harmens
Hindrik Coerts en Maria Geerts, att. van Oostwolt
2- 9-1683
Rixte Redeker en
Trijntien Tiarks, att. van Schiltwolde
2-12-1683
Sijger Gerlefs
Hindrik Christophers
Jan Dreuwes, att. van Zuidbroek
- 3-1684
Mette Jans
1- 6-1684
Nicolaus Clinge
Jurien Luis en Marktien Juriens, zijn dochter, att. van
Tinallinga (verg. Focke Jurrens 13-6-1680)
Jan Jansens en Roelfie, att. van Meden
7- 9-1684
Meecheltien Tammes
Geeske Rovers
5-12-1684
Luitenant Aiso Edsens
Aiolt Menses
Wijpke Aielkes
Trijntien Tammes
1- 3-1685
Ycktien Hannens
Judith Hindriks, att. van Zuidtbroek
7- 6-1685
Crijn Jacobs
Roelf Wijnstroom en Trijntien, e.l., att. van Niuwwolda
Annichien Clasen, att. van Groningen
Haijo Remkes, att. van Zuidtbroek
Hille Peters, att. van Schiltwolde
4-9 -1685
Asse Egberts
Elisabeth Hindriks, att. van Aernhem
Bront Jansen en Yde, att. van Westerlee
4-12-1685
Tamme Jacobs en Eltie Hindriks, e.l.
7- 3-1686
Claes Popkes en Barber, e.l.
Susanna van Coelsters, att. van Oterdum
6- 6-1686
Renske Meertens
Willem Jacobs
Remmert Luilefs, att. van Delfzijl
Karsien Berents, att. van Nieuw Scheemda
Jacob Tonnijs en IJtien Harmens, att. van Sapmeer
5- 9-1686
Gerrijt Hovier en Enie Clasen
Jan Ubbes en Roelf Harmens
Geertien Emmes en
Hindricktien Dachle, att. van Groningen
5-12-1686
Wessel Jullingh en Lijsbeth le Frank, att. van Leiden
Tiaecktien Hindriks, att. van Termunterzijl
6- 3-1687
Cornellis Lammers en Geertien Elties, e.l.
Gijsel Sijbels
5- 6-1687
Aeltien Roelfs en
Romke Meertens, att. van Defzijl
Waldrik Eppems, att. van de Wildervank
Jan Popkes, att. van Nieuw Scheemda
11- 9-1687
Hillebrant Jans en Anie Siabbes, e.l.
Grietie Everts, att. van de Meden
4-12-1687
Marktien Everts en Ebeltien Tiarks
Margareta Stevens, att. van Groningen
Grietien Harmens, att. van Slochteren
4- 3-1688
Elske Clasen en Talle Jans
Bouwe Jans en Geert Berents
Jan Peters en Jan Everts
Mette Jelses, att. van Slochteren
3- 6 1688
Schelto Haijes
Harmen Haijes
Jan Cornelis
Cornet Doedo Aepkens en zijn huijsvrouwe Hemmina Swaluwe en
Etien Sijmons, att. van Groningen
Remmert Luilefs en Anie, att. van Beerta
Betie Jacobs, att. van Wildervank
31- 8-1688
Harmen Peters en Haeske, e.l.
Cornellijsien Cornelis en Trijntien Rotgers
Jan Rotgers en Broer Halsema
3- 3-1689
Sjabbo Eltjes
Claaske Peters j.d.
Hindrik Themme, att. van Groningen
2- 6-1689
Geeske Arents, huijsvrouwe van Jan Cornelis
Annje Ennes, huijsvrouwe van Meerten Eppes
Tida Ubbens en Bouwe Jans van Groningen (att.)
Renier Berents en Aaltjen Geerdts zijn huijsvrouwe, att. van
Termunten (of: Tida Ubbens van Groningen en Bouwe Jans van
Termunten)
1- 9-1689
Geeske Jans, huijsvrouwe van Goossen Jans, att. van Scheemda
Feemeke Bogemaker, att. van Schuttorp
29-11-1689
Claas Sibrands
Ebel Geerds, att. van Obergum
Jeichjen Roelfs, att. van Groningen
2- 3-1690
Herman Jans, att. van Mechelen
Anje Derks, huijsvrouwe van Wilko Alberts, att. van Nieuw Scheemda
Annetje Reijners, j.d., att. van Groningen
19- 6-1690
Jantje Willems, huijsvrouwe van Ebel Geerts
Clara Amsing, weduwe Ubben, att. van Zuidbroek
Arijs Jans, att. van de Eexta
Hillebrand Jans en Eenje, att. van Leiden
6- 9-1690
Albert Muntinghe, student, att. van Leiden
7-12-1690
Foske Reijners, j.d.
Tietje Hindriks, j.d.
Peter Wijpkes
Boelo Reijners
Joh. Janssonius, student
Jantjen Jans, j.d., van Groningen
Anje Eltjes, j.d., van Loppersum
Lubberta Luilefs, van Siddeburen
Itjen Haikes, huijsvrouwe van Luitenant Jan Coerts, van Winschoten
1- 3-1691
juffer Johanna Edzens
juffer Margreta Edzens
Roelfke Hapkes j.d.
Hemke Tiaarts, j.d.
Bijlda Bouckes, j.d.
Gosen Jans
7- 6-1691
Mr. Hindrik Bahband en Ellechjen, el, att. van Colham
Emerencia Wijnstok, huijsvrouwe van Mr Jan Tiddes, kleermaker van
Groningen
Aaltje Luilefs, j.d., van Delfzijl
6-12-1691
Fenje Herman, tegenw. huijsvrouwe van Doe Euwes
Hille Everts, j.d. / met att.van Scheemda /
Advocaat Henricus Veltman en vrouw Alagunda Cruideniers,
e.l.
Wicher Wichers, organist en schoolmr. / van Groningen /
Annechjen Reiners, huijsvrouwe van Thomas Fransen
(opm.: niet geheel duidelijk welke att. bij wie hoort)
6- 3-1692
Ykjen Hermans, weduwe van Jan Peters
Fenje Hermanes, huijsvrouwe van Geerdt Jacobs
Trijntje Jans, huijsvrouwe van Schelto Hajens
Lupke Lodewijks, j.d.
Peter Hapkes
Hemke Poppes, huijsvrouwe van Wicher Wichers, att. van Eexta
5- 6-1692
Hindrik Derks en Annechjen e.l., att. van Sappemeer
Luppo Roelfs en zijn huijsvrouwe Anje, att. van Siddeburen
5- 6-1692
Joachimus Borgesius, att. van Bellingwolda
5- 6-1692
Nanno Haikes, att. van Westerbroek
4- 9-1692
Jantjen Eppes, weduwe van Peter Berents, van Zuidbroek
4-12-1692
Reijnt Hermens
Geeske Cornelis, huijsvrouwe van Jan Egberts
Aaltjen Luitjens, weduwe van Jan Folkerts, att. van Midwolder-
Hamrik
Elben Hermans, j.d.
5- 3-1693
Focco Ebels
Egbert Jans
Abelje Hermans, huijsvrouwe van Herman Tiepens
Aachtje Everts, j.d.
Geerdt Hindriks, att. van Wagenborgen
Geerdt Wijchmans, att. van Zuidbroek
5- 6-1693
H… Derks en Heleba, e.l.
Lizabet Mathias, huijsvrouwe van Jan Everts
Trijntje Jans, huijsvrouwe van Jan Freriks
Hilletje Everts, j.d.
Beertje Heres, j.d.
Cornelis Vechter en Haike, el. att. van Beerta
Claas Kronenborgh en Grietje, e.l., att. van Hogezandt
Zwaantje Carstens, huijsvrouwe van Coop Hindriks, att. van Zuidbroek
18- 9-1693
Hendrik Everts, huijsvrouwe van Jan Peters
Aaltje Reiners
Meinertje Derks
Bouke Derks
Frisia Rijkens
Aachtje Arents, alle j.d.
Bonne Derks, jm
Trijntje Roseveldt, att. van Augustinusga
Geeske Willems, huijsvrouwe van Willem Jans, att. van Midwolda
3-12-1693
Albertje Hermans, huijsvrouwe van Geerdt Wijchmans
Wijcke Wolters van Diest, huijsvrouwe van Remmert Luilefs
Jantje Hindriks, huijsvrouwe van Foppe Derks
Anje Berents, huijsvrouwe van Hindrik Jans
Swijko Tonnis Emmen, att. van Midwolda
Gebke Geerdts en Hille Jans, att. van Groningen
Anje Peters, att. van Bedum
4- 3-1694
Geeske Jurjens, weduwe van Lambert Jans
Hille Nannes, huijsvrouwe van Joost Rayens
Trijntje Meijnts, weduwe van Hanneke Gosens
Wiebrich Menses, huijsvrouwe van Pheebo Jans
Hantje Jans, huijsvrouwe van Meerten Jans
Geeske Tjapkes, huijsvrouwe van Marten Joosten
Elske Derks, huijsvrouwe van Herm Wessels
Jantjen Hermans, j.d.
Trijntje Everts, j.d.
Auke Freriks, att. van Finsterwolde
9- 6-1694
juffer Frouwina Edzens
Moeder Remkes
Ockjen Egberts
Gebke Arrents, alle j.d.
Engelbert Claassen, jm
Maria Nusim, att. van Groningen
Evert Jans, att. van Scheemda
Albert Aukes en Anje Aites, att. van Colham
Garmt Olchers en Trijnje Claassen, att. van Midwolder
Hamrik
2- 9-1694
Anje Tammes, j.d.
Heino Jans, att. van Hogezandt
Berent Haak, att. van Groningen
3-12-1694
Frerik Omkes en Grietje, el
Anje Tjapkes, huijsvrouwe van Peter Hapkes
Grietje Meiners huijsvrouwe van Berend Memmes
Geurt Nakken, att. van Veendam en Wildervank
3- 3-1695
H.. Cornelis, weduwe van Gerrit Hojer
Aaltjen Hilbrands, j.d.
Trijnje Peters, j.d.
Aaltjen Peters, j.d.
Haiko Reneman en Hilbrand Jans, studiosi
Martje Hindriks, att. van Zuidbroek
2- 6-1695
Egbert Geerds
Abelje Cornelis, huijsvrouwe van Jan Doekes
Hindrikje Jans, huijsvrouwe van Foppe Derks, att. van Slochteren
Jan Tjakkes Havingha en Jantje Herum, el.
Everhardus Roseveld en Niesjen Van Nes, e.l. att. van Wehe
30- 8-1695
Herman Jans
Eeuwe Hindriks, j.d., att. van Slochteren
Christoffer Sluiter, jm, att. van Ledele int Graafschap
Teklenborgh
1-12-1695
Fenne Gerlofs, att. van Groningen
Derkjen Nannes, att. van Schildwolda
Bijlda Bontkes, att. van Zuidbroek
Jeije Cornelis, huijsvrouwe van Jan Cornelis, att. van Wagenborgen
3- 3-1696
Aafke Cornelis, j.d., att. van Groningen
Bonje Geerds, huijsvrouwe van Geerd Hindriks
Wijeke Heijnes, huijsvrouwe van Heino Jans
Jantjen Lippes, huijsvrouwe van Lippo Roelfs
Tjake Wilkes, weduwe van Wilko Roberts
Omko Uilkes
Peter Bierum
Reint Hindriks
Luitjen Rotgers
7- 6-1696
Peter Nannes
Tietje Christophers, huijsvrouwe van Christopher Thomas
Aaltjen Alberts, j.d.
6- 9-1696
Wobke Jochums, weduwe van Reemt Bakken
Geertruida Ubbens
Geesjen Themmen
Sijpke Peters, jongedochters
Ockjen Egberts, att. van Groningen
6-12-1696
Jan Hindriks en Claaske, e.l. van Westerlee (att.)
Anje Tammes, tegenw. huijsvrouwe van Hindriks Hajes, att. van Beerta
7- 3-1697
Hindrikje, huijsvrouwe van Hajo Jans
Grietje, huijsvrouwe van Jan Jacobs
Lambert Roelfs en Lukke, e.l.
Jan Siwerts en Hemke, e.l.
7- 6-1697
Grietje Oalkes en Lisebeth Derks, j.d.
De jufferen Margarete en Frouwina Edzens, att. van Groningen
Mr. Peter Hermans en Leentje, zijn huijsvrouwe, att. van Zuidbroek
Annetje Hindriks, huijsvrouwe van Geerd Wijchmans
Meerten Cornelis
5- 9-1697
Betje Jans, huijsvrouwe van Engelbert Claassen
Aaltje Jans
Hilge Eijlts
5-12-1697
Meijske Hermans, j.d.
Wijke Gerrits
Hille Arents, j.d.
Sander Koenes
Hindrik Alberts, att. van Nieuw Scheemda
Herman Menken, att. van Grietzijll
Gebke Geers, huijsvrouwe van Hemmo Ariaans, att. van Oostwold
6- 3-1698
Aaltje Lubberts, huijsvrouwe van Geerd Peters
Bouke Fransen, j.d.
Betje Reemts, j.d.
Bouke Broers, j.d.
Jan Wilkes, att. van Nieuw Scheemda
Enne Gerve, j.d., en Trientien Hage, j.d., beide att. van
Steinfurt
5- 6-1698
Maria Jans, huijsvrouwe van Paul Jans
Asse Wypkes, huijsvrouwe van Wijpko Reiners
Betje Hindriks, j.d.
Everd Jans
Frerik Berents
Berent Geerds en Luike, e.l., att. van Spijk
Sara Nijenhuis en Trijntje Jans, beide j.d. en beide van
Groningen
Timen Hindriks, att. van Zuidbroek
Meenje Hajes, huijsvrouwe van Jan Ebels, att. van Slochteren
4- 9-1698
Jantjen Geerds, huijsvrouwe van Geerd Berents
Berent Hindriks
Jan Hindriks
4-12-1698
Sara Jans, j.d.
Geerd Peters
Dreuwes Mennes
Wibrandus Amsinh, att.
Wedman Jurjen Zwijgman, att.
Siben Mennekes, att. van Zuidbroek
Antje Hermans, j.d., att. van Stedum
Peterke Jacobs, att. van Scheemda
5- 3-1699
Elske Jans, huijsvrouwe van Derk Jans
Aaltje, huijsvrouwe van Jan Jans
Remke, weduwe van Ido Jans
Jantjen, huijsvrouwe van Peter Hajes
Aijmen Berents, j.d.
Cornelisse Sjabbes, j.d.
Anje Hermans, j.d.
Anneke Arents, j.d.
Berent Dieters
Lubke Jans, huijsvrouwe van Bonno Derks, att. van Farmsum
4- 6-1699
Catharina Schoonhoven weduwe Bieruma, att. van Farmsum
Frieske Gerrits, j.d. (att. idem?)
3- 9-1699
juffer Bonea Amsingh, huijsvrouwe van doctor Amsingh
Eelja Themmen, j.d.
Cornelis Richts
Siger Sigers, att. van Groningen
David Broers en Elske, van Winschoten
3-12-1699
Aaltjen Peters, att. van Nieuw Scheemda
1- 3-1700
Heertjen Ubbens, j.d.
Geesjen Lammers, j.d.
Hadewich Harmens, j.d.
Jantjen Claassen, weduwe van Jan Harmens
Gerhardus Schoonhoven
Peter Hajes
Gebel Omkes
Jan Jans
Hindrik Hajes
2- 6-1700
Martjen, huijsvrouwe van Hindrik Geerds koopman
Annetje Cluchkist, j.d., att. van Groningen
Geesjen Harms, att. van Oterdum
3- 9-1700
Martje Jacobs, att. van Groningen
Tietje Hannekes, att. van Siddeburen
6- 3-1701
Lieut. F. Folkers
Bernhardus Gijsenbier
Lambertus Nitrink
9- 6-1702
Geertjen Jansen, huijsvrouwe van Lammert Molemaker, att. van Groningen
Jan Dates en zijn huijsvrouwe Eneke, att. van Westerlee
Reenje Jans, att. van 't Zandt
Marghjen Willems, j.d.. Att. van Zuidbroek
13- 9-1702
juffer Niesjen Edzens
juffer Sieke Sijgers
Wipke Jans, j.d.
Wilhemtjen Clasen, j.d.
Aeltjen Reijnders, att. van Cropswolda
Altjen Luilefs, att. van Sloghteren
26-11-1702
Jans Sierts
Juffer Johanna Margareta Edzens, j.d.
Lijsbeth Tonnis, j.d.
Mr chijrurgijn van der Bosch en Imke Waalkes, zijn huijsvrouwe, van
Embden
Hindrik Alberts, van Zuidbroek
Sijben Simens, j.d., van Slochteren
25- 2-1703
Brouwer Jan Blinken
Jan Clasen
Berent Jans
Anje Wijerts
Claasjen Geerts
Wilhem Clinge en Annechjen Joesten, j.d., beide van Veendam
1- 6-1703
Hindrik Jacobs
Hillebrant Jans
Wilhem Jans
Geert Berents
Anna Cornelis, j.d.
Eiske Sjabbes, j.d.
Harmen Homan en Frouke Roelfs, e.l., att. van Hogezant
Toegang 124 inv. nr. 329 foli 3 - 40 Anno 1705 den 20 December hebbe ik Albertus Muntinghe, bedienaar des Goddelijken Woordts in dese Gemeijnte tot Noordbroek voor de Eerstemael het Heijlige Avondmael bedient ende uitgedeelt wanneer de Gemeijnte was bestaende in dese navolgende Ledematen

