LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Farmsum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lijst van 1721 is door Gert Schansker ingevoerd Loppersum, 19 februari 2001.
Nagekeken nov. 2006 Henk Blok.

Lijsten en mutaties na 1721 zomer 2006 ingevoerd door Edsko Havinga.

Bron: RA 69a

- lijst 1721
- mutaties 1721 - 1728
- lijst 1730
- mutaties 1731 - 1735
- lijst 1736
- mutaties 1736 - 1772
- mutaties 1773 - 1775
- lijst 1776
- mutaties 1776 - 1811


Namen der ledemaeten der Gemeijnte J.C. tot Farmsum, so nogh in den beginne van den jaere 1721 geweest sijn, ten tijde der bedieninge van mij Hieronijmus Thermoij, eccls in Farmsum ende overgelicht uijt het vorige protocol aenvangh nemende met den jaere 1677.

1. De Hooghwelgeboren Heer Egbert Rengers, Heer van Farmsum, Siddebuiren, en onderhorige dorpen, mede Gedeputeerde State van Stad en Lande, etc., etc., etc. ende desselfs gemalinne
2. De hooghwelgeboren Vrouw Mevrouw Margarieta Bouwijna Rengers, geboren Tjaarda van Starkenborgh, Erfdoghter van Onstaborgh en Wetsinghe, Vrouw van Farmsum, Siddebuiren en onderhorige dorpen, etc., etc., etc.
3. Hieronijmus Thermoij, ecclesiastus in Farmsum en desselfs huisvrouwe
4. Johanna Hebelia Halfwassenius ( obijt 1729)
5. Ida Willems J.D. ( in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Appingedam)
6. De E. Jan Engelberts Ouderlingh en desselfs huijsvrouwe (obijt 1728)
7. Diewer Bruijns (obijt 1721)
8. Engelbert Jans, J.M. (in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Midwolderhamrik)
9. (Eeuwerick Jans, J.D. in de jaere 1719 vertrocken met attestatie nae Leermis , in zijn geheel doorgestreept)
10. De E. Sijger Sijgers Ouderlingh en desselfs huijsvrouwe
11. Bieuwghje Teunijs
12. De E. Jan Harmannus Ouderlingh (obijt 1723)
13. Maria Harmanni J.D. (obijt 1721)
14. Houwke Harmanni J.D. (in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Delfzijl.)
15. De E. Berent Teunijs Diaken en desselfs huijsvrouwe (obijt 1724)
16. Antje Berents
17. De E. Jacob Thomas Diaken en desselfs huijsvrouwe (obijt 1722)
18. Annighje Lammerts (obijt 1724)
19. De E. Helperus Helperi, oud redger van Farmsum en desselfs huijsvrouwe (obijt 1725)
20. Aaghtje Groenewolts (obijt 1721)
21. Fossina Helperi J.D. (in den jaere 1724 vertrocken met attestatie nae Appingedam)
22. De E. Ludolphus Helperi Redger van Farmsum en desselfs huijsvrouwe
23. Catharina Euphemia Sneetlage (obijt 1728)
24. De E. Jan Jacobs kerkvooght en desselfs huijsvr. (obijt 1728)
25. Geertruijt Groenewolts (obijt 1728)
26. De E. Willem Ockes kerkvooght en desselfs huijsvr:
27. Sijbreght Jacobs (obijt 1726)
28. De E. Jan Sissingh oud rekenmeester en desselfs huijsvr:
29. Jacomijna Kleijwerts
30. De E. Marcus Diephuijs schoolmr en organist, en desselfs huijsvr.
31. Anna Maria Beckeringh (obijt 1727)
32. De E. Jan Marisse en desselfs huijsvr.
33. Aeltje Jans
34. Hindrikje Jans J.D.
35. De E. Derk Hendriks ende desselfs huijsvr. (obijt 1726)
36. Jacobje Jacobs
37. De E. Meijndert Bonnes
38. Bieuwke Haikes (obijt 1726)
39. Geert Jans J.M. (in den jaere 1722 met attestatie vertrocken nae Garmerwolde)
40. De E. Jan Coerts
41. Aeltje Geughjes
42. Aefke Jans
43. De E. Harm Jans en desselfs huijsvr.
44. Stijnje Pieters
45. De E. Popke Claessens (obijt 1724)
46. De E. Christoffer Harms
47. Grietje Popkes
48. De E. Jan Jans en desselfs huijsvr.
49. Aeltje Lammerts (obijt 1728)
50. Trijnje Jans
51. De E. Jacob Claessen en desselfs huijsvr.
52. Anje Jans (obijt1727)
53. De E. Harmen Berents en desselfs huijsvr.
54. Barber Eltjes
55. De E. Eltje Jans
56. De E. Berent Hindriks en desselfs huijsvr.
57. Lijsbeth Eltjes (obijt 1728)
58. Alje Luitjes
59. De E. Memo Jans
60. De E. Hindrik Lubberts en desselfs huijsvr.
61. Maijke Cornellis
62. De E. Jurrien Gerrijts en desselfs huijsvr.
63. Aeltje Thijes
64. De E. Albert Berents en desselfs huijsvr.
65. Cornelske Geerts [beide] (in den jaere 1721 vertrocken met attestatie naar Sloghteren)
66. Hilke Egberts (obijt 1728)
67. Grietje Willems J.D. (in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
68. Grietje Geerts
69. Anna Eppes, weduwe wijlen Dnus Corn: Themmen ecclesiastus in Weijwert (obijt 1721)
70. Aefje Themmen J.D.
71. Anna Themmen J.D. (in den jaere 1725 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
72. De E. Bartelt Everts en desselfs huijsvr.
73. Grietje Everts (obijt 1721)
74. Aeltje Hindriks J.D.
75. De E. Urbanus Piërius ende desselfs huijsvr.
76. Grietje Haijes
77. De E. Haijo Olchers ende desselfs huijsvr.
78. Hilke Pieters (obijt 1728)
79. Aeltje Haijes J.D. (in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Appingadam)
80. Dieuwerke Willems J.D. (in den jaere 1721 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
81.
Martinus Veth Chirurgus ende desselfs huijsvr. (obijt 1728)
82. Catharina Maria Molanus
83.
De E. Harm Hindriks ende desselfs huijsvr.
84. Aeghtje Pieters
85. De E. Jan Jans ende desselfs huijsvr. (obijt 1721)
86. Anje Cornellis (obijt ….)
87. De E. Tjaart Daniëls ende desselfs huijsvrouwe (obijt 1724)
88. Stijnje Pieters
89. Maria Jans
90. De E. Meijndert Woldendorp Chirurgus en desselfs huijsvr.
91. Lutgertje Jelijs
92. Swaentje Sickens J.D. (dese drie personen [90-92] sijn in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Groningen)
93. De E. Claes Remmerts en desselfs huijsvr.
94. Elske Martens
95. Trijnje IJsbrants
96. Matthias Franzen J.M. (in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Amsterdam)
97. De E. Eenjo Everts en desselfs huijsvr.
98. Anje Jans (obijt 1728)
99. De E. Lubbertus Popkes (in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Termunten)
100. Geertje Krijnes
101. De E. Hero Garrelts en desselfs huijsvr. (obijt 1724)
102. Grietje Berents
103. Frouwke Teunijs
104. De E. Willem Diemer en desselfs huijsvr.
105. Barber Roelefs (obijt 1727)
106. Hindrikje Hindriks J.D.
107. Grietje Arents
108. De E. Willem Taakes en desselfs huijsvr.
109. Trijnje Meijnderts
110. De E. Eppe Pieters en desselfs huijsvr.
111. Jelste Everts
112. De E. Omge Everts en desselfs huijsvr.
113. Leentje Jans
114. Geertje Eppes
115. Anje Jans (obijt 1721)
116. Reime Arents
117. Geeske Meijnderts (obijt 1724)
118. Martje Meijnderts
119. Anje Jans (obijt 1728)
120. De E. Bocko Lubberts en desselfs huijsvr. (obijt 1722)
121. Trijnje Teunijs
122. Harmke Claessen
123. Hilje Willems (obijt 1724)
124. Trijnje Geerts
125. De E. IJsbrant Pieters en desselfs huijsvr.
126. Ida Claessens
127. De E. Hindrik Willems en desselfs huijsvr.
128. Derkje Arents (obijt 1727)
129. De E. Eppe Cornellis en desselfs huijsvr. (obijt 1725)
130. Hijke Claesses (obijt 1724)
131. Celij Jans
132. Louwke Fockes
133. Annighje Tjaades (obijt 1722)
134. Trijnje Pieters J.D. (in den jaere 1721 vertrocken met attestatie nae Westerbroek)
135. Stoffer Harms
136. Immighje Cornellijs (in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
137. De E. Jacob Cornellijs en desselfs huijsvrouwe
138. Trijnje Claesses (beijde in den jaere 1723 vertrocken met attestatie nae Solwert)
139. De E. Jan Freriks en deselfs huijsvr.
140. Claeske Claessens (beijde in den jaere 1727 vertrocken met attestatie nae Opwijrda)
141. Grietje Fockes
142. De E. Onno Teijnijs en desselfs huijsvr. (obijt 1726)
143. Harmke Jans
144. Grietje Jacobs
145. De E. Jacob Hilbrants en desselfs huijsvr.
146. Lijsabeth Henrici Wetters
147. De E. Jan Hindriks en desselfs huijsvr.
148. Margrieta Bastiaens (beijde in den jaere 1727 met attestatie vertrocken nae Cropswolde)
149. De E. Luijtje Jacobs, wedman tot Farmsum, en desselfs huijsvr.
150. Catharina Albertina Fockes
151. Jantje Egberts J.D. (in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
152. De E. Reijnder Jans en desselfs huijsvr. (obijt 1722)
153. Geeske Hilbrants
154. Jannes Eijlderts
155. De E. Eppe Luddes (obijt 1724)
156. De E. Marcus Jans en desselfs huijsvr. (obijt 1722)
157. Grietje Eppes
158. Anje Wigbolts
159. Elske Lubberts
160. Elisabeth Philippus J.D.
161. Wipke Berents (obijt 1722)
162. Ida Claesses (obijt 1724)
163. Martje Goses
164. De E. Hindrik Jans en desselfs huijsvr.
165. Swaentje Claesses
166. Engel Amelinghs (in den jaere 1726 vertrocken met attestatie nae Delfzijl)
167. De E. Claes Bennes en desselfs huijsvr.
168. Jantje Jans
169. De E. Berent Meijer en desselfs huijsvr.
170. Freegkje Willems
171. De E. Roelof Derks (obijt 1727)
172. Eefke Roelofs J.D.
173. Lubge Jans
174. Frerikje Arents
175. Aefke Pieters
176. Elske Harms
177. De E. Jurrien Freriks en desselfs huijsvr.
178. Saakje Engelberts
179. Trijnje Engelberts J.D. (in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Losdorp)
180. De E. Simon Hindriks en desselfs huijsvr.
181. Trijnje Geerts
182. De E. Coert Harms en desselfs huijsvr.
183. Trijnje Hindriks
184. Lupke Lodewijks
185. Trijnje Claesses
186. De E. Eenje Sjabbes en desselfs huijsvr.
187. Rempke Everts (obijt 1725)
188. De E. Jan Harms
189. Engel Hindriks (obijt 1721)
190. Jantje Claesses
191. De E. Jacob Wijchers en desselfs huijsvrouwe (obijt 1726)
192. Geeske Henses
193. De E. Warner Pieters
194. Assel Geerts
195. Clara Willems
196. Taalke Garrelts
197. Gebke Thomas J.D.
198. Elske Thijes (obijt 1721)
199. De E. Poppe Pieters en desselfs huijsvr.
200. Hindrikje Popkes
201. De E. Jan Gaijkes (obijt 1724)
202. De E. Jans Jans
203. Trijnje Geerts J.D.
204. De E. Jan Pieters J.M.
205. Geertruijt Pieters J.D.
206. Weije Hindriks J.D.
207. Geesje Mensens J.D.
208. De E. Lubbert Arijs en desselfs huijsvr.
209. Taatje Hindriks (beijde in den jaere 1721 met attetatie vertrocken nae Wester Embden)

