LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Garnwerd en Oostum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Deze administratie bestaat uit verschillende delen, door Jaap Medema en Menne Glas in de tweede helft van 2004 ingevoerd en wederzijds gecontroleerd. De diverse delen zijn onderling middels een horizontale lijn gescheiden. Bij ons weten zijn hiermee alle bekende ledematen registraties van deze dorpen bewerkt.

- lijst 1624 en mutaties 1624 - 1651
- mutaties 1663 - 1702
- lijst 1709
- mutaties 1709 - 1740
- mutaties 1741 - 1770
- lijst 1774
- mutaties 1774 - 1784
- lijst 1783
- mutaties 1784 - 1811 Garnwerd
- mutaties 1784 - 1811 Oostum


[ Dominee Schoonenborch visiteerde de ledematen voor het eerst begin november 1624. Sinds die tijd is de lijst aangevuld. 2 koloms Mannen/Vrouwen, hier onder elkaar geplaatst. De Ŗ bv. in "huiŖfrouwe" als ťťn "s" geschreven. Dominee heeft in beide kolommen een horizontale lijn in de tekst aangebracht, met in de linkermarge vlak daarboven "inveni". Dat betekent denk ik "ingekomen", dus de lijn geeft einde bevonden lijst 11-1624 aan, en het begin van mutaties. Tussen (..) moment van aanname als lidmaat, indien gevonden elders in de administratie (in de acta).
Dank aan Jaap Medema voor meermalen correctie. 28 okt. 2004 MG]

Register
Der Persoonen, soo Ledematen sint der
Christlicken gemeinte tot
Garnwert ende Oostum

Mann-persoonen
Johannes Schoonenborch Prediger Godtlickes Woordes tot Garnwert ende Oostum
Mr. Popco Helprichs School-meister end olderling
Jacob Jansen Muller ende Backer olderling
Reijntien Berendts Kerck-vooget
Claes Mentes
Ele Willems
Tonnis Jansen
Jurrien Willems
Roeleff Cornellis
Jan Jansen
Laurents Bartelts
Eijke Wiltes Smitt

Jacob Jansen Schroer
Hemme Cuiper
Peter Jansen Wever
Claes Wiltes
Gerloff Jansen
Tjesse Gaickens
Jan Sigers
Popco Temmes
, kerck-vooget toe Oostum
Claes Willems toe Oostum
-------------------------------------------------
inveni

Hidde Willems toe Garnwert
Jan Riskes toe Oostum
Jan Temmes Schoemaker toe Garnwert (26-06-1625)
Harmen Hinricks Kremer toe Garnwert (10-02-1626 met att. van Noordbroek)
Cornellis Roeleffs toe Garnwert (10-02-1626)
Lieben Krijns Snider toe Garnwert (09-09-1626)
Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627)
Hinrick Atens (13-05-1627)
Geerdt Jacobs (04-05-1628)
Derck Abels Schipper toe Garnwert (07-09-1628)
Jacob Claesen (01-05-1629)
Cornellis Jansen Backer toe Garnwert (07-11-1630, van Feerwert)
Luittien Timens (11-02-1631)
Sijert Luijes (27-05-1631, van Onderwierum)
Peter Jansen Schoolmester toe Oostum
Jan Mennes toe Garnwert (16-06-1633)
Luittijen Roeleffs op Joeswert (09-10-1636)
Peter Jaspers Smitt (09-10-1636)
Guillam d' Haen Schoolmeister (12-02-1637, van Groningen)
Luittijen Mennes Schoemaker (12-02-1637)
Jan Claesen Vreeborch (28-05-1637)
Jan Tonnis Chercher (10-06-1638)
Jan Jacobs (13-10-1639)
Jan Peters Schreur (09-02-1640)
Ate Hindricks Schipper (09-02-1640)
Harmen Claesen, Timmerman (31-05-1640)
Hinricus Schonenborch (28-02-1641)
Renger Jacobs (28-02-1641)
Jacob Harmens, Timmer-geselle (28-02-1641)
Jan Peters Wever (13-02-1642)
Harmen Roeleffs op Joeswert (19-06-1642, van Wierum)
Cornellis Reintijens (19-06-1642)
Geerdt Wessels (09-10-1642)
Tonnis Mentes (19-02-1643)
Willem Claesen (19-02-1643)
Jan Claesen de Olde (19-02-1643)
Tonnis Hinricks (19-02-1643)
Jan Jeltes (25-06-1643)
Rinse Alles (25-06-1643)
Jacob Tammes toe Oostum (09-02-1644)
Minnelt Willems (09-02-1644)
Nanning Jacobs (09-02-1644)
Gerrit Willems (13-10-1644)
Hinrick Luittijens, swager van Popke Temmes tot Oostum (13-02-1646, dochters man)
Jacob Peters Schoolmeester tot Oostum (07-06-1646, van Nuis)
Peter Cornellis (07-06-1646)
Jurrien Claesen Schipper (11-10-1646)
Jan Dercks (14-02-1647)
Claes Jacobs Schuiring tot Oostum (14-02-1647)
Jan Benes Backer (10-10-1647, van Bedum)
Jan Michels Wever (10-10-1647, van Soest)
Mr. Johannes Fockes Schoolmeister tot Oostum (06-02-1648)
Folkert Cornellis (11-06-1648)
Hinrick Jacobs (11-02-1649)
Jacob Peters tot Oostum (11-02-1649)
Nanning Mennes Smitt (11-02-1649)
Jacob Ritzes (11-02-1649)
Jan Bartelts (17-02-1650)
Jacob Roelefs (02-06-1650)
Jan Jansen Wever (06-10-1650, van Nije-hove)
Peter Peters Schoolmeister tot Oostum (02-02-1651)
Frans Peters Schoolmeister tot Garnwert (08-06-1651)
Jacob Cornellis tot Aling-husen (12-10-1651)

frouw-persoonen
Hijlck Simons huisfrouwe van J. Schoonenb. Pastoor
Eijske Temmes huisf. van Mr. Popco Helprichs
Claeske Mentes huisf. van Jacob Backer
Anna N. huisf. van Claes Mentes
Ferduwe Peters huisf. van Ele Willems
Jantien N. huisf. van Jurrien Willems
Auke N. huisf. van Roeleff Cornellis
Greete N. huisf. van Jan Jansen
Engel N. huisf. van Laurents Bartelts
Lisabeth N. huisf. van Jacob Schroer
Hijcke N. huisf. van Peter Wever
Ida N. huisf. van Hidde Willems
Geertien N. huisf. van Hemmo Cuiper
Marritien N. Huisf. van Claes Wiltes
Anna N. huisf. van Gerloff Jansen
Greete Pelgronis weduwe
Remmertien Remmerts weduwe
Greete Peters weduwe alias in de Toorn
Bartruidt weduwe van Jan Cornellis toe Oostum
Eemke N. weduwe van Jacob Schroer toe Oostum
Elletien Temmes huisfrouwe van Jacob Tammes toe Oostum

inveni

Abel N. huisf. van Eijcke Smit toe Garnwert (26-06-1625)
Marritien Fricks de huisf. van Claes Willems toe O.
Trijne Eelkes huisf. van Jan Temmes
Stijntien Enies huisfrouwe van Harmen Hinricks (10-02-1626 met att. van Noordbroek)
Peterke Jurriens huisf. van Cornellis Roeleffs (10-02-1626)
Jantien N. dienstmaecht van Writzer Luddens (12-02-1626, van Baflo)
Stijne Jacobs huisfrouwe van Lieben Krijns (09-09-1626)

Griete N. de huisfrouwe van Hinrick Atens (13-05-1627)
Auke Jacobs dienstmaget van Jurrien Willems
Anne N. huisfr. van Derck Abels (07-09-1628)
Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses (02-10-1629)
Brechte Peters huisfr. van Luittien Roeleffs op Joeswert (11-02-1631)
Geertien Jans huisfr. van Cornellis Jans Backer (27-05-1631)
Lisebeth Wiggers huisfr. van Popco Tammes toe Oostum (19-02-1632)
Jantijn Popkes huisfr. van Mr. Peter Schoolm. toe Oos. (16-06-1633)
Ave Peters huisfr. van Jan Mennes (16-06-1633)
Gese N. huisfr. van Hinrick Allerts tot Oostum (29-06-1634)
Roeleffke N. weduwe van zal. Jacob Haijkes (12-02-1637)
Lisebeth Temmes huijsfr. van Jan Freboris (12-02-1637]
Jacobijntijen huisfr. van Guliam d' Haen (12-02-1637)
Schoolmeister met haer moeder oock Jacobijntijen genaemt (12-02-1637)
Lisebeth Peters huisfr. van Luittijen Mennes
Bauke Willems wed. van zal. Cornellis Atens (15-10-1637)
Barber Duirts huisfr. van Peter Jaspers Smitt (18-02-1638)
Trine N. huisvrouwe van Jan Claesen (17-02-1639)
Swane Gerrits wed. van z. Harmen Jansen Duisterwinkel (02-06-1639)
Trine Jochums van Oldehove dienstmaegt van Renger Jacobs (02-06-1639, van Olde en Niehove)
Moeij Griete huisvrouwe van Cornellis Jacobs op Krassens (13-10-1639)
Anne de huis-vrouwe van Jan Peters Schreur (09-02-1640)
Marritijen huis-vr. van Ate Hindricks Schipper (09-02-1640)
Griettien Jacobs, dochter van z. Jacob Jansen (09-02-1640, zus van Marritijen hierboven)
Geertijn de huisvrouwe van Renger Jacobs (28-02-1641)
Aeltijen Tobias huisfr. van J. Peters Wever (13-02-1642)
Griettijen Jacobs huisfr. van Cornellis Reintijen (19-06-1642)
Marritijn Claesen huisvr. van Harmen Claesen (19-06-1642)
Jacobijen de huis-vrouwe van Sijert Luiens (09-10-1642)
Trine de huisf. van Geerdt Wessels (09-10-1642)
Griettije de huisfr. van Willem Claesen (19-02-1643)
Brechte Beerste de huisfr. van Tonnis Hinricks (19-02-1643)
Sjabbeke Houkema huisfr. van Jacob Tammes toe Oostum (9-02-1644)
Sijttije Popkes huisfr. van Hinrick Luittijens (09-02-1644)

Arentijen de huis-vrouwe van Gerritt Willems (13-02-1646)
Griettije Jans weduwe van Cornellis Remges Cuiper (13-02-1646)
Wemele Ziddes huisvr. van Jurrien Claesen (11-10-1646)
Stijne Idses huisvr. van Nanning Mennes (14-02-1647, van Esinge)
Griete Jansen huisvr. van Jan Michels (10-10-1647, van Groningen)
Marritijen Alberts huisvr. van Harm Roelleffs (11-06-1648)
Nieske Olfferts huisvr. van Folkert Cornellis (11-06-1648)
Anne Popkes huisvr. van Reiner Claesen Hackema (11-06-1648)
Marritijen Harmens huisvrouwe van Hinrick Jacobs (11-02-1649)
Anne Melles huis-vrouwe van Jacob Peters tot Oostum (11-02-1649)
Abele Arents huijsvrouwe van Cornellis Jansen (11-02-1649, van Wirdum)
Griete Jaspers ein olde vrijster (10-06-1649)
Litze Reiners wed. van z. Harmen Jansen Smitt bij Houwer-zijl (07-10-1649)
Griete N. Huis-vrouwe van Jan Bartelts (17-02-1650)
Wendele N. huis-vr. van Mr. Peter Schoolmeister tot Oostum (02-06-1650, van Oostwoldt)
Heijle Doei huis-vrouw van Jan Jansen (06-10-1650)
Griete N. dienstmaegt van Jacob Cornellis tot Aling-husen (02-02-1651)
Barber N. Huis-vrouwe van de Schoolmeister Frans Peters (08-06-1651)
Gijssele Julles huis-vrouwe van Jacob Cornellis (12-10-1651)


[ DTB 85 Garnwerd/Oostum. Dit kerkenboek bevat dopen, huwelijken en ledematen door elkaar. Het boek is vanaf twee kanten geschreven, enkel de Ledematen eruit gehaald en hier chronologisch geplaatst. Originele layout deels gehandhaafd. MG 26-09-2004 ]

Protocoll
angevangen
Bij mij Petrus Arnoldi Groenou
pastor in Oostum

Den 25 dito [Septemb 1663] Pieterke Sijmens
huijsvrou van Claas Jacobs
tot een Ledemaet angenomen

den 17 martij Jacob Olgers
en Trijntjen Delis Eluijden ende
Claaske Frericks tot ledematen
angenoomen

Den 18 dito [martij 1664] Hindrick Jansen
en Claas Jacobs tot Lede
maten angenoomen

den 8 dito [Septemb 1664] Wigger Popkes
Mewes Jansen en sijn huijsvrou
Geeske Crijns tot Ledematen
angenomen

den 20 Decemb 1664
Jantjen Egberts
Cornelis Bartels
Frerick Wolters

tot Ledematen angenomen

Den martij 1665 Stijnje
Frericks huijsvrou van Wigger
Popkes
tot een Ledemaat
angenomen

