LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Bellingwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten gemeente Bellingwolde ca. 1692-1761, transcriptie Klaas Bijsterveld (KB).
Rechterlijke Archieven Westerwolde inv. nr. 1049.

De lidmatenlijst is opgemaakt bij het begin van de bedienings periode van pastor Johannes Cijpriani, bevestigd op 20 nov. 1692. Misschien zelfs al wel eerder, want de eerste aantekeningen over het H. Avondmaal beginnen op 12 juni 1692.
Deels gecontroleerd (vet) juli en sept. 2006 MG
Alles nagekeken door Fred Wiersema, april 2007

- lijst circa 1692 (Johannes Cypriani)
- mutaties 1692 - 1714 (Johannes Cypriani)
- mutaties 1715 - 1747 (Jacobus Borgesius senior)
- mutaties 1749 - 1758 (Jacobus Borgesius junior)
- mutaties 1758 - 1761 (Goedhard Borgesius)


In mijn eerste fisitatie alhier gedaan hebbe ik bevonden dat deze volgende ledematen van deze kerke waren.

In Bellingwolda
1 Geertje Hinderks wed. van Aike Sikkes
2 Hinderk Bregenbeek
3 Zwaantje Albers zijn huis-vrouw
4 Martijn Hinderks wed.
5 Grietjen wed. Kroenenbos
6 Docter Gerart Haak
7 Ailke Epkenius
8 Jickijn zijn h.v.
9 Geert Geerts
10 Berent Tietes
11 Hinderk Jans Timmerman
12 Susanna Bontjes zijn h.v.
13 Frouke Jakobs wed. van Geert Jans
14 Anne Tonkes wed. van Wilke Luppes
15 Lude Jans
16 Hille Alberts zijn h.v.
17 Harm Dirks
18 Barber Alberts zijn h.v.
19 Hinderk Jans van Lingen
20 Geeske Everts zijn h.v.
21 Eltje Haijes
22 Trijntje Geerts j.dogter
23 Geeske Sijverts wed. van Sibe Jans
24 Derk Jans
25 Tiaabbe Harms zijn h.v.
26 Gebe Jans
27 Imme Harms zijn h.v.
28 Imme Jans
29 Harm Simens
30 Tamke Jans zijn h.vrouw
31 Temke Elzes vriester
32 Zwaantje Harms h. van Dietert Roelfs
33 Jakob Jans
34 Abel Wilkes
--- Geessijn Dieters zijn h.v.
35 Eppe Geerts
36 Lijzabet      zijn h.v.
37 Geert Abels
38 Engel Eppes zijn h.v.
39 Harm Geerts
40 Jakijn Alberts zijn h.v.
41 Geert Kragcht
42 Luike Luikes
43 Talle Harms zijn h.v.
44 Imke Engels wed. Wolbert Hinders
45 Jan Tonjes meester
46 Wubbechijn zijn h.vrouw
47 Adam Adolfs
48 Harm Tiesman
49 Wibbe Hinderks
50 Jantje Elles wed. Lukas Jans
51 Berent Metting
52 Ettje Hemmes zijn h.v.
53 Jan Harms
54 Gepke Alberts zijn h.v.
55 Albert Jans jongman
56 Gepke Jans wed. Jan Hinderks
57 Jakob Jans
58 Geertjen Jans zijn h.v.
59 Boele Wubbes
60 Gepke Schultes zijn h.v.
61 Gebel wed. van Harm Berents
62 Abel Geerts
63 Geeske zijn h.v.
64 Tamke Jurts wed. van Jan Heres
65 Frooike wed. Roelf Derks
66 Okkijn Gebes wed.
67 Poppo Gerardi
68 Ellerus Hillenius
69 Wieje Poppes zijn h.vrouw
70 Hinderk Nanties
71 Grietje Houwes zijn h.v.
72 Hille Memmes h.v. van Harm Does
73 Hinderk Eppes
74 Fenneke Jans zijn huisvrouw
75 De heer Rigter Addens
76 Tibeta Ritsius zijn h.v.
77 Aike Sibens
78 Siben Sibels zijn h.v.
79 Ooldert Jans
80 Lubbert Jans
81 Alijt Berents wed. van Harm Groot
82 Harbert Wijpkes
83 Trijntje Jakobs zijn h.v.
84 Imke Harms wed. van Harm Rikkers
85 Lamme Sikkes wed. van Geert Eppes
86 Jurjen Stoffers
87 Maria Eilers wed. van Geert Dirks
88 Jan Eilers
89 Okko Wirtjes zijn h.v.
90 Hinderk Engels
91 Ike Luppes zijn h.v.
92 Derk Berents
93 Gese Dirks zijn h.v.
94 Grietje Hinderks h.v. van Engel Jans
95 Geertruid Hansen h.v. van Kristoffer Fokkes
96 Antje Jurjens h.v. Jurjen Ottes
97 Warntje Warnes
98 Remmer Geerts
99 Eltje Berents zijn h.v.
100 Hinderk Schinkel
101 Elske Geerts zijn h.v.
102 Boele Eilkes
103 Grietje Wolberts zijn h.v.
104 Eilert Eilers
105 Talle Doedens huisvrouw van Allert Alberts
106 Tjadde Garbrants wed. van Tjabbe Heres
107 Harm Zijverts
108 Wije Alers zijn h.v.
109 Jurt Bontjes voogt
110 Geertje Berents zijn h.v.
111 Berent Berents
112 Renske Elzes wed. van Albert Harms
113 Lammert Lammerts
114 Barber Jans zijn h.v.
115 Wiechgert Harms
116 Ike Jakobs zijn h.v.
117 Hilvert Luikens
118 Aaldert Okkes
119 Okke Aalders jongman
120 Jan Derks
121 Zwaantje Jans zijn h.v.
122 Aaltje Roelefs h.v. van Egbert Jans
123 Aiko Dieters
124 Aldert Hommes
125 Grietje Wigmans wed. Jans Jans
126 Geertje Berents h.v. van Adam Smit

In de Liete

1 Alke Jans wed. Zijwert
2 Heije Jans
3 Wijpke zijn h.vrouw
4 Berent Geerts
5 Antje Geerts zijn h.v.
6 Jantje h.v. van Koene Wierts

Ten tijde mijner bedieninge toegekomen
Eorum nomina quae functionis meae tempore Ecclesiae addita sunt retro videas, ubi Eucharistiae tempus notatum habes [vertaald: De namen van hen die ten tijde mijner bediening de kerk toegekomen zijn moet / kunt u hiervr zien, waar u de tijd van de Eucharistie genoteerd vindt]
In den Ham

