LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Bourtange

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

In het RHC Groningen zijn fijsiek geen originele administraties.

P.J.R. Ritsema heeft een afschrift gemaakt van het lidmatenregister berustend bij de Hervormde Kerk te Bourtange. Hij heeft een kopie hiervan gedeponeerd bij het CBG. Hr. A. Beuse van het RHC heeft een fiche opgevraagd bij het CBG met daarop foto's van dit afschrift dat P.J. Ritsema destijds gemaakt heeft.

Joop van Campen heeft in jan/feb.2007 dit afschrift van het register ingevoerd. Menne Glas heeft daarop gecontroleerd en geredigeerd naar "webformaat" (gevorderd nu tot 1728).

De file dient te worden gecontroleerd aan de hand van (foto's van) het origineel. Dat origineel berust, zoals geschreven, bij de kerk in Bourtange. Er zijn geluiden veromen bij het RHC, dat gepoogd wordt het materiaal van de diverse gemeentes te verzamelen .....

- titelblad P.J. Ritsema
- mutaties 1695 - 1717 (W.Th. Caesar)
- mutaties 1718 - 1721 (R.H. van Swinderen)
- mutaties 1722 - 1728 (G. Wolters)
- mutaties 1728 - 17xx (N. Muntingh)


BOERTANGE.  Gr.

Nederduits Gereformeerde Gemeente
bewerkt door P. J. Ritsema, 1973

Lidmaten: 1696-1838.

Het originele register berust in het archief van de kerkeraad  van de Hervormde gemeente van Boertange.


Tot des Heeren H. Avondtmael zijn aengenomen nae dat belijdeniss haeres gelooffs hadden gedaen, offte attestatie vertoont, dese navolgende.

1695.

3-6
Peter Toppen, controleur alhier.
Here Eden, dienaer bij sijn welgeb. Mijn Heer Van Schade Heer von Landegge etc.
Annegje Janssen, j.d. met att.
Geertje Janssen, met att.
Meijske Tonkerts huisvr. van de Majeur Jan Velthuijs, met att.

2-9
Aengenomen:
Bernhardus Metendorp, j.m.
Annegje Hinrichs, j.d.
Grietje Deters, j.d.
Albertina de Haen, j.d.
Antje Willems Metendorp, j.d.
Hemke Robers, j.d.
Trijntje Fockens, j.d.
Klaes Jochums en Geeske Gerbens echteluijden met attestatie
Trijntje Jassen, met attestatie

22-12
aengenomen:
Lucretia Abrahams, j.d.
Hilligje Fockens, j.d.
Elisabeth ter Veer, j.d.
Enneke Oesterling, j.d.
Aeltje Veldthuijs, j.d.
Johannes Julius, vendrich en Lucretia Potgieters, ehel. van Embden.
met attestatie zijn ingekomen Willem Jassen en Egbert Willems, vader en zoon.

1696.

10-4
aengenomen:
Jan Berntsen de Winckel, majoor deser plaets.
Bernt Albers, soldaet onder de Hr. Capt. Mepsche.
Arent Pauls, tombour onder deselve.
Maria Kram van Ments, sijnde Luijters geweest.
Freerckje Teuniss
Albertje ter Mul

Aeltje Janssen
Anna Hermens
Grietje Janssen
Affijna Oesterling, alle jonge dochters alhier woonachtig.

5-10
Jacob Smedes, jongman
Anna Cathrina Dreijers, j.d.

13-12
Anna Geerts, j.d. van hier
Bouke Meijers, j.d. van hier.

17-12
Getje Harmens, j.d. van hier.

20-12 aangenomen
Henrick Joosten van Dattelen, wedenaer, geboortig van Bourtange.

1697.

aengenomen:
1-4
Teubegje Janss, huisvr. van Cebe Geerts.

22-6
met att. Pierre Chifflard, soldat onder de Hr. Capt. Jan de Mepsche.

18-12
aengenomen:
Claes Vijten, van Groningen getrouwt met Gesijna Claessen en Lambert Geerts, van Lage uijt de Graeffschap Benthem, beijde soldaeten onder de Capt. Jan de Mepsche.
met attestatie sijn gekomen:
Hilligje Cruijse, j.d.
Gerret Wilkens en Henrick Joosten van Dartelen, jongmans

1698.

26-6
aengenomen:
Hans Adam Jonger en Alke Hermens sijn huijsvrouw.
Bernt Hinrichs van Alstein, soldaet onder de Hr. Capt. Gerhard Swart.
Geesje Berents, j.d.
Herman Arpus, j.m.
Gertruijdt Derricks, j.d.
Fockje Fockens, j.d.
met att. ingekomen
Albert Geerdts, j.m.
Claes Geerts, corporael onder de Capt. Harsens.

21-12
met att. ingekomen
Enneke Jacobs, j.d.
Wipke Jaspers
, j.d.

1699.

5-4
aengenomen
Haijo Heckman, chirurgijn alhier.
met att. ingekomen
Henrick van Dattelen, soldaet onder de Hr. Capt. Bothenius.

6-7
aangenomen
Henrik Pieck, geboortig op ’t huijs ten Oort, soldaet onder de Hr. Capt. Kemmerer
met att. ingekomen
Lijsebet Haertjes.

7-10
met att. ingekomen
Mechteld Wolterinck, van Schuttrop, kamenierse bij Haer Welgeb. Mevrouw van Landegge.

23-12
met att. ingekomen
Maria Agnes Kram
Hiskias Velthuijs
, sergeant onder Capt. Sigers in ’t Regt. van Govert Rot, en sijn huisvrouw
Grietje Harmens, huijsvrouw van Harmen Tromp.

1700.

27-3
aengenomen:
Cornelis Harmens van Groning, j.m. en soldaet onder de Hr. Overste Losecaert
Wilke Wilkens Cosmus
, j.m. alh. geboren.
Henrick Janssen, van de N. Schans, soldaet onder de Hr. Capt. Seton, met Maria Berents sijn huisvr., sijnde uijt de Luijterse gemeinte tot ons overgekomen.
dito sijn met att. ingekomen:
Thomas Harmens van Groning en Strijntje Stephen, ehel.
Hans Wilhelm Schreck van Tecklenburg, dienaer bij sijn Welgeb. Hr. van Landegge.

27-6
met att. ingekomen:
Hermannus van Nienhuijs.

27-9
aengenomen:
De Hooch Edel en Welgeboren Freulin Sibilla Aleida Juliana Maria van Schade, geboren op ’t huijs Landegge.
Amke Derricks, j.d. van Embden.
met att. ingekomen
Piërre de la Batut, soldaet onder de Hr. Capt. Clock.

20-12
aengenomen:
Johannes Janssen Steegeman
Jan Hinrick van Hateren
Engeltje Voss, allen hier woonachtig.

1701.

25-3
aengenomen:
Marijcke Jongers
Grietje Claessen
Agneta Boeckhoff
Maria Rijckes.
Swaentje Hermans, j.d.
Christoffel Smidia, j.m. allen alh. woonachtig
met att. ingekomen van Groningen
de Heer Capt. en Commendeur Casper Emmen en deszelffs huijsvr. Siverdina Busch
De Heer Ltd. Franciscus Scot en juff. Petronella Kijsers, sijn huijsvr. van Bolsward.
Geesje Janssen, j.d. van Groningen.

24-6
met att. ingekomen
Herman Janssen en Trijntje Hermens, ehel.
Susanna Verake
Peter Luijckes en Martijntje Janssen, ehel.
Talle Middendorps, j.d.
Clara Gertruda Metternacht, j.d. camernierse bij Mevrouw van Landegge.

30-9
met att. ingekomen:
Marijke Hendrix huijsvr. van Goedewart Lammerts, corporael onder de Hr. Capt. Hanecroot, komende van Bolsward.
Hans Hindricks, sergeant onder deselve comp. en sijn huijsvr. Elijsabeth Vilson

22-12
aengenomen:
Anna Rinrede, huijsvr. van Christiaen Hinricks, soldaet onder de Hr. Capt. Hanecroot
Johannes Albers
, soldaet onder de Hr. Capt. Hanecroot.
Jan Voss, j.m.
Johannes van Vries, j.m.
Geesje van Alstein, j.d.
Magdalena Rijsterborg.
Hesther Hinrichs
Albertje Parinck
Berber van Prat
Helena Walling, alle jonge dr.

1702.

24-3
aengenomen
Jan van Dartelen, j.m.

23-6
met att. van Vrieschelo
Antje Tiddens, huijsvr. van Jan Helmerich

22-9
met att. van Delfzijl
Trijntje Fockens huijsvr. van Arent Pouwels.

24-12
met att. ingekomen
Grietje Claessens Mellema, j.d.
Andries Kraus, sergeant, van Meurs.
Francois Blisson en Johannes Essers, soldaeten onder de Hr. Capt. Glinstra.

1703.

21-3
met att. ingekomen
de Heer Augustinus Loudwel, capitein.
Johannes Langefoort en Grietje van den Hoogenwegh, ehel.
Gertruijdt Spruijt huijsvr. van Evert Reijenberg.
Johannes Speelman en Agnes Janssen, ehel.
Feijcke Snoecks huijsvr. van Guillaume Pickazin.
Johan Wilhelm Tonniers, van Gundelsheim in Oberambt Altzeij.
Beeleke, huijsvr. van sergeant Glaudi.
Nicolaes Steel, corporael en Trijntje sijn huijsvr.
Alle onder de comp. van de Heer Capt. Bourmanje ofte Loudwel.
Swaentje Roeleffs huijsvr. van Joh. Simons Lichtvoet.
Dito aengenomen:
Peter Dijckse, sold. onder de Hr. Bourmanje ofte den Heer Capt. Auguste Loudwel.
Jacob Coule,
Johannes Achtervelt
,
Gerret Willems,
Jan Kuijper,
Hermannus Rutgers,
Christiaen Fabricius,
Goert Peters, allen soldaet onder Bourmanje.
Johannes Lichtvoet
Jan Strouff
.
Temke Harmens
Catalina Adriaens Smits

Gertruijd Speelmans Honing
Geesje Meijers
Aeltje Sanders
Mechteld Doornebosch

Johanna Hermans
Anna Marij Philips

Johanna Geerts

21-6
met att. ingekomen:
Willem Stevens en Agnes sijn huijsvrouw.
Maria Haijmans
Elisabeth Schröers

Catharina Dambergs.
Peter Jacobs, soldaet onder de Hr. Capt. Loudwel.
met att. van Freren:
Maria Aleida Meeringh, j.d.
Nae onderwijs en belijdenis aengenomen:
Jan Kuijper, soldaet onder de Hr. Capt. Loudwel

27-9
met att. van Meurs ingekomen
Willem Pluijm, soldaet onder de Hr. Capt. Loudwel

23-12
met att. van Roswinkel ingekomen
Herman Janssen.
aangenomen
Herman van Weerde, j.m.

1704.

21-3
met att. ingekomen
Ruth Suren, soldaet onder de Hr.  Capt. A. Loudwel.
Nae voorgaande onderwijsinge aengenomen:
Evert Hollander, soldaet onder de Hr. Capt. A. Loudwel.
Dodo Steckman
Berent Steckman
Geert Evert Rijcks
Geert Oortgiesen
alsmede:
Gertruijd, huijsvr. van Francis van der Sloot, corporael.
Marijke Meertens
Grietje Boeckhoff
Magdalena Rijcks
Anje Nusboom
Cecilia Steckmans.