Amsweer

210. De E. Teunijs Michiels ende desselfs huijsvr. (obijt 1727)
211. Anje Pieters (obijt 1724)
212. De E. Jan Claesses en desselfs huijsvr. (obijt 1727)
213. Lijsbeth Sijerts
214. De E. Arent Fockes en desselfs huijsvr. (obijt 1721)
215. Frouwke Claessen
216. De E. Geert Harms en desselfs huijsvr.
217. Trijnje Lauwrents
218. Trijnje Cornellijs J.D. (N.B.)
219. Grietje Everts (obijt 1722)
220. De E. Jan Teunijs en desselfs huijsvr.
221. Stijnje Cornellijs
222. De E. Harm Jans en desselfs huijsvr.
223. Stijnje Hindriks [beide] (in den jaere 1726 vertrocken met attestatie nae Siddebuiren)
224. Aefke Roelofs
225. De E. Evert Hilbrants
226. De E. Geert Pieters en desselfs huijsvr.
227. Trijnje Aepkes

Tuickwert

228. De E. Albert Jans en desselfs huijsvr. (obijt 1722)
229. Antje Jans (obijt 1724)
230. De E. Eppe Claesses J.M. (in den jaere 1724 vertrocken met attestatie nae Opwijrda)
231. De E. Jan Alberts en desselfs huijsvr. (obijt 1725)
232. Jantje Febes (obijt 1724)
233. Hijke Olchers
234. Albertje Jans J.D. (in den jaere 1722 vertrocken met attestatie nae Uijthuijster Meden)

Tiggelwerk en de Venne

235. De E. Hindrik Geerts ende desselfs huijsvrouwe
236. Anje Pieters
237. De E. IJle Thijes en desselfs huijsvr.
238. Anje Claesses
239. Aeltje Eppes J.D. (in den jaere 1721 met attestatie vertrocken nae Appingadam)
240. De E. Ocko Jans en desselfs huijsvr.
241. Geeske Jans
242. De E. Tonke Arents en desselfs huijsvr.
243. Tetje Aijelts
244. De E. Harm Jans en desselfs huijsvr. (obijt 1726)
245. IJke Hindriks

Geefsweer

246. De E. Pieter Claesses en desselfs huijsvr.
247. Aeltje Claesses
248. De E. Jacob Hindriks en desselfs huijsvr. (obijt 1727)
249. Anje Sijps
250. Eenje Lippes
251. De E. Cornellijs Alberts en desselfs huijsvr.
252. Aeltje Teunijs
253. De E. Arent Lammerts ende desselfs huijsvr.
254. Anje Pieters (beijde in den jaere 1721 met attestatie vertrocken nae Mithuijsen)
255. De E. Cornellis Willems
256. Louwke Remgers J.D. (obijt 1725)
257. Christoffer Hansses J.M. van Bega


[30 maart 1721]
Anno 1721 den 30 Martius is aen dese plaetse gehouden des Heeren Heijlige Hooghwaerdige Avondmael,
en sijn nae voorgaende onderwijsinghe in de gronden des gereformeerde Christendoms, ende belijdenisse des geloofs dese Gemeijnte toegevoeght
De E. Hindrik Jacobs J.M. (in den jaere 1722 vertrocken mit attestatie nae Uijtwijrda)
De E. Gerardus Oldeman , en desselfs huijsvrouwe
Lijsabeth Popkes
Elisabeth Thermoijs J.D. (obijt den 24 November 1728)
Hindrikje Harms J.D. (in den jaere 1724 vertrocken met attestatie nae Opwijrda)
Lijsabeth Hindriks (obiit 1722)

Met Attestatie
De E. Berent Franzen met attestatie van Schutmer, uijt het Graefschap van der Lippe.

[ in het vervolg niet meer een letterlijke totale transcriptie]

29 juni 1721
E. Krijne Franzes, en zijn huisvrouw
Jantje Popkes, met attest. van Oterdum
E. Hindrik Arents J.M. met attest. van Uijtwijrda (1722 vertr. met attest. naar Waegenborgen)
Aeltje Alberts J.D. met attest. van Appingadam
Hijke Lubberts J.D. met attest. van Wetzinge (1724 vertr. met attest. naar Stedum)

21 september 1721
Eeuwerik Jans J.D. met attest. van Leermens

21 december 1721
De E. Claes Pieters op belijdenis
De E. Schulte Pieters op belijdenis, en zijn huisvr.
Derkje Claesses op belijdenis
Lijsabeth Harmanni J.D. op belijdenis (1724 vertr. met attest. naar Appingadam)
De E. Ignatius Baars chirurgus en zijn huisvr.
Riemke Jacobs, met attestatie van Spijk (1726 vertr. met attest. naar Hellum)
De E. Pieter Harmens J.M. met attest. van Wittewierum (1724 vertr. met attest. naar Uijthuijsen)

29 maart 1722
De E. Albert Jacobs op belijdenis
De E. Harmen Berents op belijdenis
De E. Joost Harmens met attest. van Schutmer (graafschap van der Lippe)
Trijnje Harms, huisvr. van Teunijs Engelberts, met attest. van de Zeerijp

