LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Engelbert

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Engelbert 1651-1811

Transcriptie lidmatenlijst 1651 door Klaas Bijsterveld.
Transcriptie van de rest, eigenlijk alles dus, door Ton Bosch, januari 2006, inclusief veranderingen omtrent predikanten, ouderlingen en diakenen.
Correcties Geert Kamphuis, september 2006.
Nogmaals gecorrigeerd, aangevuld en vervet sept. 2007 Riana Luiks.


- verklaring 1727
- lijst en mutaties 1651
- lijst en mutaties 1673
- mutaties 1679
- lijst en mutaties 1690
- mutaties 1716
- lijst en mutaties 1719
- lijst 1727
- mutaties 1729
- lijst en mutaties 1734
- lijst en mutaties 1737
- lijst en mutaties 1742
- lijst en mutaties 1755
- lijst en mutaties 1766
- lijst en mutaties 1773
- lijst en mutaties 1790
- lijst en mutaties 1797
- lijst en mutaties 1801
- lijst en mutaties 1807
- lijst 1811


NB. Dewijl het Oude Kerkprotokol zeer vervallen was, heeft Joh. Dan. Metting
Predikant te Engelbert, de aantekeningen zo vele noch overig waren, op nieu
geboekt, en in orde gebracht, in het Jaar 1726.
In het jaar 1727 is dit begonnen Protocol ingebonden,
en van T. Blanckstein achtervolgt. Alsmeede de
agterbijgevoegde anteikeninge ontrent versterf der
ingesetene Begonnen met het
IAAR 1727


In het jaar 1651 wanneer Middelbert en Engelbert (voorhene
beide door enen predikant bedient) van malkanderen gescheiden
waren, is te Engelbert op den 23 maart beroepen Dom.
Albertus Lamberg, en op Pinkstermaandag den 19 maai bevestigt,
door den Eerw. Heer Mr. Otto Zaunslifer Eccls. in Groningen.

Ouderling in dien tijt was Izebrant Eissens.
En Diaken Meeuwes Derks.
Neffens deze beide zijn verkoren Lammert Jansen mede ouderling.
En Klaas Roelfs mede diaken.

Litmaten der gemeente waren navolgende personen,
Albertus Lamberg pastor, en
Trijntjen van Kleve zijne Huisvrou
Ave Derks wed. van Derk Meeuwes
Meeuwes Derks Diaken
Siabbe Bronnes, en
Annegien Dorenbusch zijne vrou
Rixte Ellens wed...
Hille Klasen wed. van Klaas Meeuwes
Jan Klasen zoon van Klaas Meeuwes
Jan Jansen schoolmr., en
Griete Jansen zijne vrou
Klaas Roelfs, en
Jakobjen Jakobs zijne vrou

Izebrant Eissens ouderl. en
Marritjen Jakobs zijne Huisvrou
Jan Jansen zoon van Jan Hansens,
en Jantjen Jansen zijne vrou
Harm Sibrants, en
Sieuwe Jansen zijne vrou
Luppe Eissens Schulte, en
Stijntjen Jakobs zijne Huisvrou
Lammert Jansen Ouderling
Petertjen Peters wed. van Peter Jemmens
Krijn Jakobs, en
Eeuwke Hendriks zijne Huisvrou

Verandering onder de Bediening van Dom. Alb. Lamberg voorgevallen ontrent
Litmaten die naderhant toegekomen zijn.

1651
in Juni
Kornelis Jakobs met attest. van Groningen
in Decemb. is aangenomen
de Wed.van Luirt Tiaarts.

1653
in Maart
Wibbe Jansen vrou van
Jan Everts met attest. van Kropswolde
en Trijne Peters vrou van Reint Jans attest. van Middelbert.

1654
in Maart Aangen.
Derk Jans bij de oude Rohaan,
Derk Jans bij de Hoge weg,
Lijzebet Jansen vrou van Lammert Jansen,
Trijne Jansen Wed. van Jan Peters,
en Trijne Jansen vrou van Hendrik Christiaans.

in Septemb. aangen.
Welmoet Jansen vrou van Klaas Jans.

in Decemb.
Margaretha Jans Huisvrou van Alb. Lamberg pastor,
Geert Hendriks, en
Frouke Ubbens zijne vrou,
Hendrik Hendriks in de Oude Rohaan,
en Klaas Jans.

1655
in Juni
Peter Jansen schoolmr.

1656
in Maart
Idegien Jansen vrou van Derk Jans.

in Juni
Elte Jansen bij de Hoge weg

1657
in Juni
Albert Hendriks,
en Wenne Peters vrou van Jan Karstens.
Eltje Jans, en
Anne zijne vrou met attest. van Scharmer.
En Peter Kornelis met Attest. van Noordijk.

in Septemb. Aangen.
Oomke Luitjens, en
Dieuwertjen Hendriks zijne vrou.

in Decemb.
Bartelt Ellens.

1658
in Juni Aangen.
Frouke Derks vrou van Klaas Hendriks,
Liefke Klasen vrou van Derk Jans,
en Geertruit Ellens.

Litmaten.
Op denzelven tijt
Geert Luitjens Schoolmr. en
Gepke Hendriks zijne vrou met Attest. van Aduwert.

in Septemb.
Grietjen Peters vrou van Jan Klasen met attest. van Stedum.

1659
in Maart Aangen.
Bronne Siabbes,
en Ave Eltjes, vrouw van Meeuwes Derks.
daarna Bonne Hiddes

Van 1660 en 1661 hebben de Litmaten niet geboekt kunnen worden,
dewijl het onderste van het blat waarop dezelve aangetekent waren, versleten was.

1662
in Maart
Aaltjen Jans vrou van Lammert Jans Schoolmeester aangen.

in Juni
Trijne Peters vrou van Reint Jansen met Attest. van de Harkstede.

1663
in Juni
Willem Sibrants,
en Sapke Datema Huisvrou van Bronne Siabbes aangen.

1664
in Maart
Aaltjen Arijs vrou van Jakob Meertens.

in Juni
Annegien Peters vrou van Derk Brunes.

in Septemb.
Lijzebet Eltjes vrou van Peter Kornelis.

1665
in Juni
Grietjen Roelfs met attest. van Sapmeer,
Annegien Jans van Oldenhuis met att. van Wittewierum,
en Ide Geerts met attest. van Kolham.

1666
in Juni
Jakob Reners met attest. van Zuurdijk.

1667
in Juni aangen.
Trijntjen Peters vrou van Jakob Reners.

1669
Jan Kornelis, en
Hillegien Eisses zijne vrou.

1670
in Maart
Severijn Henriques.

in Juni
Metjen Jakobs wed. van Peter Willems,
en Teunisjen Kornelis.

1671
in Sept.
Jakob Geerts met att. van Middelbert.


Nadat Dom. Albertus Lamberg door den doot was weggerukt,
in het Jaar 1672. den 26 Juli, is in zijne plaatze door het lot verkoren
Dom. Rudolfus Helperi Groninganus, in het Jaar 1673. op den 20 Juli,
en bevestigt in hetzelve Jaar op den 21 Septemb. door de Eerw. Heren
Thomas Alberthoma Eccls. in Groningen, Gregorius Mees Eccls. ibid. en
Everwijnus Palthenius, die gepredikt heeft uit Amos 2:11

In dien tijt was Ouderling Lammert Jans.
Diakenen waren Oomke Luitjens, en Peter Kornelis.
En als Litmaten der Gemeente zijn gevonden navolgende personen,
Rudolfus Helperi pastor.
Lammert Jans ouderling, en
Lijzebet Jans zijne Huisvrou.
Oomke Luitjens Diaken, en
Dieuwertjen Hendriks zijne vrou.
Peter Kornelis Diaken, en
Lijzebet Eltjes zijn Huisvrou.
Bronne Siabbes kerkvoogt, en
Sapke Datema zijne vrou.
Metjen Jakobs wed. van Peter Willems.
Kornelis Stevens Schoolmr. en
Trijntjen Peters zijne vrou.
Itjen Jans.
Geertjen Jans Wed. van Klaas Tieerts.
Jan Kornelis, en
Hillegien Eissing zijne vrou.
Jan Klasen, en
Grietjen Peters zijne Huisvrou.

Anna Fransen.
Aaltjen Lukas.
Berent Jans, en
Tonnisjen Kornelis zijne vrou.
Klaas Jans, en
Welmoet Jans zijne Huisvrou.
Wenne Peters vrou van Jan Karstens.
Aaltjen Arijs vrou van Jakob Meertens.
Trijne Jans vrou van Hendrik Christiaans.
Anna Peters vrou van Derk Brunes.

Verandering onder Dom. Rud. Helperi voorgevallen ontrent Ouderlingen en Diakenen.

In het Jaar 1675. den 17. Januari is Oomke Luitjens aangestelt tot Ouderling, 
neffens den Ouderling Lammert Jans.
Op denzelven dag is aangestelt tot Diaken Jan Klasen, toegenoemt de Grote,
in plaatze van Oomke Luitjes.
In het Jaar 1677. is Klaas Jans voor Jan Klasen tot Diaken aangestelt, op den 25. April.
In het Jaar 1676. is Peter Kornelis tot Ouderling verkoren, in plaatze van den overledenen
Lammert Jans, op den 13. Februari.
In plaatze van Peter Kornelis is toen Jan Kornelis Diaken geworden.
NB. Onder Dom. Stef. Bennink kan het vervolg gezien worden.

Litmaten die naderhant toegevoegt zijn.

1673
Tietjen Kornelis Jonge Dochter aangenomen

1674
Willem Jans, en
Mene Jans zijne vrou,
Jan Klasen, en
Jantjen Hendriks zijne vrou,
Albert Alberts, en
Annegien Oomkes zijne vrou.
Anna Harms vrou van Jan Buning,
Klaas Jans,
Frans Eltjes, en
Derk Jakobs aangenomen.
Severijn Henriques, en
Aaltjen Lammerts zijne vrou, beide met attest. van Garmerwolde.

1675
in maart aangen.
Jan Harms, en
Heiltjen Jans zijne vrou.
Sibrant Harms, en
Grietjen Luitjens zijne vrou.

in maai aang.
Sibrant Willems, en
Lammegien Izebrants zijne vrou,
Siamke Jans met attest. van Bedum.