Jochum Fredrikx, Ouderlingh, en Kerckvooght ende des selfs huijsvrouwe Eewe Gebels
Jurrien Luijes, Ouderlingh
Egbert Jans, Diacon, ende des selfs huijsvrouwe Jantjen
Jan Pieters, Diacon, ende des selfs huijsvrouwe Harmke Everts
De heer Lieutenant Frans Folckers ende des selfs huijsvrouwe Margreta Edzens
Juffrouw Sighers, weduwe van D.E. Swijcko Tonnis Emmen
Monsr. Geurdt Nacken Chirurgus ende des selfs huijsvrouwe Catharina Tiarcks
Juffr. Seijcke Sighers
Bonno Dercks ende des selfs huijsvrouwe Lupke Jans
Eltjo Hommens ende des selfs huijsvrouwe Aeltjen Roelefs
Anje Tiapkes, huijsvrouwe van Eppo Pieters
De heer Lieutenant Edzens weduwe met haar twee dochteren
Tjackjen Eltjes weduwe van Harmen Meijnders met haar dochter Anje
Remko Wijbes
Berent Coers ende des selfs huijsvrouwe Froucke
Foske weduwe van Pieter Nannes
Hindrik Jans ende des selfs huijsvrouwe Anje Berents
Stijnje Jans
Haijcko Wibbes
Haijcko Hilckes ende des selfs huijsvrouwe ..enske Pieters
...ke Abels huijsvrouwe van Mester Albert Jans
Trijnje Klaessen weduwe van Garmt Olchers
Elske Derkx huijsvrouwe van Harmen Wessels
Frerick Berents
Trijntje Jans huijsvrouwe van Jan Frerickx
Dreewes Mennes ende des selfs huijsvrouwe Aeltjen
Joachimus Borgesius ende des selfs huijsvrouwe Hillechijn
Grietje Berents huijsvrouwe van Berent Geerts
Moie Aeltjen weduwe van Derck Bonnes
Grietjen Hindricks huijsvrouwe van Hindrik Hindrikx
Grietjen Berents huijsvrouwe van Berent Memmes
Geertjen Takes weduwe van Poppe Popkes
Aeltjen Abrahams weduwe
Aeltjen Jans weduwe
Ziben Jans weduwe
Pieter Berents ende des selfs huijsvrouwe Swaentje Pieters
Frerick Jans
Lijnje Jacobs weduwe
Hindrick Christoffers Snijder
Vrouw Ubbens en des selfs dochter Heermina Ubbens
Mons. van den Bosch Chirurgus, ende des selfs huijsvrouwe Imcke Warnkes
Geert Wilckes Hoedemaeker ende des selfs huijsvrouwe Lutgert
Jan Hindrickx
Antje Joestens j.d.
Siger Sigers
Ockjen Egberts huijsvrouwe van Arent Jans Tobbe
vrouw Themmen
de Hr. Lieutenant L.DHauberecourt ende des selfs suster
Lucretia Dhauberecourt
Schelto Haijes Brouwer
Ellechijn Luijlofs j.d. dienstmaaght van Schelto Haijes
Jan Klaessen ende des selfs huijsvrouwe
Aeltjen Edzes
Jaaje huijsvrouwe van Geert Meijnts
Sara huijsvrouwe van Jochum Harms
Wessel Schultes ende des selfs huijsvrouwe Elisabeth La Frang
Anje Febens huijsvrouwe van Phiebo Bennes
Aeghtje Arents j.d.
Wemel Tonnijs huijsvrouwe van Marten Martens
Frans Wierts mulder van de zuijder moolen
Hindrick Timme Wever
Jan Blinck Brouwer ende des selfs huijsvrouwe
Jantjen Sthemans
Abelje huijsvrouwe van Jan Meertens
Asse weduwe van Meijndert Jacobs
Aeltjen moie
Menso Roosevelt Backer
Wicher Wichers schoolmeester en organist en des selfs huijsvr.
Hemke Poppes
Jakob Goossens
IJckjen moie
Anneke Arents huijsvrouwe van Harmen Jans Braem
Geert Jacobs Wever ende des selfs dochter
Klaeske
Jacob Jans Backer ende des selfs huijsvrouwe
Reindertjen
Eppijn Pieters weduwe van Egbert Tiddes, en haer dochter
Jantjen Egberts
Elske Hindrikx huijsvrouwe van Derk Jans Snijder
Wibbe Phoebes ende des selfs huijsvrouwe
Ilben Harms
Jantjen Geerts weduwe
Trijnje Pieters huijsvrouwe van Poppe Hindrikx
Maria Meijsteringe huijsvrouwe van Hindrik Remmeringh zijlvesten dienaar
Anna Maria weduwe
Jan Everts en des selfs huijsvrouwe
Lisebeth
Remmerke moie weduwe
Engelbert Klaessen ende des selfs huijsvrouwe
Betje Engelberts
Boele Boewes ende des selfs huijsvrouwe
Aeltjen Reijnders
moie Grietjen weduwe
Meenje weduwe van mester Haio Egberts Roosevelt
mester Paul Snijder
Hantje huijsvrouwe van Jan Goossens policiemeester
Hille huijsvrouwe van Joest Raaven
Zijpke Pieters huijsvrouwe van Harmen Geerts Smit
Tije Jans weduwe
Geert Pieters ende des selfs huisvrouwe
Aeltjen
Hille Pieters huijsvrouwe van Derk Everts
Willem Jans ende des selfs huijsvrouwe
Geeske
Bernardus Gijsenbier Chirurgus ende des selfs huisvrouwe
Annechijn Clugkist
Hindrikjen weduwe
Sander Koenes ende des selfs huisvrouwe
Martjen Hindrikx
Albert Hindrikx ende des selfs soon
Hindrik Alberts
Maria Tonnijs weduwe
Antje Tijes huijsvrouwe van Paul Sandries
Egbert Luppes ende des selfs huisvrouwe
Remke Everts
Haijcke Harmens weduwe van Cornellis Vechter
Grietje Alberts huijsvrouwe van Jan Jacobs Valom
moie Elske weduwe
Jantjen Klaessen huijsvrouwe van Luitjen Jacobs
Atje Roelefs weduwe van Pieter Wolck
Teetje huijsvrouwe van Jan Jans de Schrick
Hindrikjen Jans weduwe
Aeltjen weduwe
Phiebo Wibbes ende des selfs huisvrouwe
Anje
Aechtje Everts weduwe van Aijelcke Roelefs
Willem Clinge ende des selfs huisvrouwe
Haeske
Gebel Oomkens ende des selfs huisvrouwe
Eewe
oom Jan schoenlapper
Baucke
moie Grietje weduwe
Eltje Rotgers ende des selfs huisvrouwe
Gepke Alberts
IJde huijsvrouwe van Aijelcke Fockes
Martjen Jacobs huijsvrouwe van de Coopman Hindrik Geerts
Tamme Jacobs ende des selfs huisvrouwe
Eelje Hindrikx
Aeltjen Pieters
Harmen Berents
Geert Berents Kuijper
Foske Alberts weduwe
Froutje Hindrikx weduwe Dulmans
Geeske Tjapkes huijsvrouwe van Marten Joesten
Hindrik Jacobs Timmerman ende des selfs huisvrouwe
Doe
Sjabbe Eltjes ende des selfs huisvrouwe en dochter
Jantjen ende
Eefke j.d.
Hille huijsvrouwe van Jan Hindrikx
Cornelliske Sjabbes huijsvrouwe van Hindrik Joesten
moie Jantjen de Sarrijsche
Jan Sierts ende des selfs huisvrouwe
Moeder Remkes
Harm Homan Mulder van de Noorder Meulen ende des selfs huisvrouwe
Froucke Roelefs
Hillebrant Jans Backer ende des selfs huisvrouwe
Aefke
Jan Ebels
Cornellis Lamberts Brouwer ende des selfs dochter
Anna Cornellis huijsvrouwe van Jannes Luppes
Oom Evert
Trijnje weduwe van Tonnis Jans Buijtenman
Everhardus Roosevelt Schoolmeester ende des selfs huisvrouwe
Niessijn
moie Assel Cornellis
mester Geert Snijder
Geertjen Ubbes weduwe ende des selfs dochter
Wija Gerrits
Lammert Roelefs ende des selfs huisvrouwe
Lucke Harmens
Geeske huisvrouwe van Jan Egberts
David Broers ende des selfs huisvrouwe
Elske Alerix
Luppe Roelefs ende des selfs huisvrouwe
Jantjen
Berent Dieters ende des selfs huisvrouwe
Gepke
Reenje Jans huijsvrouwe van Hindrik Harmens
Hillechijn Everts huijsvrouwe van Pieter Leenders