Den 1 octob 1665 Trijntjen
Berents
van Sappemeer
tot een lidtmaat angenomen

Den 11 Novemb Trijntien Dercks
   tot een ledemaat angenoomen

Den 21 Julij 1667 Aaltien Dercks
tot een ledemaat angenomen

den 24 dito [Julij 1667] Swaantien Geerts tot een
ledemaat angenomen

dito [24 Julij 1667] Jantien Jansen tot een ledemaet
   angenomen

Den 25 7b. 1668 Hindrick
Cornelis
ende Hilletien Harmens
tot Ledematen tot Oostum
aangenomen , nae dat se tot
Feerwert twie jaar, volgens attestatie,
hadden gecommuniceert

den 27 dito [Decemb 1668] Anje Hemmes huijsvrou
van Wigger Popkes tot een litmaat
angenomen

Den 1 october 1669 Martien
Hindrick
tot een ledemaat
aangenoomen

Den 23 Decemb 1670 tot ledematen
angenoomen
Lisabet Jansen met attestatie
van Liens
Evert Jacobs en Gebbetien
Harmens
van Groeningen

Den 17 7b 1671 Jurjen
Willem van Lettebert met
attestatie tot een Ledemaat
angenomen

Den 15 Martij 1673 tot
Ledematen angenoomen
Maria Abberinge wed. van
zal. Pieter Abels
     en
Jacob Luijtiens

Den 29 Maij 1674 Claas Asjes en
Aaltien Jansen van Sawert nae ver
thooninge van Attestatie tot Lede
maten aangenoomen

Den 4 Decemb 1674 tot Ledematen angenomen
Eltien Elties Huijsvrou van Hindrick Jansen
Geertien Reijnties van Leechkerck

[Den 5 Martij [1675] Willem Pieters van
Garnwert soon van Pieter Arijs
out zijnde 29 jaren gedoopt]
Den 7 martij voorn. Willem Pieters
   tot het H. Avontmaal angenomen

Den 2 September 1675
Niesjen Jurjens tot het H.
avontmaal angenoomen

Den 5 dito [Junij 1679] Aaltien Wijbes van
Zuijthorn, met attestatie tot
een Ledemaat angenoomen

Den 5 Decemb 1679
Corneliske Jacobs van Garnwert tot
een ledemaat angenomen

Den 8 Aprilis 1680 Jantien
Luijties
huijsvrou van Hindrick
Cornelis
met attestatie van Gro
ningen tot een ledemaat angenomen

Protocoll
van Garnwert
angevangen
Ao. 1680. Door mij P. Groenou

Den 20 maij 1680 Martien Gerrijts
huijsvrouw van Roelef Harmens tot
een ledemaat angenomen

Noch Claas Roelefs van Saexumhuijsen
tot een leedemaat angenomen

Den 8 7b 1680 tot Ledematen
angenoomen dese naevolgende
Lijsabeth Arents
Martien Melis
Tijs Frerix
Leentien Jansen
huijsvrou
van Pieter Jansen
Abeltien Ates

Den 10 decemb 1680 Frerick
Alberts
gedoopt nae dat hij
belijdenisse des geloofs gedaen hadde
end in de Fondamenten der religie
waar ondersocht
En daar op hem wijders met dese
navolgende tot ledematen
aangenomen als
Anne Clasen
Peter Arents
soon van Arent Peters
Trijnje Clasen
Anje Onnes
Jantien Isebrants
Cornelis Jansen

en met Attestatien van ander
Gemeijnten dese volgende
Claaske Egberts van Bedum
Peter Leus en sijn huijsvrou
Geertien Baltsars van
     Warfhuijsen
Simon Cornelis van
     Groeningen
Grietien Tiaarts van
     Wierum

Den 3 Martij Geertruijdt
Luddes
tot een ledemaat
angenomen

Den 8 junij 1681 tot ledematen
angenomen dese volgende
Peterke Roelefs van Garnwert
Renger Minnolts, en Hindrickjen Mewes
sijn huijsvrouwe van Oostum
Harmtien Hindricks van
Adorp woonende tot Oostum
Jan Clasen en Hilletien Elties sijn
huijsvrouwe tot Oostum
Hilje Peters van Suijthorm
woonende tot Garnwert
Anje Egberts van Garnwert
Stijnje Jacobs van Garnwert
Derck Jansen van Oostum
Renske Jansen huijsvrouw van
Frerick Alberts van Garnwert
Jan Jacobs van Oostum
Jan Reijnderts tot Garnwert
Hindrick Garbrants van Adorp
woonende tot Garnwert

den 8 dito [September 1681] tot Ledematen angenomen
Grietje Clasen van Garnwert
Hindrick Garbrants van Garnwert
Reert Hindrick van Garnwert
Claes Egberts van Garnwert
   en
Peepke Iles sijn huijsvrouwe
   van Muntiezijl

Den 8 Decemb tot ledematen
   angenomen
Jacob Clasen    \ van Garn
Onno Hindricks /  wert
   en
Lieuwe Jacobs met attestatie
     van Warfhuijsen

Den 1 Junij Geert Ites tot
een Ledemaat angenomen en
Micheel Elles

Den selver dito [8 septemb. 1682] tot Ledematen
aangenomen
Jacob Pieters schipper tot
                      Garnwert
Lammert Egberts van Garnwert
   en
Cornelis Luijtjes van Groenin
gen wonende tot Garnwert

Den 5 dito [Junij 1683] tot Ledematen ange
noomen
Fenne Hindricks van Oostwolt
   woonende met Ate Cornelis
Martien Cornelis
van Feerwert met attestatie
Jan Willems met attestatie van
   Den Ham

Den 6 7b 1683
tot Ledematen aangenomen
Luijtjen Harmens van Oostum
Aeltien Clasen van Garnwert
Jan Luijtjens van Garnwert
Nieske Harmens van Oostum

Den 19 maij tot ledematen angenomen
Geert Allers tot Garnwert
Anje Jansen van Sauwert
Itien Crijns van Garnwert
Willem Jurjens van Oostum
Annetien Hemkes met
attestatie van Oostwolt

Den selven dito [19 septemb 1684] tot Ledematen
angenomen Johannes Willems
van Houwerzijl wonende tot
Oostum
Anje Sibbes wed. van Jan
Willems
tot Garwert
Engel Cornelis dochter van
Cornelis Bartels tot Garnwert

Den 23 dito [April 1685]
Tot ledematen angenomen
Luijtien Tijmens en sijn huijs
vrouwe Eecke Clasen tot
Garnwert
Martien Cornelis van Zuijtbroek
   met attestatie
Martien Hindricks van Oost
wolt met attestatie
van Wetzinge

Den 4 Junij tot Ledematen
aengenoomen
Eijske Arents
Pouwel Hindricks

   beijde van Garnwert

Den 11 Septemb tot Ledematen
Aengenomen dese navolgende
persoenen
Geertruijt Cornelis van
                 Garnwert
Trijntien Remmers van Esinge
Cornelis Onnes van Garnwert
Folckert Tialling van
          Nijehove
Garbrant Jacobs van
          Garnwert
Willem Jansen van Noortdijck

Den 1 April 1686 tot
Ledematen angenomen
Martien Alberts dochter van
Albert Jans tot Garnwert
Geertruijt Neencks huijsvr.
van Jan Abels tot Garnwert
Boucke Jacobs huijsvrou
van Hindrick Cornelis tot Oostum
Lijsabeth Clasen van Enematil

Den 11 Junij tot het
Avontmael angenoomen
Trijntien Meuwes van
     Garnwert
Coert Jansen van Aduwart
   woonende tot Garnwert
Weemel Louwes van Garn
                                    wert
   met Attestatie
Claes Roelefs
   en sijn huijsvrou
Aefke Jansen van
            Warfhuisen
Jacob Jans en Aeltien sijn
huijsvrouwe van Oldehove
Geertien Jacobs de huijsvrou
van Harko Pieters van Aduwart

Den 9 7b. 1686
Tot ledematen angenomen
Anneke Gosens van Nijezijl
wonende met Harmen Luijtiens
tot Oostum
Jan Arijs van Oldehove
wonende met Peter Leus
tot Garnwert
Derck Hindricks schipper tot
   Garnwert
met attestatie van andere plaatsen
Tiaart Eves, en Aefke Mindelts
sijn huijsvrouw van Aduwert
Jannes Willems woonende met
Tiaart Eves van Den Ham
Anje Clasen woonende met
Peter Leus van Bedum
Geeske Harmens woonende
met Peter Arents van Sauwert

Den 24 martij Martien Ennes
huijsvrou van Eijse Luijtiens
tot een ledemaet angenomen

Den 16 junij tot ledematen
   angenoomen
Meerten Arents soon van
Arent Pieter van Garnwert
Grietien Hindricks dochter
van Hindrick Jansen van
Oostum
Maria Sipkes dochter van
Sipke Ates van Esinge
Hindrickjen Jacobs huijs
vrouw van Jan Arijs
Jan Pieters soon van Pieter
Jans
van Nijezijl wonende
met Jan Willems in de Hoeck
Geert Sijmens van Suijt
horm, en Geeske Suijrts
sijn huijsvrouwe van Den Ham
Douwe Jans van Garnwert
Jacob Lieuwes soon van
Lieuwe Jacobs van Esinge
Derck Jans van Eendrum
     met attestatie
Bouwke Bennes van
Farmsum met attestatie
van Obergum

Den 15 7b 1687 tot Ledematen
angenomen
Jan Egberts         \ van Garnwert
Frerick Hindricks /

Den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses
van Lege Mieden huijsvrouw
van Cornelis Onnes met
Attestatie tot Ledemaet
angenoomen

Den 12 Aprilis [1688] tot ledematen
angenomen dese navolgende
persoenen
Jantien Cornelis van Garnwert
dochter van Cornelis Clasen
Aafke Cornelis van Tolbert
wonende met Jantien Cornelis
Grietie Cornelis van Garnwert
dochter van Cornelis Bartels
Bieuke Mennes van Saaxum
wonende met Peter Arents
Eeme Hindricks van Oostum

Den 21 Junij
Tot Ledematen angenomen
Brant Jannes van Garmer
wolde wonende met Jantien
Cornelis
tot Garnwert
Lolleke Bouwkes huijsvrou
van Jurjen Willems tot
Oostum met attestatie van
Oostwolt
Trijntien Popkes dochter
van Popko Jansen tot Garnwert
met Attestatie van Sauwert
Lijske Clasen dochter van
Claes Jans tot Enematil
wonende bij de pastor met
attestatie van Noorthorn
Jantien Peters van Wetsinge
wonende bij Douwe Jansen tot
Garnwert met Attestatie
van Wetsinge

den selven dito [7 7b 1688] tot Ledematen
   angenomen
Martien Gerrijts huijsvr.
van Jan Willems tot
Crassinge behorende
onder Garnwert
Aefke Hindricks van
Mensingeweer wonende
met Melis Reerts tot
Garnwerd
Trijntien Willems
dochter van Willem Jansen
met Attestatie van
Den Ham

den 7 Decemb tot ledematen
angenomen
Jan Jacobs schipper en sijn huijs
vrouwe Trijntien Reijn
ties tot Oostum

den 13 dito [Junij 1689] Dese persoenen
tot Ledematen angenomen
Jantien Geerts van Emmelcamp
wonende met Luijtien Tijmens
Grietie Clasen van Noorthorm
wonende met Tiaart Eves
Jacob Jansen woonende inde
pastorije tot Oostum
Albert Hindricks van Tolbert
wonende met Jurjen Willems
kinderen tot Oostum
Anje Clasen wonende met Peter Lues
Eelje Sickes huijsvrouwe
van Jan Helperichs tot
                        Garnwert
Jantien Leving huijsvrouwe
van Frerick Hindricks
tot Garnwert
Geertruijt Jansen huijsvrouwe
van Claes Eckes tot Garn
                        wert
met Attestatien van andere
plaatsen dese volgende
Frijdus Ritzema, ende Hindrickjen
Koens
Echtelieden van Stitswert
Claes Eckes van Winsum

Den 6 martij 1690 tot een
Ledemaat angenomen
Elsjen de Graat. van Wetsing
woonende met de pastoor Pet
Groenou

[onderstaande staat in eerste deel? ]
Den 16 junij 1690
Tot een ledemaat angenomen
Anneke Goosens met
attestatie van Wierum

Den 19 Junij 1690 tot Lede
maten angenomen
Albert Garbrants van Adorp
wonende met Jan Willems inde Hoeck
Albert Hindricks van Tolbert
met attestatie van Oostum
Derck Harsema met Attestatie
van Scharmer

Den 10 Aprilis [1691] tot ledematen
angenoomen
Jan Hindricks van Eenrum
wonende met Wolter Frerix
kinderen     ende
Geessien Meijnts met Attestatie
van Den Ham woonende
met Tiaart Eves

Den 30 junij tot het Avontmael
angenomen
Jan Pieters tot Garnwert
   met Attestatie van andere
                          plaatsen als
Lijsabeth Juijrts van Wierum
woonende met Reert Hindricks
Jantien Jansen van Feerwert
woonende met Claas Jacobs
tot Oostum

Den 17 10b tot ledematen an
genomen
Renske Dercks huijsvrouw
van Albert Hendricks woonen
de in Weem tot Oostum
Tiaart Abels en Grietje Sickes
sijn huijsvrouwe met Attestatie
van Wester Emden