1 Egbert Garbrand
2 Trijntje Geerts zijn h.v.
3 Harm Geerts
4 Frouke Untijs h.v. van Harm Dijk
5 Hilvert Leffers
6 Lijzabet Dieters zijn h.v.
7 Reiner Jakobs
8 Reiner Kornelius
9 Mieske Takes zijn h.v.
10 Jakob Kornelius
11 Jantje Jans zijn h.v.
12 Harm Hinderks
13 Lammert Reiners
14 Lauke Pieters zijn h.v.
15 Folkert Hauwes
16 Martje Ufkes zijn h.v.
17 Adde Jakobs
18 Harm Roelfs
19 Reeuwen Jans zijn h.v.
20 Goosen Tittjes
21 Ilben Gosens zijn h.v.
22 Hinderk Harms
23 Fosse Geerts zijn h.v.
24 Warner Geerts
25 Aafke Geerts zijn h.v.
bij mijn tijd toegekomen
Retro vide, ubi notavi de tempore quo Eucharistiam celebravimus [vertaald: Zie hierboven, waar ik ook een aantekening heb gemaakt over de tijd waarop we de Eucharistie hebben gevierd]


De tijd wanneer en hoe dikwijls het H. Avondmaal des Heren, (de tijd mijne bedieninge) hebben gecelebreert, alsmede de personen, welke tot de uiterlijke kerke des Heren Jesu Cristi alhier zijn toegedaan
Joh. Cijprianus

[Alleen de lidmaten overgenomen, dus niet de aantekeningen over het H. Nagtmaal,KB]

12-03-1693
1 Albart Houwes in Bellingw.
2 Folkert Davids in Bellingw.
3 Wendelke Wijbes zijn huisvrouw in Bellingw.
4 Stoffer Doedens in Bellingw.
5 Houwe Doedens Folkers in Bellingw.
6 Homme Poppes in Bellingw.
7 Pieter Graver in den Ham
8 Zwaantje Berens zijn huisvrouw in den Ham
9 Harm Dijken in den Ham
10 Brechtie Kornelius huisvrouw van Reinder Jakobs in den Ham
11 Tielpe Hilvers j.dogter in den Ham
12 Anne Hilwers j.dogter in den Ham
met attestatie:
13 Lupke Lammers wed. van Ede Geers van Vrieschelo
14 Zwaantje Faikes huisvrouw van Otto Rijkwerts van de Nieuw Beerta
15 Jan Jansen Janckeman van Vrieschelo

12-06-1693
16 Stoffer Folkers in Bellingw.
17 Geert Luikens in Bellingw.
18 Aaltjen Jans zijn huis-vrouw in Bellingw.
19 Koentje Harms bij de Boneschans
20 Antje Loers zijn huis-vrouw bij de Boneschans
met attestatie:
21 Elsijn Harms van Bleiham
22 Geertjen Berents van Vriescheloo

27-08-1693
23 Luppe Jans van Bellingwolda
24 Hille Warnes in den Ham j.dogter

10-12-1693
1 Dietert Roelfs
met attestatie:
25 Jan Berents van Vrieschelo
26 Anna Fleddermans huisvrouwe van Jan Samuels van [niet ingevuld,KB]

04-03-1694
27 Harm Does
28 Berent Loewers
29 Magdalena Geers huisv. van Okko Tiden tot Bellingw.
30 Geeske Albers huisv. van Jurjen Koers tot Bellingw.
31 Sijben Addes j.dogter in den Ham

03-07-1694
32 Klare Pieters huis-v. van Sijben Jans tot Bellingw.
33 Margreta Does wed. van Hinderk Harms tot Bellingw.
34 Derk Hinders
35 Aike Engels

02-11-1694
36 Fiebe Geerts
37 Eltje Lubbers wed. van Stoffer Doedens

09-12-1694
38 Getruid Derks
39 Aaltje

10-03-1695
40 Tamme Tjaars
41 Antje Gozen j.d.
42 Jan Zijwers
43 Antje Jans zijn huisvrouw
44 Haike Hansen huisvrouw van Homno Poppes
45 Dedje Poppes huisvrouw van Harm Okkes
met attestatie van Vrieschelo:
46 Anne Derks huisvrouw van Eildert Eilderts
47 Sephaan Freze jongman van Kappel in Teklenborg

09-06-1695
48 Berent Lubbers
met attestatie:
48 Hinderk Geers van Lingen
49 Leffert Alberts van de Oude Schans
50 Geertruid Tap j.d. van Groningen
51 Geertruid Idens j.d. van Groningen

08-11-1695
52 Grietje Geerts wed. van Hinderk Klaassen
53 Foelke Sijbens h.v. van Evert Folkers
54 Anne Eilers h.v. van Albert Jans
55 Wendelke Berens h.v. van Fiebe Geers
met attestatie:
56 Grietje Engelkes h.v. van Tamme Tjaars van Loo

08-12-1695
57 Berent Fiebes
58 Fieke Jans zijn huisvrouw
59 Konraad Abels
60 Harbert Alberts
61 Geertruid Jakobs h.v. Berent Lauwers
62 Bouwe Tjaars h.v. van Wirtje Jans
63 Wobke Geers h.v. van Jan Everts
64 Engel Harms wed. Tjabbe Fokkes
65 Aaltje Jans h.v. van Hinderk Geers
met attestatie:
66 Gepke Hinders h.v. van Harbert Alberts van Bleiham

08-03-1696
67 Sebe Engels
68 Freerk Alberts
69 Fieke Jans zijn huisvrouw
70 Stijntje Engelkes h.v. Jakob Jans
71 Amske Klaassen h.v. Harm Jans
72 Fenne Jans wed. van Jakob Jans
73 Geeske Berents wed. van Jakob Jans
74 Aaltje Wilkes h.v. van Luiken Berens

07-06-1696
75 Maria Harms h.v. van Berent Berents
76 Grietje Karels h.v. van Jan Bernts
77 Geeske Gijsbers h.v. van Berent Derks
78 Riene Jimmels j.dogter
79 Antje j.d.
met attestatie van de Oude Schans:
80 Fenne Koens h.v. van Derk Hinders

06-11-1696
81 Harm Okkes
82 Aaltje Roelfs h.v. van Folkert Kristoffer
met attestatie:
83 Johannes Jodocus Capts
84 Katarina Veeste zijn h.v.