1676
in maart
Aaltjen Bronnes met attest. van Groningen,
en Ipolithe Henriques met attest. van Zuitwolde.

in Decemb. aang.
Siertjen Luitjes.
Aaltjen Amtshof met attest. van Groningen,
en Jan Klasen met attest. van Weiwert

1677
in Juni aang.
Kornelsjen Hendriks.

in Septemb.
Jan Harms in de Rohaan met attest. van Groningen

1678
in Juni aangen.
Klaas Jakobs.

1679
in Juni
Bronne Bronnes met attest. van Groningen

in Decemb.
Hero Jakobs Sittema met attest. van Usquert,
Aangen. Aaltjen Harms Huisvrou van Jan Harms Schulte.


Dom. Stefanus Bennink heeft den tijt van zijne Beroepinge en
Bevestiginge niet aangetekent: Doch het blijkt uit de veranderinge van het
geschrifte, dat Hij zijnen dienst, als predikant te Engelbert moet aangevangen
hebben in het Jaar 1680, nadat Dom. Rudolfus Helperi in hetzelve Jaar
verplaatst was naar Heveskes.

Ouderlingen in dien tijt waren
Oomke Luitjens, en Peter Kornelis.
Diakenen waren Jan Kornelis, en Klaas Jans.
En wie toen Litmaten der Gemeente waren is niet opgeschreven.

Verandering onder D. Stefanus Bennink voorgevallen ontrent
Ouderlingen en Diakenen.
In het Jaar 1681. den 25. Juli is Klaas Jans tot Ouderling verkoren in
plaatze van Oomke Luitjes.
Op denzelven dag is Sibrant Harms voor Klaas Jans tot Diaken verkoren.
In het jaar 1682. den 12. maart is Albert Alberts Diaken geworden in plaatze
van Jan Kornelis.
In het jaar 1685. den 14. Juli is Berent Jans tot Diaken verkoren in plaatze
van Sibrant Harms.
In het Jaar 1686. den 16. Aug. is Hero Jakobs Sittema tot Diaken aangestelt
voor Albert Alberts.
In het Jaar 1689. den 2. Maai, is Hero Jakobs Sittema tot Ouderling verkoren
in plaatze van Peter Kornelis, ondertusschen noch als Diaken in dienst blijvende.
Op denzelven dag is Hendrik Oomkes Diaken geworden voor Berent Jans.

Litmaten die daarna toegekomen zijn.

1681
in maart aangenomen
Lukas Jans, en
Jantjen Reinders zijne vrou.

in Juni Aang.
Hannegien Jans,
Geertruit Neenks,
en Freke Hendriks.

in Sept. aang.
Marritjen Neenks.
Albert Harms,
en Renske Alberts met Attest. van Groningen

1682
in Juni Aang.
Derk Meeuwes, en
Aagtjen Izebrants zijne vrou

in Decemb. aang.
Utjen Arijs.
Harm Sibrants met attest. van Groningen

1683
in Juni
Jakob Simons, en
Mene Jans zijne vrou, met attest. van Noordijk

1684
in Maart aang.
Hillebrant Jans

in Juni aang.
Thijs Alberts, en
Klaasjen Izebrants zijne vrou,
en Geertjen Jans

Litmaten
1685
in Maart aang.
Luitjen Oomkes, en
Geertje Klasen zijne vrou.
en Hendrik Oomkes, en
Egbertje Klasen zijne vrou.

in Juni
Anje Wessels vrou van Tamme Simons, met attest. van Bedum.

in Sept. aang.
Brune Oomkes, en
Jantjen Jans vrou van Luitjen Simons.

1686
in Sept. aang.
Liefke Christiaans vrou van Klaas Berents.
en Annegien Barels vrou van Jan Hendriks met attest. van Westerbroek

1687
in Decemb.
Engel Jans met attest. van G.Wolde.

1688
in Maart aang.
Hillegien Kornelis Wed. van Thomas Jans met attest. uit de Harkstede.

1689
in maart aang.
Siabbe Bronnes, en
Klaas Berents.
Hendrikjen Alberts vrou van Jan Jans met Attest. van Haren.


Na het overlijden van Dom. Stefanus Bennink, is in zijne plaatze
Johannes Huchting tot Pastor te Engelbert verkoren in Maai
van het Jaar 1690, en bevestigt op den 20. Juli van hetzelve Jaar,
door de Eerw. Heren Joh. Abbring Eccls. in Groningen, Ant. Stegnerus
Eccls. ibid. en D. Steman Eccls. in Sappemeer die predikte uit Hand. 20:28.

Kerkvoogden in dien tijt waren de Heer Hopm. Jakobus Warmolts, en de
E. Jan Harms Schulte.
Ouderlingen de E. Klaas Jans, en de E. Hero Jakobs Sittema.
De laaste ook Diaken met Hendrik Oomkes.
En Litmaten der Gemeente waren toen deze navolgende Personen. 
Jan Harms Schulte en kerkvoogt, en
Aaltjen             zijne vrou.
Hero Jakobs Sittema Ouderl. en Diaken, en
Sapke Datema zijne vrou.
Siabbe Bronnes Dijkhuis.
Klaas Jans Ouderling.
Luitjen Oomkes en
Geertjen Klasen zijne vrou.
Hendrik Oomkes Diaken, en
Egbertje Klasen zijne vrou.
Derk Meeuwes, en
Aagtjen Izebrants zijne vrou.
Kornelis Stevens Schoolmr en
Trijntjen Peters zijne Huisvrou.
Albert Harms.
Thijs Alberts.
Severijn Henriques, en
Aaltjen Lammerts zijne vrou.
Anje Wessels Huisvrou van Tamme Simons.
Hillegien Kornelis Weduwe van Thomas Jans
Lijzebet Eltjes Wed. van Peter Kornelis.
Geertruit Neenks.
Marretjen Neenks.
Aaltjen Bronnes.
Annegien Barels Huisvrou van Jan Hendriks.

Utjen Arijs, en
Kornelisjen Hendriks zijne vrou.
Lukas Jans, en
Jantjen Reinders zijne vrou.
Klaas Berents, en
Liefke Christiaans zijne vrou.
Siamke Jans Wed. van Klaas Jakobs.
Jan Klasen en
Hannegien Jans zijne vrou.
Sibrant Harms.
Engel Jans vrou van Jan Luitjens.
Hendrikjen Alberts Huisvrou van Jan Jans.
Frans Eltjes.
Grietjen Peters Wed. van Jan Klasen.
Hillebrant Jans.
Brune Oomkes, en
Frouke Hendriks zijne Huisvrou.

Verandering voorgevallen ontrent Kerkvoogden, Ouderlingen, en Diakenen

In het Jaar 1692. is de E. Hero Jakobs Sittema tot Kerkvoogt verkoren in
plaatze van den overledenen Heer Hopman Jakobus Warmolts, den 11. Januari.
1703 den 5. Decemb. is de E. Derk Meeuwes voor Hero Jakobs Sittema
tot Kerkvoogt aangestelt.

1694. den 28. Oktob. is de E. Sibrant Harms tot Ouderling bevestigt in
plaatze van den overledenen Klaas Jans.
1696. den 26. Decemb. is de E. Derk Meeuwes tot Ouderling bevestigt
voor de overledenen Sibrant Harms.
1711. den 15. Maart is de E. Klaas Kornelis tot Ouderl. bevestigt.
1712. den 31. Juli is de E. Brune Oomkes tot Ouderling bevestigt
in plaatze van den overledenen Klaas Kornelis.

1691. den 22. Nov. is de E. Derk Meeuwes tot Diaken bevestigt 
voor Hero Jakobs Sittema.
1694. den .... Aug. is de E. Luitjen Oomkes als Diaken bevestigt
voor zijnen Br[oeder] Hendr. Oomkes.
1695. den 22. Decemb. is de E. Steven Kornelis tot Diaken
bevestigt voor Derk Meeuwes.
1703. den 4. Maart is de E. Thijs Alberts als Diaken bevestigt
voor Luitjen Oomkes.
1709. den 28. Juli is Klaas Kornelis tot Diaken bevestigt
voor Steven Kornelis.
1711. den 15. Maart zijn de E. Brune Oomkes en Willem Sibrants
als Diakenen bevestigt voor Thijs Alberts en Klaas Kornelis.
1712. den 31. Juli is Albert Jans tot Diaken bevestigt
voor Brune Oomkes.
1715. den 30. Juni is Derk Jans als Diaken bevestigt
voor Willem Sibrants.
1716. den 6. Decemb. is de E. Roelf Jakobs tot Diaken
bevestigt in plaatze van Albert Jans.

Litmaten die daarna aangenomen en toegekomen zijn.
1691
in Maart
Grietje Jans Wed. van Klaas Popkes met Attest. uit de Harkstede
Annegien Peters vrou van Albert Jans met Attest. van Kropswolde .

1692
in Maart aang.
Steven Kornelis, en
Roelf Datema.

in Juni
Annegien Sibrants met Attest. van Wittewierum.

in Decemb. aang.
Jan Hendriks.

1693
in Septemb.
Jan Harms met attest. van Hellum
aangen. Jan Luitjens.

1694
in Juni aang.
Jan Thomas, en
Liefke Peters zijne vrou.

in Sept.
Reindertje Kornelis met att. van Groningen.

in Decemb. aang.
Willem Sibrants.

1695
in Maart, aangen.
Tamme Simons,
Peter Kornelis,
Geertjen Hendriks, en
Klaas Jans met Attest. van Haren.

in Juni,
Aaltjen Christiaans vrou van Klaas Luitjens,
Jantjen Jans Wed. van Jan Ates,
Hillegien Jans J.D.
Albert Jans,
Roelf Jakobs, en
Aaltjen Klasen vrou van Utjen Arijs aangenomen.
Jan Jans, en
Zwaantjen Harms zijne vrou met Attest. van Velthuizen, en Emmelenkamp
Klaas Kornelis, en
Aaltje Meertens zijne vrou met Attest. uit de Harkstede.