Den 16 junij [1692] tot Ledematen
aangenomen
Jan Ennes tot Crassinge
Berentien Bartels wonende
met Sijmon Cornelis
Eppke Epkes van Onder den
Dam wonende met Frerick
Wolters

Wemeltien Tijmens woo
nende met Cornelis Onnes
Diewer Cornelis wonende
met de pastoor Groenou
Wemeltien Egberts van
   Garnwert
Jan Helperichs Schipper
tot Garnwert
Trijntien Jurjens tot Oostum
Julle Crijns wonende bij
Trijntien Jurjens
Met Attestatie van
   andere plaatsen
Jan Hindricks van Den
   Ham
Geertien Jurjens van de
   Leeck
Gerrijt Jansen en sijn huijs
vrouwe Grietjen Wolters
van Feerwert

Den 22 dito [Decemb 1692] tot Ledematen
   angenomen
Geesien Reijntiens dochter
van Mr. Reijntien Cleveringh
Grietjen Jansen van Adorp
woonende met Mente Clasen
inde Hoeck
Jacob Jansen van Warfum
wonende Bij Jacob Clasen
Grietjen Jansen dochter van
zal. Jan Willems in de Hoeck

Den 15 dito [junij 1693] tot Ledematen
angenomen
Digo Dercks van Feerwert
Jantien Hindricks wonende
met Eeme Hindricks
met Attestatie van Esinge
Nieske Rotgers huijsvrou
van Digo Dercks

Den 25 Junij 1693 tot Ledematen
aengenomen
Haaijcke Everts met Attestatie
van Beetsterswaagh
Derck Hindricks ende
Martien Cornelis eluijden
van Garnwert
Trijntien Popkes huijsvrou
van Harcko Peters met
attestatie van Garnwert

den selven dito [8 Septemb 1693] tot Ledematen
angenomen
Jantien Jansen dochter van
Jan Reinderts tot Beswert
Claaske Rotgers woonende
bij Anje Bonnes weduwe van
Jan Reijnderts tot Beswert
Anje Wolters van Hoochkerck
wonende met Jan Jacobs
schipper tot Oostum
Jan Aijbts tot Garnwert
     met Attestatie
Jan Warners ende sijn huijs
vrouwe Aeltien Geerts van
Elerwolde

Den 23 dito [10b. 1693] tot Ledematen
     angenomen
Rente Harms van Teesinge
woonende met Reert Hindricks
Jantien Sijmens wed.
van Cornelis Bartels
met attestatie van
     Adorp
Maria Reijnties dochter
van Mr. Reijntien Cleveringh
met attestatie
van Billingeweer

Den 6 junij [1694] tot ledematen
aangenomen
Aeltien Alberts dochter van
Albert Jans tot Garnwert
Jan Jacobs soon van Jacob
Jans
tot Oostum
Jurjen Jurjens van Haren
wonende tot Garnwert
Geert Hindricks van Tolbert
wonende met Cornelis Onnes
Geertruijt Jansen dochter van
Jan Bartels wonende met
     Pastoor Groenou
Jan Jacobs soon van
Jacob Lijbens tot Garnwert
Derck Jacobs soon van Jacob
Jans
tot Oostum
   Met attestatie van
     andre plaatsen
Grietjen Jansen huijsvrou
van Jurjen Jurjens met
attestatie van Haren
Fockjen Engberts van Nort
horm wonende met Jacob
Clasen
tot Garnwert met
attestatie van Northorm
Hindrick Egberts met attestatie
van Ausbuijr uit W. Vrieslant
Lijsabeth Jans van Den Ham
woonende met Hind. Egberts

Den 23 7b tot het Avontmaal
angenomen
Martien Pieters dochter
van Peter Jansen tot
Baffelt woonende met
Luijtien Timens kinderen
Lijsabeth Hiepkes van Aduwert
wonende met Jan Pieters
Hijcke Helperichs van
Suijrdijck woonende met
Jan Ennes
Reenje Geerts van Esinge
woonende met Cornelis
Onnes
Jantien Cornelis
van
Northorm huijsvrouwe
van Cornelis Onnes

Den 23 dito [Decemb 1694]
Hilletien Jansen dochter
van Jan Warners tot
een ledemaat angenomen

     Tot Ledematen angenomen
     den 21 martij 1695
Cornelis Crijns van Fransum
Bijuke Clasen huijsvrou van
Derck Jacobs tot Oostum met
attestatie van Northorm
Geertien Klasen huijsvrou van
Roelef Harms tot Garnwert
met attestatie van Wierum

     Tot Ledematen an
     genomen den 16 dito [Junij 1695]
Cornelis en Martien
Clasen
soon ende
dochter van Claes
Cornelis
tot Garnwert
Corneliske Roelefs
dochter van Roelef
Cornelis
tot Garnwert
Grietie Bartels huijsvrou
van Coert Jans tot Garnwert
Waalke Egges tot Garnwert
      met Attestatie
Geertien Geuwes van
Enematil woonende
met Allert Berents tot
Garnwert met attestatie
           van Den Ham
Geesien Wichers huijsvrou
van Jan Warners met
attestatie van Eelde

Den 1 Septemb Grietjen Alberts
van Wierum wonende met
Hindrick Reijnderts tot een
Ledemaat angenomen

Den selven dito [1 Septemb 1695] tot Ledema
ten angenomen met
attestatie
Grietjen Frericks met
attestatie van Saaxum
Anje Hemkes met
attestatie van Oostwolt

Den 30 November
Peter Clasen tot een
   Ledemaat angenomen

Den 3 Martij [1696] Anje Pieters
van Garnwert wonende met
Hindrick Reijnderts tot
Ledemaat angenomen

[1 Junij]
Tot Ledematen angenomen
Tieske Dercks van Saacksum
wonende met Tiaart Evens wed.
Griete Frericks huijsvr.
van Geert Allerts met
attestatie van Aduwert

Den 17 dito [7b 1696] d'omstaande
persoenen tot Ledema
ten angenomen
Sijmon Klasen tot
     Oostum
Willem Hindricks oock
     tot Oostum
Lubbert Klasen soon van
Claas Asjes wonende bij
Sijmon Klasen tot Oostum

Den 30 dito [maij 1697] tot Ledema
ten angenomen
Sijmon Pieters ende sijn
huijsvrouwe Lijsabeth
Hindricks
tot Garnwert
Geeske Pieters dochter van
Pieter Crijns tot Aduwert
wonende met Jacob Clasen
Jantien Jochums van
Wetzinge wonende met
Luijtien Eenjes kinderen
Sijbrant Luijtjes tot
     Garnwert
Nieske Sijrts van Noort
horn wonende met Cornelis
Klasen
Hindrick Lucas
van Wel
bergen bij Stenveren woo
nende met Coert Jans wed.
met attestatie van andere
plaatsen
Trijnje Folckers huijsvrou
van Mente Clasen van Bedum
Pieter Harckes van Winsum
Pieterke Berents huijsvrou
van Sijbrant Luijtjes van
Oldehove
Lisabet Jansen met attestatie
van Suijdwolde

[1 Julij 1698]
     Tot het Avontmaal ange
     nomen
Meise Jans van Liens wonende
   met Jan Reijnders wed.
Harmen Clasen en Martien Egges
Echtelieden, tot Garnwert
Gerrijt Jansen tot Oostum
   met attestatie van andere
   plaatsen
Paul Egberts en Hindrickjen
Hindricks
van Groeningen
Willem Peters, en Anje Jansen
   van Feerwert

Den 22 dito [Decemb 1698] tot het Avontmaal
des Heeren angenomen
Ate Clasen van Garnwert
     met Attestatie
Immigjen Douwes huijsvrou van
meester Reijntien met attestatie
van Rooderwolde
Grietje Jans wonende met
Jacob Clasen met attestatie
van Esinge

   Tot Ledematen angenoomen
den 29 junij [1699], Anne Hindricks ende
Welmoet Jansen van Garnwert
Claes Meijnders en Hilje Jansen
Elieden van Garnwert
Grietje Peters dochter van Peter Arents
   met attestatie van andre plaatsen
Geert Sijmens en Geeske Suijrts van Wierum
Margarieta Ments huijsvrouw van
Lubbert Alberts van Feerwert
Jan Jurjens en Gerbrich Jansen Elieden
van Aduwert
Claas Roelef ende Lisabeth Juurts
van Feerwert
Aefjen Hindricks wonende met
Roelef Harms van Rooderwolde

den 7 7b tot Ledematen angenomen
Aachtje Jacobs huijsvrou van Hindrick
Egbert
tot Garnwert
Peterke Popkes wonende met Willem
Peters

   Den 22 dito [junij 1700] tot Ledematen angenomen
Hindrickjen Jans van Feerwert wondende met Anje Bonnes
Wemeltien Klasen van Feerwert wonende met Albert Jans
Grietje Sijmons dochter van Sijmon Oopkes
Liefke Hindricks huijsvrou van Peter Harckes
Corneliske Jans huijsvrou van Lubbert Clasen

den 12 maij tot Ledematen angenomen
Eerlandt Jansen wonende met Jan
Peters
wed.
en Jantien Clasen wonende met
Reert Hindricks

den 15 7b tot Ledematen angenomen
Boucke Jacobs van Liens wonende met
     Albert Jans
Martien Roelefs van Garnwert wonende met
     Cornelis Onnes
Hilletien Rickers huijsvrou van Wilte Jurjens tot Oostum
Cornelis Jacobs en Assele Barelts sijn huijsvrou tot Garnwert
Jacob Popkes soon van Popke Jansen van Garnwert
     met Attestatie van Wierum
     Wilke Jurjens tot Oostum

den 23 December tot Avontmaal angenomen
Grietje Peters dochter van Peter Crijns tot Aduart
Melle Peters met Attestatie van Zuijrdijck

den 13 April [1702] tot Ledematen angenomen
Maria Harkes huijsvrou van Ate Clasen
Geelje Ulpharts huijsvrou van Peter Mennes

den 13 dito [julij 1702] tot Ledematen angenomen
Harm Pieters soon van Peter Arents tot Garnwert
Trijntien Janses dochter van Jan Cornelis van Adorp
   woonende met Jurjen Jurjens tot Garnwert
Grietje Simens wed van Frerick Heijns tot Garnwert
Cebe Klasen wonende met Luijtjen Eenjes kinderen in de
   Hoeck met attestatie van Warfhuijsen

den 11 8b L Pieters en L Clasen tot ledematen ange
                                                               nomen


[ DTB Garnwerd/Oostum. Ledematenlijst 30-06-1709. Linker-marge-aantekeningen rechts tussen (..) geplaatst. Oorspronkelijke onderlijning (overlijden/vertrek?) gehandhaafd. Rechter-krulhaken om echtparen door 'x' op eigen regel vervangen. MG 31-08-2004 ]

Protocol van de ledematen in de gemeijnten Christi tot Garnwert en Oostum soo als bij de aankomst van mij Haico Reneman bevonden zijn, ende het register daar van opgemaakt is, door dien het protocol dat daar van mochte geweest zijn, ten tijde van het vacant wesen van de plaats te soeck is geworden.

Den 30 jun. 1709 ben ick in de bovengenoemde gemeijnten bevestight geworden.
Bestont de Kercke-Raadt uijt dese personen, te weten die van Garnwert als ouderlingen.
Jacob Clasen ende
Douwe Jans
Ende als diaconen
Ate Clasen ende
Harmen Wolthers
Die van Oostum
Jan Jacobs, ouderlingh. (vertrocken na Wijrum)
Bartholt Peters  en \
Jilte Hebbes           / diaconen
Ledematen in 't gemeen waren van Garnwert
Jan Reijntjes ende (verstorven den 7 febr. 1719)
x echte-lieden
Grietje Peters (obijt den 28 april 1710)
Trijnje Harms, weduwe van Peter Arents (obijt den 17 febr. 1714)
Harmen Peters (verstorven den 3 febr. 1727)
Willem Hindricks
x echte-lieden
Trijnje Allerts
Cornellis Krijns (verstorven den 24 maij 1738)
Grietje Jans weduwe van JurriŽn JurriŽns (verstorven den 4 maij 1735)
Trijnje Jans (obijt den 7 maij 1720)
Hindrick Olgerts (verstorven 1711)
x echte-lieden
Pieterke Popkes (verstorven den 26 mart. 1737)
Peter Renses (verstorven den 9 april 1712)
x echte-lieden
Geertje Alberts (obijt den 9 decemb. 1719)
Peter Harckes
x echte-lieden
Lieske Hindricks (verstorven den 2 nov. 1733)
Pouwel Hindricks
Swaanje Sijbrants (vertrocken na Aduard)
Jan Aijbes (met het schip omgezeijlt en alsoo verongelukt; obijt den 8 febr. 1737)
x echte-lieden
Hindrickjen Jans (verstorven den 25 jul. 1738)
Geelje Ulphers (verstorven den 28 mart 1720)
Anije Peters weduwe van Willem ... (obijt den 27 dec. 1712)
Elske Jans weduwe van Bartholt Cornellis (obijt 1710)
Grietje Hindricks vrouw van Egbert Clasen (verstorven den 28 jun. 1738)
Geeske Wichers weduwe van Jan Warners (obijt den 3 febr. 1720)
Anije Sippes weduwe van Jan Egberts (obijt den 26 mart. 1731)
Cornellis Jans (obijt den 4 dec. 1713)
Ate Clasen
x echte-lieden (attestatie gegeven na Warfhusen 1710)
Maria Harckes
Peterke Berents, weduwe van Sijbrant Luijtjens (obijt den 19 febr. 1716)
Grietje Sijmons (attestatie gegeven)
Lambert Egberts (obijt den 2 jan. 1721)