Coorengast

Haijcko Derkx ende des selfs huisvrouwe
Leenje
Berent Geerts ende des selfs huisvrouwe
Lieucke Jans
Lisebeth Derckx huijsvrouwe van Pieter Jans
Goossen Jans
Lisebeth Tonnijs huijsvrouwe van Jan Goossens
Abelje Fockes huijsvrouwe van Jurrien Jurriens
Klaes Sijbrants ende des selfs huisvrouwe
Gepke Hindrikx
Hindrikjen Haijes huijsvrouwe van Wijpke Reenders

Noordbroeckster Hamrick

Reindt Hindrikx ende des selfs huijsvrouwe
Aijmen Berents
Jan Cornellis ende des selfs huijsvrouwe
Jaje Cornellis
Geertjen Wierts huijsvrouwe van Albert Eltjes
Jan Hindrikx en des selfs huisvrouwe
Klaeske
Wiert Pieters ende des selfs huisvrouwe
Tjetje Hannekes
Meerten Eppes ende des selfs huisvrouwe
Anje Ennes

Stoots-Horn

Hindrikjen Jans weduwe van Haijo Jans
Geert Geerts ende des selfs huijsvrouwe
Aeltjen Cornellis
Aeltjen Jans huijsvrouwe van Tamme Eemens
Heijne Jans ende des selfs huijsvrouwe
Wiecke Tjarckx
Jan Derkx ende des huijsvrouwe
Anje Wierts

Op het Veen an de Zuijtkant van het Diep

Wijbrigh huisvrouwe van Phiebo Jans
Hille Hindrikx huijsvrouwe van Dietert Joesten
folio 9
Met attestatie tot ons (voor de tijt wanneer het H. Avondmaal voor de eerste mael op den 20 Decemb. 1705 gehouden is) overgekomen
Eppo Pieters
Eggo Eijlerts [beide] beijde met attestatie van Zuidtbroeck

07-3-1706
Na belijdenis aangenomen
Harmen Frerickx ende des selfs huisvrouwe
Marchijn Jans
Albert Jans smit an het zuijder eijnde
Jannes Luppes
Pieter Frerickx snijder
Derckjen Benes huijsvrouwe van Haijcko Wibbes
Ebbe Jans huijsvrouwe van Menso Roofevelt
Wijpke Meijnts j.d.
Met attestatie als doen tot ons overgekomen
Harmen Jans met attestatie van Groningen
Berent Hindrikx op ’t Veen an de zuijtkant van ’t Diep met attestatie van Zuidbroek
Teetjen Bonnes huijsvrouw van Berent Arents met attestatie van Slochteren
Trijnje Sjoerds j.d. met attestatie van Dockum

06-06-1706
Na belijdenis aangenomen
Aijlcke Fockes
Pieter Jans op de Coorengast
Hindrik Frerickx
Luitjen Jacobs
Met attestatie tot ons overgekomen
Otto Jacobs en sijn huijsvrouwe Bartje Eijlers met attest van de Nieuwe Scheemda
Lupke Hindrikx j.d. met attestatie van Slochteren

05-09-1706
Na belijdenis aangenomen
Menneke Aijssens j.m.
Javobjen Cornellis j.d.
Grietjen Berents j.d.

05-12-1706
Na belijdenis aangenomen
Aefke Ennes huijsvrouwe van Luppe Jans
Jantjen Rosevelts j.d.
Etjen Ariens j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Trijntje Meints weduwe van Tjae Pieters met attest. van Zuidbroek
Hilje Remkes j.d. met attest. van Schiltwolde
Antje Berents huijsvr. van Sappe Aeijlckens met attest. van Zuidbroeck

06-03-1707
Na belijdenis aangenomen
Luppe Janssen
Sijeucke Klaessen j.m.
Tidde Zebes jm
Lumme Renekes j.d.
Grietjen Ennes j.d.
Aeltjen Sickes j.d.
Maijcke Egberts j.d.
Met attestatie van Winschooten tot ons overgekomen Jan Hindrikx en des selfs huijsvrouwe Anna Sijsen

05-06-1707
Na belijdenis aangenomen
Focco Jurriens
Poppo Hindricks
Tonnis Nannes j.m.
Elle Geerts j.m.
Geertjen Garrelts huisvr. van Pieter Fredericks
Engel Jansen, uijt het pausdom overgegaan nae voorgaande onderwijs huisvr. van Geert Berents
Anna Pauwels huisvr. van Jan Eppes
Eltjen Hindricks huisvr. van Jan Jans
Grietjen Pieters huisvr. van Lucas Jurriens
Edske Emmes j.d.
Mansje Janssen j.d.
Teleke Jans j.d.
Ziben Micheels j.d.
Anje Sjabbes j.d.
Marchijn Schultens j.d.
Hille Lubbers j.d.
Aeltjen Jans j.d.
Jantjen Berents j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Elsien Simons jonge dochter met attestatie van Nieuw-wolda

04-09-1707
Na belijdenis aangenomen
Jan Goossens
Hindrick Jans j.m.
Aeltjen Jans huijsvr. van Memme Berents
Lupke Hindriks huijsvr. van Eltje Alberts
Grietjen Jans huijsvr. van Berent Arents
Marchijn Harmens huijsvr. van Jan Harmens
Grietjen Jacobs j.d.
Met attestatie van Zuidbroeck tot ons overgekomen Trijntje Gerrits weduwe van Cornellis Claessen
Met attestatie van Nieuwolda overgekomen Aefke Edzens weduwe van Waldrik Eppes

04-12-1707
Na belijdenis aangenomen
Mester Harmen Geerts smit uijt het pausdom overgegaan
Hindrik Timens jm
Marchijn Berents j.d.
Tjagijna Geerts j.d.
Teleke Engelkes j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Ijcktjen Tjarcks weduwe van Roelef Jans met attestatie van Veendam
Aeltjen Jacobs j.d. met attestatie van Schiltwolda

04-03-1708
Met attestatie tot ons overgekomen
D. Joachimus Kuen S.S. M. Candidatus met attestatie van Groningen
Pieter Claessen
Cornellis Geerts j.m. ende
Maije Aepkes j.d. alle drie met attestatie van de Nieuwe Scheemda

03-06-1708
Na belijdenis aangenomen
Wijpke Reenders
Jan Arents
Harmen Tiddes
Abelje Rempkes
Trijntje Jans
Betje Hindrickx
Grietje Rempkes
Hille Geerts
Met attestatie tot ons overgekomen
Grietjen Hindrickx weduwe van wijlen Jan Hovingh met attestatie van Slochteren
Elligjen Egberts j.d. met attestatie van Winschoten
Aefje Does met attestatie van Wagenburgen

02-09-1708
Na belijdenis aangenomen
Claes Pieters j.m.
Meijske Eijssens j.d.
Met attestatie van de Nieuwe Scheemda tot ons overgekomen Eva Arents

02-12-1708
Na belijdenis aangenomen
Jan Lodewijcks j.m.
Jantjen Pieters huijsvrouwe van Coop Alberts
Aeghtje Goossens j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Andries Clinge met attestatie van die Nieuwe Scheemda
Riemen Sjerts huijsvrouwe van Simon Wibbes met attestatie van de Mieden
Jan Pieters en sijn huijsvrouwe in Noordbroekster Hamrick met attestatie van Schildwolda
Harmen Jans j.m. met attestatie van de Scheemda

03-03-1709
Na belijdenis aangenomen
Anje Sjaddes huisvrouwe van Jan Hindricks
Fockjen Michiels j.d.
Bijuwe Tiddes j.d.
Alberdina Hindricks
Met attestatie tot ons overgekomen
Trijntjen Schuirinck huijsvrouw van Schelto Haijens met attestatie van Zuidbroeck
Hijlke Hindricks huijsvrouw van Edzo Mensens op de Coorengast met attestatie van de Mieden
Ellechijn Berents j.d. met attestatie van Slochteren
Aeltjen Jans met attestatie van Colham

02-06-1709
Na belijdenis aangenomen
Berent Egberts in Noordbroecksterhamrick
Met attestatie tot ons overgekomen
Berent Jansen ende Dedde Bouwes beijde met attest. van Groningen
Geertjen Hindrickx weduwe van Luitjen Luirts van Nieuwolda
Trijntjen Aepkens huisvr. van Ede Dreeuws met attest. van Slochteren
Hilje Derks j.d. met attest. van Farmsum

01-09-1709
Na belijdenis aangenomen
Anneke Geerdts huisjvrouwe van Jan Arents
Weijcke Joesten j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Albert Pieters j.m. met attest. van het Hogezandt
Weijcke Luigjes weduwe van Menso Geerdts met attest. van Sappemeer
Beene Pieters en sijn huijsvr. Trijntjen Zijbens met attest. van de Nieuwe-Scheemda
Eltjen Schultens huijsvrouwe van Klaas Meijer met attest. van Veendam
Johanna Jans j.d. met attestatie van Groningen

01-12-1709
Na belijdenis aangenomen
Claas Meijer
Zijtse Ontjes
Geeske Willems hujsvrouwe van Hindrik Tebbes
Maria Hindricks huijsvrouwe van Dedde Bouwes
Antje Ijpes j.d.
Nijncke Jacobs j.d.
Eelje Luppes j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Peter Haijes met attest. van Zuidbroeck

02-03-1710
Na belijdenis aangenomen
Hindrick Jans
Egge Jacobs
Trijnje Hindricks huijsvrouwe van Steffen Jans op de Olde Dijck welke door Gods genade uijt het pausdom tot ons is overgegaan
Jantjen Koerts j.d.
Jacobjen Jacobs j.d.
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Pieter Claessen met attest. van Slochteren
Lucas Menewisch met attest. van Cappel uijt het Graafschap Tecklenburg

01-06-1710
Na belijdenis aangenomen
Tietje Hindricks huijsvrouwe van Tonnijs Nannes
Klaeske Egberts j.d.
Met attestatie van Groningen is tot ons overgekomen Hindriktien Jans huijsvrouwe van Evert Egberts
Alsmede Wija Gerrits huijsvrouwe van Harm Pieters met attestatie van Zuidbroeck

07-09-1710
Na belijdenis aangenomen
Folckert Jans
Hindrikjen Harmens huijsvrouwe van Frerick Oldtman
Lisebeth Willems
Aeltjen Louwerts
Met attestatie als doen tot ons overgekomen
Jan Lubberts met attestatie van Groningen
Aeltjen Jacobs huijsvrouwe van Folckert Jans met attestatie van Groningen
Aeltjen Geerts met attestatie van Groningen
Romcke Hindricks huijsvrouwe van Jan Jans met attestatie van Zuidbroeck

07-12-1710
Met attestatie van Zuidbroeck tot ons overgekomen Grietje Christophers j.d.

01-03-1711
Na belijdenis aangenomen
Jan Tonckens
Met attestatie van Slochteren tot ons overgekomen Jacobjen Peters j.d.

07-06-1711
Na belijdenis aangenomen
Luijtjen Rempkes
Steffen Jans bij de olde Dijck
Dedde Foppes
Derck Harmens
Anje Tjarcks weduwe van Dreuws Hindricks
Anje Jans weduwe van Luijtjen Luijtjens
Tjaacke Egberts
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Cathrijna Wessels nu huijsvr. van Berent Jans met attest. van Leijden
Jacob Clasen en sijn huijsvr. Alcke Sebes met attest. van de Scheemda
Hindrick Eltjes en sijn huijsvr. Grietjen Jurjens met attest. van Veendam

06-09-1711
Na belijdenis aangenomen
Hindrick Hindricks jm
Froucke Alberts j.d.

06-12-1711
Na belijdenis aangenomen
Klaes Jans
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
D. Georgius Mattersteck S.S.Min.Candidatus met attestatie van Eenum
Ijcktjen Tjercks met attest. van Amstelredam
Cornellis Thomes en sijn huijsvr. Geesjen Hindricks met attest. van Niezijl
Anje Harrems huijsvr. van Harmen Jans met attest. de Eexta

06-03-1712
Met attestatie tot ons overgekomen
Jan Geerds jm van Halle in’t geregte Ulsen in het graefschap Bentheim
Trijntjen Jans j.d. met attest. van Woldendorp

05-06-1712
Na belijdenis aangenomen
Jacobus Haakens
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Aijso Lammers met attest. van Groningen
Aijsso Richts en sijn huijsvr. Geertjen Warners met attest. van Nieuwolda
Tammo Eggeriks met attest. van de Eexta
Margrietjen Wichers met attest. van Heveskes
Aeltjen Jans met attest, van Schiltwolda
Aeltjen Goossens met attest. van de Nieuwe Beerta


03-08-1712
Een groot deel van de gemeente, inclusief ds. Conradius Klugkist en ds Phoebus Themmen als naburige predikanten, is verzameld in de kerk. De gemeente van Groningen heeft een beroep uitgebracht op ds. Albertus Muntinge van Noordbroek. Aanwezig voor Groningen zijn Lambertus Bieruma, Derk Zeijl en Ubbo Emmius Barkhuijs, predikant, ouderling en archi-diacon.
De gemeente laat ds. Muntinge met droefenis gaan
1712 Eerste maal bediening van het avondmaal door ds.H. St[papier beschadigd]
Sedert die tijd zijn de gemeente toegevoegd
Johannes Stheman S.S.M.C. met attestatie van Sappemeer
Engbert Mennes met attestatie van Grote Gast en Doesum
Hilletjen Jans j.d. met attestatie van de Scheemda

12-03-1773
met attestatie overgekomen Tidde Klaessens van de Veendijk
Hilletje Derks van Wagen borgen

04-06-1713
met attetatie overgekomen Roelef Jans van Hellum
Grietje Harmens van ’t Zant
Swaantje Reners huisvrouw van Albert Hindriks van Schilwolda

03-09-1713
met attestatie overgekomen Gerrit Lemmes van Luik en
Meneke Haijes es van Niew Scheemda
na belijdenis angenomen Haijke Tonnis j.d. en Klaaske Jans j.d.

