LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Adorp

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
RA 1 bevat lidmaten 1692-1753, 1760-1805.
HG 20 bevat onder meer de lidmaten 1805-1894, daaruit die tm. 1811.
Ingevoerd Jan. 2006 Menne Glas.
Nagekeken dec. 2006/Jan. 2007 Polyne de Graaf, nogmaals Jan. 2007 Menne Glas.

Bron:
1692 - 1805 RA 1
1805 - 1811 HG 20

- mutaties 1692 - 1706 (Johannes Cornelius van Wullen)
- mutaties 1708 - 1753 (Johannes Post)
- mutaties 1760 - 1764 (Nicolaus van der Tuuk)
- mutaties 1770 - 1771 (Rutger Adolf Benthem)
- mutaties 1776 - 1778 (Johannes Hoisingh)
- mutaties 1780 - 1805 (Everhardus Stratingh)
- lijst 1805 en mutaties 1805 - 1811 (?????)


Naemen der Ledematen

24 april 1692
1. Seebe Pieters tot Heckum
2. Pieter Berents op de Mieden
met attestatie:
1. Fridus Ritzema op de Mieden
2. Hindrickjen Koens sijn huijsvrouw

2 juli 1692
1. Jan Harms van Heckum
met attestatie:
1. Ite Jacobs op die Mieden
2. Trijntjen Aepkes sijn huijsvrouw

18 sep. 1692
1. Menne Gerrits tot Adorp
2. Anje Jacobs op de Mieden dienstm. van Frerick Jurjens
3. Claeske Dercks tot Adorp
met attestatie:
1. Grietjen Hindricks van Haren huijsvr. van Jan Geerts Creemer
2. Trijntjen Ockes van Hooghkerck

18 dec. 1692
1. Hillebrand Alberts tot Adorp
2. Pieter Roelefs tot Adorp
3. Hindrick Harms tot Heckum
4. Albert Alberts tot Harsens
5. Trijntjen Jans tot Harsens
6. Claes Seijnes tot Harsens
met attestatie:
1. Elsjen Jans van Groningen

12 maart 1693
1. Floris Floris op de Mieden
2. Anje Jans sijn huijsvrouw
3. Doegjen Jans tot Adorp

11 juni 1693
1. Trijntjen Alberts tot Harsens
2. Aeltjen Jacobs op de Mieden
met attestatie:
1. Cornellis Julles van t' Zant
2. Anje Jans sijn dienstmaegt

17 sep. 1693
1. Pieter Pieters Laen tot Harsens
2. Dietje Claesen sijn huijsvrouw
met attestatie:
1. Geertje Sipkes van Pieterburen

24 dec. 1693
1. Jan Jeltes tot Adorp
2. Jan Geerts tot Adorp
3. Harmtjen Hovings huijsv. van Evert Oostentrijck tot Adorp

18 maart 1694
1. Lambert Alberts tot Adorp
2. Pieter Jans kleermaecker tot Adorp
3. Jan Geerts tot Adorp
4. Anje Geerts tot Adorp
met attestatie:
1. Margien Gerrits wed. van Jan Jacobs van Wierum

18 sep. 1694
1. Trijntjen Jans huijsvrouw van Egbert Ockes tot Adorp
2. Tiaeckjen Willems dienstmaegt van Jan Jeltes op de Wierde
3. Anje Pieters van Slochteren dienstm. van Frerick Jurjens op de Mieden
4. Aefke Hindrick van Rowolde dienstm. van Ipe Tierts bij de Dijck

15 sep. 1695
met attestatie:
1. Brechtje Jans huijsvrouw van Pieter Geerts van Zuijdwolde

8 dec. 1695
met attestatie:
1. Eppeke Epkens huijsvrouw van Egbert Egberts van Garnwert

8 maart 1696
1. Frerick Jeltes op die Wierde
2. Derck Willems op die Wierde
3. Ricktsje Clasen tot Adorp
4. Diewer Jans huijsvr. van Julle Pieters an de Dijck
5. Jantjen Tijmens huijsvr. van Frans Fransen tot Harsens