Drewes Reerts (obijt den 14 nov. 1712)
Luijtjen Peters
x echte-lieden
Lijsbeth Clasen (obijt d. 31 aug. 1737)
Geert Peters     \ dese beijde sijnde moeder ende soon attestatie
Anneke Roelf   / gegeven na Sauwert 1712
Cornellis Luijtjens
x echte-lieden
Hilletje Abrahams (obijt den 6 maij 1714)
Jan Cornellis (obijt den 28 mart. 1712)
x echte-lieden
Geertje Clasen (obijt den 29 jan. 1728)
Cornellis Meertens (vertrocken op maij 1727 attest. gegeven na Feerwert)
x echte-lieden
Anje Engberts (obijt den 26 maij 1710)
Cornellis Bouckes (attest. na Aduard gegeven den 17 mart. 1727)
x echte-lieden
Jantjen Jans (obijt den 7 jun. 1721)
Lijsbeth Arents weduwe van Eeme Hindricks (verstorven den 17 oct. 1728)
Geert Allerts (obijt den 13 April 1714)
x echte-lieden
Grietje Freercks (obijt den 23 juni 1719)
Cornelliske Jacobs weduwe van Jan Luijtjens (obijt den 19 jan. 1724)
Jan Gerrits (obijt den 19 maij 1716)
x echte-lieden
Cornelliske Jans (obijt den 4 april 1713)
Geertje Jacobs (verstorven den 19 nov. 1719)
Harmen Wolthers (obijt den 26 febr. 1714)
x echte-lieden
Geertruijdt Lamberts (verstorven den 3 jun. 1713)
Jan Harms
x echte-lieden (den 22 jun. 1720 attestatie gegeven na Leeghkerk)
Wijcke Hemkes
Lijsbeth Onnes weduwe van Sijmon Oopkes (obijt den 17 mart. 1735)
Anije Sijmons (Attestatie gegeven na Den Ham 1712)
Hilje Jans (verstorven den 31 aug. 1717)
Trijnje Willems vrouw van Willem Dates
Mente Clasen (verstorven den 18 mart. 1722)
x echte-lieden
Trijnije Folckers (obijt den 18 octob. 1718)
Aafke Minnolts weduwe van Tjaart Ewes (obijt den 31 jul. 1717)
Ewe Tjaarts (verstorven den 10 maij 1738)
Douwe Jans (obijt den 5 sept. 1714)
x echte-lieden
Jantjen Peters (obijt den 28 jan. 1714)
Hindrick Reijnders (verstorven den 23 april 1711)
x echte-lieden
Anije Hemkes (verstorven den 23 junij 1717)
Jan Ennes (obijt den 17 jul. 1717)
x echte-lieden
Jantjen Cornellis (verstorven den 26 jul. 1717)
Reijnder Douwes
x echte-lieden
Lubge Peters
Anije Onnes weduwe van Reert Hindricks (verstorven den 25 aug. 1731)
Hijckjen Helprighs
Trijnije Rijpkes (verstorven den 31 mart. 1713)
Jacob Hindricks (obijt den 5 jul. 1720)
x echte-lieden
Sijbrecht Jansen (verstorven den 15 maij 1738)
Reijntjen Cleveringh school-meester (obijt den 15 febr. 1714)
x echte-lieden
Anna Maria Sluijters (verstorven den 28 apr. 1731)
Tonnis Bartholts (obijt den 19 dec. 1734)
x echte-lieden
Neeske Sijerts (verstorven den 12 jun. 1715)
Jantje Levinghs (verstorven den 5 mart. 1730)
Folckert Tjallinghs (obijt den 2 octob. 1712)
Jacob Clasen ouderlingh (obijt den 25 octob. 1713)
Menno Jacobs (obiit den 20 sept. 1741)
x echte-lieden
Kunije Peters
Jan Adolphs
x echte-lieden (attestatie na Feerwert gegeven op den 30 maij 1716)
Aleijda Reijnders

Derck Jans (verstorven den 18 aug. 1727)
x echte-lieden
Trijnije Remmers (verstorven den 19 jan. 1735)
Claas Onnes (obijt den 10 april 1714)
x echte-lieden
Mechelt Auckes (obijt den 23 maij 1736)
Waalcke Egges (obijt den 23 mart. 1723)
x echte-lieden
Geertruijdt Jans
Martjen Ennes (verstorven den 26 8ber 1738)

De ledematen tot Oostum gevonden waren
bij mijn eerste visitatie

Grietje Wolthers weduwe van Gerrit Jans (obijt den 8 febr. 1711)
Trijnije Jurriens weduwe van Luijtjen Harmens (verstorven den 1 febr. 1733)
Jacob Popkes
x echte-lieden
Bouckjen Jacobs (obijt den 10 maij 1728)
Jan Jans (obijt den 20 jun. 1715)
x echte-lieden
Jantjen Drewes (verstorven den 19 dec. 1728)
Jan Jacobs - ouderlingh (Attestatie gegeven na Wijerum 1710)
Trijnije Popkes weduwe van Harcke (verstorven den 12 dec. 1728)
Sijmon Clasen (obijt den 22 jul. 1713)
x echte-lieden
Aaltjen Alberts
Froucke Steffens weduwe van / attestatie gegeven na Obergum den 22 sept. 1722
Bartholt Peters (verstorven den 29 nov. 1731)
x echte-lieden
Grietje Tonnis
Anije Meertens
(in maij 1717 attestatie gegeven na Zuijthorn)
Jilte Hebbes (obijt den 26 maij 1725)
Willem Fockes (obijt den 31 maij 1714)
x echte-lieden
Cornelliscke Luijtjens (verstorven den 7 febr. 1717)
Gerrit Jans
x (attestatie gegeven na Nijekerck in 't Westerquartier - 1713 verstorven)
Heijltje Everts
Derck Hindricks (obijt den 6 jul. 1728)
Bouckje (obijt den 27 april 1720)
Martjen Roelfs (Den 30 maij 1716 attest gegeven na Noordwolde)
Jan Geerts (obijt den 13 Maij 1728)


[ Garnwerd en Oostum Ledenmutaties vanaf 15 sept. 1709. Jaap Medema, november 2004 ]
[ (afkortingen met . ipv : aangegeven en alleen als Ďzinnigí) ]

[1709]
25 decemb. tot Garnwert het H. Avondmaal gehouden en
zijn op hare belijdenisse daartoe aangenomen
Willem Dates
Harmen Jans
(obijt 19 mart. 1714)
Geert Peters
(obijt 25 decemb. 1720)
Minnolt Tjaarts
(den 31 aug. 1719 attest. gegeven na Appingadam)
Aaltjen Reijnders
(attestie gegeven na Oldehove 1712)
En met attestatie van Emmelenkamp.
Willem Jansen
(attestatie gegeven na Haren)

1710
den 23 Mart. tot Garnwert des Heeren Nachtmaal gehouden en op hare belijdenisse aangenomen.
Jan Tijmens
(verstorv. 15 april 1714)
x echte-lieden
Grietje Onnes attest. gegeven na Bellinghweer den 11 sept 1718
Hermannus Tjaarts attest. gegeven na Wetsingh in mart. 1712
den 8 Jun. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en zijn tot ledematen na voorgaande ondersoek aangenomen
Hilje Sijmens den 12 april 1720 atest. gegeven na Souwert
Martjen Jans (verstorv. den 30 nov 1737)
den 9 dito tot Oostum het avondtmaal Jesu gehouden en daartoe aangenomen.
Hindrick Hindricks in maij 1717 attestatie gegeven na Zuijthorn
den 21 sept het H. Nachtmaal tot Garnwert gehouden en op hare belijdenisse daar toegelaten.
Hilje Cornellis (verstorven den 24 maij 1718)
14 decemb. het H. Nachtmaal tot Garnwert gehouden en sijn na voorgaande ondersoek tot ledematen angenomen.
Eenije Wijtjens 5 dec 1723 attest. gegeven na Adorp
Jacobus Lubberts Frimonts attest. gegeven na Groningen 1711
Roelfke Ites (obijt 22 april 1719)
Lijsebeth Bruijns attest. gegeven na Feerwert den 14 mart. 1715
met attestatie
Jan Peters
x echte-lieden. attestatie gegeven.
Anije Clasen
Metje Aijlers Formier
(obijt 16 maij 1718)
Gijssel Jans attest. gegeven na Nijekerk in ít Westerq. 1713
den 21 decemb. het H. Nachtmaal gehouden tot Oostum en aldaar op hare belijdenisse aangenomen.
Claas Jans (obijt 2 jul 1719)
x echte-lieden
Lijsbeth Jans
(obijt 22 nov 1714)

1711
den 15 mart. 1711 het H. Avondtmaal tot Garnwert gecelebreert ende op hare belijdenisse tot het selve aangenomen
Wijtske Jacobs (verstorven 5 jun 1739)
Egbert Clasen (verstorven april 1731
Focke Clasen
met attestatie.
Dieuwer Peters van Aduard
Stijnije Peters van Leeghkerk. attest gegeven na Esinge 1712
den 6 sept het H. avontmaal waargenomen tot Garnwert en zijn met attestatie tot ons gekomen.
Geertruijda Tjaden mijn vrouw \ van Groningen
Jantjen Jans Averlingh? /
Swaantjen Peters van Lusdorp (verstorven 25 aug. 1738)
Jan Jans (obijt 8 febr 1737) met het schip omgeslagen afgemat ende op het lant verkleumt
x echte-lieden van Esinge
Jantjen Allerts (obijt 6 febr 1721)
den 26 decemb. 1711 Tot Oostum des Heeren Avondtmaal gehouden
den 27 dito hetselve gehouden tot Garnwert, en zijn na voorgaande belijdenisse daar toe aangenomen.
Hindrick Berents (verstorven 28 sept 1727)
x echte-lieden
Stijnje Jansen (verstorven 24 febr 1714)
Trijnije Cornellis (attestatie gegeven na Garshuisen in aug. 1716)

1712
27 mart. het H. Nachtmaal tot Garnwert gehouden
en zijn met attestatie tot ons gekomen.
Stijnje Jans van Aduard. attest. gegeven 16 jan 1732[3?]? na Aduard
Jan Jacobs van Grijpskerk. attestatie gegeven na Bafloo 1714
19 juni het H. Avondtmaal gehouden tot Garnwert ende
op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Hidde Jans
Willem Peters welcke oock gedoopt is (obijt 14 mart. 1714)
met attestatie.
Harmen JurriŽns attest. gegeven na Leeghkerk 8 juni 1724
x echte-lieden van Esinge
Martjen Meertens (verstorven 3 febr 1714)
Claas LuŽs
x echte-lieden van Adorp. attest. gegeven 14 mart. 1715 na Bellinghweer
Jantjen Eppes
Jacob Lewes
van Mensinghe-weer (verstorven 5 febr 1727)
18 sept des Heeren Avondtmaal gehouden tot Garnwert
en zijn op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Harmen Alles
x echte-lieden attestatie gegeven na Nijekerck in de Marne 3 maij 1719
Swaanje Harmens
Sibbeltje Rijpkes van Oldehove
attest. gegeven na het Zandt 1721

1713
4 jun het H. avontmaal gehouden tot Garnwert
ende op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Anije Renses huisvrouw van Cornellis Meertens (att.gegeven na Feerwert 1728
met attestatie
Take Clasen vertrocken 1714. al voor maij. Eerst attest. afgehaalt 19 mart. 1727
N.B. | x echtelieden van Groningen
Anna Maria Wensels
den 5 dito het selve tot Oostum gehouden. zijnde tot ons geko-
men met attestatie.
IJdje Roelfs van Noorthorn. attestat. gegeven na Winsum 1714
10 decemb. het selve gehouden tot Garnwert ende is tot ons ge
komen met attestatie.
Abeltjen Jansen van Groningen

1714
18 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.
Hermannus Andries Stuijr vertrocken en verstorven
x echte-lieden van Wierum
Johanna Margareta Edzens (verstorven 21 aug. 1714)
Meerten Jans
x echte-lieden van Peterburen (vertrokken op maij 1718 attestatie gegeven in januar 1724)
Aaltjen Berents
Albert Jacobs
van Roon 19 nov 1723 attestatie gegeven na Garshusen
ende op zijn belijdenisse
Jan Jans attestatie gegeven na Aduard 13 dec 1716
17 jun het H.Avontmaal gehouden tot Garnwert en zijn
met attestatie tot ons gekomen
Jan Geerts
x echte-lieden van Esinge vertrokken na de Leeck 1717 vid. att. 30 maij 1717
Frouke Dercks
Lijsbeth Geerts
van Groningen attest. gegeven na Groningen 1723
16 sept hetselve (avontmaal) waargenomen tot Garnwert ende zijn
daar toe mede toegelaten op sijne belijdenisse.
Jan Sijmens (obijt 18 jul 1723)
met attestatie.
Jan Alberts Basuijn schoolmeester
x echte-lieden vanTjamsweer
Ebelje Harmens
Broercke Cornellis (verstorven 16 apr 1729)
x echte-lieden van Winsum
Wijmke Eppes
Gerrit Lucas att. gegeven na Feerwert sept 1729
x echtelieden van Den Andel d
Fenije Menckes (verstorven 4 febr 1727)