03-12-1713
met attestatie overgekomen Hindrik Joestens van Slochteren
na belijdenis angenomen Aletta Davids

04-03-1714
met attestatie tot ons gekomen
Wijpke Alberts van Groningen
Wibbina Hubbeling huisvr. van doctor Looff [papier beschadigd] van Groningen
Elisabeth Aijlts van Campen in Oostvriesland
na voorgaande belijdenis
1 Cornelis Hindriks
2 Claas Sjabbes
3 Geeske Jans
4 Martjen Haijkes
5 Maria Jacobs
6 Anje Claessens

02-06-1714
Meijndert Sijbelts van Hellum
Aaeltjen Harms weduwe van Jan Jans van Siddebuiren
na belijdenis toegevoegt
D’Hr Captein L.D. Veencamp en
Martjen Takes

02-09-1714
met attestatie overgekomen Geerd Fockes van Hellum
na belijdenis toegevoegt Fockjen Jans

02-12-1714
met attestatie overgekomen Gerrit Geerts van de Meden

03-03-1715
na belijdenis toegevoegt
Rotger Eltjes
Jacob Hindriks
Sara Davids
Grietje Jans

02-06-1715
met attestatie overgekomen
Trijntje Jans j.d. van Midwolda
Trijntje Reemps van de Wildervank
na belijdenis toegevoegt
Berent Memmes
Nanne Derks
Aaltjen Deddes
Hilke Hindriks
Jantjen Pieters
Grietjen Pieters
Lammechien Hindriks
Martjen Pieters
Bouwke Alberts
Eltjen Jans
Derkjen Cornelis
Jetske Berents
Hindrikijen Alberts
Antje Geerts
Meneke Pieters
Ariaantje Jans

03-09-1715
na belijdenis toegevoegt
Jan Rotgers
Hindrick Jans
Jan Hindriks
met attestatie overgekomen
Berent Geerts van Nieuw wolda
Derk Jacobs van de Oude Schans
Sappe Harremts van Sapmeer

01-12-1715
na belijdenis toegevoegt
Geeske de huisvrouw van Tidde Claessens

01-03-1716
met attestatie overgekomen
Aaltjen Rienders van Nieuw Scheemda
Trijntjen huisvrouw van Albert Eltjes van Hellum

10-06-1716
met attestatie overgekomen Claas Brandts van Veendam
op niews angenomen Wupke Jans j.d.

09-09-1716
met attestatie overgekomen Hindrik Willems van Sapmeer
Wessel Gerrits van Midwolde
Eenje Jacobs van Siddebuiren
Lutgert Pieters van Groningen
na belijdenis angenomen
Eltje Tammes j.d.

06-12-1716
met attestatie overgekomen
Jacobus Roemeling beroepen organist van Leermes
Evert Jans van Midwolda
Tjake Egberts van Zuidbroek

06-03-1717
met attestatie overgekomen
Ds. Johannes Stheman S.S.M.C. van de Scheemda
Jan Berents Starcke van Bleijham
Frouke Jans van Zuidbroek
na belijdenis toegevoegt
Jacobus Rosevelt en Eltje Sjabbes
Geertjen Sanders j.d.
Anje Hindriks j.d.
Anje Wibbens j.d.
Meijndertje Bouwes j.d.
Trijntje Bonnes j.d.

06-06-1717
met attestatie overgekomen
Anje Berents van Adorp
Martje Haijes weduwe van Hindrik Claessens van Slogteren

06-09-1717
met attestatie overgekomen
Rieneke Hiddes en Trijnje Eenjes van Siddebuiren
Hindrik Jacobs en Gepke Derks van Oostwold
Eltjen Alberts van Siddebuiren

06-03-1718
met attestatie overgekomen
Thomas Lekleer van Delfzijl
Grietjen Jans van Wagen burgen
na belijdenis angenomen
Geert Thomas
Paul Alberts
Hindrik Eltjes
Geert Sijmons
Remke Tammes
Hindrik Tammes
Luitje Hindriks
Egbertjen Jacobs j.d.
Geesje Harms j.d.
nevens nog angenomen De Hr. D. Edzens j.u.d.

05-06-1718
met attestatie overgekomen
Jan Hindriks van Beerster Hamrik
Jan Jansen van Midwolda
Paul Sipkes en Geertje Jurjens echt. van Langakkerschans
Reender Cornelis en Eltje Jans ehl. van Nieuw Scheemda
na belijdenis angenomen
Antony Schultes
Jan Tiddes
Aaldrik Davids en Tecla Duijts huisvrouw van D. Sardam Lingu Lat: preceptor
Arentje Arents j.d.
Cunnegien Hindriks j.d.

04-09-1718
na belijdenis angenomen
Berent Jans
Trijntjen Harms
Aeltjen Jans

04-12-1718
na belijdenis angenomen
Claas Engelberts
Pieter Pieters
Fennegien Jans
Martjen Jans
Chatarina Romeling

05-03-1719
na belijdenis toegevoegt
Welmt Luppes j.d.
Wija Jans huisvrouw van Nanne Pieters van Westerlee

04-06-1719 [voor deze datum staat iets wat amper leesbaar is, o.a. “Schilwolda”; het is onduidelijk waar dit bijhoort HB]
met attestatie tot ons gekomen
Fridke Jans huisvrouw van Eltje Harms van Appingadam
Eltje Hommes en Geesje Pieters ehl. van Zuidbroek
Antonij Freriks en Siben Claassens ehl. van Zuidbroek
Grietje Harms j.d. van Wagenburgen

06-09-1719
na voorgaende onderwijs aengenomen
Cornelis Rienders
Jan Pauls Hikkens
Geertjen Douwes j.d.
Aemke Engelberts j.d.
met attestatie van Swol gekomen Hindrik Hindriks

05-06-1720
na belijdenis aengenomen
Autje Hiddes
Roelef Geerts
Geele Scheltes j.d.
met attestatie overgekomen
Cornelis Pieters van Zuidbroek
Jelske Pieters van Siddebuiren
Geertjen Jans van Beerster Hamrik
Anna IJpens van Delf Zijl

02-03-1721
na belijdenis angenomen
Grietjen Hilbrants j.d.
Jan Abrahams
met attestatie overgekomen
Andries Harmannus en
Harmen Harmens van Groningen en de Beerta alsmede
Wobbichien Harmannis en Frouwtje Jans van Groningen en Termunten

08-06-1721
na belijdenis angenomen
Geert Wijchmans
Jantje Rienders
Ijktjen Harms
met attestatie overgekomen
Aeltje Reijnders van Woldendorp

06-09-1721
met attestatie overgekomen
Nandina Waldrix van Groningen huisvrouw van Frederik Amsing

09-12-1721
angenomen Juffer Nisa Folkers

06-09-1722
met attestatie overgekomen
Luppe Egberts en Arentje Harms ehl. van Nieuw Beerta
Grietje Aries huisvrouw van Pieter Geerts van Slogteren
Etjen Hekmans van d’Scheemda
Anna Maria Gerrits van Groningen
Aeltjen Roelefs van Schilwolda

07-03-1723
tot ledematen angenomen
Hindrik Berents en Fokke Tammes
Trijntjen huisvrouw van Autje Hiddes
Frederica Folkers
Jantjen Geerts
Anje Hindriks

06-06-1723
met attestatie overgekomen
Rotger Asjes en Claasjen Harms ehl. van de Wildervank
Eltje Jacobs en Grietje Luitjes ehl. nevens haar dogter Wija Eltjes van Zbroek
Jan Paul Hicken van Spijk
Jantjen Luitjes j.d. van Helm
Fennigien Reijnts j.d. van Vlagtwedde
Aefke Derks huisvrouw van mr. Tobias van Embden

05-09-1723
met attestatie overgekomen
Haijko Haijkens en Heebe Crumminga ehl. van Lier uit Oostvrieslant
Jan Hindriks van Zuidbroek
Aefjen Tonnis van Groningen

05-12-1723
met attestatie overgekomen
Aeltjen Goossens weduwe van Sicco Wollesius van Appingadam
Jantjen Lucas van Groningen
Lijsbeth Aijlts van Zuidbroek
na belijdenis angenomen
Jan Tammes
Jan Hilbrants
Geertjen Hindriks
Giesje Eltjes

06-03-1724
na belijdenis angenomen
Eijlderts Harmannus
Jurjen Berents
Martjen Hommes
Antje Geerts
Lammegien Tammes
Anna Blincks
Hendrikjen Davids
Riemke Bouwes
Hillegien Jakobs

04-06-1724
na voorgaende onderwijs angenomen
Jan Hiltjes
Sjabbe Hindriks
Jantijn Claessens
Idde Jans
Geesjen Jakobs
Roelefjen Jans
Hasijne Blincks
Lubbertjen Geerts
Albertjen Hindriks
met attestatie van Groningen Bielke Jelles Melema
van Slogteren Anje Fokkes vrouw van Jan Rotgers
Maria Thomas vrouw van Jan Hindricks van de Wildervank

10-09-1724
na voorgaande onderwijs angenomen
Geertjen Egges
Seijke Geerts
met attestatie overgekomen
Cornelis Jans en Wije Wessels ehl. van Nieuwscheemda

03-12-1724
met attestatie overgekomen
Eligonda Themmen j.d.
Grietje Petrejus huisvrouw van Thomas Lakleer
Susanna Harkema huisvrouw van Andries Harmannus alle drie uit Groningen
nog naderhant Harm Hindriks van Winschoten
Eppo Hermans van Midwolda
Hindrik Engberts van Slogteren
Klara Cornelis van Colham
Jantjen Hindriks van Winschoten

09-03-1725
met attestatie overgekomen
Lollina Jelles Mellema
Lijsbeth Hindriks van Winschoten en Zuitbroek
05-03-1725
Op belijdenis angenomen
Geert Metting
Remke Eltjes
Elske Luitjes j.d.
met attestatie overgekomen
Elizabeth Nijtringhe huisvrouw van Mons. Giesenbier van Groningen

03-06-1725
Avondmaal gehouden en heeft men goetgevonden Conditien op te stellen en de selve van de niews angenomene te doen vertekenen gelijk hier onder dan blijkt geschiet te sijn. Met attestatie van Groningen ondertusschen overgekomen Geertruid Scholtens.

Voorwaarden waar op men hier gewoon is geweest ledematen an te nemen mitz d’selve met handgeving en teikening sig onderwerpende geduirende onse dienst hier ter plaats.