11 oktober 1722
De E. Jan Hindriks op belijdenis
De E. Edzart Römelingh J.M. op belijdenis (1723 vertr. met attest. naar Sloghteren)
Jantje Jacobs op belijdenis (obijt 1728)
Houwke Jans J.D. op belijdenis (obijt 1725)
Annighje Hindriks met attest. van Mithuijsen
Aeltje Jans J.D. met attest. van Noordbroek (1722 vertr. met attest. naar Heveskes)

27 december 1722
De E. Pieter Menkes en zijn huisvr.
Jantje Pieters, met attest. van Weijwert
Jantje Jans J.D. met attest. van Oosterwijtwert (1724 vertr. met attest. naar Stedum)

28 maart 1723
Trijnje Geerts J.D. op belijdenis (1724 vertr. met attest. naar G….)[papier beschadigd]
Aefke Jans op belijdenis
De E. Jacobus Groenewolt en zijn huisvr.
Gesina Ruimvelt, met attest. van Groningen
Anje Coerts met attest. van Opwierda

27 juni 1723
De E. Engelbert Jans met attest. van Niewolda (obijt 1724)
De E. Evert Bartelts J.M. met attest. van Wirdum (1724 vertr. met attest. naar Appingadam)
De E. Coert Jans J.M. met attest. van Almina (graafschap van der Lippe)

26 september 1723
De E. Jan Jans Knoop op belijdenis

26 december 1723
allen op belijdenis
De E. Eltje Freriks Vos
De E. Jan Mennes en zijn huisvr.
Hijke Jans
Imke Jans
Jantie Wolters
J.D.
Trijnje Hindriks J.D.

9 april 1724
Trijnje Pieters J.D. met attest. van Oosterwijtwert (1725 vertr. met attest. naar Delfzijl)
Geertje Jannes J.D. met attest. van Juckwert (1725 vertr. met attest. naar Oosterwijtwert)

2 juli 1724
Klaeske Eppes met attest. van Waegenborgen

17 september 1724
De E. Albert Meijnders en zijn huisvr.
Maria Coerts, met attest. van Opwijrda (beide 1725 vertr. met attest. naar Opwijrda)
Cornelliske Meijnderts J.D. met attest. van Appingadam

24 december 1724
Trijntje Luijes met attest. van Leermis (1728 vertr. met attest. naar Obergum)
Atje Tiddes met attest. van Heveskes

30 maart 1727
De E. Harm Jans J.M. op belijdenis
Harmke Jacobs, huisvr. van Thijes Claesen op belijdenis
Geeske Harms J.D. op belijdenis
Grietje Garms J.D. met attest. van Krewert

28 september 1727
De E. Eppe Claesen en zijn huisvrouw
Hinderikje Harms, met attest. van Opwijrda
Geertje Pieters met attest. van Crewert
Jantje Jacobs J.D. met attest. van Groningen
Renske Mammes met attest. van Bierum (obijt 1728)
Oucke Gerrits met attest. van Appingadam
De E. Derk Knol en zijn huisvrouw (obijt 1728)
Trijnje Freriks van Huisingha, sijn hier om sekere redenen, op een getuigenisse van een goed levens gedragh
en dat se ook ledematen tot Huisinga waeren geweest, mede toegelaten

28 december 1727
Frouke Jans de Wael J.D. met attest. van Groningen (1728 vertr. met attest. naar Groningen)

28 maart 1728
op belijdenis:
De E. Pieter Claessen
De E. Sicke Sijbelts, en zijn huisvrouw
Etje Boijes
De E. Jan Gerbrants J.M.
De E. Sjabbe Rieuwes J.M.
Lupke Havinghs
Anje Jans
Eijske Jans
J.D. (obijt 1728)
met attestatie :
De E. Berent Heeres met attest. van Middelstum
De E. Harmen Ludolph met attest. van Heijden (graafschap van der Lippe)
Jantje Jansen J.D. met attest. van Stedum

27 juni 1728
De E. Thijes Claesen op belijdenis

3 oktober 1728
De E. Ignatius Baars chirurgus, en zijn huisvrouw
Riemke Jacobs, met attest. van Siddebuiren


Namen der Ledematen, dewelke te Farmsum in den jaere 1730 bevonden sijn,
ten tijde van de bedieninge van Fredericus Henricus Havingha

1 De Hooghwelgeboren Heer Egbert Rengers Heer van Farmsum etc.
2 De Hoogwelgeborene Vrouw Mevrouw Margarieta Bouwijna Rengers, gebooren Tiaerda van Starckenborgh, etc.
3 Fredericus Henricus Havingha, predikant in Farmsum
4 Siger Sigers ouderlingh
5 en zijn huisvrouw Bieuwghje Teuniss
6 Jacobus Groenewolt ouderlingh (obiit 1735)
7 en zijn huisvrouw Gesina Ruinevelt
8 Willem Occes ouderlingh
9 Klaes Remmers diaken
10 en zijn doghter Maike
11 Luitjen Jacobs diaken
12 en zijn huisvrouw Catharina Albertijn Fockes
13 de Rekenmeester Jan Sissingh (obiit 1733)
14 en zijn huisvrouw Jacomijna Kleiwerts
15 de Redger Ludolphus Helperi
16 Tonnijs Engberts
17 en zijn vrouw Trijnje Harms
18 Elske Harms
19 Jan Harms (obiit 1731)
20 en zijn vrouw Lupke Lodewijks
21 Eenje Sjabbes (obiit 1731)
22 Marcus Diephuis schoolmeester
23 en zijn vrouw Trijntjen Bartels
24 Koert Harms (obiit 1731)
25 en zijn vrouw Trijntjen Hindriks (obiit 1731)
26 Jurjen Freriks
27 en zijn vrouw Saekjen Engelberts
28 Aefke Pieters
29 Berent Meijer
30 en zijn vrouw Fregijn Willems
31 Geeske Harms
32 Lubge Jans
33 Eeske Roelefs
34 Klaes Bennes (obiit 1731)
35 en zijn vrouw Jantjen Jans
36 Geeske Jacobs
37 Swaentje Claesen (obiit 1734)
38 Isebrand Pieters (obiit 1733)
39 en zijn vrouw IJdje Claesen (obiit 1733)
40 Harmke Claesen
41 Jantjen Jans
42 Trijnje Jans
43 Harm Hilberts (vertr. naar Heveskes)
44 en zijn vrouw Trijnje (obiit 1731)
45 Haike Hindriks
46 en zijn vrouw Lijsbeth Tiarks
47 Klaeske Eppes
48 Rienwe Arents
49 Frerikjen Arents
50 Albert Jacobs
51 en zijn vrouw Martijn Gosens (obiit 1733)
52 Thies Claesen (obiit Nov. 1730)
53 en zijn vrouw Harmke
54 Elsjen Lubbers
55 Berent Heeres
56 Coert Jans
57 Harm Berents
58 en zijn vrouw Anje Wigbels
59 Trijntje Hindriks
60 Willem Fockes
61 Jan Eilers
62 Eltje Freriks
63 en zijn vrouw Grietje Eppes
64 Klaes Pieters (obiit 1731)
65 en zijn vrouw Geeske Hillebrants (vertr. naar Appingadam)
66 Scholte Pieters
67 en zijn vrouw Derkjen Claesen
68 Juffer Themmen
69 Stoffer Harms
70 en zijn vrouw Anje Coerts (obiit 1734)
71 Hindrikjen Hindriks
72 Poppe Pieters
73 en zijn vrouw Hindrikjen
74 Harmke Jans
75 Caelia Jans
76 Trijntje Claesen
77 Grietje Willems
78 Jacob Hillebrants (obiit 1731)
79 en zijn vrouw Lijsbeth Wetter
80 Grietje Jacobs (obiit 1733)
81 Omge Everts (obiit 1733)
82 en zijn vrouw Leentjen Jans
83 Gerardus de oppasser bij de molen
84 en zijn vrouw Lijsbeth
85 Jacobjen Jacobs (obiit 1733)
86 Meindert Bonnes (obiit 1735)
87 Jan Mennes
88 en zijn vrouw Hijke Jans
89 Aeltijn weduwe van Menno Wilkes
90 Riemke weduwe van Ignatius Baers
91 Sicco Berents
92 en zijn vrouw Grietje Pieters
93 Harm Jans
94 en zijn vrouw Stijntje Pieters
95 Trijntje Jans
96 Jan Jans
97 Jan Koers
98 en zijn vrouw Anje Sibels
99 Jacob Claesen
100 Jan Jans Knoop
101 en zijn vrouw Imke Jans
102 Harm Berents
103 en zijn vrouw Barber Eltjes
104 Stoffer Hansen (vertr. naar Uitwijrda)
105 Grietje Popkes (obiit 1732)
106 Occo Willems
107 en zijn vrouw Euwerk Jans
108 Berent Hindriks
109 en zijn vrouw Grietje Garremts (obiit 1732)
110 Ailje Luitjens
111 Harm Jansen
112 en zijn vrouw Knelske Meinderts
113 Jurjen Gerrits
114 en zijn vrouw Aeltjen Thies (obiit 1733)
115 Egbert Luppes
116 en zijn vrouw Grietje Egberts
117 Pieter Menkes
118 en zijn vrouw Jantjen
119 Trijntjen Isebrants (obiit 1734)
120 Berent Fransen
121 en zijn vrouw Martjen Meinderts (obiit 1730)
122 Eppe Pieters
123 en zijn vrouw Jelste Everts
124 Geertjen Eppes
125 Crijne Fransen
126 en zijn vrouw Jantjen
127 Frouke Tonnijs (vertr. naar Sappemeer 1731)
128 Lupke Havinghs
129 Grietje Berents
130 meester Eenje de smid (obiit 1734)
131 Urbanus Pierius
132 en zijn vrouw Grietje
133 Hindrik Lubbers
134 en zijn vrouw Maike Hindriks
135 Bartelt Everts
136 en zijn vrouw Aeltjen Alberts
137 Sicco Roelfs
138 en zijn vrouw Etjen Bajes
139 Anje Jans
140 Jan Antoni
141 en zijn vrouw Stijntje Pieters
142 Hillegijn
143 Maria Jans
144 Anje Pieters (obiit 1733)
145 Jan Gerbrants
146 en zijn vrouw Aefke Jans
147 Willem Dimer
148 Simen Hermanni
149 Haijo Olchers
150 Atje Tiddes
151 Antje weduwe van Berent Tonnijs
152 Grietje Arents
153 Meeme Jansen (obiit 1732)
154 en zijn vrouw Trijnje Jacobs
155 Jantjen Arents (obiit 1735)
156 Asse Aukes
157 Taelke Garrelts
158 Clara Willems (obiit 1731)
159 Aefke Jans
160 Harm van Lijnen
161 en zijn vrouw Aeghtje Pieters
162 Pieter Claesen
163 en zijn vrouw Jantjen Wolters