7 juni 1696
1. Grietjen Pieters huijsvrouw van Jan Harms tot Heckum
2. Willemtjen Clasen op de Wierde
3. Grietjen Carst jonge dochter tot Adorp
met attestatie:
1. Anje Claesen huijsvrouw van Jacob Popkes van Mensingeweer
2. Catharina Jans jonge dochter van Slochteren
3. Jantjen Reijnders jonge dochter van Onder Wierum

14 dec. 1696
1. Cornellis Clasen op de Mieden anders van Slochteren
2. Jan Bartelts tot Heckum
3. Geert Jans tot Harsens

12 maart 1697
1. Tietje Cornelisz op de Wierde
met attestatie:
1. Enje Clasen van Noordbroeck huijsvrouw van Jochum Jans int Wilckerhuijs

12 juni 1697
1. Pieter Reijnders tot Adorp
2. Geertruijt Feijes sijn huijsvrouw
met attestatie:
Ickjen Pieters huijsvrouw van Jacob Ottes uijt Groningen

19 dec. 1697
1. Anje Allerts dienstmaagt van Seebe Pieters tot Heckum

13 maart 1698
Jacob Popkes tot Heckum

1 juni 1698
Jan Clasen op de Wierde
met attestatie:
1. Eijse Bartholomeus van Wierum
2. Margjen Eppes sijn huijsvrouw
3. Diewerke Hillebrandts van t' Zandt

4 sep. 1698
1. Jacob Berents tot Adorp
2. Liefke Broerkes tot Adorp
3. Jancke de Jonghe tot Adorp
met attestatie:
1. Jantjen Tijmens huijsvrouw van Jan Geerts van Woltersum

12 maart 1699
Jan Cornellis op de Mieden
met attestatie:
Duijrt Duijrts van Winsum
Hindrick Roelefs van Wierum

11 juni 1699
met attestatie:
1. Pieter Claesen van Sauwert
2. Geertruijt Cornellis sijn huijsvrouw
3. Derck Willems van de Leege Mieden

9 sep. 1699
1. Jantjen Alberts huijsvrouw van Derck Willems tot Adorp
met attestatie:
1. Boldewijn Ludolf Doornmeijer uijt t' graefschap van der Lip

10 dec. 1699
1. Juffer Anna Hoisingius uijt Groningen
2. Geertjen Jans huijsvrouw van Pieter Jans Cleermaecker tot Adorp.

9 juni 1700
met attestatie:
1. Trijntjen Alefs huijsvrouw van Mecke Dates van Dorquert
2. Grietjen Claesen huijsvr. van Heercke Rickerts van Wierum

11 maart 1701
1. Reijna Jakels dienstmaegt van Roelef Jacobs tot Adorp
2. Heercke Rickerts tot Adorp
3. Egbert Egberts tot Adorp
4. Jan Floris tot Adorp
5. Anje Engberts dienstmaegt van Margjen Eijses tot Heckum

12 juni 1701
met attestatie:
1. Tijmen Wijbrants en Martjen Alles sijn huijsvrouw van Esinge
2. Stijntjen Claesen van Groningen
3. Elisabeth Aepkes tot Harsens van Groningen
4. Jantjen Jansen dienstmaagt van Pieter Geerts tot Heckum van Garnwert

11 dec. 1702
1. Aefke Geerts tot Adorp

18 juni 1702
1. met attestatie tot ons overgekomen:
2. Eelke Jibbes van Wierum

8 sep. 1702
1. met attestatie Jelke Meckes van Suijthorn
2. Sophia Cornelis huijsvrouw van Pieter Claesen van Wee

8 dec. 1702
1. Hillegien Jaspers huijsvrouw van onse schoolmr. Tonnis Harms
1. Met attestatie Willem Sibrants van Oldehove