13-12-1696
85 Jurjen Koerts
86 Sijben Jans
87 Aaldert Alberts

07-03-1697
88 Grietje Wigbolts h.v. van Harm Geerts
89 Antje Harms h.v. van Adde Sijbens
90 Lukretia Hazelhof h.v. van Konraat Abels
91 Geeske Hilvers h.v. van Jakob Edes
92 Antje Harms h.v. van Hinderk Pieters
93 Zwaantje Geers h.v. van Lubbe Wubbes
94 Grietje Geers h.v. van Eilert Eilers
95 Harm Hinders en
96 Talle Hilvers zijn huisvrouw
97 Roelf Memmes en
98 Ettje Jakobs zijn huisvrouw
met attestatie:
99 Pieter Albers schoolmr. hier ter plaatse en
100 Ettje Sijbens zijn huis-vrouw [beide] van de Wildervank
101 Geertruid Top van Delfzijl

13-06-1697
102 Hans Memmes en
103 Talle Jans zijn h.v.
104 Jakob Hinders en
105 Houwe Pieters zijn h.v.
106 Zwaantje Meinders h.v. van Hinderk Lauwers
107 Lutske Kornelis jonge dogter
108 Geeske Sebes jonge dogter
109 Melger Bartolomaeus

12-11-1697
met attestatie van de Oude Schans:
Agata ten Veerhuis h.v. van Berent Metting

12-12-1697
110 Wobke Wubbes h.v. van Jurjen Ottes
111 Anna Derks j.d.
112 Barelt Roelefs
met attestatie van Leeck:
113 Hinderk Wilken

13-03-1698
114 Andreas Uniken NB oud 73 jaar
115 Wijtje Rijkers
116 Otte Rijkers
met attestatie van Vlagtwedde:
117 Rikste Wubbes h.v. van Hinderk Jans
van Vrieschelo:
118 Hinderk Berens

12-06-1698
119 Jakob Edes
120 Habbe Harms
121 Ouwe Tjekes h.v. van Rijntje Rijgwers
met attestatie uijt het leger:
122 Johan Wiarda luitenand onder colon. Los. Caat
123 Anna Margreta Wiarda geboren van Oosten zijn huisvrouw
van de Niewe Schans:
124 Esse Hinderks jonge dogter

11-11-1698
125 Anna Harms wed. van Wilke Jans

11-12-1698
met attestatie van Groningen:
126 Hiddo van Gennep
127 Niesjen Wedda zijn huisvrouw
128 Wendelke Jans wed. van Jan Driesen

12-03-1699
129 Aike Steven met attestatie van Wijmeer

11-07-1699
met attestatie:
130 Hinderk Aikes van Groningen
131 Roelf Jan van Onstwedde
132 Berent Willems executuer van Vlagtwedde
133 Eltje Jans zijn huisvrouw van Vlagtwedde
134 Berent Geers van Rozewinkel
135 Aite Harms van de Beerta
136 Bontje Reents zijn h.v. van de Beerta

10-11-1699
137 Albertus Bekkering
138 Alke Alberts h.v. van Berent Lauwers
139 Trijntje Harms j. dogter
140 Trijne Jans
met attestatie:
141 Geertje Jansen h.v. van Berent Geerts van Rozewinkel
142 Gepke Hemmes van Bleiham
143 Elle Ulbens h.v. Tonke Wilkes van Bonda
144 Jan Dijken van Bonda
145 Geertje zijn h.v. van Bonda

10-12-1699
met attestatie van Vlagtwedde:
146 Fenne Jans
147 Grietje Alberts

10-03-1700
148 Derk Harms
met attestatie van Groningen:
149 Aaltje Hinders h.v. van Hinderk Linders
150 Jan Wit van Wester Kappel

09-06-1700
151 Hilwert Engelkes
152 Berent Fickes
153 Harm Harms
met attestatie: 
juffr. Elizabet Briot van Groningen
154 Hinderk van der Kamp
155 Fennechijn Jans zijn h.v. van Workum
156 Tjaaktjen Kranenborg j.d. van Wedde
157 Leffert Alberts en 
158 Jantjen Jans zijn h.v. [beide] van Vlagtwedde
159 Anneke Albers j.d. van Vlagtwedde

08-11-1700
160 Geze Geerts huisv. van Hinderk Dikkeboom
161 Geert Hinders
162 Sijke Jakobs zijn h.v.
met attestatie van Vrieschelo:
163 Teelke Harms h.v. van Zweer Jans

08-12-1700
164 Juffer Klare Wierda
165 Hinderijk Harms j.d.
166 Geert Aaalders
met attestatie van de stad:
167 Willem Ruurs vaandrik
168 vrouw Maria Weilants zijn h.v.

20-03-1701 Anvangende de verbeterde Juliaanse Stijl
169 Harm Wolters
170 Hinderk Jans
171 Harbert Koens
met attestatie van Embden:
172 Rotger Verster prokurator

12-06-1701
met attestatie van N. Beerta:
173 Reint Alberts
174 Aafke Geerts h.v. van Wilke Ottens
175 Ebel Harms wed. van Lubbert Willems van Vrieschelo met attestatie

11-12-1701
176 Nelle Tebbes h.v. van Reint Alberts
met attestatie van Saaxumhuizen:
177 Jannes Hartog onze schoolmr.
178 Anna Margreta Reinemans zijn huisvrouw

12-03-1702
179 Harm Aalders
180 Hille Sijntjes zijn h.v.
181 Jan Wilkes
182 Trijntje Wielgers wed. van Jurjen Stoffers
183 Temke Jans j.d.
met attestatie van Embden:
184 Antje Willems h.v. van Samuel Jurjens

11-06-1702
175 D' E. Samuel Jurjens chirurgus hier ter plaatse

10-11-1702
186 Otte Ties
187 Pieter Lammerts
188 Geertien Lammerts j.d.
189 Jantien Jakobs j.d.

10-12-1702
190 Geert Harms
191 Tiede Berents
192 Antje Derks

10-06-1703
193 Evert Folkers
194 Janna Hinderks h.v. van Aaldert Hommes

09-09-1703
met attestatie van Groningen:
195 Annechijn Egbers j.d.