In Geefsweer

164 Pieter Claesen (obiit 1734)
165 en zijn vrouw Aeltjen Claesen
166 Eenje Luppes
167 Cornellijs Alberts (obiit 1731)
168 en zijn vrouw Aeltjen Tonnijs
169 Willem Taakes
170 en zijn vrouw Trijnje Meinderts
171 Cornellijs Willems
172 Roelef Geerts
173 en zijn vrouw Lijsbeth Alberts

In Tuukwert

174 Hijke Olchers
175 Roelef Pieters
176 en zijn vrouw Grietjen Hindriks
177 Onno Alberts
178 en zijn vrouw Geertjen Pieters

onder t’Tichelwark, en de Vennen

179 IJle Thies
180 en zijn vrouw Anje Claesen
181 Toncke Arents (obiit 1731)
182 en zijn vrouw Tetje Ailts (vertr. naar Heveskes)
183 Occo Jans
184 en zijn vrouw Geeske Jans
185 Eppo Claesen
186 en zijn vrouw Hindrikjen Harms
187 IJkjen Hindriks
188 Loeke Fockes (obiit 1731)
189 Geertjen Wijrts (vertr. naar Delfzijl 1735)
190 Simen Hindriks
191 en zijn vrouw Trijntjen

In Amsweer

192 Geert Pieters en
193 zijn vrouw Trijnje Aepkes
194 Evert Hillebrants (obiit 1732)
195 Aefke Roelefs
196 Jan Tonnijs
197 Geert Harms en
198 zijn vrouw Trijnje Laurents
199 Frauke Claesen (obiit 1738)
200 Lijsbeth Sigers


1 april 1731
Trijntjen Steenwijk met attest. van Groningen (1731 vertr. naar Groningen)

22 juli 1731
Anna Willemina Muntinghe met attest. van Groningen

7 oktober 1731
Swaantje Jacobs met attest. van Appingadam
Focko Jacobs met attest. van Borghsweer

16 december 1731
Jan Cornellijs
Uphko Tonckens met attest. van Niewolda
Anje Arents met attest. van Crewert.

6 april 1732
Jurjen Frederikus
Frans Berents met attest. uit de graafschap Lippe

27 juli 1732
Enneke Faikes
Antje Hindriks met attest. van Tjamsweer
Evert Jans met attest. van Weiwert
Lummechien Harmens J.D. met attest. van Groningen

5 april 1733
Tjakjen Roelefs, huisvrouw van Geert Jans op belijdenis
Tjackjen Tonnijs J.D. op belijdenis
Geerthruid Alberts met attest. van Appingadam
Simon Otto Ravauld met attest. van Cappel (uit de graafschap Lippe)
Geerthruid Hindriks met attest. van Spijk

25 april 1734
Grietje Tammes J.D.
Nieltje Harms
Anje Jans J.D.
Assel Hindriks
Sijpke Wibbes, van de mennoniten tot ons overgegaan
Antje Geerts met attest. van Weiwert
Ida Willems met attest. van Appingadam

25 juli 1734
Maria Schatens met attest. van Eenrum
Jacobus Jans en
Annechijn Martens, Egtelieden, met attest. van Oosterwijtwert
Jan Hindriks met attest. van Wagenborgen

7 november 1734
Willem Klaessen met attest. van Usquert
Trijntje Kornellijs met attest. van Appingadam

10 april 1735
Geeske Abels
Jacob Willems
Hindrik Hindrikz
Geeske Louwes met attest. van Siddeburen
Fennigje Caspersz met attest. van Groningen


Naamen der Leedematen van de Gemeijnte J.C. tot Farmsum,
die nogh bevonden zijn in ’t begin der bedieninge van
Rudolph Pabus, Mense Feb. 1736