1715
17 mart. 1715 het H. Avontmaal gehouden tot Oos- nergens jaartal herhaald (?)
tum, en is tot ons gekomen met attestatie.
Grietje Peters van Oldehove 29 maij 1716 attestatie gegeven na Wierum
24 mart. des Heeren avontmaal bedient tot Garnwert
ende op hare belijdenisse tot hetselve toegelaten
Jan Sijgers (verstorven tot Wierum 1728)
x echtelieden
Eltjen Tammes vertrocken op maij 1727. 3 mart. 1729 attest gegeven na Wierum (verstorven 16 maij 1738)
9 jun het H. avontmaal gehouden tot Garnwert en
zijn op hare belijdenisse daartoe aangenomen.
Jannes Peters
Lijsbeth Dercks (verstorven 16 febr 1730)
met attestatie van Noorthorn
Hindrick Clasen
x echte-lieden in maij 1716 attestatie gegeven om wederom te keren tot de gemeijnte te Noorthorn
Margjen Geerts
op 8 sept het H. Nachtmaal tot Oostum bedient en is
met attestatie toegelaten
Geertruijdt Clasen van Noordijck (verstorven 17 juni 1716)
15 sept des Heeren avondtmaal tot Garnwerd gehouden
en zijn met attestatie daar tot ons gekomen
Jantjen Luijrts van Saaxum (verstorven 21 nov 1722)
Grietjen Lammerts van Schouwer-zijl
Froucke Hindriks van Aduard attest. gegeven na Aduard 13 dec 1716
25 decemb. het H. Nachtmaal tot Garnwert gehouden
en zijn op hare belijdenisse daar toe gekomen
Trijnje Eemes (obijt 23 maij 1732)
Oopke Jansen (17 apr 1733)
den 26 dito tot Oostum het H. Nachtmaal uijt gedeijlt

1716
22 dito [mart.] het H Avondtmaal gehouden tot Oostum mart
zijnde op hare belijdenisse daar tot aangenomen
Albertjen Nientes vrouw van Wolther Gerrits 16 maij 1721 attest. gegeven na Zuijthorn
14 junij het H. Avontmaal gehouden tot Oostum en is tot
ons gekomen met attestatie van Dorquert
Aafke Willems vrouw van Focke Willems (verstorven 14 juni 1738)
20 sept het H. avondtmaal gehouden tot Garnwert en zijn
op hare belijdenisse daar toe aangenomen
Harmen Roelfs (verstorven 2 decemb. 1717)
x echte-lieden
Trijnje Temmes (obijt 27 febr 1721)
Bouckjen Jurriens (verstorven 11 aug. 1733)
met attestatie.
Hermannus Tjaarts van Wetsinge
Jantje Ufkens van Groningen - in maij 1717 attest gegeven na Groningen
27 sept het H. Avondtmaal gehouden tot Oostum en
is op hare belijdenisse daartoe aangenomen
Trijnje Harckes
Den 27 decemb. des Heeren Avontmaal gehouden tot Garnwert en
sijn op hare belijdenisse daartoe aangenomen
Grietje Jans vrouw van Cornellis Luijtjens (obijt 2 jun 1721)
Kars Hijlckes
met attestatie
Cornelliscke Reerts van Adorp

1717
28 mrt het H. Avondtmaal gehouden tot Garnwert en is
op des selvs belijdenisse daar toe aangenomen
Claas Willems 19 nov 1719 attest gegeven tot Souwert
29 dito, zijnde paasch-maandagh het H.Avondtmaal gehouden
tot Oostum en is daartoe gekomen
Anje IJsbrants met attest van Aduard
Copia van een uijtgegevene attestatie
Jan Geerts en Froucke Dercks met een kerkelijcke attestatie
als Ledematen van de gereformeerde Christelijcke relegie tot ons te
Garnwert overgekomen zijnde hebben eenigen tijt onder ons het ge-
bruijck van de verbondts-teeckenen in het H. avondtmaal gehadt, doch
nu omtrent een jaar langh, weijnigh tijt meer of minder op consis-
toriale aanseggingen haar daar van onthouden door een sterck geruchte
dat sich tegen deselve verspreijdt heeft, dat een ijeder van haar beijden sich
aan een besonder groove feijl soude schuldigh gemaackt, sonder dat sij daar
van in het Gerichte geconvinceert zijn geworden; soo hebben wij van bo-
ven gemelte Ehe-lieden om een attestatie versocht zijnde, desen na
waarheijt ende onse beste wetenschap gegeven, op dat de kercken-Raadt
van de Leeck omtrent dese personen (dewelcke wij het gebruijck van de
zegelen der genade hebben moeten ontseggen om de ergenisse van an-
dere voor te komen) na hare voorsichtigheijt moge te werck gaan. datum
in de kerck van Garnwert den 6 junij 1717
onderstont H Reneman
Eccl. tot Garnwert Jan Reijntjes ouderlinck
en Oostum tot Garnwert
Mente Clasen als ou-
delingh tot Garnwert
13 junij het H avondtmaal gehouden tot Garnwert en zijn
op hare belijdenisse daar-toe aangenomen
Cornellis Leeuwes (verstorven 26 juni 1717)
Cornellis Jans (obijt 28 aug. 1717)
20 junij het H. Nachtmaal gehouden tot Oostum en is tot
ons gekomen
Peter Jans per attestatie van Wijerum (obijt 30 octob. 1719)
19 sept 1717 het H. Nachtmaal gehouden tot Garn
wert en zijn daartoegelaten als komende met attes
atie van Eelde
Jantje Roelfs 22 maij att.gegeven na Groningen
ende van Oldehove
Wijrt Melles (vertrokken en verstorven)
x echte-lieden
Geescke Lubberts (obijt 12 maij 1719)
Lubge Wijrts vrouw van Drewes Peters (den 30 sept. 1719 attest. gegeven na Winsum) den
En op hare belijdenisse daar toe aangenomen
Geescke Peters vrouw van Hindrick Clasen (verstorven den Ö mart 1719) den
26 sept het H.avondtmaal tot Oostum gehouden
ende daar toe op attestatie van Leegh-kerck toegelaten
Rempts Pijers
en
Grietje Reijts desselvs dienstmaaght

1718:
5 jun. zijnde pinxster-sondagh het H. avontmaal ge-
houden tot Garnwert en zijn op hare belijdenisse daar toe aange-
nomen
Dieuwer Tjipkes den 10 junij 1725 att. gegeven
Barerlt Jansen (verstorven 8 sept 1738) door het storten van onse toren
JurriŽn Jurjens
Wicher Jansen (verstorven 8 sept 1738) door het instorten van de toren
ende met attestatie van Wetsinge
Ariaantjen Jiltes vrouw van Jannes Peters (obijt 21 oct 1734)
18 sept hetselve gehouden tot Garnwert en is met attes
tatie tot ons gekomen van Usquert
Trijnje Freercks vertrokken en ook vertorven
25 decemb. het H.avondtmaal gehouden tot Garnwert
en zijn daar toe gekomen op hare belijdenisse
Margrieta Coccius attest na Zeerijpe in mart. 1719
met attestatie
Jacob Hibbes
ende van Wetsingh ) attest. gegeven na Appingadam 3 maij 1719
Stijnje Garms
Dieuwke Eetes van Oldehove (obijt 7 april 1720)
26 decemb. het H. Nachtmaal gehouden tot Oos-
tum, ende is daar toegelaten met attestatie van Esingh
Brechtje Harmens vertrocken na Leeghkerck op maij 1720 en
attestatie gegeven 25 maij 1722

1719
12 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Oos
tum en is daar toe gekomen met attestatie van Noorthorm
Grietje Roelfs vrouw van Albert Jacobs; 19 nov 1722 attest gegeven na Garshusen?19 mart. het H. avontmaal gehouden tot Garnwert
en is tot ons gekomen met attestatie van Wijrum Wijerum
Jantjen Hindricks weduwe van Hindrick Jans (verstorven 31 juli 1728)
11 jun het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
ende zijn daar toe gekomen: op de belijdenisse
Trijnje Hansen wonende bij Eenje Luijtjens attest gegeven 23 jun 1727 na Bellingweer
met attestatie
Claas Gerrits van Bellingweer (verstorven 25 oct 1729)
Willem Luijtjens (verstorven in jun 1731)
x echte-L van Warfhusen
Trijnje Jansen
10 sept het H. Nachtmaal gehouden tot
Garnwert zijnde met attestatie gekomen van Groningen
Hillighjen Onnes (verstorven 29 junij 1723)

1720
17 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert zijnde tot ons
gekomen met attestatie
Roelfcke Jansen Bolt van de Hooge-Meeden (verstorven 8 april 1723)
Pieter Jacobs van Winsum
9 jun het H. avontmaal gehouden tot Garnwert
en zijn op hare belijdenisse daar toe aangenomen
Foltje Harmens
Martjen Jurjens 3 dec 1728 attest. gegeven na Leeghkerck
Trijnje Geerts vrouw van Jan Clasen (verstorven 19 jul 1738)
Stijnje Jans vrouw van Neengh Jans (verstorven 22 jul 1731)
Swaanje Freercks
met attestatie van Wijerum
Roelf Jansen
x echte-lieden 1 sep 1721 attest gegeven na Wijerum
Aaltjen Luijtjens
van Esinge
Jacob Harms Vonck
8 sept des Heeren Avontmaal tot Oostum
gehouden zijnde met attestatie reets in de maant
van Junius daar toe gekomen
Trijnje Jans vrouw van Julle Dercks attest na Souwert gegeven 22 sept 1724
15 sept het H. Avontmaal gehouden tot Garn
wert zijnde tot ons gekomen met attestatie
Claas Clasen van Winsum
15 decemb. des Heeren H. Avontmaal gehouden tot
Garnwert ende is na voorgaande onderwijs daar toe
op sijne belijdenisse aangenomen
Reijntjen Jans (verstorven 19 aug. 1738)
22 decemb. het H. Avontmaal gehouden tot Oostum
zijnde aldaar met attestatie gekomen van Zuijthorn
Geertjen Aukes Hiervan attestatie gegeven na Zuijthorn op 16 juni 1729 nadat ze al verscheidene jaren vertrocken waar geweest en hier en daar had omgesworven.

1721
16 maart het H. Nachtmaal gehouden
tot Garnwert en zijn op de belijdenisse hares geloofs
daar toegelaten als nieuwe leden
Geertjen Ennes vrouw van Jacob Hendricks
Antje Koens. dienende bij de pastoor 6 maij 1721 attestatie gegeven na Bleijham
met attestatie van Wijerum
Eenje Waalckes dochter van Waalcke Egges attest. gegeven na Souwert 10 sept 1727
21 sept des Heeren Avondtmaal gehouden tot Garn
wert en zijn met attestatiŽn tot dese Gemeijnte gekomen
Eenje Remges huijsvrouw van Occo Jans, van de Wildervanck (attest. gegeven na Middelstum)
Trijntje Egberts wonende bij ons, van Groningen (attest. gegeven na Gron. in maij 1722)
Jantjen Riemers van Tolbert, wonende bij Mente Clasen
Ende na voorgaande belijdenisse
Jan Clasen
28 sept het Heijl. Nachtmaal gehouden tot Oostum
en tot ons gekomen met attestatie van Groningen
Catrijna Jans vrouw van Hans Berents (verstorven 3 juni 1738)

1722
14 junij het H. Nachmaal gehouden tot Garnwert
zijnde met attestatie tot ons gekomen van Sauwert
Gepke Everts vrouw van Wicher Jans (verstorven 5 aug. 1738)
13 sept. het H. avontmaal gehouden tot Garn
wert, zijnde na voorafgaande belijdenisse daar toe
aan genomen
Jacobus Munninck
x echte-lieden op Beswert; attestatie gegeven na Lege Meden 7 sept 172?
Eltje Jochums
met attestatie van Warfhusen
Jan Reijners
x echte-lieden vertrocken op maij 1729 en attest gegeven na Feerwert 12 maij 1734
Baucke Jans
6 decemb. des Heeren avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde daar op nieuws toege-
komen
met attestatie van Adorp
Lambert Jans
x echte-lieden vertrocken op maij 1733 en attest gegeven 10 mart. 1734
Ewerickjen Berents
van Feerwert
Geertjen Hindricks vrouw van Jacob Cornellis; vertrocken na Esingh
op hare belijdenisse des geloofs
Fokeltjen Writsers wonende bij Harmen Peters
13 decemb. het H. Avondtmaal gehouden tot
Oostum, zijnde op haar belijdenisse daar toe gelaten
Trijnje Barthelts (verstorven 16 jun 1738)