09-12-1703
met attestatie van Lengering:
196 Jakobus Korte
met attestatie van Vlagtwedde:
197 Hinderk Freerks
met attestatie van Bleiham:
198 Geeske Derks

09-03-1704
199 Jan Berents
200 Jan Jans
201 Luiken Berents

08-06-1704
met attestatie van Groningen:
202 Juffer Sibille Millinga
van de Oude Schans:
203 Dietje Jans en
204 Rikste Harms

07-09-1704
205 Hester Schinkels
met attestatie van de Beerta:
206 Grietje Jans h.v. Aike Tjaarts

07-12-1704
207 Hinderk Pieters
met attestatie van Vlagtwedde:
208 Jantje Asses h.v. van Hinderk Freers
209 Grietje Berents met attestat. van Feerwert

01-03-1705
210 Klaas Hinders
211 Geertruit Harms zijn h.v.
212 Gerrit Douwen
213 Rikste Derks zijn huisv.
214 Albert Harms
met attestatie van Groningen:
215 Gepke Luirs
van Wersen in Teklenborg:
216 Zwier Jans Rawie

14-06-1705
217 Jakob Jans
218 Maria Berents h.v. van Hinderk Lindhuis
219 Antje Roelfs h.v. van Jan Derks
220 Grietje Everts h.v. van Hinderk Lindhuis
221 Elsje Harms jonge dogter
met attestatie van Onstwedde:
222 Lammert Lamerts
223 Barbare Jans zijn h.v.

06-09-1705
223 Tettje Gosens
met attest. van Groningen:
224 Trijntje Jan jonge dogt.

06-12-1705
225 Frouke Heijes h.v. van Jan Alberts
226 Albertje Albers j.d.
met attestatie van Groningen:
227 Jantje Gosens j.d.
van de Pekel A:
228 Aaltje Folkers huisvrouw van Folkert Kristoffer

09-03-1706
229 Hinderk Lindhuis
met attest. van Groningen:
230 Geeske Martens h.v. van Heije Knars

06-06-1706
231 Antje Derks jonge dogter
232 Wirtje Jans
met attestatie van Vrieschlo:
233 Bauwe Tjaars zijn huisvrouw
van de Eexta:
234 Willem Sijpkes
van Westerlee:
235 Antje Warners

05-09-1706
236 Aefje Sjuurs h.v. van Jan Jans
van de Bourtange:
237 Jan Boeckhost
238 Engeltje Vocht echteluiden

06-03-1707
239 Uniken Aalderks
240 Remke Ellerus zijn h.vrouw
241 Harm Kaspers
242 Frouwe Roelfs zijn h.vrouw

05-07-1707
243 Jurke Hinders
244 Eltje Tjabbes zijn huisvrouw
met attest. van de Nieuwe Schans:
245 Jan Hinders
246 Geertje Harms zijn h.vrouw

04-09-1707
247 Fenne Boels h.v. van Geert Berents
met attest. van de Oude Schans:
248 Jagchum Robers
249 Antje Bontjes zijn h.v.

04-12-1707
250 Hille Roelfs h.v. van Onne Stejes
251 Hille Pieters h.v. van Harm Jans
252 Hinderk Derks

04-03-1708
met attest.:
253 Geert Klaassen van Vrieschelo
254 Jantje Woest van Groningen
255 Geertijn Klaassen van Vlagtwedde

10-06-1708
256 Tonke Wilkens
257 Grietje Ottes h.v. van Tiede Berents

02-09-1708
met attest. van Amsterdam:
257 Kristina Staest h.v. van Jakob Bloem

02-12-1708
258 Aaltje Hinders h.v. van Adolf Adams
259 Klaaske Hinders h.v. van Jan Banes
260 Aaltje Pieters jonge dogter

03-03-1709
261 Ude Folkers
262 Anna Bruggers zijn huisvrouw
263 Berent Everts
264 Antje Harms zijn huisvrouw
265 Sikke Luikens
met attest. van Vrieschelo:
266 Harm Jans

02-06-1709
met attestatie:
267 Harm Eppes van Bleiham
268 Rikste Harms zijn huisvrouw
269 Geeske Berens h.v. van Meente Meertens

01-12-1709
207 Harm Jakobs
271 Ubbe Jans zijn huisvrouw
272 Folkert Luders
273 Grietje Lakas zijn huisvrouw
274 Anna Oolders h.v. van Berent Fiebes
275 Geert Geerts
276 Jike Klaassen zijn h.v.
277 Harm Jans
278 Fenne Harms zijn h.v.
met attest. van Zellinge Alke Boeles j.d.

02-03-1710
279 Harbert Feikes
280 Antje Berents jonge dogter

01-06-1710
281 Jan Abels Braamhorst
282 Trijntje Melles zijn huisvrouw
283 Tibe Jans h.vrouw van Jan Berents
284 Jantjen Lammerts j.d.
met attest. van de Nieuwe Schans:
285 Margrieta Jansen h.v. van Tijde Eikes
met attest. van de Oude Schans:
286 Agata Veenhuis wed. Berent Metting
met attest. van de Pekel A:
287 Fennechien Harms j.dogter

07-09-1710
288 Albertjen Gerrits h.v. van Tonnis Harms
289 Eltje Ippen met attest. van Weener

07-12-1710
289 Albert Bruins
290 Jantje Berents zijn h.v.
291 Antje Hinders h.v. van Zwier Koerts
292 Ide Folkerts j.d.
293 Aaltje Hilwerts j.d.
294 Elske Zijwers h.v. van Jakob Jans
Tiede Aikes

01-03-1711
295 Harm Folkers
296 Albert Reints en
297 Frouwe Boeles zijn huisvrouw
298 Tobias Jans
299 Harmtien Stikkers j.d.
300 Antje Koens j.d.
301 Mettje Dieters j.d.
302 Teede Aaldriks j.d.
303 Etie Oelders j.d.
met attest. van Londen:
304 juffer Sara Ploeg

07-06-1711
305 Zijvert Harms
306 Folkert Harms
307 Markus Markesen
308 Geertje Eilers j.d.
309 Tielpe Sibens
met attest. van Bonda:
310 Berent Everts en
311 Hike Hinders zijn h.v.
met attest. van Wedde:
312 Wolter Berents

06-09-1711
met attestatie van Bleiham:
313 Wendelke Boeles j.d.
en van Wedda:
314 Gerrit Roelefs en
315 Antje Gerrits zijn h.v.
en van Vrieschlo:
316 Hensman Egges en
317 Geertje Hinders zijn h.v.
en van Nendorp:
318 Antje Jurjens j.d.

06-12-1711
319 Boelke Wijbes en
320 Antje Ellerus zijn h.v.
321 Harm Luikens
321 Geert Harms
met attestat. van Bleiham:
323 Antje Harms jonge dogter
met attest. van Groningen:
324 als Jan Hiddes

06-03-1712
325 Jan Geerts
326 Grietje Roelfs zijn h.v.

12-06-1712
327 Berent Adams en
328 en Engel Hinders zijn h.v.
329 Lijzabet Reinders j.d.
met attest. van Groningen:
330 Hinderkjen Harms j.d. nu getrout an Jurjen Pieters

04-09-1712
331 Hinderk Wolberts
332 Koene Wolberts

04-12-1712
333 Antje Jans h.v. van Wolter Berents
334 Jan Harms
335 Grietje Geerts zijn h.v.