[volgen eigenhandig door nieuwe ledematen geschreven namen, soms in een duidelijk handschrift, soms erg moeizaam geschreven:]
Albert Jans
Luitien Hindricks
Frouke Beerents
dit heeft Anje Hommes getekent
Martien Dercks
dit heeft Wijpke Jans gemaakt
Reentie Jans

ijantijen ijans
dit heeft Hebbeltjen Harms ge-HH-trokken
Den 2 dec.
Frederik Amsing

05-08-1726
met attestatie overgekomen
Reijnder Doedes en Ijktjen Jakobs ehl. van Wagenborgen
Geert Thomas en Geesjen Harms van Sappemeer

met attestatie den 7 dec.
Ubbo Copinga S.S.M.C. van Groningen
Wessel Gerrits van Sapmeer
Haijko Jakobs van Winschoten
Geertruid H. Ottes vrouw van Drewes Jans

03-03-1726 [alles staat door elkaar, links en rechts allerlei eigenhandig geschreven namen en daar tussen namen in een net handschrift]
met attestatie overgekomen
Febigien Tonnis van Groningen
Geertruid Laluwens van Beerster hamrik
op niews angenomen
Roelf Alles
Jacob Jans
Hommo Elties
Jacob Elties
dit [kruis] heeft Eeme Tammes gemaakt
... Wichgers
[rechterkolom, naast MDCCXXVI den 3 meert:]
Tetje [kruis, aan bovenkant dichtgemaakt en een streep door het midden] Geerts vrouw van Schelte Jans
Ickjen Peters
Truida Gijsenbiers
Tieghien Harmens
Martin Edzkes
Trintien Jans
Mieuebes Sjouerts
Mieje Michgels
Trintie Willems
Aeltjen Harms vrouw van Jan Freriks
[waarna 10 vragen volgen die ze moeten beantwoorden HB]

16-06-1726
met attestatie overgekomen
Berent Berents van Scheemda
Jakob Ringels van Groningen
Tjapko Pieters van Zuidbroek
op niews angenomen
Gerrit Gerris
Obe Schultens
Albert Eltjes
Oomke Gebels
Wigbolt Kiers
Willem Luppes
Claas Jans
Trijntjen Geerts vrouw van Wijpke Alberts
Albertjen Geerts vrouw van Berent Pieters
Geertjen Neijns vrouw van Hindrik Luilefs
Aeghtje Edzkes
Geesje Boeles
[volgen hun handtekeningen, degenen die niet kunnen schrijven hebben een kruis gezet in aanwezigheid van de dominee HB]

08-09-1726
met attestatie overgekomen
Harm Harms van Vriescheloo
Anna Alberts huisvrouw van Harmannus van Oosterdam van de Beerta
Hilbrant Jans
Anijs Wijpkes [de laatste 2 zijn eigenhandig geschreven HB]

06-12-1726
met attestatie overgekomen
Hillegien Derks van d’Wildervank

02-03-1727
met attestatie overgekomen
Jan Paul Hikkes en Annetjen Harms ehel. van de Beerta
Enneke Tonnijs van Groningen

01-06-1727
met attestatie overgekomen
Antje Hindriks van Groningen
Anje weduwe van Egge Does van ’t Hamrik
Augustinus Atsema van Groningen

na voorgaande onderwijs angenomen
Jan Harms
Claas Jans
Oomke Engberus
Jakob Luitjes
Hauke Jans weduwe van Berent Thientes
Trijnje Derks huisvrouw van Anthonij Schulten
Wija Harms huisvrouw van Harm Baukes
Ebel Derks weduwe van Jan Hindriks
Jantjen Reijnts huisvrouw van Upke Jans
Reijntjen Hindriks huisvrouw van Jan Hindriks
Lijsbeth Jans j.d.
Marie Jakobus j.d.
Eltje Jakobs j.d.
Trijntjen Coerts j.d.
Aeltjen Gerrits j.d.

07-03-1728
na voorgaande onderwijs angenomen
Derk Jans
Doe Tjackes
Engel Harms huisvrouw van Jakobus Pilippus
Elisabeth Thebbes huisvrouw van Jan Everts

06-06-1728
met attestatie overgekomen
Eligonda Themmen van Hulst
Geertjen Boeles van Groningen
na voorgaende onderwijs angenomen
Geert Hindriks
Hindrik Harms
Geertjen Berents
Ijktjen Harms j.d.

05-12-1728
met attestatie Jantjen Louwerts van N. Scheemda

04-07-1729
met attestatie gekomen Lammegien Tiddes van Zuitbroek

04-12-1729
op nieuws angenomen
Focko Eltjes
Jantjen Eltjes j.d.
Anje Hindriks j.d.

05-03-1730
na voorgaande onderwijs angenomen
Jakob Sijwerts
Roelef Hindriks
Anna Tonnis huisvrouw van Jakob Eijles
Grietje Jans ehevrouw van Derk Jans
Etje Harms huisvrouw van Berent Lubberts

04-06-1730
op belijdenis angenomen
Claas Barthols
Aeltjen Alberts j.d.
Hemme Jans j.d.
met attestatie angekomen
Hindrik Poppens van Sapmeer
Foske Alberts van het Hoge Zant

03-09-1730
met attestatie overgekomen
Roelef Iken en Grietjen Hindriks ehl. van Groningen alsmede
Trijntje Siuurts weduwe van Jan Edes van de Scheemda

03-12-1730
op ’t niew angenomen
Wilhelmus Jakobus
Jan Hindriks
Jannes Hindriks
Wija Nantkes huisvrouw van Tjapke Pieters
Geesje Jans j.d.
Anje Harms j.d.
met attestatie overgekomen
D’Advocaat Jan Westering Smeeks en
Hemmerensiana Anna Wildervancks ehl. van Zuitbroek
Jantjen Haijes huisvrouw van Hindrik Jans van Zuitbroek
Jantjen Tiddes j.d. van Groningen

04-03-1731
Op’t nieuws angenomen
Hindrik Jans
Remke Alberts
Berent Lubbers
Ijktjen Jochums weduwe van Crijne Jans
Grietjen Aijlts huisvrouw van Philippus Jakobus
Jantjen Arents huisvrouw van Wessel Gerrits
Aeltjen Jans huisvrouw van Jan Alberts
Jakobjen Jans huisvrouw van Engbert Jans
Berentjen Tammes j.d.
Trijntjen Hindriks j.d.
Frouwke Eddes j.d.
Pietertjen Blincks j.d.
Grietje Roelefs j.d.
Met attestatie van Siddebuiren overgekomen Trijnje Harms huisvrouw van Harm Carsjes

03-06-1731
angenomen
Hindriks Sanders
Menne Engberts
Hindrik Christiaan
Geesje Jans huisvrouw van Willem Jans
Harmke Coops huisvrouw van Jan Pieters
Annetje Geerts huisvrouw van Jan Martens
Anje Fokkes huisvrouw van Hindrik Jans

02-09-1731
met attestatie overgekomen
van Sapmeer Cornelis Sietses en Willemke Roelefs ehl

02-12-1731
met attestatie gekomen van de Scheemda Claas Jakobs

02-03-1732
met attestatie overgekomen van Delfzijl Harmannus Mensses en sijn vrouw Wopke etc.
na voorgaand onderwijs tot ledematen aangenomen
Jakob Eppes
Hindrik Jans
Jan Barthols
Jan Hindriks
Jakob Jans
IJda a Arahams huisvrouw van Albert Eltjes
Liefke Jans huisvrouw van Willem Jans
Fennigien Luikens huisvrouw van Jan Geerts
Trijntjen en Margrieta Giesenburg j.d.
Jakobjen Jans j.d.
IJktjen Pieters j.d.
Geeske Edzes j.d.
Pietertjen Eppes j.d.
Stijntjen Harms j.d.
Engel Harms j.d.
Anje Memmen j.d.
Jantjen Jakobs j.d.

01-06-1732
met attestatie overgekomen Esther Noblet van Groningen
na voorgaand onderwijs angenomen
Geert Aijlkes
Willem Jans
Maria Jans huisvrouw van Lammert Ottes
Bouke Jans huisvrouw van Roelef Hindriks
Tjaekjen Willems huisvrouw van Augustinus Atsema

07-09-1732
met attestatie overgekomen
Dirck Tjaden van Loga
Henricus Tammens van Vriescheloo
Hebeltje Luppes huisvrouw van Geert Aijlkes van Zuitbroek
Jantjen Tiddes j.d. van Sapmeer

09-12-1732
met attestatie overgekomen
Nanno Derks en Elje Egberts ehl. van Zuitbroek

01-03-1733
na voorgaende onderwijs de gemeente toegevoegt
Meijndert Haijes
Ernst Hindriks
Albert Coops
Popke Eltjes
Pieter Coops
Siben Alberts huisvrouw van Jan Hindriks
Grietje Luitjens
Anje Harmens
Jantjen Pieters

07-06-1733
met attestatie overgekomen
Metje Clasens weduwe van Tjark Tjaden van Cirquerum in oost-Vrieslant

04-09-1733
met attestatie overgekomen
Geert Geerts en Stijnje Jans ehl. van Slogteren
Henriette Meuujes demoiselle van Groningen

06-12-1733
met attestatie overgekomen
Hilbrant Jans van Sapmeer
Aeltje Hindriks weduwe van Dedde Foppes
Hindrik Deddes en Aefke Tonnis, ’t zamen van Slogteren

07-03-1734
met attestatie overgekomen
Claas Hilkes van nieuw Scheemda
Mena Vos van Stitswert
na voorgaende onderwijs en belijdenis angenomen
Derk Jans
Siben Meijnderts huisvrouw van Derk Foppes
Cunnegien Jans huisvrouw van Meijndert Haijes
Anna Edzes huisvrouw van Sibrand Gerrits
Janna Hindriks j.d.
Jantjen Dreews j.d.
Almtjen Willems j.d.

06-06-1734
na voorg: onderwijs tot ledematen angenomen
Jeltjen Berents huisvrouw van Jan Barthols
Aeltjen Hindriks huisvrouw van Jan Berents
met attestatie overgekomen van Zuidwolde Regina Jans huisvrouw van Jan Jakobs

05-12-1734
met attestatie overgekomen
Trijntje Willems weduwe Ubbo Eltjes v. ’t Hogezandt
Aeltjen Alberts weduwe v. Jakob Isebrants v. Schilwolda

13-03-1735
na voorg. onderwijs angenomen
Berent Geerts
Meijndert Berents
Eppe Jans
Drewes Jans
Jan Jans
Derk Foppes
Coenraat Takes
Jakob Hindriks
Jan Pieters
Simon Geerts
Grietje Reints huisvrouw van Jan Hindriks
Janna Blinks
Hindrikjen Geerts j.d.
Antje Wilkes j.d.
Willem Rustius

04-12-1735
met attestatie overgekomen
Martha Feret van Lier uit Oost-Vrieslant
Geesje Entes van Veendam
Hebbeltjen Aeldricks van Nieuw-wolda

04-03-1736
na voorg. onderwijs en belijdenis angenomen
Jan Vrieseman
Jan Martens
Tjacke Does
Martjen Andries huisvrouw van Jakob Everts
Stijnje Jans huisvrouw van Albert Coops
Anje Aeldricks huisvrouw van Jan Harms
met attestatie overgekomen Focko Eltjes van Enckhuisen

03-06-1736
na voorg. onderwijs en belijdenis de gemeente toegevoegt
Aeldrik Harms
Frerik Antonij
Grietje Heijns huisvrouw van Eppe Jans
Lijsebeth Jakobs huisvrouw van Jan Berents
Albertjen Berents j.d.
Aatje Cornelis j.d.
Aeltjen Edes j.d.

02-09-1736
met attestatie overgekomen
Hiske Schmaals weduwe van Albert Edzkes van Schilwolda
Wije Hindriks van Zuitbroek

02-12-1736
op nieuws angenomen
Martjen Jans huisvrouw van Jan Rotgers
Grietje Abrahams huisvrouw van Jakob Jans

03-03-1737
met attestatie overgekomen
Geertjen Aijlkes huisvrouw van Jan Pieters van Zuitbroek
Anje Egges huisvrouw van Willem Luppes

02-06-1737
met attestatie overgekomnen
Geert Harmens en Margien Willems ehl. van Groningen
Jan Setler van Groningen
niews angenomen
Aepke Hiltjes
Jakob Harmens
Gepke Harms weduwe van Ernst Hindriks
Gepke Tjapkes huisvrouw van Derk Jans
Tjaekjen Bouwes
Remke Luppes huisvrouw van Reijnder Boeles
Martjen Gebels j.d.

01-09-1737
met attestatie overgekomen
Wessel Gerrits en Jantjen Arents ehl. van Groningen
Roelef Harms van Schilwolda

01-12-1737
met attestatie overgekomen
Geesje Harms weduwe van Geert Thomas van Groningen
Hillegien Roelefs van Haeren
Jantjen Coops j.d. van Stedum

02-03-1738
nieuws angenomen
Aries Hindricks
Bartholt Harms
Jan Mensses
Take Jans
Johanna Stennekes
Gepke Mensses huisvrouw van Berent Jans
Seijke Berents huisvrouw van Egbert Luppes
Jantjen Louwerents huisvrouw van Wibbe Haijkes
Heijltje Tonkes huisvrouw van Hindrik Sanders
Meneke Sibents j.d.
met attestatie zijn overgekomen
Cornelis Eltjes en Elsjen Hiddes ehl. van Nieuwolda

01-06-1738
na voorg. onderwijs en belijdenis angenomen
Ide Abrahams weduwe van Meindert Harmens
Jantjen Jans weduwe van Derk Jakobs

07-09-1738
met attestatie overgekomen
van Sapmeer Hindrik Poppes en Jantjen Jakobs ehl.

07-12-1738
met attestatie overgekomen van Pietersbuuren Cornelia Steman
op nieuws angenomen Bonna Amsingh

01-03-1739
nieuwd angenomen
Egbert Luppes
Jakob Abrahams
Brond Eppes
Willemtjen Mensses Rosevelt j.d.

07-06-1739
nieuw angenomen
Anna Margrieta huisvrouw van Focko Eltjes
Jantjen Jurjens weduwe van Jan Geerts
Roelefjen Jans vrouw van Hijbe Jans
Anje Heijnes vrouw van Aries Hindriks
Roelefjen Jans vrouw Geert Tjapkes
Hemke Freriks j.d.
Jantjen Eppes j.d.

06-03-1740
op’t nieuw angenomen
Abel Cornelis
Jan Harmens Hamster
Jan Harms
Crijne Boeles
Grietje Hindriks huisvrouw van Berent Geerts
Martjen Poppes huisvrouw van Boele Boeles

05-06-1740
met attestatie overgekomen van Schilwolda Jantjen weduwe van Meijnderts Sibelts
Swaantje Jans huisvrouw van Johannes Benedictus van Groningen
Martjen Jakobs weduwe van Hindrik Geerts van de Leek

04-12-1740
na voorgaande onderwijs en belijdenis angenomen
Ida Eppes j.d.