1 De Hooghwelgebooren Heer, de Heer Egbert Rengers, Hr van Farmsum etc. en zijn Eds. Gemalinne (obiit den 1 April 1743)
2 De Hooghwelgeboorene Vrouwe, Me-Vrouwe Margarita Bouwijna Rengers, geboren Tjaerda van Starkenborgh etc.
3 Rudolph Pabus pastor in Farmsum
4 Ludolphus Helperi Rigter in Farmsum en ouderlingh
5 Siger Sijgerz ouderlingh (obiit)
6 Urbanus Pierius ouderling
7 en zijn vrouw Grietje (obiit 1737)
8 Klaas Remmers diacon (obiit)
9 en Meijke Willems zijn dogter (vertr.)
10 Pieter Menkes kerkvoogt en diacon (obiit)
11 en zijn vrouw Jantje Pieters
12 Willem Okkes kerkvooght (obiit)
13 Marcus Diephuis schoolmeester
14 Grietje (vertr.)
15 Trijntje Hindrikz vrou van Warner Harms
16 Maria Schatenz vrou van H. Averregtz (obiit)
17 Willem Dimer (obiit 1740)
18 en zijn vrou Swaantje Jacobz (vertr. met attest. naar Groningen)
19 Geeske Abelz vrou van Simon Janz
20 Grietje Berentz weduwe van Here Garrelts
21 Lubke Havinghz vrou van H. Smith (obiit)
22 Jan Gerbrants
23 en zijn vrou Aavke Janz (obiit 1737)
24 Leentje Omges weduwe
25 Jan Anthonij
26 en zijn vrou Stijnje Pieterz
27 Hilje Tijmenz vrou van Thomas Janz (obiit)
28 Sicco Sijbelz (obiit)
29 en zijn vrou Eetje Baijes
30 Bartelt Everts (obiit)
31 en zijn vrou Aaltje Albertz
32 Jacob Willemz man van Jacobje Gerritz (obiit)
33 Egbert Lippes
34 en zijn vrou Grietje Egbertz
35 Jacomijna Cleijwerth weduwe Sissingh (obiit)
36 Grietje Janz haar meijt, met attest. oovergekoomen 1737 (vertr.)
37 Jurrien Gerritz (obiit 1737)
38 Gezina Ruineveldt
39 Hindrik Lubbertz
40 en zijn vrou Meijke Cornelis
41 Harm Janz
42 en zijn vrou Kernelske Meijnderz
43 Alije Luitjes (obiit 1737)
44 Harm Berentz (obiit)
45 en zijn vrou Barber Eltjes (obiit)
46 Okke Willems (obiit 1739)
47 en zijn vrou Ewerikje Janz
48 Jan Koenz (obiit)
49 en zijn vrou Anje Cijpelz (obiit)
50 Geeske Louwes weduwe van Jan Nannes
51 Trijntje Janszen
52 Harm Janz
53 en zijn vrou Stijnje Pieterz
54 Riemke weduwe van Ignatius Baas (obiit)
55 Aaltje Geughie weduwe van Menke Willemz
56 Jan Balster (obiit)
57 Franz Berentz man van Trijnje Menkes
58 Jan Mennes
59 en zijn vrou Hijke Janz
60 Jurjen Vrederikz
61 en zijn vrou Anje Janz (obiit)
62 Hindrik Hindrikz (obiit)
63 Gerhardus Muller (obiit)
64 en zijn vrou Elizabeth Popkes (vertr.)
65 Jan Cornellis de Mulder (obiit)
66 Harmke Jacobz vrou van D. Theunis
67 Nieltje Harmz vrou van Tjasse Havinghz
68 Scholte Pieterz (obiit 1737)
69 en zijn vrou Derkje
70 Juffer A. Themmen (obiit)
71 Christoffer Harmz
72 Celij Janz (obiit)
73 Hindrikje Themmes vrou van Tamme Aukes
74 Popke Pieterz (obiit)
75 en zijn vrou Hindrikje Goossen (obiit 1738)
76 Theunis Engelbertz
77 en zijn vrou Trijnje Harmz
78 Elske Harmz
79 Hajo Olcherz (obiit 1737)
80 Trijnje Aapkes
81 Antje Hindrikz vrou van H. Tomas
82 Jurjen Frerikz
83 en zijn vrou Saakjen Engelbertz (obiit)
84 Aavke vrou van Arent Popkes (obiit)
85 Geeske Harmz
86 Frerikje Arentz vrou van J. Harmz (obiit 1738)
87 Lubke Janz vrou van Harmannus Eets?
88 Eijske Roelofz (obiit 1738)
89 Berent Meijer
90 en zijn vrou Freegje Willemz
91 Jantje Janz
92 Aaltje Klaassen weduwe van Pieter Klaas (obiit 1741)
93 Aavke Roelfz vrou van H. Melles (obiit)
94 Trijnje Jacobz weduwe
95 Albert Jacobz (obiit 1745)
96 en zijn vrou Ida Willemz
97 Berent Heres
98 Elsje Lubbertz
99 Harm Berentz (obiit)
100 en zijn vrou Anje Wigboltz
101 Tjakkijn Roelfz vrou van Geert Janz
102 Eltje Vrerikz Vos
103 en zijn vrou Grietje Epz
104 Johannes Eijlerz (obiit 1743)
105 Simon Hermanni
106 Willem Fokkes
107 Katrijna Alberdijna Fokkes
108 en haar man Luitje Jacobz (obierunt 1739) [slaat op 107 en 108]
109 Pieter Klaassen (vertr.)
110 Jacobus Janz (vertr.)
111 en zijn vrou Annigje Martenz
112 Lijsbeth Wetterz (obiit)
113 Ophko Tonkes (vertr.)
114 en zijn vrou Anje Arentz
115 Lubke weduwe van Jan Harms (obiit 1737)
116 Geeske Jacobz
117 Marieke Cantz (obiit)
118 Taalke Garreltz (obiit)
119 Assel weduwe van Ouke Hindrikz (obiit)
120 Krijne Franssen (obiit)
121 en zijn vrou Jantje Popkes
122 Eppe Pieterz (obiit)
123 en zijn vrou Jelste Evertz (obiit)
124 Antje Janz vrou van Geert Arentz
125 Coert Janz (obiit)
126 en zijn vrou Assel Hindrikz
127 Geertje Eppes vrou van J. Claassen
128 Reijne Arentz (obiit 1737)
129 Klaaske Eppes weduwe van Engel Harms
130 Trijntje Janz weduwe van Geert Janz
131 Sicce Berentz
132 en zijn vrou Grietje Pieterz
133 Jantje Janz vrou van Klaas Janz
134 Getruidt Hindrikz
135 Heijke Hindrikz
136 en zijn vrou Lijsbeth Jarkz (obiit)
137 Harm van Lijnen (obiit 1737) en
138 Agetje Pieterz
139 Trijntje Claassen
140 Harmke Janz

In Geefsweer

137 Jan Hindrikz
138 en zijn vrou Aaltje Tonnijs
139 Willem Taakes (obiit 1737)
140 en zijn vrou Trijnje Meijnderz
141 Roelef Geertz (obiit 1743)
142 en zijn vrou Lijsbeth Albertz

Onder het Tichelwerk en de Vennen

143 IJkjen Emmerz (obiit)
144 Eppe Claassen (obiit)
145 en zijn vrou Hindrikje Harmz
146 Fokke Jacobz
147 Occe Janz en zijn vrou Geeske Janz (obiit 1736)
148 IJle Thies
149 en zijn vrou Anje Klaassen
150 Franz Berentz (obiit)

In Amsweer

151 Lijsbeth Siertz (obiit 1761)
152 Geert Harmz
153 en zijn vrou Trijnje Laurenz
154 Jan Thonnijs (vertr. naar Farmsum)
155 en zijn vrou Trijnje Cornellis (obiit)

In Tuquert

156 IJke Olcherz (obiit 1737)
157 Roelef Pieterz
158 en zijn vrou Grietje Hindrikz (obiirunt)
159 Onne Albertz
160 en zijn vrou Geertje Pieterz (obiit)
161 Eevert Janz op de bult te Amsweer (obiit)


14 oktober 1736
Annighje Cornelis J.D. met attest. van Zandweer

30 november 1736
Grietje J.D. met attest. van Weiwerth

14 april 1737
Pieter Popkes op belijdenis (vertr. met attest. naar Wagenborgen 30 apr 1738)
Roelefje Janz J.D. met attest. van Groningen

28 juli 1737
Ida Claassen met attest. van Appingedam

13 oktober 1737
Hindrik Janz op belijdenis
Hermannus Averreghtz, chirurgus, op belijdenis

6 april 1738
Grietje Janz, vrou van Focco Jacobs, op belijdenis

13 juli 1738
Jan Willemsz Pastorius met attest. van Delfzijl
Teetje Harms, J.D. op belijdenis
Marieke Harms J.D. op belijdenis

28 december 1738
Anna Maria Diephuis J.D. op belijdenis
Truida Pieterz, vrouwe van Pieter Geerts, op belijdenis (obiit)
Lammert Janz op belijdenis (obiit)
Lea Pierius J.D. op belijdenis (vertr.)
Jantje Jacobs J.D. op belijdenis (obiit)
Grietje Tammes met attest. van Groningen
Lubke Stoffers met attest. van Opwierda

12 april 1739
Bonje Janz met attest. van Heveskes (vertr. Opwierda 1753)
Pieter Janz met attest. van Weijwerth
Stoffer Janssen met attest. van Uitwierda

18 oktober 1739
Eltjen Pauwels met attest. van Delfzijl
Euwke Pieterz met attest. van Schildwolde

27 december 1739
Geert Jans op belijdenis

18 september 1740
Cornelia Muntinghe, met attest. van Groningen (obiit)

28 december 1740
Jacobje Jellis op belijdenis

2 april 1741
Grietje Tammes met attest. van Groningen
Pietertjen Sebes met attest. van Groningen

16 juli 1741
Elsje Tonnijs op belijdenis
Elsje Jurjenz op belijdenis
Frouwke Poppes op belijdenis

15 oktober 1741
Egberdina Datama nu Sissingh met attest. van Groningen
Anna Star op belijdenis (vertr.)

25 maart 1742
de H.Welgeb. Jonghvrouw Katharina Rengers op belijdenis

15 juli 1742
Grietje Hilbrands

21 oktober 1742
Margrieta Datama J.D. op belijdenis
Johan Sissingh op belijdenis
Bernardus Zijtszma op belijdenis, en zijn huisvrouw
Margrieta Dwingelenburgh, op belijdenis
Focco Jacobs op belijdenis
Hemme Janz op belijdenis (vertr.)
Susanna Rozeboom, huisvrou van de Hr. H. Helperi, met attest. [plaats niet vermeld]

23 december 1742
Geesijn Brink J.D. met attest. van Groningen

14 april 1743
Hindrik Geertz op belijdenis
Aagtje Janz J.D. met attest. van Loppersum
Johan Anthon met attest. van Cappel in Lipsland
Frouwke Menens met attest. van Noordbroek

21 juli 1743
Aaltje Geertz van Amsweer op belijdenis

5 april 1744
Berent Isebrands met attest. van Delvzijl
Hindrik Thies op belijdenis

28 juni 1744
Harm Hindriks met attest. van Spijk
op belijdenis:
Fokke Arents en
Eva Heikes
Lammert Tonnijs en
Aaltje Hiddes
Hinderikus Jacobs
Hindrik Hindriks
Eide Wibbes

11 oktober 1744
op belijdenis:
Antje Sijpkes van de Mennisten tot ons overgaande
Antje Geerts
Jan Hindriks Holthuis chirurg.
Hilbrand Jacobs

27 december 1744
Ouge Jans op belijdenis
Remmert Klaassen op belijdenis
Samuel Helperi met attest. van Groningen, beroepen predikant te Jukwerth.