8 juni 1703
1. Jan Geerts woonachtich bij Heercke Rickerts op de Mieden

6 maart 1704
1. Trijntjen Jans dochter van Jan Jeltes op de Wierde
2. Cornellis Meertens woonachtich tot Harsens
3. Albert Bartelts woonachtich bij Roelef Jacobs tot Adorp
4. Jan Frericks woonachtich op de Miedens

6 juni 1704
1. Claes Seijnes van Elderhuijsen
2. Fockjen Fockes sijn huijsvrouw
met attestatie:
1. Isebrand Simens van Sandeweer
2. Jantjen Tijmens sijn huijsvrouw
3. Johan Berents Dohmeijer uijt t' graefschap van der Lip

5 juni 1705
1. Pieter Frericks van Heckum
met attestatie:
1. Tonnis Bartelts van Suijrdijck
2. Jacob Berents van Zuijdwolde
3. Reijna Jacobs sijn huijsvrouw

13 dec. 1705
1. Pieter Hindricks Cuijper op de Miedens
2. Jajcke Cornelis dienstmaegt van Pieter Geerts tot Heckum
3. Lijsbeth Hindricks dochter van Hindrick Jans tot Adorp
met attestatie:
Elinge Abels van Warfhuijsen
en Trijntjen Claesen sijn huijsvrouw

12 maart 1706
Lucke Claesen wed. van Claes Jacobs

13 juni 1706
Jan Heertjes van Bedum
en Eelje     sijn huijsvrouw


6 juni 1708
angenomen:
Harm Gerrijts Dorenbusch
met attestatie:
Leuwe Geerts en Annegien Clasens sijn huijsvrouw van Wetsing
Claaske Clasens huijsvrouw van Lubbert Egberts van Wijrum
Dietien Florijs huijsvrouw van Tonnijs .... van Sauard

6 maart 1709
angenomen:
Frerik Jans
met attestatie:
Jan Geerts van Leegkerk

6 juni 1709
met attestatie:
Johanna de Jong van Sandeweer
Geert Eninge van Schoonebeek

4 juni 1710
angenomen:
Trijntien Jans
met attestatie:
Wilm Luijties van Vliedorp

12 dec. 1710
geadmitteert:
Martien Hindriks huijsvrouw van Heerke Rickers op de Mieden
Aaltien Jans woonende bij Peter Geerts tot Heccum
met attestatie:
Swaantien Jans van Sauwert

12 juni 1711
met attestatie:
Claas Luijes en sijn huijsvrouw
Jantien Eppes van Wijrum

11 sep. 1711
geadmitteert:
Eppe Jansen
Hilje Hindriks huijsvrouw van Derk Ebels
Trijntien Clasens huijsvrouw van Aldert Roelfs

4 maart 1712
geadmitteert:
Jan Jansen Cusien

10 juni 1712
geadmitteert:
Trijntien Jans huijsvrouw van Jan Clasens
met attestatie:
Jan Peters en Anje Clasens sijn huijsvrouw

10 maart 1713
angenomen:
Jan Dauwes en sijn huijsvrouw Antie Jans op de Mieden

9 juni 1713
met attestatie:
Corneliske Hindriks huijsvrouw van Sibrand Peters en
Anje Jansen huijsvrouw van Paul Jans an de Dijk

8 sep. 1713
angenomen:
Hebeltien Alberts
Sibrand Peles tot Harssens
met attestatie:
Swaantien Jans van Groningen
Fokeltien Pauwls van de Harkstede

8 dec. 1713
angenomen:
Anje Geerts huijsvrouw van Jan Hindriks in het Clooster

9 maart 1714
Jan Arens met attestatie van Drenthe

8 juni 1714
angenomen:
1. Jantien Wilms huijsvrouw van Jan Jibbes tot Harssens
2. Anje Jarchs dienstmaagt van Jan Florijs
3. Allert Roelfs op Heccum
4. Derk Ebels tot Heccum
met attestatie:
Marretien Clasens woonende bij de kinder van Frerik Jans
Jan Harms van Drenthe