1696
in Maart
Klaas Luitjens aangen.
Bartelt Jans met Attest. van Kolham.
Jantje Klasen met att. van Garmerwolde.

in Juni aangen.
Jan Simons, en
Harmtjen Jakobs vrou van Thijs Alberts.
Annegien Fokkes vrou van Gezw. Roelf Datema met Attest. van Middelbert.

1697
in Juni, aangen.
Jan Lammerts.

1698
in Maart, aang.
Annegien Severijns,
en Klaasjen Severijns.

1699
in Maart, aang.
Klaas Sens, en
Anje Roelfs zijne vrou.

in Juni, aang.
Asseltje Klasen,
en Grietje Hendriks.

in Septemb. aang.
Peter Sibrants.

in Decemb. aang.
Aafjen Jakobs vrouw van Peter Kornelis Schoolmr,
en Annegien Jans J.D.

1700
in Juni,
Albert Roukes en
Anje Jakobs zijne vrou met Attest. van Onderwierum.

1701
in Juni, aang.
Berent Martens.

1703
in Maart, aang.
Metjen Jans Wed. van gezw. Klaas Kornelis,
Berent Roelfs, en
Jantjen Peters zijne vrou.

1704
in Juni, aang.
Peter Harms,
en Fennegien Hendriks.

1705
in Maart
Jan Jans aangenomen.

1706
in Sept. aang.
Popke Klasen,
en Luitjen Reintjes met attest. van Groningen.

1707
in maart, aang.
Jan Sikkes, en
Klare Wessels zijne vrou.

in Juni, aang.
Annegien Klasen, J.D.

in Sept. aang.
Annegien Peters vrou van Berent Martens,
Peter Harms, en
Kornelisjen Peters zijne vrou,
en Hillegien Lammerts vrou van Haije Geerts.

1708
in Sept.
Jan Hindriks van Lijnen, en
Anne Margarete Bastiaans met att. van Kropswolde.

1709
in Juni
Jantjen Jans vrou van Jan Klasen, met attest. van Zuidwolde.

in Decemb. aang.
Izebrant Thijs,
Oomke Hendriks,
en Jeigien Derks, J.D.

1710
in maart, aang.
Oomke Brunes,
Klaasjen Klasen,
en Trijntjen Berents.

in Juni
Annegien Harms met attest. van Haren.

in Septemb.
Grietjen Offringa vrou van Oomke Brunes met att. van Groningen.

in Decemb. aang.
Jan Klasen, zoon van wijl. Klaas Jakobs.

1711
in Juni,
Roelf Harms, met attest. van Kropswolde.

in Sept.
Trijntjen Addes met attest. van Middelbert.

1712
in Maart.
Jan Houwing met attest. van Bellingweer.
Harm Geerts, en
Trijntjen Mennes met att. van Scharmer,
Aang. Meeuwes Derks,
en Trijntjen Jans J.D.

1714
in Maart,
Jan Peters, en
Jantjen Willems zijne vrou met att. van Middelbert.
Aang. Oomke Alberts, en
Jeigien Thijs zijne vrou.

in Juni,
Meerten Willems met attest. van Westerbroek.
Aang. Derk Hendriks en
Anna Tiakkes zijne vrou,
Trijntjen Tammes J.D.
en Thijs Tammes.

in Sept.
Jan Wolters en
Liefke Hendriks zijne vrou met attest. van Westerbroek.
Paul Schram en Grietjen Harms zijne vrou, de laaste met attest. van Groningen.
Aang. Johanna Huchting.

in Decemb. Aang.
Harm Jans Schulte.
 
1715
in Maart, aang.
Diewertjen Luitjens,
en Trijntjen Stevens.
Hendrik Willems met att. van Sapmeer.

in Juni,
Stijntjen Hendriks met attest. van Ten Boer.

in Septemb.
Jakob Kornelis, en
Anje Jeltes zijne vrou met Attest. van Veendam
Heiltjen Simons vrou van Jan Meeuwes met attest. van Groningen.

1716
in Juni,
Harm Tonnis met attest. van Bedum


Na dat Dom. Joh. Huchting verplaatst was naar het
Hogezant, is in zijne plaatze tot predikant te Engelbert beroepen en
bevestigt Dom. Johannes Gelting, die den tijt van zijne Beroepinge
en Bevestiginge niet aangetekent heeft. Doch het bljkt uit de veranderinge
van het geschrifte dat Hij zijnen dienst moet aangevangen hebben in het
Jaar 1716.

Kerkvoogden, Ouderlingen, en Diakenen waren toen dezelve personen die
bij de komste van Dom. J.D. Metting noch in dienst waren, en daar gezien
kunnen worden.
En wie in dien tijt Litmaten der Gemeente waren is niet aangeschreven.
Verandering ontrent Kerkvoogden, Ouderlingen, en Diakenen is onder Dom.
Joh. Gelting niet voorgevallen.

Litmaten die daarna toegekomen zijn.

1717
in Maart aangenomen
Hendrik Egberts, en
Hillegien Klasen zijne vrou,
Jan Meeuwes,
Hendrik Jakobs,
Geert Jans,
Izebrant Derks,
Hillegien Klasen,
Trijntjen Klasen,
en Marretjen Kornelis.
Noch
Hillegien Oepkes met Attest. van Leeuwarden

in Juni. aang.
Siertjen Jans,
Grietjen Kornelis,
Trijntjen Tammes,
Welmtjen Luitjens,
Jakob Roelfs,
en Oomke Luitjens.
Noch Hugo Adolf Ter Spill met Att. van Slochteren

in Sept. aangen.
Jantjen Jans, zijne vrou [ betreft Hugo Adolf ter Spill ]

1719
in Juni.
Wilte Hendriks en Martjen Alberts met Att. [van waar niet vermeld]


In Maai van het Jaar 1719. ben Ik Joh. Daniel Metting met eenparige
stemmen beroepen tot predikant te Engelbert, in plaatze van Dom. Joh.
Gelting die verongelukt was in April van hetzelve Jaar, en daarop den 27.
Augustus bevestigt door de Eerw. Heren L. Bieruma Eccls. in Groningen,
die de handen opleide, en J. Fledderus pred. te Haren, die predikte uit
Jezai 30:20 de derde Examinator Lub. Birza pred. te Westerbroek was niet
tegenwoordig.

Kerkvoogden in dien tijt waren de E. Jan Harms Schulte, en en de E. Derk Meeuwes.
Ouderlingen de E. Derk Meeuwes, en de E. Brune Oomkes.
En Diakenen de E. Roelf Jakobs Dijkhuizen, en de E. Derk Jans.
Als litmaten der gemeente te Engelbert hebbe Ik navolgende p[er]sonen bij mijne
aankomste gevonden.
Jan Harms Schulte en kerkvoogt.
Derk Meeuwes ouderl. en kerkvoogt, en
Reindertjen Kornelis zijne Huisvrou.
Brune Oomkes ouderling, en
Frouke Hendriks zijne Huisvr.
Roelf Jakobs Dijkhuizen Diaken.
Derk Jans, Diaken, en
Stijntjen Hendriks zijne vrou.
Steven Kornelis schoolmeester, en
Grietjen Jans zijne vrou.
Willem Sibrants, en
Hillegien Jans zijne vrou.
Hendrik Egberts, en
Hillegien Klasen zijne vrou.
Jan Wolters, en
Liefke Hendriks zijne vrou.
Hillegien Klasen Wed. van Simon Tammes.
Klaas Luitjens, en
Aaltjen Christiaans zijne vrou.
Jan Meeuwes, en
Heiltjen Simons zijne vrou.
Egbertjen Klasen Wed. van Hindrik Oomkes.
Geert Jans, en
Siertjen Jans zijne vrou.
Geertjen Klasen Wed. van Luitjen Oomkes.
Oomke Alberts.
Meerten Willems en
Trijntjen Jans zijne vrou.
Oomke Brunes, en
Grietjen Offringa zijne vrou.
Jan Houwing gezw. en
Harmtjen Jakobs zijne vrou.

Annegien Peters Wed. van Berent Martens.
Paul Schram, en
Grietjen Harms zijne Huisvrou.
Albert Jans, en
Annegien Peters zijne vrou.
Tamme Simons.
Derk Hindriks, en
Trijntjen Tammes zijne vrou.
Wilte Hendriks, en
Martjen Alberts zijne vrou.
Oomke Hendriks.
Oomke Luitjens.
Harm Jans Schulte.
Jakob Roelfs.
Trijntjen Tammes J.D,
Welmtjen Luitjens J.d.
Trijntjen Klasen J.d.
Trijntjen Stevens J.d.
Grietjen Kornelis J.d.
Bijwke Roelfs J.D.

Verandering voorgevallen ontrent Kerkvoogden, Ouderlingen,
en Diakenen.
In het Jaar 1721. zijn tot kerkvoogden verkoren de HoogEd. gestr.
Heer H. Wolthers Burgermeester der Stat Groningen, en de E.
Gezworen Jan Houwing, in plaatze van de E. Jan Harms Schulte,
en de E. Derk Meeuwes, die beide ontslaging verzocht en
verkregen hadden.

In het Jaar 1721. is Steven Kornelis in plaatze van den overledenen
Brune Oomkes tot Ouderling verkoren en bevestigt.

In het Jaar 1720 is Oomke Hendriks als Diaken Derk Jans gevolgt.

1725 is Meerten Willems in plaatze van Roelf Jakobs Dijkhuizen
tot Diaken aangestelt.

In het Jaar 1727 is Oomke Luitjens als Diaken, Oomke Hendriks gevolgt.

Anno 1728
Den XI Januari is de Eerz. Roelf Jakobs Dijkhuizen tot Ouderling
bevestigt in plaats van de overleedenen Derk Meuwes

Litmaten die toegekomen en aangenomen zijn tot
de Gemeente van Engelbert.
1719
in Septemb.
Renske Bronnes met attest. van Scharmer.

1720
in Juni.
Martjen Hendriks met attest. van Garmerwolde.
Berent Jans, en
Martjen Willems zijne vrou met attest. van Haren.

in Decemb.
is aangenomen
Kornelis Derks belijdenis des geloofs gedaan hebbende.

