LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nieuweschans

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen en Kerkenraads-handelingen van Nieuweschans, ingevoerd voorjaar 2006 door Edsko Havinga. Nog niet gecontroleerd.

- Mutaties 1693 - 1811
- Kerkenraadshandelingen 1674 - 1811


Register der Nieuws-aengekomene Ledematen in de gemeinte van de Lang-akker-schans Anno 1693

4 juni 1693
Den 4 Junij het H. Avontmael gecelebreert , en zijn daer toe met Attestatien gekomen
Vrouw Tjacomina van Hoorn, huisvrouw van de Heer Proviantmeester Schott, met attest. van Groningen
Hindrik van der Camp en
Fennichjen Janssen, sijn huisvr., met attest. van Bellingwolde
Anneke Nannes, met attest. van de Nieuwe Beerta

3 december 1693
Reinder Jacobs, met attest. van Appinga-dam
Gepke Luittjens, weduwe van Gerrit Bussemaker, met attest. van de Scheemda
Maria Boelema, met attest. van Haerlem

4 maart 1694 en zijn daertoe aengenomen, naer voorgaende belijdenis
Jan Berents
Jurrien Willems
Berent Jurriens
Arent Berents
Sjuirt Leeuwes
Saske Gosselaers
Trijntie Berents
Martha Alberts
Aefke Berents
Elske Janssen
Trijntje Janssen
Eva Heeren

10 juni 1694
Martjen Gerrits, huisvrouw van Jan Lamberts, met attest. van Sappemeer
Ette Willems, huisvrouw van Berent Berents , met attest. van Bonde

2 september 1694
op belijdenis:
Abelke Bronts
Bieuwke Janssen
Hilke Derks en
Moeder Tjabrens

9 december 1694
op belijdenis:
Ebbe Aeldriks
Reint Lucas
Jan Hendriks
Berentjen Janssen en
Cornelisjen Alberts
Hilke Alberts, met attest. van Bunde

3 maart 1695
op belijdenis:
Berent Berents
Jan Lamberts
Frerik ter Ham
Geert Hermans
Frouke Pieters en
Toebke Alberts

1 december 1695
met attest. van Worcum :
Goijke Wijbes , en des selfs huisvrouw,
Grietje Miranda, mitsgaders hare twee dochteren
Grietje Thomas en
Janneke Goijkes

1 maart 1696
Vrouw Gesina Ringels, huisvrouw van dHeer Proviantmr. Schott, met attest. van Groningen
op belijdenis :
Hindrikjen Janssen, huisvrouw van Herman Hindriks
Gepke Paulus , jonge dochter
Elisabeth Caspers, jonge dochter

31 mei 1696
Cornelisjen Alberts, met attest. van Weender
op belijdenis :
Elisabeth Camus, jonge dochter
Sophia Haijen, jonge dochter en
Tjadeke Pieters, jonge dochter

20 december 1696
op belijdenis :
Meindert Haijes
Poppe Hendriks
Hendrik Derks, en
Berent Hendriks

7 maart 1697
Mons. Bastiaen Beek, Dijkgrave van Beerster nieulandt, op belijdenis
Elisabeth Carstjens, huisvrouw van Hendrik Voogt, met attest. van Lier
Harmen Janssen, en des selfs huisvrouw
Antje Geerts, met attest. van Mitlingh
Gosen Pieters, en
Griete Jacobs, met attest. van de nieuwe Beerta

13 juni 1697
Geertruit Iden, huisvrouw van Bouwe Douwes, met attest. van de Oude Schans

12 september 1697
Lambert Cornelis met attest. van Wijmeer
Naer voorgaende belijdenis:
Geertruit Goerts van Loo, huisvrouw van Jan Hendriks
Eefke Tjabbes, huisvrouw van Goossen Pieters
Esse Hendriks, jonge dochter
Leonora Haek, jonge dochter
Dina Nijkerks, jonge dochter, en
Bieke Aikes, jonge dochter

13 maart 1698
Agniete Janssen, huisvrouw van Nanne Tijessen, met attest. van Embden

4 september 1698
Lodewijk van den Berge , en des selfs huisvrouw
Hiske Harmens Hesse, met attest. van Weender

11 december 1698
Antje Berents, jonge dochter, met attest. van de nieuwe Beerta
Naer voorgaende belijdenis :
Tjeert Boelema
Tidde ter Ham
Elisabeth Gosselaer, jonge dochter
Almet Pieters, jonge dochter
Antje Wolberts, jonge dochter

18 juni 1699
Jacobus Smedes, met attest. van de Bourtange
Menso Heeres , met attest. van Wittewierum

10 december 1699
De Heer Convooijmeester N. Hoorn, op belijdenis
Trientjen Alberts, jonge dochter , met attest. van Groningen.

3 maart 1700
op belijdenis:
Saske Lieuwes, jomge dochter, en
Eelben Janssen, jonge dochter.

9 juni 1700
Maijke Gerrits, huisvrouw van Zirk, commis de recherces, met attest. van Holwert.
Johanna Delbrugge, jonge dochter, met attest. van Groningen.
Anneke Arents, jonge dochter, met attest. van de Wildervank.

15 december 1700
Trijntje Hermans, jonge dochter, met attest. van de Beerta
op belijdenis:
Sjirk Gerbens, commis de recherces alhier
Gerrit Claus
Jochem Roelefs, en sijn huisvrouw
Frouwke Eggels
Steffen Derks Runda
Ludolph Janssen
Jan Kasper Jans
Jan Jochem Jans en
Herman Hermans

13 maart 1701
op belijdenis:
Hilke Eerkes, huisvrouw van Simon Benjamins
Grietje Janssen, jonge dochter
Geertje Hendriks, jonge dochter, en
Trijntje Egberts, jonge dochter

3 juli 1701
Bouwichjen Wijbes, huisvrouw van Berent Hendriks, met attest. van Groningen
op belijdenis:
Mons. Gerrit Stennekes op de Kroon-polder.
Grietje Hendriks
Berentje Tjabren , jonge dochter
Geertruit Broeders, jonge dochter, en
Trijntie Heeres, jonge dochter.

11 september 1701
Reineke Geerts en sijn huisvrouw , met attest. van groote Borssum in Oost-Vrieslandt
Aeltjen Cornelisz op Bonder Nieuwlandt , met attest. van groote Borssum in Oost-Vrieslandt
Janneke Reinekes, jonge dochter , met attest. van groote Borssum in Oost-Vrieslandt

11 december 1701
Hillichjen Fokkens, jonge dochter, op belijdenis

12 maart 1702
Geertjen Jurjens, jonge dochter, op belijdenis

4 juni 1702
Tjallingh Cornellis en Auke Aijsses, met attest. van Zuidbroek.
Teuntjen Alberts, met attest. van s Hertogenbosch.
op belijdenis:
Frerik Gosselaer
Jan ter Ham
Willem Kramer
Anneke Derks, jonge dochter
Ettjen Freriks, jonge dochter
Geertruit Heeres, jonge dochter, en
Lutgert Harmens, jonge dochter.

10 september 1702
Jan Aijens , en sijn huisvrouw Elisabeth Jacobs, met attest. van Critzum.
Jantjen Gooijkes, jonge dochter, met attest. van Groningen.

10 december 1702
Stijntje Hendriks, huisvrouw van Aijke Haijkes, op Bonder nieuwlandt, met attest. van Critzum.
Gepke Jans, met attest. van de Scheemda.
Geertjen Jans, met attest. van Termunten.
op belijdenis :
Jurrien Everts
Hendrik Geerts
Geert Hermans en
Herman Hermans.

17 juni 1703
Jacob Stennekes, schoolmeester alhier, met attest. van Brevoort.
Geert Reineken, met attest. van groote Borssum.
Dirk Dirks, en sijn huisvrouw
Moeder Davids, met attest. van Marien-kohr in Neder-Reiderlandt.

9 december 1703
Geeske Arnolds, jonge dochter, met attest. van Hinte.
Pouwel Pouwels, op belijdenis
Harmen Berents, op belijdenis

2 maart 1704
Dijle Berents, op belijdenis
Anne Margriete Janssen, jonge dochter, op belijdenis

15 juni 1704
Aijke janssen, en des selfs huisvrouw
Amke Alberts, met attest. van Risum in Oost-Vrieslandt.
op belijdenis:
Jan Janssen , en des selfs huisvrouw
Geertjen Harmens
Hilke Lieuwes, jonge dochter
Frouwke Bussemakers, jonge dochter en
Gepke Janssen, jonge dochter.

14 december 1704
op belijdenis :
Bieke Hendriks, huisvrouw van Jurrien Keller
Grietjen Everts, Huisvrouw van Harmen Harmens
Maeijke Jacobs, huisvrouw van Jurrien Janssen
Harmen Egberts, en
Mamme Egberts.

8 maart 1705
Jan Hendriks, op belijdenis
Tijde Karstjens, op belijdenis
Swaentje Janssen, jonge dochter, op belijdenis

20 december 1705
Ida Maria Hoorn, jonge dochter, op belijdenis
Luduwe Bruins, jonge dochter, op belijdenis
Antje Haijings, jongedochter, op belijdenis

28 maart 1706
op belijdenis:
Wolbert Claessen
Jacob Hendriks
Zijdske Lewes, jongedochter,
Grietje Tjallings, jongedochter,
Antje Hendriks, jongedochter, en
Geertjen Harmens, jongedochter.

13 juni 1706
Jantjen Tilemans, j.d., met attest. van Groningen.
Hillichjen Willems, j.d. , met attest. van Winschoten.

12 september 1706
Eltje Luppes, huisvrouw van Jan Kaspers, met attest. van de Pekel-A.

19 december 1706
De Wel.Ed. Heer Capitain Jacob Schaink, Commandeur van dese fortresse, mitsgaders des selfs dochter
Juffer Bouwina Schaink, met attest. van Groningen.
Vrouw Gebbina Timans, weduwe van wijlen Ds Gerhardus Gramsbergen, in sijn leven Predikant in de
Nieuwe Beerta, mitsgaders des selfs sone en dochter, met attest. van Nieuwe Beerta
Vincent Gramsbergen , met attest van de Nieuwe Beerta.
Aeltjen Gramsbergen , met attest van de Nieuwe Beerta.
Bastiaen Klewits, schoolmeester van dese fortresse, met attest. van Groningen.
Talle Fokken, huisvrouw van Geert Hermans bij de Wijmeerster Zijll, met attest. van Bonde.
op belijdenis:
Jan Hendriks
Eilert Jans
Gerrit Gerrits
Jacobus Berents
Geertje Geerts, huisvrouw van Reint Meinderts, en
Grietje Claessen, huisvrouw van Bastiaen Klewits, schoolmeester van dese fortresse.

11 september 1707
Meindert Mettingh, en sijn huisvrouw
Grietje Geerts, met attest. van Winschoot.
Petertjen Martens, jonge dochter, met attest. van Winschoot.
Juffer Regina Abbas, op belijdenis

25 december 1707
Juffer Johanna Stennekes, met attest. van Breevoort.
Geertruit Broeders, met attest. van Groningen.

11 maart 1708
Geeske Hermans, jonge dochter, met attest. van de Scheemda.
op belijdenis:
Bartelt Gosselaer
Bartelt Bartelts
Willem Hendriks
Reint Meinders
Conraet Broeder
Hendrik Warners
Gerrit Gerrits
Elle Harmens, jonge dochter, en
Antje Jans, jonge dochter.

30 september 1708
De Ed. Erentveste Jonker Onno Gruis, Ontfanger van de Convoijen en Licentien, en des selfs huisvrouw
Mevrouw Sophia Sikkinge, met attest. van Groningen
Annichjen Janssen, jonge dochter, met attest. van Groningen
Jasper Jelis, met attest. van Groningen

16 december 1708
Johannes Stellingwerf, met attest. van Wetzinge.
Geeske Harmens, huisvrouw van Frerik Gosselaer, met attest. van de Nieuwe Beerta.
op belijdenis:
Hendrik Luiken
Otto ter Ham
Berent Jans Brant
Geert Hendriks
Harmen Harmens
Trijntje Tjallings, huisvrouw van Johannes Stellingwerf , en
Antje Hendriks, jonge dochter.