7 sep. 1714
angenomen:
Aukjen Ipes huijsvrouw van Frerik Wijbes

8 maart 1715
angenomen:
1. Geeske Jans diensmaagt van meester Tonnijs
2. Jan Jibbes tot Harssens

7 juni 1715
angenomen:
1. Corneliske Reerts huijsvrouw van Geert Reijnders
2. Martien Berents dienstmaagt van de Hr. van Ewssum tot Harssens
3. Jantien Peters dienstmaagt van Geert Reijnders
met attestatie:
1. Aaltien Derks dienstmaagt van Harm Dorenbusch
2. Greetien Gerrijts dienstmaagt van Laurens Peters tot Heccum

6 dec. 1715
angenomen:
Martien Geerts

6 maart 1716
angenomen:
Luitien Berents huijsvr. van Jan Freriks

12 juni 1716
angenomen Tonnisjen Peters huijsvr. van Jan Jans

11 sep. 1716
angenomen:
Martien Peters

11 dec. 1716
angenomen:
Anje Berents dienstmaagd van Jan Clasens
Greetien Hindriks dienstmaagd van Peter Roelfs

5 maart 1717
angenomen:
Jan Hindriks
met attestatie:
1. Swaantien Jansens huijsvrouw van Jan Hindriks
2. Gepke Everts van Sauwert

3 juni 1718
angenomen:
1. Geertruijd Hindriks huijsvrouw van Laurens Peters
2. Trijntien Annes van Oldehove
3. Cleke Laurens van Noordwolde
4. Roelf Alberts

7 dec. 1718
angenomen:
1. Anje Jacobs huijsvrouw van Jan Geerts
2. Trijntien Gijses van Noordwolde

8 sep. 1719
met attestatie:
Hindrik Ebbes van Schiltwolde

7 juni 1720
angenomen:
1. Berent Jans
2. Hantien Jacobs huijsvrouw van Claas Freriks
met attestatie:
Claas Freriks van Harssens

6 sep. 1720
angenomen:
Deuwer Jans van Garnwert

6 dec. 1720
angenomen:
Trijntien Peters van de Mieden

8 maart 1721
angenomen:
1. Anje Peters
2. Anje Egberts
3. Eeke Peters

5 sep 1721
met attestatie:
Jan Hindriks en
Tetien Freriks van Vliedorp

12 dec. 1721
angenomen:
1. Martien Jans huijsvrouw van Hindrik Arents
2. Antje Isebrands van Nijekerk
3. Cebe Peters van Adorp
4. Hindrik Derks

4 maart 1722
Lambert Jans en Euwrik Berents sijn huijsvrouw

4 juni 1723
met attestatie:
Albert Geerts van Obergum

10 sep. 1723
met attestatie:
Harm Lubberts en 
Maria Clasens van Cloosterbuijren
Riemke Jans huijsvrouw van Claas Peters van Baflo

10 dec. 1723
met attestatie:
Eenje Luijkes van Garnwert

8 dec. 1724
angenomen:
Jan Schuijring
Peter Peters

4 maart 1725
angenomen:
Hindrik Peters

8 juni 1725
met attestatie:
Wilm Jans 

4 sep. 1725
angenomen:
Claas Jans

1 maart 1726
angenomen:
Trijnie Jans huijsvrouw van Wilm Jans
Anje Geerts huijsvrouw van Claas Jans

6 dec. 1726
angenomen:
Harm Lubberts en
Laurens Peters

7 maart 1727
angenomen:
Garmt Aapkens en sijn huijsvrouw Cieke Peters

12 dec. 1727
angenomen:
Jan Lamberts

10 sep. 1728
met attestatie:
Grietien Jans

10 dec. 1728
angenomen:
Wilke Tonkens

10 juni 1729
met attestatie:
Anje Berens huijsvr. van Hind. Popkens
angenomen:
Riender Peters en Martien Tonnijs

