LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Ezinge

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB Ezinge resp. Kerkenboek. Er is een versie in de Retro Acta, en een zo te zien afschrift door dezelfde schrijver in het kerkenboek. Deze bewerking is gemaakt van de Retro Acta, aangevuld uit kerkenboek.

Linkermarge aantekeningen (veelal functie) rechts. Latere toevoegingen tussen ( ). Krulhaken vervangen door 'x' . Februari 2005, Menne Glas. Nagekeken sept. 2006 MG.

- lijst 1796
- belijdenis 1798 - 1811
- attestatie 1798 - 1811


Register der Ledematen tot Esinge
Zoo van mannen als vrouwen de welke
op den 6 Nov. 1796 aanwesig geweest zijn

H.A. Braam pastor
x Ehel.
Eetje Lubbes
Gerrit Arends ouderling (overleden)
Menne Hindriks Smit ouderling (overleden)
x Ehel.
Wijtske Franssen
Roelf Engels boekhoudend diacon (overleden)

Gerrit Jans diacon (overl)
x Ehel.
Ida Luirts (vertrokken)
J.J. Hutting Schoolmeester en antwoorder (vertrocken)
x
Jantje Harms (vertrocken)
Klaas Gerrits (overleden)
x Ehel.
Menskje Jans (vertrocken)
Antje Jans wedw van Geert Martens
Jochum Gerrits (overleden)
x Ehel.
Renske Fockes (overleden)
Tonnis Jans antwoorder (vertrocken)
Jacob Olfert Vonk (vertrokken)
x Ehel.
Ida Jeltes (overleden)
Klaas Roelfs (overleden)
Klaas Jacobs (overleden)
J. Copinga Charger (vertrocken)
Wijbe Meinders (overleden)
x Ehel.
Eelje Cornelis (overleden)
Voske Hindriks
Trijntje Freriks (overleden)
Trijntje Jans dienstbaar bij Gerrit Arents (overleden)
Jan Berents  (vertrocken)
x broer en zuster
Jantje Berents (vertrocken)
Abraham Hartsema (vertrocken)
Boukje Franssen (overleden)
Elisabet Alberts (vertrocken)
Hidde Arents (overleden)
Eltje Lodewijks (overleden)
Hindrikje wedw van Meerten Ebels (overleden)
Hindrik Hindriks de Jonge
x Ehel.
Jantje Derks de Vries (overleden)
Grietje Pieters (overleden)


1798
Register des personen
welke op belijdenisse hunnes geloovs
onder de  bediening van mij H.A. Braam
tot het gebruik van het H. Avondmaal
zijn toegelaaten

5 maart 1798 na belijdenis
Klaas Olferts
x Ehelieden
Trijntje Wolters
Cornellis Pieters
Willem Alberts
Stijnje Jochums (met attestatie vertrocken na Feerwert)
Freerkje Pieters (met attestatie op den 24 Febr. 1807 na Den Ham)
Eetje Reinders (overleden)
Jantje Geerts (overleden)

8 maart 1798 [op belijdenis]
Reinje Harms (overleden)
Trijntje Berends (overleden)
(Fer)Dina Jans (Rijsekamp) (met attestatie na Oldehove)
Lijsabet Freerks (met attestatie na Feerwert)

2 sept. 1799 na belijdenis
Johannes Lodewijks ( overleden)
Rense Jacobs
Carel Philippus (vertrocken)
Jantjen Jacobs (vertrocken)
Frauke Jans (overleden)

27 maart 1801 na belijdenis
Hindrik Harms (vertrocken)
Simon Heines (overleden)
Martje Jacobs (vertrocken)
Grietje Cornellis (vertrocken)

6 juni 1802 na belijdenis
Hindrik Harms Bakker

16 juni 1802 na belijdenis
Grietje Reinders (overleden)
Jantje Berents (overleden)
Menskje Jans (overleden)

20 maart 1803 na belijdenis
Bauke Jurriens (vertrocken)
Lodewijk Jans
Trijntje Alderts (met attestatie vertrocken 25 aug 1805 na Hornhuisen)

23 dec. 1807 op belijdenis
Siwert Jacobs

11 maart 1808 na belijdenis
Willem Reintjes (overleden)
Jan Roseboom
Remmelt Jans (vertrokken)
Roelf Klaassen
Albertje Jans
Alktje Karssens
Trijntje Tonnis
Trijntje Harms

24 dec. 1810 aangenomen
Watse Jans

27 febr. 1812 op belijdenis:
Duurt Alberts
Jacob Alberts
Jacob Wolters
x Ehel.
Martje Wijbes
Jan Freerks
Fridse Alberts


Register der personen
die met attestatie uit
andere gemeenten als lidmaten
tot deze gemeente zijn tot ons overgekomen
en die met attestatie uit
deze tot een andere gemeente
zijn overgegaan

13 juni 1798 na Dorquert vertrocken
Trijntje Berents

12 juli 1798 van Middewolda en de Leek tot ons overgekoomen
Anna Margaretha Ansing

24 april 1799 van Groningen tot ons overgekoomen
Thomas Eites (weder vertrokken na Feerwert)

6 mei 1799 na Workum vertrocken
Jannes Berents en
Jantje Berents

8 mei 1799 na Noordijk vertrocken
Tonnis Jans

30 juni 1799 van Garnwert tot ons overgekoomen
Geert Hindriks (overleden)

6 mei 1800 van hier vertrokken
Carel Philippus

12 mei 1800 van Dorquert tot ons overgekomen
Trijntje Berents (overleden)

15 juni 1802 na Den Ham vertrocken
Jantjen Jacobs

19 dec. 1802 van Oldehove tot ons overgekomen
Antje Vonk (overleden)

26 mei 1803 van Groningen tot ons overgekomen
Jelke R. Vos en Catharina Wuffum Ehel. (vertrocken)

13 aug. 1803 na Obergum vertrocken
Hindr. Harms

1 dec. 1803 na Oldehove vertrocken
Ferdina Jans Rijsekamp

18 dec. 1803 van Oldehove tot ons overgekoomen
Antje Scholtens (1804 12 mei met attestatie weder vertrocken na Oldehove)

8 dec 1805 van Bierum tot ons overgekomen
Jan Jans

15 aug 1805 na Hornhuisen vertrocken
Trijntje Alderts

1 mei 1806 vertrocken na Aduard
Menskje Jans

18 maart 1806 van Birdaard tot ons overgekomen
Hendrik Alderts Haselhof en Aaltje Pieters Gemsers Ehel. (met attestatie van hier weder na Dronrijp vertrocken)

24 dec. 1807 van Groningen tot ons overgekomen
Pieter Diephuis (en met attestatie derwaards vertrocken)

12 juni 1808 van Warfhuisen tot ons overgekomen
Hindrik Smit

4- dec. 1808 van Groningen tot ons overgekomen
Geert Oosterberg[?] hovenier
 
29 maart 1809 van Kropswolde tot ons overgekomen
Johannes Aljes Enuma (vertrokken)

11 juni 1809 van Feerwert tot ons overgekomen
Harm Antonius

11 juni 1809 van Oldehove tot ons overgekomen
Ferdina Jans Rijsekamp

8 dec. 1809 na Leegkerk vertrocken
Ida Luurts

11 maart 1810 van Feerwert tot ons overgekomen
Gepke Rouaan (wederom vertrocken na Groningen)

11 maart 1810 van Lutkegarst tot ons overgekomen
Abraham Hartsema en Rijmke Jans Ehel.

7 dec. 1810 van Garnwert tot ons overgekomen
Jantje Jans Sikkens (vertrokken)

[lijst gaat door]

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.