18 april 1745
Helperus Helperi, Rigter, op belijdenis

11 juli 1745
Adrana Haan J.D. met attest. van Emden (vertr.)

10 april 1746
Marten Loues op belijdenis
Siert Jans op belijdenis

16 oktober 1746
de H.W.geb.Hr. L.S. Rengers Heer van Farmsum etc.
Roelefje Janz met attest. (vertr.)

25 december 1746
Jacobus Janz en
Annigje Muntingh, echtelieden, met attest. van Garshuizen

2 april 1747
Alje Klaassens met attest. van Heveskes

14 april 1748
op belijdenis:
Jan Heres
Geesijn Hindriks, huisvrou van Sicce Sikkes
Geesijn Pieters, huisvrou van Klaas Arents
Geeske Arents, huisvrou van Klaas Jans
Bouwke Wierts, huisvrou van Remmert Klaassen

6 oktober 1748
Susanna Grijp op belijdenis

12 juli 1750
de Gildregtsheer Q. Pabus met attest. van Groningen
Juffrou Aaltien Harmanni en
de E. Simen Baijes met attest. van Oterdum

25 december 1750
Jannes Nesscher met attest. van Groningen

9 juli 1751
Martjen Hillebrands met attest. van Mithuizen
Trijntje Kelderhofs met attest. van Deventer

[26] december 1751 (midwinter)
Willem Meijer met attest. van Delfzijl

2 april 1752
op belijdenis:
Berent Kuster
Etje Abels
Elske Derks
Frouwke Klaassen
Clara Arents

13 juli 1752
Maria Pieters huisvrou van T. Bokkes, met attest. van Meedhuisen

.. oktober 1752
Geert Harms met attest. van Oterdum

13 april 1753
mijn geliefde vrouwe Margien Pabus geboren Pennink met attest. van Groningen

14? april 1754
Frouwke Retmers met attest. van Hellum
Wilke Jurjens op belijdenis en
Trintje Ates op belijdenis
Harmke Klaassens op belijdenis

13 oktober 1754
Jannes Harmanni op belijdenis
Hillegien Bartels op belijdenis

4 april 1756
Fennigje Roelefs, huisvrouw van Jan Anthoni, met attest. van Lellens

1757 waarschijnlijk april
Pieter Hindriks met attest. van Stedum en
Geesien Pieters met attest. van Stedum

1757 waarschijnlijk juli
Jacob Riemenberger met attest. van Ter Heiden

1759
Harm van der Werff en
Trijntjen Jans, echtelieden, met attest. van Groningen
Hindrikjen Houwing met attest. van Groningen
Cornelis Knotte met attest. van Enchuisen

6 april 1760
Samuël Berents op belijdenis
Wilte Menderssing met attest. van Groningen

6 juli 1760
Loert Fokkes met attest. van Delfzijl en
Martien Pieters met attest. van Delfzijl

19 oktober 1760
Johanna Fransina Hietveld, weduwe de Vries, met attest. van PrincenHage (obiit)

1761 waarschijnlijk 11 oktober
Jan Hindriks

27 december 1761
Amke Harmz, weduwe van Jan Tjarks, met attest. van Wibelzum
Sicce Tiddes en
Abelje Pieters, echtelieden, met attest. van Oterdum
Bronno Fridericus Cleveringa op belijdenis en
Johanna Quintina Cleveringa geboren Pabus, op belijdenis

11 april 1762
H. Helperi, en zijn huisvrouwe
Susanna Rozeboom, met attest. van den Dam wederom overgekomen

11 juli 1762
Hindrik Geerts J.M. op belijdenis

10 oktober 1762
Margje Hugting met attest. van Groningen

25 december 1762
Harmke Pieters, huisvrou van Frid. Zuur, op belijdenis
Anniggien Gerritz J.D. van ’t Hogezand op belijdenis
Autje Derks met attest. van Weiwert
Jacobje Harmz Vink met attest. van Appingedam

3 april 1763
Jan Wolthuis op belijdenis

18 december 1763
schoolmeester Harm Claassens Westendorp en
zijn huisvrouw Roelfje Jacobs met attest. van Schilwolda

april 1764 (Paaszondag)
Katherina Euphemia Helperi op belijdenis

22 juli 1764
Grietje Janz, weduwe pastor Diephuis met attest. van Oterdum
Nieltje Oenes met attest. van de Scheemda

30 december 1764
Albert Roelefs, van Geefsweer op belijdenis
Geertruit Jans, huisvrou van Harmannus Klaassen, op belijdenis

april 1765 (Paaszondag)
op belijdenis:
Gerhardus Diephuis J.M.
Timen Jans J.M.
Harmannus Klaassen
Geertjen Geerts, huisvrouwe van Tjark Heikes

1765 waarschijnlijk 6 oktober
Harm Lammerts J.M.

12 oktober 1766
de Hoogwelgeboren Vrouwe Mevrouwe Ambrosia Elizabeth Bentink , nu Rengers,
met attest. van Schoonheten en Diepenheim
Antje Hindriks met attest. van Schilwolda
Grietje Jurjens, huisvrouwe van Eenje Abels op de Blijkstee, op belijdenis

12 juli 1767
Marieke Ludolphus, nu Harmanni, met attest. van Delfziel

april 1768
Martien Jans J.D. op belijdenis
Trijntje Harms, huisvrou van Harm Lammerts, op belijdenis

10 juli 1768
Jan Lammerts, stelmaker, op belijdenis
Jan Jans Wall met attest. van Winschoot

2 april 1769
Arent Strünenburg, met attest. van Voorburg op Groningen en verder hier.

18 juni 1769
de Hoogwelgeb. Freule Jannette Gabrijelle van Lintelo en
de Hoogwelgeb. Freule Margrita Bouwijna van Lintelo, beide met attest. van Zwolle
Esterdina Klugkist met atttest. van Groningen

17 september 1769
Anna Büsz, huisvrou van Gerhardus Diephuis, met attest. van Appingadam

18 maart 1770
Jan Willems en
Grietje Jacobs met atttest. van Wetzinge
Jan Didemans met atttest. van Campen

19 april 1772
Gerlof Weets en
Alegonda Jansonius zijn huisvrouw, met atttest. van Delfzijl
Anna Albertus met atttest. van Groningen

25 oktober 1772
Hidde Wabbes en
Trijntje Eltjes, egtelieden te Geefsweer, op belijdenis
Cornelis Hibels, op de pelmolen bij Farmsum, op belijdenis


19 december 1773
is alhier ’s Heeren hoogwaerdig avondm. voor de eerste reis bediend door G.J. van Hasselt Eccl. ibid.
B. van Hasselt, geboren Jacobsen met atttest. van Leersum
Berend Geerts Mulder met atttest. van Amsterdam

3 april 1774
Everhardus Keezen met atttest. van ‘s Gravezande

3 juli 1774
Luitje IJzebrands met atttest. van Delfzijl

18 december 1774
op belijdenis:
Weeke Wiebkes huisvrouw van Jan Roelfs
Grietje Roelfs huisvrouw van Peter Tjasses
Jantje Jans huisvrouw van Meindert Lubberts
Geesje Hemmes weduwe van Hindrik Willems
Frouke Jacobs
Eelje Tjaard
Trijntje Eilers
Jantje Jacobs
Trijntje Harmannus huisvrouw van Peter Derks
Everdina Bartels huisvrouw van Geert Oosterman
IJkjen Cornelis Hoeksema weduwe van Henricus Stenhuis
Janna Stenhuis
Meindert Lubberts
Jacob Willems
Eppe Harms
Popke Lammerts
Tjaard Jans
Wibbe Hindriks Vos
Peter Derks
Lubbert Philippus

30 oktober 1775
op belijdenis:
Trijntje Jacobs huisvrouw van Cnellis Hibels
Marij Broens weduwe van Hindrik Geerts
Trijntje Meintjes huisvrouw van Derk Hindriks