10 maart 1730
met attestatie:
Anje Jans huijsvr. van Peter Peters

9 juni 1730
angenomen:
Ite Peters

4 maart 1731
angenomen:
Reijnder Peters en
Geertruijd Clasens sijn huijsvrouw

8 juni 1731
angnomen:
Grietien Jacobs huijsvrouw van Jan Peters

7 dec. 1731
angenomen:
Stijnje Jacobs

7 maart 1732
angenomen:
Martien Eijssens
Broerke Jacobs

6 mei 1732
angenomen:
Martien Jans

12 maart 1734
angenomen:
Bina Jans
Ocke Freriks en
Egbertien Wilms

9 maart 1736
angenomen:
Grietien Berents

7 sep. 1736
angenomen:
Geertien Jans, huijsvr. van Peter Peters

13 sep.1739
Met attestatie:
Aafien Jans huijsvrouw van Eijlert Fockens

10 maart 1741
met attestatie:
Grietien Clasens huijsvrouw van Feije Peters

12 sep. 1745
met attestatie:
Aaltien Wiltes huijsvrouw van Wijtse Peters

10 juni 1746
Jurjen Hiddes en 
Swaantien Jans sijn huijsvrouw

4 dec. 1746
Claas Roelfs tot Harssens

7 maart 1749
angenomen:
Steven Arents

12 juni 1750
angenomen:
Aafien Berents

2 juni 1752
angenomen:
Jantien Wilms huijsvrouw van Riender Peters
Anje Hindriks huijsvrouw van Reijnder Aaldriks
Geertien Peters huijsvrouw van Wilm Jans

8 sep 1752
angenomen:
Jan Wilms

3 dec. 1752
Marie Meertens huijsvrouw van Steven Arents

3 juli 1753
met attestatie:
Jan Clasens en
Aaltien Jans van Sauwert


1760
met attestatie angekomen Jan Jacobs van Souwert

1763
op belijdenis angenomen den 8 Jannuari de jonge dogter Magdalena Jakobs, en gedoopt den 1 Januari

1763
met attestatie angekomen juffrouw Henrika Eilerts vrouw van N. van der Tuuk predikant te Adorp

1764
den 16 maart angenomen tot Ledematen
Jan Berens
Jan Renses jongman
Anje Reinders vrouw van Jan Berens
Grietje Schuringa vrouw van Willem Jans (vertrokken na Mensingeweer)
Grietje Jans dogter van Jan Hillebrands (met attestatie vertrokken na Westerwijtwert)
Martjen Jans dogter van Jan Hillebrands
in juni Harm Jans van Hekkum

[op een andere bladzijde staat bovenstaande van 1763 - 1764 nogmaals, maar net iets anders, zie onderstaand]

1763
den 8 Jannuari op belijdenis des geloofs angenomen Maagdalena en gedoopt den 1 Jannuari

1763
met attestatie angekomen juffrouw Henrika Eilerts vrouw van N. van der Tuuk

1764
Voor het avondmaal gehouden den 7 april 1764 op belijdenis des geloofs angenomen
Jan Berents en zijn vrouw Anje Rienders
Grietje Schuiringa
Knellis Pieters
Grietje Jans
Martjen Jans
Jongman Jan Renses
Frerik Jans
Harm Jans van Hekkum
Fenje Hindriks
Hindriktjen Pieters

1765 [onder vlek]
Albert Luitjens
Lambartijna Eilers
Ebeltje Pieters
Jan Hillebrands
Ettjen Schuringa
Kornelliske Schuringa
Willemtje Okkes

[ einde "andere bladzijde", waarop direkt een bladzijde volgt met avondmaal-registraties als volgt ]

Actae

1764
Den 15 Jannuari het Avondmaal des Heeren gehouden
Den 7 aprill het H. avondmaal gehouden en niet voorgevallen
Den 1 april avondmaal gehouden en niet voorgevallen
Den 2 juli avondmaal gehouden sonder verhinderinge
Den 25 december en niet voergevallen

1765
Den 7 april avondmael gehouden sonder verhinderinge
Den 7 juli avondmaal gehouden
Den 6 oktober avondmaal gehouden

[ einde "andere" bladzijdes ]