1721
in Mart. aangenomen
Jan Alberts,
Albert Thijs,
Tamme Derks,
Sibrant Willems,
Jan Stevens,
Trijntjen Klasen,
Maria Schram,
en Aafjen Derks.

in Juni aangenomen
Leentjen Roelfs.

in Septemb.
Hugo Adolf Ter Spil, en
Jantje Boelema zijne vrou met attest. van het Hogezant.

1722
in mart. aangenomen
Siertjen Klasen
en Hillegien Stevens.
daarna Tietje Alberts.

1723
in Mart. aangenomen
Sibrant Roelfs.
en Grietjen Stevens met Attest. van Groningen.
daarna Egbertjen Luitjens met att. van G.W. [= Garmerwolde]

1724
in Septemb.
Hesther de Wit vrou van Roelf Jakobs Dijkhuizen met attest. van Groningen

1725
in mart. aangenomen
Eltje Derks,
Berent Klasen
en Klaas Simons.

in Juni. aang.
Jan Derks

1726
in December
Jan Dieters met attestaci van Middelbert

1727
In Septemb. met Attest. overgekoomen
Hindrick Roelefs. En
Wijpko Roelefs Echtelijden: met Attest: tot deeze gemeinte overgekoomen.

1728
Met Attest. van de Harkstede den 10 7br. Angekomen
Diewertjen Jakobs


Anno 1727
Naa dat dominus Joh. Dan. Metting in Novemb. 1726 tot Loppersum bij
zijn Eerw. Ouderen was ontslapen: Heeft het den Heere naa zijne Godlijke voorzienigheid behaagt uit het getal van III proponenten op den 23 Decemb. 1726 met Eenparigheid van stemmen tot Leraar in Engelbert aan te stellen mij T. Blanckstein Mieden Oldamptinus.
Waarop ik den 27 April Ano. 1727 in den openbaren predigdienst
ben ingezegent. Toen tegenswoordig waaren de Eerw. Heeren Examinatoren, namelijk
Dnus. M. Cock, Eccles. in Groning. tunc temporis Deputatus, En R. Bottchius Eccles tot
Cropswolde, en dnus A. Winter Eccles tot Middelbert, welke twee laatste de handen
opleiden. Ook waar mijn Eerw. Broeder Fridericus Blanckstein Eccles: op de
Mieden tegenswoordig. En predigde bij deeze gelegentheidt uit Proverb [= Spreuken] 29 : 18 En ik de bevestigde predigde uit Zach: 4 : 6 pars posterior.

Kerkvoogden in dien tijt waren de WelEed. Gestrenge Heer H. Wolthers Burgermeester
der stad Groningen: En de E. gesworen J. Houwing.
Ouderlingen de E. Derk Meeuwes en Steven Kornelis Schoolmeester.
Diakenen de E. Oomke Hendriks, En Meerten Willems,
Welke Eerste naa Eene sesjaarige getrouwe dienst ontslaginge verzogt, Ende verkreegen heeft, naadat Hij op den 2den Juni in tegenswoordigheit van de Pastor Ouderlingen over zijn Rekening tot genoegen heeft gedaan. Alsdoen is op den zelven 2den Juni 1727. Wederom in zijn plaats tot Diaken (met Eenparigheit) verkooren de E. Oomke Luitiens.

Litmaaten der Gemeinte J.C. Te Engelbert Waaren bij mijn Aankomst deese navolgende Persoonen
Derk Meeuwes ouderling, en
Reindertien Kornelis zijn huisvrouw
Steven Kornelis, Ouderling, en Grietien Jans
Oomke Hendriks, Afgaande Diaken.
Meerten Willems, Continuerende Diaken, en
zijn vrouw Trijntjen Jans.
Jan Houwing, kerkvoogt, En Harmtjen Jakobs
Willem Sibrants, en Hillegjen Jans.
Hendrik Egberts, en Hillegjen Klasen.
Klaas Luitjens en
Aaltjen Christjaans.
Liefke Hendriks vrouw van Christjaan Luitjens
Derk Jans, en Stijntjen Hendriks zijn vrouw.
Roelf Jakobs Dijkhuizen, en Hesther de Wit
Oomke Luitjens aangaande Diaken, en zijn vrou
Annegien Hendriks.
Oomke Brunes, en Grietjen Offringa zijn Vrouw.
Albert Thijs en Maria Schram zijn huisvrou
Tammo Derks, en Hillegjen Stevens.
Jan Stevens, En Aafjen Derks zijn Vrouw.
Jan Dieters, en Annegjen Peters, zijn vrou.
Derk Hendriks, en Grietjen Stevens zijn vrou.
Jan Alberts
Siertjen Jans, de vrouw van Jannes Leenderts.
Egbertje Luitjens vrouw van Wessel Tammes.
Hillegien Klasen Weed: van Simon Tammens.
Renske Bronnes vrouw van Geert Hendriks
Marregijn Cornelis.
Hindrick Roelefs Gesworen. En Wijpko Roelefs zijn Vrouw. Met Attest: van Cropswolde
Diewertjen Jakobs met Attest: Harkstede

Ongetrouwde perzonen.
Dominus T. Blankstein, Eccles: te Engelbert
Sibrant Willems
Berent Klaasen.
Klaas Simons
Jan Derks
(obiit)
Eltje Derks
Aaltje Derks
, J.D.

Anno 1729. Den 27. Januarius. Ben ik T. Blanckstein Door de Eedelm: Heeren
Borgem: en Raat binnen Groningen van de Gemeinte van Engelbert verroepen: Tot
de Gemeinte van Winsum en heb op den 15. Maj mijn afscheids predicatie gedaan
met de Woorden Gods die wij vinden II Corinten I - XII zoodat Blijkt dat
ik alhijr 2 Jaar en drie weken predikant ben Geweest.


[Dominee Johannes Klugkist]
Na het vertrek van d. Eerw. D. Blankenstein na Winsum, so ben ik, met twee
andere op nominatie gestelt sijnde, alhier te Engelbert beroepen en op den 3
junius 1729. in den dienst bevestigt door de Eerw. Examinatoren Abrah. Winter
predikant tot Middelbert en Abrah. Fledderus predikant te Haren, predikende
de eerste uit 1 Tim. 4.vs.12 en na dat mij van de twede de handen opgelegt waren,
predikte ik uit het laatste gedeelte van 2 Corinth. 2.16.
Kerkvoogden in dien tijd waren de Weled. en Hoogachtbare Heer H.
Wolthers
Burgemeester in Groningen en de E. Jan Houwing Gesworen.
Ouderlingen de E. Steven Cornelius Schoolmeester, en Roelf Jacobs Dijkhuisen,
Diaconen de E. Oomke Luitjens en Meerten Willems.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Litmaten bij mijn aankomste waren de selfde, als D. Blankstein se gelaten hadde.
Maar hier bij sijn met Attestatie aangekomen

Tijmen Dolvinge en sijn huisvrouw Jantjen
van Westerbork den 19 april 1729.

Wieke Hiddes huisvrouwe van Christiaan Klasen met attestatie van Middelbert den 31 Majus 1730.

Lammechjen Roelfs J.D. met attestatie van Westerborck den 3. jun. 1731.

Jan Scholten, van Ulsen den 20 meert 1732

Geeske Hebkes vrouw van de E. Gesworen Hindrick Roelfs
met attestatie van Noordijk den 4 novemb. 1731

Marchjen Jans vrouw van Frederick Hansen
den 9 september 1732 van Middelbert

Hindrik Geerts Maats den 10 jannuarius 17.33. van Westerborck.

Jan Harms, en Aafke Addes, den 6. Augustus 17.33. sijnde Eheluiden, beide van Noortdijck
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anno 1733 den 22. is het beroep van Oostwolt op mij gevallen, waarop
ik dan den 5 Februarius 1734. mijn afscheitspredicatie gedaan heb uit
Deuternom. 30 vs. 19.
Kerkvoogt was de E. Tammo Dercks maar in plaats van de WelEd. en
Hoogachtbare Heer H. Wolthers was noch niemand ingekoren. Ouderlingen
waren de bovengenoemde de E. Steven Cornelius en de E. Roelf Jacobs
Dijkhuisen, Diaconen de E. Oomke Luitjens, en de E. Tammo Dercks.
[was getekend] J. Klugkist predikant te Engelbert.


Het heeft den Opperregeerder van zijne Kerk behaagt
in het jaar 1734. den 19. April mij Jannes Rummerink met eenparige stemmen
tot predikant van Engelbert te beroepen; nadat de D. J. Klugkist na Oostwolt in
het Oldampt was verplaatst. Waarop ik den 4. Julij 1734 in
den Heiligen Dienst ben ingezegent door de Eerw. Heeren, Joh. Hulsius pred.
te Groningen, die mij en de Gemeente onzen pligt getrouw voorhielde uit
Hebr. XIII. 17. En Rud. Bottichius pred. te Cropswolde, die de hand
opleide. Na het welke ik mijne Intree Rede hebbe gehouden uit Ps. LXXI : 16.

Kerkvoogden in dien tijdt waren de E. Tammo Dercks, en de E. Albert Ties, die den 19 April 1734. op dag van verkiezing tot kerkvoogt verkoren is.
De kerkenraadt bestont uit Steven Kornelis Schoolmeester, en Roelef Dijkkhuizen,
als Ouderlingen, en uit Tammo Derks en Oomke Luitjes als Diakonen.