3-10
met att. overgekomen
Maria van de Graeff van Tiel huijsvrouw van Gerret Wilkens, sergeant onder de Comp. van den Brigadier Amama
Geesje Janssen, komende van Coevorden.

21-12
met att. van Bon ingekomen
Gertruijd Straetmans, huijsvr. van Geert Tromp.
Van Groningen:
Affina Oesterling
Van Sellingen:
Wendel Berents.

1705.

8-4
nae behoorlick voorgaand onderwijs aengenomen:
Gerret Willems van Hateren, j.m.
Frans Aalricks, soldaet onder de Guarde
Jantje Janssen
Elisabeth Jongers
Mense Harmens, alle jonge dochters

26-6
met att. ingekomen van Sellingen
Nantje Eppes Timmerman.
van Groningen
Antje Peters, j.d.
Van Frere:
Johan Henrick Smoocks, j.m. dienstknecht bij de Heer van Landegge
Maria Leties, j.d. mademoijselle bij de Hr. Rentmeester Martel.
Nae onderzoek en belijdenis aangenomen:
Henricus Wilhelmus a Schade, erffheer van Landegge.

26-9
aengenomen:
Celeme Margaretha Sigismund, dienstmaegd bij sijn Weled. Geb. Mijn Heer van Landegge.
Met att. ingekomen van Steinfurt:
Löger Meinkeman, dienstknecht bij bovengemelde Heer van Landegge

23-12
met att. ingekomen
de deuchtsame Jantje Haselhoffs, huijsvr. van de E. Theod. Schelts, ontfanger der Convoijen en Licenten alhier.

1706.

24-3
Nae onderwijsinge aengenomen:
Hartwijck Gerrets
Adam Middendorp
Anna Catrijn Boeckhoff
Elsje Gerrets
Trijntje Derricks.
met att. van Groningen
Willemtje Willems.

2-7
aengenomen
Cornelis Bönecamp
Met att. ingekomen
Sara Jets, j.d.

5-2
aengenomen
Engel Janssen huijsvr. van Jan Teuniss en
Wipke Willems huijsvr. van Hans Christoffers.

1707.

27-3
aengenomen
Jantje Liethuijs, j.d.
Henricus ter Veer, j.m.
Harmen Harmens, j.m.
met att. ingekomen
Cecilia Steckmans.
aengenomen nae voorgaend onderwijs en belijdenis:
Hans Christoffer, soldaet onder de Hr.  Overste Frans Casimir Junius en
Christoffer Jongers, soldaet onder de Hr. Overste Jochem Amama.

1708.

5-10
met att. ingekomen van Groningen
Affina Oosterling, j.d.

19-12
aengenomen
Peter Schroer, van Wesel
Met att. ingekomen
Annegje Nusboom, j.d.

1709.

29-3
aengenomen:
Lucas Haselhoff
Hero Oosterling

Antje Geerts
Annegje Jongers
Geeke Ottens
Marijke Boeckhoff
Mechteltje Meertens
Anna Dodina Steckmans.

5-7

met att. van Tiel ingekomen:
Maria van de Graeff huijsvr. van Gerret Wilckens.
met att.van Vlagtwedde ingekomen
Nieske Harmens.

23-12
met att. ingekomen
Barthelt Bosch, soldaet onder de Guarde en
Hans Christopher, soldaet onder de Hr. Overste Frans Casimir Junius.

1710

6-4
met att. ingekomen
Anna Catharina Metternach, caemenierse bij mevrouw van Landegge.

23-5

aengenomen
Grietje Hinricks, j.d.
met att. ingekomen
de Heer Doctor Tileman Bucko Wijarda en vr. Johanna Solbach, ehel. alsmede
Agneta Boeckhoff, j.d.
met att. ingekomen
Geertruijd Janss, huijsvr. van Jan Coerts en
Derrick van Vries en sijn huijsvr. Berent Janss, schoenmaecker, van Vlagtwedde.

1711.

30-9
aengenomen:
Bonne Hijma, rustmeester onder de capt. Peter Matthae.

21-12
aengenomen na voorgaend onderwijs:
Jan Aalders van Tilbort en
Berent Sijmens van Groningen, beijde soldaten onder de Hr. Overste luitenant Sichterman alsmede
Abel Claessen van Gron., soldaet onder de Hr. Matthiae en
Hero Janssen, van de ?, soldaet onder de Hr. Capt. Veltman.
Geeske Gerrits, met att. van Vlagtwedde ingekomen.

1712.

21-3
aengenomen:
Jan Cours en Antje Meertens.

11-12
aengenomen:
Peter Willems, van Schipborck, corporael onder de Hr. Derrick Alberda, alsmede
Asse Willems, soldaet onder de Hr. Capt. Derrick Alberda.
met att. van Groningen ingekomen
Henricus ter Veer, en
Jan Leije adelborst onder de Hr. Capt. Derrick Alberda.
Trijntje Wessels huijsvr. van Hantje Stickers, aengenomen nae onderwijs en belijdenisse

1713.

7-4
aangenomen nae voorgaend onderwijs en belijdeniss:
Berent Brinckman, soldaet onder de Hr. Adriaen Leeuw en Hebbeltje sijn huijsvrouw.
Hilligje huijsvrouw van Anthoni … soldaet onder de Hr. Adriaen Leeuw.
Peter Janss
Everwijn Janss

Peter Liethuijs
Niesse Jongers
Alegonda van Weerden.
Met att. van Vlagtwedde ingekomen
Helena Wilkens, huijsvr. van Abel Jans.

1-7
aengenomen
Jan Jansen Engelkes.
met att. ingekomen
Swaentje Hameling.

30-9
met att. ingekomen van Maastricht
Andries Jacobs
van Vlagtwedde
Harmen Berents
van Groningen
Annechje Tepens.

21-12
met att. ingekomen
Juffrauw Agnes Torneden, huijsvr. van de Hr. Vaendrich Elama

1714.

28-3
aengenomen:
Trijntje van Hateren
Trina Nusboom

Magdalena Benedich
Bernhardus Johannes de Winckel

28-9
met att. overgekomen
Bonne Hijma, sergeant onder de Hr. Capt. Peter Matthiae en Antje Janssen sijn huijsvrouw.
met att. van Leiden overgekomen
Elijsabeth Cruijsweg en
Jilcke Baltes en Trijntje Sakes, ehel. van Collum.

1715.

16-[niet ingevuld]
nae onderwijs aengenomen:
Grietje Jongers
Grietje Jilkens
Cornelia Jongers.

1716.

27-9
aengenomen
Reijnhart Sterenborgh
Abraham Poosum, sergeant.
Paul Sijwers, corporael onder de Hr. Capt. ten Hoorn
Gerrit Krijger, soldaet
Rient Louwens, soldaet
Jurrien Stoffers, soldaet
Reijnard Krom, sergeant
Abel Janss Croon, soldaet
Jan Reijnders, soldaet.

20-12
met att. van Groningen ingekomen
Grietje Sibema
Van Appingedam
Wilcke Egmonds.
Aangenomen:
Severijn Split en
Hans Peters, beijde soldaten onder de Hr. Capt. P. Matthiae.
Met att. van Wedde ingekomen
Geert Jans.

1717.

3-9
met att. ingekomen
Reint Louwerts en Kunnichje Willems, ehel.
Nicolaes Husing, sergeant van Groningen en
Heinrich Bär, van Manheim.


1718.

28-6
aengenomen:
Bernardus Franciscus Hallinck, soldaet onder de Hr. Capt. Matthei.
met att. ingekomen:
van Groningen: Albert Boneschans
van Noordbroek: Engeltjen Christiaens huijsvr. van Jan Boeckholt
van Peise: Trijntjen Steenwijks, j.d.

1-7
een attestatie gegeven aan de Hoog Wel. Geb. Vrouw Frederica Baronnesse van Ittersum weduwe van wijlen de Hoog Wel. Geb. Heer de Baron Schade, Heer van Landegge.

11-8
een attestatie gegeven aan Willemtje Willems huijsvr. van Claas Roelofs.

23-8
idem aan Grietjen Hindriks, j.d.

30-11
met att. ingekomen van de Pekel A: Berent Janssen en Elsje Gerrits, ehel.
van Groningen: Lijsbeth Claessen.

1719.

25-2
aengenomen:
Willemina Joris huijsvr. van Jurjen Christoffers
Trijntjen Tuijckens
huijsvr. van Hartwijck Gemmts.
Harm Geerts
Hans Jurjens Redelaar
Peter Hofman
Hindrik Harms.
Claas Hindriks, soldaet onder de Hr. Capt. Matthiae.
Boele Hindricks, sold. onder de Hr. Capt. Matthiae
Abraham Claessen, sold. onder de Hr. Capt. Matthiae
Jacobus Hijma, tambour onder deselve compagnie.
aengenomen:
Willemina Joris
Trijntjen Luijckens
Hans Jurjens Redelaar van de Roomsche Godsdienst tot de onse overgegaen.

24-8
met att. ingekomen van Winschoten:
Pieter Wichers en Hemke Harms, ehel.

30-11
met att. ingekomen van Boxum in Friesland:
Hans Oosterling
van Groningen:
Cornelisje Craan.

1720.

1-3  aengenomen:
Geertruida van Swinderen
Johannes Baalmans
Willemijntje Baalmans

Enneke Boneschans
Margareta Abrahams
Hilligje Arents.
Onder de voorgemelde personen is Margareta Abrahams van de Roomsche Godsdienst tot de onse overgegaan.

2-6
met att. overgekomen van Nieuwe Schans:
Fokjen Fockens.

27-11
aengenomen:
Harmina Middendorp, j.d.
Elisabeth Heckmans, j.d.
Fennigjen Janssen, j.d.
Anna Maria Greessens, j.d. alhier woonagtig.
met att. van Groningen:
Enneke Harms.

1721.

5-3
aengenomen:
Christiaen Vos
Engeltjen Boneschans
Helena Wichers

Frauwke ter Veer

26-8
met att. van Winsum en Maarhuizen ingekomen
de commijs Thomas Harmens en sijn huijsvr. Catrina Stevens.


1722.

1-7
aangenomen
de Heer Jacobus Gelting, vaendrich onder de Comp. v. d. Hr. Majoor Bergchuijs.
met att. van Lingen:
Margareta Wolters.
van Groningen:
Henricus Boss en Fockje van Doeden, ehel.
Van de Lang Acker Schans:
Edzard Moshoorn en Margriete Hagedoorn, ehel.
idem van de Lang Acker Schans:
Aaltjen Hendriks, huisvr. van Michel Hanse.
van Groningen:
Neesjen Jans.

30-9
met att. van Groningen:
Jan Janse, rustmeester onder de Maj. Bergchuijs en Cornelia Janse, ehel.
van Groningen
Annigje Gerrijts en
Stijntjen Harms
van Linge:
Margreta Welinck.

1723.

