LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Jukwerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De ledematen van Jukwerd staan genoteerd op 1 pagina in Retro Acta 235.
Nagekeken/aangevuld juli 2006, Predikanten/Avondmaal erbij okt. 2006 MG

Kerk-Protocol
Van
Jukwert
Beginnende met den
Jare
1734

Lijste der Predicanten welke hier ter plaatse zedert den jare 1734
gedient hebben
Do W. Muller
-- J.C. Appelius
-- A.H. Nieuwold
-- S. Helperi
-- F. Kniphuisen
-- L. Udema
-- J. Hemmes
-- J. van Weerten

1734, den 31 October is alhier in den H. dienst bevestigt D. Wilhelmus Muller S.S.M.Candidatus in plaats van wijlen Abrahamus Hartzma, door D. Es. Telchuis en E. Schrader praedicanten tot Crewert en Tiams-Weer predikende zijn Eerw. uit 2 Korinth. 5.20, nadat D. Schrader predicant tot Tiamsweer gepredikt hadde uit 2 Tim. 7.2, de oplegginge der handen is geschied door D. Es. Telchuis pred. tot Crewert.
En heeft deze navolgende perzonen als Ledematen gevonden:

Jacob Udes Bolt en Maria Tobias
Klaas Jacobs en Welmoet Lippes
Jan Egges en Tietie Geerts
Hindrik Vegters en Aaltien Jans
Tonnijs Holting en Hiske Egberts
Grietien Febes wed. van Siwert Abels
Grietien Willems wed. van Willem Jans
Hilke Jannes huisvrouw van Wolter Harmens
Trijntien Bolts wed. van Klaas Derks
Tiaske Jans huisvrouw van Sijben Pieters
Jantien      huisvrouw van Lourents Gerrijts
Hiddo Everts
Martien Willems huisvrouw van Hindrik Harms
[volgende twee in afwijkend schrift, mogelijk aangenomen]
Mester Frerick Pieters en
Foske Gers

[vanaf 19 dec. 1734 tm. 16 juni 1737 registratie van Avondmaal elk kwartaal, zonder bijzonderheden]

1737 den 11 Augustus heeft Dom. Wilh. Muller zijn afscheidspredikatie gedaan uit Hand.20.31, vertrokken na Ulrum in de Marne.

1741 den 31 decemb. is hier het H. avondmaal gehouden

[vanaf 30 dec. 1742 tm. 11 okt. 1744 registratie Avondmaal per kwartaal]

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.