05-03-1741
na voorgaande onderwijs en belijdenis angenomen
Simon Clasens
Leendert Pieters
Trijntjen Jans

04-06-1741
na voorgaande onderwijs en belijdenis angenomen
Tebbe Alberts
Grietje Remmes huisvrouw van Egbert Harms
Martjen Remmes huisvrouw van Allert Sijtses
Jantjen Jurjens huisvrouw van Geert Addes
met attestatie overgekomen
Geertjen Harms weduwe van Boele Jans Boelema van Garshuisen

04-03-1742
na voorgaande onderwijs angenomen
Johannes Benedictus
Jan Jans
Jan Thieree
Geert Addes
Eppe Jans
Tonnis Tammes
Frouwke Meertens huisvrouw van Hindrik Jans
Trijntjen Melles huisvrouw van Jan Jans
Grietje Dolfinks huisvrouw van Jurjen Everts

03-06-1742
nieuws angenomen tot ledematen
Folkert Hindriks
Ockjen Fockes j.d.
Hindrikjen Febens j.d.
Deeuwer Cornelis j.d.

02-12-1742
met attestatie overgekomen van Bleijham Hillegien Hekmans huisvrouw van Aepke Hiltjes

03-03-1743
tot ledematen angenomen
Geert Frankes
Jan Bourema
Rotger Jans
Anje Anthonijs
Martjen Hindriks j.d.
Bouke Berents j.d.
Trijntjen Berents j.d.
Freeke Clasens j.d.
Aefke Berents j.d.
Trijntje Luppes

02-06-1743
tot ledematen angenomen
Aeghtje Jans huisvrouw van Harm Jans
Geertruid Gerrits huisvrouw van Frerik Anthonij
met attestatie overgekomen van Nieuwscheemda Jan Hindriks

01-09-1743
met attestatie overgekomen
van Groningen Petronella Elizabeth Kestner huisvrouw van Eggerik Eggericks
Jantjen Tonnis weduwe van Egbert Egberts
Wiert Hindricks en sijn vrouw van Uithuisen

01-12-1743
op nieuws angenomen Jan de Ruiter

01-03-1744
met attestatie overgekomen
Trijntje Pieters van Siddebuiren
nieuws angenomen
Jan Jans Smit
Wijpke Jans
Jurjen Everts
Bonno Rosevelt
Gepke Berents huisvrouw van Harm Berents
Aeltjen Berents huisvrouw van Berent Lubberts
Lucretia Jans j.d.

14-06-1744
met attestatie van Groningen
de Hr. R. Knock en desselves huisvrouw Catharina Hoijsingius
mede Willemtje Lodewijks j.d.
op nieuws angenomen
Berent Jans
Jan Geerts
Derk Hindriks
Jannes Jakobs
Robert Sijwerts
Roelefjen Clasens
Trijntjen Jans
Ockjen Jans ’t zamen j.d.

07-03-1745
na voorgaande onderwijs en belijdenis angenomen
Harcke Meertens
Willem Luppes
Aeijlt Tonkens
Sicco Luppes
Willem Elles
Jan Jans
Harmke Remts huisvrouw van Jan Buurema

13-06-1745
na voorgaande onderwijs en belijdenis angenomen
Geert Harms
Metje Menses vrouw van Harcke Meertens
Seijke Sebes vrouw van Eppe Jans
Fockjen Meertens j.d.
Claaske Luppes j.d.
Lutgertjen Elles j.d.
Swaantjen Edzes j.d.
Hindrikjen Edzes j.d.
met attestatie overgekomen
Rotger Jans van Groningen
Gerardus Hermannus Radekers van Lengerik uit het Graafschap Tecklenborg

05-09-1745
met attestatie overgekomen Hemmo Jans van Nieuwolda

05-12-1745
met attestatie overgekomen Frouwke Deddes huisvrouw van Arent Post van Westerbroek

06-03-1746
angenomen tot ledematen
Boele Boes
Evert Luppes
Cornelis Egberts
Reijnder Boes
Derk Hindriks
Harm Jakobs
Haijke Driewes
Cornelis Jakobs
Anje Eltjes huisvrouw van Frerik Harms
Annetje Jans j.d.
met attestatie overgekomen van Groningen Annegien Elleri huisvrouw van Willem Schmaal

05-06-1746
met attestatie overgekomen Jan Meijering van de Scheemda

05-03-1747
met attestatie van Groningen gekomen Anna Hoijsingius
nieuws angenomen
Hilbrant Jans
Goossen Jans
Hillegien Harms huisvrouw van Harm Jakobs

04-06-1747
nieuws angecomen
Foekje Willems j.d.
Geertje Alberts j.d.
Grietje Pieters j.d.
Trijntjen Egberts j.d.
met attestatie overgekomen van Midwoldemer-hamrik Maria Jakobus weduwe van Roelef Berents

03-03-1748
met attestatie overgekomen van Slogteren Hindrik Barelts
nog Rinske Jans van Sapmeer
nieuws angenomen
Nanne Pieters
Eltje Meijnderts
Deewer Baijes huisvrouw van Tjakke Does
Wije Harms huisvrouw van Claas Jans
Harmtjen Wilkes vrouw van Jurjen Berents
Jantjen Eltjes j.d.
Geertjen Geerts j.d.

09-06-1748
nieuws angenomen
Pietertjen Jans huisvrouw van Jan Harms
overgekomen met attestatie van Groningen Hindrikjen Febens huisvrouw van Geert Harms

08-09-1748
met attestatie overgekomen Aaltje Jans huisvrouw van Jan Meijering van de Meden

02-03-1749
met attestatie overgekomen van Groningen Talina Bilevelt weduwe van Jakobus Harperts
na voorg. onderwijs nieuws angenomen
Harm Berents
Eppe Clasens
Tonnis Jans
Henricus Geerts
Swaantje huisvrouw van Jakob Sijwers
Agnieta Jurjens huisvrouw van Cornelis Egbers
Fennigien Jans huisvrouw van Jan Mensses
Anje Hupkens huisvrouw van Eppe Clasens
Tetje Eemes huisvrouw van Jakob Hindriks
Martjen Jans huisvrouw van Aijlt Aijlkerts
Janna Alberts j.d.

07-12-1749
overgekomen de Hr. Luit. Welsen en Maria Amama van Luijk

01-03-1750
na voorg. onderwijs op t nieuw aengenomen
Aeijlt Eijlderts
Jan Barthols
Heijne Jakobs en sijn vrouw Hemke Willems

21-09-1750
door ziekte is de dominee verhinderd en het avondmaal wordt gehouden door ds. P. Mens van de Pekel-A

07-12-1750
met attestatie van Groningen overgekomen Anna Rosevelt

07-03-1751
met attestatie overgekomen
Roelefjen Clasens j.d. van Groningen
op nieuws angekomen
Focko Jans
Pieter Tjapkes
Albertjen Jans huisvrouw van Derk Hindriks
Jantjen Hindriks huisvrouw van Focko Jans
Ida Augustinus j.d.

05-6-1751
met attestatie overgekomen van Groningen Elizabeth Arnoldi huisvrouw van Walrick Amsingh

10-06-1752
op nieuws angenomen
Ockjen Cornelis huisvrouw van Berent Jans
Meneke Sebes j.d.
Jantjen Geerts j.d.
Grietje Geerts j.d.
Haijke Berents j.d.
Niesjen Rosevelt j.d.

11-03-1753
angenomen
Jan Hindriks
Meijndert Jans
Hemme Pieters
Cornelis Pieters
Aeltjen Does huisvrouw van Jakob Danes
Grietje Alberts j.d.
Albertjen Jans j.d.
Moeder Remkes j.d.

03-06-1753
angenomen na voorg. onderwijs
Claas Tiddes
Eltje Harms huisvrouw van Nanne Jans
Grietje Fockes huisvrouw van Claas Tiddes
Leentje Christiaans j.d.

02-06-1754
met attestatie overgekomen
Rotger Jans van de Scheemda
na voorg. onderwijs angenomen
Claas Anthonij
Aeltjen Alberts sijn vrouw
Annetje Arents vrouw van Eltje Ubbes
Haijke Tonnis vrouw van Hemme Pieters

04-12-1754
met attestatie overgekomen van Veendam Harmke Coops weduwe van Pieter Alberts
als mede Aaltje Roelefs huisvrouw van Jan Everts

08-06-1755
angenomen
Grietje Willems weduwe van Fokke Menses
Hilke Emmes weduwe van Lambert Harms
Elsjen Menses j.d.
Elizabeth Jans j.d.
met attestatie overgekomen van Winschoten Harm Hindriks en Reinke Cornelis ehl.

07-03-1756
met attestatie overgekomen van Groningen Eppina Hebbelia Swalue
en Trijntjen Drewes
voorts angenomen
Haijke Hindriks huisvrouw van Bonne Rosevelt

06-06-1756
met attestatie overgekomen van de Meden Martjen Derks weduwe van Harm Egberts
op nieuws angenomen
Geesjen Harms
Anje Tjapkes j.d.
Tjackjen Harms j.d.
Grietje Clasens j.d.
Lammegien Jans j.d.
Betje Barthols j.d.

13-12-1757
met attestatie overgekomen Gerhardus Dijkema van Bergen op Zoom
Toegang 124 inv. nr. 330 folio 9 - 23 (vgl. folio's 101-151 met notulen waar af en toe lidmaten worden genoteerd)
Op heden zijnde woensdag den 27 Maij 1772 daags voor Hemelvaartsdag, hebbe ik aan het huis van Geert Aijlckes
en Hebeltje Luppes ehl. welke ik eens bezogt eene aantekening gelezen in een zeer oude Bijbel, welke gemelde ehelieden
onlangs onder de aangeerfde nalatenschap van wijlen haar broeder en swager Arent Luppes, in leven mr. kuijper in Uiterburen
onder Zuidbroek, gevonden hadden. Welke ik om desselfs merkweerdigheid hoofdzakelijk in dit kerke-boek thans overbrenge.
Luidende merendeels als volgt:
Anno 1666 zijn in Noordbroek zeven hondert en zestien menschen aan de pestilentie gestorven en aldaar op het kerkhof begraven.
Ook zijn in het zelve jaar in Zuidbroek een even gelijk getal van 716 menschen aan de pestilentie overleden en op het
Zuidbroekster Kerkhof begraven.
Anno 1672 den 2 februarij, zijnde ligtmis-dag, is 's avonds tusschen drie en vier uiren ds. Ellerus Eppinus, pastor in
Noordbroek, in den Heere gerust, oud zijnde in het 78 jaar (nadat eerst predicant op de Meden geweest is en vandaar naar
Noordbroek beroepen zijnde, het werk der H. bediening in dese gemeente plus minus 46 jaren lang had waargenomen) verwagtende
een zalige opstandinge in Christus Jesus ten eeuwigen leven.
De personen die zedert het begin der Bediening van mij A. Knock als gewoon Herder en Leeraar in Noordbroek of met attestatie van elders overgekomen, of nieuws op Belijdenis tot Lidmaten aangenomen, en de Gemeente J.C. aan dese plaats zijn toegevoegt zijn de volgende