24-1
met att. ingekomen:
de Hr. Derck Lodewijck Penaer, Majoor van dese fortresse.
van Zuidbroek:
Berendina Theodora
.
van Vlagtwedde:
Theodora Johanna Caesars
van Groningen:
Agatha Jans
en
Jantjen Niclaas

22-5
met att. ingekomen:
de Heer T.  5., luitenant in ’t Regt. van de Hr. Overste Leuwe en Juffrouw Wibbina Swanevelt, ehel.

27-9
met att. overgekomen:
Geertjen Harms, huijsvr. van Derk Caspers, corporael in de Comp. van de Hr. Capt.
Coops.

19-12
met att. overgekomen:
Samuel Boussier, cadet in de Comp. van de Hr. Maj. Berghuijs, van Groningen.
Van Sellingen:
Trientje Derks.

1724.

3-3
met att. van Groningen ingekomen:
Rater Haijes en Geesjen Jacobs, ehelieden

29-8
aangenomen tot lidmaten:
Derk Caspers, corporaal in de Comp. v. d. Hr. C. Coops
Trijntje Sibolts
Gerhard Willem Schutte
.
met att. van Groningen:
Meinhardina Meinderts

2-12
aangenomen:
Derkje Rickerts, van Wijmeer
Met attestatie van Vlagtwedde:
Hindrikjen Hindriks en alsmede
Mechteld Abels en
Abeltje Willems.

1725.

3-3
aangenomen:
Jan Boomhouwer en
Rixte Johanna van Hateren.

3-6
met att. van Groningen:
Bernardus J. de Winckel
van Maastricht:
Gerardina Dirks.

2-9
met att. van Groningen:
Maria Freriks
van Maastricht:
Aaltje Hendriks
Hindrik Beer

van Coevorden:
Fennetjen Bilevelds
na onderwijs:
Geesjen Christiaans, van Zuidbroek
met att. van Breda:
Johanna Blekens.

1726.

10-3
aangenomen:
Hindrik Jacobs, rustmeester in de Comp. v. d. Hr. Majoor Clant.
Hendrik Jans,
Isaac Davids,
Jan Hindriks, soldaten in deselve Compag.
Marten Arents en
Geert Engels en
Jan Hendriks; dese twee laatste zijn van de grouwel leer der Paapsche dwaalleer overtuijgt zijnde, tot ons overgegaen.
Berent Alberts
Jan Niklaas Heckman
Andries Ligterfeld
Aagtje Alberts
Fennigjen Jans
.

1727.

2-3
Aangenomen:
G. Westerhof, commijs
Hindrik Beekman
Bernhardus Schröder
Jan Hindr. Schrader
Jan van Hateren
Hindrik van Aalsten
Harm Roelofs
Christian Antoon
Willem Roelofs
Hilligjen Harms
Harmke Jongers
Franciscus Schutte en
Scheltje Jans; dese laatste twee zijn van de Paapsche gruwelleer overtuijgt zijnde, tot ons overgegaan.

1-6
met att. ingekomen van Coevorden:
Hindrik Avelts en Anneke Hindriks
idem:
Jan Gerrits en Trijntje Jans
idem:
Teunis Baukens en Trijntje Teunissen
Harm Arents
en Margrita Harms
idem:
Isebrand Hindriks en Grietje Isebrands
idem:
Jan Claassen en Aaltjen Janssen; en
Maria Hanssen.
van Groningen:
Willem Straatman
van Maastricht:
Aert Pole
Reinder Arents
en Eefje Reinders
van Lingen:
Tetsken Wilgenrijs
van Onstwedde:
Anna Heijes
van Zuidhorn:
Andreas Lichterveld.

31-8
met att. overgekomen:
van Bedum:
de Hoogweled. Hr. P. G. Verrucij, commandeur in de Bourtange en de Hoogw. vrouw Anna Roelina Verrucij anders Sijgers, van Lieroort.
van Wildervank:
Jurjen Pieters en Trijntje Jans
van Groningen:
Hans Christoffel en Wupke Willems
van Coevorden:
Jan Reimerink en Hindrikje Reimering
van Coevorden:
Coenraad Dirks en Geesjen Dirks
van Coevorden:
Berend Weertman en Aaltjen Weertman.

1728.

5-3 
aangenomen:
Jacob Pancier
Christoffel Broer
Anna Geerts
Harm Antoon
Almoed Eelkes
Trijntje Derks
Hindrikjen Isaacs
Alegonda Reiners
Annigjen Antoon


[1728]

3-9
met att. ingekomen van Groningen: Berent Alberts en Rixte Derks; Albert Berents en
Trijntje Berents; Jan Eissingh en Petronella Jans; Jacobus Janssen.
3-12
met att. aangekomen:
van Schapen: de Hr. Jacobus Mulart, commijs van ’s Lands Magazijnen in dese Fortresse;
van Groningen: Barthold Struik en Hilligjen Hulst, ehel.; Willem de Goede; Jan Tilleman;
Catharina Muntingh; Frouke Lemminghs; Elsjen Gerrits; Annigjen Nuivers; Engeltjen Jans
Barkhuis; Janneke Derks.

1729.

13-3 aangenomen: Jarfcke Heckman.
met att. ingekomen van Noordbroek: G. Lemckes; van Groningen: Jan Hendriks
Katerbergh; Christoffer de Mink; Elisabeth Teunis.
  5-6 met att. ingekomen: Gerhardus Niekerk en IJtien Hiddens, ehel.
4-9
aengenomen: Anna Catharina de Winckel.
        met att.ingekomen: van Groningen: Harm Lubbers en Anna Jacobus.
        van Vlagtwedde: Margaretha Elisabeth Cloppenburg; Geert Berents. 
4-12  aangenomen: Annigje Wilts.
met att. overgekomen: Daniel Valck; Gerrit Doedens; Aefjen Gerrits; Catharina Jans, allen
van Groningen.
van de Pekel A: Janna Geerts.

1730.

  3-3  aangenomen:
           Geert Philips;                                         Willem Geerts;
Niesjen Schrader;                                  Johanna Heckmans;
Geesjen Roskop.
met getuigenis overgekomen:
Jacobus Piencier, van Maastricht; Anna Margareta de Grote, van Groningen.
  4-6  aangenomen:
Jan Jurjens;                                            Jannes Lamoth;
Hense Philips; van de Paapschen tot ons overgegaan;
           Lambert Hindriks;                                    Jacobus Jans
Regnier Lamoth;                                      Cersjen Christoffers;
Teube Hendriks, van de Paapschen tot ons overgegaan;
Grietjen Bernhardus;                                Johanna Catharina Toppen;
Heredina Smeda.
met attest. overgekomen
van Vlagtwedde: Jantjen Heeres, huisvr. van de Convoijmeester
Alsthorphius.
   3-9 aangenomen de Hr. Johannes Alsthorphius, ontfanger van de Convoijen en Licenten in
dese Fortresse.
met att. overgekomen
van Coevorden: Agnes ter Poorten, huisvr. van de Hr. Petr.
Eijssonius, vaandrig in ’t Regt. van de Hr. Colonel Lewe.

1731.

28.2.  aangenomen de Hr. Petrus Eijssonius, vaandrig van de Hr. Colonel Lewe.
  1-6
met att. overgekomen
van de Grave: de Hr. Luitn. Gerhardus Durleu en Gepke Abrahams;
Menne Peters en Aaltjen Mennes; Pieter Scheffers en Catharina Pieters; Harmen Bosch;
           Johan Hubscher; Jantjen Heckmans; Helena van den Bosch.
 van Emmen: Johanna Theodora Casar, huisvr. van D. L. Pencier, major la  Pli.
  7-9   met att. van Grave; Derck van Dalen; Daniel Contourier; Johan Christiaen Friderich.
 Van Groningen: Annigjen Pieters.

1732.

28-2
met att. ingekomen van de Grave: Johan Adam Kurtzenborn; van Wedde: Henricus ter
Veer.
na onderwijs aengenomen:
          de Hr. T. G. van Schulenburgh, Capt. in het Regt. van de Prins van Oranje Nassau.
Harmannus Felekers;                            Jurjen Cok;
Gerrit Samuels;                                       Roelof Krusen;
Trijntjen Hindriks;                                    Metje Berents;
Geertjen Remkes.
  5-9   met att. van Groningen: Frouwke Wolthers.
5-12  idem van Uplewerdt: Pieter Tonnijs.
na onderwijs aangenomen: Anna Muntingh.

1733.

25-2.  na onderwijs aangenomen:
 Wibke Jans;                                            Elisabeth Harms;
 Annigje Willems;                                      Derk Geerts;
 Annigje Derks;                                         Hans Hindrik Smith;
 Gerhard Pieters;                                      Berent Jans;
 Jan Hindriks van Campen van de Roomsche dwaalleer overgegaan.
12-6
met att. overgekomen
van Vlagtwedde: Christoffer Broer en Annigjen Geerts, ehel.
  4-9  idem van Grave: Jacobus Geerts en na voorgaand onderwijs aangenomen Anna
 Elisabeth Schutte.
  4-12  na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Lammert Mensens en Grietje Lammerts;
 Jacob Allen en Hinderic Jans.

1734.

  5-3  tot lidmaat aangenomen:
 Hemmigje Smits; Anna Fridts; Elisabeth Jacobs.
  3-6.  tot lidmaat aangenomen:
 Cornelius van Maneel, luiten. in het Reg. van sijn  Hoogh. de Prins van Oranjen Nassau
 Alegonda van Dalen; Geert Scheffers, rustmeester in de Comp. van de Hr. Capt.
 Schulenburg; Frerik Wilts; Jacob Geerts; Albert Ottens van Aghteren.
  3-9
met att. ingekomen van Grijpskerk: Jan Hindriks Schrader.
  ? 12.  aangenomen: Cornelis Hindriks en Michiel Kanterbloem.
 met att. van Sellingen: Swaentje Berents en van Oberndorf:  Henrik Petrus Leonhardt.
 na voorgaand onderwijs aangenomen: Trijntje Cornellis en Geesje Eelsing, huisvr. van
 Willem Geerts.

1735.

20-8  aangenomen: Grietje Jans.
  2-12
met att. overgekomen
van Groningen: Annigje Jurriens.

1736.

  2-3 met att. ingekomen van Coevorden: Jan Berents; van Vlagtwedde: Trijntje Boldewijns;
idem Tielke Berendts.
na onderwijs aangenomen:
Albert Bolman;                                           Wolther Jans Tichelaer;
Wolther Jans Boerema;                             Janna Derks; Agniete Boelens.
 2-6
met att. ingekomen ven Groningen: Anna Drapers.

1737.

1-3  na onderwijs aangenomen: Wipke van Hateren en Berendina Middendorps.
19-4  aangenomen: Pietertje Kruse; Engelke Vedder.
Jaan Hindriks Kogel; dese is van de Roomsche dwaalleer tot de Reghtsinnige leere
overgegaen.
 7-6
met att. overgekomen
van Breda:
Anna Elisabeth ten Hage;          Willem van de Plaat;
Jurriana Gesina ten Bos; Antoni Bömer en Johanna Sprong;
Catharina Elisabeth;                   Henrick Lincke en Anna Elisabeth;
Henricus Tundeman;                  Ludwig Bind en Gertruit Kock.
van Den Bosch ingekomen: Hendrik Schleijmer.
na voorgaand onderwijs aangenomen: Willem Ambrosius.
30-8. ingekomen van Breda: Johan Peter Schmid van Eppenrothe.
6-12 ingekomen van Vlagtwedde: Grietje Jans; Mettijn Huiberts; Anna Grietje Jans;
van Holwierde: Grietje ter Veer en van ’s-Hertogenbosch: Peter Geelbach.

