LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Holwierde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De lidmaten van Holwierde, ingevoerd maart 2006 Wilma Heeres.

Nagekeken sept. 2006 Ton Bosch.

- mutaties 1786 - 1805
- lijst 1805
- actes van indemniteit


Tot Ledematen aangenoomen in ít jaar

1786

Jan Klein
Pieter Tammes Leeuw
Lijsebeth Klein

1787
Jan Edelinck

1789
Jan Tunnis
Tjaart Kornellis
Geertje Selvius, vr. van Megroz
Klaaske Foppes vr. van Pieter Folkers
Gerrit Geerts Post
Teitje Jans vr. van G.G. Post

1791
Kornelske Foppes vr. van Lue Jacobs
Vrouwke Pieters (met attestatie na Opwierda)
Eeuwertje Geerts vr. van Jan Harkes
Lijsabeth Hindriks vr. van Pieter Rikkers
Teitje Hindriks vr. van Tamme Aalders
Albert Harms
Reint Sjabbes

1792
Hindrik Andries
met attestatie van Uitwierda

1793
Hindrik Aikes Vos
Jantien Fokkes vrouw van Hindr. Aikes Vos
Auke Arents vr. van Seebe Aalders
Echtbertje Hindriks vr. van Jan Ates
Grietje Duurts vr. van Jacob Harms
Lijsebeth Frantzen vr. van Evert Jans
Aafke Bartels Oosterhof vr. van Frikke Jurriens

1794
Ludde Jans
Anna Klein

1795
Simen Habben Lolling met Att. van Grietzijl

1796
Stijntje Pieters vr. Pieter Tammes Leeuw
Evert Alles

1797
Klaas Bouman Mr.
Hilje Jans vr. Kornellis Harms
Willemtje Krijns vr. Jan Klein
uit ít Mennonieten Dom-
aangenomen en gedoopt
Geert Sebes
Harmina Bouwers Ehel.
Otte Koenes

1799
Jan Harms
Beerent Jaspers Suithof van Nieuwolda

1800

Lubke Jacobs vr. Harke Jocchems

1801
Tamme Aalders
Reinder Jans
Bartelt Michiels
Trijntje Arents
vr. van Jacob Reres.
Harmke Jans vr. Luit. Herams.
Jantien Oebels vr. Gaijke Jans.
Janna Geerts vr. Eijlert.
Kornellis Michiels
Aafke Luddes.

1804
Geeske Lubbers

1805
Kornellis Harms
Kornellis Bos
Kornellis Marcus
Berent Edelinck


Ledematen
geteld het jaar 1805
bedragen 46 als:

Langerijp
Pieter Hindriks Weduwe
Kornellis Bos.
Tamme Aalders
Teitje Hindriks
.

Holwierda
Pr. H. Edelinck
Fenna van Eerde
Berent Edelinck
Berent Jaspers Zuidhof
Seebe Aalders
Auke Arents

Harmannus Klein
Geesien Jans.
Arien Johannes Kappers.
Albert Harms.

Banzum
Beitje Benes.
Johannes Jacobs.

Nanzum
Geeske Lubbers.
Pieterke Derks.
Kornellis Markus
Liefke
Jantien Oebels.

Lutjeboeren
Grietje Pieters
Pieter Tammes Leeuw
Stijntje Pieters.

Aan den Dijk
Kornelske Foppes.

Kleinwierum
Kornellis Harms
Hilje Jans zijn Huisvrouw

Utende
Jan Harms.
Aafke Luddes.
Evert Alles
Jantien Fokkes
Seebe Tammes
Barteld Michiels.

Katmis, Klooster en de Nessen
Trijntje Arents.
Lijsebeth Frantzen.
Otto Koenes.
Harmke Jans
Egtbertje Hindriks
Eeuwertje Geerts.
Trijntje Harms
Trijntje Hindriks
Meindert Koenes
Hindrik Geerts Post.
Hilje Harms.
Reindert Jans.
Lubke Jacobs.

1806
Pieter Klaasen
Philip Kornellis Balkema
Haije Hindriks
Pieter Bartels Vos
Jan Eppes Weers
.
Janneke Aalders
Voske Reimts
.


[geen datum]

Acten van indemniteit:
Heine Kornellis van Thesinge
Albertje Willems van Bierum
Cornellis Berents van Solwert
Grietje Berents van Heveskes
Eisse Heertjes van Godlinze
Tjaake Hindriks van Spijk
Geertje Jurriens Appingedam

14 augustus 1785
Dat de eerzaame Tjarck
Pieters te Nansum, onder
het Carspel van Holwierda
de Hervormde Leer
van onzen Christelijken Godsdienst
is toegedaan attesteere en
verklaare ik Ondergeschreven
H. Edelinck
Pred. Te Holw.

Wij ondergeschreeven
Kerkenraad te Holwierde
certificeeren aan de Kerkenraad
te Spijk, bij deeze Acte, belofte
van Schadeloosstelling voor
Jacob Thomas, indien dezelve
binnen agt jaaren, na dat hij van
hier is vertrokken, in armoede
komt te vervallen, alles ingevolge
Staats-Resolutie van 1792
op het Stuk der DiaconiŽn
geŽmaneert
Actum Holwierda den
22 Jan. 1798
H. Edelinck Pred.
aldaer
Diaconen

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.