11-06-1758
met attestatie tot ons overgekomen
Jan Geerts Buningh van Arnhem
Wilhelmus Jacobus en Meijna Tiddes ehl. van Slogteren
17-09-1758
met attestatie tot ons overgekomen
Ulricus Pierius van Farmsum
04-03-1759
met attestatie tot ons overgekomen
Geert Willems en Anna Berents ehl. van Sappemeer
Christina Pieters Viswat van Nieuw-Scheemda
En na voorgaande belijdenis voor de volle Kerken-raad, zijn op nieuws tot Lidmaten aangenomen
Pieter Jans, en Aaltje Luies Ehl. beijde uit de Gemeente der Mennoniten overgegaan
09-09-1759
met attestatie van de Gemeinte in de Mieden tot dese Gemeinte overgekomen Meerten Willems
09-03-1760
met attestatie van de Gemeinte in de Mieden tot dese Gemeinte overgekomen
Sijwert Haijkens beroepen Schoolmeester en Organist aan dese plaats, ende de Eerb. Maragreta Giesenbier des selfs Echtgenoot
08-06-1760
met attestatie van Groningen tot dese Gemeinte overgekomen Fennigjen Jans huisvrouw van Albertus Wichers, als lands Opzigter bij onse Noorder Molen geplaatst
14-09-1760
met attestatie van Veendam overgekomen Elsjen Erents
04-12-1760
met attestatie van Nieuw-Scheemda overgekomen Grietje Hindriks huisvrouw van Claas Tiddes, ’t samen nu wonende op de Koren-Garst
11-06-1761
met attestatie. laatst geremoveerd in Sappemeer in dato 1761, den 9 Febr. is overgekomen Teetske Ferwerda, huisvrouwe van de E.H. Gross, ’t samen nu wonende in Noordbroek aan de Straat
Op belijdenis tot lidmaat aangenomen Aijlcko Pieters
11-03-1762 donderdag
met attestatie van de Wildervank overgekomen Trijntje Claassen, onlangs getrouwt met Pieter Jans mr. bakker in Noordbroek
09-09-1762 donderdag
met attestatie van Groningen overgekomen Maria Catharijna Weichim, huisvrouwe van mr Fox
09-06-1763 donderdag
met attestatie van de Scheemda overgekomen Janna Jans, echtgenoot van Luppo Willems
08-03-1764 donderdag
met attestatie van Nieuw-Wolda Boncko Jurjens en Trijntje Jans ehl.
04-06-1764 maandag
op belijdenis aangenomen
Anna Margaretha Everts huisvrouwe van Antonij Jans, woonende in Noordbroekster Hamrik
Eenje Tjakkes j.d. in Noordbroek
06-09-1764 donderdag
met attestatie van ’t Zand overgekomen Derk Harms mr. schoenmaker
12-09-1765
met attestatie van Namen overgekomen Derk Lammerts, soldaat onder het Regiment van de Colonel Acronius
29-05-1766
Op belijdenis aangenomen
Jannes Haijkens, thans in dienst zijnde bij de Houtkoper Houttuin te Groningen (zijnde geschied op Donderdag den 3 April deses jaars, ter oorzaak dat gemelde jongeling mede op de nominatie stond van eenige personen, waar uit den 8 Maij aanstaande een staat verkoren te worden tot Voorzanger en School-Meester in Oostwold). Dog, also gemelde jongeling beroepen is tot Voorzanger en School-Mr. aan gemelde plaats, zonder hier te communiceren, met een attestatie van hier na derwaarts vertrocken
11-09-1766
Met attestatie vertrokken naar Groningen Elisabeth Amsingh geboren Arnoldi
met attestatie van Zuidbroek overgekomen Jetske Fockes, ehevrouw van Gosen Jans, thans woonende op de Koren-Garst onder Noordbroek, gelijk ook Berent Lammerts soldaat onder het regiment van colonel (en generaal-majoor) Acronius thans Guarnisoen houdende te Namen
12-03-1767
met attestatie van Schuttorp in het Graafschap Bentheim overgekomen Wessel Sunneker JM woonende in Noordbroek bij Mr. Evert Jans
10-09-1767 donderdag
met attestatie vertrokken naar ’t Zand Meerten Willems en zijn ehevrouw Anje Tjapkes
op belijdenis aangenomen Bauwe Freriks j.d. in Noordbroek
10-12-1767 donderdag
met kerkelijke attestatie vertrokken naar de Meden Hindericus Geerts
06-03-1768
met attestatie van Nieuwolda overgekomen Johan Hildebrand Determan (waar toe na voorgaande belijdenis was aangenomen te Lengerick in ’t Graafschap Tecklenburg in dato 1759 den 11 April, volgens attestatie van daar in dato 1766 4 October)
10-06-1768 vrijdag
op belijdenis aangenomen
Hindrik Ofkes
08-12-1768 donderdag
met attestatie van Warfhuisen Claaske Cornellis nu hertrouwt met Derk Hindriks Mr. Schoenmaker in Noordbroek
06-03-1769
op belijdenis aangenomen
Eltjen Uupkes ehevrouw van Hindrik Ofkes
10-03-1769 vrijdag
Op belijdenis aangenomen
de jonge dogter Geertjen Fockes, wonende bij haar vader Focke Eltjes in Noordbroek
08-06-1769 donderdag
Met attestatie van Uithuisen overgekomen Jan Samuel Megroz en Nantje Megroz ehl.
07-09-1769
Met attestatie van Zuidbroek overgekomen de Heer Otto Georg Veldtman J.U. doctor
Vertrokken met attestatie naar de Meden Geertjen Fockes ehevrouw van Focko Alberts
Op 08-06-1769 is met attestatie naar Lengerick in het Graafschap Tecklenburg vertrokken Johan Hildebrand Determan
10-09-1769
Met attestatie, de eerste van Groningen in dato den 10 sept. 1769, en de tweede van Colham in dato den 8 sept. 1769, tot dese gemeente overgekomen de Heer J.J. Piccardt Med. Doctor, en de Juffrouw Hinderica Elisabeth Piccardt, echtelieden
18-09-1769
op belijdenis aangenomen de Juffer Anna Eggeriks, dogter van wijlen de Heer E. Eggeriks en nog in leven zijnde huisvrouw P.E. Eggeriks geborne Kestner, wonende in Noordbroek, dog thans in ondertrouw staande met de Eerw. Heer H.G. Heres V.D. Min. te Schildwolda
01-03-1770
Op belijdenis aangenomen
de J.M. Jan Dekens, van Midwolda, dog thans de Kerk en School-dienst voor de Mr. Jac. Roseveldt, zedert eenigen tijd waarnemende [ervoor staat] nam. eergisteren, zijnde Dingsdag den 27 Febrij
21-06-1770
Aangenomen op belijdenis (nam. Dingsdag den 19 laatstleden) de Zijlvest Lambert Jacobs, en Margrietje Aapkes ehl., Reijnt Rotgers en Sijbrich Okkes ehl.
17-06-1770
op belijdenis aangenomen
Rijkus Albartus, Mr. Schoenmaker in Noordbroek (zijnde geschied op eergisteren)
28-02-1771
Op belijdenis aangenomen (op eergisteren) Hilke Sikkes ehevrouw van Augustinus Ernst Mr Knoopmaker, en Cornelliske Christiaans, beijde in Noordbroek
06-06-1771
met attestatie overgekomen
Claas Croninga, als Onder-Meester de Kerk en School-Dienst in Noordbroek waarnemende, van Groningen met attest. in dato 6 April 1771
Jan Berents Haarjan, Kleermaker in Noordbroek, met attestatie van Ohne in het Graafschap Bentheim, in dato 4 Maij 1771
Met kerkelijke attestatie van hier naar elders vertrokken
De Heer J.J. Piccardt Medic. Doctor en de Juffr. Hinderica Elisabeth Piccardt ehl. na Sappemeer
En Meijna Tiddes Vos weduw wijlen Jacobus Spindel, na Rotterdam
12-03-1772 donderdag
op laatstleden Dingsdag op belijdenis aangenomen
Jan Hindriks, zoon van Gerhardus Jans Mr. Kleermaker en Trijntje Jans ehl. wonende zuiden van de Dam in Noordbroek
11-06-1772 donderdag
met kerkelijke attestatie van hier wederom vertrokken na Sapmeer, Jan Samuel Megroz en Nantje Mengroz ehl. die van Uithuisen hier waren gekomen den 8 Junij 1769
Nog zijn met kerkelijke attestatie van hier na elders vertrokken de volgende personen
Anna Margareta Everts echte huisvrouw van Antonij Jans, na de Eexta
Hindrik Ofkes ende Eltje Uupkes echtelieden naar ’t Hogezandt
10-09-1772 donderdag
de volgende twee vrouwen van elders tot dese gemeente zijn overgekomen, namentlijk
Gesijna Scholtens, Echte huisvrouw van Claas Croninga Adjunct Voorzanger, Koster en School-Meester in Noordbroek, met kerkelijke attestatie van Groningen
Aafjen Hajes Echte huisvrouw van Jan Jans Meijering Mr Kuijper en ouderling der Gemeente in Noordbroek, met kerkelijke attestatie van de Wildervanck
10-06-1773 donderdag
met een vernieuwde kerkelijke attestatie van Coevorden overgekomen Derk Lammerts en des selfs echte huisvrouw Friderica Duvers, hebbende aldaar in Guarnisoen gelegen, zijnde gedateers 14 en 15 April 1772, en ondertekent door Ds. A. Bekkering V.D. Min. aldaar.
Nog met kerkelijke attestatie van Ohne in het Graafschap Bentheim, gedateerd 24 August. 1772, tot dese gemeente isovergekomen de Jong Man Jan Berents Sledder, nu onlangs getrouwt met Elsjen Mentjes
09-09-1773 donderdag
Met kerkelijke attestatie van Groningen, gedateerd den 29 Maij 1773, tot dese gemeente is overgekomen Adam Ritter.
09-06-1774
Na belijdenis aangenomen
Abel Tjapkes Mr. Boekweijten Molenaar, en des selfs ehevrouw Grietje Jans, gelijk mede
Lammigjen Tjackes, jongste dogter van Tjacko Doewes en Diever, alledrie wonende ten zuiden van Noordbroekster Dam
08-09-1774 donderdag
Met kerkelijke attestatie overgekomen
Jan Gerrits en des selfs ehevrouw Elsjen Roelfs, beijde van Nieuw-Scheemda
Frauke Phoebes ehevrouw van Geert Harms Cruse, met wien voor eenige weken gehuwt is, van Zuidbroek
08-12-1774 donderdag
Met kerkelijke attestatie van Midwolda overgekomen Eefke Okkes Joling echte huisvrouw van Jan Fockes
08-12-1776 sondag
Met kerkelijke attestatie van hier naar Garmerwolde vertrokken Eefke Okkes Joling, echte huisvrouw van Jan Fockes
Met kerkelijke attestatie van Deutichem in Gelderland overgekomen Mons. Johan Hendrik Vogel, zijnde genoemde attestatie wel afgegeven den 28 April 1176, dog gisteren avond eerst aan mij overhandigt
06-03-1777 donderdag
Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat Mr. David Gross, ouderling in de Lutherse Kerk te Noordbroek, na grondig onderzoek is overgegaan naar de Gereformeerde Christelijke Gemeente
04-12-1777
met attestatie van Noordhoorn overgekomen Jan Schijving, als Wevers-Knegt in Noordbroek woonende bij Mr. Jan Gerrits in Noordbroek, agter de Zuijder-Molen
12-03-1778
Op laatstleden maandag 09-12-1778, zijn op belijdenis aangenomen
Grietje Jacobs, weduw wijlen Hieronimus Claassens
Martjen Eppes Echte huisvrouw van Wille Garbrants
Tjalling Jacobs, Cherger bij de Noorder Molen
Tjaart Simons en
Tiddo Claassens zoon van Claas Tiddes en Grietje Hindriks, op de Korengarst
04-06-1778
Op belijdenis aangenomen laatstleden maandag Jongman Eltje Fockes, oudste zoon van Focko Eltjes bij wijlen Margareta Boelens
Adam Ritter, die op 09-09-1773 overgekomen was van Groningen, die van hier na een andere plaats vertrokken was, nam. in dato 17 April 1775, het geene vergeten is op zijn plaats aan te tekenen, is met vernieuwde attestatie gedateert 18 Febr. 1778 van daar andermaal tot dese gemeente overgekomen
Mr. David Gross is vertrokken, met kerkelijke attestatie van hier na Groningen, alwaar hij nu alreede ruim een jaar lang in het Pelster-straten Gasthuis gewoont heeft
10-09-1778 donderdag
Met kerkelijke attestatie van Grijpskerk, gedateert 17 Maij 1778, overgekomen Ijnje Claassen
11-03-1779 donderdagmorgen
Op belijdenis welke geschied is op Maandag den 8 deser, aangenomen de twee volgende personen, namentijk
Geeske Freerks, dogter van Anje Eltjes bij wijlen Freerk Harms in echte gewonnen
Renschke Luiken, dogter van wijlen Luiken Hindriks bij wijlen Baukjen Berents in echte verwekt
17-06-1779 donderdag
Met kerkelijke attestatie vertrokken de volgende 3 personen:
Trijntje Claassen weduw wijlen Pieter Jans Bakker, thans hertrouwt met Johannes Römeling Organist en Schoolmr in Ziddeburen, naar genoemde Caspel
Geeske Freerks thans gehuwt met Wirtje Harberts, naar de Beerta
Adam Ritter, van hier weder vertrokken na Leens op het Hooge Land onder het Classis van de Marne
En Lijsbeth Roelfs weduw wijlen Poppo Hindriks, van hier na Sappemeer vertrokken, dog die de attestatie eerst afgehaalt heeft op saturdag den 31 Julius 1779
09-09-1779 donderdag
Met attestatie van Oostwold in de Oldambte overgekomen Jacob Jacobs
11-03-1780
Heeft Jan Hindrik Gerhardi, thans School-Mr op de Veendijk en Voorzanger te Ziddeburen, een kerkelijke attestatie nopens zijn lidmaatschap versogt en ontvangen
01-06-1780
Met kerkelijke atttestatie van de Eexta overgekomen Rixta Heres, thans echte huisvrouw van Geert Jans
04-06-1780
..zijnde Avondmaals-dag, even voor het lesen van het Formulier, ook aan de gemeente gecommuniceert dat als lidmaat der ware Christelijke Gereformeerde Kerk, ingevolge Kerkelijke Attestatie in dato 19 Martius 1779, van Schildwolda tot dese onse gemeente is overgekomen Jan Berents Bakker
12-04-1781
de Jong Man Eppo Meijnderts, uit Mennonieten ouders, wordt na gedoopt te zijn als lidmaat aangenomen
11-06-1781
Met kerkelijke attestatie vertrokken:
Den 15 Febr. laatsleden Teetske Ferwerda, ehevrouw van David Gross, na Groningen
Den 1 Maij laastleden Tjalling Jacobs Cherger, na Veendam
Met attestatie overgekomen
Heijns Jans en Grietje Jurjens echtelieden,van Midwolda
Ocko Eijlderts en Anje Derks echte lieden, van de Eexta
13-09-1781
Op belijdenis aangenomen
Harm Claassens Mr Bakker in Noordbroek
Luppo Sickes Jongman in Noordbroek
06-12-1781 donderdag
Met attestatie de dato 20-08-1781, ondertekend door de pastor loci G. Palmer, is overgekomen van Opwierda Willem Jans
27-02-1782
Met een gedrukte attestatie, aangevuld en ondertekend door de pastor loci J.C. Appelius in dato 19 Februarius 1782, is overgekomen Eltje Fockes, voor dese gewoont hebbende onder de klokslag van Zuidbroek
30-05-1782
Met attestatie vertrokken naar de Wildervanck Aafjen Hajes weduw wijlen Jan Jans Meijring, in leven Mr Kuijper in Noordbroek bij de Dam
Met attestatie overgekomen
van de Eexta Johan Jurgen Lahme en Wendelke Alberts ehl.
van Groningen Jannes Braam Hagenouw
05-06-1783
Met attestatie van Groningen overgekomen Geertje Berents, thans dienstmaagd bij de Heer Medicina. Doctor B. Benes
04-09-1783
Met kerkelijke attestatie naar Zuidbroek en Muntendam is vertrokken Renschke Luikens, onlangs door een wettig huwlijk verbonden met de eers. Jannes Hanssen Huisman te Muntendam
09-09-1784
Met attestatie overgekomen
1 Fennigjen Mulders ehevrouw van Hindrik Jans Schutting, komende van Zuidbroek
2 Aachtje Aijlderts ehuijsvrouwerouw van Isebrand Jans komende van de Scheemda
05-06-1785
Met attestatie van Ohne in het Graafschap Bentheim overgekomen de jongman Jan Jans, Mr. Kleermaker, op laastleden sondag hier in een wettig huwlijk bevestigt met de eerb. Bauwe Freerks
26-08-1785
Met kerkelijke attestatie van hier vertrokken naar Zuidbroek en Muntendam Ida Atzema weduw wijlen Arent Lammerts
10-09-1786
Met kerkelijke attestatie van Arnhem overgekomen Trijntje Croese, huisvrouw van de Koopman Hind: Luicks Blau, wonende in Noordbroek
28-02-1787
Met attestatie van hier vertrokken na de Scheemda Aachtjen Eijlderts huisvrouw van Isebrand Jans
09-09-1787
Met attestatie van Midwolda overgekomen Hijlke Wildriks huisvrouw van Willem Everwijn Bussemaker wonende in Noordbroek
03-04-1788
Op belijdenis is lidmaat geworden op zaterdag 29 maart de jongman Egbert Tiddes te Noordbroek woonachtig
05-12-1788
Op belijdenis aangenomen
Jakob Fokkes
Jan Berends
Meindert Kornelis
Willem Everwijn
Berend Alberts
Harm Sebes Hillinga
Menso Jans Roseveld
Kornelius Alberts
Derktje Sikkes huisvrouw van Kornelius Alberts
Antje Jans
Antje Egberts
Grietje Jans
Bontje Tjakkes huisvrouw van Jacob Fokkes
Anna M. Roseveld huisvrouw van M. Roseveld
11-02-1789
Lammechijn Fokkes
06-09-1789
Met kerkelijke attestatie van Slogteren overgekomen Ettje Jans huisvrouw van Willem Luppes
29-05-1791
Op belijdenis aangenomen
Margarita Kornelius dochter van Kornelius Pieters en Anna Hindriks van Noordbroek
Met attestatie overgekomen Geesje Nieuwenhuis, huisvrouw van Hindrik Luirts, van de Bourtange
Jantje Lippes van Veendam