1738.

28-2
met att. overgekomen:
 van Oosterwijtwerd: Harmannus Wolthuis en Willemke Tonnis Lamp, ehel.
 van Vlagtwedde: Tielke Jans.
 na onderwijs aangenomen: Jan Hindrik Ossewijer en Willem Wijnandts.
 6-6
met att. van Bischhuisen ingekomen: Joh. Jacob Krug.
12-12 met att. ingekomen van Groningen: Anna Christina van de Ruimte en van Leiden: Anna
Margareta Middendorp; van Vrieschelo: Talle Wolbers.
Na onderwijs aangenomen: Trijntje Smeda en Wilke Cosma.

1739.

27-2
met att. overgekomen
van Coevorden:  Herm Snuverinck en Christoffel Dalwik.
 Na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Gerrit de Wild;                                        Arnoldus Roeangel;
 Hans Jurjen Klaar;                                 Hermannus van der Pleijn.
29.  5
met att. ingekomen van Zwolle: Alexander Hendrik Metelerkamp, Capt. in het Regt. v.d.
 Col. Bentinck.
 van Almelo: Jenneke Bruinholts. Na voorgaand onderwijs aangen: Imke Luppes en
 Hemma Catharina Muntingh.

1740.

4-3  na onderwijs aangenomen: Jannes van Holstein; Anna Sijvers.
3-6.  aangenomen: Jan Berends en Johanna Giesen.
met att. ingekomen van Coevorden: Hindrina van London en van Eskeluns: Tuncke
Tuncken. Van Zwolle: Conradus Heijdelbach; Mathias van Boekholt, Luitenant in ’t Regt. v.
d. Col. Baron van Bentinck, van Deventer.
tot lidmaat aangenomen: Sophia Johanna Charlotte baronnesse van Schade.

1741.

11-5
.  aangenomen: Grietje Harms.
22-9
met att. ingekomen van Frankfurt: Johan Georg Leonhardt;
van Heijdelberg: Maximilian Christoffel Heinrich von Luncschloss.
Van Amersfoort: Lambertus Versteeg; van Doornik: Abraham Dalmans; van Veere:
Johannes Wijcke, van Jutphaas: Willem van Wede, van ’s-Hertogenbosch: Jan Breckhout
en Baltina Versteeg.
1-12   van ’s-Hertogenbosch overgekomen:
Gijsbert Temmink;                   Jenneke Camering;
Hendrina Verdonk.
van IJzendijke: Hendrik de Haaff en Cornelia Laurens, ehel.
van Zalt Bommel: Jacob Maurer.

1742.

 9-3  aangenomen: Etje Boneschans.
         met att. overgekomen
van Laren: de Baron Gosen van Keppel;
         van Bergen op Zoom: Abraham Zehender; van Namen: Jillis Dobbe;
         van ’s-Hertogenbosch: Gerrit Hendrik van Haght en Ariaentje den Hollander; Wilhelmus
         Rauwendael; Adriana van Hensbergen.
1-6. met att. van ’s-Hertogenbosch: Johannes Jodocus Albertus Lich; Jan Hendrik Boechlön;
         Hendrik van Deventer.
         van Flammerfelt: Johan Engelbert Lehr.
2-9
met att. overgekomen
van ’s-Hertogenbosch: Samuel Paris.
          van Amersfoort: David Francis Pain.
30-11  aangenomen: Magdalena Haverkamp; Harmina Cosma.

1743.

3.  tot lidmaat aangenomen:
  Jan van Kaps, controleur van de Convoijen en Licenten;
  Jan Vollenhove                                        Jan Bruindts.
  2.   6
met att. overgekomen
van Namen:  A. L. du Pon, ordinair luitenant onder de Artillerie;
  van Grave: Joh. Hendr. Swaner; van Utrecht: Wijnant de Heger.
  na onderwijs aangenomen:
             David Everhard Godin, vaendrigh in ’t Regt. v. d. Gen. Maj. de Guij.
  Jan van der Woerd en Jan van Asperen.
30-8   met att. ingekomen van Bellingwolde: Imke Luppes;
  van de Nieuwe Schans: Ludwig Ernst Carle en Maria Theodora van Rees.
  van Coevorden: Cornelia Groenmeijers; Rebecca Pieclebags; Berent Coetsier en Bartha
  Nijelandt; de Hr. Luitn. Berent Rees en Johanna Petronella de Leuw; Batta a Born;
  Johan Christoffel Noijt; Hans Jurjen Brisaecker.
29-11  van Oude Schans: Pieter Poelgeest en Hermanna van den Berg.
  Willem Onnes en Jan Rekers, van Coevorden.

1744.

  6-3  aangenomen: Willem van Hateren en Tamme Wierens.
  5-6
met att. van overgekomen
van Zwolle: Guilliam Steenkist;
 van Lengerik: S. O. M. Philippina Werlemanns;
  4-9
met att. overgekomen
van Lieroort: Magtilda de Sijgers;
 van Utrecht: Maria Agatha Versteegh; van Groningen: Thomas Liefting;
 van Horn: Johann Carel Wecke; van Tiel: Stijntje Lubbers; Coert Scheffer; Johan Jacob
 Morel en Anna Catharina Scheper.
 van Nijmegen: Diderik Konings; Claes Roda en Trijntje Schuts; Wendelina Geertrui
 Rowiel; Johan Joost Tenkhaus.
 aangenomen: Anna Hofman; Hemmina Lieftinck en met att. overgekomen
van Leede: de
 baronnesse M.W.C.D. van Monster vrouw van Landegge; van Embden: Trijntje Douwes;
 Albert Bolman; Cornelius Hindriks en Trijntje Cornelis; Ferdinand Adolph Kop; Hermannus
 Folkers; Wolter Jans en Renske Jans; Gerrijt Samuels; Albert Ottens ten Aghteren;
 Anthon Sensen Schmid; Johannes Weis en Maria Elisabeth; Roelof Croese en Pietertje
 Sipkes; Jacob Gerrijts; Derck Geerts en Antje Derks; Johannes Braunius en
 Anna Margaretha.

1745.

5-3
met att. ingekomen van Embden: Hindrik Pieter Leonhardt; Johann Adams Kurtzenborn en
Anna Kurtzenborn; Hindrik Smit en Hemmigje Smits; Jacob Geerts.
Van Venlo: Roelof Vonk.
Na voorgaand onderwijs aangenomen:
Jannes Bernhardus Westerhof; Harmen Els; Claas Janssen; Anna Margaretha Cornelis;
Geesje Jans.
4-6
met att. overgekomen
van Venlo: Geertruij Verhaag; van Vlagtwedde: Hendrik Wolthers en
Geesje Jans
na voorgaaand onderwijs aangenomen: Swaentje Gerrijts; Gerrijt Jans; Elsje Hasebroek;
Grietje Jans.
Gerrijt Servaas; hoewel van beijde Roomsche ouders nochtans de Herformde Godsdienst
omhelst.
Pieterje Bonneschans.
4-9
met att. overgekomen
van Custill: Joh. Abraham Muller; van Zwolle: Dirk Loncin; Jenneke
Gerrits; Henrik Been en huisvrouw Catharina Busko.
2-12 met att. overgekomen
van Zutphen: Martijntje Vervoor.

1746.

  4-3  aangenomen:
 Harm Kreuter;                                        Hindrik Jans;
 Catharina Temminck                             Imke Jans
  1-7.  aangenomen:
 Antje Derks;                                           Jan van Baten.
16-9
 . met att. overgekomen
van Mons in Henegouwen:  Johan Adam Kurtzenborn.
 na onderwijs aangenomen: Arendt Jacob de Wilde, Luiten. in ‘t Reg. van de
 Colonel Croié.

1747.

  3-3
met att. ingekomen van Coevorden: Hindrik Halsteen; Anton Böhmer en Johanna
Böhmers; Willem van der Plaat; Anna Middendorp.
          na onderwijs aangenomen: Temke Westerhof.
2-6.  aangenomen: Trijntje Hubert; Metje van Alstein; Ike Kreuters.
met att. overgekomen: Johanna Maria Koetsiers.

1748.

  1-3
met att. overgekomen
van Groningen: Elias Franssen; Jan Hindriks; Jurrien Stoffers.
 van Sluis in Vlaanderen: Jan Jurjens Bier; Hendrik Sterenburg.
 van Vissingen: Jan Andriessen Simon Hein.

1749.

28-2
met att. ingekomen van Vlagtwedde: Allegonda Marterstek; van Sluis in Vlaanderen:
Joh. Lijphart; van Coevorden: Jan Hindriks; van Groningen: Annigje Berents.
23-5  idem van Groningen: Remelia Lijphart. Na onderwijs aangenomen:
 Grietje Alberts;                                        Elsje Tammes;
 Johann Stegeman;                                   Anna Elisabeth Haverkamp;
 Gesina Wolthuis;                                      Geesje Beenes;
 Willem Kremer;                                         Harm Hindriks;
 Cebe Hofman.
 5-9   met att. van Coevorden: Hindrik Wansing; van Lage: Johan Huben; van Coevorden:
 Fennigje Hindriks.
 5-12
met att. ingekomen van Groningen: Temke Westerhoff.

1750.

26-2
met att. ingekomen van Amsterdam:  Lucretia ter Veer; van Groningen: Engeltje Vreese.
  5-5  aangenomen:
 Jacob Kamphuis;                                         Pieter Sijbrants;
 Trijntje Willems;                                           Frauke ter Borgh;
 Saartje Anthonij;                                          Antje Beijerts;
 Tjabina Slodderbeek;                                   Janna Haverkamp;
 Haijo Heckman.
 ?-9   met att. van Groningen ingekomen:
 Pieter Willems; en Harmina Lubbers;
 Lukje Remkes;                                              Gerrit Bruin;
 Johan Joost Keijl; en Catharina sijn vrouw;
 Hendrik Jan van Furs;                                    Johan Georg Lip;
 Carel Lodewig Clom;                                     Johannes Wiel;
 Johannes Ax en Anna Elisabeth Allendorf.
 Philip Nix.
 van ’s-Hertogenbosch:
 Nicolaus van het Hoff en Pieternella Dijks;
 uit het Holl. Camp: Johan Hendrik Muller en Pieter Rockesies.
  4-12 met att. ingekomen: Etje Boneschans, van de Nieuwe Schans; van Groningen: Hindrik
 Clom en Sophia Reidemeijer; Johannes Muller; Willemina Rau; Niclaas Schmit en Anna
 Elisabeth Schmit.
 Johan Daniel Zak; en Maria Catharina Ranke; Maria Christina; Frantz Swartzen; Johan
 Coenraad Scheffer; Henrich Hirtz Harman; Jurrien Bruin.

1751.