Namen der Ledematen, welke in het begin mijner bediening alhier bevonden zijn in het jaar 1776 [ws 1 januari]
1 De Hooggeboren Heer L.S. Rengers Heer van Farmsum etc. (obiit 18 maart 1779)
2 De Hooggeboren Vrouwe A.E. Rengers geboren Bentink etc. (obiit 29 september 1779)
3. De Hooggeboren Vrouwe Tiaarda van Starkenborg Douariere Rengers etc. (overleden 29 mei 1785)
4 Everhardus du Cellieë Eccls. en
5 zijn huisvrouw Juliana Johanna Spandau
6 Helperus Helperij, Rigter en ouderling en
7 zijn huisvrouw Susanna Roseboom
8 Hindrik Vrieze ouderling (obiit)
9 Uge Jans ouderling (obiit) en
10 zijn huisvrouw Geezijn Berents (obiit)
11 Jan Hindriks Holthuis diacon (obiit) en
12 zijn vrouw Cornelia Lankhorst (obiit)
13 Gerhardus Diephuis diacon (obiit) en
14 zijn vrouw Anna Busz (obiit)
15 Jan Wolthuis kerkvoogd en
16 zijn vrouw Margie Ugten (obiit)
17 Jan Hindriks kerkvoogd (obiit) en
18 zijn vrouw Antie Sijpkes (obiit)
19 Aafijn Jacobs, vrouw van Barelt (obiit)
20 Harm Lammertz en
21 zijn vrouw Trijntie Harms (obiit)
22 Elske Hindriks vrouw van Aren Heres (obiit)
23 Egberdina Datama weduwe Sissingh (obiit)
24 Jantie Jans vrouw van Klaas Jans
25 IJkien Cornelis Hoekzema weduwe Stenhuis (vertr. naar den Dam)
26 Jan Garbrants (obiit) en
27 zijn vrouw Nieltie Onnes (obiit)
28 Harmannus Klazen (obiit) en
29 zijn vrouw Getruid Jans (obiit)
30 Tijmen Jans (obiit)
31 Tonnijs Jans (obiit)
32 Jacob Willems en
33 zijn vrouw Trijntie Heijlts
34 Jan Willems (obiit) en
35 zijn vrouw Geertie Jacobs (obiit)
36 Geert Berents Mulder (vertr.)
37 Luitien Isebrants (obiit)
38 Tietje Klazen (obiit)
39 Fokke Jacobs (obiit)
40 Jantie Jacobs (obiit)
41 Trijntie Menkes
42 Ike Jans weduwe van Jan Mennes (obiit)
43 Frauke Redmers (obiit)
44 Martien (obiit)
45 Geeske Arentz (obiit)
46 Cornellis Hijbels en
47 zijn vrouw Trijntie Jacobs (obiit)
48 Harm Clazens Westendorp , schoolmeester, en
49 zijn vrouw Roelfijn Jacobs
50 Jantie Popkes vrouw van Mr. Anthoon (obiit)
51 Antie Derks
52 Eelje Tiaden (vertr.)
53 Jan Harmannus en
54 zijn vrouw Marijke Ludolfs (obiit)
55 Geezijn Hemmes weduwe van Hindrik Willems (obiit)
56 Eppe Harms bij de molen (obiit)
57 Tiaard Jans (obiit)
58 Gretie Jurriens vrouw van Eje Abels op de Blijkstee (vertr.)
59 Everdine Bartels vrouw van Geert Kloosterman (vertr.)
60 Willem Meijr (obiit)
61 Wibbe Vos (obiit) en
62 zijn vrouw Anje Albartus (obiit)
63 Meijndert Lubbers en
64 zijn vrouw Jantie Jans
65 Wieke Wijkes (obiit)
66 Harmke Pieters (obiit)
67 Elske Tonnis (obiit)
68 Frauke Meertens te Amsweer (obiit)
69 Geert Harms (obiit)
70 Lammert Tonnis (obiit)
71 Grietie Roelofs op Geefsweer
72 Hidde Wabbes (obiit) en
73 zijn vrouw Trijntie Elties
74 B.F. Cleveringa (vertr. naar Appingedam) en
75 zijn vrouw J.Q. Pabus (vertr. naar Appingedam)
76 Gerlof Weijts (obiit) en
77 zijn vrouw Alegonda Jansonius (obiit)

[Nu volgt een later opgemaakte lijst van gekomen ledematen]

van bovenstaande personen zijn 31 personen overleden en 2 vertrokken
Dog zedert het 1776 , deze volgende aangekomen
1 Hindrik Ottens (vertr.)
2 Pieter Tiasses van Geesweer (obiit)
3 Roelijna Margina Holthuis (vertr.)
4 Albertus Jans Blink (obiit)
5 Bouke Pieters (vertr. naar Weiwert)
6 Hindrik Eildertz
7 Derk Hindriks
8 Pieter Rempts
9 Harmannus Wolthers
10 Havick Tiasses (obiit)
11 Antie Willems
12 Teetje Hemmes (vertr.)
13 Anje Hindriks (obiit)
14 Harmina Frijma
15 Maria Roelijna Holthuis
16 Anna Wibbina Holthuis (obiit)
17 Focke Pieters (vertr.)
18 Anje Jans (vertr.)
19 Tidde Hindriks
20 Anje Hindriks
21 Margijn Cleveringa (vertr.)
22 Annegijn Gerrits
23 Cornelia Stenhuis (obiit)

[einde latere lijst]


29 december 1776
Hindrik Ottens met attest. van Talle (graafschap Lippe) (vertr. naar Appingedam)

19 oktober 1777
Pieter Tiasses, van Geefsweer onder Farmsum, op belijdenis (obiit)

28 december 1777
Roelijna Margijna Holthuis, op belijdenis (vertr. met attest. naar Hoogezand, overleden)

24 oktober 1779
Albertus Jans Blink op Blijkstee met attest. van Woldendorp (obiit)
Bouke Pieters van Gee[f]sweer op belijdenis

16 maart 1780
op belijdenis:
Hindrik Eildertz
Derk Hindriks
Pieter Remptz
Harmannus Wolters
Havick Tiasses

2 juli 1780
Antje Willems, huisvrouw van Albertus Jans Blink, op belijdenis
Teetje Hemmes, weduwe van Jan Niklaas, op belijdenis

31 december 1780
Antje Hindriks bij de zaagmolen, met attest. van Weiwert

15 april 1781
Harmina Frijma met attest. van Loppersum
Maria Roelina Holthuis op belijdenis
Anna Wibbina Holthuis op belijdenis

21 oktober 1781
Samuel Berents Meijr met attest. van Heveskes

30 maart 1782
Popke Jans op de Vennen met attest. van Wagenborgen
op belijdenis:
Focke Pieters en
zijn huisvrouw Anje Jans
Tidde Hindriks
Anje Hindriks, huisvrouw van Eppe Harms
Margijn Cleveringa
Annegijn Gerrits
Cornelia Stenhuis

20 oktober 1782
Catharina van Aalst, huisvrouw van de WedHoGeb. Heer Gruis, op belijdenis
Jantien Pauwels, huisvrouw van Klaas Pieters, op belijdenis

29 december 1782
Martien Cornellis, huisvrouw van Klaas Sijbrants op het tiggelwerk, met attest. van Appingedam

20 april 1783
Hindrik Benes op belijdenis

11 april 1784
op belijdenis:
Tiddwe Derks
Evert Pieters Spithorsd (vertr. naar Solwert)
Hindrik Siaddes (obiit)
Jacob Isebrantz
Wicher Cornellis
Willem Jans
Annegijn Hindriks, huisvrouw van Bonne Everts
Fennegijn Jacobs (obiit)

1785 in het begin van dit jaar waren er 69 ledematen

27 maart 1785
op belijdenis:
de Hoogwelgeb. Heer Egbert van Lintelo (obiit)
Sijpke Jans (obiit)
Jacob Sijmens
Janna Jans
Anje Jans, huisvrouw van Jacob Hindriks
Swaantje Harmannij
Gesijna Vrieze
Roelfijn Hindriks, huisvrouw van Roelef Albertz

26 juni 1785
Trijntie Gerardus, huisvrouw van Eenje Jans, met attest. van Uitwijrda
Anna Hemmes, huisvrouw van Harm J. Groeneboom, met attest. van Nieuwolda

2 juli 1786
Jacomina Telchuis, weduwe Beckeringh, met attest. van Zeerijp

1787 79 ledematen

8 april 1787
Geert Wolthers met attest. van Groningen
Elizabet Jans met attest. van Woldendorp
op belijdenis:
Waalke Hindriks
Luppe Peters (obiit)
Diouke Clarens, huisvrouw van Hindrik Steffens (obiit)
Sijbrig Jacobs huisvrouw van Jan Hindriks
Trijntie Derks, huisvrouw van Frerick Hajes
Trijntie Meinderts, huisvrouw van Derk Luitjes
Aaltien Tammes, huisvrouw van Sijmen te Amsweer

7 oktober 1787
Grietje Jans Blink, huisvrouw van Klaas Antonijz op Blijkstee, met attest. van Finserwolda

30 december 1787
Frouke Jans Steenhuizen met attest. van Groningen

1788 77 ledematen

6 juli 1788
Harm Heikes op belijdenis
Christiaan de Vrieze met attest. van Groningen (obiit)

12 oktober 1788
Rudolf Pabus Cleveringa met attest. van Groningen

1789 72 leden

12 april 1789
Sjabbina Stenhuis op belijdenis (vertr. naar Appingedam)
Anna Cleveringa op belijdenis (vertr. naar Appingedam)

5 juli 1789
Jacob Hindriks op belijdenis
Cornellis Jans op belijdenis
Maria Harmannis, weduwe van J. Tumelaar in leven schoolmeester in Weiwert, met attest. van Weiwert

11 oktober 1789
Jan Pieters met attest. van Weiwert (obiit)

27 december 1789
Annegijn Gerrits met attest. van Delfzijl (vertr. naar Delfzijl)

4 april 1790
op belijdenis:
Berent Geerts Mulder (obiit)
Zwaantje Hindriks, huisvrouw van Samuel Meier
Trijntje Wierts, huisvrouw van Jan Fockes
Heike Mentes, huisvrouw van Harm Lammertz
Geesken Klazens, huisvrouw van Derk Lammertz (obiit)
Trijntje Klazens, huisvrouw van Hidde Lammertz
Stijntje Diephuis J.D.