1723
14 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garn
wert ende is tot ond gekomen met attestatie
van Nijezijl
Anje Roelfs jonge dochter, 2 mart. 1726 attest gegeven na Nijezijl
13 junij het H. Avondtmaal gehouden tot
Garnwert en zijn met attestatie tot ons ge-
komen
Antjen Jans Rust-Meestersche van Groningen (obijt 31 aug. 1723)
Antje Oosterhof van Winsum (verstorven 27 sept 1727)
op de belijdenisse na voorgaande onderwijs daar toe
aangenomen.
Jacob Cornellis vertrocken na Esingh. En ook na verloop een attest. gegeven na waarheijt en uijt li..?..de
Gercke Martens (obijt 3 jul 1728)
Luijtjen Jans (verstorven 19 apr 1730)
x Ehe-lieden
Dieuwer Hansen vertrocken op 1 maij 1734 en attest gegeven na Bedum 9 juni 17??
Hijlckjen Hindricks jonge-dochter; in mart. 1725 attestat. gegeven na Wetzing
5 sept het H. Avondtmaal gehouden tot Garn-
wert en zijn tot ons gekomen met attestatie
van Feerwert
Sijboldt Hiddes (obijt 3 febr. 1733)
Grietje Hermens (verstorven 24 maij 1736)
van Uijthuijster-Meden
Abraham Geerts in Mart. 1725 attest. gegeven na Wetzingh
12 sept het H. Avondtmaal gehouden tot
Oostum, zijnde tot ons gekomen met attestatie
van Wijerum
Harcke Popkes
x Ehe-lieden
Hiltje Peters

1724
19 mart. 1724 Het H. avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde na voorgaande onder-
wijs ende op haren belijdenisse daar toe aange
nomen
Luwke Hindricks vrouw van Sijmon Jacobs schipper; vertrocken op maij 1727 attest na Feerwert gegeven 10 junij 1728
Gepke Harmens jonge-dochter ; attest. gegeven na Leegh-kerk op 8 jun 1724
17 sept tot Garnwert het H.Avontmaal ge
houden, zijnde met attestatie van Groningen
tot ons gekomen
Stijntje Ludolfs (verstorven 20 april 1733)
25 decemb. het H. Avontmaal gehou
den tot Garnwert en zijn daar toe gekomen
met attestatie van Adorp
Antje Isebrants
op hare belijdenisse
Drewes Clasen
Egbertje Roelfs

Harmen Peters vrij-gesel; 30 maij attest. gegeven na Winsum
Geescke Sijbolts jonge-dochter; vertrocken in apr 1721? na Collum

1725 onderstreping
9 sept het H. Avontmaal gehouden tot
Garnwert en is op hare belijdenisse daartoe
Geeske Cornellis Jonge dochter (attest na Aduard gegeven 17 mart. 1727)
9 decemb. des Heeren Avontmaal gehou
den tot Garnwert, zijnde op hare belijde
nisse daar toe aangenomen
Anje Jansen vrouw van JurriŽn JurriŽns
Sijbrecht Jansen vrouw van Cornellis Tammens (attest gegeven na Groningen)

1726
24 mart. het H. Avondmaal gehou-
den tot Garnwert, zijnde na voorgaande
onderwijs en belijdenisse daar toe aangenomen
Jan Jurjens attest gegeven na Leeghkerk 1733 na mijn onthout
Ö beijde noch vrijgesellen
Hindrick Haijens
31 mart. tot Oostum het H. Avontmaal ge
houden, zijnde met attestatie van Bellingweer ge
komen
Jan LuŽs (obijt 24 maij 1738)
x Ehe-lieden
Leenje Allerts (verstorven 16 maij 1738)
29 decemb. des Heeren Nachtmaal gehouden
tot Oostum zijnde op hare belijdenisse daar toe aangenomen
Aaltjen Jans vrouw van Luitjen Willems (verstorven 30 jun 1738)

1727
1 jun het H. Avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde met attestatie ge
komen
Harmen Joestens
x Ehelieden van Obergum
Kunje Gockinga (obijt 25 nov 1737)
21 sept tot Oostum zijnde na voorgaande
belijdenisse daar toe aangenomen
Aafke Geerts weduwe van Derk Hindriks; vertrocken na Leeghkerk in maij 1728? attest. nagezonden? 23 jan 1729
14 decemb. des Heeren avontmaal
tot Garnwert en zijn na voorgaande onderwijs en
belijdenisse des geloofs daar toe aangenomen
Trijntjen Rienders jonge dochter; 18 dec 1727 attest. gegeven
Antje Jansen ook jonge dochter; 10 nov 1733 attest. gegeven

1728
7 mart. het H. Nachtmaal gehouden tot
tot Garnwert zijnde op hare belijdenisse daar
toe aangenomen
Jan Jans
x Ehe-lieden
Aaghtje Eijses
Trijnje Hindriks vrouw van Enne Eijses
met attestatie
Jan Hindrik Huigingh van Steijnfort
Wessel Jans van Loppersum ; attestatie gegeven na Nijehove 2 mart. 1732
14 mart. het H. Avontmaal gehouden tot Oostum
en na voorgaande onderwijs en belijdenis daar toegelaten
Luijtjen Cornellis tot Oostum
Cornelliske Jans jonge dochter tot Oostum; attest gegeven na Oldehove
12 sept. het H. Avontmaal gehouden te Garnwert
en is op attestatie van Obergum tot ons gekomen
Aaltjen Derks attest. gegeven na Feerwert ? sept 1729
19 sept tot Oostum des Heeren avontmaal gehouden en
is met attestatie van Wijrum of Dorquert tot ons gekomen
Wipke Cornellis attest. gegeeven na Obergum 5 mart. 174219 decemb tot Garnwert des Heeren avontmaal gehou
den, zijnde op belijdenisse des geloofs daar toe aangenomen.
Enne Jans (verstorven in junij 1731)
x Ehelieden
Enje Jacobs
Hilje Jans Bazuin jonge dochter
Hindrik Jacobs Jongh man; in sept 1731 attestatie gegeven na Esinge

1729
20 mart. 1729 des H. Avontmaal gehouden tot Garn
wert, en zijn op haar belijdenisse daar toe gelaten
Derk Arents
x op Beswert Ehelieden; 21 sept 1731 attest gegeven na Feerwert
Engel Jacobs
11 sept des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Garn
wert en zijn met attestatie tot ons gekomen
Trijnje Pieters vrouw van Geert Hindriks van Tinallingh
Jan Jans
x Ehelieden van Saaxumhusen; attest gegeven 30 aug. na Ranum?
Maria Harmens
Luwke Hindriks vrouw van Sijmen Jacobs van Feerwert

1730
12 mart. 1730 het H. Avontmaal gehouden te Garnwert en na
onderwijs en op hare belijdenisse aangenomen.
Ate Reijnders
Hindrik Douwes geboortigh van Winsum; attest. gegeven na Ezinge 23 aug. 1730
Peterke Mennes attest gegeven na t Zant 12 aug. 1731
Geertruidt Ipes, geboortigh tot Nijehove; attest gegeven na Groningen 26 april 1731

1731
25 mart. het H. Naghtmaal gehouden tot Garnwert
zijnde met attestatie van Amsterdam tot ons gekomen
Lammighjen Freerks
15 jul. het H. Avontmaal gehouden tot Garnwert
zijnde met attestatie tot ons gekomen
van Oppenda
Aarjen Jacobs
x Ehe-lieden
Aucke Hindriks

1732
16 mart. het heijlige avontmaal gehouden
tot Oostum zijnde op de belijdenisse hares geloofs daar toe
op nieuws aangenomen
Hilje Hindriks, vrouw van Oopke Jans en
Aaltjen Clasens vrouw van Jacob Popkes
23 mart. het heijl. Avontmaal gehouden tot Garnwert
En is met attestatie tot ons gekomen
Jacob Tijssens van Noorthorn
22 Jun. het heijl. Avontmaal gehouden tot Garnwert zijnde
met attestatie tot ons gekomen
Swaanje Jansen van Bellingweer
21 sept H.Avontm. gehouden tot Garnwert
en zijn op hare belijdenisse na voorgaande onderwijs
aangenomen.
Harmen Jans
Uge Fockes in maij 1734 (obijt)
x Ehe-lieden
Peepke Egberts (attest. gegeven na Wijrum 1 dec 1735)
Stijnje Alberts
Frouke Hindriks, nu tot Oostum
28 sept des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum
zijnde na voorgaande belijdenisse aangenomen
Trijnje Lamberts jonge doghter att. gegeven na Feerwert in mart. 1733

1733
15 mart. het H. Avontmaal gehouden tot
Garnwert zijnde na voorgaande belijdenisse daar toe
aangenomen
Stijnje Mennes Jonge doghter; att. gegeven na Aduard in 1738
21 jun. des H. Avontmaal gehouden te Garnwert
en met attest. ontfangen
Gerrit Gerrits van Hoge-Meeden
Aafke Jans jonge doghter van Wijrum; 25 maij 1737 attest. gegeven na Adorp
Adriaan Clasen van Sleen; attest. gegeven 16 dec 1735
27 sept des H. Avontmaal gehouden tot Oostum
zijnde met attestatie van Wetzingh gekomen
Heerke Jacobs
13 decemb. het H. Avontmaal gehouden tot Garn
wert en sijn na voorgaande belijdenisse daar tot angenomen
Peter Mennes
x Ehe-lieden
Swaantje Jans Bazuin
Swaanje Peters, vrouw van Hindrik Haijes

1734
14 mart. het H.Avontmaal gehouden
tot Oostum zijnde op derselver belijdenisse daar
toe angenomen
Peter Barthelts
21 mart. tot Garnwert het heijl. Avont-
maal gehouden zijnde met attestatie van Bafloo
tot ons gekomen
Trijnje Geerts vrouw van Peter Jacobs
13 jun het H. Naghtmaal gehouden tot Garnwert
zijnde met attestatie gekomen van Wijrum
Claas DoŽs als ook
Hillighjen Joestens van der Camp wed. van DoŽ Stijrvelt
geweest school-meester van Wijrum en Dorquert (obijt 5 dec 1736)
op den belijdenisse des geloofs angenomen
Aafke Peters jonge doghter
26 sept het H. Avontmaal gehouden tot Garnwert
en met attestatie gekomen van Feerwert
Cornellis Geerts, jongh-man
26 dec. het H. Avontmaal gehouden tot Oostum en met
attestatie van Wijrum gekomen
Grietje Peters, vrouw van Heerke Jacobs

1735
12 jun. het heijl. avontmaal gehouden
tot Oostum zijnde na voorgaande onder-
wijs op hare belijdenisse daar toe angenomen
Anje Peters huisvrouw van Luitjen Cornellis
19 jun het H. Avontmaal gehouden tot
Garnwert en zijn na voorgaande onderwijs daar
mede toegelaten
Grietje Peters )
Hilje Geerts ) jonge doghters
18 sept het H. Avontmaal gehouden tot
Oostum zijnde met attestatie van Wijrum
tot ons gekomen
Klaaske Barthelts jonge doghter
25 sept het H. Avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde met attest. tot ons
gekomen.
Anje Derks jonge doghter van Feerwert
Trijnje Derks vrouw van Hindrik ÖÖ van Stitswert

 

1736
11 mart. het heijl. avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde op den belijdenisse daar toe
angenomen
Willem Lamberts
En met attestatie van Zuithorn gekomen
Reijdt Thedes
10 Jun. het H. Avontmaal gehouden tot garn Garn
wert, zijnde met attest. gekomen van esinge Esinge
Jacob Jans
16 sept het Heijlige Avontmaal gehouden tot
Oostum zijnde na voorgaande onderwijs daar
toe angenomen
Trijnje Geerts weduwe van Harmen Luitjens; attest.
gegeven tot Bellinghweer 13 mart. 1739
23 sept des Heeren Naghtmaal gehouden tot Garnwert
zijnde op hare belijdenisse daar toe angenomen
Aaltjen Geerts, vrouw van Jan Derks
Met attestatie van Aduard gekomen
Liefke Jacobs wed. van Jannes Hindriks [twijfel: Lieske komt veel voor en Liefke ..?]
25 dec het H. avontmaal gehouden tot
Garnwert en tot ons gekomen met attestatie
van Baflo-Rasquert
Jan Thomas
x Ehelieden
Trijnje Hijles
op de belijdenisse hares geloofs
Geertje Clasen vrouw van Claas Jans
Ante Peters, jonge doghter
26 dec het selve gehouden tot Oostum en
op hare belijdenisse angenomen
Hindrik Hindriks
x Ehe-lieden
Margjen Jans

1737
9 jun het H. Avondmaal gehouden tot
Garnwert zijnde op hare belijdenisse tot het
selve toegelaten
Jantjen Harmens vrouw van Jacob Jans
25 dec des Heeren avontmaal gehouden
tot Garnwert zijnde op hare belijdenisse daar
toe angenomen
Grietje Berents, vrouw van Focke Clasen
Reemke Sjoerts jonghe doghter; attest. gegeven na Groningen 15 jun 1738
Lijsbeth Arišans mede jonghe doghter

1738
22 jun heeft D.?? Neev? van Meeuwen predikant
tot Wittewijrum bij mijn onpasselijkheijt het H.Avont
maal uijtgedeijlt in de gemeijnte van Garnwert zijnde
met attestattie van Nijkerk tot ons gekomen
Neeltje Peters huijsvrouw van Hindrik Lamberts

1738
den 8 sept. 1738 is bij het verluiden van eenen
Isaack Jans de toren van Garnwert nederge
stort, zijnde ses mannen in deselve, waarvan
drie onder de puijn-hopen versmoort ende verplet
tert zijn geworden namelijk Barelt Jans, Wigh-
ger Jans
en Popke Jacobs, en twee nogh leven
digh van onder het hout en steen wegh gehaalt
te weten Peter Jacobs schoen-maker ende Jan
Derks Cortisaan
, zijnde van beijde hoop van her-
stellinge, ende eijndelijk Jacob Tijssens schoen-ma-
ker, welcke miraculeuselijk als bewaart is, zijnde
over de puijnhoop selvs als uijt gegaan en onder
seer weijnige quetsinge wederom tot de sijne
gekomen.