05-03-1713
336 Tjabbechijn Tjabbes jonge dogter
337 Eltje Eikes jonge dogter
338 Geesjen Dieters jonge dogter
339 Anna Hinders jonge dogter
340 Geert Harms
341 Lubbert Stoffers
342 Edzart Eikes
343 Berent Habbes
344 Jurjen Roelfs
met attest. van de Oude Schans:
345 Jannes Tiletnelle

28-05-1713
345 Zwaantje Eikes h.v. Jan Lubbers
346 Pieter Jans
347 Kornelius Reinders
348 Berent Geerts
349 Engel Koerts h.v. Jakob Jans
met attest. van Groningen:
350 Albertus Crous s.s.m.candidatus
351 Aurelia Stalbergen eheluiden
met attestatie van de Niewe Schans:
352 Sijdske Leeuwes huisvrouw van Thijes Alefs

03-09-1713
met attest. van Vrieschelo:
353 Harm Hinderts en
354 Getruid Hilwerts

10-12-1713 Na dat de H. Cijpriani agt dagen in den Here ontslapen was is hier wederom des Heren H. Avondm. gehouden en heeft de Hr. Sipriani zal. nog bij zijn leven deze navolgende na voorgaande onderwijs en onderzoek tot Ledematen angenomen:
355 Adolf Adams
356 Geert Koens
357 Hille Hinderks
358 Berent Remmers
359 Grietje Remmers j.d.
360 Rikste Boeles j.d.
361 Anna Berents h.v. Pieter Knute
362 Geeske Berents

begin 06-1714
met attest. gekomen juffrouw Elizabet Blenke huisvrouw van de Hr. Hindrik van der Laan
Insgelijks op dezelve tijd met attestatie van Beleiham Antje Jans


1715 De tijd wanneer en hoe dikwijls het Avondm. des
Heren alhier voor mij J. Borgesius is bedient en
de namen die door mij daar toe zijn aangenomen.
03-03-1715
1 Andries Poppes
2 IJke Hinderks zijn huisvrouw
3 Woltje Harms jonge dogter
met attest.
4 Jurjen Pieters van Kappelen uit de graafschap Teklenborg
5 Albert Oolriks en
6 Aaltjen Jans zijn h.v. van Groningen [o.v.v. Beide van hier wegens dieverij zijn gevlugt]

02-06-1715
7 de Hr. Hindrik van der Laan
8 Harm Benes
9 Harm Pieters
10 Doedje Harms j.d.
11 Rikste Harms h.v. van Jan Oolders
12 Antje Pieters wed. van Geert Geerts
13 Maria Hinderks h.vr. van Luppe Wubbes
14 Anna Hinderks j.d.
15 Lamme Berents j.d.
16 Zwaantje Wijntjes j.d. [vertrokken na Groningen]
17 Freerk Reinders j.m. [vertrokken dog zonder attest. na Bonda]
18 Hauwe Folkers j.m.
19 Aaltje Hemmes j.d.
met attest.
20 Geeske Harms van de Beerta j.d.
21 Zwaantje Harms j.d. van de Pekel A

01-09-1715
22 Harm Jans j.m.
23 Aaltje Harms j.d.
24 Aaltje Luppes j.d.
25 Elsjen Hartog j.d.
26 Trijntje Alberts wed. van Klaas Hind.
27 Gepke Hinders j.d.
28 Lamina Alberts h.vr. van Derk Ottes
29 Tette Everts j.d.
met attest.
30 Geertje Jans van de Beerta
31 Martje Jans van 't Hogezand j.d. [met attest. vertrokk. na Lellens]

01-12-1715
32 Harm Roelfs
33 Aaltje Jans zijn huisv.
34 Jan Lubberts
35 Lammert Hansen j.m.
36 Hajo Harms j.m.
37 Folkert Everts j.m.
38 Tjaart Hinderks j.m.
39 Jan Harms j.m.
40 Hinderk Harms j.m.
41 Jakob Harms j.m.
42 Assel Harms h.v. van Berent Geerts
43 Engel Hilverts j.d.
44 Grietje Habbes j.d.

01-03-1716
45 Jakob Berents
46 Feiko Ottes
47 Jan Barink
48 Jan Harms
49 Zwaantje Harms h.v. van Hommo Poppes
50 Alke Alberts h.v. van Geert Potter
51 Harmke Wiltes h.v. van Derk Grim
52 Elte Hinderks j.d.
53 Grietje Roelfs j.d.
met attest.
54 Geeske Geerts j.d. van Wedde

07-06-1716
55 Thijes Alofs
56 Berent Harms
57 Jan Harms
met attest.
58 Evert ter Veer
59 Maria Frank zijn h.v. van d' Bourtang [beide vertrokken weder na de Bourtange]
60 Dina Geerts j.d. van Weender
61 Jantje Hinderks van Zellinge

06-09-1716
62 Henderk Derks
63 Roelfke Jans j.d.
64 Grietje Rickers j.d.
65 Tielke Lubberts wed. Derk Harms
66 Doije Derks j.d.
67 Grietje Folkerts j.d.
68 Antje Barels j.d.
met attest.
69 Anna Elizabets Metting Oud Schans
70 Geert Boelens
71 Arentjen Redekerts zijn h.v. van Vlgtw. [beide weder vertrokk.]

29-11-1716
72 Onne Stijes
73 Harm Geerts
74 Anna Sibents h.v. van Thije Harms
75 Klaaske Berents j.d.
76 Siben Jakobs j.d.
met attest.
77 Griete Hinders wed. Derk Pieters van 't Hogezand [weder met attest. vertrokken na Lellens]
78 Derk Roelfs van Finserwold

07-03-1717
79 Hinderk Harms [met attest. na de Scheemda vertrok.]
80 Haiko Alberts j.d. [vertrokken na Groning.]
81 Margrieta Hartogs j.d.
met attest. van Groningen
82 Gezina Hoorn h.v. van mij J. Borgezius

06-06-1717
83 Geert Everts
84 Ike Koentjes zijn h.v.
85 Zwaantje Derks j.d.
86 Tielke Stoffers j.d.
87 Hille Derks j.d.
met attest.
88 Elizabet Jans h.v. van Lammert Hansen van de Beerta
89 Bouwke Aikes van Beersterhamrik