16 juni 1709
Aeltjen Jacobs, jonge dochter, met attest. van de Pekel-A

15 september 1709
Trijntje Geerts, huisvrouw van Wolbert Klaessen, op belijdenis
Frouwke Hermans, huisvrouw van Hendrik Luiken, op belijdenis

15 december 1709
Juffer Wibbina Schaink, op belijdenis
Thole Harmens, neffens des selfs huisvrouw
Fennichjen Janssen, op belijdenis

9 maart 1710
De E. Jarich Auwerda, majoor van dese fortresse, met attest. van Aduwert.
Jantjen Gooijkes, weduwe van wijlen Evert Jans Kuilman, met attest. van Sappemeer.
op belijdenis:
Jan Caspers
Berent Jans Gleijsteen
Cornelis Geerts
Margriete Schouten, jonge dochter, en
Jantjen Harmens, jonge dochter.

8 juni 1710
Foske Eltjes, huisvrouw van Bartelt Gosselaer, met attest. van de Pekel-A.
Sophia Haijes, huisvrouw van Broer Cornelis, met attest.

7 september 1710
Geert Boelens, Executeur, met attest. van Zuidbroek.
Egbert Cornelis, Rustmeester onder Capt. Coops, met attest. van Heusden.
Geertruit Broeders, jonge dochter, met attest. van Groningen.

14 december 1710
Luppo Emkens, met attest. van Winschoot.
Hendrik Jans, soldaet onder Capt. Coops, met attest. van Beerster Hammerik.
Elsjen Karstjens, jonge dochter, met attest. van Vlagtwedde.
op belijdenis
Jurrien Nijkerk
Derk Janssen
Abel Martens
Jan Caspers
Antje Gerrits, huisvrouw van Berent Jans
Geeske Willems, huisvrouw van Jan Caspers
Wupke Jans, huisvrouw van Pieter Meinderts
Aijke Jans Brants, jonge dochter
Aeltjen Alberts, jonge dochter, en
Geesjen Jans, jonge dochter.

8 maart 1711
Fridith Serat, met attest. van Groningen.
Sandrijn Sanderssen Jongebloet, voorsien met attestatie van Houiden en Meurs
op belijdenis:
Harmen Janssen
Sjoert Mindels
Pouwel Sipkes
Arentjen Redekers, huisvrouw van de Executeur Geert Boelens
Aefjen Jans, weduwe van Sipke Pouwels
Geesjen Jans, huisvrouw van Harmen Harmens
Griete Berents, huisvrouw van Berent Dieters
Itjen Jans, jonge dochter
Antje Louwerens, jonge dochter, en
Cornelisjen Arents, jonge dochter.

14 juni 1711
Jan Joosten, voorsien met attestatien van de Grave, Meeae? , en Doornik.
Tjadeke Michiels, met attest. van Groningen.

13 december 1711
Margrieta Louters, huisvrouw van Majoor Jarg Auwerda, met attest. van Groningen.
Jantjen Berents, huisvrouw van Berent Sergeant, met attest. van Groningen.
Otte Renken, op belijdenis
Harmen Lodewijks, op belijdenis
Aeltjen Abels, jonge dochter, op belijdenis

6 maart 1712
met attestatie van Meenen
Edzard Moskoorn, sergeant onder de compagnie van den Heer Commandeur Schaink, en sijn huisvrouw
Marrichjen Hagedoorn
Jan Hendriks, corporael onder deselve compagnie.
op belijdenis:
Wicher Alberts, soldaet onder de Commandeur Schaink
Nomde Aeldriks, en des selfs huisvrouw
Grietje Harmens, op Bonder nieuw-landt.

5 juni 1712
Gregorius van Wijngaerden, met attest. van Groningen.
Hermanna Wichers, huisvrouw van Wicher Alberts, met attest. van Groningen.
Albertjen Peters, jonge dochter, met attest. van Groningen.
Swaentjen Karstjens, jonge dochter, met attest. van Vlacht-wedde.

4 september 1712
Pietertjen Alberts, jonge dochter, met attest. van Groningen.

11 december 1712
Johanna Verschuir, met attest. van de Grave
op belijdenis:
Jan Geerts
Jurrien Berents
Pieter Jurriens, en
Tjabbe Tjallings, jonge dochter.

12 maart 1713
op belijdenis:
De Heer Luittenant Tjaert van Swanevelt
Johannes Randa
Boele Janssen
Adam Martens, en
Geesjen Rikkers, jongedochter.

4 juni 1713
Foske Jacobs, huisvrouw van Peter Jurriens, met attest. van Winschoot

3 september 1713
Jantjen Berents, huisvrouw van Sergeant Meijerkamp, met attest. van Groningen
Lowijse Maria de la Haise, jonge dochter, met attest. van Groningen
Elisabeth Wolberts, met attest. van Aernhem en Meenen.
Wopke Janssen, huisvrouw van Jan Tijtjes, op belijdenis
Francina Hoorn , jongedochter, op belijdenis
Gesina Elisabeth Hoorn, jonge dochter, op belijdenis

10 december 1713
Hilke Hendriks, huisvrouw van Corporael Jacobus Schate, met attest. van Lier
op belijdenis:
Jan van Nimwegen, soldaet onder Capitain Muller
Elisabeth Adams, jongedochter
Lammichjen Jurriens, jongedochter, en
Petertjen Harmens, jongedochter.

4 maart 1714
Cornelius van Lessen, met attest. van Hamsweren in Oostvrieslant.
Kennichjen Edens met attest. van Grootegarst.
op belijdenis:
Derk Berents
Jurrien Cames
Eijsse Tjallings
Thijs Jurriens
Hindrik Berents
Geesjen Berents, huisvrouw van Luppe Emkes
Jantjen Berents, huisvrouw van Jan Freriks Barclage
Sara Caspers, huisvrouw van Derk Berents
Bielke Fokkonis, huisvrouw van Aeldrik Geerts
Bouwina van Wijngaerden
Hester Jans
Anna Brants
Lukke Jurriens, en
Hilke Berents.

10 juni 1714
Swaentjen Hendriks, huisvrouw van Derk Otten, met attest. van Wijmeer.
Gerbrecht Jans, jonge dochter, met attest. van Veendam.
op belijdenis:
Simon Claesen, en des selfs huisvrouw
Geeske Harmens
Geert Willems, soldaet onder Capt. Coops, en des self huisvrouw
Aeltjen Hendriks
Hendrik Meijer.

9 december 1714
met attest. van Groningen:
De Heer Commandeur Joh. Hendriks Wichers, en des sels huisvrouw
Mevrouw Walbregh Boshuisen.
Jetske Luitjens, en
Annichjen Jans, jonge dochters.

10 maart 1715
Derk Berents, met attest. van Bonde.
Aeltjen Garrelts, huisvrouw van Jan Caspers, met attest. van de Beerta
Diewer Harmens, huisvrouw van Harmen Otten, met attest. van Groningen.
Anje Jarchs, jonge dochter, met attest. van Adorp en Harssens.
Mentje Peimans, jonge dochter, met attest. van Wijmeer.
op belijdenis:
Hendrik Derks
Jan Hendriks
Hendrik Thomas
Nog een andere Jan Hendriks
Antje Janssen, huisvrouw van Hendrik Derks
Johanna Harmens, huisvrouw van Harmen Jans
Jantjen Jans, huisvrouw van Harmen Hendriks
Hilke Jans, en
Antje Simons, jonge dochters.

9 juni 1715
Jantjen Bartelts, jonge dochter, met attest. van Finserwold

8 september 1715
Leonard van Riot, en des selfs huisvrouw
Wemeltjen Bekker, met attest. van Leeuwarden

15 december 1715
Wijven Roelefs, huisvrouw van Ebbe Aeldriks, met attest. van de Beerta.
Gijssel Hendriks, met attest. van de Oude Schans.
op belijdenis:
Aechtjen Everts,
Rinste Harmens,
Taelke Hendriks,
Antje Michiels, en
Doetjen Hidden, jonge dochters.

8 maart 1716
op belijdenis :
Harmen Derks
Egbert Berents
Jacob Bruins
Jacob Jans
Fennichjen Jans, huisvrouw van Geert Geerts
Anna Geerts, huisvrouw van Jacob Jans
Riemke Tjallings,
Antje Willems,
Eijsse Berents,
Stijntje Hendriks, en
Anna Sipkes, jonge dochters.

31 mei 1716
Ede Douwen, met attest. van Lier.
Hillichjen Mindelts, huisvrouw van Jacob Bruins, met attest. van Groningen.
Aeltjen Eilerts, huisvrouw van Garrelt Hagen, op Bonder Nieuwlandt, op belijdenis

15 september 1716
Albert Derks, met attest. van de Scheemda.
Ettjen Eltjes, huisvrouw van Eeuke Jans Smit, met attest.van de Pekel-A.
Fokjen Fokkes, huisvrouw van Harmen Olkens, met attest.van de Bourtange.
Remke Edes, jonge dochter van Beerster Hammerik, op belijdenis

13 december 1716
Arent Klaessen, en des selfs huisvrouw
Elisabeth Kaspers, met attest.van de Pekel-A.
Otto Jacobs, met attest.van Noordbroek.
op belijdenis:
Ede Jans
Andries Ebbes
Hille Ontjes, huisvrouw van Otto Jacobs
Albertjen Lewes,
Thalia Hendriks,
Frouke Arents,
Antje Jans,
Johanna Jans,
Berentjen Jans,
En noch een ander van deselve naem, jonge dochters.

7 maart 1717
Harmen Harkes, met attest. van Beerster-Hammerik.
op belijdenis:
Victor Jans
Quintinus Camus
Winanda Jans,
Grietje Christoffers,
Antje Berents, en
Stijntje Louwerens, jonge dochters.

6 juni 1717
Antje Alberts, huisvrouw van Hindrik Berents, met attest. van Beerster-Hammerik.
Elisabeth Schott, op belijdenis
Maeijke Alefs, op belijdenis , en
Itje Hendriks, op belijdenis, jonge dochters.

5 september 1717 zijn daer toe gekomen met attestatien
Garrelt Hagen, op Bonder-Nieuwlandt, met attest. van Kerkborgen.
Lammichjen Jans, huisvrouw van Andries Ebbes, met attest. van de Beerta.
Antje Simons, huisvrouw van Harmen Harmens, met attest. van Winschoot.

12 december 1717
Elisabeth Randa, met attest. van Groningen en
Annichjen Temmens, met attest. van Groningen , jonge dochters.
Jan Sijfkens Gijsseldorp, corporael onder den Heer Capitain Coops, op belijdenis

13 maart 1718
op belijdenis:
Jan Spieringh
Louwerens Andries Kroon
Heere Sjoerts
Geeske Jans, jonge dochter, en
Frouke Tjallings, jonge dochter.
19 juni 1718
Trijntje Rijkes, jonge dochter, met attest. van de Beerta.
Wibbina Schott, na belijdenis, en
Hentina Schott, na belijdenis, jonge dochters.

8 september 1718
Tjaberen Jans, huisvrouw van Willem Jurriens, met attest. van Beerster Hammerik

18 december 1718
Harmen Dekens, met attest. van de nieuwe Pekel-Aa.
Hilke Menkes, huisvrouw van Jan Hendriks, met attest. van de nieuwe Beerta.
Berentje Jans, jonge dochter, met attest. van Groningen.
op belijdenis:
Jan Teijes, Jongman
Jan Meijer
Jan Berents
Meindert Jans
Trijntje Hendriks, huisvrouw van Jan Meijer, en
Johanna Jurriens, jonge dochter

12 maart 1719
op belijdenis:
Albert Jans, Corporael onder den Heer Commandeur Wichers
Willem Jurriens
Berent Claessen
Derk Hendriks
Sjamke Friesenborgh, en
Imke Jurriens, jonge dochters.

18 juni 1719
Bieke Sijpkes, met attest. van Bellingwolda

10 september 1719
Cornelis Geerts, en des selfs huisvrouw
Geertruit Heeres, met attest. van Blijham

31 december 1719
Henrica Krijt, met attest. van Roon.

24 november 1720
heeft Bieke Sijpkens een kerkelijk getuigenis gekreegen om te Nieuwolda te Nagtmaal mogen houden.

15 december 1720 heeft
heeft Elizabeth Schot, huisvrouw van Lamb. Sijlman een kerkl. Attestatie gekregen om in Groningen ten Avontmaal te gaan.

22 december 1720 gekoomen
Johanna Maria Dorrii, met attest. van Groningen
Petertjen Alberts, huisvrouw van Quintinus Chirurgijn, met attest. van Groningen

30 maart 1721
Fredericus Brunes, van Lengern in Tecklenburg, met attest. van de Pekel A

6 juli 1721
Maria Hindrix, huisvrouw van Ludolf Jans Grezel, met attest. van de Beerta.