1740
19 junij het H. Avontmaal gehouden van beijde gemeijnten
van Garnwert en Oostum en met attestatie Griete Geerts huisvrouw van Hindrick Peters van Adorp


[ Volgend deel ingevoerd door Jaap Medema december 2004. MG controle ]

1741
16 Julij
ben ik Bernhard Duntzen van Bremen als
Predikant van Garnwert en Oostum in mijn Dienst
bevestight worden.
1 Octob. (Garnwert) met attestatie tot ons gekoomen
Geert Geerts
x echtelieden van Opende
Altien Freerichs
Jan Wessels

x echtelieden van Bedum
Diverke Hansen

1742
26 Meert (Oostum) met atestatie van Dorquert tot ons gekoomen
Aaltjen Hendricks nae Oostum
en van Wierum
Leentje Teunis nu te Garnwert

1743
11 april na onderwijs en gedaane belijdenis tot
ledemaat van onse kerke angenoomen
Jan Jansen den 11 april
6 Octob. (Garnwert) met attestatie van Overgum tot ons gekoomen
Aaltje
13 Octob. (Oostum) naa Onderwijs en gedaane belijdenis
Tonnis Bartels en
Roelfke Bartels

1744
5 April (Garnwert) en 12 April (Oostum)
sijnde met attestatie van Nieuwhoove tot ons gekoomen
Vreda Lamina Fabritius
12 Julij (Garnwert)
sijn tot ledematen van onse kerk angenoomen
Albert Luijtjes en
Sijmen Hendriks, beide van Garnwert
2 August
met attestatie van Nieuhove tot ons gekoomen
[ blanko ]

1745
17 October (Garnwert) en 24 October (Oostum)
sijnde op denselve? belijdenisse na voorafgaande onderwijsinge tot Ledenmaaten angenoomen
Jan Jacobs
en EL.
Frouke Claasen
Julle Jacobs
en EL.
Batjen Tonnis
Jan Hendriks

en EL.
Trinje Hendriks
Jan Dates

en EL.
Frauke Hartes
Willem Mellema

Jurgen Derks
Martjen Jacobs
Greetje Jacobs
Jantjen Alberts
Stijnje Derks
Elske Geerks
Aafke Mennes


1746
2 October (Oostum) en 9 (Garnwert)
met attestatie tot ons gekoomen
Auwke Cornelis uit de gemeente van Aduart 21 sept
Imme Claassen en
Aucke Claasen met attestatie tot
ons gekoomen van Hellum 19 Maj
ook met attestatie tot ons gekoomen
Geert Abrahams van Wetsinge (overleeden 14 Febr. 1747)

1748
25 Decemb (Garnwert) 26 December (Oostum)
sijnde tot de Ledemaaten van onze kerke op
gedaane belijdenisse angenoomen
Jantjen Hiddes, huisvrouw van Gaaike Sijwerts
Trinje Hendriks, huisvrouw van Ite Nenkes
Frauke Jacobs, huisvrouw van Harmen Roelfs
Geertjen Peeters, huisvrouw van Jan Claasen
Witske Jans; jonge Dogter

1749
6 April (Garnwert) en 7 April (Oostum)
sijnde tot Ledematen van onse gereformeerde
kerke op gedaane belijdenisse angenoomen
Trinje Jacobs, huisvrouw van Peter Mennes
Greetje Hebbes, jonge Dogter
Trinje Harmes, jonge Dogter
Trinje Harmes, jonge Dogter

1750
28 Junij (Garnwert) en 5 Julij (Oostum)
Met Kerkelijke attestatie sijn tot ons gekoomen
de E. Reinert Geerts van Bedum
de E. Aaltjen Jans, HuisVrouw van de E. Eilt Eenjes uit de gemeente van Rottum
de E. Auke Klaasen uit de gemeente ven Groningen
de E. Aaltjen Jans HuisVrouw van Peter Bartels uit de gemeente van Usquert
... Sept (Garnwert) en de volgende Sondag (Oostum)
Met kerkelijke attestatie is tot ons gekoomen
de E. SchoolMeester Jacob Sikkes van Aduart
24 Dec (Garnwert) en 25 Dec (Oostum)
Is na voorgaande onderwijs en belijdenis tot Lidmaat van onse gereformeerde Kerk angenomen
de E. Jan Jacobs Tempel; van Garnwert.

1753
4 Nov (Garnwert) en 11 Nov (Oostum)
met attestatie zijn tot ons gekomen
Jan de Wit
en
Grietje Harmes van Leens
Aafke Jacobs van Niehove
Aaltjen Wiltes huisvrouw van Witze Peters van Adorp

1754
2 Junij (Garnwert) en 3 Junij (Oostum)
Na voorafgaande onderwising en gedaane
belijdenis sijn tot Ledematen angenoomen
de E. Jan Harmes van Garnwert
de E. Margareta Basuin van Garnwert
de E. IJtjen Reintjens van Garnwert
25 Decemb (Garnwert) en 26 Dec (Oostum)
met attestatie van Noordwolde sijn tot ons gekomen
Jan Hiddes
en
Henrike Baukes

1755
30 Meert (Garnwert) en 31 Meert (Oostum)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaane
belijdenisse sijn tot Ledemaaten angenoomen
de E. Sijmen Jans van Garnwert
de E. Henrik Ros van Garnwert
de E. Eisse Fokke van Garnwert
de E. Freek Geerts van Garnwert

1756
12 Sept is met attestatie van den gemeente van Fransum tot ons gekomen
Sjoert Hillebrands
Ook is met attestatie van Winsum tot ons gekomen
Hilje Geerts

1757
10 April (Garnwert) 11 April (Oostum)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaane belijdenisse sijn tot Ledematen angenoomen
de E. Hendrik Reeneken
De E. Jan Willems
de E. Jurgen Jurgens
Is met attestatie van de gemeente van Sauwert tot ons gekomen
de E. Evert Rengers
2 October (Garnwert) 16 Oct (Oostum)
is tot ons gekoomen met attestatie van Esing
Kasper Allerts

1758
1 Octob (Garnwert) 8 Octob (Oostum)
Met attestatie van Oostwolde tot ons gekomen
Imme Claasen
en
Auke Claasen; lidmaten van de Geref. Kerke
Ook is met attestatie van Gieten tot ons gekomen
Jacob Berents als lidmaat van de gereform. kerke
25 Decemb (Garnwert) en 26 (Oostum) Met attestatie tot ons gekomen van Adorp
Jurgen Hiddes
en
Swaantje Jans

1761

25 Decemb (Garnwert) 26 Decemb (Oostum)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaane belijdenis is tot Lidmaat angenomen
de E. Jean Oopkes van Oostum (en is na voorgaande kondiging tot Diaken van Oostum bevestigt)

1762
4 Julij (Garnwert) en 11 Julij (Oostum)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaane belijdenisse is tot Lidmaat van onse Gereformeerde Kerke angenomen
Geert Reiners
Met attestatie van de Gemeente Tolbert sijn tot ons gekomen
Freerk Jans
en Egteluiden
Trinje Freerks


1763

3 April (Garnwert) 4 April (Oostum)
Met attestatie van Baflo is tot ons gekomen
Hermannus Swaagman

1765

3 Meert (Garnwert) en 10 (Oostum)
met attestatie van Adorp is tot ons gekomen
Jean Renses.

1766

30 Meert (Garnwert) en 31 Meert (Oostum)
met attestatie ven Visvliet sijn tot ons gekomen
Sijbrant Menses
en
Fraukje Cornelius

1769

26 Meert (Garnwert) en 27 Meert (Oostum)
Na voorafgaande onderwijsinge en gedaane belijdenisse sijn tot Ledematen angenomen
Oubel Meints
Nanne Peters
Greetje Jurgens
en
Teetje Jurgens
18 Junij (Oostum) en 25 Junij (Garnwert)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaande belijdenisse sijn tot Ledematen angenomen
Harm Roelefs
Willem Gerrits
Jan Beenes

en sijn huisVrouw
Beerentje Isaacs
Lourens Hendriks

en
Geertje Harkes

1770

23 Dec (Oostum) en 25 Dec (Garnwert)
Na voorafgaande onderwijsing en gedaande belijdenisse sijn tot Ledematen angenomen
Etje Jacobs huisvrouw van Douw Reiners,
Jantjen Oopkes huisvrouw van Eisse Fokke
Epke Harmes

[1771-1773 wel Avondmaal, geen belijdenis]


(1774)
gedurende de vacatuure na het vertrek van
Dom Bernhard Duntze welke wegens Lighaams Zwak-
heden zijn ontslag verzogt en verkregen heeft, en vertrok-
ken is na Bremen, is alhier op de gewoone tijden het H.
Avondmaal volgens Classicaale wet gehouden, en zijn
alhier Ledemaaten geweest te Garnwert, wanneer ik
Menso Joh. Adriani beroepen van Feerwert, en bevestigt
den 19 Junij 1774 door Do B. Sonius Pred. te Aduart,
de Do N.E. Metelercamp en R. Sinninghe Pred. te
Esinge en Wierum de inzegening, de volgende Perzoonen


1774
[mannen en vrouwen in 2 kolommen]
Menso Joh. Adriani Pastor
Jurjen Jurriens Ouderl. (overl. 25 Sept. 81)
Jan Jans Ouderl.
Jurrijn Hiddes Diac.
Willem Gerrits Diac (overl. 8 Mart 1780)
Jacob Sikkens Schoolm. (Overl. 18 Maij 82)
Hindrik Ros
Laurens Hindriks

Harm Roels (overl. 15 Julij 1781)
Jan Benes
Emme Clasen
(Vertr. n. Loppersum)
Freerke? Geerts
Jan Hindriks (Overl 27 Oct 1779)
Ubel Meints (vertrok. n. Bellingeweer)
Claas Freerks (Overl. 1 Maij 1775)
Eisse Fokkes Smith (Vertrok. n. Pieterbuuren)
Jurrien Derks
Hindrik Renekes
Jan Jacobs Tempel

Geert Reinders
Jan Willems
Smit
Ate Reinders (Ovl 24 Apr 1775)
Freerk Jans
Pieter Mennes
(Overl 1 Nov 1779)
Sjoert Hillebrants
Tjeert Ipes
(Overl 10 Junij 1781)
Jan Harms (Overled 1 Decemb 1776)
Jurrien Jurriens ( Overl 26 Apri 1778)

[later aangenomen of ingekomen leden]
Haike Jans (Vertr. n. Noorhorn)
Douwe Pieters
Willem Eggels

Jan Izaacs
Michiel Alles
Hindrik Folkers


Lutgerdina Sijlman (ovl 29 Oct 1775)
Anje Jans
Grietje Jacobs (ov 6 Sept 1781)
Zwaantje Jans (ov 19 Junij 1775)
Margarieta Basuin (Ovl 21 Sept 82)
Jantje Alberts (Vertr. na Zwolle)
Geertje Harkes
Fokeltje Frizters
Loeke Hindriks
(Ov. 21 Maart 1778)
Berentje Izašcs
Trientje Hindriks
(ov 10 Jan. 1776)
Auke Clasen (Ovl 4 Jan 1778)
Zwaantje Pieters (Overl 20 Dec 1780?)
Geertje Ennes (Ovl 18 Sept 79)
Aaltje [blanko] (Ovl . Meert 1775)
Lammijna Matthijes (Vertr na Noordhorn)
Martien Jacobs (Overl 19 Meert 84)
Frouwke [blanko] (Overl 14 Nov 79)
Trijntje Hindriks
Frouwke Claassen
Kunje Pieters
Jantje Oopkes
(Ovl 16 Julij 1774)
Geutje Claasen (Ovl 11 July 1781)
Enje Jacobs (Overl 7 Jan 1779)
Trienje Hindriks (Overl 24 Nov 82)
Zwaanje Jans (Ov 19 Junij 1775)
Tietje Jurriens (Overl 6 Aug 1777)
Grietje Jurriens
Trienje
[blanko] (Overl 7 April 1780)
Hilje Geerts
Trienje Cornellis
Trientje Freerks
(Overl 2 Julij 82)
Trienje Jacobs (Overl 4 Apr 1780)
Etje Jacobs
Aaltje Jacobs (Ov 22 Aug 1777)
Geertruit Schuilenberg
Aafke Mennes (Overl 23 Dec 1779)
Trienje Jans (Vertr n. Oldehove)
Elske [blanko] (Overl 12 Octob 1780)

[later aangenomen of ingekomen leden:]
Angeneettje Claassen
Abeltje Julles (Overl 7 Apr 1777)
Anje Jans
Jantje Harkes
Jittje Alders
(Vertr. n. Feerwert)
Epke Harms
Roelfke IJtes
Rebekka Hindriks
Aaltje Jans
(Overl 6 Meert 1782)
Anje Sijmens
Bouwke Harms
Lijsbet Jans
(Overl. 26 Apr 81)
Kunje Alders
Bouwke Jans
(vertr. n. Obergum)
Fouwke Derks