folio 138 - 151 [ 25 juni 1790 is het eerste Avondmaal onder de bediening van dominee Wubbena gehouden, onderstaand uittreksel uit zijn notulen m.b.t. lidmaten. ] 26 mei 1791 na belijdenis:
j.d. Margarita Kornelius dochter van Kornelius Pieters en Anna Hinderks van Noordbroek
met attestatie:
Geesje Nieuwenhuis en Jantje Lippes, de eerste van de Boertange en de tweede van Veendam 1 sept. 1791 met attestatie:
WelEdl. Mevrouwe Menninga van Lellens
na onderwijs en onderzoek:
jonge dochter Foske Jakobs 29 febr. 1792 na onderwijs en onderzoek:
Jantjen Hinderks
Elsjen Heeres
Weeke Eenjes
Frouke Alberts
Aaltjen Hinderks
Bouwgien Rasker
Weeke 1 juni 1792 met attestatie van Sappemeer:
Henricus Jacobus Jongman nov. 1792 met attestatie van de Scheemda:
Eltjo Meinderts 30 aug. 1793 na onderwijs en onderzoek:
Eltjo Tiapkes
Rena Tammes
Diepke Jakobs
Jantjen Ottes
Jantjen Jurjens
Renske Meertens
Mena Rozeveld 26 febr. 1794 met attestatie van Groningen:
WelEdl. Zeer Gel. Heer J. Veenhorst med. dr.
Jurjen Lodewijks en Geertjen Jakobs ehel. 10 sept. 1794 na onderwijs en belijdenis:
Afien Harms huisvr. van Remt Egberts
Wupke Harms huisvr. van Friderk Deeterts
met attestatie van Delfzijl:
Jan Hickes
24 febr. 1796 met attestatie:
Beerend Luitiens Groenman en Jan Baarend Wolthuis, de eerste van de Scheemda en de tweede van Schuttrop
28 juni 1797 met attestatie:
heer Lambartus Avere en juffrouw Wija Placius ehel. van Appingadam
dr. Hindrik Kerkenkamp en deszelfs huisvrouwe Hindrina Wichers van Kolham
van hier met attestatie na Amsterdam:
J.A. Vogel
29 nov. 1797 met attestatie van hier na Delfzijl:
mr. Jan Hikkens Smit
12 sept. 1798 na onderwijs en belijdenis:
Elza Hinderika, van Borssum
29 nov. 1798 na onderwijs en onderzoek:
Remt Egberts
Eppo Harms
attestatie verzocht na Groningen:
mevrouw Menninga 7 maart 1799 na onderwijs en onderzoek:
Hindrik Burema, en Lutgert Reints ehel.
Eltjo Hommes en Albertje Lamberts ehel.
Deetjen Jans
Grietje Harms
Jantjen Derks
Otto Eltjes
Johanna G. Kroninga
Geertruida Antonij
attestatie verzocht:
doctor J. Vierhart, en
Elza H. van Borssum
folio 19 - 23 Lijst der namen van de Ledematen der Hervormde gemeente van J. Christus te Noordbroek op den 1sten van Zomermaand 1810.

Aaltje G. Schepel wedw. Geert Battjes
Grietje Eilkes huisvrouw van Pieter Eites
Aaltje Eltjes huisvrouw van Jan Hommes
N.n. huisvrouw van Koop Willems
Bartelt G. Schepel
Lambert Jakobs kerkvoogd
Roelfijn Augustus huisvrouw van Stoffer Upmeier
Aaltje Hindriks huisvrouw van Fokko Sibens
Antje H. Battjes dienstmaags of huishoudster bij J. Bentenatje
Trijntje Hindriks huisvrouw van Jakob H. Maijborg
Auke Egberts huisvrouw van Nantje Oostendorp
Haike wedw. van n.n.
Jan B. Bakker en desselfs huisvrouw
Frouwke Alberts
Hindrik J. Burema en desselfs huisvrouw
Lutgert Reints
Enje Tjakkes wedw. v. Derk
harm S. Hillinga en desselfs huisvrouw
Boukje
Berent Nienhuis
Derkje Sikkes wedw. van Kornelis Alberts
Fokko Willems
Eltje Willems
Abeltje Eltjes huisvrouw van Augustinus Arends
Harm J. Brouwer en deszelfs huisvrouw
Anna Wildriks
Geertruida Antonij huisvrouw van Klaas Gerrits
Joh. Kuipers Organist en schoolmeester
Tako Jans
Jan H. Battjes
Lammechijn wedw.
Eppo Meinderts
Anje huisvrouw van Douwe Harms
Hindrik Jans Bos
Luppo Sikkes
Angeniet Kroninga huisvrouw van Freerk H. Doornbos
Dapke Jakobs wedw. Benno Nannes
Remt Egberts en deszelfs huisvrouw
Afijn Harms
Egbert Remts
Grietje Remts
Wildrik Engels
Hindrikje huisvrouw van Fredrik
Albert Koops
Trijntje Kaspers
Wijpke ..... huisvrouw van Fredrik
Rewen Tammes
Siberig huisvrouw van Rewen Tammes
Derk Luitjens
Jaij huisvrouw van Eilke Voord
Fokke Wierds
Jan Nannes
Berendje Jans
Knelske huisvrouw van Freerk Jans
Eltje Hommes
Albertje Lammerts huisvrouw van Eltje Hommes
Jakob F. Huisman
Bontje Tjakkes huisvrouw van Jakob F. Huisman
Derk Nienhuis
Diewer Derks huisvrouw van Derk Nienhuis
Evert Hillebrands
Habbo Sijbolts
Frouwe Ailkes huisvrouw van Habbo Sijbolts
Berent N. Oostindier
Joseph Gockinga
Christina v. Dilgt huisvrouw van Wijcke P. Middel
Roelf Leemborg
Mettje Gerrits huisvrouw van Arijs Enjes
Ubbina Groeneveld huisvrouw van O.F. Koolman
Christina huisvrouw van Reinder Atzema
Joh. H. Smit
Martjen Harms huisvrouw van Joh. H. Smit
Jan J. Bentema
Lupke Harms huisvrouw van Jan J. Bentemer
Schelte Okkes
Fennigjen wedw. van Schutting
Dietjen Jans huisvrouw van Luitjen Freerks
Simon Abels
Siverdina de Monk huisvrouw van Simon Abels
Berend L. Groenman
George Pfaff
Geeske J. Deen huisvrouw van George Pfaff
Jakob Reinders
IJktje Jans huisvrouw van Jakob Reinders
Pieter Tjapkes
Reintje T. Beining huisvrouw van Pieter Tjapkes
Meerten H. Rozema
Hillechijn Scheltens huisvrouw van Meerten H. Rozema
Wijchertje Obbes huisvrouw van H. J. Saagman
Jan M. Rozeveld
Geeszijn Roelfs huisvrouw van Jan M. Rozeveld
Eltje Fokkes
Roelf Wildriks
Margaretha Kroninga huisvrouw van Roelf Wildriks
Anna Maria Kuipers huisvrouw van Jak. Kroninga
Berend Alberts
Pieterke Jannes huisvrouw van Berend Alberts
Jantje Ottens wedw. Eltje Tjapkes
Luitjen Boeles
Diewer Tjarks huisvrouw van Luitjen Boeles
Grietje Harms wedw. Egbert Tiddes
Jan Sijbrands
Grietje wedw. Knellis Abels
Heine hovenier
Grietje huisvrouw van Heine hovenier
Renske huisvrouw van Klaas Ebels
Meindert Haikens
Ellechijn Egberts huisvrouw van Meindert Haikens
Geertje Fokkes wedw. van n.n.
Foske Jakobs
Jan P. Bloemhoff Custos en Schoolmeester
Tjaartje W. Smit huisvrouw van Jan P. Bloemhoff
Ietske Fokkes wedw. Friedrik
Grietje wedw. Albert Hindriks
L.E. v.d. Tuuk Predikant
Frouwke Pieters
Jantje huisvrouw van Friedrik Benning
Eppo Harms
Pieterke Sijbolts huisvrouw van Eppo Harms
Siberig O. Joling wedw. Reint Rotgers
Tiddo Klazen
Wijckes H. Kwant
Giesselke Haies huisvrouw van Jan F. Kijl
Geert J. Straat
Jan Jakobs
Rijke wedw. Derk Lammerts
Marten Harms
Wieke huisvr. v. Bartelt
Hindrikje huisvr. v. Albert Kornelis

1810

Den 5 van Zomermaand zijn op belijdenis des geloofs tot Ledematen dezer gemeente aangenomen de navolgende personen

Edzo J. Kolk
Jutje Harms huisvrouw van Edzo J. Kolk
Freerk Jans
Tjakke J. Huisman
Elke Reints huisvrouw van Jan Eilkes
Wijntje Bennes verlaten huisvrouw van Pieter R. v. Damme
Martjen Klasen huisvrouw van Hindrik Moesker
Elisabeth Eltjes

Den 10den van zomermaand, op Pinkster-zondag, zijn twee van bovengemelte personen, Jutje Harms en Mattjen Klasen, als zijnde tot dusverre van de Doopsgezinde belijdenis en nog ongedoopt, door den doop des christlijk hervormde gemeente van Noordbroek toegevoegd geworden.
 
 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.