1770

den 1 April na voorafgaande belijdenis des Kristelijke Geloofs tot Leden dezer Gemeente aengenoomen:
Jan Wijbrants
Tonske Jans

vervolgens tot Ledematen aengenoomen:
Bouke Jans
Trijnje de vrou van Jan Renses mr. schoemaker

de 23 Septemb. met attestatie van de Langakkerschans tot deze gemeente overgekoomen Grietje Smedes

1771

tot Ledematen na behoorlijke geloofs-belijdenis aengenoomen:
Marijke Harms
Aaltje Lammers (met attestatie vertrokken na Sauwert)
Willem Jans, als mede Anje Jans


1776
met attestatie tot dese Gemeijnte in Maart van Groningenovergekomen Jan Esschenbrug en Maria Oostrum Egte Lieden

1778
tot Ledemaat na behoorlijke geloofs belijdenisse den 10 September angenomen Martijnus de Graaff zoon van den WelEd. Seer Gestr. Heer A. de Graaff Heer van Onstaborgh, Wetzinge en Sauwert etc. etc. etc.


1780
In[?] December tot deze gemeente met attestatie overgekomen:
Jantje Jurjens, vrouw van Evert Egberts van Maarslag
Jantje Hoijkes van Bonda

1781
met attestatie tot deze gemeente overgekomen van Noordlaren:
Hindrikje Pieters, vrouw van Menne Derks

In November tot Ledematen aangenomen:
Jan Reinders
Jan Jurjens collect.
Reinder Aaldriks

sep. 1782
met attestatie van Farmsum:
Margje Cleveringa

dec. 1782
aangenomen:
Claas Jans van Hekkum
Ailke Jurjens zijn vrouw

[vermeld op een paar pagina's voor deze]

1783

Met attestatie vertrokken na Groningen Klaas Jacobs Nienhuis en zijn vrouw Fennigjen Hindriks

NB. Volgens attestatie van Dom. Metelercamp van Zuidwolde in dato den 18 april 1776 vertrokken na Adorp met attestatie 1761 Klaas Jacobs Nieenhuijzen als lidmaat der gereformeerde Gemeente

[ einde ingevoegde vermelding ]

20 juli 1784
na belijdenis:
Eitje Arends huisvrouw van Meindert Pieters

25 okt. 1784
angenomen:
Gosjen Hindriks

april 1785
aangenomen:
Grietje Kornellis huisvr. van Pieter Schuiring

juni 1785
aangenomen:
Kornellis Schuiring

okt. 1785
met attestatie :
Gerrit Freeriks Vriese van Baflo
Elizabeth Kornellis van Wierum

10 juli 1786
na belijdenis:
Antje Hindriks vrouw van Jan Wiebrands
Aske Hindriks vrouw van Gosien Hindriks
Anje Jans vrouw van Jan Hindriks (dog overleden in t J. 1788)

19 maart 1788
met attestatie van Wetsing:
Aaltjen Lammers huisvr. van Jan Jans de Waay (vertrokken naar Sauwert t J. 1793)

30 mei 1789
na belijdenis:
Geertje Luijes Kruisenga vrouw van Jan Reinders
Grietje Ekkes wed. van Gerrit Freeriks Vriese
Jantjen Willems vrouw van Eijsse Pieters

3 okt. 1790
met attestatie van Noordwolde:
Jan Pieters en
Martjen Jans zijn huisvrouw (vertrokken na Sauwerd[?])