28 september 1721
Derk Beerents, met attest. van de Pekel A
Aaltjen Hoitma, huisvrouw van Heere Sjoerts van de Langakkerschans, op belijdenis

7 december 1721 Nagtmaal gehouden en aangegaan met Attestatie van Lellens
Herm. Henr. Werning Juris Consultus.

8 maart 1722
Daniel Nieukerk, op belijdenis

20 september 1722
dE. J.D. Antje Jansen, op belijdenis

13 december 1722
Margrieta Haijkes, huisvrouw van G.H. Schipvaerd, met attest. van [Delfzijl?]
Grietje Christiaans , met attest. van Delfzijl.
Martje Harms, met attest. van van Delfzijl.
Jan Harms en zijn huisvrouw, met attest. van van Delfzijl.

14 maart 1723
Anna Margreta, met attest. van Delfzijl.
Geertjen Eijlderts, met attest. van Bellingwolde.
Tidde Pieters, en
Wubbe Alberts, van Bunder- Nieulant, beide op belijdenis

13 juni 1723
D. Eskelhof Gravemeijer J. Th. St., met attest. van Groningen
Geertruda Stegnerus, huisvrouw van pastoor T.Dorrie van de N.Schans, met attest. van Groningen.
Trijntjen Aikes, huisvrouw van Boeve Douwes, met attest. van Bonda.

12 december 1723
Claas Rooda, Rustmr. en zijn huisvrou, met attest. van Delfzijl.
Fenje Leverijns huisvrou van Otto Jakobs, met attest. van Bunda.
Geeske Jans huisvrou van Pieter Jurjens, met attest. van de N. Beerta.

19 maart 1724
Grietje Mewes, J.D., met attest. van Wedda

11 juni 1724
Ebeltjen Jurjens, J.D., met attest. van Groningen

17 september 1724
Jan Boelens,
Jantje Neirings, Egte Luij, met attest. van Groningen

18 maart 1725
Jantje Roelofs huisvrou van Beerent Geerts met attest. van de Nieuwe Beerta.

17 juni 1725
Trijntje Sibolts met attest. van de Boertange

16 september 1725
Pietertjen Jurjens, en
Annigjen Pieters met attest. van Maastrigt.
Niklaes van Buttinga met attest. van Utregt.
Boele Boeles, en zijn huisvrou
Hindrijne Everts met attest. van Groningen.

15 september 1726
Stijntje Jans met attest. van Termunten

15 december 1726
Gerlacus Crull Contrarriol. bij t Convoij alhier, met attest. van Velthusen.
Grietje Jans, wed. van Harke Derx, met attest. van de Nieuwe Beerta.

22 juni 1727
met attest.
dHr. Kapt. Sebo Heckman.
Abraham Claassen en Anna Margrieta.
Willemijna Joris,
Jurjen Stoffels,
Hans Pieters van Lieroort,
Fennetjen Jansen.
Jan Claassen.
Jochim van Bruggel en zijn huisvr.
Fennetje Bruggel.
Willem Wolf.
Aaltjen Harmens, allen met attest. van Koevorden.
Jan Beerents J.M. van Gramsbergen met attest. van Gramsbergen.

14 september 1727
Albert Ollive en Margrieta Caspers,
Boele Hindrix,
Jacob Reijners, , allen met attest. van Coevorden.

14 december 1727
Antje Jansen , met attest. van Groningen.
Paul Sigers,
Jan Filips Holtappel en zijn huisvrou,
Klaas Hindrix en Elisabeth Klaassen,
Pieter Brongers en Hindrikjen Pieters,
Heijltje van den Heuvel,
Abraham Poson en Grietjen Sibema, , allen met attest. van Koevorden.

21 maart 1728
Hendrick Neesing en Mergjen Wolters met attest. van Groningen
Annigjen Christoffels
Elsjen Jans
Merchjen Jansen
Kornelia Kran en
Trijntje Hollanders, alle met attest. van Coevorden
Jean Boudou met attest. van de Walsche Gereformeerde Gemeente van Amsterdam

26 september 1728
Hans Jans en zijn huisvrouw met attest. van Finserwolda
met attest. van de Boertang de navolgende :
Christoffel Broer en Anna Geerts
Aaltjen Hindrix
Willem Straatman
Jurjen Pieters en Trijntje Jans
IJeijke Fedders
Jan Hindrix Gaukema en Fennigjen Jans
Hindrik Jakobs en Aaltjen Hindrix
Marten Arents
Izak Davids en Hindrikje Izaks (heeft attestatie gekregen de 23 dec 1729)
Hindrik Been
Hindrik Jans
Willem Roelofs

19 december 1728
Jan Havelaars van Utregt uit de Walsche Gemeente attest. getekend 18 Octob. 1728 door Ds J.L. Bonvorsen
Jan Hindrix en Hindrikje Hindrix met attest. van de Boertange
Geert Engels en Fennigjen Jans met attest. van de Boertange
Jakob Kerijn met attest. van de Boertange

20 maart 1729
Anna Vos met attest. van s GravenHaag
Jacobus Hijma en zijn huisvrou Annigjen Tnis met attest. van de Boertange
Margjen Ritzes wed. Witting met attest. van BellingWolda
Sophia Bartels met attest. van Groningen
Jan Boewes van de LangAkkerschans op belijdenis

18 september 1729
Vaandrik Gerhardus Lottema en Johanna Burema EgteLieden met attest. van Groningen

12 maart 1730
dE. Simon Clewits J.M. van LangeAkkerschans op belijdenis

18 juni 1730
met attest. van Lieroort
Metje Jans
Claas Roda, en zijn huisvrouw Trijntje Schutz
Claasje Eegets

17 september 1730
Adriana Lowijze de Bie huisvrou van Joh. Kevelaer kommies bij s lants magazijnen,op belijdenis
Frouke Krantz, wed. van Jelger Vinck commies bij t Admiraliteit van Frieslant in leven, op belijdenis

17 december 1730
Albert Benning, commies der Admiraliteit te Harlingen, met attest. van Groningen

18 maart 1731
Evertje Hindrix huisvrou van den exsequiteur Jan Boelens, met attest. van Groningen
Jan Scheltes, met attest. van Groningen

24 juni 1731
Jan Clasinga provoostgeweldige alhier op belijdenis
Ike Claassen J.D. van de Hamdijk op belijdenis
kerkelijke attestatien van de Graaf hebben ingelevert
de Heer Annaeus Geersma en Scherdina van Ulzen met attest. van de Graaf [Grave]
Jan Paulus Doornbusch en Clasijntje Wanzee met attest. van de Graaf [Grave]
Anna Maria Doornbusch met attest. van de Graaf [Grave]
Adriana Doornbusch met attest. van de Graaf [Grave]
Jakob Roelofs met attest. van de Graaf [Grave]

16 september 1731
Jakobus maas en Trijntje Jans EgteLuij met attest. van de Graaf [Grave]
Gerrit Jans en Anna Gerrits Ehel. met attest. van de Graaf [Grave]
Jan Hindrix met attest. van de Graaf [Grave]
Peter Hindrix met attest. van de Graaf [Grave]

16 december 1731
Hindrikje Pieters met attest. van de Graaf [Grave]
Fenneke Jans met attest. van de Graaf [Grave]
Derkje Jans met attest. van de Graaf [Grave]
Geesjen Hindrix met attest. van de Graaf [Grave]
Gerrit Steenke en Kennegonde Gerrits met attest. van Groningen
Roelfje Harms met attest. van Groningen
Bouwke Hindrix huisvrou van Derk Hindrix Troost woonagtig alhier op belijdenis
Antje Roelofs huisvrou van Klaes Harms woonagtig alhier op belijdenis

15 juni 1732
Aaltjen Hemmes huisvrou van Jan Stoffers met attest. van Bellingwolda
Otto Wijnolts met attest. van Zuitbroek
Martjen Bastjaans, huisvrou van Johannes Oostendiep, woonagtig alhier, op belijdenis

14 september 1732
Jantjen Aijkes huisvrou van Jan Hovings met attest. van Groningen

14 december 1732
Laulina Dorenbosch met attest. van Amsterdam

14 juni 1733
Geertjen Jans wed. van Gerard Claus met attest. van Nieuw Beerta

14 maart 1734
Aaltjen Jakobs huisvrou van Jan Wilkens met attest. van de Beneden PekelA
Antje Clewits, J.D. van de N. Schans op belijdenis

12 juni 1735
dE. koopman Hindrik Ebbens op belijdenis en
zijn huisvrou Bernhdina Stennekes op belijdenis

18 september 1735
dE. Freerk Ebbens en zijn huisvr. dE. Martjen Leuwes op belijdenis
dE. Bruno Claassen J.M. woonagtig op den Ham-dijck op belijdenis

11 maart 1736
Hindrik Jans meester kuiper van de N. Schans op belijdenis
Eelke Gosselaar huisvrou van koopman Andries Ebbens op belijdenis

16 december 1736
Hindrik Huisman en zijn huisvrou Anna Kathrijna Beekmans met attest. van Groningen
Geert Hansen J.M. van Jemdelt in Oostvrieslant op belijdenis

17 maart 1737
Elske Roelfs huisvrou van Albert Lammers met attest. van Mitling in Oostvrieslant

9 juni 1737
Gerhardus Willems met attest. van N.Beerta
Wijpke Beerents huisvrou van Jan Smedes met attest. van N. Beerta
item met attest. van Breda :
de Heer Lieutn. Beerent Reij en zijn huisvrou
Petronella du Lei
Christiaan Wegter
Hans Hindrik Soorpert dragonder
Antoni Kern dragonder
Conraat Vrolijk dragonder
Hindrik Keller
Derkjen Daniels
Dina Weijers
Elizabeth Kerschnerin
Maria Blom

15 september 1737
de heer Lieutn. J. Hendrik de Graaf met attest. van Breda
Jan Garcin commies van s lants magazijnen alhier met attest. uit den s Haag

15 december 1737
Geertruit Blom met attest. van Deventer

16 maart 1738 aangegaan
Johanna Brems met attestatie van Breda

15 juni 1738
Satharina Busch huisvr. van Jan Gazan kommies bij s lants magazijnen met attest. van Groningen
Remke Doedes met attest. van Nieuwolda

14 december 1738
Paulina Dorenbosch , J.D. met attest. van Amsterdam
Talligjen Jans, J.D. met attest. van Embden
Ludourch Ernst met attest. van Breda
Johan Henriks met attest. van Breda

22 maart 1739
Gerhardus Jans, J.M. met attest. van Winschoten

14 juni 1739
dE. Jan Smedes op belijdenis
dE. Harm Hindrix, beide woonagtig in deeze fortresse, op belijdenis.