1791 ledematen 66?

16 oktober 1791
Anje Albertus met attest. van Weiwert (obiit)

1792 72 ledematen int begin van dit jaar

20 maart 1792
op belijdenis:
Klaas Abels
Eppe Jans
Gerben Derks

Anje Tiddes huisvrouw van Klaas Jurriens (van de Mennoniten overgekomen, en gedoopt)
Elijzabet Tobias Vrieze, huisvrouw van Zacharias Boomgaart
Anna Meinderdina Du Cellieë
Martien Cornellis Mulder (vertr. naar Delfzijl)
Janna Jacobs
Klaaske Eppes
(vertr. naar Woldendorp)

1 juli 1792
Aaltje Fokkes te Amsweer met attest. van Collum?

1793 in’t begin 78 ledematen

20 maart 1793
op belijdenis:
Andries Ter Horst (obiit)
Tammo Tijabring , en desselvs huisvrouw
Anje Wiedtz (obiit)
Derk Reustz (vertr. naar Veendam)
Abeltie Hiddes, huisvrouw van Thomas Derks ( vertr. naar de Dam)
Anje Hindriks
Diewerke Evers


6 oktober 1793
Catharina Sijbinga, weduwe van J.R. van Boekeren met attest. van Heveskes, (vertr. naar Groningen)

9 april 1794
Ebeltie Pieters, huisvrouw van Jan Ziammes, met attest. van Groningen (obiit)
op belijdenis:
Hindrik Hijlkes , en zijn huisvrouw
Lammegijn Roelfs (vertr. naar Garmerwolde)
Derk Lammertz
Barbara Jans, huisvrouw van Harm Hindriks
Hindrikje Geertz, huisvrouw van Evert Spithorsd (vertr.)
Anje Harms J.D.
Gretie Roekes J.D. (vertr. naar Dragten)

25 december 1794
Jacobus Dominicus, en zijn huisvrouw
Meike Vinck met attest. van Appingedam
Grietje Heines, huisvrouw van Cornellis Jans (overleden)

29 maart 1795
Marcus Diephuis met attest. van Groningen
Lijzabet Wolthers met attest. van Uithuistermeden

23 maart 1796
op belijdenis:
Hindrik Jans
Hijbel Cornellis Muller
Annegijn Berentz
, huisvrouw van Geert A. Mensinga
Annegijn Aijsses, huisvrouw van Harmannus Jans Smit (obiit)
Hillegijn Westendorp

2 april 1797
op belijdenis:
Albartus Wabbes
Jurrien Meertens
( vertr. naar Siddebuuren)
Sara Cornellis (vertr.)
Eduarda Lucea Radijs
Grietje Jans


2 juli 1797
Jacobus Andries van der Vecht, en zijn huisvrouw
Anna Berends met attest. van Bonda (vertr. naar Winschoot)

15 oktober 1797
Schelte Klaases de Haan met attest. van Westerwijtwert
Bregtie Tjeerds de Boer met attest. van Menkeweer

24 juni 1798
Berent Lukens Groenman met attest. van Noordbroek

28 april 1799
Eva Hindriks, oud 31 jaar, van Joodse ouders in de Scheemda, gedoopt en lidmaat op belijdenis

23 juni 1799
Trijntie Pieters, huisvrouw van Cornellis Hijbels mulder met attest. van Garshuizen.

6 oktober 1799
Barbera Geijers met attest. van Helvoedsluis
Egbertie Eppes, huisvrouw van Pieter Haijes met attest. van Delfzijl
Martien Jans, weduwe van Jan Fiebes met attest. van ’t Zand

25 maart 1800
op belijdenis:
Heike Jans
Anna Jacobs
, huisvrouw van Harm Fricks
Anna Diephuis
Anna Jacobs
Elijzabet Lammers


22 juni 1800
Martje Jans met attest. van Heveskes
Reint Eilders en zijn huisvrouw
Elske Jacobs met attest. van Weiwert
Hilke Thies op belijdenis

5 oktober 1800
Zwaantie Harmannis, huisvrouw van Paulus Lautenberg met attest. van Termunten
Trijntien Johannes Blink, huisvrouw van Hinderkus bij de zaagmolen met attest. van Stedum
Hindrik Hovius op belijdenis

28 december 1800
Valentijn de Beer, en zijn huisvrouw
Elijzabet Haverings met attest. van Hoorn
Jantien Blink met attest. van ’t Hogezand
Elijzabet Derks met attest. van Heveskes

1 april 1801
op belijdenis:
Geert Pieters Weier
Harmina Willems
, huisvrouw van Emo Steffens
Anna Harmannus Schoonvelt
Maria Magdalena Diephuis

Marieke Hindriks

20 juni 1801
Hindrik Geertz op belijdenis

12 maart 1802
Roelf Koops op belijdenis
Wubbe Reints op belijdenis
Magdalena Knijpinga met attest. van Appingedam

19 december 1802
Homme Tunnis en zijn huisvrouw
Bouke Koertz met attest. van Heveskes
Martinus Vriezema met attest. van Groningen
Tjelje Heilkes, huisvrouw van Reint Waldriks, op belijdenis
Grietje Jans, huisvrouw van Hindrik Geerts, op belijdenis

23 maart 1803
op belijdenis:
Lammert Harms
Hindrik Waalkes
Harm Frericks
Pieterke Derks

Bernardina Palmer
Trijntje Cornellis
Taakjen Obbes
Geeske Frericks
Jetske Mennes
Cornelske Jacobs


26 juni 1803
Elijzabet Kars met attest. van Delfzijl (obiit)

30 september 1804
Mientje Jans, huisvrouw van Joh. Kern?, op belijdenis (vertr. naar Hellum)

27 maart 1805
op belijdenis:
Klaas Jurriens
Jan Harms Scholte (obiit)
Hindrik de Boer en zijn huisvrouw
Aaltie Harmannij

30 juni 1805
Hillegien Westendorp, weduwe van Jannes Jans Smit, met attest. van Appingedam

29 september 1805
Willem Samuels Meier, op belijdenis

26 maart 1806
op belijdenis:
Klaas Antoonij
Aagte Jans
, huisvrouw van Wabbe Reints
Thole Jans
Kornellis Jans
, van de mennoniten overgekomen, gedoopt en lidmaat op belijdenis

26 december 1806
Pieter Jans Huizinga met attest. van Winsum

18 maart 1807
Grietje Hindriks, huisvrouw van H. Smit, met attest. van Groningen
op belijdenis:
Geert Tunnijs , en zijn huisvrouw
Eltje Heilkes
Berent Samuel Meier
Douwe Roekes Meulenkamp

Harm Hindriks Wolt

23 maart 1808
Geertjen Frikkes, huisvrouw van Pieter Alberts met attest. van Tjamsweer
op belijdenis
Willem Sijwkes
Eelt Jacobs kuiper
Gepke Harkes, huisvrouw van Andries Jans
Janna Jans
Cornelia Lubbers, huisvrouw van Pieter Huizinga
Dieuwertie Wabbes

3 juli 1808 hebben 68 ledematen gecommuniceert

22 maart 1809
op belijdenis:
Geert Alberts Mensinga
Oomke Reints
Abelje Alberts
, huisvrouw van Jacob Geerts
Grietje Pieters, huisvrouw van Jurrien Derks

18 juni 1809
Janna Jans, (wederom, na eenige tijd van hier geweest te zijn, aangenomen als Lidmaat )

1 oktober 1809
J. Houtman schoolmeester en zijn huisvrouw
Jantje Harms Jager, met attest. van Heveskes

18 maart 1810
op belijdenis:
Egbert Hulzebos
Geezijn Mensinga
, huisvrouw van Roelf Taass
Frouke Klazens
Zwaantje Fokkes

Anje Jans, huisvrouw van Willem Sijwkes

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.