05-09-1717
90 Foske Onnes h.v. van Folkert Everts
met attest.
91 Aise Willems van Vlagtwedde
92 Agata ten Veerhuis wed. Mettings
93 Jan Jans van Groningen

05-12-1717
94 Jan Oolders
95 Albert Hinderks
96 Evert Derks
97 Koert Gerhardus
98 Geeske Hansen s. h.v.
99 Wubke Jans h.v. van Jan Jans
100 Alke Hansen j.d. [vertrokken na Winschoten]
met attest.
101 Biecke Sijpkens van Westerlee [weder vertrok. na Westerlee]
102 Jan Jans Wijtken
103 Jantjen Hinderks zijn h.v. van Vriescheloo

06-03-1718
104 Berent Jakobs j.m.
105 Adolf Steen j.m.
106 Jan Engels j.m.
107 Jan Harms j.m.
108 Hillenius Hillerus
109 Jan Jakobs
110 Geertje Jurjens j.d. [vertrok. na Winschoot]
111 Wubke Roelefs j.d. [vertrok. met attest. na Embden]
112 Taitje Occes j.d. [vertrokken na Vrieschelo]
113 Albertjen Luikens
114 Remke Harms j.d. [vertrokken na Wijmeer]
115 Grietje Harms j.d. [met attest. vertrok. na Winschoot]
116 Tieke Wessels j.d.
met attest.
117 Epke Hommes h.v. van Hillenius Hillerus van Zuidbroek

05-06-1718
met attest.
118 Fenne Lubberts van Vrieschelo

04-09-1718
met attest.
119 Hinderk Hinderk van Vriescheloe
120 Zwaantje Wijntjes j.d. van N. Beerta [ met attest. vertrok. na Groningen]
121 Tiadw. Edkes h.v. van Sijben Jans van de Beerta [weder vertrok. na Finzerwolde]

04-12-1718
met attest.
122 Anna Luppes h.v. van Derk Harms van Finserwold

05-03-1719
123 Nanne Hindriks j.m.
124 Harm Addes j.m.
met attest.
125 Hinderk Jans j.m. van Winschoot
126 Imke Ammes j.d. van Haren

04-06-1719
127 Jan Hinderks j.m.
128 Jurt Everts j.m.
met attest.
129 Haila Dijkhuis van d' Oude Schans [weder na de Oude Schans vertrokken]
130 Grietje Jakobs van Norden
131 Geesjen Hinders van Vlagtwed.

10-09-1719
met attest.
132 Fokko Mensens van d' Nie Pekel A [weder vertrokken na Veendam]
133 Poppe Tjabbes
134 Eltje Jakobs zijn h.v. van Wedde [beide weder vertrokken na Wedde]

03-12-1719
135 Poppo Hommes
136 Geeske Lindhuis
137 Anna Gezina Hartog j.d.

03-03-1720
138 Hinderk Derks j.m. [vertrokken met attest. na Vrieschelo]
139 Roelf Dieters j.m.
140 Kornelius Reinders j.m.
141 Nantje Hemmes j.d.
142 Bieta M
llers j.d.
143 Aafke Untjes
met attest.
144 Janna Sassens van de Scheemda j.d.

02-06-1720
met attest.
145 Albert Hinderks
146 Zwaantje Alberts zijn h.v. van Bleiham
147 Okke Hillbrands j.d. van Mitling in Oostvriesland

01-09-1720
148 Here Tjabbes
149 Tjake Harberts z. h.v.

02-03-1721
150 Jan Harms
151 Grietje Jans j.d.
152 Eltje Jakobs j.d.
153 Zwaantje Harms j.d.

08-06-1721
met attest. overgekomen van IJderhove in Oostvriesland
154 Nantje Wessels h.v. van Amos Koerts

07-12-1721
155 Ebel Geerts h.v. van Tonjes Harms
156 Trijntje Jakobs h.v. van Klaas Koerts
157 Aaltjen Arents jonge dogter
158 Grietje Wijntjes j.d. [vertrokken na Groningen]
met attest.
159 Antje Klaassen h.v. van Pieter Jans van de Beerta [vertrok. na d' Oude Schans]

08-03-1722
met attest.
160 Fenne Geerts wed. van Jan Klaassen van Wolde in Oostvriesl.
161 Ilben Engels h.v. van Harm Pieters van Groningen

07-06-1722
162 Harm Freerks j.m.
163 Hans Hommes j.m.
164 Roelf Harms j.m.
met attest.
165 Jan Pieters van de Beerta

06-09-1722
166 Wilke Hinderks j.m.
167 Zwaantje Fiebes j.d.
168 Antje Harberts j.d.
met attest.
169 Hinderkjen Oolders van Groningen
170 Ettje Alberts van Vriescheloo

07-03-1723
171 Tjaart Wirtjes j.m.
172 Frouke Harms j.d.
173 Geeske Berents j.d.
met attestatie:
174 Berent Harms van Bleiham

03-09-1723
175 Harm Tammens j.m.
176 Robert Joris [met attest. vertrok. na de Oude Schans]
177 Jakob Reinderts [ook met attest. na de Oude Schans]
178 Niesje Reinders zijn h.v.
met attest.
179 Michael Pot en
180 Poulina Elizabet Kaps e.l. van Groningen [beide met attest. weder na Zuidbroek Vertrokken]

05-12-1723
181 Geert Jakobs
182 Trijntje Harberts j.d.

05-03-1724
met attest.
183 Albertjen Berents h.v. van Hinderk Geerts van Bleiham

03-09-1724
met attest.
184 Anna Harms j.d. van Bleiham

03-12-1724
met attest.
185 Tibechien Hinderks van IJsbregtum in Westvriesland [weder met attestatie: vertrokken]

03-06-1725
186 Eppe Hinderks

02-06-1726
met attestatie:
187 Stijntje Fiebes wed. van Albert Jans van de Beerta [weder na de Beerta met attest.]