13 september 1739 aangegaan na voorgaand onderwijs en belijdenisse
dE. Antje Hindrix, J.D. van de Nieuweschans

13 december 1739
dE. Hindrik Beving van de N. Schans op belijdenis

20 maart 1740
Hans Georg Burger met attest. van Deventer
op belijdenis
juffer Maria Nees
Hilligjen Hindrix huisvrou van Simon Clewits
Antje Jakobus huisvrou van Jan Boewes
Hilke Gerrits wedw. van Harm Troost

[NB vanaf hier zijn achter de namen, vaak met een andere kleur inkt, mededelingen zoals obiit (overleden)
of vertrokken vermeld. Deze zijn tussen ronde haakjes ( ) gegeven]

Register der ledemaaten in de Lang Akker Schans zoo die er geweest zijn bij mijne komste alhier,
als die in vervolg van tijt zijn toegekomen
. (Ds P.J. Huisinga, 26 augustus 1742)

Ledematen die ik hier gevonden hebbe , bij mijn aankomste in de Schans

Lijsebeth Caspers wed. van Arent Claasen (obiit)
Albert Benningh commijs (obiit)
Nicolaus Buttinga convooimeester (vertrokken na Groningen)
Hindrik Jurrien Burgers (obiit)
Bastiaan Clewits schoolmeester , en Grietje Egtelieden (obiirunt)
Jan Garcin commijs van s lants magasijn in deze fortresse (obiit)
Paulina en Ariaantje Doorenbosch (obiirunt)
Margrieta Haikens wed. van Geert Schipvaart (obiit)
Froutje Andries huisvrouw van Derk van Santen (obiit)
Jan Boelens en Everdijna Hindriks egtelieden (obiirunt)
Antje Roelefs huisvrouw van Claas Harmens (obiit)
Gerardus Willems (obiit)
Simon Clewits (obiit), en Hilligje Hindriks egtelieden (ambo obiirunt)
Jan Smedes en Wijpke Beerents egtelieden
Harmen Hindriks Smit (obiit)
Hilke Gerrits wed. van Harm Hindriks Troost (obiit)
Meentje . huisvrouw van Hajo Meinderts (obiit)
Hindrik Ebbens (obiit)
Jacob Bruines en Hilligje Mindels Egtelieden (obiirunt)
Jan Caspers (obiit)
Jan Boewes en Antje Jacobs egtelieden (obiirunt)
Tjabering Jans huisvrouw van Jan Hajes (obiit)
Elske Roelefs huisvrouw van Albert Lammers (obiit [gevlekt])
Jan Sijfkens en Jantjen Hoolkes Egtelieden (obiirunt)
Bouke Beerents wed. van Beerent Hindriks (obiit)
Daniel Nieuwkerk (obiit)
Martien Bastiaans huisvrouw van Jan Reinders (obiit)
Diewert Harmens huisvrouw van Harmen Otten
Eelben Jansen wed. van Jan Hindriks (obiit) en haar soon Hindrik Jans
Jantjen Harmens huisvrouw van Daniel Hansen
Aafke Beerents wed. van Gerrit Gerrits (obiit)
Antje Beerents wed. van Pauwel Paewels (obiit)
Pietertje Alberts wed. van Quintinus Camus (obiit)
Jan Claassinga en Anna Vos egtelieden (obiirunt)
Thies Jurriens (obiit)
Jantje Aikes huisvrouw van Jan Hindriks (obiit)
Leentje Meinders (obiit)
Gerardus Jans en Trijntje Jans egtelieden (obiirunt)
Derk Beerents en Janna Jans Egtelieden
Trijntje Aikes wed. van Abel Martens (obiit)
Simon Claasen (obiit)
Janke Jurriens huisvrouw van Jan Beerents (obiit)

Ledemaaten buiten de Schans

Harmen Harkes en Luidewe Bruines egtelieden op de Hamdijk (obiirunt)
Zaske Leeuwes wed. van Jan ter Ham op de Hamdijk (obiit)
Tidde Pieters en Antje Laurens egtelieden op Bonder Nieuwlant (obiirunt)
Frerk Ebbens en Martien Meeuwes egtelieden (obiirunt)
Foske Eltjes huisvrouw van de brouwer (obiit)
Andries Ebbens en Eelke Bartels Gosselaar egtelieden (obiirunt)
Frouke Jans wed. van Hans Jans op Bonder-nielandt (obiit)

Ledemaaten die met kerkelijke attestati van andere plaatzen zijn overgekomen of
na voorgaande onderwijs en belijdenisse zijn aangenomen

23 september 1742
Alegonda Geertruida Barlinckhof huisvrouw van de predikant Huisinga, met attest. van Engelbert (obiit)
Saartje Ludolphs met attest. van Groningen (obiit)
Jan van Wijk met attest. van Bergen op Zoon (vertrocken)
Abraham Charlo met attest. van Isendijk (vertrocken)

10 maart 1743
Egbert Pieters, J.M. met attestatie van Groningen (vertrocken)

9 juni 1743
Huibrecht Fiers met attestatie van Hulst

8 september 1743
Henrik Keller (vertrocken)
Henrik Wansing (vertrocken)
Jan Andries Beijer (vertrocken)
Casper Meijer (vertrocken)
allen met attestatie van Coevorden gekomen
Derk Jans Bekkers op belijdenis (obiit)
Harke Harmens op belijdenis (obiit)

8 december 1743
de WelEedele Heer Hindrik Keiser en zijn WelEedelbr. egtegenoot
Mevrouw Elijsabeth Solijcoster. met attest. van Overvecht gedateert den 18 Nov.1743 (vertrocken)
Adde Olghs met attest. van Groningen dateert den 19 October 1743 (obiit)

8 maart 1744
Antje Jans huisvrouw van Harmen Hindriks op belijdenis (obiit)

13 september 1744
Willem Jacobs Homson met attest. van Lieroort gedateert den 6 Sept (vertrocken)
60
13 december 1744 met attestatie overgekomen
juffrouw Geertruida van der Linden met attest. van Leeroort (obiit)
Gerardt Pieters en Annetje Pieters Egtelieden met attest. van Leeroort (vertrocken)
Sergiant Michiel Canterbloem met attest. van Leeroort
Trijntje Alberts met attest. van Groningen (obiit)
Jan Tijlman met attest. van Embden (vertrocken)
Jan Hendrik van Campen met attest. van Embden (vertrocken)
Christiaan Homan met attest. van Embden (vertrocken)
Andries Jacobs en Geeske Pieters Egtelieden met attest. van Groot Midlum (vertrocken)

13 juni 1745
Johann Andrias Simons met attest. van Groningen (vertrocken)

12 september 1745
sergiant Andries Wueger met attest. van Campen (vertrocken met attest.)

12 december 1745
Albert Seesse en Jacob Seesse, soldaten, met attest. van Campen (vertrocken met attest.)

13 maart 1746
met attest. van Campen
Johannes Otto Capitain des Arms (vertrocken met attest.) en
Willemijna Gijsberts huisvrouw van de sergiant Andries Wueger (vertrocken met attest.)

12 juni 1746
de Hoog Eedele Gestrenge Heer Richardt Andreas Ludolphi Gockinga Capitain van een Compagnie te voet
en Commandeur van deze fortresse , met attest. van Groningen (vertrocken met attestatie na Slogteren)

11 septermber 1746
Truida Derks met attest. van Groningen (obiit)

4 december 1746
Jan Hiddes schoolmeester in deze fortresse met attest. van Groningen (obiit)
Daniel Backer Geweldigen provoost in deze schans met attest. van Campen (obiit)
Jacobus Groenhuis met attest. van Veendam (vertrocken met attest.)
Sijbolt Bastiaans op belijdenis

12 maart 1747
Hillegonda Bregenbeek met attestatie van Winschoot (obiit)
Antje Eeverts de huisvrouw van Hindrik Hindriks op belijdenis (obiit)

11 juni 1747
Gerardina Wittings met attestatie van Amsterdam
Guilian Steenkist en Grietje Jans egtelieden met attestatie van de Boertange

10 december 1747
Conraadt Braemerman met attest. van Sellingen (vertrocken)

9 juni 1748
Geeske Arents huisvrouw van Derk Jans Bekkers op belijdenis (obiit)

8 december 1748
Beerent Harmens met attest. van Nieuw Beerta (obiit)
Reinder Smeenck en Henrica Mulders met attest. van Groningen
de sergeant Henrick Sterenburg met attest. van de Boertange (vertrocken met attest.)
Mindelt Jacobs op belijdenis (obiit)

9 maart 1749
Hans Moses Copee sergeant met attest. uit de contonneerings quartieren omtrent Steenbergen (obiit)

8 juni 1749
Nicolaus van Beveren vaandrik in t Regiment vabn de Luit. Gen. Veltman, en
Alegonda Haans egtelieden, met attest. van Coevorden (vertrocken met attest.)
Roelf Vonck en
Geertruij Verhoog egtelieden, met attest. van Nijmegen (vertrocken met attest.)
Geesje Oudemans huisvrouw van sergeant Hindrik Steerenburg met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Antje Hindriks met attest. van Groningen
Kornelis van Kasteel met attest. van s Gravenhage (vertrocken met attest.)
Jan Andriessen met attest. van Coevorden (vertrocken met attestatie)
Simon Hein, en
Elske Hasebroek egtelieden met attest. van Coevorden (vertrocken met attestatie)

september 1749
Lutgert Eltjes met attest. van Belling-wolde
Jantjen Oostendorps op belijdenis (obiit)

14 december 1649
Etje Hoexuma met attest. van de Bourtange (vertrocken met attest.)

8 maart 1750
Alberdijna Ips huisvrouw van de schoolmeester J. Bossema (obiit)

13 september 1750
Simon Schmit met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Maria Elijsabet Venscheij met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Coenraadt Hotker met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Johan Hindrik Schmit met attest. van Dillenberg (vertrocken met attest.)
61
7 maart 1751
De Heer Henrikus Amelius Chalmot Capitain van een Comp. infanterie met attest. van Venlo
Antje Pieters met attest. van Winschoten (vertrocken met attest.)
Johan Jacob Mische en Catharijna Haas egtelieden met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Jurrien Rees met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Gabriel Sdler met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Hindrik Cock met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Anna Elisabetha Schmielin met attest. van Nassauw Dilleburg (vertrocken met attest.)

13 juni 1751
Christina Albertina des Curie met attest. van s Hertogenbosch (vertrocken met attest.)
Johannes Schreiber met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Christoffel Fuchs met attest. uit de cantonneerings quartieren (vertrocken met attest.)

12 december 1751
Nicolaus van Velzen met attest. van (Coeverden doorgehaald) Assen (vertrocken met attest.)

3 september 1752
Pieter Becker met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Stijntje Arents met attest. van Nieuw-Beerta (vertrocken met attest.)
Pieter Sijbrants met attest. van Nieuw Pekel-A (vertrocken met attest.)

3 december 1752
Jan Loijs Piccardt controlleur van s landts convoijen en licenten in deze fortresse op belijdenis
met attestatie zijn overgekomen
Taalke Carsien wed. van Conraadt Kloothakke met attest. van Weender
Aaltje Mens met attest. van Deventer (vertrocken met attest.)

11 maart 1753
de Hr. Capt. Johannes Jodocus Lich en Mettien Lich egtelieden met attest. van Groningen
de Hr. Luit. P. Ardesch met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)
Lodewijk Heinsberge met attest. van Groningen
de Hr. Luit. Christiaan Wilhelm Huhnefelt en
Anna Margretha Kaltman egtelieden met attest. van Hulst (vertrocken met attest.)
Gesijna Hevenaars met attest. van Deventer (vertrocken met attest.)
Elske Meenen huisvrouw van Jan Reints op belijdenis

3 juni 1753
Michael Eberhars Bombardier met attest. van Maastrigt
Hubertus van Oosterhout met attest. van Maastrigt (vertrokken met attest.)
Peter Morgenster met attest. van Gulik (gedeserteert)

9 september 1753
Louijs Bonhomme met attest. van Grave (vertrocken met attest.)
Elso Engelkens met attest. van Vriescheloo
Foekje Crans met attest. van s Hage (vertrocken)

2 december 1753
Jan Breukel met attest. van Groningen (vertrocken met attest.)

9 juni 1754
Harm Sikkes met attest. van Groningen
de personen die onder de militie zijn met attest. overgekomen zijn te veel om ze hier te boeken,
hebben de attest. alle bij malkander gelegt, wijl zij dog aanstaande jaar weder vertrecken
(alle weder met attest. vertrocken na Groningen)

1 december 1754
de Heer Overste R.A.L.Gockinga en desselvs huisvrouwe
Mevrouw H. Piccardt, en de juffer A. Meijs ,allen met attest. van Slogteren (vertrokken)
Jacobus Groenhuis met attest. van Veendam (vertrocken)

2 maart 1755
Geertruid Claassinga op belijdenis
Andries Finck op belijdenis (obiit)

1 juni 1755
Jan Hindriks, ondermeester alhier, op belijdenis (vertrocken met attest.)
met kerkelijke attest. zijn verscheiden militaire persoonen overgekomen welker attestatien alle bij malkander
zijn gelegt, wijl zij aanstaande jaar weder vertrecken (NB alle vertrocken met attest. na Groningen)

7 september 1755
Leentje Meening met attest. van Winschoten

7 december 1755
de Heer harmannus Eckeringa ontfanger van s Lands Convoijen en Licenten en
de juffrouw Margrieta Radijs, egtelieden met attest. van de Eexta
Carel Willems met attest. van de Beerta
Grietje Jans met attest. van Groningen

7 maart 1756
Geeske Dekens op belijdenis (obiit)
Pieter Gerardus op belijdenis

13 juni 1756
zijn verscheiden militaire persoonen met attestatie overgekomen, welker attest. alle bij malkander
zijn gelegt, wijl zij aanstaande jaar weder vertrekken

5 september 1756
Roelef Jans Boelens met attest. van Groningen (vertrokken met attest.)