Als Lidtmaten hebbe ik gevonden deze navolgende:
Willem Sibrants en Hillegien Jans
Hindrik Egberts en Hillegien Klasens
Steven Kornelis Ouderling en Grietjen Jans
Jan Stevens en Aafjen Derks
Renske Bronnes wed.
Wieke Hiddes vrouw van Christiaan Klasen
Stijntjen Hindriks wed.
Jan Scholtens en Siertjen Jans
Oomke Luitjes Diaken
Trijntien Jans wed.
Marchien Kornelis vrouw van Hilbrant Jans
Tammo Derks Boekhoudende Diaken en kerk-
voogt, en Hillegien Stevens
Oomke Hindriks en Dievertien Jakobs.
Tijmen Dolphing en Jantien
Hindrik Roelefs Gesworen en Geesjen Hebkes.
Roelef Dijkhuzen ouderling en Hester de Wit.
Jan Harms en Aafke Addes.
Jan Dieters en Annegien Pieters
Derk Hindriks en Grietjen Stevens
Albert Ties kerkvoogt en Maria Pouwels Schram
Jan Alberts
Egbertjen Luitjens vrouw van Wessel Tammes
Marchien Jans vrouw van Frederik Hansen

Met Attestatie zijn deze gemeente de navolgende toegevoegt
Albertje Jans met Attestatie van Godlinze gedateert den 19 Julij 1734
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den 24. Augustij 1736 ben ik van Engelbert na de
Mieden in 't Oldampt beroepen, en hebben den 23.
Sept. daaran mijne afscheitsrede gedaan uit Pet. XXI 
vs. 10. De kerkenraat was nog dezelve als toen ik
gekomen ben.
[was getekend] J. Rummerink predikant te Engelbert


Het heeft de souvereine Godt, en opperste Regeerder van zijn Kerke behaagt, in 't jaar
1736. den 27 December. mij Petrus Johannes Huisinga Ludolphi fil: met eenpaarighd.
van stemmen tot praedikant alhier te beroepen, in plaatze van de Eerw. Welgeleerde Heer Joh. Ruumerick beroepen na de Mieden in 't Oldampt, nadat wij onder ons vijven op de Nominatie hadden gestaan, en hierop ben ik den 7 April 1737. in den H: dienst alhier bevestigt, door de Eerwaarde Heeren Examinatoren M. Cock praedikant te Groningen, welke mij de handen opleide, nadat de eerw. Heer Joh. Lud. Gochenius praedikant tot Noordijk gepredikt hadde uit 1:Cor:4:1,2, na welke ik mijn eerste leer-rede tot dese gemeinte
gedaan hebbe uit Rom:1:16.

Kerkvoogden in die tijt waaren de E. Tamme Derks, en de E. Albert Thies
de kerkenraat bestont uit Steven Cornelis Schoolmeester, en Roelf Jacobs Dijkhuisen Ouderlingen
en uit Tamme Derks en Oomke Luitjes diaconen

Litmaaten waaren bij mijn komste alhier deze navolgende.
Hilje Jans wed. van Willem Sibrants.
Hindrik Egbers en Hilje Claasen, egtelieden.
Steven Cornelis ouderling en Grietje Jans egtelieden.
Jan Stevens en Aafje Derks egtelieden.
Reindertje Kornelis wed. van Derk Meeuwes.
Renske Bronnes wed. van Geert Hindriks.
Wieke Hiddes huisvrouw van Christiaan Claasen.
Hilligje Claasen wonende bij Christiaan.
Stijntjen Hindriks wed. van Derk Jans.
Jan Scholtens en Siertjen Jans, egtelieden.
Oomke Luitjes diaken.
Marchien Cornelis vrouw van Hillebrant Jans.
Trijntjen Jans wed. van Meerten Willems.
Tammo Derks, Boekhoudende diaken, en kerkvoogt,
en Hilligje Stevens egtelieden.
Oomke Hindriks, en Diewertje Jacobs egtelieden.
Timon Dolphing, en Jantjen Roelfs egtelieden.
Hindrik Roelfs gesworen, en Geesjen Hebkes egtelieden.
Roelf Jacobs Dijkhuizen Ouderling, en Hester de Wit egtelieden.
Jan Harms Bos en Aafke Addes egtelieden.
Jan Dieters en Anje Peters egtelieden.
Derk Hindriks, Grietje Stevens egtelieden.
Albert Thies kerkvoogt, en Maria Pauwels Schram egtelieden.
Jan Albers
Egbertje Luitjes huisvrouw van Wessel Tammes.
Oomke

Met kerkelijke attestatie zijn tot deze gemeinte overgekomen,
Alegonda Geertruida Barlinckhof huisvrouw van de pastor Huisinga met attestatie van Groningen gedateert den 28 sept: 1737.
Jantje Dijkhuisen met attestatie van Anlo gedateert den 9. Nov: 1739.
Anna Pieters met attestatie van Groningen gedateert den 27 Nov: 1741.
Marregien Remmels met attestatie van Groningen gedateert den 6. Dec: 1741.
Saertien Woelesius met attestatie van Westerbroeck was gedateert den 6 Maert 1743

Tot lidtmaeten dezer gemeinte aengenoomen op voorgaende belijdenis.
Freerckien Ottens Huijsvrouw van Oomke Luijtiens in junii 1744

Den 21. junij 1741 ben ik door de Eedele Mog. H. Heeren
Rade van Staaten der vereenigde Nederlanden, als Collatoren van
de Lang-akker-schans beroepen, en hebbe den 12. Augustus 1742. mijn
afscheit genomen van de gemeinte van Engelbert met de woorden van Paulus
1:Cor:16:22-24. bestaande de kerken-raadt uit de E. Steven Cornelis,
en Roelef Jacobs Dijkhuisen, Ouderlingen, en de E. Tamme Derks, en Timon
Dolphing
diakonen.
[was getekend] P.J. Huizinga
Eccls: in Engelbert


Den 30 Augusti 1742 ben ick Hidde Woelesius (in de plaets
van den Eerw. Heer Petrus Johan Huisinga nae de Niewe Schans
door de Eed. Moog. H. Heeren verroepen zijnde als booven te zien)
met eenpaerigheit van stemmen tot Praedicant
in de gemeinte J.C. van Engelbert beroepen. En daer op
den 4 November deszelven jaers 1742 in den Heiligen dienst
bevestigt. bij welke geleegentheit De Eerwaerde Heer M. Wieringa
praedicant in Appingadam mijn geachte leermeester uit aenmerckinge van die oude
betreckinge Predickte uit 1 Tim:1 vs.18 en 19.
En de Eerw. Heeren Examinatoren M. Berteling Praedicant te
Groningen en Gochenius Praedicant te Noordijck de
Handen opleiden. En ick bevestigt zijnde praedickte daer op
uit Coll:4:vs.3 en 4.

In welke tijdt kerckvoogden waeren de E: Tamme Dercks, en de E:
Albert Thies.
Ouderlingen de E. Steven Cornelis Schoolmeester, en de E. Roelf Jacobs
Diackenen de E: Tamme Dercks, Dijckhuijsen kerkvoogt en de E: Timon Dolphingh.

Leedemaeten bij mijn komste de navolgende
Hilje Jans wed. van Willem Sibrands.
Hinderick Egbers Joncker en Hilje Claesens egte lieden.
Steeven Cornelis Schoolmeester en Ouderling, En Grietien Jans egte lieden.
Jan Steevens en Aafjen Dercks Egte lieden.
Reindertien Cornelis wed. van Derck Meeuwes.
Renske Bronnes wed. van Geert Hindricks.
Wiecke Hiddens Huijsvrouw van Christiaen Claesens.
Stijntien Hindericks wed. van Derck Jans.
Oomke Luijtiens.
Marregien Cornelis Huijsvrouw van Egbert Arendts.
Tamme Dercks boekhoudende diacon en kerkvoogt en Hillegien Stevens egte lieden.
Oomke Hindricks en Diewertien Jacobs Egte lieden.
Timon Dolphingh diacon en Jantien Roelfs Egte lieden.
Roelf Jacobs Dijckhuijsen ouderling (die kort daer nae overleeden is).
Albert Thies kerckvoogt, en Maria Pauwels Schram Egte lieden
Jan Dieters en Anje Pieters Egte lieden (Anje Pieters is kort daer op overleden).
Grietien Stevens wed. van Derck Hindricks.
Jantien Dijckhuisen huijsvrouw van Jan Coerts.
Anna Pieters huijsvrouw van Lucas Alefs.
Jan Alberts
Egbertien Luijtiens Huijsvrouw van Cornelis Pieters.
Hindrick Roelfs Geswooren en Geesjen Hebkes Egte lieden.

Ledematen die er toegekoomen en angenoomen zijn tot de Gemeinte van Engelbert.
1743
Saertien Woelesius  met Attestatie van Westerbroek gedateert den 6 Maert 1743 dog wederom na Groningen vertrocken

1744
in Junii is op voorgaende belijdenis tot lidtmaat dezer gemeinte aengen. Freerckjen Ottens huijsvrouw van Oomke Luijtiens.
Vrouckjen Schootercamp Huijsvrouwe van H. Woelesius met Attestatie van Wanneperveen gedateert den 24 Septemb: 1744.
Aeltjen Schootercamp j.d. oock met Attestatie van Wanneperveen gedateert op den zelven dato als boven

1745
In Maert aengenoomen op voorgaende belijdenis
Hindrik Willems,
Jan Koerts, en
Roelf T. Dolphingh.
Hedde Oomkes is met kerchelijke attestatie van Groningen tot deze gemeinte overgekoomen; de Attes. was gedateert den 11: September 1745.

1751
In junii, nae voorgaende belijdenis, tot Litmaat aengenomen de E:
Christiaen Clasens.

1753
In maert aengenoomen
Jan Hillebrandts, en Grietien Derks, egtelieden

1754
In maij aengenoomen
Grietien Tammes, en
Hillegien Tammes j.d.


[ Dominee Hidde Woelesius ]
Door de Hoog WelGebooren Vrouwe, Me Vrouwe, A:M: Rengers, Duariere Lewe: als Unica Collatrix van Middelstum Toornwert en onderhorige dorpen, ben ik tot Praedicant van Middelstum en Toornwert beroepen op den 9 Nov: 1754: en heb mijn afscheidt van de Gemeinte van Engelbert genoomen met de woorden van Paulus uit 1 Cor: 16: 22-24 op den 16 Feb: 1755.
De Wel Eerwaarde en Geleerde Heer D. Hiddo Woelesius
te Middelstum en Toornwert beroepen zijnde, die
beroepinge aangenomen hebbende en van hier vertrokken zijnde
soo ben ik Henricus Bebingh, voorheen Pred. te Zonnemaire
in Zeeland op het Eiland Schouwen, alhier met
het lot beroepen op den 22 Julius 1755 en ben, die
beroepinge in s' Heeren Name aangenomen hebbende, alhier
in den Heijligen Dienst bevestigt op den 30 November 1755, door
neef G.J. Hillers Pred. te Anlo uit Landschap Drenthe
welke bij die gelegentheit predikte uit M:132:16, de
handen van Broederschap wierden Nue Classis gegeven
door D.D. J. Brill pred. te Middelbert en Jac. Wich:
Lieftinck pred. te Westerbroek, ik deed mijne Intree-
Rede met 1 Corinth:2:1,2.