  5-3
met att. ingekomen van Groningen: Johan Hombach;
 na onderwijs aangenomen: Jacobus Cnoppert en Wubbe Jans.
  4-6
met att. ingekomen van Wissenbach: Anna Magdalena Hecker;
 van Leeuwarden: Johan Philippus Crans; van de Lange Akker Schans: Antje Hindriks;
 van Groningen: Johannes Bredenbach.
 Na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Tijmen Naghtegael;                                          Hindrikje Schrader;
 Apollonia Berents;                                            Willemtje Haijes;
 Trijntje Gerrijts;                                                  Wendelina van Hateren.
  3-9
met att. van Bellingwolde: Harm Hindriks en van Groningen: Johan Hendrik Schoemaker.     3-12
met att. ingekomen van Amsterdam: Guillaume Chatin en Sara Damaris Gillet met Elie
 Chatin; van Vlagtwedde: Talle Reints; van Groningen: Johannes Klee; van Hilgenbach:
 Henrich Hirtz; van Huisum: Niklaas Wolthuis en Vrouwke Minnes;
 na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Bernardus Westerhof;                                        Rixte Harms;  
 Wibbijna Elisabeth Mulert.

1752.

  3-3
met att. ingekomen van Groningen: Albertus Warners; Hemmina Klom; Hendrina
 Rokkesies.
  1-6   met att. overgekomen
van Naarden: Lambertus Grimmius en desz. huisvrouw van
 Groningen.
 van de Bellingwolder Schans: Henrick Cock; Maria Cornetta Mullers; van de Lange Akker
 Schans: Simon Schmit en Maria Elisabeth Verscheij; Conraad Hötker; Johannes
 Simmerman; van Groningen: Anna Maria Hitting nu Simmerman.
 1-12   met att. overgekomen
van Schöttmar: Henrich Guise; van Hilgenbach: Henrich Hirtz;
 van Heckholtshausen: Anna Margreta Breitenbach; van Coevorden: Andreas Wilhelms.

1753.

1-6
met att. overgekomen
van Sellingen: Willemtje Haijes; van Maastricht: Hendrik Keller.
na onderwijs aangenomen: Gesina Boneschans; Hindrikje Cosma; Albertje Jans; Ferina
Schuttens; Alberdina Roskop.

1754.

1-6
met att. overgekomen
van Doornik: Hendrik Gerard Upmeijer; Etje Bonneschans, wed.
Hoexuma ; van Groningen: Jannes Westerhoff; Janna Haverkamp; van Maastricht: Albert
Borchart de Regteren; van Hemert: Ulrich Hubenan; Johannes Rube Spiess; Clemens
Eschbach; Catharina Brouwers.
na onderwijs aangenomen:
Jacoba Boneschans;                                   Magdalena Schuttens;
Johanna Christina Sluiters;                          Geesje Wolthuis;
Grietje Jans;                                                Caspardina Haverkamp;
Haring Holwerda;                                         Lowijs Hartog;
Jan Willem Chatin.

1755.

30-5
. na onderwijs aangenomen:
Isak Niest;                                                     Kreijn Marinus Greiel;
Hermannus Pieters;                                      Arij van der Wal;
Nicolaas Boomhof;                                       Jan Willems;
Dina Westerhoff;                                           Aeltje Heeres;
Tijbe Roelofs;                                               Grietje Willems;
met kerkelijke getuigenis overgekomen
van Groningen: Titia Upmeijer; Nicolaus Turcq;
          Hendrik Willem Happels. Van Maastricht: Johannes Henricus Radelweis.
 5-9 met att. overgekomen
van Groningen: Johan Abraham van de Moer.

1756.

5-3  na voorgaand onderwijs aangenomen:
Johannes Oorthuis;                                        Anthonij van Loenen;
Pieter van der Wees;                                     Geert Willems.
met att. overgekomen
van Groningen: Gerhard Alting en Fockelina Blencke, ehel.; Carel
Evert de Vassij, sous-luitenant ; Johan Adam Koch; Anna Magdalena Enters.
4-6.  aangenomen: Harmina Oorthuis.
met att. overgekomen
van Groningen: Johan Melcher Henrich.
3-9
met att. overgekomen
van Namen: Pieternelle de Moulin; van Groningen: Johannes
          Bendel; Martinus Terff; Coenraad Steinberg.

1757.

2-3  aangenomen na voorgaand onderwijs:
Balthazar Bijma;                                              Cornelis van Peppelendam;
Hindrik Witting;                                                 Jacob Hofman;
Sija Holtkam;                                                    Henrica Wolthuis;
Pieternelle Remkes;                                        Engelina Alberdina Boneschans;
Engelina Jarkes;                                              Samuel Grimmius.
ingekomen met att. van Den Bosch: Wilhelmus van Rosveld; van ’s-Hage: Jan Willem
Chatin en Maria Sabourin, ehel.
1-6
met att. ingekomen van ’s-Gravenhage: Jean Massilion; van Maastricht: Johan Carel
Coenraad Weiss; van Zierikzee: Cornelis de Brauw; van Groningen: Cornelis Nieuhout;
Johan Peter Scheu; Caspar Teelaart; Catharina Christina Pfeffin.
1-9  ingekomen van Groningen: Johan Pieter Ceres; Hans Ulrik Hoedman; Joh. Jacobus
Hobbes; Johannes Robbespies; Hermannus Pieters; Johan Pieter Vink; Johan Hendrik
Reijnsmit.
1-12 met att. overgekomen
van Basel: Hans Rudolph Beck.
na onderwijs aangenomen: Grietje Hulsing.

1758.

1-3
met att. overgekomen
Arendina de Ruijter.
na onderwijs aangenomen:
Nicolaus Engelhardt;                                          Cornelis de Ruijter;
Maria Engelhardt;                                               Johanna Hobbes;
Cornelis Marinus van den Brande;                      Arent Willems;
Matthias Pijpers;                                                  Albert van Hateren;
Hindrik Antonie Olijve;                                        Alegonda Hofmans;
Elsje Adolphs;                                                      Angenieta Harf;
Wendelijs Jans;                                                   Aeltje Willems;
Eentje Geerdts.
2-6
met att. overgekomen
van Groningen: Johannes Bloem; Jan Justus Brouwer; Adrianus ter
Viel; Jan Jacob Theijs; Adrianus van Doblen; Bernardus Schaaphuisen; Pieter
Schaaphuisen; Johannes Schaaphuisen. Van Sas van Gent: Jan Janssen.
25-8. met att. overgekomen
van Doornik: Mattheus Georgius Streso; Justinus Sels, van Arhem;
          van Den Haag: Maria Adriana Masseljon; van Groningen: Adam Gijsen.

1759.

  2-5

met att. overgekomen
van Breedevoort: Anna Elisabeth Haverkamp.
na voorgaand onderwijs aangenomen:
Wilke Hilverts;                                                         Jan Hindrik Voets;
Cornelius Eelshout;                                                Willem Middendorp;
Roelof van Lottum;                                                 Grietje Wilken;
Cornelia Schaaphuisen;                                         Elsje Willems Beekhuis.
  1-6
met att. ingekomen van ’s-Gravenhage: Maria Adriana Masseljon;   
31-8.  van Middelburg: Grietje Beekhuisen; Johan Louis Radaeus; van Groningen: Geertruida
Sels, geboren Lindenberg; Laurens Jacobs Wiele.
van Middelburg: Johan Louis Radaeus.

1760.

27.2.  na voorgaand onderwijs aangenomen:
Gerardus van Altema;                                                Harm Jans
Johannes Hollekers;                                                  Johannes Heller;
Fredrik Pijsel;                                                             Berent Wilts;
Gepke van Hateren;                                                  Anna Kreuters.
 ?.  4.  aangenomen: Elsje Arends; Aefje Schutte; Johan Adam Thijs.
30-5

met att. overgekomen
van Coevorden: Maria Hofmeijer; van Groningen: Johan Georg Lip
en Philip Nix; van Neukirchen: Balthasar Köppers; van Maastricht: Johan Jacob Mische en
Catharina Haas; Hermannus Bender; Hillegonda Admiraal.
24-10 met att. overgekomen
van Groningen: Johannes Heijn; Magdalena Johanna Bonte;
Johannes Timmerman en Anna Maria Hitte; van Middelburg: Joseph Beekhuis; Elsje
Willems Beekhuis; van Maastricht: Gabriel Siedler; van Veendam: Aefje Pieffers.

1761.

26-2
met kerkelijke getuigenis ingekomen van Groningen: Johannes Balthazar Hombruk en
Hindrikje Egberts; Hendrick Kock; Johan Hendrik Henckel; van Noordbroek: Jan Geerdts
Buning.
 Na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Gerardt ter Pelkwijk;                                                    Martje Lammers;
 Antje Geerdts;                                                             Alke Alberts;
 Jan van Hateren;                                                         Harm Cosma;
 Adam van der Plaat.
29.  5
met att. overgekomen
van Groningen: Johannes Schreiber en Hendrik Christiaans.
  4-9
met att. overgekomen
van Sas van Gent: Hero Waslander; van Besooijen: Laurina
 Masselion; van Groningen: Anna Margaretha Stauche; Aaltje Heeres huisvr. van de Hr.
 Jacob Pompeijra.
  4-12
met att. overgekomen
van Haarlem: Johanna Margareta Crecket; van Harderwijk: Johan
 Nicolaas Pannecoek.

1762.

28-2
met att. ingekomen van Groningen: Harmina Middendorp wed. Mulert.
  7-10  van Groningen: Allegondina van Zandbeek; van Schöttmar: Johan Hendrik Strunck.

1763.

  4-3  aangenomen na voorgaand onderwijs:
 Cornelis Middendorp;                                      Willem Lambertus Christianus Dupon;
 Hermanne Wolthuis;                                       Grietje Berends;
 Anna Catharina v. d. Plaat;                             Gepke van Hateren;
 Anna Margareta Borne;                                   Grietje Jarkes;
 Harmina Smeenk;                                            Marieke Bredenbach.
  3-6
met att. ingekomen van Groningen: Laurens Wispelweij; Fredrik Christel Meier en
 Jannetje Bastiaans; Hendrik van der Lip; van Nijmegen: Jurrien Boumeister; van
 Schöttmar: Johan Hendrik Strunck; van Breda: Hendrik Wittink.

1764.

  2-3  na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Johannes de Bunje;                                          Metje Willems;
 Elsje Hindriks;                                                   Jacob Meijer, van de Roomsche
                                                                                        belijdenisse overgekomen.
31.  5
met att. van Groningen: Geertje Jans Meijering.
  8-7.  tot lidmaat aangenomen: Willemina Billers.
30-11
met att. overgekomen
van Kampen: Matthijs George Streso en Gesina Boneschans, ehel.
 van Roden: Carel Ferdinand Gasinjet.

1765.

 1-3  aangenomen:
Lena van der Plaat;                                            Leentje Wijcherts;
Ocke Oorthuis;                                                    Tielke Roelefs;
Swaantje Wolthekker;                                        Jantje Dietermans;
Wijbe Meinders, van de Mennoniten overgekomen;
Gerardus Hoppenbrouwer, van de Roomschgesinde overgekomen;
Johannes Matthijes, van de Roomsgesinde overgekomen;
Bastiaan Chrisselmeijer; Hans van Hateren.
30-5 met att. overgekomen
van Hulst: Mattheus Siderius; van Bergen op Zoom: Liborius
Godefridus van Glaubits.
30-8 van Namen: Jan Alstijn.
29-11 van Bergen op Zoom: Harman Camb.