5 juni 1757
Grietje Geerts met attest.
Lodewijk van Stam constapel met attest. van Groningen (vertrocken)
Johan Ludwig Wistenbag constapel met attest. van Maastrigt (vertrocken)
pro memoria de militie met attestatie gekomen zijn te veel om hier te plaatsen
wijl zij aanstaande jaar vertrekken.

4 september 1757
Pieter Sijbrants met attest. van s Hertogenbosch

4 juni 1758 zijn verscheiden militaire persoonen met attest. van Groningen overgekomen, welke te veel zijn om
hier te plaatsen, staande de naamen op t los papier hier nevens gelgt, wijl zij aanstaande jaar weder vertrekken.

17 september 1758 zijn nog eenige persoonen tot de militie behoorende met attestatie overgekomen (vertrokken)

4 maart 1759
Johannes Boot soldaat met attest. van Breda (vertrokken)

9 maart 1760
Jan Wiltes op belijdenis (vertrocken)

1 juni 1760 zijn verscheiden militaire persoonen met attestatie van Groningen tot deze gemeente overgekomen, te veel om hier op te schrijven, wijl zij op een volgend jaar weder vertrekken, de namen staan op t lossse cedul hiernevens (vertrokken)

7 september 1760
Sophia Ronda met attest. van N. Beerta
Trijntje Floris met attest. van Groningen
en nog verscheiden militaire persoonen, wier namen staan op een los cedul hier nevens (vertrokken)

7 december 1760
Roelef Jans Boelens en Anna Scheuring egtelieden met attest. van de Oude Schans

15 maart 1761
zijn eenige militaire persoonen met attestatie van Groningen overgekomen,
welker namen op t losse cedul zijn getekent

7 juni 1761
Jantje Smits huisvrouw van Jacobus Smedes met attest. van Suitbroek
en eenige militairen geschreven op een los papier hier nevens liggende (vertrokken)

5 september 1761
Roelf Schienbeek met attest. van Groningen (vertrocken)

14 maart 1762 op belijdenis
Jacobus Smedes
Johanna Ebbens, huisvrouw van de majoor Engelkens
Jaichijn Clewits
Helena Huisinga

13 juni 1762
Jan Freriks Bolmeijer met attest. van Groningen
Johan Willems Heester, soldaat, met attest. van Groningen (ook weder vertrocken)

5 september 1762
eenige militaire persoonen met attest.

5 december 1762
eenige militaire persoonen met attest.
Leendert Delhas met attest. van Groningen (obiit)

6 maart 1763
Jan Lammers Popkes schoolmeester in deze fortresse met attest. van Haren en
desselvs huisvrouw Derkjen Jans Woldring met attest. van Groningen (obiit)
Jacobus Groenhuis met attest. van Veendam (vertrocken)

5 juni 1763
eenige militaire persoonen met attest. overgekomen leggende de attest. hier nevens

maart 1764
Pieter Borgers onder t Corps Atteleristen met attest. van IJperen (vertrocken)

december 1764
Hindrik Peteri met attest. van Groningen en
Anna Leeuwes met attest. van Groningen (vertrocken)

17 maart 1765
Elsjen Hindriks met attest. van Onstwedda

december 1765
Geertje Oostendorp met attest. van Groningen (vertrocken)

1 juni 1766
Rudolph Rummerink Luitenant Ingenieur op belijdenis (vertrocken)
Jan Beenes met attest. van Winschoten

7 september 1766 op belijdenis
Grietje Smedes (vertrocken)
Harm Smedes (vertrocken)
Hindrik Clewitz
Hindrikje Beving (vertrocken)

63
7 december 1766
Etje Popkes met attest. van Bellingwolde
Jacob Groen met attest. van Namen (vertrocken)

8 maart 1767 op belijdenis
Jurrien Jans Bos (vertr.)
Jan Derks Beckers (vertrocken)
Uffe Eenen Rust (obiit) en
Teupke Cornelis (vertrocken), egtelieden
Anna Arents huisvrouw van Pieter Sijbrandts (obiit)
Hindrik Bartels (obiit)
Harke Cornelis

14 juni 1767
Zaske Roelfs ter Ham huisvrouw van Roelf Schierbeek op belijdenis (vertrocken)
Derk Fennema commijs van s lands magazijn alhier, en
Geertruida Beek, met attest. van s Hage (obiit)
Trijntje Pieters Huising huisvrouw van Harm Hindriks Smit met attest. van Finsterwold.
Adriaan Kogel met attest. van Coevorden
en de volgenden met attest. van Leeuwaarden (vertrocken)
Jurrien Jan van Ingen capitain
Zeger Jacobus Hemessen
Jan Reinholt en Henrica Lettink egtelieden
Johannes Pieter Bakker
Maria Beerents
Saakjen Eijsma
Pieter Hindrik Hoeders

6 september 1767
Petrus Johannes Boon en
Maria Christina Christiaans met attest. van Leeuwaarden (vertrocken)
Remke Wibbes huisvr. van Jan Geerts bij de oude zijl met attest. van Bellingwolder Schans (vertrocken)

december 1767
Maria Susanna Piccart met attest. van Leeuwaarden (vertrocken)

5 juni 1768
Thies Leeuwes op belijdenis en
Aafjen Renken op belijdenis egtelieden (vertrocken)
Saske Andries Ebbens wed. van Mindelt Bruins op belijdenis
Grietje Dries huisvrouw van Augustinus Keiser op belijdenis
Epko Cornelis op belijdenis
Gesijna Huisinga met attest. van de Pekel A
Lijsebeth Roelfs met attest. van Suithorn
Harmen Datus en Elijsabeth Gregoor egtelieden met attest. van Groningen (vertrocken)
Dirk Jan Manvis en Hendrika Everts egtelieden met attest. van Groningen (vertrocken)
Adriaan Wigmans met attest. van Groningen (vertrocken)
Margrieta Willems met attest. van Westervoort (vertrokken)
Roelf Vonk en Albertus Geusendam met attest. van Namen (vertrocken)
Jan van den Berg en Maria van den Berg egtelieden met attest. van Namen (vertrocken)
Hindrik Meijer met attest. van Zwol. (vertrokken)

4 september 1768 allen met attestatie van Groningen (vertrocken)
Hermannus Latdenius
Geertruid van Tricht
Adolph Gevel

4 december 1768
Elisabeth Huisman met attest. van Groningen
Gerrit Jonsser met attest. van Venlo
Anna Dorothea Kopius met attest. van Nijmegen (vertrocken)

5 maart 1769
Hinderkijn Jacobs Laansterhuis met attest. van Vlagtwedde (obiit)

4 juni 1769
Derk Lamsvelt
Adam Dieterman en Lucretia Dieterman
Jan Huisman
allen met attest. van Groningen (vertrocken)

10 september 1769
Daniel Gilquijn en Catharina Nierhuisen E.L.
Ebel Rosevelt en Luickjen Doedes E.L.
Jan Egberts Ekkenboom
Maria Meulman
Steven Dijkman
allen met attest. van Groningen (vertrocken)
Conraad Berg met attest. van Purmerendt (vertrocken)
Johan Ge Brugger met attest. van Berling (vertrocken)
Fredericus Erskuche met attest. van Wolfshagen (vertrocken)

3 december 1669
Jacob Jacobs op belijdenis (vertrocken)

11 maart 1770
Hindrik Harms op belijdenis
Jan Frederiks op belijdenis

10 juni 1770
Jurrien Jan van Ingen met attest. van Zutphen
Zeger Jacobus Henessen met attest. van Groningen (vertrocken)
Maria Suzanna Pijccardt met attest. van Groningen (vertrocken)
Jan Reinholt en Henrica Letting egtel. met attest. van Groningen (vertrocken)
Pieter Hoeders met attest. van Groningen (vertrocken)
Johannes Pieter Backer met attest. van Groningen (vertrocken)
Johan Wilhelm Saure met attest. van Fromhauser in Nassauw (vertrocken)
Willem Strakbein met attest. van Fromhauser in Nassauw (vertrocken)
Johan Jost Haijn met attest. van Fromhauser in Nassauw (vertrocken)
Johan Philips Schmids met attest. van Hartzenhaijn (vertrocken)
Isaak Girardin met attest. van Mulhausen (vertrocken)

2 september 1770
Willem Hessels Detmers en Ludewe Jurriens met attest. van Weijwert
Hindrik Petri en Anna Leeuwes met attest. van s Hertogenbosch (vertrocken)
Hillegonda Backers op belijdenis (vertrocken)
Swaantje Hindriks Beving op belijdenis (vertrocken)
Saske Ebbens op belijdenis (vertrocken)

9 december 1770
Juliana Harst met attest. van de Boertange (vertrocken)

10 maart 1771 op belijdenis
Aaldrik Freriks Ebbens
Hindrik Jan Visker
Hindrikje Hindriks Beving (vertrocken)
Elsjen Smeeng
Etje Bajes (vertrocken)
Hindrikje Bajes (vertrocken)

2 juni 1771
Johannes Bartholomeus van Houten met attest. van Hulst (vertrocken)
Remer Chevalier
Johan Hindrik Lindeman en
Diderik Vincent, alle drie met attest. van Grave (vertrocken)

8 september 1771 met attestatie van Grave overgekomen
Jacobus van Son (vertrocken)

8 maart 1772
Wendel Reijnts huisvrouw van Hindrik Hindriks Beving, met attest. van Nieuw Beerta
Marchijn Benning huisvrouw van de Heer P. Eckringa op belijdenis (vertrocken)
Jetske Eckeringa op belijdenis
Catrijna Benning op belijdenis (vertrocken)
Eelke Andries Wedda huisvrouw van Aaldrik Ebbens op belijdenis
Anna Oostendorp op belijdenis
Jantjen Derks op belijdenis

7 juni 1772
Jacomina Ludolfi met attest. van Groningen

13 september 1772
allen met attestatien van Groningen overgekomen
Jan van Doorn en Trijntje Doedens egtelieden
Annigje van Doorn (vertrocken)
Christoffel Egels en Henrica Jans egtelieden (vertrocken)
Jan Feen Rodenhuis (vertrocken)
Titus Simon Rodenhuis (vertrocken)
Francis Lansheer en Bernardina Kars egtelieden (vertrocken)
Jacob Prang (vertrocken)

6 december 1772
Lodewijk van Dieteren met attest. van Groningen (vertrocken)

7 maart 1773
Margarietha Fliestra huisvr. van de Hr. Aulus Binkes met attest. van Hijlaard
Garrelt Garbrandts met attest. van Manslagt (vertrocken)
Gesijn Boelens huisvr. van Jan Derks Backers op belijdenis
Jan Doedes op belijdenis
Jacob Harms op belijdenis

20 juni 1773
Mattheus Siderius Capt. Luit. Ingenieur met attest van Groningen (vertr.)
Adraan Kogel met attest. van Philippine.