Kerkvoogden in dien tijd waren
De E. Tammo Derks en de E. Albert Thijes

Ouderlingen
De E. Oomke Hindriks en de E. Oomke Luitjes

Diakon
Hedde Oomkes zijnde de anderen Diakon Hendrik Willems
even voor mijne bevestiginge gestorven

Als Lidtmaten heb ik gevonden Dese Navolgende
Hilje Jans wed. van Willem Sibrants obiit.
obiit Hindrik Egberts Jonker en Hilje Klaasen zijn vrouw obiit.
Jan Stevens Schoolmeester
Renske Bronnes wed: van Geert Hindriks.
Christiaen Klasen en Wieke Hiddens zijn vrouw obiit
Stijntjen Hindriks wed: van Derk Jans obiit.
obiit Jan Hillebrants en Grietjen Derks zijn vrouw
Oomke Luitjens mede Ouderling en Frerikje Ottens zijn vrouw.
obiit Oomke Hindriks Ouderling en Dievertjen Jacobs.
Margjen Cornelis Huisvrou van Egbert Arents.
Tamme Derks Kerkvoogt en Hillegjen Stevens zijn vrouw.
Roelf Timons Dolphingh en Jantjen Sinninge, zijn vrouw

Jan Koerts en Jantjen Jacobs Dijkhuisen zijn vrouw.
Albert Thies Kerkvoogt en Maria Pauwels Schram zijn vrouw obiit
Hedde Oomkes Diakon x obiit en Geesjen Timons Dolphingh.
Jantjen Roelfs. wed: van Timon Dolphingh.
Egbertjen Luitjens Huisvrouw van Cornelis Pieters obiit

Met Attestatie zijn aangekomen deese Navolgende
Gesina Geersema Huisvrouw van De predicant Henr. Bebingh met Attestatie van Zonnemaire in Zeeland op t eiland Schouwen
Elsien Tonnis huisvrouw van Geert Hindriks met Attestatie van Groningen gedateert den 23 Novemb. 1756.
Hilligjen Tammes J.D. met attestatie van Groningen gedagteekent den 23 November 1759.
Jantien Tuinmans met Attestatie van Groningen gedagteekend den 6 Decembr 1765 en onderteekend door D. J. Rummerink. Eccl: Gron:
Die op voorgaende belijdenis tot Ledematen deser Gemeinte zijn aangenomen 1756
Den 8 September op voorgaende belijdenis, tot Lidtmaet deser gemeinte aangenomen
Jantien Tuinman geboren tot Helpman en wonende thans alhier
Met Attestatie van hier vertrokken na Leiden.
1759
Den 30 Majus op voorgaande belijdenissen tot ledematen deser gemeinte aangenomen
Luitje Jans en Hindrikjen Lauwes Echte lieden.


Op den 19 maart 1766 ben ik, Henricus Bebingh, door de Heeren Collatoren van Oostwold Hooge ende Laage Meeden, aldaar tot predicant beroepen, en hebbe (die beroepinge aangenomen hebbende) mijne Dimisse van de gemeente van Engelbert versogt ende verkregen, in eene gehoudene Kerkenraad op den 16 April, en vervolgens op den 27 April mijn afscheid van de gemeente van Engelbert genomen ende daar toe tot een grondslag gelegt. Lucas 19: 41, 42. hebbende Dom: Joh: Franciscus Buning Pred: te Middelbert mijne Dimissie versogt en bekomen, uit Naam van de Ouderlingen ende Diakonen der gemeentens van Oostwolt, Hooge ende Laage Meeden en Dom: Jac: Wich: Lieftinck Pred: te Westerbroek, als praeses van de Kerkenraad van Engelbert voor die tijd gefungeert.
[was getekend] Henricus Bebingh
Den WelEerwaarden seer Geleerden Heere Henricus
Bebingh
te Oostwold, Hooge en Laagemeeden beroepen
sijnde, en die beroepinge aangenomen hebbende,
soo ben ik Gerhardus Oomkens met eenparigheid
van stemmen, en genoegen van al het volk uijt een
sestal van genomineerden hier beroepen op den
23 september 1766, en hebben die beroepinge onder
sugtingen tot God om hulp, ligt en genaade (na
drie daagen beraad) aangenomen, hebbende den
2 november van onse voorige geliefde gemeinte
(Wijnjeterp en Duirswolde in de provincie van
Westvriesland) onsen afscheid genoomen, uijt
Nehemia 5 vs:19. En sijn hier wederom bevestigt
den 16 november 1766 Door mijn neef den Wel-
Eerw: seer Geleerden Heere J.W. Lieftingh Pred.
te Westerbroek en J.F. Buning Eccl. te
Middelbert, wier eerste mij en de gemeinte
met veel tederhartigheid onsen pligt voordroeg,
predikende over 1 Thess. 5 vs: 12 en 13a. De laaste
gevende (nominae classis) de hand van broederschap
boesemde de dierbaarsten segenen uijt, terwijl
's nademiddags mijn intre leerrede gedaan hebbe
uijt Rom. 1 vs: 16.

De Kerkvoogden toen ter tijt waaren:
De E. Roelf Dolphingh &
de E. Luitjen Jans.

Ouderlingen.
De E. Tamme Derks &
de E. Oomke Luitjens.

Diaconen.
De E. Jan Stevens schoolmeester,
& de E. Christiaan Klaasens.

De volgende persoonen waaren ledemaaten.
Luitjen Jans en sijn vrouw
Hinderikjen Lauwes.
Elsien Teunis huisvrouw van Geert Hinderiks.
Jantjen Tuinmans huisvrouw van Hinderik Heikes.
Albert Thies
Jan Koerts en Jantjen Jacobs Dijkhuisen Egtelieden

Roelf Timons Dolphingh en Jantjen Sinninge egtelieden.
Jantjen Roelfs weduwe van Timon Dolphing.
Margien Cornelis huisvrouw van Egbert Arends.
Tamme Derks Ouderling obiit en Hillegien Stevens sijn vrouw.
Hillegien Tammes J.D.

Dievertjen Jacobs Wed: van Oomke Hinderiks.
Oomke Lutjens Ouderling, en en Frerikje Ottens sijn vrouw.
Griettje Derks Weduwe van Jan Hillebrands.
Rentske Bronnes
Weduwe van Geert Hinderiks.
Christiaan Klasens diacon.
Jan Stevens schoolmeester en Diacon.
Met attestatie sijn overgekoomen.
Gerhardina Hajolina PiŽrius Huisvrouw van dom. G. Oomkens
En wederom vertrokken na Zuidhorn met attestatie 1772.
Op voorafgaande belijdenisse haares geloofs sijn tot lidmaet aangenoomen op den 27 maij 1767 Reindertjen Jans Huisvrouw van Wijndelt Koerts. En
Griettje Jans Jonge dogter.
Met attestatie overgekomen van Groningen
Trijntje Freriks Huisvrouw van Luitjen Oomkes. dese attestatiewas gegeven door Dom: P. Abresch Eccles: Groning. gedateert op den 4 maart 1768.
Op voorafgaande belijdenisse aangenoomen tot lidmaet op den 3 Juni 1768
Geert Hinderiks.
Jantjen Jans Jonge dogter. vertrokken na Zuithorn met attestatie 1772.
op voorafgaande belijdenisses sijn tot lidmaat aangenoomen op den 7 maart 1769.
Harm Rotgers
Cornellis Harms

en Mente Klaassens
Op voorafgaande belijdenisse des geloofs is tot lidmaat der gemeinte aangenoomen
Margien Geerts Jonge dogter op den 25 maij 1770.
Op voorafgaande belijdenisse des geloofs zijn op den 3 maart 1772 tot lidmaat der gemeinte aangenoomen de volgende persoonen
Hinderik Lauwes.
Evert Klaassens
.
Elisabeth Jacobs huisvrouw van Cornellis Harms. En
Geertjen Oomkes Huisvrouw van Harm Arents.
De Heere maake alle deze lidmaten van de gemeinte bij aanvang, of bij voortgang verder tot levendige leeden van het gezegende hooft, de Heere Jezus Christus! Amen.

Het heeft de Groote Heere van Zijn Kerk, die alles schoon
maakt op Zijn tijt, behaagt, in 't Jaar 1772 den 9 maart
om mij Gerhardus Oomkens met eenpaarige stemmen te roepen
tot het werk der Heilige Bedieninge in de vacante
gemeinte van Zuidhorn in 't Westerquartier, welke
roepstem ik na elf daagen van beraad, hebbe opgevolgt.
Mijn Dimissie hebbe ik verzogt en verkreegen van de
Kerkenraad van Engelbert op den 20 april van het
Eerw. Classis van Groningen den 28 april 1772. En hebbe
Vervolgens van de gemeinte van Engelbert mijn afscheid
genoomen op den 10 maij 1772. Leggende tot een grond-
slag hier toe Deuteronomium 30 vers 19.

Ouderlingen waren toen de E. Oomke Luitjes, en
de E. Jan Koerts, Diaconen waren de E. Luitjen Jans 
en de E. Geert Hinderiks. Kerkvoogden waaren
de E. Luitjen Jans Boekhouder & de E. Roelf
Timens Dolphing
[was getekend] G. Oomkens Pastor


Dewijl door het vertrek van den Wel Eerw. Zeer
Geleerden Heer Gerhardus Oomkens, naar Zuidhorn,
deeze gemeente herderloos geworden was, heeft het
den groten Zender zijner knegten behaagt Mij,
door middel van Collatoren en verdere stemgeregtigden
deezer plaats, uit een, voorheen gemaakte
Nominatie van Twee predicanten, en Drie proponenten,
als gewoon herder en Leeraar aen deeze
plaats te zenden, om den volke het Evangelie te
verkondigen: welke roepstem ik volveerdig heb
opgevolgt onder opzien om hulp en ondersteuning:
Waar op ik den 17 Januarij in den Jaare 1773 in den 
Heiligen dienst ben ingezeegent door de Eerw. Heeren
Johannes Franciscus Buning, pred. tot Middelbert:
(die mij en de gemeente onzen plicht getrouw en welmeenend
voorschreeff met de woorden 2 Cor. 5 vs. 19b
en J.W. Lieftingh pred. tot Westerbroek (als daar toe 
verzogt zijnde door Albertus Alberthoma pred. te Groningen)
die de handen opleide, en, al zeegenende, mij in den dienst 
verder bevestigde:
Waar op dien zelvden dag eenen aanvang van mijnen
dienst genomen heb uit 2 Cor. 5 vs. 20.
[was getekend] Lambertus Nienhuis Pastor

Kerkvoogden in dien tijd waaren:
De E. Luitje Jans en de E. Roelf Timens Dolfingh.
Ouderlingen waren:
De E. Oomke Luitjes, en de E. Jan Coerts.
Diaconen waren:
Luitje Jans. en de E. Geert Hindriks.