1766.

28-2.  na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Anna Hoexuma;                                                  Jantjen Geerts Knoop;
 Aeltje Willems;                                                     Albert Kruiter;
 Hindrik Wiersema;                                              Wilke van Hateren;
 Engelbertus Beerends;                                        Geesje Lingenhuis;
 Aeltje Jans;                                                          Roelef Jans.
30-5 ingekomen van Namen: Hermannus Struik; van Groningen: Johannes Roseboom; Adriana
van Wel; van Alfen: Johannes de Bunjan.

1767.

26-2
met att. ingekomen van Groningen: Reiner Geers Luuring.
27-3  aangenomen:
 Jan Jans;                                                              Jan Hindriks;
 Pieter Schrader;                                                  Jurjen Schuttens;
 Dirkje Wijbens;                                                    Janna Beekhuis;
 Anna Catharina Middendorp;                               Antje van Lotten;
 Hindrik Jans Rauwauw;                                       Hindrik van Moeken;
 Anna Maria Abrahams;                                       Leentje Was.
 Geertruidt Tonnissen van de Roomschgesinde overgekomen.
  5-6
met att. ingekomen van Sneek: Johan Willem Severijn en Elisabeth Janssen; Elsje
 Greven; Jan Hendrik Janssen; Hermannus Heggers; van Leeuwarden: Georg David
 Filisch; Johannes Lucas en Antje Smids; Hermina Wittekamp; Philippus Piek; Johannes
 Rap.
 van Hellevoetsluis: Volraat Carel de la Fontaine d’ Orgemont; Johan Heinrich Schreiber
 en Anna Margaretha van Hanstadt; Johan Georg; van Deindorf: Johanna Barbara Gerrits,
 van Grave; van Wied: Johan Henrich Rörig ; van Steinbach: Johannes Christianus Grün.
  4-12  ingekomen van Groningen: Magdalena Knoppers.

1768.

  ?-3
met att. ingekomen van Leeuwarden: Jan hendrik Klaas.
 na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Luppe Mans;                                                      Adam Middendorp;
 Berendt van Straten;                                          Jan Derks;
            Maricke Janssen;                                               Pieter Jans;
 Grietje Jans;                                                        Gerritje Jacobs;
 Albertje Lingenhuis;                                             Huberdine Servaas;
 Johann Fridrich, van de Luthersche overgekomen;
 Andries Hooft, van de Roomschgesinde overgekomen.
  3-6
met kerkelijke getuigen overgekomen:
 van Ravenstein: Johannes Puper en Maria Belders; van Namen: Egbert Hania; Frederick
 Witfelt; Cornelis Bosonier.
 van Groningen: Jan Meijer; Arendina van Heijssen; Valentijn Sünst en Anna Christina
 Sunsting; Pieter Calcar en Louisa de Riex; Arendt Balfort; Jan Pieter Kriebel; Gerardus
 Hoppenbrouwer en Elsje Willems Beekhuis.

1769.

 3-3
met att. overgekomen
van Leeuwarden: Anna Catharina van der Plaat; van de Lang Akker
Schans: Roelof Vonk; van Nijmegen: Johannes Wilhelm Siebel.
 2-6
met att. van Groningen ingekomen: Evert van Stralen en Grietje van Stralen; Jacob Allen
en Elisabeth Jurjens; Daniel Thiel en Jantje Jacobs; Wouter Leonardus Gijlquijn;
Coenraad Muller en Cornelis Wesel.
 van Maastricht: Johan Gottfried Quirin; Catharina Lidtmans.
 na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Christoffel Nagtegael;                                           Engelbertus Oorthuis;
 Willem Smeenk;                                                    Jan Hamerslag;
 Gerrijt Diks.
 1-12
met att. overgekomen
van Den Haag: Jan Willems van Nieuwenhuisen; van Zwolle:
 Anna Josef Piret; van Groningen: Catharina Huisers; van de Pekel A: Wilke van Hateren.
 na onderwijs aangenomen: Fennigje van Lenning en Juluana Hart.

1770.

20.  4.  aangenomen:
 Elisabeth Dideriks;                                                  Willem Beekhuis;
 Harm Meijnderts;                                                      Albert Roseveldt;
 Leentje Coerts;                                                         Marrigje Nagtegael;
 IJmelina Kreuiters;                                                   Anna Vedders;
 Swaentje Mans;                                                        Hindrikje Harms;
 Trijntje Meijnderts;                                                    Grietje Wilkens, van de
                                                                                              Roomschgesinde
                                                                                              overgekomen.
 1-6.   met att. overgekomen
van Zwolle: Herman Jaan Gelinck; van Groningen: Berendt van
 Straten; Johanna Barbera Gerrits; Johanna Beekhuis; Gerrigje Jacobs; Hendrik Bagman;
 Philippus Pieck; Geertruidt van Friest; Johan Frederik; Hermine Wittekamp; Volraat
 Carel d’ Orgemont; Georg David Filis; Johan Hendrik Rörich; Arina Margriete Heuker;
 Marieke Jansen; Johanna Lucas; Antje Smids; Johannes Rap.
31.  8
met att. van Winschoten: Johanna Tiddens; van Vlagtwedde: Maria Bredenbach; van
 Groningen: Jan Derks en Johanna Beekhuis; van Leeuwarden: Hindrik Jans Rauwauw en
 Tielke Roelefs.
 aangenomen: na onderwijs: Trijntje Jans
30-11 met att. overgekomen
van Dillenburg: Philip Christ en Johannes Henrich Ludwig.

1771.

  1-3  na onderwijs aangenomen:
 Bauke Jans;                                                               Jan Hindricks Wolthers;
 Frederica Dorothea Frideriks;
  3.  4.  aangenomen:
 Hendrik Gerhardus Paplaij;                                      Johannes van Ingen;
 Johannes Rap;                                                         Derk Arendts;
 Hendrik Jan Geerdts;                                               Johannes Bloem;
 Hendrik Janssen Sturenburg;                                  Tamke Wiersema;
 Anna Braaksma.
31.  5
met att. overgekomen
van Weede: Hendrik Burggraaf; van Groningen: Anna Margriete
 Heuker; van Jucken: Johannes Lennerts; van Hulst: Willem Aiberts; van Grave: Maria de
 Broeder; Lambertus de Jongh en Petronella de Jongh; David Dilmer.
 na onderwijzing aangenomen: Jan Hendrik van Hateren en Alke Bos.
29-11 met att. overgekomen
van Nieuwe Pekel A: Adam Middendorp en Albertje Geerts; van
 Grave: Isaac Gijsbert Herman van Baarle en Cornelia Anna van der Moer; van
 Woudrichem: Jenneke Bos; van Blijham: Gepke Geerdts; Obboshoff: Johan Henrich Dörr;
 Na onderwijs aangenomen: Adriaan van der Plaat; Niesje Tammes en Jan Lingenhuis.

1772.

  4-9
met att overgekomen
van Groningen: Frans van Dieteren; Anna Catharina Visser; Jan
 Willem Demerswaadt: Johannes Beijer en Antje Beijer.

1773.

 5 -3
met att. overgekomen
van Lang Akker Schans: Marrigje Benning; van Zelle: Johannes
Henricus Berg; van Scheemda: Antje Geerts Knoop;
aangenomen na voorgaand onderwijs:
Willem Tammes;                                                           Henrica Maria Enklaar;
Anna Catharina Lingenhuis;                                          Geertje Beekhuis;
Christianus Pijl, van de Roomschgesinde overgekomen.
25.  4. aangenomen:
Paulus Eckringa;                                                            Bonifacius Eckringa;
Albert Willems Nieuwenhuis;                                        Gerhardus Tammens;
Geerdt Hollenberg;                                                         Hilligje Harms;
Harmina van der Plaat;                                                   Aeltje Leusing;
Swaentje Alberts;                                                            Aaltje Wensing.
 1-9
met att. ingekomen van Groningen: Jan Huisman en Engeltje Thesee; Gerrijt Huisman;
Michiel Beijer en Christiana Beijers; van Bellingwolderschans: Boele Egges en Anna
Margrieta Heijkens; van Oudkerk: IJmelina Kreuiter; van N. Pekela A: Talletje Jans; van
Zwolle: Fenna Heckhuis; van Middelburg: Willem Beekhuis; van Groningen: Arent
Abraham Bergmulder en Anna Margriet Firapine.
 3-12
met att. overgekomen
van Haine: Johannes Henricus Kleinschmid; Elb. Justus Henrich
Riber.

1774.

 4-3
met att. overgekomen
van Burg Solms: Jacob Matthaeus; van ’s-Hertogenbosch: Jacoba
Belders.
na onderwijs aangenomen:
Hermannus Geelinck;                                                        Homme Meijders;
Adriaan Christoffer Hindriks;                                             Homme Verstee;
Berendt Addens Gewaldt;                                                 Berendt Kreuiter;
Hemmannus Hindriks;                                                        Wolther Wolthers.
 2.  4.  aangenomen na onderwijs: Jacob Wolthers.
 3-6
met kerkelijke getuigenis overgekomen
van Breda: Arij Krol; van de Lange Akker Schans:
Mattheus Siderius; van Vlissingen: Susanna Catharina Peter; Jacob Peter; Anna
Margreta Peter; Didericus Baum; Albertus Lück; Wilhelm Bendel; Johan Daniel Schneck;
Johan Jacob Heumann; Martinus Anger; Rudolph Henrich Stahl; Friderik Hauck; Laurentz
Schwabeland; Peter Witge; Hendrik Philip Metz.
van Namen: Jacob Henrich van Munnich; Lambert Maasen; Gerrit van Eijbergen;
Ferdinand Visser; Elisabeth Tour; Arendt Deenekam; A. Murps Morps.
 ?-9  aangenomen: Willem Elie Chatin en met att. overgekomen: van Breda: Adriana Johanna
 Witte; Willem Kuiper; van Vlissingen: Philip Scheidt; van Nijmegen: Harm Hindriks.
 2-12
met att. ingekomen van Amersfoort: Cornelia Temminck; van Sigen: Godfried Petri.
 van de Lang Akker Schans: Catharina Benning.

1775.

 3-3
met att. van Vlissingen ingekomen: Johan Henrich Gebel en Maria Margaretha Arnolden.
van Vlagtwedde: Jantje Haijes.
na onderwijs aangenomen: Geesje Geerdts; Geertruijdt Kreuiter; Jacob Spaa, van de
           Roomschgezinde overgekomen.
11-4  aangenomen:
Carel Lodewijk Gustaaf Dozanne;                                       Leendert Benning;
Jantje Heeres;                                                                       Rijka Cranssen;
IJke Alefs; Petronella Maassen, van de Roomschgezinde overgekomen.
 ?-6
met att. overgekomen
van Sas van Gent: Andries van Balen; Karel Lodewijk Fleurij;
Hermannus Ripmans;Coenraad Everhart; Otto Blom; van Dinxperlo: Jannes Westerveldt;
van Groningen: Henrica Beerents; van Winschoten: Berendt Kreuiter.
 3-9
met att. ingekomen van Ibbenburen: Bernhardt Henrich Borchards; van Leeuwarden:
Frens Schuttens.

1776.