12 september 1773
Martinus Scholtens en Geertruit Switing met attest. van Sluijs (vertrocken)
Johannes Henrick Gauch met attest. van Mindenborg (vertrocken)
Henrick Enters met attest. van Windort (vertrocken)

11 maart 1774
de Heer Richard Anthoon van der Feltz vaandrik in t huius Battaillon van de Gen. Lewe met attest. van Rolde
Johanna Hermina Gilijnen op belijdenis (vertrocken)
Hindrik Pieter Wieling Schul op belijdenis (vertrocken)
Johannes Pulle?? op belijdenis (vertrocken)

12 juni 1774
overgekomen met attest. van Namen- atteleristen:
Adriaan de Rovij
Jan de Roos en Peeternella Berens egtelieden
Philips Wentelbarent
Willem Nelten
Herman Hoenders (vertrocken)
Cornelis Hidding
Pieter van Belkom
Jan Honders (obiit)
met attestatie van Vlissingen - Infanterie Nassauw (alle vertrokken) :
Johan Georg Petri
Johan Adam Helm
Godfried Helm (vertrocken met attest.)
Johan Schoul (vertrocken met attest.)
Johannes Roland
Christoffer Bader
Wilhelm Michael (vertrocken met attest.)
Christina Krijgerin (vertrocken met attest.)
Johannes Weijs
Fredrik Jung
David Jung met attest. van Obernetphen
Johan Godfried Heeres? met attest. van Britscheit
Johannes Hindrik Claasen met attest. van Burbag
Ebbe Ebbens op belijdenis
Hindrik Smedes op belijdenis

.. september 1774
Geesjen Lubbes (met attest. vertrocken na t Hoogezandt)

11 juni 1775
Jean Gerraald Sprengler
Jan Cuzijn van Hooff
Jan Adam Hahn
Johan Jacob Barwitz
allen met attest. van Zas van Gendt
Elisabeth Gerardus Nieuwburg met attest. van de Bellingewolder Schans

1 september 1775
Willem Diderik
Metta Clorge
Christiaan Geukel
Conradus Wilhelmi
Hindrik Wessels
allen met attest. van Zas van Gendt
Fredrik Groess met attest. van Namen
Pieter Hans Beutscher met attest. van Namen
Albertje Freerks huisvrouw van Egbert Upken met attest. van Bellingwolda

10 december 1775
Luickien Hendriks Smit met attest. van Groningen

10 maart 1776
Hindrikje Beving met attest. van Bergen op den Zoom

2 juni 1776
Aulus Binkes met attest. van Stavoren (vertrocken)
Jacobus Antoni
Willem Bruce en Maria Catharijna Elavel echtelieden
Catharina Flentermans
Alida Jacoba Brugman
deze vijf met attest. van Zas van Gent (vertrocken)
Lamke Jans met attest. van Nuttermoer (obiit)

8 september 1776
Johan Gabriel Huis met attest. van Zas van Gent (obiit) en
Cornelia Revius met attest. van Zas van Gent

23 maart 1777
Maria Elijsabeth Kennemans op belijdenis

8 juni 1777
Mevrouw Philippine de Williet huisvrouw van de Baron van
Reitzenstein commandeur alhier met attest. van Groningen
Ernestina Louisa Mantel met attest. van Sluis
Johan Hindrik van Olnhausen met attest. van Sluis
Trijntje Luining huisvrouw van de commissaire Boltens met attest. van Groningen

7 december 1777
Herman van der Borg en Maria Glasmaker egtel. met attest. van s Gravenhage
Lammigje Ebbens met attestatie van Groningen

7 juni 1778
Johanna Hartman geb. Smit met attest. van Groningen (vertrocken)
Christopher Grosjan met attest. van Groningen (vertrocken)
Johanna Jacoba Speelbergen met attest. van Groningen (vertrocken)
Willem Lens met attest. van Groningen (vertrocken)
Jannetje Fennema, huisvrouw van Luit. Schlosser op belijdenis (vertrocken)
Aaldrik Ebbens op belijdenis
Evert Hindriks Beving op belijdenis

13 september 1778
Johan Regnerus Eckringa en Willemina Johanna Obreen met attest. van Hulst (vertrocken)
Abraham Floris Valk met attest. van Groningen (vertr.)
Alida Cecilia Valk geb. Groenevelt met attest. van Groningen (vertr.)

13 december 1778
Cornelis van Loon met attest. van Groningen (vertrocken)

7 maart 1779
Jan Bernhard Feijth op belijdenis (vertrocken)

6 juni 1779
Swaantje Hindriks Beving met attest. van IJsendijke
Francois Gouzij met attest. van Doeburg
de volgenden met attest. van Arnhem:
Franciscus Daniel van Wijkhuizen
Johannes Bernardus van Sisteren
Gerardus Janssen
Hindrik Jan de Luesenet
Nicolaes Gazendam

5 september 1779
Swaantje Hindriks huisvrouw van Hindrik Jans Visker met attest. van Bellingwolde
Beerend Smedes en Imke Sickes egtelieden op belijdenis

12 december 1779
Hindrik Jager en Lammigjen Jager egtelieden met attest. van s Hage

4 juni 1780
Hindrik Ronda met attest. van Groningen
en verscheidene militaire welker attest. hier nevens leggen wijl zij aanstaande jaar weer vertrecken

3 september 1780
Fredrik Bauwer met attest. van Groningen
J. Spengler cannonier met attest. van Maastrigt
Hindrik Heeres Bombadier met attest van Maastrigt

25 maart 1781
Rutger Frederik Hindrik Hamel met attest. van Delfzijl
Emilie Arpeau met attest. van Maastrigt (vertrocken)
Hindrik Willem Stork met attest. van Groningen
Aaltje Sunen huisvrouw van de commijs van s landts magazijn D. Fennema op belijdenis

10 juni 1781
met attest. van Groningen overgekomen
Johannes Bernhardus van Sisteren
Jan Bouman
Willemijn Kerk

9 december 1781
Martinus Lammers met attest. van s Hage
Albert Harms Smit met attest. van Weender

10 maart 1782
Frouwke Jans wed. van Leffert van der Tuik op belijdenis

9 juni 1782
Anna Fekkes mat attest. van Nieuwbeerta
Albertus Geusendam en Wendelina Grus met attest. van IJperen
Andreas Schoemaker en Anna Christina van der Have egtelieden met attest. van Groningen
Jantje Jans huisvrouw van Jan Jans Mules op belijdenis
Frouwke Pieters huisvrouw van Lauwers Thiessen op belijdenis
Tjalde Stevens Brand huisvrouw van Jan Helmers op belijdenis
Aaldrik Ebbens op belijdenis

8 september 1782
Adam Geerts Knoop met attest. van Wagenborgen
Jan Adels met attest. van Weender

9 maart 1783
Jan Wolters met attest. van de Boertange
Jan Isebrandt Boelens op belijdenis

14 september 1783
Dirk Hoeser met attest. van Utrecht
Elijzabet Jans huisvrouw van H.H. Harmanni met attest. van N. Beerta
Hindrik van Hees met attest. van Zas van Gent
Johannes Leonard Beut met attest. van Zas van Gent
Johannes Jacobus Back met attest. van Zas van Gent

14 december 1783
Johannes Angelis Hendricus Poortman met attest. van Emlenkamp

13 juni 1784
Hindrik Doijenburg met attest. van Hulst

12 september 1784
Grietje Brusselaar met attest. van Groningen

5 juni 1785
Willem Karsjens en Geertje Jans Visker met attest. van Nieuw Beerta

4 december 1785 op belijdenis
Henricus Engelkens der beider regten doctor
Swaantje Oestens huisvrouw van de coopman Evert Beving
Aafke Pieters huisvrouw van Reinder Cornelis Cremer
Geertruida Joostina Blom

12 maart 1786 op belijdenis
Tijbe Jans huisvrouw van Reinder Harms Lutje
Janna IJsents huisvrouw van Hindrik Harms Homan
Jan Jans Mulder

4 juni 1786
Capitain E.D. van Ligtenvoord met attest. van Thiel
Jan Donker met attest. van Thiel (vertrokken)
Ludolphus Everardus Arnoldus de Quaij met attest. van Grave
Elizabeth Schadd met attest. van Grave
Helena Nepex met attest. van Grave (vertrokken)
Reinder Cornelis Kremer op belijdenis
Wieja Ebbens op belijdenis
Aaltje Reinders Lutje op belijdenis

24 september 1786
Geeske Freerks huisvrouw van Jan Doedes Smit op belijdenis

18 maart 1787
Ingenieur Jan Fredrik Preijser met attest. van Mastrigt (vertrokken)

17 juni 1787
Tetje Zuidema huisvrouw van Berend Jans Boekhout op belijdenis
Anna Jans Benes op belijdenis
Willemtje Hessels Mellema, wed. van Jurjen Melles met attest. van Nieuw Beerta (vertrokken)

16 september 1787
Hendrik Meeuwis met attest. van ? (vertrokken)

23 december 1787
Roelof Harmens en Sijtske Klaases met attest. van Harlingen

16 maart 1788
Pietertje Meinderts met attest. van de oude Pekela
Trijntje Pieters Huisingh met attestatie van Bonda

8 juni 1788
Cornelia Margrieta van der Borgh op belijdenis
de Heer Joseph Trip en Mevrouw H.C. Trip, geboren Molter, met attest. van Groningen

14 december 1788
Jacob van Berghuis met attest. van Zierikzee (vertrokken)
Arnoldina Huberta Struik, huisvrouw van Jacob van Berghuis, met attest. van Groningen (vertrokken)

22 maart 1789
Gesien Bekkers op belijdenis

21 juni 1789
Johan Hendrik Hageman met attest. van Steenbergen
Daniel Sutherland met attest. van Steenbergen
Johan Hendrik Mertens met attest. van Steenbergen

20 september 1789
Hinderkje Beving met attest.
Eland Peterson, weduwe, met attest. (vertrokken)

6 juni 1790
Grietje Reintjes op belijdenis
Wolbert Reinders Visser op belijdenis (vertrokken)
Janna Hindriks op belijdenis
Nicolaas Ingolt met attest. van Groningen (vertrokken)

19 september 1790
Alexander Christiae met attest. van Sluis in Vlaanderen
Jan Eilers met attest. van Wener
Johanna Braat met attest. van Breda (vertrokken)

20 december 1790
Willem Crans, Cadet, met attest. van s Gravenhage (vertrokken)

19 juni 1791
Etje Borgers op belijdenis
Anna Folkers op belijdenis
Geesien Boelens op belijdenis
Jacob Honseker met attest. (vertrokken)
Eland Peterson, weduwe, met attest.

18 september 1791
Johanna Catharina Monhoff met attest.
Pieter Bindervoet met attest.
Hermannus Schmid met attest.

17 juni 1792
Hessel Willem Dethmers op belijdenis
Derk Hindriks Visscher op belijdenis
Harm Jans van der Laan op belijdenis
Etje Wessels Dijkhuis op belijdenis
Willem Hendrik Philip Frieswijk met attest. van Groningen

9 september 1792
Cornelis Engelhard met attest. van Breda

10 maart 1793
Teunis Gerrits met attest. van Rooswinkel

23 juni 1793
Berend Hindriks Mulder op belijdenis

16 maart 1794
Philip Wentelbarent met attest.
Jan Urbanus met attest.
Johanna Tekelenburg met attest.

8 juni 1794
Aagtje Fennema op belijdenis
Elijsabeth Pieters Hofmeester op belijdenis
Angenieta de Bel met attest.

31 augustus 1794
Gijsbert Luijtink met attest. van Arnhem (vertrokken)
Hermina Willemsen met attest. van Arnhem (vertrokken)

14 december 1794
Eelke Bruins met attest.
Evert Jurts met attest.
Fenje Garrelts met attest.

30 augustus 1795
Sijben Wiltens met attest.

13 december 1795
Theodorus Brocard met attest.
Jan Urbanus met attest.
Johanna Tekelenburg met attest.

19 juni 1796
Janna Reinderts Lutje op belijdenis
Martje Roelfs op belijdenis
Lodewijk Carel van Dijk met attest.
Maria Anna Elisabeth Barre met attest.

11 december 1796
Ludewe Hindriks op belijdenis
Johannes Knipp met attest. van Kleveld
Jozeph Jacob Spies met attest. van Kleveld

4 juni 1797
Hindrik Boelens met attest. van Groningen
Jannes Bruinegen met attest. van Delfzijl

10 september 1797
Philip Kreuter met attest. van Enkhuizen
Johannes Derks met attest. van Nijmegen
Andries Nessen met attest. van Campen

10 december 1797
Ellerus Hillenius met attest.
Epke Harms Renken met attest.

24 juni 1798 op belijdenis
Sibold Willem Dethmers
Antje Harms
Willempje Dethmers
Hilligjen Epkes
Talaia Folkers
Hillegijn Clewitz
Alke Thomus
Grietje Klaassen

9 september 1798
Hindrik Ferdinand Pfeiffer met attest. van de Bourtange

16 december 1798
Harm Hindriks Mulder op belijdenis
Hindrik Clewits op belijdenis
Jacob Harms met attest. van Groningen
H.P.V.B.Faure en R.V. Faure, geb. van Iddekinge, met attest. van Termunten

3 maart 1799
Hendrik de Jong met attest. van Leeuwarden

9 juni 1799
Wiea Hindriks op belijdenis
Agate Jans op belijdenis
Hindrikjen Fiktors op belijdenis
Johan Jacob Merten met attest.

8 juni 1800
Jannes Bruinoge met attest. van Weivert

21 december 1800
Bernardus Johannes Winter en sesselvs huisvrouw Gesina Huisinga met attest.