1773
Bij mijne komste heb ik alhier deeze naa:
volgende Ledematen gevonden.
Kerkvoogden - 
Luitje Jans en Vrouw Hindrikje Lauwes obiit.
Roelf Timens Dolfingh en Vrouw Jantje Sinninge obierunt
Ouderlingen - 
Oomke Luitjes en vrouw Freerkje Ottens obierunt.
Jan Coertz obiit
Diacon - Geert Hindriks en Vrouw Elsje Tonnis obierunt.
Jan Stevens Schoolmeester obiit.
Cornelis Harms en vrouw Elizabeth Jacobs obierunt.
Geertje Oomkes huisvrouw van Harm Arentz
Hindrik Lauwes vertrocken naar Noordijk
Harm Rotgers obiit.
Mente Claazens. vertrokken naar Wittewierum.
Hilligje Stevens Wedw. van Tammo Derks. obiit.
Dievertje Jacobs Wedw. van Oomke Hindriks. obiit.
Trijntje Freerks huisvrouw van Luitje Oomkes.
Grietje Derks Wedw. van Jan Hilbrands. vertrokken naar Westerbroek.
Christiaan Claazens. obiit.
Rentske Bronnes Wedw. van Geert Hindriks. obiit
Margjen Geerts. Jonge Dochter
Reindertje Jans huisvrouw van Wijndelt Coertz
Evert Claazens en vrouw Grietje Janz.

1773
Met attestatie van Groningen, gedateert den 24 Februarii 1773, afgegeven door Dom: Joh. Henr: Janssonius Eccl: ibidem is overgekomen
Aaltjen Tonkens huisvrouw van Dom. Lamb[ertu]s Nienhuis
Met attestatie vertrokken naar Ten Bour 25 juli 1789.
Met attestatie van Hellum, gedateert den 19 Maij 1773 uit naam der Consistorie afgegeven door Dom: J.A. Biebericher Predicant aldaar, is tot ons overgekomen
Hilligje Freerikz huisvrouw van Thies Gerrijtz bij de Roodehaan.

1776 4 Maij
Op voorgaande belijdenis der waarheid zijn tot Ledemaaten deezer Gemeente aengenomen
Steeven Tammes: jongman
Roelf Jans: jongman. obiit
Annigje Jans: jongedogter. met attestatie vertrokken naar Groningen.

1780. 7. Januarij.
Pieter Woordman: gezworen der stad Groningen.
24 Februarij
Hilbrant Jans. obiit.
6 september.
Jantjen Roelfs Dolphing: jonge dochter. vertrokken met Attestatie naar Zuidlaaren, den 28 november 1784.

1789. 22 Juli
Trijntjen Tonnis huisvrouw van Geswooren Luitjen Jans, Kerkvoogd en Ouderling dezer Gemeente. obiit

1789.
Den 28 Mei beroepen te Boer, heb ik den 8 Juni
van den Kerkeraad, en den 9 van de Classis, mijne
Dimissien verzocht, en bekomen, en den 26 Juli
mijn afscheid van de Gemeente genomen uit
1 Kor: 15: 1.2
[was getekend] L. Nienhuis

In welke tijd [gedurende de vacatien] met attestatie als ledematen tot ons zijn overgekomen
Jacob Berents en Grietjen Tonnis Ehelieden, beide van Middelbert.
En na 3 kerk-kundigingen eene attestatie gegeven aan Berent Jans van Middelbert en Nienje Gerrits van Engelbert.


Deze gemeinte vacant geworden zijnde door het vertrek van den Wel Eerw. zeer
Geleerden Heer Lambertus Nienhuis, naar Ten Boer, heeft het den grooten
Regerer zijner Kerk behaagt, mij met eenparige stemmen en genoegen des volks
uit een 7 tal genomineerden, hier te zenden, om het werk van gewoon herder en Leeraar waar te nemen: welke roeping ik volveerdig heb gevolgt, onder zugtingen
tot God om hulp, licht en genade.
Waarna ik den 16 Maai 1790 in den Heiligen dienst bevestigt ben door mijnen vader, den Wel Eerw: Zeer Geleerden Heer G. Oomkens, Pred: te Blijham, en door H. Heeres en F.A. Begeman Pred. te Westerbroek en Middelbert, welker eerste
mij en de gemeente onzen plicht met veel tederhartigheid voorschreev, predikende
Jes: 30 vs: 20b en 21, geschiedende de oplegging der handen door de beide andere, dien
al zegenende, mij verder in de dienst bevestigden.
Waar op dien zelvden dag enen aanvang van mijnen dienst genomen heb
uit 1 Cor: II vs: 2.
[was getekend] Omius Jan Oomkens Pastor

Kerk-voogden toen ter tijd waren:
de E. Luitje Jans en de Heer P. Woortman.
Ouderlingen:
De E. Jan Koerts en de E. Luitje Jans.
Diaconen:
de E. Steven Tammes en de E. Hilbrand Jans.

De volgende personen waren bij mijn komst ledematen
Kerkvoogden:
Luitje Jans en vrouw Trijntje Tonnis, obiit.
P. Woortman
Ouderlingen:
Jan Koerts, obiit.
Diaconen:
Steven Tammes.
Hilbrand Jans. obiit

Hilje Freerks huisvrouw van Thies Gerrijts
Harm Rotgers obiit
Jacob Berents en vrouw Grietje Tonnis
Roelf Jans
Evert Klaassens Schoolmeester en vrouw Grietje Jans.
Reindertje Jans, huisvrouw van Wijndelt Koerts.
Margien Geerts huisvrouw van Berent Berents
Trijntje Freerks huisvrouw van Luitje Oomkes Niehuis.
Geertien Oomkes weduwe van Harm Arents. obiit.

1792 den 12 Maart na voorgaande belijdenis der waarheid tot lidmaat dezer gemeinte aangenomen Luitje Oomkes Niehuis.

1794 Den 19 Maart na voorgaande belijdenis der waarheid tot lidmaat der gemeinte aangenomen Thies Gerrits.

1795 Den 26 Maart na voorgaande belijdenis der waarheid tot Lidmaat der gemeinte aangenomen aangenomen Berent Pieters.

1796 Den 12 Maart naa voorgaande belijdenis der waarheid tot lidmaaten der Gemeinte aangenomen aangenomen Hidde Kristjaans en Roelf Geerts.

1796. Den 24 Jan: tijding ontvangen hebbende dat ik beroepen was tot Pred: in de Bellingwolder Schans, en dit zondag daaraanvolgende hebbende aangenomen, ben ik van de Kerkenraad lof gemaakt den 4 April en van de Classis den 5. Vervolgens heb ik van de Gemeinte mijn afscheid genomen op den 24 April, leggende tot een grondslag hiertoe 2 Corinthen XIII:11.
O.J. Oomkens


Deeze Gemeente vacant geworden zijnde, door het vertrek van mijn teder
geliefde Broeder O.J. Oomkens, naar de Bellingewolder Schans,
heeft het de groote Heer van zijne kerk behaagt, mij uit een 7 tal
genomineerden, hier te zenden: Om het werk van een Evangelie-
dienaar, in mijn geboorteplaats waar te neemen, welke roep
stem ik hebbe opgevolgt, onder zuchtingen tot God, om hulp
licht en genaade ......
Ten dien einde ben ik den 7 Maaj 1797 alhier bevestigt door
mijnen Beminden Vader, Den Wel Eerwaarde, Zeer Geleerde Heer
G. Oomkens Pred. te Blijham, en door H. Heeres en F.A.
Begeman
, Pred: te Westerbroek en Middelbert.
Mijn vader schreev mij en de gemeente onze plicht voor, met veel
tederhartigheid, predikende Ps: 90: 16. De oplegging der handen
geschiede, door de beide andere, die mij al zeegenende
verder in den dienst bevestigden
Waar op ik dien zelven dag een aanvang met mijn dienst
gemaakt hebbe: predikende Luc: 4 vs: 16-19
[was getekend] Adamus Oomkens Pastor.

Kerkvoogden toen ter tijd waaren
De Gezw. Luitje Jans en de Heer P. Woortman
Ouderlingen
De E. Luitje Jans, en Steven Tammes.
Diakenen
obiit. De E. Roelf Jans en de E. Jacob Berents.

De volgende Personen, waaren bij mijn komst, alhier Ledematen
de Kerkvoogden, ouderlingen en Diakenen
Hilje Freerks, huisvrouw van de Gesw. T. Gerrits.
Grietje Tonnis
, huisvrouw van Jacob Berents.
Evert Klaazens, Schoolm: en vr: Grietje Jans.
Reindertje Jans, vrouw van Wijndelt Koers. obiit
Margien Geerts, vrouw van Berent Berents.

Luitje Oomkes Niehuis & vrouw Trijntje Freerks obiit illa.
Thies Gerrits.
Berent Pieters
.
Hidde Christiaans
Roelf Geerts
.

1797 aangenomen
Derk Wijndelts
Grietje Harms


1798 op nieuw aangenoomen
Hindrik Oomkes.
Hindrikkien Cornelis
.
Stientje Sebes
.

anno 1799 aangenomen
Harm Hindriks,
Jan Geerts
,
Berent Garmts
.