Ledematen te Oostum [1774]
zijn

Tonnis Bartels
Jan Oopkes

Heerke Jacobs (Overl. 25 Jan 80)
Harke Popkes (overl 5 apr 77)

Aaltje Jans
Aaltje Hindriks
Grietje Pieters
Frouke Hindriks


Roelfke Jacobs (Overl 6 Dec 1781)


1774
2 October (Garnwert)
zijn der Gemeente tot Ledematen toegedaan
Angeneettje Claasen
Abeltje Julles
Anje Jans te Garnwert
Roefke Jacobs te Oostum
op belijdenis der waarheid na dat
Anje Jans in de Proefpredicatie [30 sept] door den doop uit de Mennisten tot ons is overgegaan en in onze kerke is ingelijft
25 [December] is de Gemeente toegevoegt op belijdenis der waarheid
Haike Jans

1775
2 Julij (Garnwert)
welke gemeente vermeerdert is door
Jantje Harkes
Jettje Alders
en
Douwe Pieters, welke op belijdenis der Waarheid? zijn aangenoomen
1 October (Garnwert)
dezelve vermeerdert door
Epke Harms met attestatie van Bedum

1776
31 Meert (Garnwert)
en die gemeente toegedaan op belijdenis des Geloofs
Roelfke IJtes en
Rebekka Hindriks
29 Sept (Oostum) en 6 October (Garnwert)
zijnde de Gemeente vermeerdert door
Aaltje Jans met attestatie gekomen van Feerwert

1778

29 Meert (Garnwert)
en is de gemeente op belijdenis toegedaan
Wilke Eggels
Jan Izašcs
Anje Sijmens
en
Bouwke Harms

4 October (Garnwert)
op belijdenis aangenoomen
Lijsbet Jans

1779
25 april (Oostum) en 2 Maij (Garnwert)
en zijn op belijdenis des geloofs aangenoomen
Kunje Alders en
Bouwke Jans

1780

9 Julij (Garnwert) en 16 (Oostum)
en tot de gemeente gekomen
Frouke Derks met attestatie van Middelstum

1781

25 Meert (Garnwert)
op belijdenis toegevoegt
Michiel Alles tot Lidmaat

1782

8 Sept (Garnwert)
en is den Gemeente toegedaan
Hindrik Folckers met Attestatie van Winzum

Den 2 Febr. 1783 is
Jantjen Alberts met attestatie vertrokken naa Zwol
1783
19 Sept. van Ezinge met getuigenis van Lidmaat-
schap en onergerlijk gedrag tot de gemeinte van Garnwerd overgekomen
Grietjen Olferts, huisvrouw van Frerik Jans van Garnwerd
25 December (Garnwerd) en 26 (Oostum)
zijnde met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijk gedrag tot ons overgekomen
B.J. Broese, Predik. te Garnw. & Oostum, en
A. ter Schiphorst Wed. J. A. Broese, als mede
Berendje Jans van Anlo in Drenthe

1784

16 Juny met attest van lidmaatschap en
onergerlijk gedrag van Garnwerd naar Sauwerd vertrokken
Vrouwke Derks


[ Toegang 220 Inv. 1, Kerkenboek. Origineel 2 koloms hier onder elkaar. Januari 2005, Jaap Medema.]

Naamen der Lidmaaten, bij de huisbezoeking
voor Kerstijd 1783, in de Gemeinten van Garnwerd
en Oostum, bevonden

Onder Garnwerd
Mans-Lidmaaten
Bernhardus Johannes Broese,
ten Evangeliedienaar in de Gemein-
ten van Garnwerd en Oostum
bevestigd den 28 Sept. 1783
Jan Jakobs Tempel Ouderl.
Jan Jans Kuiper Ouderl.
Michael Alles Diaken
Geert Reinderts
Jan Smit
Jurjen Hiddes
Sjoerd Hillebrands
Douwe Pieters
Frerik Jans
Jan Benes
Wilke Egges
Laurens Hendriks
Jan Isaaks
Hendrik Ros
Ouderl.

Vrouwen Lidmaaten
Grietjen Jurjens
Agneetje Klaasens
Hilligje Geerts
Trijntje Kornelis
Swaantje Jans
Etje Jakobs
Kunje Alderts
Grietje Olferts
Berendje Isaaks

Geertr. wed. Tjeert Ipes
Vrouwke Hendriks
Trijntje Hendriks
Baugje Harms
Kunje Pieters
Rebekka Hendriks
Roelofje Ites

Anna ten Schiphorst wed. J.A. Broese
Berendje Jans
Anje Simons
Fokkeltje Fritsers
Jantje Harkes
Geertje Harkes
Epje Harms


Onder Oostum
Mans-Lidmaaten
Tonnijs Bartels Diaken
Jan Oopkes Diaken

Vrouwen Lidmaaten
Aaltje Jans
Grietje Pieters
Anje Jans
Aaltje Hendriks


Aangenomen Lidmaten onder Garnwerd
1785
19 Xber van Feerwerd tot ons overgekomen,
Hilje Jans, huisvrouw van Jakob Sipkes

1786

2 April
Ite Kornelis en vrouw
Jantje Fransen van Ezinge
10 Maij tot lidmaat aangenomen, op eene grondige belijdenis,
Klaas Ates
15 Sept. op belijdenis des geloofs tot lidmaaten aangenomen
Trijntje Meints
Anje Willems
Egbertje Everts
Trijntje Harkes


1787

24 Febr. van Groningen
Carolus Justus Lewe

1788

21 Xber
Anje Ennes van Den Ham

1789

1 April, op belijdenis des geloofs tot lidmaaten aangenomen
Pieter Olferts
Geert Jurjens
Klaas Klaasen

31 Oct.
Reinder Harms van Dorkwert

1790
16 Sept., op belijdenis des geloofs tot Lidmaaten aangenomen
Reiner Jan Lameris
Hans Martinus


1791

2 Jan.
Tonnijske Simens van Zwolle
9 Oct.
Justus Bartholomeus Brouwers en
Jantje van Bergen, deszelfs huisvrouw van Roden

1792

22 Maart op belijdenis des geloofs tot ledemaaten aangenomen
Geert Hendriks
Geert Kornelis
Jan Jurjens
Trijntjen Aalderts
Bauke Jans
Jantje Jakobs
Wemeltje Ludolfs
Jantje Feikes
Jantje Ites
Jantje Reinderts
Trijntje Olferts
Baatje Jans

22 December
Jan Bolhuis van Kantes

1793

22 Sept
Jan Geerts Knoop van Aduard

1794

24 maij
Jan Klaasen van Obergum
16 Julij
Catharina Elizabet Riedel van Nijmegen
Diewerke Klaasen van 't Oldebert

1795

2 April, op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Matje Hendriks

1797

7 Apr., op belijdenis des geloofs tot Lidmaaten aangenomen
Willem Jans
Hendrik Hendriks
Aagje Jans


1796

23 Maart, op belijdenis des geloofs tot ledematen der gemeente aangenomen
Matje Alberts
Jantje Harms
Taalje Pieters
Grietje Berends

3 Julij van Roderwolde in 't Landschap Drenthe
Everts Haitjes en deszelfs huisvrouw
Hendrikje Tonniijs, als ook
Tonnijs Everts en deszelfs huisvrouw
Grietje Roelefs

1797

16 Xber van Aduard over gekoomen
Tijmen Garms
28 d[it]o Anna Abbas van Groningen

1800
25 Junij van Wierum
Gerhard Jan Nienhuis
19 Oct van Roderwolde
Hajo Brouwers

1801

5 Maij van Groningen
Gesina Reits

1802

17 Xber Van Winsum
Trijntje Jakobs huisvrouw van G.J. Nienhuis

1803

6 Apr. op belijdenis des geloofs, tot ledemaaten aangenomen
Jakob Schuiringa
Jan Leffers


1804

23 maart op belijdenis des geloofs, tot lidmaat aangenoomen
Grietje Pieters, huisvrouw van Jan Jans Kuiper
23 Xber, met getuigenis van lidmaatschap en onergerlijken wandel, overgekoomen
Derk de Wit van Gron.
Hemke Everts van Wetzing.
Hilke Jans van Tinallinge

1805
8 Apr., op belijdenis des geloofs, tot lidmaaten aangenomen
Jan Jans Meijer
Jan Mentes
Sijmke Dates, huisvrouw van Sijmen Jans, en
Grietje Hindriks, huisvrouw van Johannes Mennes
26 Junij, met getuigenis van Lidmaatschap en onergerlijken wandel zijn overgekomen
J. Hutting en deszelfs huisvrouw
Jantje Harms van Ezinge

1806

20 Sept. op belijdenis des geloofs tot lidmaaten aangenomen
Harm Jurjens
Meinard Harms
Folkert Hindriks

Reinder Hindriks
Jan Hindriks
Diewerke Pieters
Stijntje Jans
Jantje Onnes

Kornelisje Harkes

1807

13 Apr.
Hendrik de Vries van Groningen tot ons overgekoomen
11 Sept. van Feerwerd tot ons overgekomen
Tijtje Hindriks
22 Nov.
Lukje Janna Tonnijs van Oldehove

1808

11 April, zijn op belijdenis des geloofs, tot Lidmaaten aangenomen
Jan Roelefs
Johannes Mennes
Harm Hindriks
Johanna Catharina Broese
Anna Jans

Grietje Hoikes, huisvrouw van Jan Jurjens

1809

17 Xber, van SchŲtmar? in 't Graafschap Lippe tot de Gemeente van Garnwerd overgekomen
Henrich Anton? Reker

1810

18 Apr. van Stedum tot de gemeente van Garnwerd overgekomen
Jan Cornelisz. Elema
x echtelieden
Geertje Aljes


Vertrokken Lidmaten onder Garnwerd
1784
7 Junij
Berendje Jans naar Groningen

1786

5 Junij
Klaas Ates naar Oldehove

1790

3 Maart
Jan Willems en
Hilligje Geerts naar Bellingeweer
8 Junij
Geert Reinders naar Winsum
17 d[it]o
Geert Jurjens naar Winsum

1791

30 Junij
Anje Ennes naar Den Ham

1792

22 Sept. naar Dorkwert
Reinder Harms

1794

7 Maart
Jan Bolhuis naar Aduard

1796

16 Maij
Catharina Elizabeth Riedel naar Veendam

1799

15 Junij
Aagtje Jans naar Bellingeweer
16 Junij
Geert Hendriks naar Ezinge

1800

17 Febr.
Tonniske Simens naar Gron.
Reiner Harms naar Gron.
3 Julij
Trijntje Cornelis naar Winsum

1803

30 Aug. naar Wierum (Winsum?)
Gerh. Jan Nienhuis, met deszelfs huisvr.
Trijntje Jakobs

1804

14 Maij naar Groningen
Gesina Reits
18 d[it]o
Anna Abbas na Kantens

1807

26 Maart
C.J. Lewe naar Aduard

1808

15 Maart
Diewerke Klaasens naar Noordhorn
19 Mei
Jan Leffers naar Nieuwe Pekel A

1808)
10 Julij
Jantje Onnes naar Lettelbert

1810
13 Oct.
Hilke Jans naar Mensingeweer
7Xber
Jantje Jans Sikkens naar Ezinge


Aangekomen Lidmaten onder Oostum
1784
11 April zijn van Wierum tot de gemeinte van Oostum overhekomen
Heere Klaasen
x echtelieden
Reina Lippes

1789

3 April, op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Klaas Klaasen

1792

22 Maart op belijdenis des geloofs tot lidmaaten aangenomen
Pieter Heerkes en
Jan Tonnijs

1794

30 April van Wierum tot de Gemeente van Oostum overgekoomen
Klaas Stevens

1795

2 April, op belijdenis des geloofs, tot lidmaat aangenomen
Bartelt Tonnijs
4 Oct
Hindrikje Jans huissvrouw van Jan Tonnijs, van Leegkerk

1796

3 Julij
Reiner Harms van Dorkwert
d[it]o
Heere Klaasens en
Reina Lippes mede van Daar
15 Oct.
Jakob Olthoff van Zuidhorn

1797

13 Aug.
Klaas Stevens van Wierum

1798

6 Julij
Trijntje Berends van Ezinge

1800

298 Maij
Geertje Harms van Goningen

1806
10 Sept. zijn tot Lidmaaten, op geloofs-belijdenis, aangenomen
Hindrik Jakobs
Janna Pieters


1808

11 April zijn tot Lidmaaten, op belijdenis des geloofs, aangenomen
Diewerke Pieters, huisvrouw van Jakob Olthof
Aaltje Jans, huisvrouw van Pieter Jans


Vertrokken Lidmaten onder Oostum
1795
11 Junij
Klaas Stevens naar Wierum
27 sept. naar Dorquert
Heere Klaasen en
Reina Lippes

1796

5 Maij
Jan Tonnijs en
Hindrikje Jans deszelfs huisvrouw naar Leegkerk

1800

5 Maart
Reina Lippes naar Oldehove

1801

13 Junij
Trijntje Berends naar Ezinge

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.