23 okt 1791
met attestatie van Groningen:
Willem Willemsen en
Karel Willemsen Boorsma met zijn huisvrouw
Jantjen Jans

26 maart 1793
op belijdenis:
Meindert Pieters

12 nov. 1797
met attestatie:
Freerk Jakobs van Ham van Sauwert
Trijntje Pieters vrouw van Tjaard Egges van Uithuizen

26 aug. 1798
met attestatie van Wierum:
Rijnje Olchers

15 maart 1799
op belijdenis:
Pieter Meinderts Bos en desselfs vrouw
Haaske Simens

5 mei 1799
met attestatie van Groningen:
Goossen G. Groenendal

12 mei 1800
met attestatie naar Groningen vertrokken
Rienje Olchers

20 juli 1800
met attestatie van Wetsing:
Jantje Sijmens thans gehuwd aan Jan Rienders

25 okt. 1800
met attestatie van Haren:
Aaltje Hemmes huisvr. van Hindrik Berents

1 april 1804
met attestatie van Wierum:
Pieterke Obels huisvrouw van Albert Jakobs

30 maart 1805
op belijdenis:
Kornellis Jans te Adorp en
Hindrik Berends te Harssens

12 mei 1805
door den doop op belijdenis des geloofs aangenomen:
Trijntje Scholtens huisvrouw van Hindrik A. Bos te Hekkum


Ledematen der Gemeente in het Jaar 1805

Evert Jakobs
Willemtje Okkes deszelfs huisvrouw
Aiske Jurjens huisvrouw Geert Zijl te Hekkum (overleden)
Trijntje Scholtens husvrouw van Hindrik Bos te Hekkum (vertrokken naar Noordbroek)
Grietje Kornellis huisvrouw van Freerk Cleveringa
Meindert Pieters Bos
Eitje Arendts deszelfs huisvrouw
Goossen G. Groenendal
Jan Rienders (overleden in t. j. 1807)
Jantje Sijmens deszelfs huisvrouw (overleden 1837)
Anje Hindriks weduwe van Reinder Aaldriks
Pieterke Obels huisvr. van Albert Jakobs
Jan Renses
Trijntje Jans deszelfs huisvrouw
P. M. Bos
Haaske Sijmens deszelfs huisvrouw
Kornellis Jans van der Gulden
Ebeltje Hindriks
Jan Jurjens
Freerk Jans
Marieke Harms deszelfs huisvrouw
Goossen Hindriks
Jantje Willems huisvr. van Eisse Pieters (overl. 1832)
Antje Alberts weduwe van Harm Jans (overl. A. 1806)
W.W. Boorsma
K.W. Boorsma (ovl. maart 1820)
Jantje Jans deszelfs huisvrouw (vertrokken)
Evert Stratingh (na Groningen)
Margjen Cleveringa deszelfs huisvrouw)
Hindrikje Pieters huisvr. van Menne Derks
Hindrik Berends te Harssens
Aaltjen Hemmes deszelfs huisvrouw

24 maart 1806 aangenomen:
Jantien Jans huisvr. van Jan Hindriks te Hekkum
Geert G. Zijl te Hekkum

Hendrik H. Bos te Hekkum (vertrokken naar Noordbroek)

Epke Jans de Waaij met attest v. Wetzing d. 13 julij 1806

Martje Kornellis vrouw van Roelf Jans

Jan Geerts met attestatie van Middelstum d. 29 okt. 1807

20 dec. 1807 tot Ledematen aangenomen:
Ebeltje Garbrands vrouw van Derk Jakobs
Abeltje Pieters vrouw van Abel Geerts Wit
Anje Freerks vrouw van Jan Freerks
Antje Klaassens vrouw van Albert Hindriks
Fennigje Hindriks vrouw van Sjoerd Oetzes
Evertje Jans dienstmaagd

Trijntje Franssen d. 10 julij 1808 met attestatie van Petersburen overgekomen (van hier naar Zuidwolde 1810)

9 juli 1809 tot Ledematen aangenomen:
Albert Hindriks Braker (naar Sauwert vertrokken)
Janna Jans huisvrouw van Klaas Teisman

29 april 1810 aangenomen:
Derk Klaassens
Jantje Jans Koning
Grietje Hanssens


6 mei 1811 aangenomen:
Bouke Troost weduwe Pieter Elbers (overl.)
Lijzabeth Wiltes vrouw van Goossen Hindriks
Biefke Ewolds vrouw van Jan Geerts

[ deze lijst zet zich voort in 1812 en later ]


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.