  ?-3  na onderwijs aangenomen:
 Johannes Georgius Siderius;                                              Anthonie de Graaf;
 Gabinus Gerhardus Siderius;                                              Johannes Augustinus
                                                                                                          Naroldt;
 Pieter Melchior Heijrock;                                                       Gepke Anthonie;
            Hindrikje Roskes.
30.  8
met att. overgekomen
van Sas van Gent: Roedolf Ditmar van de Weteringe en Petronella
Judith Wolff; van de Lang Akker Schans: Willem Melten.
28-11  overgekomen
van Sas van Gent: Johan Adam Ellenberger.

1777.

28-2
met att. overgekomen
van Neviges: Johanna Maria Christina Küller.
 na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Gerrijt Bruch;                                                                  Adam Jacobus Kersseboom;
 Johannes Oorthuis;                                                        Bernardus Castrijnsen;
 Geesje Harms Bosch;                                                   Talligje Geerdts;
 Willemke van Lennig;                                                               Mannigje Jans Visschers;
 Talligje Jans;                                                                  Hindrikje Alberts.
30.  5
met att. overgekomen
van Hellevoetsluis: Leonard Gijlquin en Fenne van Leunning; van
 Sluis in Vlaanderen: Willem Cronenburg en Maria Johanna Bos; David Moritz; van
 Vlachtwedde: Elisabeth Heeres.

1778.

27-2.  na voorgaand onderwijs aangenomen:
 Wihelmina Henriette Geijsel ;                                       Grietje Tijpels;
 Dedde Kreuiter;                                                              Antje Hindriks;
 Hindrik Bontkes;                                                             Geerdt Niklaas van Holstein;
 Berendt Berendts;                                                           Hindrik Heller.
31-3  aangenomen:
 Gerrijt ter Borgh;                                                                        Willem Gerardt;
 Adriaan Posthumus;                                                        Christiaan van Hoeffelen.
  5-6
met att. overgekomen
van Hellevoetsluis: Adrianus Bruch; van Coevorden: Johannes
 Bekker en Jacob Hoefman; van Groningen: Jantje Brink; Johannes Werner en Reiner
 Revelkamp; van Nieuwied: Johannes Georg Rademacker.
28.  8
met att. overgekomen
van Utrecht:  Johannes Augustus Lich; van Groningen: Jan Bendel
 en Anna Codircq; Aurelia de Bruin; Johannes en Statius Hilwar.

1779.

  2-3  na onderwijs aangenomen:
 Catharina Burggraaf;                                                 Trijntje Folkers;
 Aaltje Eedes;                                                             Jantje Elses;
 Jantje Bontkes;                                                         Grietje Hindriks;
 Anna Hillers.
  3-3  aangenomen:
 Harm Hindriks;                                                          Geerdt Leusing;
 Aalbert Verveé;                                                         Lambert van der Linde;
 Hendrik Doijenburg;                                                 Jacob Leenderts van Moorlandt;
 Stephanus Vijman;                                                   Gerrit Hiller;
 Cornelis Engels, van de Roomschgezinde tot ons overgekomen.
 met kerkelijke getuigenisse overgekomen:
 van Groningen: Gerardt Tammes.
26.  4.  aangenomen: Hendrik Harms Wolthers; Harm Claassens; Anthoni Lingenhuis; Alegonda
 Knoppers; Janna Alberts; Hilligje Wubbelts.

1780.

  ?  6
met att. ingekomen van Lingen:  Wilhelmina Burghard; van Sas van Gent: Geertruij Hania;
van Groningen:  Willem Jans.
  1-9
met att. overgekomen:
van Groningen: Jan Gerardt Zurich; Ernst Wetzel; Maria Elisabet Wetzel; van Maastricht:
Nicolaas Ruijselaar; van Harlingen: Valentijn Scheen.

1782.

  ?-9
met att. ingekomen van ’s-Gravenhage: Boele Willems Nieuwenhuisen.
29-5  van Winschoten: Jan Hindriks Cloppenburg.

1783.

24-2.  ingekomen van Blijham: Hero Geres Heeres.

1784.

  3-12  na belijdenis aangenomen: Albartha van Lenning en Berendina Jans ten Velthuis.

1785.

18.  4.  aangenomen: Anna Eedes; Trijntje Elses.
25-11 aangenomen:
 Sixtus Gerardus Eckringa, capitein ingenieur; Talea Wijnhagen, deszelfs huijsvrouw;
 Carel August Hauman; Carel Affenbrander; Sophia Sijbenen.

1786.

21.  4.  tot lidmaat aangenomen:
 Antoinette Francina de Vaxis; Johan Anthoni de Vaxis; Reint Loising; Anna Luppes; Anna
 Harmens Smit.

1787.

  2-5  aangenomen:
 Albert Thiesen;                                                       Jurjen Schutte;
 Antje Wolters;                                                         Fenniggijn Hindriks;
 Antje Jonkers;                                                         Beerendje Jeelings.

1788.

24-5  aangenomen:
 Theodorus Geskes;                                                Frina van Lenning;
 Gepke Hindriks;                                                      Trijntje Egges;
 Anna de Ruiter.

1789.

 19.  4.  aangenomen:
  Else Bos;                                                                Derk Bos;
  Johannes Puper;                                                    Geertruid Nieuwenhuis;
  Dina Cornelia Puper;                                              Dina Berends;
  Eele Strating Trap.

1790.

23-3  aangenomen: John Richie, sergeant; Alke Hillers; Rixte Jans.

1791.

12.  4.  aangenomen:
 Archibald Riddle;                                                    Rijnier Hendrikse;
 Jacobus de Visser;                                                Annabel Graij;
 Elizabeth Graij;                                                       Megelina Paton;
 Catharina Lijsebeth Spanheim;                             Aaltjen Booren;
 Maria Schuit;                                                          Willem Nieuwenhuis;
 Dina Hillers;                                                            Derk Nieuwenhuis;
 Jeltje Meinders;                                                      Willem van Lenning;
 Hendrik Christiaan Puper;                                      Johanna Josina Puper.

1792.

28.  4.  aangenomen na belijdenis:
     John Cumming;                                                       Elisabeth Sutherland;
     Dorothea Souch;                                                     Johanna Margaretha Jans;
     Christiaan Kars;                                                     John Mac Baene;
     Jan Hendericus;                                                      Wilkolina Burghgraaf;
     Tjaberich Jans Mulder;                                           Ferdinand Friderich Pfeiffers.

1793.

12-2.  aangenomen: Thomas Paton
19.  4.  aangenomen: Geerd Beerends; Nicolaas Velthuis; Antje Harms.
  9-5  aangenomen: Georg Brill; Gerrijt van der Harst; Bartholomeus Kiebel; Hendrik
 Wijnbergen; Steeven van Reems; Loog Landaal.

1794.

15-2
met kerkelijke attestatie van hier vertrokken naar andere garnizoenen ’t sij Maastrigt of
 elders:
 Arnoldus Rudolf Balthazar Wonneman; Geertruida Wilhelmina Frederica Duclas; Derk
 Heino en Amarenske Stoffers; Willem Antoon Ross; Johann Adolf Welb; Johanna Adam
 Hasselbach; Hermannus Enting; Dirkje Wijmelings; Gerritje Kops; Willem Scholten;
 Hermannus Enting.
11-3  na belijdenis aangenomen:
 Margareta Elijsabet Catharina Eckringa;                Geerd Nieuwenhuis;
 Jarfke Hindriks Bontkes;                                         Elsje Hindriks Bontkes;
 Hillegijn Beerents;                                                    Teelke Beerents;
 Tjouwe Folkerts;                                                       Engelina Luppes.
25-10 met att. vertrokken naar Zutphen of elders:
 Henricus Corte;                                                                   Adriaan Verhagen;
 Roelof Verhagen;                                                                Antoni Verhagen;
 Jenneken Schut;                                                                 Willem Cronenburg en Maria
                                                                                              Johanna Bos (dese twee van
                                                                                              de Artillerie).

1795.

18-11  aangenomen: Carel Ludewig Weedemeijer.

1796-1800: niets.

1801.

16-6.  aangenomen: Willem Arnoldus; Saartje Hindriks Bontkes; Wendelina Wolters.

1802.

  4-8  aangenomen: Johannes van Hateren; Anna Allegonda Hofman; Geziena Catharina
 Burggraaf; Anna Middendorp; Antje Smeenk.

1803.

29.  4.  aangenomen: Juriaan Lenning; Marten Zacharias Hijdanus; Geert Schutter; Catharina
 Onnekes; Remke Dijshuis.
  9-12 aangenomen: Johannes Christoffel Kerber en Adrianus van der Velden.

1804.

18.  4.  aangenomen: Johannes Pieter Meij.
21.  4.  idem: Jan van Holland; Philip Hendrick Brauns; Jacobus Joeken; Johannes Kei.
  3-5  aangenomen: Bernardus Schrader; Willem van Hateren; Roelof Jans van Eijbergen; Wilke
 Hans van Hateren; Roelf Hoenes; Evertje Spanjers; Geertje van Lenning; Helena Kars;
 Tjaake Luisingh; Aaltje Derks Kletten; Alberdina Kars; Grietje Harms; Teuntje Neeltje
            Siliacus; Hindertje Roelofs; Margaretha Besten; Tamke Kreuiter.

1805.

  9.  4.  aangenomen: Grietje IJzebrands Haagers.

1806.

21.  4.  aangenomen: Fredrik Willem Kolk; Harmina Catharina van der Kolk; Annegje Jans;
 Hendrik Age Schraders.

1807: niets

1808.

25-3  aangenomen: Jan Schrader; Wilke Jacob Burggraaff; Eize Berents Schets; Jan Having;
 Aagje van Hateren; Anna Margaretha Hopma; Esselina Beekhuis; Tijebena Smeenk (met
 att. naar Wedde); Neisje Hulzing; Alida Magdalena Burggraaff. 

1809.

23.  4.  Anna Catharina Swavink met att. naar Zutphen.
28.  4.  Margartha Besten met att. naar Midwolderhamrik.
     23.  van Slagtmaand: Niessijn Hulzing met att. naar Groningen.

1810.

       4.  Bloeimaand met att. naar Gaast in de Cl. Bolsward vertrokken:
 T. H. Burggraaff, Wilke Jacob Burggraaff en Alida Magdalena Burggraaff.

1811: niets

1812.

  7-6.  ingekomen van Noordwolde: Anna Maria van Laer.
  4-10  ingekomen van Wedde: Paulina Eckringa.
27-11
met att. naar Vrieschelo: Wendelina Having.

1813.

21.  4.  aangenomen: Gijsberta van der Kolk en daarop met att-65. naar Bellingwolde
            vertrokken.
10-10  aangenomen: Alida Willemina Beekhuis.

1814.

  9-3
met att. ingekomen van Hardenberg de Hr. J. Soeters.
20-6.  aangenomen: Luppe Heres; Hindrik Heres; Johannes Georg Wedemeijer; Albertus
 Wedemeijer en Jakob Luising.

1815.

26-5  ingekomen van Vlagtwedde: Geert Nieuwenhuis en Lena Haselhoff.
30.  5
met att. van Roswinkel: Jakob Luising en Tjakien Luising / naar
  8-10  ingekomen van Roswinkel: Jan Nicolaas Mulder.

1816.