14 juni 1801 op belijdenis
Anna Epkes
Aaltje Hindriks Gerlofs
Jantje Geerts
Grietje Jans
Metje Lodewijks
Lina Hinrietta Trip
Aaltje Abbes
Ida Aaldriks
Frouwke Jacobs
met attestatie van Groningen
Nicolaas van Billawijk
Willem Nijland

13 september 1801
Faulke Jansen met attest. van Zutphen
Elisabeth Klasen met attest. van t Hogezand
Trientjen Jans met attest. van t Hogezand

14 maart 1802
Johannes Nicolaas Spies op belijdenis
Derk Stegeman met attest. van Groningen

10 juni 1804
Schultetus Nicolaas Havinga met attest. van t Hogezand
Cornelis Grim met attest. van de Oude Pekela

2 december 1804
Cornelius Roggenkamp en Egbarta Roggenkamp met attest. van Groningen

10 maart 1805
Nicolaas Ingoldt met attest. van Bonda
Atje Idema met attest. van Delfzijl
Remina Jans met attest. van Ter Apel
Jan Andries Notten en Arnoldina van Alema met attest. van Maastrigt
Jan Blink en Renske Stellingwerp met attest. van Groningen
op belijdenis:
Jan Smedes
Karsien Jacobs
Debora Trip
Gesien Hindriks Mulder
Wijpke Smedes
Hindrikje Clewits
Harm Gerrits
Harm Hindriks Smit
Thijs Jannes Kalkhuis
Harm Vietor
Roelf Jans van der Laan
Heiint Harms Bakker
Hillegijn Roelfs
Woltje Jans
Klasina Blom
Evert van Ingen
Hindrik Derks
Jan Sanders
Klaas Jeltes
Jan H. Visker
Annegien Jans
Gepke Bartels
Grietje Berends
Wemke Ebes
Elisabeth H. Visker
Hillegijn Ronda
Aafke Jans
Gebina Pieters

1 december 1805
Fouke Jansen met attest. van Amsterdam

8 juni 1806
Klaas Ages en Trijntje Jans echtl. met attest.
Harm Ottes met attest. van Bellingwolde
Geertruid Lubberts met attest. van Leer
Jan Harmens Bakker op belijdenis
Wilhelmus Martinus op belijdenis
Otto Eppens op belijdenis
vertrokken met attest. Debora Trip

28 september 1806
Reindert Drent met attest.
Neeltje van Geest met attest.
Frouwke Eilderts Dewes met attest.

14 juni 1807 op belijdenis
Doede Jans Smid
Johanna Fokkes
Reinouw Reinders Lutje
Evertje Jacobs
Rachel Hendriks Smid
Beerendje Reinders Lutje
Elsje Jans
Aafje Wedda
Johanna Hendrika Notte

6 december 1807
Hemme Reints met attest. van Nwolda

4 juni 1808 op belijdenis
Jan Folkerts Groeneveld
Neeltje S. Groeneveld uit Bondernieuwland
Hilligje Folkerts en
Jantje Elzes

4 september 1808
Tonnis Groenewoud met attest. van Groningen en
Gerardus van Driesen met attest. van Groningen of Utrecht?
Aleida Hengeveld met attest. van Utrecht

11 december 1808
Cornelius Allons met attest. van Vlagtwedde

4 juni 1809 op belijdenis
Japik Louers
Frouke Aaldriks
Hilje Jacobs Dinkla
Anna Egberts met attest.

17 september 1809
zijn met attestatie van lidmaatschap tot deze gemeente overgekomen:
Ebbo Geerts Zijlwaarden,
Enno Doedes Lichtenvoort, en
Johanna Catharina Meinet, Ehel.,
Geertruida Gerardina Lichtenvoort,
Willem David Lichtenvoort,
Derk Houwing.


8 november 1674
"Censura morum over Mr. Steven Niman, die den 6 dito sich erggerlijck hadde aangestelt, hem niet alleen droncken drinckende, maar ook vechtende en het mes treckende teegens een persoon die geen Leedemaat van de kercke en was. Mr. Steven hier op ontbooden sijnde van de E. kerkenraadt reden te geven die hem gedrongen hadde om sulck een daadt te bedrijven, is voor de E. kerkenraadt verschenen bekennende dat hij droncken was geweest en dat sijn tegenpartij met smaadelicke bejegeningh en spottelijcke redench hem soo lange geterght en geverght hadde dat hij genoodtsaackt was geweest hem te verdedigen en sijn lijf te beschermen tegens die, die hem onschuldige aantasth, hem ondertussen seer beklaagende dat hij tot suck een misval was gekomen en beloovende dat het naamaals noeijt meer souwde geschieden, maar dat hij hem van soodaanige geselschap in t toekoomende souwde wachten. De E. kerkenraadt de saacke rijpelijck overwoogen hebbende, siende sijn hertelijck berouw over die daadt en hoorende overvloedige belofte van beterschap heeft Mr. Steven Niman deese begaande fault voor ditmaal vergeven en naa serieuse vermaaninge tot het H. Avontmaal op sijn eijgen beproeving toegelaten."

8 november 1674
De E. kerkenraadt gehoort hebbende de klachte van de naagelaatene weduwe van doctor Boelema, hoe dat haar soon Martinus
Boelema en sijn huisvrouw Evertie Boelema een seecker kiste haar van sijn moeder in de vluchtel-tijdt uijt Vrijslandt in Langhackerschans toegestuert, om te bewaaren, hadden opengebroocken en een gedeelte van t goet daar uijt hadden genoomen en veralisneert. Ende sij koomende in de schans siende dat er een gedeelte van t goet uijt de kiste genoomen was en spreckende om het haare, alsmeede om vergoedinge van het geene dat er uijt ontbrack; hoe dat haar soon en sijn vrouw haar met alle vileijne en onchristelijcke woorden uijtgescholden en bejeegenden niet gelijck een kindt sijn ouwder schuldigh is, maar soo, dat selfs de onredelijcke beesten haar souwden schaamen op sulck een manier haare ouwden te befegenen.
Ende de E. kerkenraadt versocht sijnde om de saacke soo wel doenlijck was in vriendtschap bij te leggen, heeft de E. kerkenraadt Martinus Boelema op den selven dito den 8 november voor haar ontbooden dewelcke gevraaght sijnde of de saacken tussen hem en sijn moeder afgedaan waaren, antwoorde van jaa dat sij geen verschil meer en hadden. Waar aan de E. kerkenraadt twiffelende heeft hij Boelema terstont met een stuiers gelaat en schimpend woorden daar op geantwoort. Soo de E. kerkenraadt het niet en gellofde, dat se sijn moeder in sijn praesentie souwden vraagen, waar op ook aanstondts de meester is heene gesendh om Boelemaas moeder te haalen, welcke gevraaght sijnde of sij met haar soon veraccordeert was, loochende alles wat Boelema te vooren gesproocken hadde wenschende van herens dat de saack tot een accoort mochte gebracht worden.
Boelema scherpelijck berispt sijnde niet alleen om sijn stuiersche bejegeningh maar insonderheijt om dat hij de E. kerkenraadt door leugenis socht te misleijden, wierde gevraaght of hij geen geneegentheijt hadde om een accoort met sijn moeder integaan?
Waar op hij antwoord , dat de saacke de kerkenraadt niet en raackte dewijle het een politie saacke was, en wel buijten haar souwde afgedaan worden. De E. kerkenraadt wel weetende dat de saacke ten deele politije was, heeft geoordeelt dat se ook ten deele kerkelijck was, aangesien in dese welgestelde gemeijnte geen dieven en die geene die haar ouwderen geen behoorlijck respeckt weeten te toedragen waar door aan andere een groote ergernisse wort gegeeven, sonder kerckelijcke tugt behoorden geplaatst te worden. De E. kerkenraadt Martinus Boelema niet kunnende brengen tot gesegglijckheijt, heeft, de saacke rijpelijck in de vreede Godts overwoogen hebbende, beijde de diaconen gecommitteert om des anderen daaghs tot Martinus huijs te gaan om soo t moogelijck was haar te vereenigen en daar van rapport aan de pastoor te brengen. Doch bij aldus sij beijde nog eeven wievelmoedigh bleven, soo heeft de E. kerkenraadt geoordeelt en oordeelt midts deesen dat sij beijde haar van de tafel des Heeren sullen hebben te onthouden ter tijdt toe dat sij met haar moeder vereenight sijn.
De beijde diaconen Beernt Tierts en Hendrick Lammerts haar commissie volbrengendende, kosten Martinus noch sijn vrouw tot geseggelijckheijt brengen maar wierden belast, naa dat se ter deegen afgeheeckelt waaren, om dit rapport aan de pastoor te brengen dat hij sijn predickstiel maar verwaaren soulde. De pastoor dan heeft uijt last van de E. kerkenraadt Martinus Boelema en Evertie Boelema laaten aanseggen dat sij haar van het H. Avontmaal sullen hebben te onthouden ter tijdt toe dat sij met haar moeder vereenight sijn."

14 december 1674
"Naa dat de geruchte een wijle tijdts hadden gegaan van Martinus Boelema en Evertie Boelema, dat sij eenige jaaren tsaamen hadden geleeft, en verscheijdene kinderen geteelt, sonder on den H. Houwlijcken Staat bevestight te sijn; so heeft de predikant Regnerus Stellingwerff Ampts-halven verplicht sijnde, Martinus Boelema, in sijn huijs ontbooden, hem bekent maackende dat sulcke geruchten hem naa gingen, en begeerende dat hij de oprechte waarheijt daar van souwde bekent maacken. Martinus Boelema ten huijse van de predicant gekomen sijnde, heeft verklaart dat hij niet in de schans maar in Vrijslandt getrouwt was, en als hem gevraaght wierde naa de plaatse waar, ende wat predivant hem gecopuleert hadde heeft hij niet anders geantwoort als in Vrijslandt, in Vrijslandt en is met een verstoort en toornigh gemuoet van de predicant afgeloopen.waar uijt de predicant eenige naadenckinge krijgende heeft op den 14 Decemb. 1674 de E. kerkenraadt bij een vergaadert en naa dat hij de reeden hadde bekent gemaackt, heeft de E. kerkenraadt geoordeelt dat men Martinus Boelema souwde ontbieden om hem over die saacke te verstaan. t welcke geschiet sijnde, heeft hij Martinus Boelema de E. kerkenraadt laaten antwoorden dat hij koomen souwde als t hem en niet haar te passe quaam. De E. kerkeraadt, door de weederspannigheijt van Boelema, aldus gefrusteert sijnde van haar heijlsaam voorneemen, heeft in de saacke niet verder konnen doen, maar eenpaarighlijck geoordeelt de saacke aan mijn Heer de Richter van Bellingwolde bekent te maacken, met versoeck dat Boelema magh bij hem ontbooden worden om de rechte geschaapentheijt van de saack te openbaaren, wewijle het volgens weereltlijcke en kerckelijcke ordinantien ongeoorloft is soo meenigh jaar in onecht te leeven en onechte kinderen voort te teelen."

15 april 1675
Martinus Boelema "door mandaat van de heer Richter gesiteert sijnde om weegens sijn copulatie de E. kerkenraadt satisfactie te geven, is verscheenen en heeft deese naavolgende attestatien vertoont.
Copia : attesteren wij ondergeschreeven dat de houlijcke proclamatien van Martinus Boelema Nota. Pub. Evertie Boelema van den Bos wettelijck sonder verhinderinge over onse kerkcke binnen Leeuwaarden sijn afgecondigt aals op den 2, 9 en 16 julij 1665. Moogen daaromme deesen vertoonende naa Christelijcke Erdere wel in haar houwlijcken staats bevestight word(en).
Oorkonde onse handen deesen 4 April 1666 Henricus Domna Eccles. Leoverd. Matthijs Piters Costerius
Verklaare ik ondergescreeven dat de personen boven in de attestatie gementioneert namentlijck Martinus Boelema Not. Publ. en Evertie Boelema van den Bos (haar twee kinderen meede teegenwoordigh) in den Houwlijcken staat sijn gecopuleert en bevestight met toewenschinge van des Heeren seegen, van mij
Johannes Cornelis Eccl. in Oosterum cum annex. Den 20 December 1674
Coll. Accr. Henderic Addens Richter.