02-03-1727
188 Jan Remmerts j.m.
189 Geert Remmerts j.m.
190 Poppo Harms j.m.
191 Geert Fiebes j.m.
192 Harm Dieters j.m.
193 Talleta Mullers j.d. [vertrokken met attest. na Weender]
194 Renske Alberts j.d. [vertrok. met attest. Vrieschelo]
195 Frouwke Harms j.d. [vertrokk. met attestatie: na Scheemderhamrik]
196 Lukke Hinders j.d. [vertrok. met attest. na de Rijp]

01-06-1727
met attest.
197 Kornelius Reinders van de Oude Schans
198 Jakob Egges j.m. van Groningen

07-12-1727
met attestatie:
199 Naantjen Willems j.d. van Vlagtw. [weder met attest. vertrokken na Vlagtwedde]
200 Aaltje Addens h.v. van Richert Ottens van Wijmeer

06-06-1728
met attest.
201 Willem van Oosten van de Oude Schans
202 Jan Jans en
203 Sciamke Vriezenborg z. h.v. van de Beerta

05-12-1728
met attest.
204 De hr. rr. Pieter Jan Zwarte
205 Izabelle Wiltrana Feitsema Verruci desselven h.v. van Veendam
206 Ettje Wierts h.v. van Jan Berents van de Oude Schans
[weder na de Oude Schans met attest. vertrokk. den 30-11-1729]

05-06-1729
207 Memme Harms j.m. met attest. van de Oude Schans
208 Engelbertus Averez chirurgien
209 Frouke ter Broek zijn h.v. [beide weder met attest na de Oude Schans]

04-09-1729
met attest.
210 Ulbent Tonkes en
211 Aafjen Pieters zijn h.v. van Winschoten
212 Elizabet Poppes h.v. van Regrier Hartogs van de Oud. Schans
[weder met attest. na de Oude Schans vertrokken]
213 Roelf Leffers van Bleiham

04-12-1729
met attest.
214 Aaltjen Hilverts h.v. van Memme Harms van Vriescheloo

11-06-1730
215 Wilko Jans j.m.

03-09-1730
met attest. van Harlingen
216 Harmannus Gerrits
217 Tijtje Jeppes zijn h.v. [met attest. weder vertrok. na Groning.]

03-12-1730
met attest.
218 Antje Willems wed. Luppe Hinderk van de Beerta
219 Jan Hiskes j.m. van Vrieschelo

02-09-1731
220 Zwaantje Harms h.v. van Berent Remmers
221 Engel Jurjens h.v. van Kalier Kaliers
met attest. van Vlagtwedde
222 Klaas Willems [met attest. vertrok. na Groningen]

02-12-1731
met attest. van Vriescheloo
223 Tonke Boelems
224 Geesjen Hinders z. h.v.
225 Pietertjen Pieters van Groningen j.d.

02-03-1732
met attest. van Vriescheloo
226 Hille Hinderks

01-06-1732
met attest.
227 Tallechien Jans j.d. van Groningen
228 Wilke Tonkes
229 Grietje Jans zijn h.v. van Adorp met attest.
230 Jan Eltjes [met attest. vertrok. na Winschoten]
231 Stijntje Jans j.dogter van N. Beerta

07-09-1732
232 Aike Jans
233 Geertruid Hinderks h.v. v. Jan Elzes van Bleiham met attest.

07-06-1733
234 Harmke Hansen h.v. van Fiebe Berents [met attest. na Vrieschelo vertrok.]

06-09-1733
te voren met attest. na Winschoot, wederom van daar tot ons gekomen
235 Lutske Kornellis wed. van Jan Reinders

06-12-1733
236 Engel Detmerts met attest. van Wedda [weder met attest. vertrokken na Vrieschelo]

05-09-1734
met attest.
237 Wemelijna Engelkes h.v. v. Jan Vrieze van Vrieschelo

05-06-1735
238 Derk Jans
239 Stijntje Febes h.v. v. Memmo Hansen
240 Grietje Hensems j.d. [met attest. vertrok. na Vlagtwedde]
241 Teubke Jans h.v. v. Albert Harms
242 Elske Jans h.v. v. Wessel Wessels

05-09-1735
met attest. van Bleiham
243 Lucas Hazelhof
244 Hisjen Smaal zijn h.v.

10-06-1736
245 Jan Jans
246 Jan Wirtjes
247 Rijkwert Ottes
248 Ettje Uniken h.v. v. Hans Hommes
249 Epke Harms j.d. [vertrok. met attest. na Bleiham]
met attest. is gekomen van Bleiham
250 Boele Hiskes [weder met attestt. vertrok. na de Beerta]

02-09-1736
251 Maarten Izebrants
252 Edse Klaassen [met attest. vertrok. na Leeuwaarden]
253 Teubke Hinderks zijn h.v.
254 Waalke Egberts
255 Trijntje Jans zijn h.v. alle te zamen op de Bult
met attest. is gekomen van de Scheemda
256 Geertruid Jans wed. van Fokke Sickes [vertrok. na Midwolda]

02-12-1736
met attest.
257 Trijntje Harms h.v. v. Bernt Berents van Groningen

08-09-1737
258 Albertjen Harberts h.v. van Harm Freerks
259 Jakob Berens
260 Jan Klaassen
met attest.
261 Luppe Jans en
262 Albertjen Berents zijn h.v. van de Oude Schans
263 Jan Hinderks
264 Aaltjen Barelts zijn h.v. van de Beerta

02-03-1738
265 Berent Fiebes
266 Roelf Jans j.m.

08-06-1738
met attest.
267 Enje Tammens h.v. van Pieter Frikkes van de Beerta
268 Willem Harms Schortinghuis van de Scheemda

07-09-1738
met attest.
269 Ettjen Poppes h.v. van Jan Berents van de Beerta

07-12-1738
270 Evert Klein onderschoolmr. [met attest. na Vrieschelo vertrokk.]
met attest. zijn gekomen
271 Hinderkjen Roelfs h.v. van Tjarke Boels van Rozewinkel
272 Wubbe Jabbing van Bleiham

01-03-1739
met attest.
273 Jan Harms j.m. van Bleiham [weder met attest. vertrok. na Bleiham]

07-06-1739
274 Bielke Fiebes h.v. van Jurt Everts
275 Helmer Harms en
276 Grietje Wilkes zijn h.v.
277 Berent Tiedes

06-03-1740
met attestatie:
278 Harm Waterman schoolmr. alhier
279 en Trijntje Haikes zijn h.v. van Elklum
280 Imke Luppes j.d. van de Bourtang [weder na de Bourtang vertrok. met attest.]
281 Wilmijntje Okkes wed. van Meerten Izebrants van de Eexta
[weder van de Bourtange tot ons gekomen en weder met attest. vertrok. na Wijmer]

04-06-1740
met attestatie:
282 Anna Berents h.v. van Jan Hiskes van Vlagtwedda

05-03-1741
met attest. van de Wildervank
283 Jantjen Hinderks h.v. van Berent Berents

04-06-1741
284 Janna Hinderijks h.v. van Jan Engels
285 Frouwe Harms j.d.
286 Pietronella Borgesius j.d. [met attest. vertrokken na Westerbroek]

03-09-1741
met attest.
287 Okke Harms en
288 Bouchijn Pieters zijn h.v. van de Eexta [beide weder vertrokk. na de Pekel A]
289 Hans Molenaar chirurgien van Vlagtwed.