1800 op nieuws aangenomen tot leedemaaten
Hebeltje Tonnis
Roelfijn Harms
Afien Everts
.

in 't jaar 1800
Harm Cornelis

In de maand Julie tijding ontvangen hebbende
dat ik beroepen was, te Onstwedda, en dit beroep
naa 14 daagen beraad hebbe aangenoomen, daarna
ben ik van de Kerkenraad, en van 't welEerw. Classis
van Groningen en 't Gorecht losgemaakt.
Vervolgens hebbe ik van deeze gemeente, mijn
afscheid genoomen, op den 21 Sept: 1800, neemende
tot een grondsclag hier toe Hand: 20: 25-27
[was getekend] Adamus Oomkens


Deze Gemeente vacant geworden zijnde door het vertrek van
den Wel Eerw. Heer, A. Oomkens, naar Onstwedde, zo heeft
het der Voorzieningheid behaagt, mij te beroepen tot haren
Leeraar, welke beroeping ik, na enigen tijd van beraad, in
Gods vreze heb aangenomen.
Na mijn afscheid genomen te hebben van mijne vorige dien-
bare Gemeente Colmschate, in Overijsel, den 14 junij, met
de woorden van Paulus, bij 2 Tim. 1:13, ben ik hier den
28sten [juni 1801] door mijnen waarden Schoonvader, N. van der Tuuk,
Predikant te Groningen bevestigd. Zijn Wel-Eerw. had dien-
zelfden Tekst (2 Tim. 1:13), terwijl ik mijnen dienst aan-
vaardde met Jacobus 1:21b. De inzegening geschiedde
door F.A. Begeman, en J. Begeman, Pred. te Middelbert
en Westerbroek.
[was getekend] Remko Engels.

Bij mijne komst heb ik hier de volgende ledematen gevonden.
Luitje Jans, Kerkvoogd en Ouderling
P. Woortman, Kerkvoogd.
Steven Tammes, Ouderling
Jacob Berents, Diacon.
Luitje Oomkes, Diacon.
Hebeltje Teunis, vrouw van Luitje Jans.
Hindrikje Kornelis, vrouw van Steven Tammes.
Grietje Teunis, vrouw van Jacob Berents.
Evert Klaassens, Schoolmeester.
Grietje Jans, vrouw van Evert Klaasens.
Afijn Everts, dochter van Evert Klaasens.
Berent Garmts.
Roelfijn Harms
, vrouw van Hijlke Bouwkes.
Hidde Kristiaans.
Harm Cornelius
.
Stijntje Sebes
vrouw van Harm Cornelius.
Margien Geerts, vrouw van Berent Berents.
Derk Wijndels.
Willem Fokken
.
Thies Gerrits
.
Hilje Freerks
, vrouw van Thies Gerrits.
Hinderk Oomkes.
Jan Geerts
.
Harm Hinderks.
Roelf Geerts
.

Nieuw ingekomene en aangenomene Ledematen.
1801 Den 28 Junij
Attje van der Tuuk, vrouw van Remko Engels, Predikant van Engelbert, met att. van Colschate uit Overijzel.
Den 6 October
Albertje Kars, vrouw van Jan Folkers, met att. van Noordlaren.

1802 Den 7 September.
Fokke Jans en Trijntje Renses, Echte lieden.

1803 Den 23 October .
Siertje Eeuwkes, vrouw van Harm Hindriks.

1804
Den 9 Maart. Jan de Vries.
Den 29 Maart. Jakob Popkes.
Den 15 April.  Jan Arends met attest. naa Westerbroek

Den 20 Augustus. Pleun de Waal. met att. van Schildwolda. att. naar Slogteren den 28 April 1805.
Den 7 September. Bouwke Pieters, wedw. van Doede Ennes.

1805
Den 98 Maart. Pieter Jans. att. naar Groningen, den 18 Febr. 1807.

1806
Den 16 Maart. Rienke Arends.
Den 1 Junij. Freerk Luitjes, met att. van Westerbroek.
Den 22 Augustus. Arend Wessels, Schoolmeester. met att van Noordwolde

1807
Den 20 Januarij. Welmtje Luitjes vrouw van Pieter Pieters, met att. vertrokken naar Middelbert.
Den 26 Februarij.
Teunis Luitjes.
Wijbo Lammerts
.
Den 1 Maart.
Geert Heithuis.
Kornelis Stevens
.
Geertruid Harms
.
Den 3 Maart
Anje Eppes.
Freerck Thies
.
Aukje Hindriks
, vrouw van Freerck Thies.
Gerrit Thies.
Jaapjen Thies.
Jantje Roelfs
.
Den 5 Maart
Harm Hilbrands.
Aaltje Geerts
.
Aaltje Harms
.
Den 6 maart
Tjaard Roelfs.
Den 13 Maart.
Hindrik Jakobs.

In de maand November 1806 eene wettige beroeping van Emmen, op Drenthe
ontvangen, en deze beroeping aangenomen hebbende, ben ik op den 6 Maart
1807 van den Kerke-raad, en den 10 dito van de Classis van Groningen en
het Gorecht, losgemaakt. Hier op heb ik den 15den Maart van de
Gemeente mijn afscheid genomen, ten grondslag leggende Hand.
20: 36
[was getekend] R. Engels


Deze Gemeente vakant geworden zijnde, door het vertrek van den Wel. Ew. zeer Gel.
Heer R. Engels naar Emmen in Drenth, zoo heeft het der goede voorzienigheid
behaagd mij tot Leeraar dezer gemeente te beroepen, (nevens mij waren er zeven
Predikanten alhier genomineerd). Waarop ik den 1 November 1807 door
mijnen veel geliefden Leermeester den Hoog Eerw. Hoog Gel. Heer E. Tinga
S.S. Theol. Doctor et Prof. Ord. aan de Hogeschool van Groningen in den
H. Dienst werd bevestigd, aan wien de Wel Ew. zeer Gel. Heer F. Bekius zulks
vrijwillig had afgestaan. Zijn Hoog Ew. schetste met ene meesterlijke hand
met liefderijke toegenegenheid mij en der Gemeente onse pligten af, naar
aanleiding van des Heilands betuiging aan zijne leerlingen Jo:13:13,
terwijl ik op dienzelfden dag mijnen dienst aanvaarde en mij aan de
Gemeente verbond met de woorden van Paulus 2 Cor. 13: 9b.
De inzegening geschiedde door de Eerw. Zeer Gel. Heren F. Bekius en
J. Begeman Pred. te Middelbert en Westerbroek, die mij door
oplegging der handen met zegenbede in den H. dienst bevestigden.
[was getekend] Eltje Jacob Huisinga V.D.M.

De volgende ledematen heb ik bij mijne komst alhier gevonden.
Luitje Jans, Kerkvoogd en Ouderling.
de Hr. P. Woortman, Kerkvoogd.
Steven Tammes, Ouderling.
Jacob Berends, Diacon.
Thies Gerrits Diaco.n
Hebeltje Teunis vrouw van Luitje Jans.
Hindrikjen Cornelis vrouw van Steven Tammes.
Grietje Teunis vrouw van Jacob Berends.
Evert Klaassens
Berend Garmts Knol

Roelfijn Harmts vrouw van Hijlke Bouwkes
Harm Cornelius
Stijntje Sebes
vrouw van Harm Cornelius
Derk Wijndels.
Luitje Oomkes
.
Hindrik Oomkes
.
Harm Hindriks

Siertje Eeuwkes vrouw van Harm Hindriks
Bouwke Pieters wedw. van Doede Ennes.
Rienke Arends
Arend Wessels
Schoolleraar.
Teunis Luitjes.
Wijbo Lammerts
.
Geert Heithuis
Kornelis Stevens
Geertruid Harms
Anje Eppes
Freerk Luitjes

Freerk Thies
Aukje Hindriks
vrouw van Freerk Thies
Gerrit Thies
Jaapjen Thies
Jantje Roelfs
Harm Hilbrands
Aaltje Geerts


Nieuw ingekomene en aangenomene Ledematen
1808
Den 10 December Mattje Luitjes vrouw van Arend Wessels Schoolm. met att. van Noordwolde

1810
Den 7 Junij Jan Warners met att. van Westerbroek
Den 20 Novemb. Gerrit Thies 20-11-1810 met att. van Groni[ngen]
[tekst nauwelijk te lezen]

In de maand October 1810 eene wettige beroeping van Westerbroek
ontvangen, en dese beroeping aangenomen hebbende, ben ik op den
22 november van den kerkenraad losgemaakt, en den 25 dito heb
ik mijn afscheid gepredikt met de woorden van den Apostel Jošnnes
in zijnen eersten brief, het eerste hoofddeel, het 28 ste vers.
[was getekend] E.J. Huisinga


In deze Gemeente, welke wegens het vertrek van Den Wel Eerw
Z. Geleerden E.J. Huisinga naar Westerbroek vakant geworden
was, door het bestuur der Goddelijke Voorzieningheid met ťťnpa-
rige stemmen beroepen tot Leeraar, heb ik geen oogenblik
geaarzeld de wensch dezer gemeente te vervullen.
Na van mijne voorge gemeente te Wier in Vriesland een volgens
Mark. 13: 37 vermanend en zegenend afscheid genomen te hebben - ben ik
hier den 7de van Grasmaand 1811 door mijnen geliefden zwager R. Engels
predikant te Nieuwolda, aleer ook hier Leeraar - bevestigd. Bij welke
gelegenheid zijn Eerw. ten tekst gekozen hebbende Mark. 16: 15, de gemeente
voorstelden kon een Leeraar niet beter zorgen konde voor Zijne gemeente
dan door eene regte en zuivere Evangelieprediking. Terwijl ik denzelfde
dag mijnen dienst aanvaarde en mijne eerste Leerrede hield naar de
woorden van Paulus 1 Cor. 1: 23a.
De ........ van Broederschap .... inzegening geschiede door de WelEer
waardige S.G. Heere E.J. Huizinga Predikant te Westerbroek

Ledematen welke alhier gevonden heb bij mijne komst
Thies Gerrits kerkv.
Jacob Beerends kerkv. en ouderl.
Luitje Jans ouderling
Harm Hendriks Diaken
Freerk Thies Diaken
P. Woortman
Hebeltje Teunis
vrouw van Luitje Jans
Grietje Teunis vrouw van Jacob Beerends.
Siertje Eeuwkes -------- Harm Hindriks
Aukje Hendriks -------- Freerk Thies


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.