8 september 1699
predikant Wigboldus Hoorn heeft in de Classis van Winschoten gehoord, dat op last van de Staten der provintie Groningen van 1698 dat alle huwelijken van personen die zonder voorgaande wettige proclamaties zich buiten de provintie hadden laten copuleren , voor nul, en de kinderen daaruit voor onecht en tot geen erfenissen bevoegd, verklaard worden. Hij leest het desbetreffende plakaat voor. In Nieuweschans is een lidmaat Berent Jurriens, kleermaker, en Maria Hendriks op zon manier in Westphalen getrouwd door een Paapse leraar, "so sij seijden". , maar konden daarvan geen attestatie tonen. Ze hadden wel verscheidene kinderen. Ze zouden dus opnieuw op wettige wijze in de huwelijkse staat bevestigd moeten worden.
"is daer op voorschreven Berent Jurriens door de Schoolmeester ontboden, en gekomen zijnde het bovengemelde van de predikant voorgedragen. t Welk Berent Jurriens in t eerst war vreemt voorkomende, heeft echter eindelik daer toe geresolveert, en aengenomen het voorgestelde te sullen gehoosamen en naerkomen; en ook naderhant geschiedt is "

22 oktober 1699
"heeft de kerkenraet, verstaen hebbende, dat Goijke Wijbes, commijs de recherges, en ouderlingh van dese gemeinte, wegens een contrarie attestatie, dien hij gegeven heeft aen seker schipper, met contrabande waaren naer Embden willende zeijlen, en daer deselve lossen, gelijk hij ook naderhand gedaen heeft, tegens het verbodt van de Ed. Mog. Heeren Staten Generael, van sijn bedieninge door de Ed. Heeren van de Admiraliteit tot Harlingen was geremoveert; gedelibereert wat haer in dese sake te doen stondt, en geoordeelt dat voorschr. Goijke Wijbes, dewijl hij onwaerdigh was gekeurt sijn politike ampt te bedienen, ook van sijn kerkelike bedieninge moeste geremoveert worden, gelijk hij dan geremoveert wordt door desen. Ook is geoordeelt. dat, vermits hier door groote opspraek en ergernis in de gemeinte is veroorsaekt, hij sich ook van het gebruik des H. Avondmaels voor eenigen tijdt sal moeten onthouden. En is sijn mede-ouderlingh, Jan Bekker versocht, om aen Goijke Wijbes sulks bekent te maken, t welk dan ook van den selven is aengenomen.

7 juni 1700
"gesproken over de quaestie, zedert het jongst-gehoudene Avondmael voorgevallen tusschen de Heer Priviantmeester Schott en de E. Lewe Freriks, ouderlingh van dese gemeinte, en geoordeelt dat sij beide sich van t H. Avondmael sullen moeten onthouden, ter tijdt sij met elkanderen wederom sullen versoent wesen. En zijn Jan Bekker als ouderlingh en Lodewijk van den Berge als Diacon versocht, haer devoir wederom aem te wenden, gelijk sij ook voor desen al gedaen hebben, doch vruchteloos, om dese versoeninge (soo mogelik) uit te werken, gelijk sij ook het selve wederom hebben aengenomen"

15 december 1700
"is onder de praesente leden van de kerkenraet gedelibereert, of Goijke Wijbes, in den jare 1699, den 22 october, om sekert reden boven verhaelt, van het H. Avontmael gesuspendeert, niet behoorde werderom tot het gebruil van dien toegelaten te worden, dewijl men zedert dien tijdt niet quaets van hem hadde gehoort, maer dat hij in tegendeel sich eerlik en wel hadde gedragen. Is naer deliberatie goet gevonden, en eenpariglik besloten, dat opgemelte Goijke Wijbes wederom als een Lidtmaet der gemeinte sal aengenomen, en tot het gebruik des H. Avondmaels toegelaten worden. Ten welken einde de E. Jan Bekker, als ouderlingh, en de E. Claes Berents als Diacon, zijn versocht en gecomitterrt, om hem dese resolutie van de kerkenraet bekent te maken, t welk ook van haer is aengenomen en volbracht."

11 maart 1701
"is van den predikant aan de presente ledematen van de kerkenraet voorgestelt, dat, dewijl sijn swager, de heer proviantmeester Schott, met de E. Lieuwe Freriks wederom versoent was, het dan ook billik waer, dat sij alle beide wederom tot de tafel des Heeren wierden toegelaten. t Welk dan eenpariglijk toegestemt zijnde, soo heeft de predikant aengenomen om haer sulks bekent te maken, gelijk dan ook geschiedt is, en Lieuwe Freriks eerst, en naderhandt ook de proviantmeester aen de tafel de Heeren wederom zijn verschenen"

11 juni 1719
"heeft de kerkenraet Johanna en Winanda Jans, twee susters, en naergelatene dochters van Jan Ernst, in sijn leven schoenmaker in dese fortresse, wegens verscheide onkuische, ergerlike, en Godtslasterlike woorden, in tegenwoordigheit van vier getuigen uitgespogen, van het H. Avontmael geremoveert."

15 september 1724
"is Paul Pauls van de N.Schans en Hilke Beerents onder trouwbeloften en proclamatie staande, wegens te vroege vleeschlijke conversatie gepleegt hadden, door den E. Kerkenraat van t Avontm. (dat den 17 aanstaande was) gesuspendeert, welke resolutie aan Paul Pauls uit naamen der kerkenraat is ingeboezemt den zelfden dito. NB Paul Pauls is onder censure gestorven in de jaere 1732 "

7 september 1727
"is Gerl. Crull wegens te vroeg bijslaapen, en andre daaraanklevende omstandigheden in den vollen kerkenraat van het H. Avontmaal geremoveert, totdat berou zal hebben betoont, en de kerkenraat stisfactie gegeven "
[ondertekend door] A.J. Doma Eccl.

20 maart 1740
vier lidmaten aangenomen na voorgaand onderwijs en belijdenis, (zie lidmatenlijst)
met de toevoeging "welke elk in het bezonder belooft hebben, zich nooit met Papisten en Egt te zullen vereenigen, hetgeen ik voortaan bij het te boek stellen der nieuw-aangenomene ledematen zal aanleeren, wijl ik onlanx een exempel in mijn gemeente gehad hebbe, dat een van mij aangenomen litmaat zichhier in vergrepen heeft tot ontstigting van alle die de waarheit liefhebben;
en opdat- zo van mijn aanneemlingen zichhier in vergreep ik dan gerust kan zijn van hem dit stuk te hebben voorgedragen."

17 juni 1740
Gerhardus Jans en Trijntje Jans "wegens vroegtijdige bijslaping van het Avontmaal geweert met algemeen goetvinden van den geheelen kerkenraat"

12 maart 1741
"Mr Gerhardus Jans mee weer ten Avontmaal geweest (gecensureert zijnde den 17 Junij 1740) nadat den 10. meert na gehoudene proefpredikaatsi in den kerkenraat verscheenen, schult beleden had, en belooft zich voortaans als een regtschapen Christen te zullen gedragen; waarvan den E. kerkenraet van die sensuure ontheven en de Tafel des Heeren weder toegelaten.
NB Doch zijn huisfrou is onder sensuire gebleven "

26 augustus 1742
Ds P. J. Huisinga bevestigt tot predikant in de Langackerschans door A. Schmaal predikant te Wedde en J. Borgesius predikant te Bellingwolde. Aanleg van een kerkprotocol op kosten van de diakonie. De kerkenraat bestond uit de ouderlingen Jan Garcin proviantmeester en Jan Smedes coopman, en de diakonen Harmen Hindriks en Jan Boelens.

6 december 1743
Trijntje Jans, huisvrouw van Gerardus Jans werd op 17 juni 1740 wegens "ontijdige bijslapinge" gecensureert. Op haar verzoek is zij van haar censuur ontslagen, "zijnde haar man alreets den 10 Maart 1741 ontslagen".

6 juni 1749
"is in de kerkenraat Gerardus Jans geciteert wegens menigvuldige dronkenschappen en vegterijen, en onlusten in zijn huis, dog is niet gecompareert, waar op de kerkenraat beslooten heeft voornoemde Gerardus Jans tegens heden over agt dagen wederom te laten citeeren, dog is niet verscheenen, en nu van hier vertrocken".

11 maart 1774
" is op voorgaande citatie in de Consistorie vergaderinge verscheenen Harke Cornelis, welke wegens zijne menigvuldige dronkenschap, en aanhoudende huis onlusten totmerkelijke ergernisse, door de kerkenraat van t H. avontmaal gecensureert is tot hij beterschap belooft en bewijst"

1 september 1775 "na voorgaande citatie voor de kerkenraat verscheenen Pieter van Belkom welke beschuldigt wort in onkuisheidt geleeft te hebben- met eenen Harmke Harms, dewelke hier over onderhouden zijnde, schultbekentenisse heeft gedaan, en is van t gebruik van t H. avontmaal geweert ter tijt hij beterschap belooft en werkelijk bewijst. waaraan hij zig heeft onderworpen"

6 augustus 1786 aantekening
is bevestigt Jacobus Sissingh tot adj. predikant in deze schans.

12 november 1788
Ouderling van der Borgh, meermalen geciteerd om in de kerkeraads vergadering te verschijnen heeft dat volstrekt geweigerd.
Hij wordt gecensureerd wegens "de openlijk ergernisse aan de kerkenraad niet alleen, maar ook aan de gemeente gegeven".

20 april 1789
"Terwijl de Classis gehouden te Winschoten den 7 april goedgevonden heeft den Heer van der Borgh op zijn verzoek van de suspensie te ontslagen, mids van der Borgh zig in de Kerkenraad zou vervoegen om de zaak met de broeders bij te leggen, en verders alles aanwenden, wat dienen konde om hetzelve geheel weg te nemenZoo is de H. van der Borgh door den meester verzogt, om in onze kerkelijke vergadering te verschijnen ten einde het beslotene op de Classis mogte uitgevoert. Dog niettegenstaande dat alles geweigert om in de kerkenraad te verschijnen, verklarende tevens dat hij als nog niet voornemend was om het geschil met de Weled.Gestr. Heer Engelkens en de Koopman Jan Mulder bij te leggen, ten blijke, dat de Heer van der Borgh aan het belooven op de Classis geen woord gehouden heeft, waarom de kerkenraad eenparig heeft besloten, dat dan ook van de zaak [bovengeschreven voort tegenwoordige] niets worden konde"

3 augustus 1789
"is door de meester in onze kerkelijke vergadering geciteert de H. van der Borgh, dog heeft volgens gewoonte geweigert, in dezelve te verschijnen."

17 september 1789
"Censura morum gehouden en is niemand der leden nog van de gemeente, nog van de kerkeraad censurabel bevonden".

10 maart 1790
"Na voorgaande citatie is alhier verschenen Jan Benes, welke zig aan dronkenschap, en daaruit ontastane huis onlusten, een, en andermaalen schuldig gemaakt hebbende, deswegen vriendelijk, dog ernstig vermaant, en tevens verzogt is, om zig van het aanstaande Avondmaal te onthouden, welke na dit alles beleden te hebben, tevens beloovt heeft, zig in t toekomende te beteren.

16 juni 1791
"Jan Benes zig wederom aan een ergerlijk gedrag, en herhaalde dronkenschap, niettegenstaande hij te voren beterschap beloovt had, schuldig gemaakt hebbende, heeft de kerkenraad goedgevonden , hem te doen herinneren, dat hij zig deswegens van het eerst aanstaande avondmaal moeste onthouden, en uit dien hoofde ook het onderwijs in de waarheden staken, tot zoo lang hij beterschap dadelijk betoont."

12 december 1792
"is na voorgaande citatie in de kerkenraad verschenen Jan Benes, welke wegens menigvuldige dronkenschap, en daaruit ontstane huisonlusten tot merkelijke ergernis van de gemeente, verzogt is van het eerstkomend avondmaal zig te onthouden "

maart en juni 1795
"geen avondmaal gehouden, wijl de kerk tot een magasijn diende, tot berging van haver voor de Fransche Troupes"

17 april 1805
Buitengewone Kerkenraad, wegen beroep van Ds Sissing naar Boemerwold in Oostvriesland,
die dat had aangenomen. ondertekend door:
G.J.Spandau , pred. te Bellingwolde, h.t.sign. praeses
O.J. Oomkens , pred. in de Bellingw. schans, h.t.sign. scriba
J.G.Borgesius, pred. te Bellingwolde, h.t.sign.adsessor
J.J. Boelens, ouderling
R.C.Cremer, ouderling
Jan Jans Mulder Diacon
Jacobus Smedes Diakon

88

18 september 1807
Buitengewone Kerkenraad, wegen beroep van Ds J. Cannegieter naar Selwerd en Marsum, die dat had
aangenomen. Ondertekend door
J.G.Borgesius. Pred. te Bellingw. Sgn. h.t.Praeses
O.J.Oomkens, Pred. te Bellingw.schans, Sgn. h.t.Scriba
Hindrik Clewits, Ouderling
Otto Eppens ouderling
Hindrik Runda, Diacon
Jan H. Visker diacone

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.