09-09-1742
met attest.
290 Janns Ipes van Zuidhorn [weder vertrokk. na Zuidhorn]
291 Bruine Klaassen van de Niewe Schans

02-12-1742
met attest.
292 Zwaantje Berents h.vr. van Geert Hindriks van de Oude Schans

01-12-1743
293 Wilmke Haikes h.v. van Dietert Sibents [met attest. vertrokken na Finzerwold]

07-06-1744
294 Debora Borgezius j.d.
met attest. zijn gekomen
295 Harm Jans van der Laan en
296 Hillechien Hinderks zijn h.v. van Groningen
297 Luppe Tonkes van de Pekel A

06-09-1744
met attest. van de Oude Schans
298 Ike Molenaars

07-03-1745
299 Jan Jans

06-06-1745
300 Pieter Sibents
301 Gaerhardus Otterdoom
302 Hinderk Geerts
303 Staas Aikes
304 Harm Berents
305 Geert Jan van der Laan
306 Diewertjen Elzes h.v. van Harm Harms
307 Bouwe Geerts h.v. van Jan Snoek
308 Tjadwe Alberts h.v. van Harm Habbes
309 Stijntje Hansen h.v. van Jakob Roelfs
met attest. van Groningen
310 Jakobus Borgezius s.s. theol. stuid.

04-12-1746
311 Pieter Faikes
met attest. van Vrieschelo
312 Aaltje Jakobs h.v. van Geert Remmers

04-06-1747
313 Memme Hansen
314 Gartje Abels h.v. van Harm Tammes
315 Bielke Elzes h.v. van Jan Wirtjes
met attest. van Bleiham
316 Geert Abels en
317 Talle Hinderks zijn h.v.

03-09-1747
318 Lutgert Eltjes h.v. van Helmer van Baden van Winschoten [weder met attest. vertrok. na nie Schans]


02-03-1749
met attest. van Vrieschelo
319 Harmke Hansen h.v. van Fiebe Berents

08-06 -1749
320 Albert Harmens
321 IJke Eppes h.v. van Adam Adolfs
322 Gebina Oortwijns h.v. van Aalderk Unikes
323 Geertjen Hensems h.v. van Hinderk Jurkes
324 Lukretia Harms j.d.
325 Antje Geerts j.d.

07-09-1749
326 Harbert Elzes j.m.

01-03-1750
met attest. van Bleiham
327 Geert Engels

07-06-1750
328 Hemme Bartels
329 Antje Berents zijn h.v.
330 Usse Aikes h.v. van Jan Heikes
331 Geeske Eilders h.v. van Harm Berents
332 Zwaantje Koenes h.v. van Pieter Feikes
met attest. van Winschoten
333 Rikste Haikes Dammans

06-09-1750
met attest.
334 Harmannus Smaal s.s. teol. studiosus van Groning.
335 Harm Hinderk j.m. van de Bourtang [weder na de Bourtang vertrokken]

06-06-1751
met attest.
336 Tettje Aikes h.v. van Hinderk Sicker

05-03-1752
337 Rixte Udes h.v. van G.J. van der Laan
338 Eltje Lubberts h.v. van Hans Molenaar
339 Geeske Alberts h.v. van Lub. Jans
340 Geeske Jans h.v. van Jan Jurjens
341 Alagonda Sebes h.v. van Com. Oterd.
342 Antje Pieterson h.v. van Wolbert Koens
343 Aafke Gerrits h.v. van Jan Hinderks

07-09-1752
344 Goedhart Borgezius s.s.teol.studiosus

01-12-1752
met attest.
345 Eltje Barels h.v. van Geert Hinders van Bleiham
346 Harm Harms van Lienen in 't Graafschap Teklenborg

03-03-1754
347 Aalderk Unikes
348 Hinderk Engels

02-06-1754
met attest. van Vlagtwedde
349 Geert Alvering en
350 Hadwig Jans zijn h.vrouw

01-12-1754
met attest. van de Oude Schans
351 Douwe Gerrits

06-09-1755
352 Wolbert Koens

04-06-1756
353 Lubbert Jans
354 Hinderk Jans Bos
355 Jantje Garrels zijn h.v.
356 Geeske Jan h.v. van Kornelius Boelems
met attest.
357 Antonius Waalkens s.s.theol.kandidatus van Groningen
358 Geertjen Berents van Vrieschelo
359 Geertjen Hinderks van de Bourtange

05-12-1756
360 Aafjen Borgezius h.v. van Com. G. Oterdoorn
361 Geeske Bregenbeek j.d.
362 Berent Bruins j.m.

04-12-1757
met attest.
362 Jantjen Roelfs van Dwingelo

05-03-1758
met attest. van Bleiham
364 Evert Andries


03-06-1758
365 Remke Hillenius h.v. van Harbert Bruggers
366 Haike Poppes h.v. van Harbert Heres
367 Trijntje Alberts j.dogt.
368 Otte Tiedes
369 Harbert Heres
370 Reinder Jakobs j.m.

01-12-1758
371 Jan Vrieze de Jonge
372 Taatje Hinderks zijn h.v.
373 Pieter Lammerts
374 Fenne Hinderks h.v. van Hinderk Hinderks
375 Anne Freerks h.v. van Harm Berents
376 Grietje Geerts h.v. van Aike Aikes
377 Aaltje Abels h.v. van de oude Vrieze
378 met attest. Anna Kristina Pontanus van Amsterdam h.v. van de Heer Rigter J.H. Goedeus

01-03-1759
379 Jakob Kreuiter
380 Elze Nannes

03-06-1759
381 Engeltje Koenes h.v. van Engel Bruggerts
382 Ida Sikkes h.v. van Hemme Harms
383 Hille Folkerts h.v. van Harm Dieterts
384 Grietje Sikkes h.v. van Roelf Jans
385 Tole Sikkes j.m.
386 Wolbert Alberts j.m.

03-12-1759
met attest. van Vrieschelo
387 Engel Bruggerts

02-03-1760
met attest. van Winschoot
387 Alof Jans

07-09-1760
388 Jantje Eppes h.v. van Pieter Lammerts
389 Koene Jakobs
met attest. van Rozewinkel
390 Jan Geerts Steen

07-06-1761
391 Katarina Goeman h.v. van mij pastoor J. Borgezius
392 Tjabering Hinderks h.v. van Folkert Lubbers

06-09-1761
393 Jan Waalkes
394 Jantjen Derks zijn h.v.
395 Renske Hensumums h.v. van Stoffer Lubberts

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.