19-3  aangenomen: H. G. Dinckgreve en Kornelis van Hussen.
23.  4
met att. naar Makkum vertrokken: H. G. Dinckgreve.

1817.

met att. ingekomen van Braamsche: Herman Hendrik Muis; van Nijmegen: Anna Antonia
 Biesthoek; naar Gend: Albertus Wedemeijer.

1818.

24-9
met att. naar Groesbeek: Hindrik Muis, hier met att. van de Luth, predikant van
 Braamsche en Anna Antonia Biesthorst.
24-11
met att. naar Oude Pekel A vertrokken: Kristiaan Kars en Engeltje Luppes.

1819.

  6-2
met att. naar Bellingwolde vertrokken: Jan Schrader.
10-6.  aangenomen: Elisabeth Wedemeijer; Lucretia Heres; Dievertje Gelling en Fennegien
 Schut.
  2-9
met att: naar Coevorden: Marrigje Benning.
  3-11  aangenomen: Alberdina Antonia Eckringa.
16-11
met att. naar Coevorden vertrokken: Alberdina Antonia Eckringa.

1820.

18-2
met att. naar Vledder: H. C. Puper en A. J. Burggraaff
 ingekomen van Vlagtwedde: Willem Groenmeijer.
19-7
met att. naar Harlingen vertrokken: Willem Groenmeijer.

1821.

24.  1
met att. naar Groningen: Fennegien Schut.
  5.  4.  aangenomen: Katharina Schuit; Giselina Heres; Jantje Kars en Geesiena Velthuis.
22-6.  aangenomen: Henderikus Gelling. Met att. naar Hoogezand: Dievertje Gelling.
12-10
met att. naar Bellingwolde: Geesien Velthuis.
27-10
met att. naar Sleen vertrokken: Paulina Eckringa.
23-12
met att. ingekomen van Makkum: Hermannus Gerhardus Dinckgreve en Alida Magdalena
 Burggraaff.

1822.

15-9
met att. van Appingedam ingekomen: Jan K. Gelling.
15-12  idem van Vlagtwedde: Antje Christiaans Kok.

1823.

10-3
met att. ingekomen van Bellingwolde: Annegien Elzes Kos.
13-3  aangenomen: Karssien Krause; Remmert Tammes; Marten Kleininga; Albertje van
 Lenning.
29-3
met att. naar Pieterburen vertrokken: Anna Maria van Laar; Hermannus Gerhardus
 Dinckgreve en Alida Magdalena Burggraaff.
  5-6
met att. van Oude Rein in Munsterland ingekomen de Heer Lupé.
  7-12
met att. van Bellingwolde overgekomen: Geesien Velthuis.

1824.

17-3  aangenomen: Andries Meijer; Hindrik Wolters; Jan van Wel; Andries Bos; Anna Helena
 Keimpes.
20-6
met att. van Groningen ingekomen: Dina Velthuis.
26-9
met att. van de Luth. Gem. te Colnrade in het Graafschap Dingsfeld ingekomen: Johann
 Gerd Hinteman.
 ingekomen met att. van Wener in Oostfriesland: Jan Wepel en Annegien E. Bos, ehel.
 met att. naar het Hoogezand: Albarta van Lenning.
18-12
met att. van Bellingwolde ingekomen: Harmanna Borgesius, vrouw van de predikant E.
 Houwesijl.

1825.

  6.  1
met att. naar Peize vertrokken: J. K. Gelling, schoolonderwijzer en koster en zijn vrouw
 Dina Velthuis.
  1-2
met att. naar Groningen vertrokken: Mechelina Bos.
15-3  aangenomen: Johannes Rooren; Albert B. Buma; Geertje Jans Kierts; Aaffien Schut;
 Geertruida Mechelina Nieuwenhuis.
20.  5
met att. van de Pekels: J. A. Verver.
18-6.  naar Vlagtwedde vertrokken: Karssien Kruse.

1826.

10-3
met att. van Hoogezand ingekomen: Dievertje Gelling.
26.  5
met att. van Winschoten: Jantje Cris.
17-6.  aangenomen: Anna Weulder en Harmke Velthuis.
13.  8
met att. naar Groningen vertrokken: Aaffien Schut.
17-9
met att. van Wedde ingekomen: Albertiena Wilts.

1827.

17-2
met att. vertrokken naar Leer in Oostfriesland: de Heer F. G. Lupé.
15-3  aangenomen: Catharina Detmers; Geessien Schut; Hugina Theodora Schuit; Antje Bos;
 Christoffel Meijer; Jan Kruse en Martinus Meijer.
10-6.  wederom uit Wener tot ons overgekomen: Jan Wepel en Annechien E. Bos.
  5-9
met att. naar Wedde vertrokken: Ellechien Jans Luitjens.
13-9
met att. van Vrieschelo overgekomen: Aaltje Habbes.

1828.

  9-3  van Groningen overgekomen: Antje Smeenk.
16.  4.  aangenomen: Joannes Velthuis; Geert Lemsing; Hannes Jongers van Hateren; Jantje
 Emsing; Hermina Geerhardina Heeres; Jantje van Hateren.
27.  4.  naar Oude Schans vertrokken: Harmanna Borgesius.
11-5  ingekomen R. S. Schortinghuis.

1829.

  5.  1.  van Groningen ingekomen: Geesien Bruins.
  4-3  van Wedde ingekomen: Gepkea Englina Eckringa.
16-3  van Wissekerke ingekomen: Sebastiaan Wesselink
10-9  van Wedde ingekomen: Talea Wijnhagen.
11-12  aangenomen: de Heer commies Jan Lippes Knol.
13-12  naar Termunten vertrokken: de Heer commies Adolf Heeres.

1830.

  8.  5
met att. naar Termunten vertrokken: Wendelina Wolters en Heromina Geerhardina
 Heeres.
15-11
met att. naar Stadkanaal: Reinder Seizes Schortinghuis.

1831.

  1-2
met att. van Sleen ingekomen: Evertje G. de Vries.
20.  4
met att. van Asten (N.B.) ingekomen: Hendrikus Klaassens Gelling en zijn huisvrouw
            Antje Berends Detmers.
  1-6
met att. naar Vlagtwedde vertrokken: de schoolonderwijzer Jannes Alberts Verver en zijn
 huisvr. Dievertje Klaassens Gelling.
15-9
met att. van Termunten ingekomen: Bront Wesseling en zijn huisvr. Sigiena Holthuis.
30-10
met att. van lidmaatschap naar het leger vertrokken: de soldaat Martinus Meijer.

1832.

13.  1.  aangenomen: Pieter Johannes de Wolff; de 28e Febr. naar Haarlem.
13-3  aangenomen: Lukas Lening; Simon Schuit; Alke Albertina van Hateren; Jantje Bima en
 Johanna Hendrika Heres; 30-3 Jantje Bima naar Groningen en J. H. Heres naar de Leek.
15-3  aangenomen:
 Engelken L. Loning; Thole R. Moorlag; Jakoba Holtman; Jeltje Beekhuis; Katharina
 Rebecca van Oosterom en Haike Jans Kroon.
28-3
met att. naar Wedde: Johannes George Wedemeijer en zijn huisvr. Lucretia Heres.
30.  4.  naar Finsterwolde vertrokken: Simon Schuit.
24.  5
met att. van Groningen ingekomen: de Heer Commies Maarten Veltman en Geertje Jans
 Rost, ehel.
25.  5
met att. uit Nieuwe Pekel A overgekomen: Trijntje Hendriks Bakker.

1833.

  2-3
met att. naar Finsterwolde: Bront Wesseling en zijn huisvr. Seigien Velthuis.
22.  4.  van Beerta ingekomen: Taija Habbes.
22-8  naar Sellingen vertrokken: Evertje G. de Vries; idem naar Groningen: Antje Bos.
13-9  ingekomen van Doesburg: Johannes Cornelis Wegenhuizen, luitenant.
26-9  naar Beerta vertrokken: Taije Habbes.
27-10  naar Leeuwarden: Johannes Cornelis Wegenhuizen, luitenant.
25-11  van Stapelmohr uit Oostfriesland ingekomen: Dirk Jans Brans.

1834.

  4-5  naar Klooster ter Apel vertrokken: Hugina Theodora Schuit.
18-7.  aangenomen: Paulus Harmannus Schuit; 28-7
 naar N. Pekela A vertrokken.
25-8  naar Vrieschelo vertrokken: Maarten Veldman.
  1-12  van Ravestein ingekomen: Luitje Klaassens Gelling.
  3-12  ingekomen van Groningen: Metta Diderica Lich.
28-12  ingekomen van Nieuwe Schans: Oltman Alberts Houwing.

1835.

21.  4
met att. naar Warffum vertrokken: mevrouw Talia Wijnhagen en de visiteur van in- en
 uitklaringen Jan Lippes Knol met zijn huisvr. Gepkea Engelina Eckringa.
24.  5
met att. uit Ravestein ingekomen: Johanna Wihelmina Cornelia van der Meer.
12-7
met att. naar Vierhuizen: Oltman Alberts Houwing.
24-7
met att. naar Wedde: Heike Jans Kroon.
15-9  naar ’t leger der sergeant der artillerie (rijdende) Johannes Wolters.
  8-11
met att. naar Bonda in Oostfriesland vertrokken: Luitje Klaasens Gelling.
15-12  ingekomen de commies Hermanus Welinck, van Sellingen.
 ingekomen van de Nieuwe Schans: Elizabeth Gravelaar.

1836.

3.  ingekomen van Groningen: Willem Veldhuizen en van Uithuizen zijn huisvrouw Katharina
  Johannes Kremer.
  3-5  uit Sellingen overgekomen: Janna Daalman, wed. van Bilwijk en Annegien van Bilwijk.
12-5  van Vlagtwedde ingekomen: Aike Jans Velema.
  4-6.  van Vlagtwedde ingekomen: Lena van Doeveren.
  4-9  idem van Winschoten: Geertruida Hopma en van hier naar Sellingen vertrokken:
 Elisabeth Gravelaar.
  5-9  naar Winschoten vertrokken: Alke Albertina van Hateren.
20-11  ingekomen van Helvoirt: Hendrik Smeenk.
  5-12  naar Geertruidenberg vertrokken: Johanna Wihelmina Cornelia van der Meer.

1837.

20-2
met att. naar Groningen: Giselina Heeres.
  3-3  ingekomen van Maastricht: Geert Arnoldus.
  5-3  aangenomen: Johannes Ockes, Gesina Frederiks Jongman, Anna Heeres.
 met att. van Holwierde ingekomen: Jan Hendrik Leopold.
29-6.  naar Bellingwolde: de Heer commies Hermannus Welinck en zijn echtgenote Annegien
 van Bilwijk en haar moeder Janna Daalman, weduwe van Bilwijk
  2-6
met att. van Wedde ingekomen: Grietje Leenderts Bödeker.
31-8  ingekomen van Vlagtwedde: Aaltje Eppes Adams.
25-11  ingekomen van Maastricht: Gerrit Roelfs Eibergen.

1838.

  1.  4
met att. naar Zuidbroek: Carel Ludewig Wedemeijer en deszelfs huisvr. Trina van
 Lenning.
 naar Zuidbroek vertrokken: Grietje Leenderts Bödeker.

Einde

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.